2019年11月20日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 2-2

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス 2-2  

Και ως πρός αυτό, θα μπορούσε κανείς να θαυμάσει τον Κωνσταντίνο・ διότι, ενώ ήταν δυνατό να κατανείμει ισομερώς την πατρώα κληρονομιά, εννοώ την εξουσία, αυτός εντούτοις παραχώρησε το μεγαλύτερο μέρος της στον άδελφό του, μολονότι ήταν νεότατος, σε μια ηλικία δηλαδή, που φλέγεται κανείς από τον πόυο της φιλαρχίας. Και μάλιστα παρόλο πού έβλεπε πώς ο αδελφός του δεν ήταν τελείως ενήλικος, αλλά πώς μόλις χνούδιζε το πρόσπό του κι έβγαζε, καθώς λένε, το πρώτο γένι. Στην αρχή, τουλάχιστον, τέτοιων εγκωμίων είναι άξιος ο Κωνσταντίνος. Και μάλιστα παρόλο που έβλεπε πώς ο αδελφός του δεν ήταν τελείως ενήλικος, αλλά πώς μόλις χνούδιζε το πρόσωπό του κι έβγαζε, καθώς λένε, το πρώτο γένι. Στην αρχή, τουλάχιστον, τέτοιων εγκωμίων είναι άξιος ο Κωνσταντίνος.

 また、このことに関しては、誰でもがコンスタンティノスを称賛するかもしれない。と言うのも、父親の遺産を同等に受け継ぐことができるのにも拘らず、私は支配権もそれに入っていると思う、彼は、しかしながら、ほとんどの部分を兄に譲ったのだし、しかもその様にした時、彼はまだとても若く、それは詰まり、容易に権力への欲望に火をつけられる年頃であった筈だからである。しかも、彼は、兄がまだ完全に成人でないのを分かっていたのにも拘らずなのだ。バシリオスは、伝えられる所では、まだ顔に産毛を生やし、やっと最初の髭が出たばかりだったのだ。それだから、少なくとも、初めに於いては、人々の賞賛に値するのは、コンスタンティノスなのだ。  
【よみかた『ホロノグラフィア』の最新記事】
posted by kyotakaba at 15:23| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月12日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 2-1

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス 2-1  

 Και οι βασιλείς είχαν ήδη περάσει την εφηβεία・ είχαν ωστόσο διαφορετικό χαρακτήρα : γιατί ο Βασίλειος, πού ήταν μεγαλύτερος, φαινόταν πάντα άγρυπνος, σκεπτικός και περίφροντις・ ενώ ο Κωνσταντίνος ήταν μαλθακός, νωχειλής και περί τον αβρον βίον εσπουδακώς. Δεν εδοκίμασαν, κατά συνέπεια, να συμβασιλεύσουν・ αλλά ο Βασίλειος, ο πρεσβύτερος των δύο, συγκέντρωσε ολόκληρη την εζουσία, παραχωρώντας στον αδελφό του μόνο τον τίτλο του βασιλιά : γιατί δεν υπήρχε άλλος κανείς τρόπος να ευμερήσει η αυτοκρατορία, παρά μόνον άν η αρχή παραδιδόταν στον μεγαλύτερο και πιο έμπειρο αδελφό.

 二人の王は未だ思春期の時期を過ごしていたのだが、相当に違った性質を持っていた。バシリオスは、年上だったのだが、いつも警戒心を持っていて疑い深く周囲に気を配っていた。一方、コンスタンティノスは、柔和で、無頓着で、優雅な生活に勤しんでいた。それであるから、二人が共に王位に就いていることには何の障害もないのだった。けれども、ばりし雄は、二人の内で彼が年長だったのだが、全ての権力を一手に集めていた。そして、王と言う名称だけを弟に認めていたのだった。帝国が上手く行く為には、権力は年長者でより熟達した方に任せる他に方法はなかったからだ。 


追記、訂正 
άν η αρχή παραδιδόταν στον μεγαλύτερο και πιο έμπειρο αδελφό. の文の中の η αρχή は、ここでは権力。 

訂正: 
最初は年長者でより熟達した方に任せる他に方法はなかったからだ。 

権力は年長者でより熟達した方に任せる他に方法はなかったからだ。 

posted by kyotakaba at 13:00| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月10日

Ορατή από την Ελλάδα η διάβαση του Ερμή μπροστά από τον Ήλιο

 11月9日付のト・ビーマの記事、見出し。 

Σπάνιο φαινόμενο : Ορατή από την Ελλάδα η διάβαση του Ερμή μπροστά από τον Ήλιο 


珍しい現象:太陽の前を水星が横切るのが見える。

Ένα σχετικά σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο θα μπορούν να παρακολουθήσουν και οι Έλληνες τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου, καθώς ο Ερμής, ο μικρότερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματός και ο πιο κοντινός στο καυτό άστρο μας, θα κινηθεί ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο και θα φαίνεται σαν να διασχίζει τον ηλιακό δίσκο.
 

11月11日の月曜日、ギリシャの人たちはとても稀な天体現象を観察することが出来るでしょう。太陽系で一番小さい惑星であり私たちの系の恒星にとても近い水星が、地球と太陽の間を動くのですが、それは、太陽の面を横切る様に見えるでしょう。 


https://www.tovima.gr/2019/11/09/science/spanio-fainomeno-orati-apo-tin-ellada-i-diavasi-tou-ermi-mprosta-apo-ton-ilio/
posted by kyotakaba at 17:50| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

夢十夜 第一夜の4-2-4

Νατσούμε Σοζέκι Δέκα όνειρα
πρώτο όνειρο 4-2-4

自分が百合から顔を離す拍子に思わず、遠い空を見たら、暁の星がたった一つ瞬いていた。
「百年はもう来ていたんだな」とこの時始めて気がついた。 

Όταν αποχωρίσω το κεφάλι μου από το λουλούδι, έτυχε να δω τον ψηλό ουρανό και βρήκα το Εωσφόρος να αστράψει μονάχα.
 ≪ Είχε έρθει το εκατοστό έτος. ≫, στην αυτή στιγμή το γνώρισα μετά βίας.

漱石『夢十夜』、「第一夜」おわり。  


posted by kyotakaba at 13:04| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月09日

夢十夜 第一夜の4-2-3

Νατσούμε Σοζέκι Δέκα όνειρα
πρώτο όνειρο 4-2-3

そこへ遥の上から、ぽたりと露が落ちたので、花は自分の重みでふらふらと動いた。自分は首を前へ出して冷たい露の滴る、白い花弁に接吻した。 

Οπότε, μια δροστά έπεσε από πολύ ψηλά πάνω. Επομένως, το λουλούδι ήταν ασταθές και σειόταν ασταμάτητα με δικό βάρος του. Εγώ πρόβαλα το κεφάλι μου μπροστά, και φίλησα το άσπρο πέταλο που κρεμιόταν η κρύα δροστά.

posted by kyotakaba at 08:27| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月08日

夢十夜 第一夜の4-2-2

Νατσούμε Σοζέκι Δέκα όνειρα
πρώτο όνειρο 4-2-2

と思うと、すらりと揺ぐ茎の頂に、心持首を傾けていた細長い一輪の蕾が、ふっくらと弁を開いた。真白な百合が鼻の先で骨に徹えるほど匂った。 

Στην στιγμή που αναγνώρισα τον αυτό μίσχο, που είδα αθτό είναι λεπτός και κουνηθεί, το μπουμπούκι λύθηκε και το λουλούδι άνοιξε παχουλά. Ήταν το κάτασπρο κρίνο! Το άρωμα του εκπέμφθηκε εκεί πέρα από το μύτη μου και έφτασε στο μυαλό μου.

posted by kyotakaba at 18:23| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月07日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 1

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス 1 


 … έτσι, τέλειωσε τη ζωή του ο Βασιλιάς Ιωάννης Τζιμισκής, αφού τόσο πολύ ευεργέτησε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και αύξησε τη δύναμή της. Κληροδοτείται τότε νομίμως η εξουσία στα παιδιά του Ρωμανού, τον Βασίλειο και τον Κωνσταντίνο.

 …、そうして、イオアニス・ジミスキス王は生涯を終えた。存命中はローマ帝国に多大の寄与をし、その力を増大させた。王が亡くなると、王権は法に則ってロマノスの子たち、バシリオスとコンスタンティノスに受け継がれた。 

posted by kyotakaba at 18:18| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月03日

Ρένα Μόρφη - Γυρισμός

 レナ・モルフィの歌う「グリスモス」。アレクシス・カルダラス監督の映画『 ΦΑΝΤΑΣΙΑ 』から: 
映画『 ΦΑΝΤΑΣΙΑ 』のトレーラー: Fantasia (2019) - IMDb


posted by kyotakaba at 17:39| Comment(0) | ギリシャ 歌謡・音楽 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年10月27日

Μιλώντας στην κόρη μου για την οικονομία

 朝日新聞のオピニオン&フォーラム欄に、ヤニス・バルファキスのインタビューが掲載されていて、彼の著作『父が娘に語る 美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい経済の話。』が紹介されていたので。 

『父が娘に語る 美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい経済の話。』
関美和 訳 
ダイアモンド社、2019年9月刊 
父が娘に語る 美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい経済の話。 


Γιάνης Βαρουφάκης - Βικιπαίδεια 


原書:『 Μιλώντας στην κόρη μου για την οικονομία 』( 2014 )
.:BiblioNet : Μιλώντας στην κόρη μου για την οικονομία / Βαρουφάκης, Γιάνης

関美和さんの翻訳は、英訳『 Talking to my daughter about the economy : a brief history of capitalism 』からかも知れない。
https://www.worldcat.org/title/talking-to-my-daughter-about-the-economy-a-brief-history-of-capitalism/oclc/968166531&referer=brief_results
posted by kyotakaba at 12:07| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年10月20日

アリストテレス生物学の創造

 レスボス島で生物を観察したアリストテレス。 
『アリストテレス生物学の創造』 
アルマン・マリー・ルロワ 
森夏樹訳 
みすず書房 2019年9月刊 

アリストテレス生物学の創造 - Webcat Plus

原書『 The lagoon : how Aristotle invented science 』 Armand Marie Leroi
The lagoon : how Aristotle invented science (書籍, 2015) [WorldCat.org]


Armand Marie Leroi - Wikipedia


ギリシャ語版: 
.:BiblioNet : Η Λιμνοθάλασσα / Leroi, Armand Marie


posted by kyotakaba at 14:12| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年10月03日

夢十夜 第一夜の4-2-1

Νατσούμε Σοζέκι Δέκα όνειρα
πρώτο όνειρο 4-2-1
 すると石の下から斜に自分の方へ向いて青い茎が伸びて来た。見る間に長くなってちょうど自分の胸のあたりまで来て留まった。  
 Όποτε, αντιλήφθηκα ένα πράσινο χορτάρι κατώ από ταφόπλακα. Και ο μίσχος του άρχισε να τεντωθεί πρός έμενα λοξά. Με μεγάλη ταχύτητα το χορτάρι μεγαλώσε και η ανάπτυξη του τελείωσε κοντά στο στήθος μου.

posted by kyotakaba at 18:10| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年09月27日

夢十夜 第一夜の4-1-2

Νατσούμε Σοζέκι Δέκα όνειρα
πρώτο όνειρο 4-1-2


それでも百年がまだ来ない。しまいには、苔の生えた丸い石を眺めて、自分は女に欺されたのではなかろうかと思い出した。 

Ωστόσο, δεν έφτανα σε εκατό χρονών ακόμα. Επιτέλους εγώ άρχισα να υποπτευθώ ότι η γυναίκα μου απάτησε, κοιτάζοντας την στρογγυλή ταφόπλακα όπου το βρύο είχε ξεφύτρωσει.

posted by kyotakaba at 16:55| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年09月26日

夢十夜 第一夜の4-1-1

Νατσούμε Σοζέκι Δέκα όνειρα
πρώτο όνειρο 4-1-1

 自分はこう云う風に一つ二つと勘定して行くうちに、赤い日をいくつ見たか分らない。勘定しても、勘定しても、しつくせないほど赤い日が頭の上を通り越して行った。  

 Δεν ξέρω ποσές φορές ειδα κόκκινο ήλιο κατά τη διάρκεια όμοιας καταμέτρησης. Καταμέτρησα και καταμέτρησα. Αλλά ο κοόκκινος ήλιος πέρασε πλανω από το κεφάλι μου τόσο πολύ φορές όσο δεν μπορώ να παραλαλουθήσω.

posted by kyotakaba at 15:34| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年09月18日

79. Έπειτα από χρόνια 3

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第七十九章「何年か経って」3

 Τον δάσκαλο αυτό τον έλεγαν Λάμπρο.
 Όσο για τον Γκέκα, δεν ξέρουμε τι απόγινε. Σπάνια μαθαίνουν οι άνθρωποι την ιστορία των σκύλων.

 その教師は、ラブロスと言ったのです。 
 犬のゲカスについては、どうなったのか、私たちは知らないのです。人間は、犬たちの話しについては、知ることが稀なのです。  


 『高い山々』、全巻の終わり。 

posted by kyotakaba at 12:30| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年09月17日

79. Έπειτα από χρόνια 2

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第七十九章「何年か経って」2

 Από εκεί τους έδειχνε τους γύρω τόπους, τη γη, τον ουρανό, τα πλάσματα όλα. Τους πήγαινε κοντά στις αγελάδες, στα πρόβατα, στα γίδια, στις κότες, για να μάθουν πώς ζουν. Τους μάθαινε τη ζωή των δέντρων, των πουλιών και των εντόμων. Όταν ήταν καθαρή αστροφεγγιά, τους έδειχνε από ένα ύψωμα και τους ονόμαζε τα άστρα. Τους μάθαινε να γράφουν όσα έβλεπαν στον κόσμο κι όσα είχαν στον νου και στην ψυχή τους.

 そこから、その教師は、周囲の様々な場所のことを子供たちに説明したのです。大地のこと、空のこと、全ての生き物のことを説明したのです。乳牛、羊、山羊、鶏のそばに子供たちを連れて行ったのです。そうして、それらの動物がどの様に生活しているかを子供たちは学んだのです。また、樹々や鳥たち、昆虫たちの生活も子供たちに教えたのです。よく晴れた星空の時には、ある高台から星々を子供たちに指差して見せて、その星々の名前を挙げていったのです。その教師は、子供たちに、この世界で自分たちが見たものを全て、頭の中に、心の中にあるものを全て、文字に書くことを教えたのです。  
posted by kyotakaba at 14:21| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年09月16日

79. Έπειτα από χρόνια 1

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第七十九章「何年か経って」1

Έπειτα από χρόνια Όσοι από τους παλιούς θυμούνται αυτή την ιστορία, μας είπαν πως εκεί στη χώρα φάνηκε έπειτα από χρόνια ένας δάσκαλος που άφησε όνομα.
 Έπαιρνε τα παιδιά και τα δίδασκε κάτω από τα δέντρα. Όταν δεν είχε βαρυχειωνιά, είχαν για σχολείο πότε ένα πεύκο και πότε έναν πλάτανο. Έπαιρναν τα βιβλία τους και διάβαζαν μαζί του επάνω στους λόφους, στον ήλιο και στον αέρα.
何年か経って

 この話しを覚えている先輩たちの誰もが、私たちに、何年も後と思われるけれど、大きな地方都市に名前を残した一人の教師がいる、と教えてくれます。 
 その教師は、生徒を連れて出て、樹の下で教えていたのです。厳しい冬でなければ、ある時は、松の樹の下、ある時は、プラタナスの樹の下が学校になったのです。子供たちは本を手にとって、丘の麓で、陽に当たって、風に当たって、その教師と一緒に、本を読んだのです。  


posted by kyotakaba at 11:13| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年09月12日

78. Ο γυρισμός 4

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第七十八章「帰還」4

 Οι μικροί ταξιδιώτες που κατεβαίνουν από το Χλωρό δεν είναι ίδιοι που είχαν ανεβεί εδώ κι ενάμισι μήνα. Αυτοί εδώ έχουν ωραίο χρώμα στο πρόσωπο και είναι πολύ πιο δυνατοί από εκείνους. Είδαν τη μεγάλη πλάση, που εκείνοι δεν την ήξεραν και μέσα σ’ αυτή έζησαν μοναχοί τους μέρες και νύχτες. Είδαν το βουνό, βράχηκαν στα ποτάμια που βροντούν, πάτησαν τους στοιχειωμένους βράχους κι έμαθαν να κινδυνεύουν ο ένας για τον άλλο.
 Ο Φάνης που είχε έρθει τότε ήταν λυπημένος και λιγόψυχος. Ο Φάνης που γύριζε τώρα έχει γερή και άφοβη ψυχή.
 Ο Αντρέας στο σχολείο ήταν ένα παιδί. Στο βουνό νίκησε τις δυσκολίες και κυβέρνησε τους άλλους.

 ハロロから降っているこの幼い旅行者たちは、一月半前にここへ登ってきた時の彼らとは、同じではないのです。彼らは、ここで、いい顔色になっているのです。登ってきた時の彼らよりもずっと逞しいのです。子供たちは、ここで、偉大な神の創造物を見たのです。それはそれまで知らなかったものなのです。そして、その創造物の中で、子供たちは、日々も夜々も、自分たちだけで過ごしたのです。山を見ました。川でびしょ濡れになりました。その川は轟々と轟いていたのですよ。幽霊の出そうな岩の上を踏んで歩いたのです。そこで、ひとりが他の子のために、危険を冒してもやってみることを学んだのです。 
 ここに来た時のファニスは、悲しそうにしていましたし、臆病でした。今帰って行くファニスは、逞しくて怖じ気ない精神を持っているのです。 
 学校にいた時のアンドレアスは、一人の子供でした。山の中で、困難に打ち勝って、他の子供たちの指揮を執ったのです。  


第七十八章「帰還」、おわり。  
訂正: 
そこで、ひとりひとりそれぞれが、危険を冒してもやってみることを学んだのです。 

そこで、ひとりが他の子のために、危険を冒してもやってみることを学んだのです。
posted by kyotakaba at 13:29| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年09月11日

78. Ο γυρισμός 3

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第七十八章「帰還」3

 ≪ Έτοιμοι, παιδιά; ≫ φωνάζει ι κυρ-Στέφανος.
 ≪ Έτοιμοι ≫.
 ≪ Έχε γεια και πάλι, Μπαρμπαθανάση! ≫
 Ο Γεροθανάσης σηκώνει το χέρι του, κάνει τρεις μεγάλους σταυρούς και λέει: ≪ Να πάτε στο καλό, να πάτε στην ευχή του Θεού και των Αγίων Αποστόλων ≫. Έπειτα σκύβει στον Λάμπρο, ≪ Λάμπρο, έχε την ευχή μου κι άκου τι θα σου πω. Να γίνεις καλός άνθροπος. Να ‘χεις τιμή και να κρατάς τον λόγο σου ≫.
 Ο Λάμπρος φίλησε το χέρι του παππού και ξεκίνησε με τ’ άλλα παιδιά βιαστικός, για να μη χάσει καιρό. Ο παπούς γύρισε και κοίταξε αλλού. Το μάτι του αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε αν έμεινε στεγνό.

 「用意は出来ているかい、みんな」と、ステファノスさんが大きな声で言います。 
 「用意出来てます。」 
 「お元気で、また会いましょう、サナシスおじさん!」 
 サナシスおじいさん[ ゲロサナシス ]は、片手をあげました。大きな十字架を三つ作りました。そしてこう言いました。「元気で行きなさい、神と聖使徒の祝福の下に行きないさい」。それから、ラブラスの方へ向き直りました。「ラブロス、おめでとう、それで、私の言うことをちゃんと聞きなさい。善良な男になるんだよ。堂々としてなさい、それから約束は守りなさい。」 
 ラブロスは、おじいさんの手にキスをしました。それから、他の子供たちと一緒に、時間を無駄にしない様にあわただしく出発したのです。おじいさんは、体を回して、他所の方を見つめたのです。ですから、その時、おじいさんの目が濡れてなかったかどうかは、私たちには分からなかったのです。  


posted by kyotakaba at 13:17| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年09月10日

78. Ο γυρισμός 2

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第七十八章「帰還」2

 Σήμερα το πρωί τα παιδιά φόρτωσαν. Όταν είδαν τις καλύβες άδειες ένιωσαν κάποια λύπη. Έρχονταν στην πόρτα, τις κοίταζαν και συλλογίζονταν πως εκεί μέσα έζησαν πολύν καιρό. Έφτασε η ώρα που θα χωριστούν από τις φτωχικές τους κατοικίες. Τους κοίταζαν θαρρείς κι εκείνες σαν άνθρωποι. Να ‘τους τώρα με τα ραβδιά τους, με τα παγούρια τους, μετα σακούλια τους, όπως είχαν έρθει.

 今日の朝、子供たちは荷物を積み込んだのです。小屋が空なのを見ると、子供たちはなんだか悲しく感じたのです。戸口まで来ると、小屋をじっと見つめて、その中でどれほど長く暮らしたのだったかを考えてしまいました。時間が来ました、もう、彼らの粗末な家と別れなければならないのです。皆さんは、子供たちが家を人間の様に見ている、と思うでしょう。ほら、今の彼らを見てご覧なさい、杖を持って、水筒を持って、小袋を背負って、ちょうど来た時の様ですよ。  
posted by kyotakaba at 14:17| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年09月09日

78. Ο γυρισμός 1

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第七十八章「帰還」1

Ο γυρισμός
 Ήρθε η ώρα του γυρισμού.
 Στρογγυλά σύννεφα στέκουν επάνω από τα βουνά. Από τη γη ανεβαίνει φθινοπωρινή ευωδιά. Σε λίγο θα έρθουν οι βροχές.
 Από χτες ετοιμάζονται. Φτιάχνουν δέματα, ράβουν με τις σακοράφες τα πράγματα μέσα σε μεγάλους σάκους, συγυρίζονται. Οι αγωγιάτες με τα μουλάρια ήρθαν από χτες το βράδυ και περιμένουν.

 帰還 帰る時が来たのです。 
 山々の上に、丸い雲があります。地面からは、秋の匂いが上がって来ていますよ。もうすぐに、雨の季節がやって来るでしょう。 
 子供たちは、昨日から準備をしています。荷造りをしているのです。大きな袋の中にいろんな品物を入れて、大きな縫い針で袋を縫ってきちんとしまうのです。昨日の夜に、荷役人たちがロバと一緒に来ているのです。彼らは待っているのです。  

posted by kyotakaba at 14:19| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年09月05日

夢十夜 第一夜の3-4

Νατσούμε Σοζέκι Δέκα όνειρα
πρώτο όνειρο 3-4

 しばらくするとまた唐紅の天道がのそりと上って来た。そうして黙って沈んでしまった。二つとまた勘定した。

Πέρασαν καμιά ωρές, έτσι, ξανά ο άλικος ήλιος ανέτελλε νωθρά. Έπειτα, έδυσε σιωπώντας. Πάλι, υπολόγισα, ≪ Δεύτερος ≫.posted by kyotakaba at 14:33| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年09月04日

77. Ο Γεροθανάσης φοβάται μη δακρύση 9

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第七十七章「ゲロサナシスさんは涙が出ないかと恐れる」9

 Και το γαλανό μάτι του φάνηκε σαν να θόλωσε.
Ο Γεροθανάσης συνηθίζει να λέει πως ο άντρας πρέπει ν’ αρπάζει τη λύπη του καθώς το αγριεμένο άλογο. Από το γκέμι. Λοιπόν τώρα δα τινάχτηκε λίγο, από φόβο μην πάρει την ντροπή και δακρύσει.

 おじいさんの青い目の片方が、ぼやけている様に見えました。 
 サナシスおじいさん[ ゲロサナシス ] は、いつも、男は猛り狂った馬の様に悲しみを奪い去らなければならない、と言っています。手綱から。そうして、まさにその時、おじいさんはちょっと飛び起きたのです。それは、泣いてしまって、恥ずかしいことにならないかと心配したからなのです。 


第七十七章「ゲロサナシスさんは涙が出ないかと恐れる」、おわり。
posted by kyotakaba at 13:14| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年09月03日

77. Ο Γεροθανάσης φοβάται μη δακρύση 8

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第七十七章「ゲロサナシスさんは涙が出ないかと恐れる」8

 ≪ Μια που το εγγόνι σου παίρνει έτσι τα γράμματα ≫, είπε, ≪ κι έχει όρεξη γι’ αυτά, πρέπει να το αποφασίσεις. Εκεί κάτω θα τον προσέχουμε όλοι τον Λάμπρο. Στείλε τον στο σχολείο, πέντε, δέκα χρόνια, να μάθει να γράφει, να λογαριάζει, να διαβάζει τα βιβλία. Τι θα κερδίσεις μ’ έναν τσοπάνη παραπάνω; ≫
 ≪ Το σωστό είναι σωστό ≫, είπε ο Γεροθανάσης. ≪ Εδώ πάνω θα μείνει βλάχος σαν εμάς. Καλό ήταν να βγάλουν και τα θανασαίικα έναν γραμματικό… Μα το βρίσκεις πάλι σωστό, κυρ-Στέφανε, να μου φύγουν δυο εγγόνια σε μια βδομάδα; ≫

 「あなたの孫は、こうして、読み書きを覚えたのだから、」と、ステファノスさんは話し始めました。「それに、彼は勉強に熱意を持っているのだから、今度はあなたが決める必要があります。下では、みんながラブロスの面倒を見ますよ。あの子を学校に遣りなさい。五年、十年ほど、書くこと、計算すること、本を読むことを学ぶためにです。高地の羊飼いでいて、何が得られるのですか?」 
 「正しいことは正しい。」とサナシスおじいさん{ ゲロサナシス } は言いました。「ここでは、あの子は、私の様な羊飼いのままでしょう。あの子たちがラブロスを連れて村を出て、サナシイカ訛りから抜けさせるのがいいでしょう。けれど、一週間で二人の孫が私の元を去ると言うことをあなたが分かって下さってもいいでしょう。」  

posted by kyotakaba at 13:31| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年09月02日

77. Ο Γεροθανάσης φοβάται μη δακρύση 7

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第七十七章「ゲロサナシスさんは涙が出ないかと恐れる」7

 Ο Γεροθανάσης δεν ήθελε να μιλήσει άλλο.
 ≪ Να πάτε τώρα στο καλό, παιδιά ≫, είπε, ≪ θα τα πω με τον κυρ-Στέφανο. Να ‘τος, έρχεται ≫.
 Τα τρία παιδιά έφυγαν. Ο κυρ-Στέφανος που ήρθε, είχε κι αυτός την ίδια ιδέα.

 サナシスおじいさん[ ゲロサナシス ]は、もう話そうとしませんでした。 
 「さあ、友達のところへ行きなさい。私は、ステファノスさんと話すから。ほら、あの人だ、来たよ。」 
 三人の子供たちは立ち去りました。ステファノスさんがやって来ました。彼も、子供たちと同じ考えを持っていたのでした。  

posted by kyotakaba at 13:07| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年08月31日

Ρημάζει το παλάτι της Μυτιλήνης

 8月24日付の、in.gr 記事から 
Ρημάζει το παλάτι της Μυτιλήνης | in.gr


Ρημάζει το παλάτι της Μυτιλήνης
Με κατάρρευση απειλείται το ιστορικό Σάρλιτζα Παλάς, το ξενοδοχείο του ≪καλού κόσμου της καθ’ ημάς Ανατολής≫, εξαιτίας της γραφειοκρατίας και της ολιγωρίας των αρμοδίων

24 Αυγούστου 2019, 13:39≪Καθ’ εκάστην Κυριακή≫, γράφει η εφημερίδα ≪Σάλπιγξ≫ στις 5 Ιουνίου του 1910, ≪ωραία ορχήστρα παιανίζει εις τον μαγευτικόν κήπον του ξενοδοχείου. Ζύθος δε λαμπρός, παγωμένος πωλείται εις τιμάς λίαν συγκαταβατικάς. Ούτως ώστε οι θαμώνες του ή οι εκδρομείς δεν ευρίσκουν λόγους να εξωτερικεύσωσι την πολλήν των ευχαρίστησιν…≫. Το ξενοδοχείο Σάρλιτζα Παλάς, ένα αρχιτεκτονικό στολίδι, δημιούργημα γάλλων αρχιτεκτόνων και ιδιοκτησία του μεγάλου οθωμανού αξιωματούχου Χασάν Εφέντη Μολλά Μουσταφά, έχει αρχίσει να λειτουργεί στη Μυτιλήνη μόλις έναν μήνα πριν. Χτισμένο δίπλα στα ιαματικά λουτρά της Θερμής, θα αποτελέσει, πράγματι, όπως προβλέπει η εφημερίδα, ≪το εντευκτήριον του καλού κόσμου της καθ’ ημάς Ανατολής≫. Μια εποχή που το νησί ισορροπεί ανάμεσα σε δύο κόσμους, την Οθωμανική Αυτοκρατορία και την ελληνική κουλτούρα, θα γίνει σύμβολο της ανατολίτικης χλιδής και του ευρωπαϊκού εκσυγχρονισμού προσφέροντας λουτροθεραπείες, πολυτελή ανάπαυλα και κοσμική ζωή. Στους υπέροχους χώρους του, στις καμάρες του ισογείου, στους εκπληκτικούς του κήπους θα παραθερίσουν βασιλιάδες και πρωθυπουργοί, συγγραφείς, σκηνοθέτες, πλούσιοι έμποροι της Πόλης και της Σμύρνης, προσωπικότητες όπως ο Στράτης Μυριβήλης, ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο Ελίας Καζάν. Από τον εξώστη του θα εκφωνήσει λόγο ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ενώ αυτό θα επιλέξει για να γιορτάσει την απελευθέρωση της Μυτιλήνης το 1912 ο Παύλος Κουντουριώτης με το επιτελείο του.

Το ξενοδοχείο θα λειτουργήσει αδιαλείπτως, παρά τις διακυμάνσεις στο ιδιοκτησιακό του καθεστώς, μέχρι το 1982, οπότε και θα κλείσει οριστικά. Από τη χρονιά εκείνη το υψηλής αισθητικής και ιστορικής αξίας κτίριο θα αφεθεί έρμαιο στη σκληρότητα του χρόνου. Παρότι έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο από το 1987, το κτίριο που συνδυάζει στοιχεία διαφόρων αρχιτεκτονικών ρυθμών και  κατατάσσεται στην κατηγορία του εκλεκτισμού, απειλείται πλέον με κατάρρευση. Οι ειδικοί λένε πως αν δεν γίνουν άμεσες σωστικές παρεμβάσεις στον σκελετό του, τότε αυτό το ξεχωριστό απομεινάρι των αρχών του 20ού αιώνα σύντομα θα πάψει να υπάρχει.

ミティリーニの宮殿が荒れ果てる

 「我が国のアナトリーにある素晴らしい世界」と言われたホテル、歴史的サーリザ・パラスが、官僚主義と担当者の怠慢の為に、崩壊に危機にさらされている。 

 新聞サールピングス Σάλοιγξ は1910年六月5日に、この様に書いています。「毎日曜日に、ホテルの素敵な庭でオーケストラが演奏します。上等なビール、それも冷えています、なのに、そのビールがお手頃な値段で売られています。それなので、ホテルの常連客たち、あるいは、旅行客は、あまりの感謝の気持ちを言い表せられる言葉を見つけられないのです。」 オスマン帝国の高官の称号を持つ、フラン人建築家ハサン・エフェンディー・モラー・ムスタファーの作品であり、宝石の様な建築物、サーリザ・パラス・ホテルはほんの一ヶ月前に営業を始めたばかりです。セルミーの療養温泉の側に建てられたこのホテルは、きっと、新聞が予想した、「我が国のアナトリーにある素晴らしい世界のラウンジ」を実現していたことでしょう。 島がオスマン帝国とギリシャ王国の間でバランスが取れていた時代、このホテルは、様々な温泉治療と贅沢な休息それに社交的な生活を提供することで、東方の贅沢な生活とヨーロッパの近代化のシンボルになっていたことでしょう。この素晴らしい場所で、地上階の丸天井で、驚く様な庭で、王侯たち、首相たち、作家たち、映画監督たち、ポリー[ イスタンブール ] やスミールニ[ イズミル ] の豪商たち、著名人たちが夏を過ごしたことでしょう。例えば、スタリス・ミリビーリス、ゲオルギオス・パパンドレウー、エリア・カザンなど。1912年にパウロス・クウンドウリオーティスが側近と共に、ミティリーニの解放を祝うのにこのホテルを選んだ時には、ホテルのバルコニーから、エレフテリオス・ヴェニゼロスが演説したことでしょう。 

 ホテルは、1982年まで所有者の変更があっても、ずっと営業されていたことでしょう。1982年に最終的に閉館したのです。その年から、歴史的価値があり、高尚な美意識に支えられていたこの建物は、時間が冷酷に過ぎる中、無人のままにされているのです。1987年からは、保存建築に指定されているのですが、様々な建築様式を組み合わせ、折衷様式に分類されている、この建物は、現在、崩壊の危機に瀕しています。専門家たちは、至急に骨組みに補強を行わないと、この20世紀の特別な遺産はすぐにも存在しなくなるだろう、と言っています。   
Σάλπιγξ は、ギリシャで最初に発行された新聞。 
Σάλπιγξ Ελληνική - Βικιπαίδεια
Σάλπιγξ はラッパの意味。 ウィキペディアのギリシャの治療温泉地の項に、Σάρλιτζα Παλάς も紹介されている、 
Ιαματική πηγή Θερμής のところ: 
Ιαματικές πηγές της Ελλάδας - Βικιπαίδεια


posted by kyotakaba at 08:16| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年08月30日

夢十夜 第一夜の3-3-2

Νατσούμε Σοζέκι Δέκα όνειρα
πρώτο όνειρο 3-3-2

そのうちに、女の云った通り日が東から出た。大きな赤い日であった。それがまた女の云った通り、やがて西へ落ちた。赤いまんまでのっと落ちて行った。一つと自分は勘定した。  

Εν τω μεταξύ, ο ήλιος ανέτειλε από τον ανατολικό ορίζοντα όπως έμαθε και η γυναίκα. Ήταν μεγάλος κόκκινος πύρινο μπάλα. Σε λίγο αυτός έδυσε στον δυστικό ορίζοντα. Αυτός έπεσε ξαφνικά πάλι όπως έμαθε η γυναίκα. Και εγώ υπολόγισα, ≪ πρώτος ≫.9月五日訂正: 
≪ ένα ≫ → ≪ πρώτος ≫

posted by kyotakaba at 15:30| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年08月29日

夢十夜 第一夜の3-3-1

Νατσούμε Σοζέκι Δέκα όνειρα
πρώτο όνειρο 3-3-1


 自分は苔の上に坐った。これから百年の間こうして待っているんだなと考えながら、腕組をして、丸い墓石を眺めていた。 

 Εγώ κάθισα στο βρύο. Κοίταζα την στρογγυλή ταφόπλακα με σταυρωμένα χέρια, βάζοντας με το νου να την περιμείνω σε διάστημα των εκατό ετών από τώρα.

posted by kyotakaba at 22:47| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年08月28日

77. Ο Γεροθανάσης φοβάται μη δακρύση 6

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第七十七章「ゲロサナシスさんは涙が出ないかと恐れる」6


 ≪ Τι λέει εδώ; ≫ ρώτησε.
 Ο Δημητράκης πήρε το τετράδιο και του διάβασε αυτά τα λόγια, που ο Λάμπρος τα είχε γράψει μόνος του με γράμματα μεγάλα ίσαμε φασόλια.
 ≪ Την Κυριακή παντρέψαμε την Αφρόδω μας με τραγούδια και βιολιά. Και τη δώσαμε του Γιάννη απ’ το Περιστέρι. Και μας φίλησε κι έφυγε ≫.

 「ここは、何と書いてあるんだい?」とおじいさんは尋ねたのです。 
 ディミトラキスは、帳面を取って、文章をおじいさんに読んであげました。文章は、ラブロスがインゲン豆くらいの大きな文字で一人で書いたものなのです。 
 「日曜日、ぼくたちは、歌とヴァイオリンでぼくらのアフロドゥをお嫁にだした。ぼくらは、アフロトゥをペリステーリのヤニスへ上げた。姉さんは僕たちにキスしてくれた、そして行ってしまった。」  

posted by kyotakaba at 13:05| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年08月27日

77. Ο Γεροθανάσης φοβάται μη δακρύση 5

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第七十七章「ゲロサナシスさんは涙が出ないかと恐れる」5

 Ο Γεροθανάσης σήκωσε το κεφάλι, διόρθωσε τ’ άσπρα φρύδια του και πήρε το τετράδιο στα χέρια. Το κοίταξε ανάποδα. Από σεβασμό όμως τα παιδιά έκαναν πως δεν το κατάλαβαν. Ώρα πολλή το κοίταζε. Και θαύμαζε από μέσα του πως έχει εγγόνι που κατόρθωσε να βάλει όλα εκείνα τα γράμματα στη γραμμή.

 サナシスおじいさん[ ゲロサナシス ]は、頭を挙げて、白い眉毛を真っ直ぐにして、帳面を手に取ったのです。帳面を逆さまに見ていますよ。でも、子供たちは、敬意から、それが分からない振りをしたのでした。サナシスさんは、とても長い間、帳面を見つめていました。そうして、罫線に文字を全部きれいに置くことが出来る孫が自分にいることに、心の底から驚いたのです。  

posted by kyotakaba at 13:30| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年08月26日

77. Ο Γεροθανάσης φοβάται μη δακρύση 4

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第七十七章「ゲロサナシスさんは涙が出ないかと恐れる」4

 ≪ Κοίταξε, παππούλη ≫, είπε, ≪ πως έμαθε και γράφει. Εικοσιπέντε μέρες έχει που άρχισε την άλφα. Κι όμως, να που έφτασε ≫.
 ≪ Τι είν’ αυτά ≫, είπε ο παππούς. ≪ Γράμματα; ≫
 ≪ Ναι, είναι γράψιμο του Λάμπρου. Αυτά εδώ στο τέλος τα έχει γράψει μοναχός του, με το χέρι του και με τον νου του ≫.

 「おじいさん、どんなふうにラブロスが勉強して書いているかを、見て下さい。」と、ディミトラキスは言いました。「アルファビータを初めて二十五日です。でも、ほら、ここまで来ているのですよ。」 
 「それは何だい? 文字なのかい?」とおじいさんは言ったのです。 
 「ええ、ラブロスが書いたものです。この最後のところは、ラブロスが自分だけで、自分の手と頭で書いた文字なのですよ。」  posted by kyotakaba at 14:37| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年08月22日

夢十夜 第一夜の3-2

Νατσούμε Σοζέκι Δέκα όνειρα
πρώτο όνειρο 3-2

 それから星の破片の落ちたのを拾って来て、かろく土の上へ乗せた。星の破片は丸かった。長い間大空を落ちている間に、角が取れて滑かになったんだろうと思った。抱き上げて土の上へ置くうちに、自分の胸と手が少し暖くなった。 

 Και έπειτα, βρήκα ένα θρύψαλο του αστέριου και το έφερα στην τρύπα και έθεσα επάνω στο χώμα απαλά. Το θρύψαλο ήταν στροφφυλεμένη. Φαντάστηκα ότι το αστέρι έχασε τα αγκάθια και λειάνθηκε ενώ πετούσε μέσα στον απολόχωρα ουρανό για πολλά χρόνια. Κάθως εγώ κρατούσα το θρύψαλο του αστέριου, το στήθος και χέρια μου ζεστάινινταν.

posted by kyotakaba at 15:52| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年08月21日

77. Ο Γεροθανάσης φοβάται μη δακρύση 3

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第七十七章「ゲロサナシスさんは涙が出ないかと恐れる」3

 Για τον Λάμπρο βέβαια μιλούν. Τα παιδιά θέλουν να τον πάρουν μαζί τους στο σχολείο, να καθίσει χρόνια και να μάθει τα γράμματα καλά. Γιατί να μείνει τσοπάνης; Ήρθαν και παρακάλεσαν τον παππού του να τον αφήσει. Μα ο παππούς αγρίεψε. Τότε ο Δημητράκης ξετύλιξε το τετράδιο του Λάμπρου.

 皆んなは、正に、ラブロスのことについて話しているのでした。子供たちは、ラブロスを自分たちと一緒に学校に連れていきたいと思っているのです。何年も学校に通って、文字をもっとよく学んで欲しいと思っているのです。どうして、羊飼いのままでいるのでしょうか? 子供たちは、ラブロスのおじいさんのところに、彼を行かせてくれる様に頼みに来たのでした。でも、おじいさんはカンカンに怒ったのです。それで、ディミトラキスは、ラブロスの帳面を開きました。  
posted by kyotakaba at 13:16| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年08月20日

77. Ο Γεροθανάσης φοβάται μη δακρύση 2

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第七十七章「ゲロサナシスさんは涙が出ないかと恐れる」2


 ≪ Τι λέτε, παιδιά μου; ≫ φωνάζει. ≪ Τι είν’ αυτά που λέτε; ≫
 ≪ Μα είναι καμωμένος για γράμματα, Μπαρμπαθανάση. Αφησέ τον ≫.
 ≪ Να πάρει τα μάτια του δηλαδή και να φύγει από ‘δώ το παιδί; ≫
 ≪ Ναι, να πάει σ’ όλο το δημοτικό ≫.
 ≪ Σ’ όλο το δημοτικό; Μα τι; Σοφό θα τον κάνω; ≫

 「何を言ってるんだい、子どもたち」と大きな声で言います、「君らが言っていることは、何なんだい?」 
 「サナシスおじさん、文字は習得しているんです。あの子を行かせて下さい。」 
 「つまり、この子に、ここに落胆して去っていくままにさせろと?」 
 「ええ。小学校の全過程に通わせるのです。」 
 「小学校の全過程? だが、それは何だ? 私はこの子を学者にするのかい?」 


παίρνω τα μάτια μου (ή τον ομματιών μου) και φεύγω と言う表現は、αποχωρώ απογοητευμένος. 失望して引き退る、と言う意味だけれど。 
ここでは、少し意味が違っている様に思えます。 


posted by kyotakaba at 13:34| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Γεροθανάσης と Μπαρμπαθανάσης

 これまで、ラブロスのおじいさん Γεροθανάσης をそのまま名前と思っていたのだけれど。ゲロサナシス。77章には、子供達の台詞の中に、Μπαρμπαθανάσης と出てくる。これは、名前は、θανάσης なのだろうと気がついた。 

 Γεροθανάσης は、年寄りサナシス、とか、サナシス爺さん、と言う意味だったのだろう。
 Μπαρμπαθανάσης は、サナシスおじさん、だから。 

posted by kyotakaba at 13:30| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年08月19日

77. Ο Γεροθανάσης φοβάται μη δακρύση 1

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第七十七章「ゲロサナシスさんは涙が出ないかと恐れる」1

 Ο Γεροθανάσης περπατάει έξω από την καλύβα του μιλώντας με τον Αντρέα, τον Φάνη και τον Δήμο. Φαίνεται πως έχουν σοβαρή κουβέντα. Ο Γεροθανάσης έχει κατεβάσει τα κάτασπρα χοντρά φρύδια του. Το γαλανό μάτι του φαίνεται αγριεμένο.

 ゲロサナシスさんは、アンドレアスとファニスとディミトラキスとお喋りしながら、小屋から歩いて出てきました。深刻な話しをしている様です。ゲロサナシスさんは、真っ白な太い両方の眉を下げています。青い目は、ピクピクしています。  posted by kyotakaba at 13:51| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年08月16日

夢十夜 第一夜の3-1-2

Νατσούμε Σοζέκι Δέκα όνειρα
πρώτο όνειρο 3-1-2

穴はしばらくして掘れた。女をその中に入れた。そうして柔らかい土を、上からそっと掛けた。掛けるたびに真珠貝の裏に月の光が差した。

Ύστερα από τις αρκετές ώρες, είχα τελειώσει το σκάψιμο. Εγώ έβαλα την γυναίκα μέσα στην τρύπα. Έτσι, την κάλυψα με το τρυφερό χώμα που έριξα απαλά από πάνω. Κάθε έριξα το χώμα, το φεγγαρόφωτο έπεσε στο εστωτερικό του όστρακου.posted by kyotakaba at 09:40| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年08月15日

夢十夜 第一夜の3-1-1

Νατσούμε Σοζέκι Δέκα όνειρα
πρώτο όνειρο 3-1-1

 自分はそれから庭へ下りて、真珠貝で穴を掘った。真珠貝は大きな滑かな縁の鋭
どい貝であった。土をすくうたびに、貝の裏に月の光が差してきらきらした。湿った土の匂もした。 

 Εγώ, λοιπόν, κατέβηκα στον κήπο, και έσκαψα μια τρύπα με το όστρακο. Το εστωτερικό του ήταν πράσινο και ομαλό. Και είχε οξύ χείλος. Κάθε που φτυάρισα το χώμα, το φεγγαρόφωτο έπεσε στο εστωτερικό και άστραψε. Μύρισε το υγρό χώμα.
16日訂正: 
και έσκαψα μια τρύπα με όστρακο.

και έσκαψα μια τρύπα με το όστρακο.


posted by kyotakaba at 15:01| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年08月12日

76. Ο Γκέκας έκανε ό,τι έπρεπε 9

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第七十六章「ゲカスは、しなくてはいけないことはなんでもした」9

 Ο Γκέκας δεν ησύχασε ούτε στιγμή. Όλο φυσούσε, όλο έσκυβε και τη μύριζε, σαν να μην πίστευε πως ψόφησε. Έχει ακούσει από τους γέρους σκύλους πως η αλεπού κάνει κάποτε τον ψόφιο κι ύστερα σηκώνεται και γίνεται άφαντη. Αν θέλει και τούτη εδώ ας σηκωθεί. Μα όχι, αυτό δεν θα γίνει. Ο Γκέκας έχει κάνει σωστά τη δουλειά του.
 ≪ Μπράβο, μπράβο Γκέκα! ≫ του φωνάζπυν όλοι και τον χαϊδεύουν.
 Πηδάει μπροστά τους, τους κοιτάζει στα μάτια και είναι περήφανος όσο κανένας άλλος σκύλος.

 ゲカスは、一時も大人しくしていませんでした。ずっと、ハァハァしています、ずっと、身を乗り出していて、狐をクンクン嗅いでいたのです。まるで、狐が死んだとは信じていない様でしたよ。ゲカスは、年寄り犬から、狐は、時々、死んだふりをして、それから、立ち上がってどこかへいなくなってしまう、と聞いていたのです。狐は、今起き上がろうか知らと思っているかもしれません。でも、違います。そんなことは起こらないのです。ゲカスは、自分の仕事をちゃんとしたのです。 
 「すばらしい、すばらしいよ、ゲカス!」と皆んなはゲカスに向かって叫びました。そして、撫でたのです。 
 ゲカスは、皆んなの前で飛び跳ねました。そして、目を見開いて皆んなを見つめました。他のどんな犬よりも胸を張っているのです。 

posted by kyotakaba at 13:31| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年08月08日

夢十夜 第一夜の2-4

Νατσούμε Σοζέκι Δέκα όνειρα
πρώτο όνειρο 2-4

 自分はただ待っていると答えた。すると、黒い眸のなかに鮮に見えた自分の姿が、ぼうっと崩れて来た。静かな水が動いて写る影を乱したように、流れ出したと思ったら、女の眼がぱちりと閉じた。長い睫の間から涙が頬へ垂れた。――もう死んでいた。 

 Κι εγώ απάντησα με μια λέξη: ≪ Θα περιμένω≫. Έτσι, το είδωλο μου, που είχε την καθαρή σχήμα μέσα στην κόρη της, άρχισε να θολώσει. Όπως το νερό, που είχε μείνει ακίνητο, τρέμει ξαφικά, και χαλά το είδωλο που αντανακλούσε. Μόλις εγώ έβλεπε το νερό να τρέχει, τα μάτια της έκλεισε με κρακ. Ένα δάκρυ έσταξε στο μάγουλο της μέσα από μακρά ματόκλαδα της. Αυτή ήδη ήταν νεκρή.

posted by kyotakaba at 16:19| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年08月07日

76. Ο Γκέκας έκανε ό,τι έπρεπε 8

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第七十六章「ゲカスは、しなくてはいけないことはなんでもした」8

 Έτσι, αφού πάλεψε άδικα, έμεινε ξαπλωμένη και ακίνητη. Τα παιδιά μαζεύτηκαν γύρω της και την κοίταξαν καλά στο φως του φεγγαριού. Κοίταξαν τα μυτερά της αυτιά, το μυτερό της στόμα, τη μεγάλη της ουρά, που ήταν μακριά όσο το μισό της σώμα. Αυτό λοιπόν είναι το αγρίμι που τρώι τους λαγούς, που τρώει τα πουλιά στις φωλιές και τις κότες στα κοτέτσια; Να το τέλος του!
 ≪ Την κακομοίρα ≫, λέει ο Δήμος. ≪ Που να το ‘ξερε πως δεν θα γυρίσει πίσω στη φωλιά της ≫.
 ≪ Ποιος της είπε να μας φάει τόσο μεγάλες κότες; ≫ είπε ο Κωστάκης.

 戦ったけど駄目でした。横たわったままで、動かないのです。子供たちは、狐の周りに集まって、月の光の下で、しっかりと見ました。尖った耳を見ました。尖った口を見ました。長い尻尾も。尻尾は体の半分ほどあるのです。さても、でもこれが、兎を食べる獣なのですか? 巣の中にいる鳥を食べる獣なのですか? それに、鶏小屋にいる鶏を食べる獣なのでしょうか? これが、その獣の最後なのです! 
 「かわいそう、巣に帰れないなんて、思いもしなかったよね。」とディモスは言いました。 
 「誰がこの狐に、ぼくたちのところでこんなに大きな鶏を食べな、と言ったのだろうね?」とコスタキスは言ったのです。 


posted by kyotakaba at 14:38| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年08月06日

76. Ο Γκέκας έκανε ό,τι έπρεπε 7

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第七十六章「ゲカスは、しなくてはいけないことはなんでもした」7

 Ο κυρ-Στέφανος πέρασε το σκοινί από τα πίσω πόδια της αλεπούς και, καθώς την κρατούσε ο σκύλος από τον λαιμό, προσπάθησε να τη δέσει σφιχτά. Μα ο Γκέκας είχε τελειώσει τη δουλειά του. Τόσο σφιχτά την είχε πιάσει από τον λάρυγγα την αλεπού και τόσο βαθιά έμπηξε τα μεγάλα δόντια του, που την έπνιξε.
 Η αλεπού δεν μπόρεσε να ζήσει στο στόμα τέτοιου εχθρού.

 ステファノスさんは、狐の足の後ろから縄を通しました。犬がしっかりと首を抑えていましたよ。その間に、ステファノスさんは、狐をきつく縛ろうとしたのです。でも、外科巣は、もう自分の仕事は終えていたのですね。狐の喉にそれはきつく噛みついていましたから、それに、それは深く自分の大きな牙を食い込ませていたのですから、それで、狐を絞め殺したのです。 
 こんな敵の口では、狐は生きてはいけなかったのです。  

posted by kyotakaba at 14:13| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年08月05日

76. Ο Γκέκας έκανε ό,τι έπρεπε 6

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第七十六章「ゲカスは、しなくてはいけないことはなんでもした」6

 ≪ Το σκοινί! Ένα σκοινί γρήγορα! ≫ φωνάζει ο κυρ-Στέφανος όταν είδε στο φως του φεγγαριού πως ήταν η αλεπού. Θέλησε να τη δέσει και κρατούσε το τουφέκι του έτοιμο μήπως η αλεπού ξεφύγει.
 Τα περισσότερα παιδιά ρωτούν: ≪ Τρώει; Δαγκώνει; ≫ Και δεν πλησιάζουν. Πρώτη φορά βλέπουν αγρίμι ζωντανό.

 月明かりの下で狐がいるのを見ると、「縄、縄を一本早く!」とステファノスさんは叫びました。ステファノスさんは、狐を縛りたかったのですが、狐が逃げるかもしれないので、鉄砲は構えたままでした。 
 子供たちの多くが、「咬むの? 噛む?」と尋ねました。それで、近づきませんでした。子供達は、野生の動物を見るのが初めてだったのです。 

posted by kyotakaba at 12:55| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年08月01日

夢十夜 第一夜の2-3

Νατσούμε Σοζέκι Δέκα όνειρα
πρώτο όνειρο 2-3

 自分は黙って首肯いた。女は静かな調子を一段張り上げて、
「百年待っていて下さい」と思い切った声で云った。
「百年、私の墓の傍に坐って待っていて下さい。きっと逢いに来ますから」  

 Ένεψα σιωπηλός εγώ. Η γυναίκα μεγαλώσε την φωνή της. Και η φωνή έγινε δυνατή με μονή μια κλίμακα από την απαλή φωνή, ομώς έχει την στερότητα. Αυτή τολμήσε να πει : ≪ Εκατό χρόνια, μου περιμείνετε ≫. Η φωνή έδειχνε την απόφαση της, ≪ Εκατό χρόνια, μου περιμείνετε καθισμένος δίπλα στην ταφόπλακα. Εγώ θα σε ξαναβλέπω ασφαλώς ≫.

8月29日訂正: Εκαχό → Εκατό
posted by kyotakaba at 14:57| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年07月28日

Διηγήματα από τη νησί της Άρτεμης

 『 Διηγήματα από τη νησί της Άρτεμης 』
Φωτεινή Ζαμουζαρίδου - Νάκκα
Εμπειρία Εκδοτική 2015年刊 

.:BiblioNet : Διηγήματα από τη νησί της Άρτεμης / Ζαμουζαρίδου - Νάκκα, Φωτεινή 


 レロス島を舞台にした短編小説集。
posted by kyotakaba at 21:01| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年07月25日

夢十夜 第一夜の2-2

Νατσούμε Σοζέκι Δέκα όνειρα
πρώτο όνειρο 2-2

 自分は、いつ逢いに来るかねと聞いた。
「日が出るでしょう。それから日が沈むでしょう。それからまた出るでしょう、そうしてまた沈むでしょう。――赤い日が東から西へ、東から西へと落ちて行くうちに、――あなた、待っていられますか」  

 Κι εγώ την ζήτησα να μάθω πότε θα έρθει να με δει.
 ≪ Ο ήλιος ανατέλλει. Και αυτός ήλιος δύει. Τότε αντέλλει ξανά. Και δύει ξανά. Ο κόκκινος ήλιος πετά από ανατολιό ορίζοντα. Έτσι πέφτει στο δυτικό ορίζοντα. ΑΠό ανατολικό, στο δυτικό. Πάλι, πάλι. Εσύ, κατά την διάρκεια, μπορείς να με περιμείνεις; ≫posted by kyotakaba at 14:49| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年07月24日

76. Ο Γκέκας έκανε ό,τι έπρεπε 5

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第七十六章「ゲカスは、しなくてはいけないことはなんでもした」5

 Ο Γκέκας την πρόφτασε και την άρπαξε από τον λαιμό. Δεν θα την αφήσει! Η αλεπού φωνάζει, δέρνεται, θέλει να δαγκώσει. Σφίγγει τα δόντια του επάνω της και μουγκρίζει ο Γκέκας. Φωνάζουν οι κότες από το κοτέτσι, τρέχει ο κυρ-Στέφανος έξω με το τουφέκι. Ξυπνάει ο Αντρέας, ο Δήμος, ο Κωστάκης. Ξυπνούν όλοι.

 ゲカスは狐に追いつきました。すると、首に噛みついたのです。もう放さないでしょう! 狐は叫びます、激しく動いて嘆きます、噛みつこうとします。ゲカスは牙を狐にきつく押し当てます、そして、唸るのです。雌鶏たちは、鳥かごから鳴き立てます。ステファノスさんが鉄砲を持って外に飛び出して来ましたよ。アンドレアスが起きました、ディモスが起きました、コスタキスが起きました。みんなが起きたのです。  

posted by kyotakaba at 13:21| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年07月23日

76. Ο Γκέκας έκανε ό,τι έπρεπε 4

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第七十六章「ゲカスは、しなくてはいけないことはなんでもした」4

 Ήταν η αλεπού! Είχε αρπάξει στα δόντια της μια κότα κι έτρεχε. Όταν η αλεπού άκουσε θόρυβο, υποψιάστηκε πως είναι σκύλος. Τότε άφησε την κότα κι έτρεξε περισσότερο.
 Έπρεπε ένας σκύλος να είναι καλός στο τρέξιμο και να βάλει όλα τα δυνατά του για να μπορέσει να τη φτάσει. Τόσο πολύ τρέχει μια αλεπού. Όταν όμως η αλεπού έκανε λίγα πηδήματα, μετάνιωσε και γύρισε ξαφνικά πίσω για να πάρει την κότα. Γιατί τη βρήκε πολύ παχιά.
 Έτσι την έπαθε.

 それは狐でした! 牙で一羽の雌鶏に噛み付いて、逃げたのです。狐は物音を聞くと、犬ではないか知らと、勘ぐったのです。それで、雌鶏をそのままにして、ものすごく慌てて逃げたのです。 
 犬というのは、走るのが上手いに決まっているのです。狐に追いつける様に全力を出せるはずなのです。狐は必死で走っています。でも、狐は、ちょっと飛び出した後、考え直したのです。そして、雌鶏を取ろうと引き返したのです。とっても太っているのを見てたからなのです。 
 そうして、狐はひどい目に会ったのです。  


posted by kyotakaba at 13:35| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年07月22日

76. Ο Γκέκας έκανε ό,τι έπρεπε 3

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第七十六章「ゲカスは、しなくてはいけないことはなんでもした」3

 Ο καημένος ο Γκέκας πολύ στενοχωριέται.
 ≪ Να μπορούσα ≫, συλλογίζεται, ≪ να τους το πω. Θα κουνήσω αύριο την ουρά μου πολλές φορές μποροστά στον Αντρέα, στον Φάνη και στον Δημητράκη. Βέβαια θα με καταλάβουν≫
 Αυτή τη συτιγμή άκουσε κατιτί στις ακρινές καλύβες. Σήκωσε το κεφάλι κι είδε έναν ίσκιο που έφευγε βιαστικός. Τρία πηδήματα έκανε ο Γκέκας. Ποτέ δεν είχε πηδήσει τόσο μακριά στη ζωή του. Ένα κρα! Ακούστηκε και μια πνιγμένη φωνή κότας.

 かわいそうなゲカスは、すっかりしょげています。 
 じいっと考えたのです。「みんなに言えたらなあ。あした、アンドレアスの前でぼくの尻尾を何度も振ってみよう、ファニスの前で振ってみよう、それで、ディミトラキスの前で振ってみよう。きっと、みんなはぼくの言いたいことがわかるよ。」 
 ちょうどその時、小屋の一番端で何か鳴るのが聞こえたのです。ゲカスは、頭を上げました。すると、さっと逃げて行った影が目に入ったのです。ゲカスは、三度飛び跳ねたのです。今まで生きていて、こんなに遠くへ飛んだことはなかったのです。カー! 雌鶏の絞められた声が聞こえました。 

posted by kyotakaba at 12:59| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年07月18日

夢十夜 第一夜の2-1

Νατσούμε Σοζέκι Δέκα όνειρα
πρώτο όνειρο 2-1

 しばらくして、女がまたこう云った。
「死んだら、埋めて下さい。大きな真珠貝で穴を掘って。そうして天から落ちて来る星の破片を墓標に置いて下さい。そうして墓の傍に待っていて下さい。また逢いに来ますから」

 Ύστερα από αρκετές ώρες, η γυναίκα ξανάρχισε να πει : ≪ Μετά θα πεθάνω, με θάβετε. Σκάβετε μια τρύπα, χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο όστρακο που γεννάει το μαργαριτάρι. Έτσι, θέστε ένα θρύψαλο για την ταφόπλακα, που ένα αστέρι έπεσε από τον ουρανό και έσπασε. Και με περιμένετε δίπλα στην ταφόπλακα. Εγώ θα σε ξαναβλέπω ≫.


Νατσούμε Σοζέκι Ten Nights of Dreams Δέκα όνειρα
8月29日訂正:ταφόολακα → ταφόπλακα
posted by kyotakaba at 15:56| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年07月17日

76. Ο Γκέκας έκανε ό,τι έπρεπε 2

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第七十六章「ゲカスは、しなくてはいけないことはなんでもした」2

 ≪ Προχτές ο μπάρμπας μου ο Μούργος κι ο άλλος μπάρμπας μου ο Πιστός κι ο παππούς μου ο Κίτσος κυνήγησαν έναν λύκο… Εγώ τι κάνω εδώ; Μόνο παίζω με τα παιδιά. Και καμιά φορά γαυγίζω. Μα εγώ είμαι μεγάλος σκύλος τώρα. Κι ένας σκύλος που μεγάλωσε δεν πρέπει να τρώει το ψωμί και τα κόκαλα άδικα, όπως εγώ. Τα παιδιά δεν έχουν κοπάδια να φυλάξω ούτε άλλη δουλειά μου δίνουν. Δεν έχω κάνει τίποτα! ≫

 「おととい、ぼくのムウルゴスおじさんと、もう一人のおじさん、ピストスおじさんは、それに、おとうさん、キッツォスは、一頭の狼を追いかけて…、で、ぼくはここで何をする? みんなと遊ぶだけ。で、時々、吠える。でも、ぼくは、もう、大人の犬だよ。大人になった犬と言うものは、パンや骨を無駄に食べちゃいけないよ、ぼくみたいには。子供のみんなは、守る羊の群れも持ってないし、他の仕事をぼくにくれないし。ぼくはなにもしてない!」 

posted by kyotakaba at 12:48| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする