2008年04月30日

ΟΥΡΑΣΙΜΑ 浦島の帰郷

Ο Ουρασίμα, ωστόσο, καθησύχασε τη γυναίκα του και της υποσχέθηκε ότι πότε, πότε δεν θ' άνοιγε το κουτί. Δεν θα χαλάρωνε καν το μεταξωτό κορδόνι. Έτσι, διασχίζοντας το καλοκαιρινό φως, άφησε πίσω του τη θάλασσα που 'ναι πάντα γαλήνια - το σχήμα του νησιού, όπου το καλοκαίλι δεν πεθαίνει ποτέ, ξεθώριασε πίσω του σαν όνειρο- και είδε ξανά μποροστά του τις κορφές των γαλάζιων βουνών της Ιαπωνίας να χάνονται μέσα στην άσπρη λάμψη του βορινού ορίζοντα.
Τέλος, γλίστρησε ξανά στον όρμο του χωριού του. Στεκόταν και πάλι στη γνωστή παραλία. Καθώς κοίταζε όμως, ένιωσε μεγάλη αμηχανία και μια περίεργη αμφιβολία.

 けれども、浦島は、乙姫を宥めました。妻に、決して決して箱は開けない、絹の紐は緩めない、と約束しました。そして、夏の光を通り抜けて、いつも凪いでいる海を後にしました。夏が果てることのない島影が、彼の後方で、夢のように霞みました。- そして、彼の前方に、日本の真っ青な山の頂が、北の水平線の真っ白な輝きの中にようやく現れているのを、再び見たのです。
 とうとう、彼の村の船着き場に、再び、滑り込みました。そして、また、よく知った浜辺に降り立ちました。けれども、見ていると、大きな戸惑いを感じました。腑に落ちない疑問が湧いたのです。

「πότε, πότε δεν θ' άνοιγε το κουτί. Δεν θα χαλάρωνε καν το μεταξωτό κορδόνι.」、
πότε, πότε も、καν も、決して〜しない。

posted by kyotakaba at 09:45| Comment(2) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月29日

ΟΥΡΑΣΙΜΑ 乙姫の予感

Μετά του είπε:
« Αφού το θέλεις πρέπει βέβαια να πας. Φοβάμαι πολύ που φεύγεις· φοβάμαι πως ποτέ δεν θα ξαναδούμε ο ένας τον άλλο. Θα σου δώσω όμως να πάρεις μαζί σου ένα μικρό κουτάκι. Αν κάνεις ό, τι σου πω, θα σε βοηθήσει να γυρίσεις κοντά μου. Μην το ανοίξεις. Μην το ανοίξεις σε καμιά περίπτωση, ό,τι κι αν συμβεί ! Αν το ανοίξεις, δεν θα μπορέσεις να επιστρέψεις και δεν θα με ξαναδείς ποτέ πια! »
Τότε του έδωσε ένα κουτάκι από λάκα, δεμένο μ' ένα μεταξωτό κορδόνι.

 それから、乙姫は浦島に語りました。
「それでは、どうしてもお帰りになりたいのですね。あなたがお往きになるのがとても怖いのです。怖いというのは、もうお互いにまた会うことは出来ないのではと思うのです。けれども、あなたがご一緒に携えてゆく小箱をあげましょう。私の言うとおりにあなたがされたなら、この小箱は、あなたが私のもとに帰るのを助けるでしょう。箱をお開けになってはいけません。どんなことがあっても、何が起こっても、この小箱を開けてはいけません。もし、箱をお開けになったら、帰ってくることは出来ません。もう二度と私に会うことはないでしょう。」
 そして、絹の紐で結ばれた、漆塗りの小箱を、浦島に渡しました。


「το θέλεις πρέπει βέβαια να πας. 」、
το = να πας です。あなたがしたいこと、それはまさに、行くことです。
πρέπει να は、ここでは、「当然〜だ」の様な意味。


「δεν θα ξαναδούμε ο ένας τον άλλο.」は、
ο ένας τον άλλο は、「お互いに」。
なので、ξαναδούμε は、一人称の複数形。


「ένα κουτάκι από λάκα」
από は、〜で作られた、と材料を示すこともあります。
λάκα は、「ラッカー」ですけれど、漆の方が適当かと思いました。

posted by kyotakaba at 10:21| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月26日

ΟΥΡΑΣΙΜΑ 浦島の嘆願

Έτσι, στο τέλος, παρακάλεσε τη γυναίκα του να τον αφήσει να γυρίσει σπίτι του για λίγο μόνο, ίσα ίσα όσο να πει δυο κουβέντες στον πάτερα του και τη μητέρα του. Μετά θα ξαναγύριζε βιαστικά κοντά της.
Ακούγοντας αυτά τα λόγια, η κοπέλα άρχισε να κλαίει, και για πολλή ώρα συνέχισε να κλαίει σιωπηλά.
 そして、とうとう、浦島は妻に頼んだのでした。一人で少しの間、父と母に、ほんの二言の言葉を交わすだけの間だけ、家に帰らさせて呉れないか、その後は、直ぐに乙姫の元に帰るから、と願い出たのです。
 その言葉を聞いて、娘は泣出しました。そして、長い時間、無言で泣き続けました。
「η κοπέλα」、女性名詞。若い娘。
これまで、το κορίτσι、η κόρη と言う語が使われていました。
乙姫、という名前は使われてなのです。もともとの風土記には、名前はなかったのでしょうか。

posted by kyotakaba at 07:38| Comment(1) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月25日

Ξεκίνησε η έξοδος του Πάσχα

A_pasxa_13400.jpg
写真はカセメリニから

25日付の記事から


Αυξημένη από το πρωί της Μ. Πέμπτης η κίνηση στο εθνικό οδικό δίκτυο καθώς οι εκδρομείς του Πάσχα εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα και τις άλλες πόλεις για εξοχικούς προορισμούς.

パスハの脱出の開始

首都を離れる復活祭休暇の旅行者や地方へ向かう大勢の人々で、聖木曜日の朝には、高速道路(国道)の通行量は増大しました。


今年の復活祭は、27日。


posted by kyotakaba at 11:37| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ΟΥΡΑΣΙΜΑ 望郷する浦島

Για τον Ουρασίμα κάθε μέρα που περνούσε ήταν γεμάτη καινούρια θαύματα και νέες απολαύσεις· θαύματα του βυθού που του 'φεναν οι υπηρέρες του ωκεάνιου Θεού κι απολαύσεις αυτής μαγεμένης γης, όπου το καλοκαίρι δεν πεθαίνει ποτέ. Έτσι πέρασαν τρία χρόνια.
Παρ' όλα αυτά όμως, ο μικρός ψαράς ένιωθε ένα βάρος στην καρδιά του, κάθε φορά που σκεφτόταν τους γονείς του, που περίμεναν μοναχοί.
 浦島にとって、過ぎていく日々はどの日も、新奇な驚きと新鮮な喜びに満ちていました。驚きというのは、大海の神の召使い達が彼を連れてゆく深海の奇観です。喜びというのは、夏が果てることのない大地の不思議さから得られるものです。そして、三年が過ぎました。
 けれども、若い漁師は、心に苦しみを感じるのでした。彼を待っている両親は寂しいだろうと考えるたびに、そう感じるのでした。「μοναχοί」は、μοναχός 。形容詞。複数形、主格。「一つだけの、一人だけの」の語義。
σκεφτόταν τους γονείς να ήταν μοναχοί.
と、考えました。

posted by kyotakaba at 08:31| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月24日

The moon rises ( ) the east. 前置詞

「The moon rises ( ) the east. 前置詞」との検索がありました。
(その検索結果にある私のページは、http://aimotokiyotakaba.seesaa.net/article/20519059.html でした。)

上の英語の設問の答えは、( in )です。

 検索の結果のページには、どうして「 from 」ではいけないのでしょうか?
というものがありました。
 それで、私にも、大変勉強になりました。

 私が思うのは、この文を、「東から月が昇る。」という現代日本語に捉えるので、問題が生じるのではないか、ということです。
「月は東に 日は西に」という有名な句もあります。
東に登り、西に沈む。というのが本来なのでは。
 「rise 登る」という動詞は、その語の中に、「〜へ」という部分も含まれているのではないでしょうか。rise の意味は、〜へ登る、という意味ということです。
 ですから、「 in the east  東へ」でなければならないのでしょう。
「come」も同様で、「〜へ行く」が基本的な意味かと。


で、from を使えないのか、と言われれば、使えなくはない、と思います。

That bird rises from the east .
と書けば、その鳥は東(の方角)から (空へ)上がった。と言う文に解釈されると思います。
That bird rises in the sky from the east direction.
を内容としているということで。

で、
The moon rises from the east.
と言う文は、
The moon comes in the sky from the east horizon.
という内容を叙述していると受け取られるのではないでしょうか。
ただ、これだと、月は鳥と同じように、何所からでも登るものということになるかも知れません。

英語の前置詞の問題ではなくて、事物の捉え方の問題なのでは?

換言して付記します。

単に、文法 (言葉の仕組み) の問題だけならば、
in でも、from でも構わないのだと思います。
文の内容の問題なのでは?
The Moon rises in the East.
と言う文は、
The Moon rises in the east Sky.
を意味しようとしている文なのでしょう。


posted by kyotakaba at 16:19| Comment(5) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ΟΥΡΑΣΙΜΑ 祝宴

Εκεί, παράξενοι υπηρέτες - πλάσματα της Θάλασσας - τους υποδέχτηκαν με ρούχα επίσημα και χαιρέτησαν τον Ουρασίμα ως γαμπρό του Δράκου Βασιλιά.
'Ετσι, η κόρη του Θεού της Θαλάσσας έγινε γυναίκα του Ουρασίμα· ο γάμος έγινε με λαμπρότητα θαυμαστή και στο παλάτι του Δράκου η χαρά ήταν μεγάλη.

 そこでは、風変わりな召使いたち、海の生きもの達なのですが、その召使い達が儀式用の服を着て、二人を出迎えました。そして、浦島へ、竜王の娘婿として、挨拶をしました。
 そうして、海の神の娘は、浦島の妻となりました。式典が見事な壮麗さで行われました。竜王の宮殿での結婚式は、盛大でした。「ο γάμος έγινε με λαμπρότητα θαυμαστή」は、
ο γάμος έγινε (式典が行われました。) と言う文。
「με」は、前置詞です。多くの場合、「〜と共に」の意味で使われます。
ここでは、 έγινε の状況を付加する役割をしています。副詞句のようです。

「λαμπρότητα θαυμαστή」は、
λαμπρότητα 女性名詞/単数/対格、
θαυμαστή 形容詞/女性形/対格形 です。θαυμαστός
現代ギリシャ語では、英語のように、形容詞+名詞の場合も多いのですが、
このように、名詞+形容詞の順の場合があります。
「ρούχα επίσημα」も同様。「ρούχα (女性名詞)」+「επίσημαος (形容詞)」です。
(前置詞があって、名詞がある場合は、形容詞を後ろに付けるのでしょうか)

「浦島の妻になりました」と「式典が行われました」が、セミコロンで繋がれているのですが、なぜだか分かりません。ピリオドで構わないように感じるのですが。

semicolon: άνω τελεία
period: τελεία蛇足:
鯛や比目魚がなかったので、
鯛:συναγρίδα (女性名詞) 。
ヒラメ:γλώσσα (女性名詞) 。「言葉」、「舌」と同じ語です。


posted by kyotakaba at 09:03| Comment(3) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月23日

ΟΥΡΑΣΙΜΑ 竜宮へ向かう浦島と乙姫

Έτσι, έπιασαν από ένα κουπί ο καθέανας κι άρχισαν να κωπηλατούν μαζί και ν' απομακρύνονται. Στις δυτικές ακτές μπορεί ακόμα να συναντήσει κανείς ανδρόγυνα να κωπηλατούν μαζί, την ώρα που οι ψαρόβαρκες κινούνται αθόρυβα μες στο χρυσάφι του δειλινού.
Γλίστρησαν απαλά και γοργά προς το νότο, πάνω στο σιωπηλό γαλάζιο νερό, ώσπου έφτασαν στο νησί όπου το καλοκαίλι δεν πεθαίνει ποτέ και στο παλάτι του Δράκου Βασιλιά της Θαλασσας.
 それから、二人は、それぞれ、櫂を取り上げて、一緒に漕ぎ始めました。そして、遠くへと進み始めました。西の幾つかの海岸では、今でも、夕日の黄金の色の中を、幾艘もの漁船が静かに動いている時間に、一緒に櫂を漕いでいる夫婦に出会うことがあるのではないでしょうか。
 柔らかにけれども素早く、二人は、静かな青い水の上を、西へと滑って行きました。そして、夏が果てることのない島へ、海の竜王の宮殿へと着きました。
「Έτσι, έπιασαν από ένα κουπί ο καθέανας」、
動詞 ( πιάνω ) は、アオリストの三人称複数形です。
けれども、主格は、「ο καθέανας」で、男性の単数です。
「 καθέανας 」は、「それぞれ、各自」の意味ですので、浦島と乙姫の二人ともが、ということです。浦島、乙姫とも、中性で書かれていましたけれど、「 καθέανας 」は男性。
櫂を取るのは、それぞれが行う単数の行為ですが、「彼ら」と複数で見るのでしょう。
以下の文は、すべて、複数形です。


「μπορεί ακόμα να συναντήσει κανείς ανδρόγυνα να κωπηλατούν μαζί」では、
接続法 ( να )が、二度使われています。
最初の、( μπορώ να ) は、「〜することもあるでしょう」という意味で、動詞 (μπορώ) に、動詞 (συναντώ) を連らねています。
二つ目の、 (ανδρόγυνα να) は、実詞 (ανδρόγυνα) を形容するものです。
「〜している・・」という表現。

「ώσπου」は、「〜するまで」という接続詞ですけれど、順接のように訳しました。

posted by kyotakaba at 08:28| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月22日

Αντέγραψαν και Μόραλη του Μεγάρου Μαξίμου

 20日付の、カセメリニweb版の記事に、ギリシャを代表する、現代画家、ヤニス・モーラリースに関する記事がありました。醜聞なのですが。
 記事は以下のもの。

見出し:
Αντέγραψαν και Μόραλη του Μεγάρου Μαξίμου
Ασύδοτοι οι πλαστογράφοι στην Ελλάδα

メガロ・マキシムーのモーラリースは模写された。
ギリシャにある無責任な偽造品の数々。

記事(の一部):

Ο γνήσιος πίνακας του Γιάννη Μόραλη «Το νησί», ο οποίος βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου και τον αντέγραψαν από φωτογραφία του σε ειδική έκδοση.

Ακόμα και το έργο «Το νησί» του Γιάννη Μόραλη, έργο του 1976, το οποίο ανήκει στη συλλογή του πρωθυπουργικού γραφείου στο Μέγαρο Μαξίμου, έγινε αντικείμενο αντιγραφής από πλαστογράφους που δρουν ασύδοτα στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, η αντιγραφή έγινε μάλλον από φωτογραφία του έργου η οποία είχε δημοσιευτεί σε παλαιότερη μονογραφία για τον καλλιτέχνη.


メガロ・マキシムーにある、ヤニス・モーラリースの真作とされていた『島』は、専門書の写真から模写されていた。

ヤニス・モーラリースの『島』は、1976年の作品です。それは、メガロ・マキシムーの首相執務室に所蔵されています。それが、偽作者による模写であったことが客観的に分かりました。
専門家によれば、模写は、芸術家向けのとても古い研究論文として出版されていた (本に掲載の) 写真の一部 ( から模写されたもの ) であるとのことです。


αντιγράφω  模写する / アオリストでは、アクセントがくる ι が έ に変わります。
ανήω  〜に所有されている、〜に所属している


ヤニス・モーラリース Γιάννης Μόραλης Yiannis Moralis
1916年、アルタ(Άρτα)生まれ。
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών で、Κωνσταντίνος Παρθένης に学ぶ。
ローマ、パリに留学。
パリでは、École nationale supérieure des Beaux-Artsで学ぶ。
代表作:「Two Friends (1946)」「Pregnant Woman (1948)」「Seated Nude (1952)」「Erotiko (1990).」
(作品は、希文のwikipedia では分かりませんでしたので、英文のwikipedia を参照しました)


moralis_col_sm.jpg

写真は、webページ、ΕΛΛΗΝΙΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ から。
http://www.haef.gr/gre/libraries/biographies/moralisf.htm#biography
(このページには代表作も掲載されていました。)

『島』:
20-04-08_267345_1.gif
カセメリニから。Το Μέγαρο Μαξίμου
Maximos Mansion
首相公邸
ホームページ:
Το Μέγαρο Μαξίμου

http://www.primeminister.gr/maxim/1st.htm
posted by kyotakaba at 08:25| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月21日

ΟΥΡΑΣΙΜΑ 伝言する乙姫

Ήρθε γλιστρώντας πάνω στο νερό, απαλά σαν τον αέρα, στάθηκε πάνω απ' το αγόρι που κοιμόταν στη βάρκα, το ξύπνησε μ' ένα ελαφρό άγγιγμα και είπε :
« Μην τρομάζεις. Ο πατέρας μου, ο Δράκος Βασιλιάς της Θάλασσας, μ' έστειλε σε σένα επειδή έχεις καλή καρδιά. Σήμερα άφησες ελεύθερη μια χελώνα. Έτσι τώρα θα πάμε στο παλάτι του πατέρας μου στο νησί, όπου το καλοκαίρι δεν πεθαίνει πότε, κι αν θέλεις, θα γίνω η λουλουδένια γυναίκα σου και θα ζήσουμε εκεί για πάντα ευτυχισμένοι ».
 乙姫は、風のように柔らかに、水の上を滑って来て、船で眠っている少年の上に止まりました。 軽い掌の感触で、少年を目覚ませました。そして告げました。
「恐れないで下さい。私の父様、海の龍王は、あなたがよい心映えをお持ちですから、私をあなたの元に使わされたのです。今日、あなたは一頭の亀を自由にしてお遣りになりました。ですから、今、島にある父様の宮殿に、ご一緒にゆきましょう。そこでは、夏が果てることはないのです。それに、もし、あなたがお望みなら、私があなたの花嫁になりましょう。そこで、私たちは、ずっと、幸せに暮らせるでしょう。」「 μ' έστειλε σε σένα 」 は、
με / στέλνω/ σε/ εσένα です。
「με」は、単数一人称代名詞弱形、対格。「わたしを」
「στέλνω」は、動詞。三人称単数、アオリスト。
「σε」は、前置詞。「〜へ」。
「εσένα」は、単数二人称代名詞強形。対格。

人称代名詞弱形の με、σε と、前置詞のμε、σε が形が同じなので、初めは戸惑います。
けれども、代名詞弱形は、動詞の前。前置詞は、実詞の前です。


「θα γίνω η λουλουδένια γυναίκα σου」の、
「 η λουλουδένια γυναίκα 」は主格です。けれども、文中の役割は、カテゴロメニ(カテゴライズされたもの)です。英語文法の補語。
文中には、英語文法で言う、主語はありません。
γίνω は、単数一人称の現在形です。ですので、この動作を行うのは、εγώ (私)なのですが、ギリシャ語では、大抵、文中には使いません。

posted by kyotakaba at 08:28| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月19日

ΟΥΡΑΣΙΜΑ 夢に顕れた乙姫

 Καθώς κοιμόταν, περιτριγυρισμένος από θάλασσα, ονειρεύτηκε ένα όμορφο κορίτσι ντυμένο στα κόκκινα και μπλε, με μακριά μαύρα μαλλιά που χύνονταν στην πλάτη της μέχρι τα πόδια, όπως και της κόρης ενός πρίγκιπα, πριν από χίλια τετρακόσια χρόνια. 海に取り巻かれて眠っている間に、浦島は、一人の美しい少女を夢見ました。
赤と青の着物を着ていて、背中を流れて足にまで届く長い黒い髪、ちょうど、千四百年前の宮様のご息女の髪のようです、の少女です。


「πρίγκιπας」は、王子、皇太子です。大公の意味も。ここでは、1400年前の王朝の頃ですから、東宮・宮様がよいかと思いました。
posted by kyotakaba at 08:41| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Ο Κάρολος Ροβέρτος Δαρβίνος

 4月18日付の。カセメリニweb版に、英国の新聞 The Guardian からのニュースで、
チャールズ・ダーウィンの写真が、インターネットで閲覧出来るようになった、というニュースがありました。

見出しは、「«Ραντεβού» με τον Δαρβίνο」。(ダーウィンとの《邂逅》)

ダーウィンの顔写真があったので、分かったのですが、
Ο Κάρολος Ροβέρτος Δαρβίνος( カールロス・ロベールトス・ダルビーノス )では、誰だか分かりませんでした。
 Darwin が、Δαρβίνος に変わるのですね。

英文字表記は、Charles Robert Darwin。
posted by kyotakaba at 08:30| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月18日

Η Πόλις

 3月31日に、YouTube にあるカヴァフィスの詩の朗読の映像を、記事にリンクして投稿しました。その詩「Η Πόλις」を訳して見ました。

カヴァフィスの詩の朗読、YouTube で

Η Πόλις


Είπες· «Θα πάγω σ' άλλη γή, θα πάγω σ' άλλη θάλασσα,
Μια πόλις άλλη θα βρεθεί καλλίτερη από αυτή.
Κάθε προσπάθεια μου μια καταδίκη είναι γραφτή·
κ' είν' η καρδιά μου -- σαν νεκρός -- θαμένη.
Ο νους μου ως πότε μες στον μαρασμό αυτόν θα μένει.
Οπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω
ερείπια μαύρα της ζωής μου βλέπω εδώ,
που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα».

Καινούριους τόπους δεν θα βρεις, δεν θά βρεις άλλες θάλασσες.
Η πόλις θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς
τους ίδιους. Και στες γειτονιές τες ίδιες θα γερνάς·
και μες στα ίδια σπίτια αυτά θ' ασπρίζεις.
Πάντα στην πόλι αυτή θα φθάνεις. Για τα αλλού -- μη ελπίζεις --
δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό.
Ετσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ
στην κώχη τούτη την μικρή, σ' όλην την γή την χάλασες.


Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1910)都市

君は言った、
「他の土地へ行くんだ、他の海へ行くんだ。
他の都市にはここよりいいことがあるだろう。
僕の苦心、どれにもみな、むごい判が押されている。
判には、僕の心、- 死んだかのような - 葬られている、と。
僕の魂は、いつまでこの枯れ地にいるのだろう。
ここでは、僕の眼がどこを見回そうとも、何かを見たとしても、
それは、僕の人生の黒い残骸なのだ。
長い時を過ごして、荒れ果て破れ果てた人生。」

君は新しい場所を見つけられないだろう。他の海は見つけられないだろう。
この都市は君に随いて行くだろう。君は同じ道々を逍遙するだろう。
同じ隣人たちの中で老いていくだろう。
同じ家の中で、君は白髪になるだろう。
いつも、この都市に君は辿り着いてしまうだろう。他の場所には、
望みをかけないように。
君のための船はない、道はない。
だから、君の命は、ここで朽ちるのだ、
全世界の中のこの狭い地区で、
君は自分の命を壊すのだ。「πάγω」は、現代では「πάω」、γが抜けています。
「φθάνεις (φθάνω)」は、「φτάνω」。
この頃のギリシャ語は、古典ではないのですけれど、現代のギリシャ語とも、違うところがあるようです。

posted by kyotakaba at 09:07| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月17日

το Σπαράγγι

 テレビ放送の、地元の市場の様子を伝える番組で、今日は、アスパラガスが出荷が多いと、紹介されていました。
 その中で、アスパラガスは、ギリシャ語の「新芽」の意味です、と市場の方が言われていました。
 そのように、説明している文書も多々あります。また、直接に新芽を指すものではなく、「激しく裂ける」というギリシャ語からで、それは「新芽」を指している、と説明しているものもあります。
 言葉としては、後者のようです。

 現代ギリシャ語で、アスパラガスは、「Σπαράγγι」(中性名詞)です。
これは、動詞「σπαράζω」から生まれた語でしょう。 「ずたずたに引き裂く」の意味です。

 さて、「新芽」(sprout) は、現代ギリシャ語では、「βλαστάρι」です。
posted by kyotakaba at 12:25| Comment(3) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ΟΥΡΑΣΙΜΑ 暑い日

Δεν έπιασε όμως τίποτε άλλο. Η μέρα ήταν πολύ ζεστή· η θάλασσα, ο αέρας και τα πάντα τριγύρω ήταν πού πολύ σιωπηλά. Έτσι, ο Ουρασίμα νύσταξε πολύ κι αποκοιμήθηκε μέσα στη βάρκα του, που κυλούσε πάνω στο νερό.
 他のものは何も獲れませんでした。 その日はとても暑い日でした。その暑さで、海も大気も、周りのものすべてが、とてもとても静かでした。それですから、浦島は、とても眠くなってしまい、小舟の中で居眠りをしてしまいました。小舟は、海の水の上を流れていました。
posted by kyotakaba at 10:33| Comment(5) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月16日

ΟΥΡΑΣΙΜΑ 亀

 ハーンの「ΟΥΡΑΣΙΜΑ」の、亀の叙述。

Οι χελώνες όμως είναι αφιερωμένες στο Δράκο θεό της Θάλασσας κι έχουν διάρκεια φυσικής ζωής χίλια - μερικοί λένε και δέκα χιλιάδες - χρόνια. Γι' αυτό είναι μεγάλο λάθος να τις σκοτώνει κανείς. Έτσι, το αγόρι έλυσε απαλά το πλασματάκι απ' την πετονιά του και το ελευθέρωσε με μια προσευχή στους Θεούς.
 亀は、だけれども、大洋の龍神に使えるもので、千年の、中には万年のものもいると言われていますが、寿命を持っています。それだから、誰か、亀たちを殺すものがいるとしたら、それは大きな誤りなのです。そういうわけで、少年は、釣り糸からち、いさな生きものをやさしくはずしてやり、神への祈りと共に、放してやりました。

ギリシャ語の亀「χελώνα」(女性名詞) は、陸亀、水亀の区別はないようです。
「 φυσική ζωή 」は、寿命だと思います。
また、φυσικής ζωής は、属格の修飾の用法の一つ、ιδιότητα (性質)でしょう。
例文:Ο αέρας της θαλασσας είναι δροσερός. (海の風は涼しい)


posted by kyotakaba at 13:53| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月15日

「ΟΥΡΑΣΙΜΑ」冒頭

 「ΟΥΡΑΣΙΜΑ」の冒頭を読んでみます。

Πριν από χίλια τετρακόσια χρόνια, ο μικρός ψαράς, Ουρασίμα Τάρο, ξεκίνησε με τη βάρκα του απ' την ακτή του Σουμινόγιε. Καθώς ψάρευε, το αγόρι άφησε τη βάρκα του να παρασυρθεί. Ήταν μια παράξενη βάρκα, χωρίς χρώματα και πηδάλιο, σε σχήμα που πιθανότατα δεν έχετε ξαναδεί ποτέ σας. Παρ' όλα αυτά, μετά από χίλια τετρακόσια χρόνια, μπορεί κανείς ακόμα να δει τέτοιες βάρκες, αραγμέμες σε παλιά ψαροχώρια, στις ακτές της Ιαπωνικής Θάλασσας. 千四百年前のこと、年の若い漁師、浦島太郎は、住之江の海岸から、自分の小舟で漕ぎ出していきました。漁をしている間、小舟を流されるままにして置きました。風変わりな小舟でした。塗装もなく舵もありません。読者のあなたたちの誰も見たことがないだろう様な形です。それ以来千四百年の歳月が経ちましたが、それでも、誰も、そのような小舟が日本の海の海岸にある鄙びた漁村に停泊しているのを見ることはないでしょう。


 「 Παρ' όλα αυτά, μετά από χίλια τετρακόσια χρόνια,」という表現が面白いです。「παρ' όλα αυτά」は、「それにもかかわらず」。


17日 訂正
Καθώς ψάρευε 「Καθώς」は、such でなく、while 。
ψάρευε は、パラティコスでした。
ですので、「日頃の漁と同じように」ではなくて、「漁をしている間」です。
posted by kyotakaba at 08:31| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月14日

消えて ゆくへは 白雪の

 『天の川幻想』所収の「妖怪の歌」には、怪奇を主題にした歌が集められています。八雲で、まず思い出すのは、雪女ではないでしょうか。その雪女の歌も何首か採上げられています。その中の一つを現代ギリシャ語にしてみます。

夜明ければ 消えて ゆくへは
白雪の
女と見しも 柳なりけり

ハーンの解説:
ここで使われている「しらゆき」という言葉は、日本の歌人たちが「兼用言」つまり「二重効果の言葉」と呼ぶものの一例である。すぐ後にくる言葉と結びついて「白い雪の女」(しらゆきのおんな)という句をなすとともに、すぐ前の言葉と結びついて「どこへ行ったか知らない」(ゆくへはしらず)と読めることを暗示している。

ハーンの英訳:
Having vanished at daybreak (that Snow-Woman),
None could say whither she had gone.
But what had seemed to be a snow-white woman become indeed a willow-tree !

 私は、簡単な言い方にしてみました。

英語;
When morning comes,
My dream turns white.
The willow stands at the place
where I saw a white lady.

現代ギリシャ語:

Το χαράματα,
το όνειρο μου μαραίνεται στα άσπρα.
Η ιτιά φυτρώνει στο τόπο
που άσπρη γυναίκα είδα.
posted by kyotakaba at 09:10| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月13日

ΟΥΡΑΣΙΜΑ

 『ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΠΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΣΕ ΓΑΤΕΣ』、目次を見て、読みやすそうなものを探しました。「ΟΥΡΑΣΙΜΑ」と言う題名がありました。浦島です。
 それで、まず、この最後の部分、太郎が玉手箱を開ける部分を読んでみました。

Έλυσε το μεταξωτό κορδόνι κι άνοιξε το κουτί !
Αμέσως, χωρίς κανένα θόρυβο, ξεπήδησε απ' το κουτί αέρας, λευκός και ψυχρός σαν φάντασμα, που υψώθηκε γύρω σαν καλοκαιρινό σύννεφο, κι άρχισε να φεύγει μακριά προς το νότο, πάνω απ' τη σιωπηλή θάλασσα. Τίποτε άλλο δεν υπήρχε στο κουτί.
Κατάλαβε τότε, πως είχε μόλις καταστρέψει την ευτυχία του και πως πότε πια δεν θα μπορούσε να επιστρέψει στην αγαπημένη του, την κόρη του Βασιλιά του Ωκεανού.
 絹の紐を解き、箱を開けました。
 すると直ぐに、何の音もせず、箱の中から空気が飛び出しました。幻のように、眩しい白さの氷のように冷たい空気です。それは、夏の雲のように、辺りに高く立ち昇り、そして、遠く南へ、静かな海の上の方へと、行ってしまい出しました。箱には、他に何もありませんでした。
 そして、彼の幸せを駄目にしてしまっただけだと分かりました。恋しい人、大海原の王の娘のもとへは、もう、どうしても帰ることが出来ないのだと。


 表現が詩的な感じです。


μεταξωτός 絹の、形容詞
ξεπνδώ 飛びかかる、動詞
υψώνομαι 聳える、動詞
σιωπηλός 音のしない、形容詞
οκεανός 大洋、男性名詞

posted by kyotakaba at 13:09| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月12日

Επέστρεφε

 リフェラ元を見ると、「ギリシャ語 帰還」で検索された方がありました。
YouTube に投稿されていたカヴァフィスの詩の朗読の記事で、触れていました。

カヴァフィスの詩の朗読、YouTube で
詩を読まずに「帰還」と訳したのですが、内容は思っていたものと違いました。

 そこで、この詩「Επέστρεφε」を訳して見ようと思います。

「Επέστρεφε」は、動詞で、三人称単数現在形です。原型は、επιστρέφω 。
「戻る」の語義。名詞形は、「επιστροφή」。


Επέστρεφε


Επέστρεφε συχνά και παίρνε με,
αγαπημένη αίσθησις επέστρεφε και παίρνε με --
όταν ξυπνά του σώματος η μνήμη,
κ' επιθυμία παληά ξαναπερνά στο αίμα·
όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται,
κ' αισθάνονται τα χέρια σαν ν' αγγίζουν πάλι.

Επέστρεφε συχνά και παίρνε με την νύχτα,
όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται....


Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1912)
いつもいつも戻る、そして、私を掴む。
なじみ深い感覚が戻って来る、そして私を掴む。
その時、
身体の記憶を揺り起こし、
血流に、また、希望を取り戻し、
その時、
口唇と膚は思い出し、
触れているかのように、掌を感じる。

いつもいつも戻る、そして私を夜へ連れて行く、
その時、
口唇と膚は思い出す…


こちらのwebページのものを見ました。

George's Home Pageいくつかの語の表記が、辞書と違うのですが。文語なのか、古い書き方なのか分かりません。
posted by kyotakaba at 14:27| Comment(3) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月11日

Ένα αμάξι με φτερά

 Φίλιππος Πλιάτσικας とΔημήτρης Μητροπάνος の歌う「Ένα αμάξι με φτερά」と言う歌が、とても好きです。
 YouTube でみたのです。

 Φίλιππος Πλιάτσικας はΠΥΞ ΛΑΞ という、バンドで活動をしていたそうです。ΠΥΞ ΛΑΞ は、1984年から2004年まで、活動していたバンドだそうです。アテネの西地区の出身ということです。
 Μητροπάνος, Δημήτρης は、1948年生まれの、伝統音楽の歌手。
in,gr Μουσική

 歌詞を、web で見つけました。それを訳して見ました。

Ένα αμάξι με φτερά

Χέρια που παίζουν χωρίς πιάνο αλλά τ΄ακούς
σαν χίλια κύματα που με στεριά παλεύουν
αυτός ο άνθρωπος που στέκεται σκυφτός
για να ξεχάσει δε μπορεί αυτούς που φεύγουν

Είναι η αγάπη ένα αμάξι με φτερά
από τη γη στον ουρανό για να πετάξεις
αυτούς που φεύγουν να τους βρεις δεν είναι αργά
όλα η αγάπη μπορεί να τα αλλάξει

Κοίτα τα μάτια είναι σίγουρα αυτός
που πρώτος πάλι το φεγγάρι θα αγγίξει
σε ένα αμάξι με φτερά είναι οδηγός
αυτούς που φύγαν να τους βρει να τους μιλήσει

Είναι η αγάπη ένα αμάξι με φτερά
από τη γη στον ουρανό για να πετάξεις
αυτούς που φεύγουν να τους βρεις δεν είναι αργά
όλα η αγάπη μπορεί να τα αλλάξει

Είναι η αγάπη ένα αμάξι με φτερά
από τη γη στον ουρανό για να πετάξεις
αυτούς που φύγαν να τους βρεις δεν είναι αργά
όλα η αγάπη μπορεί να τα αλλάξει
ピアノもないのに演奏する手、それでもあなたは聴いている、
陸とせめぎあう幾千の波のように、
男が一人、俯いて立っている、
離れられない人々を忘れようと

愛は翼のある車だ
地球から宇宙へと彼らを飛ばす、
飛び去った彼らを空にあなたは見つける、遅くはない、
すべての愛は、それらを変えてしまえる

見つめる目は、確かに彼らのものだ、
最初に、再び、月が触れるだろう、翼のある車に、
飛び去った彼らを月が導く、
彼らを見つけ出し、語りかける

posted by kyotakaba at 17:23| Comment(0) | ギリシャ 歌謡・音楽 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月10日

おもひのほかに 二つ 見るかげ

 『Το Αφόρι που ζωγράφισε γάτες』が到着しました。ラフカディオ・ハーン、小泉八雲の小冊です。英語の読本として、『The Boy who drew Cats』の題で知られているそうです。
 参照出来るようにと、「猫を描いた少年」が収められている『天の川幻想』(集英社)を、図書館から借りました。
 その中に、「妖怪の歌」と言う作品が収められています。内匠甚尽語楼(たくみじんごろう)の著作『狂歌百物語』(嘉永六年)から選んだ歌を、英訳して、西洋に紹介した作品ということです。
 そのハーンが選んだ歌の一つを、現代ギリシャ語にして見ようと思います。

見るかげもなき わづらひの 離魂病
おもひのほかに 二つ 見るかげ

ハーンの解説:
日本では病気でひどくやつれた人のことを「見るかげもない」という。「あの人は目に見える影さえない!」これと同じ表現は「見るに堪えない」という意味にも使われることから、また別の解釈も成り立つ。「この霊魂の病を患っている人の顔は、見るに堪えないけど、この女はひそかに(別の男を)恋い慕っているので、それで、その女の顔が二つに見えている。」第四句の「おもひのほか」は、「予期に反して」という意味であるが、同時に、ひそかに恋い慕っているという気持ちも巧みにほのめかせている。

そして、ハーンの英訳:
Though (it was said that), because of ghostly sickness, there was not even a shadow of her left to be seen, --- yet, contrary to expectation, there are two shadows of her to be seen !

 私は、少し、随分でしょうか、違う訳をしてみました。

英語:
She has lost a light on her face, removing the spirit.
But, I find two shadows under her face, surprisingly.

現代ギリシャ語:

Έχει χάσει το φως στο πρόσωπο της γυναίκας μου, βάζοντας την ψυχή.
Αλλά, δύο σκιά κάτω από πρόσωπο της βρίσκω, έκπληκικά.


ラフカディオ・ハーン Λευκαδιός Χέρν
posted by kyotakaba at 22:20| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月09日

オリンピック聖火

 私は政治的な発言はしたくはありません。それに、このブログは、現代ギリシャ語を学習するためのものですから。
 それでも、この何日かの間に、テレビ放送のニュース報道で見る、オリンピック聖火に対する妨害の様子には、ギリシャに関わった者として、悲しい思いをしています。
 Η Ολυμπιακή φλόγα は、そもそも、ギリシャのものです。オリンポスの。それを消そうとするとは、彼らは、ギリシャを否定するつもりなのでしょうか。あるいは、古代ギリシャの神性を否定するつもりなのでしょうか。彼らは、キリスト教徒であるから、異教徒を否定しようとしているのでしょうか。彼らは、新しい十字軍なのでしょうか。かつてコンスタンチンノープルを略奪したように、再び、ギリシャを陵辱するつもりなのでしょうか。かつて、ベネチア軍が、アテネのアクロポリスを砲撃して破壊したように、再び、ギリシャの象徴を破壊するつもりなのでしょうか。
 また、オリンピックは、ナショナリストとしてではなくて、オリンピアンとなって参加するものです。
 やはり彼らは、オリンポスの神の前に、集うことは拒否するのでしょうか。
posted by kyotakaba at 13:30| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月05日

ヘルペス

 今日、リフェラ元に「ギリシャ語」の検索がありました。その検索結果一覧の中に、
「ヘルペスは、ギリシャ語で這うの意味」と言うものがありました。

 現代ギリシャ語での、「這う」に当たる語は「έρπω」です。文語のようです。
現代語での読み方は、「エールポウ」です。古典語のように、語頭の母音に、Hの発音が付くことはありませんから。
 普段は、「σέρνομαι」を使うのではないでしょうか。


posted by kyotakaba at 09:23| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月02日

Μου αρέσει η άνοιξι της Ελλάδας.

 私は、ギリシャの春が好きです。花が溢れた季節ですから。

 ところで、「私は、春が好きです。」とは、どういう文の構成なのでしょう。
実詞(物の名称)は、「私」「春」のふたつ。
それから、「好き」と言う語があります。
そこで、この文は、「私」と「春」が、「好き」と言う語で関係付けられている文であろうと、推察されます。
その関係が難しいです。
 「好き」は、「好く」の連用形ですから、動詞です。けれども、その内容は、動作をするものが、動作を受けるものに、何かの作用をしている、と考え難いものがあります。「私は犬を呼ぶ。」というような文とは違っています。
 「好き」と言う語には、何か形容詞のような、対象のものの状態を叙述する働きがあるのではないのでしょうか。「山は緑です。」と同じように。
 そこで、「私は、春が好きです。」の内容を、別の表現で表してみましょう。
「私には、春は好ましいです。」
これは、「春」は、「好ましい」状態にある、と言う文です。
 もともと、「好く」と言う行為(?)は、行為を行った時の瞬間だけの現象ではありません。状態が継続しています。ですので、行為というよりも、継続している状態を形容していると感じられるのではないでしょうか。

 このように、考えてみたのは、もちろん、ギリシャ語での表現を顧慮してのことです。
 ギリシャ語では、「私は春が好きです。」は、
Μου αρέσει η άνοιξι της Ελλάδας.
と、「ギリシャの春」を主語にして作られています。
代名詞の「私」は、対格の「με」ではなく属格の「μου」です。
「私を」という、(英語の文法で言う)直接目的語ではなく、「私に」という、間接目的語の形です。
ですから、この文は、「ギリシャの春は、私には好ましい。」と近い表現だと思われます。

 同様の言い方は、感情に関した動詞の表現に、多くあります。
「心配する」ανησυχώ も、μου ανησυχεί ・・. 。
「さびしい」λείπω 、μου λείπει η Αήνα. ( 私はアテネが恋しい。)。


「〜がすきです。」
(ムー・アレッシー・〜 )

αρέσει は、三人称単数の現在形。
μου αρέσει το μήλο. (リンゴが好き。)(中性名詞)
μου αρέσει το πορτοκάλι. (オレンジが好き。)
μου αρέσει το λεμόνι. (レモンが好き。)
μου αρέσει ο ανανάς. (パイナップルが好き。) (男性名詞)
μου αρέσει το αμύγδαλο. (アーモンドが好き。)
μου αρέσει η ελιά. (オリーブが好き。) (女性名詞)


それから、たくさんあるものの中から、一つを選ぶような場合、冠詞が落ちます。

μου αρέσει μήλο από τον καρπό.
(くだものの中では、リンゴが好きです。)


4月5日追記:

言葉は、それぞれ構造が違います。その構造の違いは、物事を捉える仕方も、違うものにしています。

日本語の捉え方では、「好く」と「愛す」の違いは、感情の程度の違いか、感情の質の違いのように、捉えているのではないでしょうか。
一方、ギリシャ語では、「 αρέσω(好く)」と「αγαπώ (愛す)」では、その構造も違います。それは、それぞれの感情の働き方が違っている、と捉えているのではないでしょうか。
 「 αρέσω(好く)」は、上にも書きましたように、(私たちから見て)好く対象の方を、主格にして、好く方を、属格で表します。けれども、「αγαπώ (愛す)」は、愛する方を主格にして、愛される方を対格にします。

σε αγαπώ. (私はあなたを愛しています。)
με αγαπάς ; (あなたは私を愛していますか?)
σε αγαπάει αυτη. (彼女はあなたを愛しています。She loves you,yeah,yeah.)


4月21日追記:
「ギリシャ語で好き」という検索をされた方があるので、
「好く」の現代ギリシャ語「αρέσω」は、上にも書きましたように、日本語の捉え方では、目的語になるものが主格 ( 主語 ) になり、日本語での主語は属格になります。ですので、
大抵の場合は、三人称 (単数か複数かはありますが) です。
αρέσει
μου αρέσει  私は〜が好き。
σου αρέσει  あなたは〜が好き。
του αρέσει  彼は〜が好き。
της αρέσει  彼女は〜が好き。

ですけれど、例えば、私は上司に気に入られてる、というような場合、
一人称の αρέσω を使うのでしょう。
του αφεντικού αρέσω.
同様に、私はあなたのお気に入り、(あなたは私が好きだ)
σου αρέσω.


4月23日追記:
「あなたを愛しています」「恋しいよ」などで検索がありましたので、
σε αγαπώ.  「あなたを愛しています。」では、
σε は、二人称の代名詞弱形の対格です。「あなたを」です。ですが、平称です。
夫婦や、親子では構わないかと思います。
ですが、恋人に言う場合、(歌の歌詞などでも) 敬称を使います。
敬称は、複数二人称を使います。ですので、
σας αγαπώ. です。Σα' αγαπώ. ( サ・アガパオー)

「あなたが恋しい」(I miss you) は、
μου λείπεις.

posted by kyotakaba at 11:50| Comment(5) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月01日

Ορθογραφικό λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας

Books in Greek の新刊紹介ページに、辞書がありました。
『Ορθογραφικό λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας』。
現代ギリシャ語、正書法辞書。


on Books in Greek
b128734.jpg


posted by kyotakaba at 11:42| Comment(0) | 現代ギリシャ語辞書 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする