2018年02月15日

Ο Μέγας Ανατολικός, τόμος 1ος, Κεφάλαιο 6ο

 アンドレアス・エンブリコスの『 Ο Μεγάς Αντατολικός 』の第一巻、6章から、ウィキソースに引用されていた部分: Ω, πόσον ωραία ήτο αυτή η εαρινή νυξ, πόσον λαμπροί ήσαν οι αστέρες, πόσον ακαταμέτρητον ήτο το ύψος του ουρανού! Οποία μεγαλοπρέπεια! Οποία μεγαλωσύνη! Τί ήτο αυτό το απροσμέτρητον; Ένα μεγάλο χάος, ή μία σοφή διάρθρωσις στοιχείων ασυλλήπτων από την διάνοιαν του ανθρώπου, έργον ενός εξουσιάζοντος και διευθύνοντος τα πάντα παντοδυνάμου νου; Ήσαν τα πάντα τυχαία, ή ωφείλοντο εις μίαν θέλησιν και μίαν λογικήν τελείως υπεράνθρωπον, εις μίαν ικανότητα ίλιγγον επιφέρουσαν, της οποίας τα έργα κατέληγαν εις μίαν θεσπέσιαν αρμονίαν; Μήπως οι απέραντοι κόσμοι που την απετέλουν ήσαν το έργον όχι του Θεού, που η εκκλησία θέλει να μας επιβάλη, αλλά ενός Θεού τελείως διαφορετικού, ενός Θεού αλήθεια παντοκράτορος, ενός Θεού αλήεια παντοδύναμου, που υπήρχε μέσα στα ίδια τα έργα του και σε όλα τα κτίσματά του, αποτελούντος ένα με αυτά, και υπάρχοντος παντού αλλ’ αοράτου, όπως είναι υπαρκτή μα αόρατος η ενέργεια, όπως είναι υπαρκτόν μα αόρατον το πνεύμα, όπως είναι είναι υπαρκτόν αλλά μη ορατόν εις τους πολλούς το Μέγα Φως το Άκτιστον, το Μέγα Φως το Άπιαστον, το εν μεγαλείω και δόξη καταυγάζον, το εις τους αιώνας άπιαστον, μα εκθαμβωτικά εις τους αιώνας των αιώνων ορατόν, μόνο εις όσους ευλογήθηκαν με την υψίστην Χάριν το Φως αυτό να ιδούν; Μήπως άπαντα ταύτα ήσαν ο Θεός, ο μόνος αληθινός – τουτέστιν μια παμμέγιστη, μια υπερτάτη δύναμις ή ενέργεια ≪λελογισμένη≫ και παντάνασσα, και επί της Γης και εν Υψίστοις; Αλήθεια, μήπως αυτά ήσαν ο Θεός, και όχι εκείνος ο ηθικολόγος τύραννος και τιμωρός κριτής – τουτέστιν ένας μεγάλος Άρχων φωτεινός, αυτόφωτος, τελείως άσχετος με τας εννοίας του Καλού και του Κακού; Μήπως εν τη ουσία των πραγμάτων δεν υπήρχε καμμία ηθική, ούτε ανάγκη ηθικής, για να διαρθρωθή και να υπάρξη ο Κόσμος;
 あの春の夜はなんて美しかったのだろう、一体どれだけの星が輝いていたのだろう、空の高さはまるで知れない程に高かった! なんて絢爛豪華だったろう! なんて大きさだったか! あの計り知れなさは何だったのだろう? 巨大な混沌、あるいは、人間の力では捉えられない明瞭な叡智だったのか、それとも、すべてを支配し管理する全知全能の精神の所産だったのか? すべてが偶然なのか、それとも、ある意志全く人智を越えたある理由に依っているのか、ある驚愕する様な力が引き起こしていることに依るのか、つまりは、結局は天上的調和に落着く誰かの作品なのか? もしかすると、調和を成している限りの無いこのいくつもの世界は、教会が私たちに押し付けたがっている神の作品ではないのだろうか。そうではなくて、まるで違う神の、本当に全知全能の神の、他でもない彼の手になる彼の作品の中、彼の建築物の中にいる神の作品なのだろうか? 何所にでも存在するのに目に見えないもので構成されているのだろうか? エネルギーが目に見えないのに存在している様に、息吹が目に見えないのに存在している様に、多くの人々には目に見えないのに、存在している巨大な光・アクティストの様に、巨大な光・アピアストの様に、その巨大さと荘厳さで眩く輝く光、だが驚くことに多くの人にも何世紀も可視であったのに、至高の恩恵に祝福された者だけがその光を見るのだろうか? あるいは、このすべてが神、唯一真の神なのだろうか、つまり、超巨大な至高の力あるいは「理性のある」エネルギー、全存在の女王、この世の至上の神の上に立つ、神なのだろうか? 本当に、それは神なのだろうか? 暴君的な倫理家でも誠実な判定者でもないのに、それは、明るい巨大なアルコンであり、善と悪と言う概念とはまるで無関係ではないのか? あるいは、世界が存在し構造化される為には、物質の本質に於いて、何の倫理も存在せず、倫理の必要もないのではないか?  
posted by kyotakaba at 14:04| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年02月14日

44. Το λουτρό 1

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第四十三章「水浴」1  

Το λουτρό Απ' όλα τα παιδιά ο Πάνος χαίρεται περισσότερο το νερό. Αυτός κάθεται στη βρύση αποκάτω με το κορμί γδυτό και λούζεται. Αν βρει καμιά στέρνα στον δρόμο, μπορεί να γδυθεί και να βουτήξει.
 Ο κυρ-Στέφανος τον έβγαλε Κοτσυφοπάνο.
 Ο κότσυφας δεν είναι το πουλί που τρελαίνεται για το νερό; Όταν ακούσει νερό να τρέχει, κελαηδάει μέσα στο κλουβί. Κι ο Πάνος αν ακούσει νερό, πηδάει και χαίρεται. Μόλις άκουσε πως θα πάνε στον μύλο ν' αλέσουν, τι χαρές έκανε!
 ≪ Εγώ ≫, είπε, ≪ δηλώνω για μυλωνάς, Εγώ ≫.
 Συλλογίζεται από τώρα να καθίσει γδυτός στη βροχή του μύλου, εκεί που τινάζονται οι στάλες. Άλλη μια φορά το είχε κάνει και δεν ξεχνάει αυτή τη δροσιά.  


   水浴 

 子供たちみんなのうちでパノスが一番に水を喜んでいました。彼は裸で泉の底に座って水浴びをしているのですよ。パノスは道で貯水槽を見つけたら、裸になって飛び込み潜ってしまいかねないのです。 
 ステファノスさんは、彼をクロウタドリと呼んだのです。 
 クロウタドリは、水を大好きな鳥ではないのではなかったか知ら? 水が流れているのを聞くと、鳥かごの中でさえずるのです。それで、パノスは、水の音を聞くと、飛び上がって喜ぶのです。水が、粉挽きをしに水車小屋に流れ込んでいる音を聞くと、なんて喜ぶのでしょう! 
 「ぼくはね、」、とパノスは言うのです。「粉敷き職人のつもり、ぼくはね。」 
 彼は、今、水車小屋の雨の中に裸で座っていることを思っているのです。水車小屋では、滴が飛び跳ねているのです。そんなことがあったのです。パノスはその時の涼しさを忘れていないのです。 
posted by kyotakaba at 14:29| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年02月12日

ギリシアの抒情詩人たち

 『ギリシアの抒情詩人たち 竪琴の音にあわせ』 
沓掛 良彦 
京都大学学術出版会  2018年2月刊 
京都大学学術出版会:ギリシアの抒情詩人たち
posted by kyotakaba at 10:15| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Νουρεντίν Μπόμπα

 『 Νουρεντίν Μπόμπα 』 
Στρατής Τσίρκας 
出版社: Κέρδος 2017年出版 

.:BiblioNet : Νουρεντίν Μπόμπα / Τσίρκας, Στρατής, 1911-1980 

 ストラティス・チルカスは、本名が Γιάννης Χατζηαντρέας ヤニス・ハジリスアンドレアス、1911年生まれで1980年に亡くなった人。 
 『 Νουρεντίν Μπόμπα 』は、イギリスが統治している1910年頃のエジプトの爆弾男ヌールッディーンを扱っているようなのだけど(?)、小説全体には、自然の描写が圧倒的なのだそう。
posted by kyotakaba at 10:10| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年02月08日

43. Η κατάρα του πεύκου

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第四十ニ章「松の呪い」  

Η κατάρα του πεύκου≪ Γιάνη, γιατί έκοψες τον πεύκο;
γιατί; γιατί; ≫
≪ Αγέρας θα' ναι ≫, λέει ο Γιάννης
και περπατεί.

Ανάβει η πέτρα, το λιβάδι
βγάνει φωτιά
Να 'βρισκε ο Γιάννης μια βρυσούλα,
μια ρεματιά!

Μες στο λιοπύρι, μες στον κάμπο
να ένα δεντρί...
Ξαπλώθη ο Γιάννης αποκάτου
δροσιά να βρει.

Το δέντρο παίρνει τα κλαδιά του
και περπατεί!
≪ Δε θ' ανασάνω ≫, λέει ο Γιάννης
≪ Γιατί; Γιατί; ≫

≪ Γιάννη, που κίνησες να φτάσεις; ≫
≪ Στα Δυο Χωριά ≫.
≪ Κι ακόμα βρίσκεσαι 'δω κάτου;
Πολύ μακριά! ≫

≪ Εγώ πηγαίνω, όλο πηγαίνω.
Τι έφταιξα 'γώ;
Σκιάζεται ο λόγγος και με φεύγει,
Γι' αυτό είμαι 'δώ.

Πότε ξεκίνησα; Είναι μέρες...
για δυο, για τρεις...
Ο νους μου σήμερα δεν ξέρω
τ' είναι βαρύς ≫.

≪ Να μια βρυσούλα, πιέ νεράκι,
να δροσιστείς ≫.
Σκύβει να πιέι νερό στη βρύση,
στερεύει ευθύς.

Οι μέρες πέρασαν κι οι μήνες
φεύγει ο καιρός.
Στον ίδιο τόπο είν' ο Γιάννης
κι ας τρέχει εμπρός...

Να το χινόπωρο, να οι μπόρες!
Μα πού κλαρί;
Χτυπιέται ορθός με το χαλάζι,
με τη βροχή.

≪ Γιάννη, γιατί έσφαξες το δέντρο
το σπλαχνικό,
που 'ριχνεν ίσκιο στο κοπάδι
και στο βοσκό;

Ο πεύκος μίλαε στον αέρα
-τ' ακούς τ' ακούς;-
και τραγουδούσε σα φλογέρα
στους μπιστικούς.

≪ Φρύγανο και κλαρί του πήρες,
και τις δροσιές,
και το ρετσίνι του ποτάμι
απ' τις πληγές.

Σακάτης ήτανε κι ολόρθος,
ως τη χρονιά
που τον εγκρέμισες για ξύλα,
Γιάννη φονιά! ≫

≪ Τη χάρη σου, ερημοκλησάκι,
την προσκυνώ.
Βόηθα να φτάσω κάποιαν ώρα
και να σταθώ...

Η μάνα μου θα περιμένει
κι έχω βοσκή... κι είχα και τρύγο...
Τι ώρα να 'ναι και τι εποχή;

Ξεκίνησα το καλοκαίρι
-να στοχαστείς-
κι ήρθε και μ' ήβρεν ο χειμώνας
μεσοστρατίς.

Πάλι Αλωνάρης και λιοπύρι!
Πότε ήρθε; Πώς;
Άγιε, σταμάτησε το λόγγο
που τρέχει εμπρός.

Άγιε το δρόμο δεν τον βγάνω
-με τι καρδιά;-
Θέλω να πέσω να πεθάνω,
εδώ κοντά ≫.

Πέφτει σα δέντρο απ' το πελέκι...
Βογκάει βαριά.
Μακριά του στάθηκε το δάσος,
πολύ μακριά.

Εκεί τριγύρω ούτε χορτάρι.
Φωνή καμιά.
Στ' αγκάθια πέθανε, στον κάμπο,
στην ερημιά.
   松の呪い 

「ヤニス、どうして、お前は松を切ったの? 
どうして? どうして?」 
ヤニスは言った、「お恵みになるのさ」、 
と、歩いて行った。 

石は燃え、草原は 
炎を出した、 
ほら、ヤニスは小さな泉を見つけた、 
それに谷川! 

灼熱の太陽の中、原っぱの中、 
ほら、一本の樹、、、 
ヤニスはその下に横たわり、 
涼もうと思った。 

その樹は、自分の枝を取り外し、 
それに、歩き出した! 
「僕は休めない」と、ヤニスは言った、 
「どうして? どうして?」 

「ヤニス、どこに行こうと出掛けたの?」 
「二つ村に。」 
「まだ、この下にいるの? 
ずっと遠くだよ!」 

「僕は歩いている、ずっと歩いている。 
何を間違ったのだろう、僕は? 
薮は影を作る、でも、僕を避けるんだ、 
だから、僕はここにいる。 

僕はいつ出発したんだろう? 何日も… 
二日、三日、… 
今日のぼくの頭は、
何の重刑かわからない。」 

「ほら、小さな泉だ、水を飲みなさい、 
喉をうるおすのです。」 
身を屈めて泉の水を飲もうとすると、 
直ぐに干上がった。 

何日も過ぎ、何か月も過ぎて、 
時間が去って行った。 
同じ所に、ヤニスはいる、 
さあ、前へ走れ、… 

さあ、秋だ、ほら、急に降り出す強い雨! 
でも、枝はどこに? 
雨と一緒に、 
霰が真っ直ぐ打ちつけられる。 

「ヤニス、慈悲深いあの樹を 
どうして斬り殺した、 
あの、羊飼いと羊の群れに 
影を投げ落していた樹を? 

松は風に話しかける、 
― 何が聞こえる、何が聞こえる? ― 
そして、懇意な友人たちに 
笛の様に歌い出した。 

「松の枯れ枝も、小枝も、取り去って、 
それに、露も、 
それに、傷口からは、
川程の松脂を取り去った。 

片端になっても、一年も、 
真っ直ぐ立ってた、 
あの松を、お前は切り倒した、 
ヤニス、殺し屋!」

「人里離れた小さな祠、あなたのお慈悲にすがります、 
お祈りします。 
助けてください、いつか着ける様に、 
立って…、 

僕の母は待っているだろう、 
牧場があるんだ…、葡萄の収穫があった・、 
ねえ、何時だろう、何の季節だろう? 

僕は夏に出発した、 
― よく考えてみて ― 
それから、冬が来て、僕を道の真ん中で 
見つけた。 

また七月、また暑い日! 
何時来たのか? どうやって? 
聖者よ、先へ逃げて行く 
薮を止めて下さい! 

聖者よ、僕は道に出られない 
― どんな気持? ― 
僕はもう死んでしまいたい、 
貴方の側で。」 

樹の様に、斧で切り倒され…、 
苦しげに呻いた。 
彼からずっと遠くに森はあった、 
とても遠くに。 

彼の周りには、草もない。 
何の声もしない。 
原っぱの茨の薮で、彼は死んだ、 
誰もいないところで。  posted by kyotakaba at 13:02| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年02月03日

Δεύτερα Κλειδιά - Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Δεύτερα Κλειδιά - Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Βικιπαίδεια 

posted by kyotakaba at 22:29| Comment(0) | ギリシャ 歌謡・音楽 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年01月22日

42. Η ιστορία του Γιάννη από το Πουράρι 4

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第四十ニ章「プウルナリのヤニスの話し」4  
 Δίψα είχε, σταλιά δεν είχε να δροσιστεί. Και περνούσαν τα καλοκαίρια και τον έκαιγαν, κι οι χειμώνες και τον πάγωναν. Κι ο Γιάννης περπατούσε, κι ήταν πάντα στον ίδιο τόπο. Ώσπου σωριάστηκε. 
 Και του έβγαλαν ένα τραγούδι, που λέει όλη αυτή την ιστορία. Έχει και σκοπό. Μα όσο για τα λόγια, εγώ δεν τα ξέρω. Στα χαρτιά θα τα βρείτε, γιατί πέρασε στα χαρτιά αυτή η ιστορία. 
 Το τραγούδι του Γιάννη από το Πουρνάρι έτσι το λένε τα χαρτιά. 

 ヤニスは喉が渇きました、喉を潤すほんの小さな滴もなかったのです。いくつもの夏が過ぎて行きました、彼を焼いたのです。そして、いくつもの冬が過ぎて行きました、彼を凍えさせたのです。それでも、ヤニスは歩いていました、同じ所にいたのです。そしてとうとう、ばったりと倒れたのです。 
 そうして、彼を歌う歌が出来たのです。歌の中に、話しが全部歌われています。曲が付いたのです。歌詞のことは、わたしは知らないです。紙に歌詞が書いてあるのが、あなたたちにはわかるでしょう。お話しは紙の上で進んでいます。 
 だから、紙がプウルナリのヤニスの話しを語るのです。


 第四十ニ章「プウルナリのヤニスの話し」、おわり。
posted by kyotakaba at 13:33| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年01月20日

Να Μεγαλωνουμε Μαζι

 子供の合唱団のCD: 
『 Να Μεγαλωνουμε Μαζι 』 一緒に大きくなろう 

Μικρή Πολιτεία – Παιδική Χορωδία Σπύρου Λάμπρου 

posted by kyotakaba at 11:10| Comment(0) | ギリシャ 歌謡・音楽 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年01月19日

Γιατί το Βυζάντιο

 『 Γιατί το Βυζάντιο 』:ビザンチン学者の Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ エレニー・グリカチジー・アルベレル のエッセイ集。 

.:BiblioNet : Γιατί το Βυζάντιο / Γλύκατζη - Ahrweiler, Ελένη, 1926- 

b184520.jpg

 エレニー・グリカチジー・アルベレルは、1926年アテネ生まれの学者。 
Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ - Βικιπαίδεια 

他にも、『 Σας μιλώ για το Βυζάντιο 』
.:BiblioNet : Σας μιλώ για το Βυζάντιο / Γλύκατζη - Ahrweiler, Ελένη, 1926- 

b194294.jpg
posted by kyotakaba at 17:53| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年01月18日

42. Η ιστορία του Γιάννη από το Πουράρι 3

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第四十ニ章「プウルナリのヤニスの話し」3  

 Κίνησε να πάει στα Δυο Χωριά, να βρει τους μαστόρους να τους πει πως έχει ξύλο για πούλημα. Πέρασε ένα μερόνυχτο, δεν έφτασε. Πέρασαν τρεις μέρες, δεν έφτασε. Πέρασε ένας μήνας κι ήταν ακόμα στον δρόμο. 
 Ο πεύκος, λένε, την ώρα που έπεφτε τον καταράστηκε. Και σαν είχε την κατάρα του πεύκου, δεν μπορούσε ο Γιάννης να βγει ποτέ από τον κάμπο. Γιαί τα δέντρα, βλέποντάς τον, περπατούσαν κι έφευγαν. Κι ο λόγγος όλο τραβούσε μακριά. Κι ο Γιάννης όλο απόμενε στα ξερολίβαδα. 

 ヤニスは、二つ村に出発しました。職人たちに会って、自分は売り物の材木を持っていると言うつもりだったのです。一昼夜が過ぎました、でも、二つ村に着かなかったのですよ。三日が過ぎました、着かなかったのです。一ヶ月が過ぎました、ヤニスは、まだ、路に居たのです。 
 松は倒れる時にヤニスに呪いを掛けたのだ、と言われています。松の呪いで、ヤニスは原野から出られなかったのです。樹々が彼を見ると、歩き出して逃げて行ったからなのです。それに、薮は遠くに退いて行くのです。そうして、ヤニスは、ずっと、枯野に残されていたのです。
posted by kyotakaba at 13:39| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年01月17日

撰集抄の播磨の国のある僧 5

 αでしている、『撰集抄』のギリシャ語訳。と言っても、『撰集抄』を元にして、お伽噺風に簡単な話しに変えてですが。
 その「播磨の国のある僧」を、少しだけ、下書き。 ちゃんと、現代ギリシャ語になっているでしょうか??
 村人は、それを本当にはしなかった。翌朝、夜明けに、東の空に不思議な雲が立った。村人が、僧の庵に行ってみると、僧は西に向いて合掌したまま死んでいた。 

 Οι χωριάτοι δεν πείστηκαν για τον λόγο του, νομίζοντας ότι δεν θα αληθεύει. Το επόμενο ξημέρωμα, στον ανατολικό ουρανό ένα μυστηριώδες σύννεφο υψώθηκε. Όταν οι χωριάτοι πήγαν στο καλύβι του, ο μοναχός είχε πεθάνει, βλέποντας στην δύση και κάνοντας κόμπο με χέρια του. 


おわり
posted by kyotakaba at 14:26| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年01月16日

撰集抄の播磨の国のある僧 4

 αでしている、『撰集抄』のギリシャ語訳。と言っても、『撰集抄』を元にして、お伽噺風に簡単な話しに変えてですが。
 その「播磨の国のある僧」を、少しだけ、下書き。 ちゃんと、現代ギリシャ語になっているでしょうか??

 僧は、只々、祈りを挙げていた。数ヶ月経った頃、僧は初めて村に現れて、「私は明朝死ぬ。皆様には大変親切にして頂いた。」と言った。 


 Ο μοναχός απορροφούσε να προσευχηθεί, μόνο προσευχύταν. Όταν δυο ή τρεις μηνές πέρασαν, ο μοναχός εμφανίστηκε στο χωρίο για πρωτή φορά. Και είπε : ≪ Θα πεθάνω το επόμενο πρωί, πολύ ευγενοκό εκ μέρους σας ≫.
posted by kyotakaba at 14:27| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年01月15日

撰集抄の播磨の国のある僧 3

 αでしている、『撰集抄』のギリシャ語訳。と言っても、『撰集抄』を元にして、お伽噺風に簡単な話しに変えてですが。
 その「播磨の国のある僧」を、少しだけ、下書き。 ちゃんと、現代ギリシャ語になっているでしょうか?? 「自分には深く愛し合った妻があったのだけれど、果無くなってしまった。もしや妻が獄に落ちて呵責を受けているのではないかと思うと、自分が心苦しくてならなくなった。それで、一心に祈りを上げて、弔うことにしたのだ。」 

 Έιχα την σύζυγος, ετσί αυτή κι εγώ αγαπιόμαστε σταθερά, αλλά αυτή είχε σβύσει. Υποθέτοντας ότι η σύζυγος μου έπεσε στην κόλαση και δεχόταν την μομφή, βάραινα και εαυτός μου. Λόγω του, αποφάσισα να προσεύχομαι και πενθήσει.

posted by kyotakaba at 15:15| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年01月13日

Απίστευτη εικόνα στον ουρανό του Ρεθύμνου – Δείτε τι σχηματίστηκε!

 cretedoc.gr の1月12日付けの記事: 
https://cretedoc.gr/apistefti-ikona-ston-ourano-tou-rethymnou-dite-ti-schimatistike/

レティムノの空に信じられない光景、何が出て来たかを見て下さい! 

Τον… ιπτάμενο δίσκο με τα μάτια τους ≪είδαν≫ κάτοικοι στο Ρέθυμνο με όσα έβλεπαν να σχηματίζονται στον ουρανό στα ανατολικά της πόλης και στις φωτός πάνω από τo ενετικό λιμάνι!


Ένα σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο με πυκνά νέφη που εμφανίζονται σε μορφή στροβίλου εμφανίστηκε στον ουρανό του Ρεθύμνου. Η εικόνα του φαινομένου προσομοιάζει αρκετά με… ιπτάμενο δίσκο!


≪Αυτά τα νέφη σχηματίζονται σε μεγάλο υψόμετρο και κάθετα προς την κατεύθυνση του ανέμου. Η περιοχή έχει δώσει και στο παρελθόν τέτοια νέφη λόγω των νοτίων ανέμων που πνέουν ευνοούν τον σχηματισμό τους≫, αναφέρουν με σχόλιο τους οι ≪Μετεωκρήτες≫.


Το σπάνιο αυτό φαινόμενο, που δεν είναι πρωτοφανές στην περιοχή του Ρεθύμνου, απαθανάτισε με το φωτογραφικό του φακό ο Γιάννης Γκίκας και το δημοσίευσε η Ειρήνη Καλαϊτζάκη.
Οι πιλότοι ωστόσο αποφεύγουν αυτά τα σύννεφα λόγω των αναταράξεων που τα συνοδεύουν.
 レティムノの住人たちは自分たちの目で空飛ぶ円盤を「見た」のです。住民たちは、それが町の東の空に形成されて行く様子を見続けたのです。 

独楽の形をした濃い雲の珍しい気象現象がレティムノの空に現れたのです。この事象の見た目は、とても…、空飛ぶ円盤に似ています。 

「この様な雲は、非常に高い所に風の向きに垂直に形成されるのです。この地域は、これまでにも、この様な雲が出ています。それは、南風が雲の生成を促す所為なのです。」と、「 Μετεωκρήτες 」はコメントで述べています。 

レティムノで初めて見られたわけではないけれど、この珍しい現象が、ヤニス・ギカスのレンズで写真として永遠に保存されました。そして、エイリニー・カライザキ−が公表しました。しかしながら、パイロットは、同時に乱気流が起こる為に、この様な雲を避けるのです。  


最初の段落の 「 με όσα 」と「 στις φωτός πάνω από τo ενετικό λιμάνι! 」は分かりません。
「 με όσα 」は、関係代名詞に近い様なものかとも思いますが。 
「 στις φωτός πάνω από τo ενετικό λιμάνι! 」は、まるで、、、 
στις は、前置詞+冠詞、冠詞 τις は、女性/複数の対格。 
φωτός は、中性名詞/単数 φως の属格。 
ενετικό は、形容詞 ενετικός の 単数/中性形。「ヴェネチアの」の意味。 

στις と φωτός が、性と格が一致していないし、 
この文章の中に、女性の複数の実詞が見当たらないし、、、
何故ここに「ヴェネチアの」と言う語が入るのか、、、 
「 στις φωτός πάνω από τo ενετικό λιμάνι 」と言う慣用句があるのか?  


Ρέθυμνο - Βικιπαίδεια 

Meteokrites 

ouranos-rethymno-synnefa-fainomeno-periergo-1.jpg
posted by kyotakaba at 15:20| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年01月11日

42. Η ιστορία του Γιάννη από το Πουράρι 2

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第四十ニ章「プウルナリのヤニスの話し」2  


 Ώσπου ήρθε μια χρονιά ο Γιάννης από το Πουρνάρι και τον πελέκησε με το τσεκούρι για ρετσίνι. Και την άλλη χρονιά πάλι τον πελέκησε. Κι άμα έβγαλε δυο χρόνια το ρετσίνι, ο Γιάννης άρχισε να μετρά τα κούτσουρα που θα είχε, αν τον έκοβε ολότελα. Την τρίτη χρονιά τον γκρέμισε. Και πήγε στη μάνα του και της είπε : ≪ Μάνα, καλόν χειμώνα θα περάσουμε. Τον μισό πεύκο θα τον κάψουμε εμείς στο τζάκι, τον άλλο μισό θα τον πουλήσουμε στα Δυο Χωριά ≫. 

 そこに、ある年、プウルナリのヤニスがやって来たのです。そして、松脂を採ろうとこの松を斧で切りつけたのです。次の年も、また切りつけました。二年もこの松は松脂を出したものですから、ヤニスは、この松を全部切り倒したら、幹には松脂が何れ程あるのだろうかと測り始めたのです。三年目に、ヤニスは、この松を切り倒したのです。そして、お母さんのところに行って、こう言ったのです。「母さん、僕たちは、良い冬が過ごせそうですよ。松の半分を切って暖炉に使いましょう。後の半分は、二つ村に売りましょう。」
posted by kyotakaba at 13:21| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年01月10日

撰集抄の播磨の国のある僧 2

 αでしている、『撰集抄』のギリシャ語訳。と言っても、『撰集抄』を元にして、お伽噺風に簡単な話しに変えてですが。
 その「播磨の国のある僧」を、少しだけ、下書き。 ちゃんと、現代ギリシャ語になっているでしょうか?? 

 村人の一人が、僧になった分けを聞くとこの様に語った。 

 Ένας χωριάτης τον ρωτήσε για την αιτιά που έγινε μονάχος, έτσι ο μονάχος διηγήθηκε ως εξής :
posted by kyotakaba at 14:10| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年01月09日

撰集抄の播磨の国のある僧 1

 αでしている、『撰集抄』のギリシャ語訳。と言っても、『撰集抄』を元にして、お伽噺風に簡単な話しに変えてですが。
 その「播磨の国のある僧」を、少しだけ、下書き。 ちゃんと、現代ギリシャ語になっているでしょうか?? 

 昔、播磨の国にいた僧の事。麓がそのまま海に面している山があった。その麓で渚である場所に、粗末な庵を建て、一人の僧が住み着いた。 

  Άκουσα την ιστορία για ένα μοναχό που ζούσε στην χώρα του Χάριμα. : 
 Υπήρχε ένα βουνό που οι πρόποδες του έβλεπαν στην θάλασσα κατευθείαν. Και στο αυτό χώρο που ήταν οι πρόποδες και εξάλλου η παραλία, έφτιαξε το φτωχό καλύβι, έτσι εγκαταστάθηκε ένας μοναχός.
posted by kyotakaba at 16:10| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年01月07日

Γρα-Γρου

 『 Γρα-Γρου 』。2017年11月にイカロス社から出版された、グラフィック・ノヴェル。
作者は、Τάσος Ζαφειριάδης タソス・ザフィリアデシスと Γιάννης Παλαβός ヤニス・パラボス。 
作画は、Θανάσης Πέτρου サナシィス・ペトルウ。 
作曲は、Μιχάλης Σιγανίδης ミハリス・シガニディス。 ( 作曲って? ) 

.:BiblioNet : Γρα-Γρου / Ζαφειριάδης, Τάσος 


posted by kyotakaba at 18:10| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年01月06日

Γιώργης Παυλόπουλος 『 Ποιήματα 1943-2008 』

 詩人 Γιώργης Παυλόπουλος ヨルギス・パウロプウロスの詩集。 
表紙が印象的だったから。 
Κίχλη 社出版、2017年。 

.:BiblioNet : Ποιήματα 1943-2008 / Παυλόπουλος, Γιώργης, 1924-2008 

 ヨルギス・パウロプウロスは、イリア県ピルゴス出身、1924年生まれ2008年没の人。ギリシャ以外ではあまり知られていないけれど、国内では、セフィリス等に絶賛された詩人。  b220207.jpg
posted by kyotakaba at 09:32| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年01月05日

よみかた

 エティオピア物語が終わってしまったので、次は何を読んでみようかと思っている。『エペソス物語り』とか『レウキッペとクリトフォン』とか『ダフニスとクロエ』とかもあるけど。 
 エティオピア物語の現代語訳を出版している ΑΓΡΑ 社からは、古典シリーズがいろいろあるけれど、私が興味を持っているのは、Ιπποκρατής の『 Το γέλο και η τρέλα 』、それに、Μιχαήλ Ψελλός の『 Χρονογραφία 』。 
 ああ、そうだ、エウクレイデスの『 Στοιχεία 』とかも。
 それに、現代と言うか20世紀の小説、Ανδρέας Εμπειρίκος の『 Ο Μέγας Ανατολικός 』。 
 私に読めるものがあるか知ら、、、
posted by kyotakaba at 08:42| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年01月01日

Απόψε το πιο φωτεινό φεγγάρι του 2018

 in.gr の1月1日付けの記事から: 
http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1500186838 


Δύο φορές θα υπάρξει υπέρ-Σελήνη το 2018 και η πρώτη θα είναι απόψε, Πρωτοχρονιά, λίγο πριν τα χαράματα της Τρίτης, 2 Ιανουαρίου. Θα είναι το πιο μεγάλο και φωτεινό φεγγάρι όλου του 2018. Λίγο μετά, το βράδυ της Τετάρτης 3 Ιανουαρίου θα κορυφωθεί και η πρώτη βροχή διαττόντων του έτους, οι Τεταρτίδες, αλλά το δυνατό φεγγάρι σχεδόν θα τις ≪σβήσει≫.  2018年には、スーパームーンが二度起こるでしょう。一回目のスーパームーンは、今夜、元日の夜ですが、日付は1月2日、夜明けの少し前に、スーパームーンになる筈です。この時には、2018年を通して最大の、そして、最も明るい月になることでしょう。そのすぐ後、1月3日水曜日の夜には、流星群が最大になると思われます。しぶんぎざ流星群です。けれども、明るい月が、「消して」しまいそうです。
posted by kyotakaba at 20:49| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年12月28日

エティオピア物語

 2009年4月21日から、読み始めた『エティオピア物語』が終わった。自分でも驚いた。最初は、最後まで読むつもりでもなかった様に思う。それに、読通せるとも思ってなかった、と。 
 紙のノートに書いて行く、と言う方法もあったのだけれど。それに、読み始めた頃は、紙のノートに書く方が文の構成を着実に読み取れると感じていたし、訂正や書き込みも自由に入れられるので、自身の思考/試行の跡も目に見えるし、日本語の場合、変換が煩わしくて思考が途切れることもあったし、ギリシャ語/日本語の切り替えもまどろこく感じていたしで、パソコンを使うのに抵抗もあったのだけれど。結局は、パソコンだけで、書き残していた。 
 それに、自分のパソコン内の書類だけではなくて、ブログにして、公開したのは、それ程の意図があったのでもなかったのだけれど。ただ、誰かが間違いを訂正してくれるのでは、と期待はしていたのだけれど。 
 まあでも、ブログ・サービスを利用していたお陰で、パソコンがクラッシュして自分のパソコン内のファイルを失った時も、ブログにあるファイルをコピーすれば良かったので助かった。 
 それより何より、公開していて人目を受けていると言う意識が、最後まで読通せさせたのかもしれないし。 

 最初は、叙述体だったのに、途中から会話体になってしまった。訳の内容は、間違いが多くあるだろうけれど、また読み返したら、自分でそれが分かるかどうかは分からない。最初の頃は、インターネット上にある英訳を参考にしていたのだけれど、いつの間にか、それがある事も忘れていた。 
 ほんの少しずつでも、読み続けて、最後まで読通せたのは、何より、物語りが面白かっただろうけれど。途中何度も、もうわからない!とヒステリーを起こして、それを書き付けたりもしたけど。不思議なもので、そう書くと、文が分かったりして、、、でも、そんな醜態をも人目を受けていたので、読通せたのかも??? 

 何処かで読んで下さっていた方には、深く感謝。ブログ・サービスを提供してくれているシーサー社にも感謝。

 で、少しは現代ギリシャ語を身に着けたかと言えば、大いに疑問、、、、それは、一つには、パソコンだけになった理由でもあるけど、電子辞書はとても便利で、変化している語をボタンを押すだけで検索出来るので、つい頼ってしまって、、、でも、やはりそれ以前の自分の能力と言うことなのだろうけど、、、
posted by kyotakaba at 21:43| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年12月27日

Εγώ, ο Σίμος Σιμεών

 『 Εγώ, ο Σίμος Σιμεών 』 ( 小説 ) 
Γιάννης Ξανθούλης 
出版社: Διόπτρα 2017年刊 

.:BiblioNet : Εγώ, ο Σίμος Σιμεών / Ξανθούλης, Γιάννης
posted by kyotakaba at 13:24| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年12月25日

エティオピア物語 第十巻 41-4

 Έτσι έφτασε στο τέλος του το σύγγραμμα των Αίθιοπικών ή των Περί Θεαγένην και Χαρίκλειαν・ το συνέγραψε ένας Φοίνικας Εμεσηνός, από το γένος του Ήλιου, ο γιός του Θεοδοσίου Ηλιόδωρος. ―


ΤΕΛΟΣ.


 さて、エティオピア人たちの、あるいは、テアゲニスとハリクレアについての物語りは、全巻の終りとなりました。この物語りは、太陽の一族、フェニキアのエメサの者、セオドシオスの息子、ヘリオドロスが著しました。

おわり 


追記: 訂正 
エメシノス は姓でなく、土地の名前、
この物語りは、太陽の一族、フェニキア人の、セオドシオスの息子、ヘリオドロス・エメシノスが著しました。
→ 
この物語りは、太陽の一族、フェニキアのエメサの者、セオドシオスの息子、ヘリオドロスが著しました。
posted by kyotakaba at 13:59| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年12月21日

42. Η ιστορία του Γιάννη από το Πουράρι 1

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第四十ニ章「プウルナリのヤニスの話し」1  

Η ιστορία του Γιάννη από το Πουράρι ≪ Βλέπετε κει κάτω μακριά ≫, είπε η Αφρόδω, ≪ κάτι χωράφια που κιτρινίζουν; ≫ 
 Εκεί ήταν ένας πεύκος, μα τι πεύκος! Έκρουμε στα ουράνια, που λέει ο λόγος. Ο ίσκιος που έριχνε μαύριζε σαν το χράμι που είναι από τράγιο μαλλί. Από κάτω μπορούσε να σταλίσει ένα κοπάδι. Πουλί πετούμενο δεν περνούσε από μακριά δίχως να 'ρθει ν' αγγίξει την κορυφή του. Οι σταλαματιές από το ρετσίνι του σαν κεχριμπάρια, το φύσημά του ποτάμι, η δροσιά του γιάτρευε λαβωμένο. Λένε πως μέσα στο κορμί του κοιμόταν μια νεράιδα. Έτσι λένε. Μεγαλύτερος πεύκος δεν φάνηκε πουθενά. Τον θυμούνται δα εκείνοι που γέρασαν. Κι ο παππούλης κάθισε στον ίσκιο του.   

   プウルナリのヤニスの話し 

 「あなたたち、ずっと下の黄色になった畑の様なところが分かる?」と、アフロドウは言いました。 
 そこに、一本の松がありました。でも、なんて松なのでしょう! 空に触れているのです、言葉通りそうなのです。その松が投げ掛ける影が、山羊の毛で出来た柔らかい布の様に、辺りを暗くしているのです。その下で、群れが一つ休むことが出来るくらいです。空飛ぶ鳥は、遠くから来てこの松の梢に止まらずに通り過ぎることはないのです。その松から出た松脂の滴は、まるで琥珀のようですし、まるで川から吹く風の様なのですけれど、その爽やかさが、傷ついた人を治すのです。幹の中には、ひとりの妖精が寝ていると言われているのです。それに。これより大きな松は何所にも見られません。歳を取った人たちはこの松を思い出すのです。一人のおじいさんがその陰に座っていました。
posted by kyotakaba at 13:43| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年12月14日

41. Το τραγούδι της Αφρόδως 3

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第四十一章「アフロドウの歌」3 

 Τόσο την έχουν αδερφή, που σήμερα την έβαλαν σε ράψιμο. 
 ≪ Ράψε, Αφρόδω, τούτο το κουμπί ≫. 
 ≪ Ράψε μου τον αγκώνα που σκίστηκε ≫. 
 Όσο κι αν είχαν μάθει στην ερημιά να ράβονται μόνοι τους, ήθελαν το ράψιμο της Αφρόδως. Πάντα πιο καλά ράβουν οι γυναίκες. 
 Η Αφρόδω κάθισε και μπάλωσε δυο-τρεις. Αν μπορεί να μπαλωθούν οι δασοφύλακες. Ύστερα πήρε τη ρόκα κι άρχισε να γνέθει. 
 ≪ Τώρα θα μας πει κανένα παραμύθι! ≫ συλλογίστηκαν τα παιδιά. 
 Όχι δεν τους είπε παραμύθι. Τους είπε την ιστορία του Γιάννη από το Πουρνάρι. Μια ιστορία που την ξέρουν όλοι, μεγάλοι και μικροί.  

 それに、今日は、子供たちはアフロドウにお姉さんになって貰っているのですよ。今日は、裁縫をして貰っているのです。 
 「アフロドウ、このボタンを縫って下さい。」 
 「僕には、裂けた肘を縫って下さいな。」 
 この人里離れた場所で、自分たちの服を新調するとしても、子供たちは、アフロドウの縫ったものを欲しがったでしょうね。ここの女性たちは、いつも、とても上手に縫うのです。 
 アフロドウは座って、ふたつ、みっつを繕いました。もしかしたら、森林警備官たちも繕いをするかも知れませんね。それから、アフロドウは糸巻きを取り上げて、糸紡ぎを始めたのです。 
 「さあ、彼女は、きっと、何かお伽噺をしてくれるよ!」と、子供たちは思ったのです。 
 違いました、お伽噺をしてくれなかったのです。プウルナリのヤニスの話しをしたのです。大人も子供も、皆んなが知っているお話しなのです。  

第四十一章「アフロドウの歌」、おわり  

posted by kyotakaba at 14:18| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年12月07日

41. Το τραγούδι της Αφρόδως 2

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第四十一章「アフロドウの歌」2 

 Προχτές τραγούδησε στον Φάνη και στον Δημητράκη ένα τραγούδι που άρχιζε με τα λόγια : Απόψε νειρευόμουνα. Το είπε χαμηλοβλέποντας και κοιτάζοντας τη ρόκα.

Απόψε νειρευόμουνα
-μητέρα, μητερίτσα μου-
ψηλόν πύργον ανέβαινα,
σε περιβόλι έμπαινα
και δυο ποτάμια με νερό
-ξήγα, μητέρα μ', τ' όνειρο!...


 Να είχε δει και κείνη τέτοιο όνειρο; Ήταν κάτι λυπητερό σ' αυτό το τραγούδι. Μα όταν το τελείωσε, χαμογέλασε. Κι άμα η Αφρόδω χαμογελάσει, όλα είναι καλά.  

 一昨日、アフロドウは、ファニスとディミトラキスに、ある歌を歌って聞かせたのです。歌は、こんな言葉で始まるのですよ。「」 この言葉を、下の方を見ながら、糸巻きを見詰めながら、口に出したのです。 

きのうのよる、こんなゆめみたの、 
母さん、わたしのおかあさん、 
高い塔に登ったの、 
お庭に入ったの、 
二本の川にお水が流れていたの、 
どんな意味なの、お母さん、この夢は!

 でも、彼女はそんな夢を見たのか知ら? その歌には、何か哀しいところがあります。けれど、アフロドウは、歌い終わると笑ったのです。アフロドウが笑うと、みんながご機嫌になりますよ。
posted by kyotakaba at 14:06| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年12月01日

チョイ住み

 NHK、BSプレミアムの番組『チョイ住み』、第14弾は、アテネ。 
12月2日午後10時放送。 
posted by kyotakaba at 18:38| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年11月30日

エティオピア物語 第十巻 41-3

 Στεφανωμένοι λοιπόν με μίτρες λευκές οι δυό νέοι, ανέλαβαν αμέσως τα ιερά καθήκοντά τους και τέλεσαν με επισημότητα τη θυσία. Αμέσως ύστερα, υπό τον ήχο των αυλών και των συρίγγων και συνοδευόμενοι από το πλήθος που τους επευφημούσε χειροκροτώντας και χορεύοντας, κατευθύνθηκαν πρός τη Μερόη, ο Θεαγένης μαζί με τον Υδάσπη πάνω σε άρμα που το έσερναν άλογα ( ο Σισιμίθρης και ο Χαρικλής επέβαιναν σε άλλο ) και η Χαρίκλεια μαζί με την Περσίννα πάνω σε άρμα που το έσερναν βόδια λευκά・ σε λίγο η πομπή έφτασε στην πόλη, όπου και τελέστηκαν με κάθε επισημότητα οι ευτυχισμένοι γάμοι.

 そうして、純白のミトラを戴冠された若い二人は、直ぐに、自分たちの職務を果たしたのです。犠牲祭の儀式を行ったのです。その後は直ぐに、廷臣達の声、笛の音の下、二人に拍手で喝采を送り踊りながら付いて来る民衆たちと共に、メロイに向かったのです。テアゲニスはイダスピス王と一緒に、二輪戦車の上に居ました。戦車は馬が牽いているのです。( シシミシリスとハリクリスは別の物に乗っていました。 ) ハリクレアはペルシナ女王と一緒に、白い牛が牽く二輪戦車に乗っていました。間もなく、行列は都市に着きました。そこで、幸せな、そして厳粛な結婚の儀式が幾つも執り行われたのです。
posted by kyotakaba at 13:27| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年11月29日

エティオピア物語 第十巻 41-2

 Και λέγοντας αυτά έβγαλε τις δυό μίτρες, τη δική του και της Περσίννας, που ήταν τα σύμβολά της ιεροσύνης, και τις φόρεσε στον Θεαγένη και στη Χαρίκλεια・ ο Χαρικλής θυμήθηκε τότε το χρησμό των Δελφών και κατάλαβε ότι επαληθευόταν η παλιά προφητεία που έλεγε ότι οι δυό νέοι, μετά τη φυγή τους από τους Δελφούς,θα φτάσουν στη σκοτενόχρωμη χώρα του Ήλιου
κι εκεί θα λάβουν το μέγα έπαθλο της αρετής τους,
στέμμα λευκό πάνω στους μαυρισμένους τους κροτάφους.


 こう言うと、イダスピス王は、二つのミトラ( 主教冠 ) を、一つは自分のもの一つはペルシナのものを、外したのです。それは、聖職の象徴なのでした。そして、そのミトラをテアゲニスとハリクレアに被せたのです。そうすると、ハリクリスは、デルフォスの神託を思い出したのです。そして、古い予言が実現したのだ、と理解したのです。予言では、二人の若者がデルフォスから立ち去った後、次の様になると言っていました。 

「二人は、日輪で黒くなった土地に辿り着くであろう 
その土地で、二人は、己らの徳に褒美を貰うだろう 
黒くなった顳顬に純白の王冠を戴くだろう 」
posted by kyotakaba at 13:11| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年11月28日

エティオピア物語 第十巻 41-1

 Στα λόγια του αυτά επευφήμησε ο στρατός και ξέσπασε σε χειροκρότημα σαν να τελούνταν ήδη οι γάμοι. Πλησίασε τότε ο Υδάσπης στους βωμούς και, λίγο πρίν κηρύξει την έναρξη της τελετής, ≪ Δέσποτα Ήλιε ≫, είπε, ≪ και Σελήνη δέσποινα, εφόσον ο Θεαγένης και η Χαπίκλεια κατά δικό σας θέλημα αναδείχτηκαν σύζυγοι, επιτρέπεται σ’ αυτούς και να ιερουργούν πρός τιμήν σας ≫.

 王のこの言葉に、軍隊は喝采をし、まるで既に結婚式が行われたかの様に、堰を切った様に拍手をしたのです。そうすると、イダスピス王は、祭壇に近づいて、直ぐに式典を開始すると公布したのです。こう言いました。「世界を治める太陽神よ、世界を治める月神よ、テアゲニスとハリクレアは、貴方達ご自身の意志の下、夫婦になりましたのですから、この二人に貴方達を祀る司祭をするのをお許し下さい。」  

posted by kyotakaba at 14:26| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年11月27日

エティオピア物語 第十巻 40-2

 ώστε, με μάρτυρες αυτούς που όλα τα έχουν κλώσει και εφόσον και σείς δείχνετε πώς θέλετε να τηρηθεί το θέλημα εκείνων, ανακηρύσσω αυτούς τους δύο νέους συζύγους κατά τούς γαμήλιους νόμους και τούς δίνω την άδεια να συζήσουν και να τεκνοποιήσουν κατά τούς θεσμούς. Άν λοιπόν δεν υπάρχει αντίρρηση, άς αρχίσει η ιεροτελεστία που θα επισφραγίσει την απόφαση ≫.

 「つまり、神々は、すべての事を紡ぎ出して目撃して居られ、この二人の意志が保持されたままであることをお望みだとお示しになっているのです。それならば、私は、結婚法の下で、この若い一組の男女を夫婦であると宣言しよう。そして、この二人に、法の下で、一緒に暮らし子供を成すことへの許可を与えよう。では、反対がないのならば、この決定を確実なものにする神聖な儀式を始めさせよう。」
posted by kyotakaba at 14:09| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年11月25日

Όλαι αι προετοίμασιαι είχαν τερματισθεί

 アンドレアス・エンビリコスの『 Ο Μεγάς Ανατολικός 』のアンソロジー版から、その冒頭部分だけ、 Όλαι αι προετοίμασιαι είχαν τερματισθεί και ο γίγας των θαλασσών ανέμενε την ημέραν του απόπλου που επρόκειτο να λάβη χώραν εντός του τελευταίου δεκαημέρου του Μαΐου του 1867 εκ του λιμένος του Λίβερπουλ.   すべての準備は終わり、海の巨人は、出航の日を心待ちにしていた。 出航は、1867年の五月の終りの十日間の内にリバプールの港で行われることになっていた。
posted by kyotakaba at 14:03| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年11月24日

Εγκώμιο των πουλιών

 『 Εγκώμιο των πουλιών 』 ( 書籍 ) 
19世紀のイタリアの古典主義の詩人ジャコモ・レオパルディの詩集なのだと。現代ギリシャ語訳。 

.:BiblioNet : Εγκώμιο των πουλιών / Leopardi, Giacomo, 1798-1837 

鳥の称賛 
翻訳は、Χρήστος Μπιντούδης ハリストス・ビディウディス。 
出版社は、Άγρα 。 


12月9日追記: 
「 Elogio degli uccelli 」は、『 Operette morali 』の中の一編。1824年10月29日から11月に書かれたもの。
野上彌生子の訳がある。( 英語からの重訳だと思う。 ) 野上彌生子全集 第二期 第18巻所収。 

Operette morali - Wikisource 
posted by kyotakaba at 13:18| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年11月23日

エティオピア物語 第十巻 40-1

 Αυτά με δυνατή και καθαρή φωνή διακήρυξε εις επήκοον όλων ο Σισμίθρης・ ο δε Υδάσπης, πιάνοντας από το χέρι τη Χαρίκλεια και τον Θεαγένη, στράφηκε πρός το πλήθος και, μιλώντας τώρα κι εκείνος στη γλώσσα του τόπου, ≪ εφόσον ≫, είπε, ≪ κατά θεία συγκατάνευση ήλθε έτσι το πράγμα, είναι αθέμιτο να αντιταχθώ・εις επήκοον : σε απόσταση ακοής, σε απόσταση που μπορεί να ακούσει ή να ακουστεί

 このことを、力のある明瞭な声で、すべての人が聴こえる様に、シシミシリスは宣言したのです。一方、イダスピス王は、ハリクレアとテアゲニスの手を取って、民衆の方へ向いたのです。そして、この土地の言葉でこう言ったのです。「神の御同意の下で起こった事であるのだから、私が異議を唱えるのは不法なのだ。」
posted by kyotakaba at 10:52| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

訂正

 『エティオピア物語』第十巻37-3 と39-1 で、シシミシリスをシシミリスと間違えていたので訂正します。
posted by kyotakaba at 10:46| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年11月22日

エティオピア物語 第十巻 39-3

 Άς αναγνωρίσουμε λοιπόν το θαύμα των θεών και, ακολουθώντας το θέλημα τους, άς τελέσουμε πιό όσια θυσία καταργώντας τη θυσία ανθρώπων από τώρα ώς τον αιώνα τον άπαντα ≫.

 「さあ、私たちは、神々の奇跡を正確に見取りましょう。神々のご意志に従うのです。さあ、これからは、未来永劫、人間の生け贄は止めて、もっと神々の御心に適う犠牲祭をする様にしましょう。」
posted by kyotakaba at 12:43| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年11月21日

エティオピア物語 第十巻 39-2

 Εσύ λοιπόν έπρεπε από ώρα να το είχες καταλάβει ότι η θυσία που ετοίμαζες δεν ήταν ευπρόσδεκτη στους θεούς : εκείνοι, ενώ η Χαρίκλεια ήταν ήδη μπροστά στο βωμό, την ανέδειξαν κόρη σου・ εκείνοι ως εκ θαύματος μας έστειλαν εδώ από τη μακρινή Ελλάδα τον τροφό της・ εκείνοι κατατρόμαξαν τα άλογα και τα βόδια που ήταν δεμένα πλάι στους βωμούς, υποδεικνύουντάς μας πώς πρέπει να ματαιωθεί η θυσία των θεωρούμενων τελειότερων θυμάτων・ και τώρα, ως κορωνίδα των ευεργεσιών τους και σαν λαμπάδιο δράματος, μας παρουσιάζουν τον αρραβωνιαστικό της κόρης : αυτόν εδώ τον ξένο νέο.

 「それでです。貴方が用意している生け贄は神々に喜ばれないと、早くから、理解すべきだったのです。ハリクレアは今も祭壇の前にいますけれども、神々は、彼女をお引き立てになったのです、貴方の娘をです。神々は、奇跡の様に、遠いギリシャから彼女の養い親を私たちの下へ送って来たのです。神々は、祭壇の側に縛られていた馬と雄牛をひどく恐がらせました。そうして、この上なく申し分無いと看做された生け贄による犠牲祭は取りやめにしなければならないと言うことを、私たちにお示しになったのです。そして今、神々は、まるで劇の灯の様に良く見える、ご自分たちの恩恵の柱の天頂として、彼女の婚約者を私たちにお見せになったのです。ここに居る外国の若者です。」
posted by kyotakaba at 13:53| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年11月20日

エティオピア物語 第十巻 39-1

 Ο Υδάσπης ρώτησε τότε τον Σισμίθρη ≪ τί πρέπει να κάμω, πάνσοφε; Είναι ασέβεια να αρνηθώ την οφειλόμενη θυσία στους θεούς και είναι ανόσιο να σφαγιάσω αυτούς που εκείνοι μου χάρισαν・ ποιό είναι λοιπόν το καθήκον μου; ≫ Και ο Σισιμίθρης, μιλώντας τώρα αιθιοπικά και όχι ελληνικά, ώστε να τον καταλαβαίνουν όλοι, ≪ φαίνεται ≫, είπει, ≪ ότι η υπερβολική χαρά σκοτεινιάζει το νού και των πιό συνετών.

 そこで、イダスピス王はシシミシリスにこう尋ねました。「私はどうしたらいいのでしょう? 全智の賢者様。神々へ供さなければならない生け贄を否定してしまえば、信仰を捨てることになります。神々が私にお下しになった者たちを私が殺したとすれば、その行為は邪悪な行為だと言うことになります。だとすれば、私の義務は何なのでしょう?」 すると今度は、シシミシリスは、ギリシャ語ではなくてエティオピア語で話して、こう言ったのです。エティオピア語で話せばすべての人が理解が出来るからです。「過度な喜びは、とても賢明な方々のお考えも暗くしてしまう様ですね。」 


11月23日訂正: シシミリス→シシミシリス
posted by kyotakaba at 13:14| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年11月16日

41. Το τραγούδι της Αφρόδως 1

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第四十一章「アフロドウの歌」1  
Το τραγούδι της Αφρόδως Η Αφρόδω ήρθε σήμερα μαζί με τον Λάμπρο να δει τ' αδέρφια της. Έναν αδερφό είχε, τον Λάμπρο, και τώρα έγιναν εικοσιέξι. Μα και τα παιδιά ποτέ δεν έλεγαν πως θα έβρισκαν εκεί επάνω τόσο καλή αδερφή. 
 Εδώ και τρεις μέρες τους είπε το πιο καλό παραμύθι. Είπε για ένα κάστρο που είχε πόρτες ατσαλένιες και κλειδιά αργυρά. Για της Ωριάς το κάστρο.

   アフロドウの歌 

 アフロドウは、今日、ラブロスと一緒にお兄さんに会いに行ったのです。ラブロスの上にお兄さんがいるのです。もう、二十六歳でした。でも、このふたり、上にそんな立派なお兄さんがいるなんて、全く言いませんでしたよ。 
 さて、この三日間、アフロドウは、子供たちにとても楽しいお話を語っていたのです。銀の鍵の鋼鉄の扉があるお城のお話を話したのです。オリアのお城です。
posted by kyotakaba at 16:23| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第十巻 38-4

 Από τη δύναμη αυτή ακόμα και οι εναντιότητες συναρμόζονταν σε αρμονία, χαρά και λύπη πλέκονταν μαζί, το γέλιο εναλλασσόταν με το δάκρυ, τα πιό οδυνηρά άλλαζαν σε γιορτή, γελούσαν όσοι έκλαιγαν και χαίρονταν όσοι θρηνούσαν, κάποιοι έβρισκαν αυτούς που δεν αναζητούσαν κι έχαναν άλλους που είχαν νομίσει ότι βρήκαν και, τέλος, η αναμενόμενη σφαγή άλλαξε σε αγνή μυσταγωγία.

 その力に依って、相反する事共が調和にぴったりと収まるのです。喜びと悲しみは一つに編まれるのです。笑いと涙は互い違いなのです。一番の悲しみはお祝いに変わったのです。泣いていた人は皆笑いました、悲しんでいた人は皆喜んだのです。何人かの人たちは、探してもない人を見つけ出し、そして、見つけていたと思っていた他の人を失ってしまうのです。結局は、期待されていた屠りは穢れのない秘儀参入の儀式になったのです。
posted by kyotakaba at 14:11| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年11月15日

エティオピア物語 第十巻 38-3

 Κι ο κόσμος ολόγυρα χόρευε με ευφρόσυνες κραυγές : νέοι και γέροι, πλούσιοι και φτωχοί, όλοι με μιά ψυχή μετείχαν στη χαρά・ οι περισσότεροι δεν καταλάβαιναν τα λόγια, μπορούσαν όμως να τα συμπεράνουν απ’ όσα μόλις πρίν είχαν συμβεί με τη Χαρίκλεια ή ίσως και από κάποια θεία δύναμη ― εκείνην που είχε σκηνοθετήσει όλα τα δρώμενα ― ένιωθαν μέσα στην ψυχή τους την αλήθεια.

 周囲を取り巻いた群衆は、大喜びの叫び声を挙げて踊り出しました。年取った者も若い物も、富んだ者たちも貧しい者たちも、皆んなが心を一つにして喜びを分ち合ったのです。殆どの人たちは、話された言葉が分かりませんでした。けれども、直ぐ前にハリクレアに起こった事を全部見ていたので、あるいは、もしかすると、何かの神的な力の所為で、どういう事だか推察が出来たのです。神的な力と言うのは、繰り広げられる事のすべてを指揮しているのです、その力の所為で、人々は、自分たちの心の中で、真実を感じ取るのです。 

posted by kyotakaba at 13:13| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年11月14日

エティオピア物語 第十巻 38-2

 Δυό βήματα πιό πέρα η Περσίννα είχε αγκαλιάσει τον Υδάσπη και ≪ άνδρα μου ≫, του έλεγε, ≪ έτσι ακριβώς είναι όλα, πίστεψέ τα : αυτός εδώ ο νέος είναι στ’ αλήθεια ο μνηστήρας της κορούλας μας・ να, τώρα δα η ίδια με δυσκολία μεγάλη μου το ομολόγησε ≫.

 向こうの直ぐ側で、イダスピスを抱きしめていたペルシナ女王はこう言いました。「貴方様、これはつまり、全部がその通りなのですよ。お信じ下さい。この方、この若者は、本当に、わたしたちの可愛い娘の婚約者なのです。見て下さい、たった今、あの子はそれをわたしにとてもし辛いしそうにしながら告白したのです。」
posted by kyotakaba at 13:29| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年11月13日

エティオピア物語 第十巻 38-1

 Την ίδια στιγμή, όρμησε η Χαρίκλεια έξω από τη σκηνή και, αγνοώντας ολωσδιόλου τη φυσική παρθενική αιδημοσύνη της και σαν από βακχική μανία κυριευμένη, έτρεξε να προσπέσει στα γόνατα του Χαρικλή λέγοντας : ≪ Άχ πατέρα, εσύ που σαν εκείνους που με γέννησαν μου είσαι σεβαστός, τιμώρησε όπως θέλεις εμέ την ασεβή και πατροκτόνο・ ακόμα κι άν κάποιος θα απέδιδε ό, τι έγινε σε θέλημα θεών και θεία οικονομία, εσύ σ’ αυτό μη δώσεις σημασία ≫.

 当にその瞬間に、ハリクレが天幕の外に飛び出して、自分の本来の清純な乙女らしい羞恥心を全く無視して、バッカス祭の狂乱に取り憑かれたかの様な様子で駆けて行って、ハリクリスの膝に取り縋ってこう言ったのです。「ああ、お父様。わたしを産んで下さった方々と同じ様に、わたしは貴方を尊敬しています。お望みのままに、親不孝、父親殺しの廉でわたしを罰して下さいませ。誰かが起こった事は皆神の意志、神の特免状に拠っていると分けを説いても、貴方は、そうだとは思わないで下さい。」
posted by kyotakaba at 13:20| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年11月09日

40. Το μαύρο τραγάκι 4

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第四十章「黒い子山羊」4 

 Έτσι είπε και τ' απόλυσε να πάει μαζί με τ' άλλα. 
 Όχι, δεν θα το σφάξει ούτε γάμο της Αφρόδως. Ας είναι άτακτο. Ξέρει όμως να κυνηγά τις ευωδιές. Ξέρει να βρίσκει το άγγιχτο κλαρί. 
 Ο Γεροθανάσης το έχει στην καρδιά του. Μια μέρα φαίνεται πως θα το κάνει κεσέμι!  

 そう言うと、ゲロサナシスさんは子山羊を放して、他の山羊と一緒に行かせたのです。 
 いいえ。ゲロサナシスさんは子山羊を屠ふりはしませんよ、アフロドウの結婚式もないのです。お行儀の悪いままにさせましょう。子山羊は、いい匂いを探して歩く仕方を知っているのです、まだ誰も口を付けてない小枝を見つける仕方を知っているのですから。 
 ゲロサナシスさんは、それを心に留めました。いつの日か、この子山羊は群れの先頭に立つ日が来るでしょう。  
第四十章「黒い子山羊」、おわり。
posted by kyotakaba at 14:19| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第十巻 37-3

 Από κεί και πέρα κανείς δεν άντεξε να μείνει ήσυχος και επικράτησε γενική σύγχυση. Όσο για τον Σισιμίθρη, που είχε καταλάβει από ώρα τί παιζόταν αλλά είχε συγκρατηθεί ώς εκείνη τη στιγμή θεωρώντας ότι ήταν καλύτερο να περιμένει να ολοκληρωθούν οι αποκαλύψεις, έτρεξε τότε στον Χαρικλή και τον αγκάλιασε λέγοντας ≪ έχει σωθεί εκείνη που κάποτε εγώ ο ίδιος σου εμπιστεύτηκα κι εσύ την είχες σαν δική σου κόρη・ την ξαναβρήκαν οι πραγματικοί γονείς της, που εσύ γνωρίζεις ≫.

 あちらでもこちらでも、誰も黙ってはいられませんでした。全体に及ぶ混乱がその場を支配したのです。賢者シシミシリスはと言えば、逐次、何が繰り広げられているか理解していたのです。そして、その瞬間までは、告白が全部終えられるのを待っていた方が良いと考えていたので、行動を控えていたのです。ところが、遂に、シシミシリスはハリクリスの所に駆け寄って、彼を抱きしめてこう言ったのです。「その娘は生きています。以前、この私が貴方に預けたその娘です。貴方がその娘を自分の娘の様にされた、その娘です。本当の両親がその娘と再会したのです。その娘は、貴方もご覧になれば分かるでしょう。」 


11月23日訂正:シシミリス→シシミシリス
posted by kyotakaba at 13:44| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年11月08日

エティオピア物語 第十巻 37-2

 ≪ Απόδωσε λειπόν αυτήν που δεν σου ανήκει ≫, είπε ο Υδάσπης, ≪ άν θέλεις να πεθάνεις δοξασμένος εφόσον είσαι αφιερωμένος στους θεούς και να μην υποστείς την ατιμωτική σφαγή της τιμωρίας ≫. ≪ Αλλά το σωστό είναι ≫, είπε ο Θεαγένης, ≪ να αποδίδει το κλεμμένο ο κλεπταποδόχος κι όχι ο κλέφτης・ και ο κλεπταποδόχος είσαι σύ・ απόδωσε του το λοιπόν, εκτός και άν παραδεχτεί ο ίδιος ότι η Χαρίκλεια είναι δική σου κόρη ≫.
 イダスピス王はこう言いました。「では、お前が、神に捧げられて褒め称えられたまま死にたいのなら、刑罰の無惨な殺され方をされたくないのなら、お前の物ではないその娘をこの人に返しなさい。」 するとテアゲニスはこう言いました。「ですが、正しくはです、盗賊が盗んだ娘を返すのではなく、盗品を扱う故買商人が娘を返すのです。故買商人とは貴方です。では、貴方ご自身が、ハリクレアは自分の娘だと認めるのでないのならば、盗まれた娘をこの方にお返しなさい。」
posted by kyotakaba at 13:17| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年11月07日

エティオピア物語 第十巻 37-1

 Αυτά είπε ο γέροντας και ξέσπασε σε γοερό θρήνο. Και ο Υδάσπης, στρεφόμενος πρός τον Θεαγένη, ≪ τί έχεις να πείς γι’ αυτά; ≫, τον ρώτησε. Κι εκείνος ≪ όλα όσα μου κατηγορεί ≫, είπε, ≪ είναι αληθινά : ληστής είμαι εγώ και άρπαγας και βίαιος και άδικος για κείνον, αλλά δικός σου ευεργέτης ≫.

 老人はこう言うと、悲しみの号泣を破裂させたのです。すると、イダスピス王は、テアゲニスの方を振り向いて、こう聞きました。「この事について、何か言うことがあるか?」 すると、テアゲニスはこう言いました。「この人が私を非難した事は、全部が本当のことです。強奪者なのです、私は、それに、人攫いで、この人に乱暴を働き不当な仕打ちをしたのです。ですけれど、この人は、貴方の恩人なのです。」
posted by kyotakaba at 13:06| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年11月06日

Χάτσικο, ο σκύλος που περίμενε

 『 Χάτσικο, ο σκύλος που περίμενε 』 ハーチコ 待つ犬 
2017年出版、Εκδόσεις Παπαδόπουλος から。 

 スペイン( カタロニアのタラサ Τεράσα 出身 )の作家、Lluís Prats の作品のギリシャ語訳。『 Hachiko. El gos que esperava 』 これもカタロニア語。 

.:BiblioNet : Χάτσικο, ο σκύλος που περίμενε / Prats, Lluís 

b221690.jpg 

Lluís Prats Martínez 

 ハチ公の話しだろうけど、
posted by kyotakaba at 18:21| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第十巻 36-5

 δεν βρήκα όμως τον Οροονδάτη στη Συήνη ― γιατί πήγα κι εκεί・ ο πόλεμος με βρήκε στην Ελεφαντίνη και να που βρίσκομαι τώρα εδώ και προσπέφτω σε σένα ικέτης για όσα σου εξηγούνται στο γράμμα. Τον άρπαγα τον κρατείς・ την κόρη μου ψάξε να βρείς : και μένα τον πολύπαθο θα ευργετήσεις και τον εαυτό σου θα ωφελήσεις ανταποκρινόμενος στην έκκληση του σατράπη που μεσιτεύει για χάρη μου ≫.

 「ところが、シイニーでもオロンダティスに会えませんでした。私は、そこに向かったのですが、エレファンディニーで戦争に遭遇したのです。そう言うわけで、今ここに私は居るのです。そして、嘆願者として貴方の前に身を投げ出しているのです。そのお願いは、オロンダティスが手紙で貴方にお知らせした通りです。私はこの男を捉まえました、掴んでいるのです。私の娘を捜して見つけて下さい。私の艱難辛苦に貴方がご慈悲を下されてもいいでしょう。私の為に仲介して下さった太守の訴えにお応えになる事は、貴方ご自身の益になるでしょう。」 
posted by kyotakaba at 13:26| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする