2008年12月31日

Ελληνες ορειβάτες
στη «Στέγη των Βαλκανίων»

 この数日の新聞は、ガザのニュースが主。国内の抗議行動は、クリスマス休暇中の様子。国内のニュースは、雪の影響のものが主。このまま、過激な行動が収まればと思います。

 31日付、ビーマweb版の記事から。
写真も:

ContentSegment_9705112$W310_H_R0_P0_S1_V1$Jpg.jpg「Ελληνες ορειβάτες
στη «Στέγη των Βαλκανίων»」
バルカンの尾根にギリシャ登山家

Τη «Στέγη των Βαλκανίων» ετοιμάζονται να πατήσουν 20 έλληνες ορειβάτες, μέλη του Αθηναϊκού Ορειβατικού Συλλόγου. Οι ορειβάτες ξεκινάνε αύριο για να κατακτήσουν το όρος Ρίλα στη Βουλγαρία, το οποίο με 2.925 μέτρα είναι το ψηλότερο βουνό της Βαλκανικής. Πρόκειται για έναν ορεινό όγκο με δάση κωνοφόρων, βαθιές χαράδρες, αλπικά λιβάδια και επτά λίμνες. Η ελληνική ομάδα θα επιχειρήσει να πατήσει την κορυφή Μουσαλά, που είναι το ψηλότερο σημείο της Ρίλας. Η αλλαγή του χρόνου θα τους βρει στο χιονοδρομικό κέντρο Μπόροβιτς και στη συνέχεια θα επιχειρήσουν να κατακτήσουν την κορυφή.

 「バルカンの尾根」にアテネ登山家協会の20名のギリシャ登山家が足跡を印そうとしています。登山家たちは、朝、ブルガリアのリラ山、標高2,925メートルで、バルカン半島の最高峰の山、の征服へと出発します。この山は、針葉樹の森と深い渓谷、高原が非常に多くあり、また、七つの湖があることが特徴です。ギリシャチームは、リラ山脈の最高地点であるムサラの頂上に登頂を試みるのです。年が明ければ、彼らは、スキーリゾートの中心地、ボロビツにいるでしょう。その後、登頂を試みる予定です。


「πατήσουν」、πατώ の接続法・アオリスト、三人称複数。

「Πρόκειται για」は、「concern with」なのですけれど、「〜で目を引く」と言う感じかなと思いましたので。


posted by kyotakaba at 10:41| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年12月29日

Το Αγορι που Ζωφραφιζε Γατες 17 怖い

Το φως που υπήρχε στο ναό είχε σβήσει, αλλά οι φρικτοί ήχοι εξακολουθούσαν και γίνονται όλο και πιο τρομεροί, ενώ ο ναός τρανταζόταν συθέμελα. Μετά από πολλή ώρα έγινε ησυχία, αλλά το αγόρι δεν σάλευε· φοβόταν ακόμα. Δεν κουνήθηκε μέχρι που οι αχτίδες του πρωινού ήλιου μπήκαν στο δωματιάκι απ' τις χαραμάδες της μικρής πόρτας.
 お寺にある灯火はもう消えてました。けれども、背筋も凍るような物音は続いていました。なにもかが、とても恐ろしくなってしまいました。その上、お寺は、土台から揺れていました。何時間も経ったあと、静かになりました。でも、男の子は動きませんでした。まだ怖かったのですから。曙光が、小さな戸の隙間から小部屋へ入って来るまでは身動きしませんでした。


 また、怖いと言う形容詞
「φρικτοί」、辞書には、φριχτός。

「συθέμελα」は、接頭辞 συν + 実詞 θέμελιο (土台、基本) からの副詞。

「αχτίδες」、ακτίνα 女性名詞 光。

動くと言う動詞が二つ。
σάλευω
κουνιέμαι
posted by kyotakaba at 13:35| Comment(1) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年12月28日

Κρίση αξιοπιστίας των θεσμών

 28日、日曜日付け、カセメリニweb版記事から。

見出し:
「Κρίση αξιοπιστίας των θεσμών」
公共機関の信頼性の危機

θεσμός  男性名詞、(法律、制度、公共機関)

 他には、大司教のインタビュー
「«Ας καταργήσουμε τον θρησκευτικό όρκο»」
「宗教的な宣誓を廃止しよう」
政教分離の問題のようです。
インタビューでは、アレクサンドロス事件にも言及。

 他に気になったのは、軍が現政権の温情主義を批判するような見解を出した記事。
これは、アレクサンドロス事件以降、政府への抗議行動が、武装闘争へと変化したと捉えての見解でしょうか。グディで起きた事件は、カラシニコフ と思われる機関銃が使用さたと疑われているようです。

 政権は、内閣改造を予定しているらしいと言う記事。
 一方の野党も、内部対立の様子。
 薬品の費用で、病院が逼迫の記事。
posted by kyotakaba at 12:03| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年12月26日

 「ギリシャ語 Δάκρυα 発音」と言う検索がありました。早速、Online Talking Dictionary にかけてみました。
 驚くことに、「No results were found 」でした。
 δάκρυ は、「涙」です。δάκρυα ダクリア は複数形。
 それならば、「tear」で検索すれば、と思い検索してみました。

tear: Online Talking Dictionary

 結果は、ギリシャ語は、名詞:σχίσιμο、動詞:σχίζω となっています。
これは「裂け目」「引き裂く」と言う語です。
 現代表記は、σκίσιμο、σκίζω です。
 tear には、引き裂くの意味もあります。

 「σχίσιμο」は、Online Talking にあります。
スヒスモ


英語の「tear」が曖昧だからなのでしょうけれど、言葉は難しいですね。
posted by kyotakaba at 21:25| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

アレクサンドロス事件

 「ギリシャ デモ」で検索があったので、少しばかり思うことを。

 今回の騒乱の発端は、15歳(16歳との報道も) の少年が、警官に射殺されたことで起こったものです。その射殺に至る事情はよく分かりません。事件発生前に、当の警官は警ら中に、いくつかのグループと口論をしていたようです。
 事件の発生した場所は、無政府主義を唱える武装グループが拠点を置いていると、広く知られている場所です。
 私が気になるのは、世界メディア、BBC のような機関が、「アナキスト」と繰り返して報道していることです。
 上記の様に、アテネ市民、また、ギリシャ国民にとって、件の場所が無政府主義グループが所在を置いていることは分かっていることです。アジト、隠れ家と言う感じではなく、です。
 アナキスト、と言うのであれば、少年の死があっても、グループによる限定的な報復行動を超えることはなかったと思います。実際、これまでも、アナキストなどのテログループによる爆破活動は、絶え間なく起こっていましたから。
 事件が、動画投稿サイトやインターネットのメール、セルフォーンのメールなどで瞬時に広まったと言うこともあるでしょうけれど、驚くことは、抗議行動が、瞬く間に、一般の学生や若者の間に広まった、それも、アテネ市内だけでなく、全国規模で、と言うことです。一般の学生たち、若者には、少年がおそらくアナキストのグループに所属していたのではという疑いはあったでしょう。それでも、抗議活動に参加する気持ちがあった、と言う点の方が、私に大きな驚きですし、事態の重大性を感じさせます。
 また、これまでも、英国や仏国、先日のスウェーデンでの、暴動が報道されています。けれども、それらは、どれも、移民や、または、黒人たちのものでした。今回のギリシャの暴動は、自国民の若者であることも注目されることと思います。
 また、射殺された少年が、実際にアナキストグループに入っていたとしても、大学生でもない、中学か高校の生徒ほどの年齢の少年が、過激な政治行動にかられるほどに、深刻な状況なのだろうか、と思わされます。

 事件の発生から1週間経過した頃、BBC、CNN などの世界メディアは、沈静化の方向、と報道する一方で、アルジャジーラは、大規模な組織的なデモの段階からインティファーダの段階へ移行したようだ、と報告していました。これほど、見方が違うものなのだ、と思いました。

 若者たちの不満は、アテネ・オリンピック開催の際の開発に関わって、一部の者が利益を私有したこと。また、大規模な山火事の被害に対して、罹災者に、当初は、全面的な復旧を政府は約束したにも拘らず、それは履行されることがなかった、ということ。世界各国から集まった義援金も、未だに、分配もされずに、銀行にあるままであると言うこと。
 それらで、次第に先鋭化していたのでしょう。
 もちろん、ユーロ導入後の経済構造の変化、その上の近年の金融危機の影響もあるのでしょう。
 ギリシャには、大きな産業がないと言う見方もありますが、それは、消費経済の為の商品を作っていないと言うことです。生活に必要な産業があるのみと言うことなのだと思います。その為に、血縁・地縁の社会での重要性が大きいものになっています。コネクションがないと、とくに現行のように経済的危急の場合には就職も困難となっています。
 また、国民国家としてのギリシャ国建設の過程では、(旧帝国、ビザンチン-オスマン)領域内の様々な土地にいたギリシャ人たちが、その地を追放されるなどして、祖国へ戻って来ました。けれども、彼らは、差別の対象ともなったのです。
 そのような様々な不満が一度に表出されたのかもしれません。
 けれども、動乱が続けば、軍部の一部が圧政への好機と考えるかもしれません。

 クリスマス休暇明けの後、平和裡に事態が打開されることを願うのみです。 
posted by kyotakaba at 14:30| Comment(1) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Προσδοκίες από το 2009

 カセメリニweb版、Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2008 (2008年12月26日金曜日)付け記事。

Προσδοκίες από το 2009
Οι καινοτομίες, ελπίδα προόδου στη σύγχρονη κοινωνία

Παρά τις αναπόφευκτες δυσκολίες που θα προκαλέσει η παγκόσμια οικονομική κρίση το 2009 και τους κινδύνους για τη διεθνή σταθερότητα που περιγράφονται διαρκώς, η ιστορική εμπειρία διδάσκει ότι η ανθρωπότητα κατάφερε να μεγαλουργήσει και σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης, όπως έγινε και κατά τη δεκαετία του 1930. Παρά τη δεινή οικονομική συγκυρία που ακολούθησε το χρηματιστηριακό κραχ του 1929, η επιστημονική έρευνα και οι τεχνολογικές καινοτομίες δεν ανακόπηκαν, δημιουργώντας βάσιμες ελπίδες σημαντικής προόδου και στη σύγχρονη κοινωνία.2009年への期待
刷新と、現代社会での進歩からの希望

 2009年が直面するだろう全世界的経済危機、また、絶えず述べられている国際基盤の危険、という避け難い困難にも拘らず、歴史的な経験は、次のようなことを教えています。
 人類は、経済的な衰退の状況にあっても、偉業を成すものだと言うことをです。
 1930年代に於いて起こったことの様にです。
 1929年の株価暴落に引き続いた、恐ろしい経済上の同調にも拘らず、科学研究それに技術革新は、しっかりした希望のある意味深い前進を現代社会に創り出しながら、止まりませんでした。

写真はカセメリニから
A_orth25128_13400.jpg

posted by kyotakaba at 10:00| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年12月25日

Τα πιο παγωμένα

 雪のクリスマスのようです。12月25日付け、カセメリニweb版から。

見出し:
Τα πιο παγωμένα Χριστούγεννα

凍てつくクリスマス


A_snow241208TT_13400.jpg

posted by kyotakaba at 08:58| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年12月24日

Ανοικτά τα εμπορικά καταστήματα της Αθήνας την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

 先頃、日本のニュースでも、パリのシャンゼリゼ通りで、日曜日に商店の営業を許可する、という話題を伝えていました。ギリシャでも、同じように、日曜日の、商業施設の営業が認められたというニュースがありました。

 12月24日付け ト・ビーマ (ΤΟ ΒΗΜΑ)の記事。
見出し:
「Ανοικτά τα εμπορικά καταστήματα της Αθήνας την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, με απόφαση ΥΠΑΝ」
YPAN の決定により、12月28日・日曜日の アテネ市内の商業施設は開店。


「ΥΠΑΝ」は、ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 。開発省。 デモ・騒乱も続いています。
 私は、グディに住んでいたのですが、そこは軍の施設と工科大学とが隣接してあるところです。(工科大学、軍施設の住所は正確にはグディではないかもしれませんが。) その近くの交差点 Κατεχάκη で、爆発事件があったようです。

「Επτά πυροβολισμοί κατά κλούβας των ΜΑΤ
στην Κατεχάκη」
カテハーキで、MAT の装甲車に七回の銃撃大きな地図で見る
posted by kyotakaba at 09:28| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年12月22日

Online Talking Dictionary

 最近、ギリシャ語の単語と読みと言う検索が多いのが気になっていました。

 web辞書のひとつを見つけました。これでは、発音を音声で聞くことが出来ます。


Online Talking Dictionary

 とりあえず、この最近に検索のあったもの、
「Αδερφός 読み」
アデルフォス

「Βροχή 雨 読み」
ブロヒー


「Νεκρός 読み方」
ネクロース

「ギリシャ語 発音 βρίσκεται」と、これは人称変化をしていますが。

ブリスケーテ


「Ουρανός 読み」
ウーラノース


「春 ギリシャ語 読み άνοιξη」
アニクシ


「Μαθαίνω」
マセィノ


「Ικανοποίηση 読み方」
イカノピーシ


「Τραγούδια 読み方」
トラグーディア

「κινητός 携帯」
キニトース


「Συγκέντρωση 読み」
シンゲンドロシー

「Η ενίσχυση που 読み方」
エニスヒシ


「κλαδι 発音」 アクセント記号(トノス)を付けると、κλαδί クラディー です。
けれども、Online Talking Dictionary にはありません。
「κλάδος」は、あります。「κλαδί」は小枝で、「κλάδος」は枝です。
クラドス


「Όμορφος ギリシャ 読み方」
オモロフォス「Τετράγωνο 読み方」
テトラグノ


「του 読み」 これは、男性名詞と中性名詞に付く単数の属格の冠詞です。または、弱形代名詞で、男性と中性の属格形です。
トゥ


「Ζωγραφική 読み方」
ゾグラフキー


「Ελπίδα 読み方」
エルピーダ「Νύχτα 読み方」
ニヒタ


「ατενίζω」
アテニゾウ


「κορίτσι 読み方」
コリチィ「σκοτάδι 意味」
スコダティ


「Χιόνι 読み方」
ヒオニ


「ευχαρίστηση 読み」
エフハリースティシ


「Πάντα 意味」
パンダ


「Ρόδα 辞書 Ρόδα 意味」
ロダ

「ギリシャ語辞典Χαρούμενος」
ハロメノス


「Η μάχη με 読み方」
Online Talk Dictionary では、単語だけです。「イ マヒー メ」
マヒー


「ギリシャ語 未来 読み方」
online talk dictionary には、形容詞の「μέλλων」だけ。
中性名詞は「μέλλον」。
カタカナで書けば同じになるでしょうけれど、
メロン
「未来時制」と言う語の「μέλλοντας」は、talk dictionary にあります。
メロンダス


「ギリシア語 森 日希辞典」
ダソス


「μάτι」
マティ

「柿」
ディオスピポス
手持ちのギリシャ語辞書にはなくて、web検索でも確実なものはないので、

「Απαλά 読み方」
アパラー

「Φως 読み方」
フォス


「Αλλαγή 発音」
アラギー


「Φύση 読み方」
フィシー

「Γη 読み方 カタカナ」
ギー
カタカナで書くと、ギーですけれど、、


「Γέφυρα  読み方」
イェーフィラ(ゲーフィラ)

「πυρκαγιά発音」
ピルカギヤー


「υπαρχωの読み」この動詞は、一人称で使うことはあまりないかと。
online talk dictionary には、「υπάρχει」で。
イパルヒィ
イパルキィ に聞こえますね。


「Λίμνη 読み方」
リムニー


「夏至 読み方 ギリシャ」
夏至は、Θερινό ηλιοστάσιο。このまま、online talking Dictionary に入れても、
出ていません。
セリノー・イリオスターシオ
「Θερινός (夏の:形容詞)」
セリノース
「ηλιοστάσιο (至点)」
イリオスターシオ「Μύγα 読み方」
ミガ「ギリシャ語 発音 こんにちわ」
私は、直ぐに、「Γειά σας」と思うのですが、「καλημέρα」もあります。
ヤーサス
カリメーラ


「ωκεανώνの読み方」
属格・複数形です。原形は「ωκεανός」。
ωκεανός


「ανάγκη の読み方」(必要、欠乏)
アナンギ


「Θαύμα の発音」(奇観、奇跡) サヴマ
What is Θαύμα? Definition of Θαύμα


「δείπνο 読み方」(正餐) ディプノ
What is δείπνο? Definition of δείπνο

「Ευκαιρία 発音」
What is Ευκαιρία ? Definition of Ευκαιρία

「Αποτελέσματα 翻訳 / 複数形 」(結果) アポテレスマタ
αποτέλεσμα (中性)
What is Αποτελέσματα? Definition of Αποτελέσματα「Επανάσταση 読み方」(革命) エパナスタシィ
What is Επανάσταση? Definition of Επανάσταση


「ανατολή 読み方」 (東) アナトリー
What is ανατολή? Definition of ανατολή「Θάρρος 読み」、( 勇気、確信、信用 ) サロース
What is Θάρρος? Definition of Θάρρος


「ギリシャ語 Οργή」、( 激怒、疑問の強調 ) オルギー
What is Οργή? Definition of Οργή「Κενός 読み方」(空の) ケノス
Κενός  - Definition of Κενός  in English, Spanish, French

「読み方 Πορφυρός」( 緋色 )ポルフィロース
Πορφυρός - Definition of Πορφυρός in English, Spanish, French


「Γέννηση 読み」( 誕生 ) ゲニシー( イェニシー )
Γέννηση - Definition of Γέννηση in English, Spanish, French


「έπειτα 読み方」( 次の ) エピタ
έπειτα - Definition of έπειτα in English, Spanish, French


「Εκδηλώσεις 読み」、エクディロシス、εκδηλώση (女性名詞)の複数形。表示、公開、ショー、
複数形だと、デモのことも。デモは、他に、 διαδήλωση 。
Εκδηλώσεις - Definition of Εκδηλώσεις in English, Spanish, French


「Προσπάθεια 読み方」、プロスパセィア、努力、女性名詞。
Προσπάθεια - Definition of Προσπάθεια in English, Spanish, French「γνήσιος 読み」グニシオス、正真正銘の、形容詞。
γνήσιος「 ιατρική 読み方 」イエトリキ、医学、女性名詞。
ιατρική définition「ギリシャ語 信頼 発音」
εμπιστοσύνη  エンビストシーニ
εμπιστοσύνη - définition et traduction「ξωτικό 読み」クソティコ、妖精、中性名詞。
ξωτικό - definition of ξωτικό


便利ですね。


それから、ギリシャに関して、私がはじめから利用、お世話になっているサイト、
Lambda Page 、このブログにはリンクをしていなかったので、
その中から、ギリシャ語のカタカナ表記のページを:

現代ギリシャ語のカタカナ表記:Lambda Page
Lambdapage はなくなっています (2010.10.31 日追記)


Googleの Translate を使っても、短い文、単語だけでしたら、読み上げます。 ( 2011. 04.22 日追記 )posted by kyotakaba at 10:27| Comment(2) | 現代ギリシャ語辞書 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Το Αγορι που Ζωφραφιζε Γατες 16 大格闘

Πολύ αργά τη νύχτα ξύπνησε από ένα φοβερό θόρυβο. Κάποιος πάλευε κι έβγαζε τρομερές κραυγές. Ήταν τόσο τρομακτικό ακόμα και να κοιτάξει από μια χαραμάδα που υπήρχε στην καμαρούλα. Απόμεινε ξαπλωμένος κρατώντας την ανάσα του απ' το φόβο του. 夜もとても遅くなって、恐ろしい物音で目が覚めました。誰かが、取っ組み合って凄まじい悲鳴を上げていました。体がちょうどすっぽり入る小さな部屋にある隙間から覗くには、あまりに怖く思われました。男の子は、怖さのために出る声を抑えて、横になったままでいました。「怖い」と言う形容詞がいくつか使われています。
φοβερό - φοβερός
τρομερές - τρομερός
τρομακτικό - τρομακτικός


「κρατώντας」は、動詞 κρατώ の現在分詞。〜をしながら、〜のため。


「καμαρούλα」は、辞書には、「cubby-hole」と。
ギリシャ語版ウィキショナリーには、見出しはありますが、説明がありませんでした。
webで検索したら、下のようなページがありました。
発音が聞けます。
http://www.dictionarist.com/greek/καμαρούλα

posted by kyotakaba at 10:15| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年12月20日

ビザンチン文学入門

 今日は朝から良い天気でしたので、図書館へ出掛けました。昨日、メモをした、コスティース・パラマースの詩が、中井久夫『現代ギリシャ詩選』に入っていないか知らと思ったからです。書棚に、新しい本があって、目が留りました。

 『ビザンチン文学入門』田中友三
埼玉新聞社 平成19年8月刊

 本の奥付によると、田中友三さんは、1970年から74年まで、在日ギリシャ大使館で、書記を務めた後、外務省給費留学生として、テサロニキ大学(アリストテレス大学)、アテネ大学大学院哲学科で、ビザンチン文学を研究されたそうです。
 1948年生まれ。

 夫人のホームページ:
Maria の HP『ビザンチン文学入門』on Amazon.jp


posted by kyotakaba at 13:03| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

黒い夢

 カセメリニweb版の19日付けの記事から。

「悲劇…日常的な暴力」という見出し。
Τραγική... ρουτίνα η βία

 写真のキャプションに、コスティース・パラマースの詩「椰子の樹」からの引用が
つけられていました。
 コスティース・パラマースは、ギリシャの国民的な大詩人。

「太陽よ、奪い取った、そして、握り潰した、いくつもの黒い夢。
うすぼんやりと霞んだ忌まわしい幽鬼。」

Ηλιε, τα μαύρα ονείρατα πάρ’ τα και πνίχ’ τα
θολοί είν’ αχνοί, κ’ είναι κακόπραγα τελώνια

訳は間違っていると思いますけれど。


写真は、カセメリニから
2505c43f-s.jpgΚωστής Παλαμάς:Wikipedia


20日追記:
Κωστής Παλαμάς はオリンピック賛歌の作詞者。
ウィキペディアには、コスティス・パロマ と表記。


posted by kyotakaba at 08:27| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年12月19日

Το Αγορι που Ζωφραφιζε Γατες 15 狭い場所

ήταν ολομόναχος· και καθώς σκεφτόταν αυτά τα λόγια - αν και δεν τα καταλάβαινε πέρα για πέρα - άρχισε για πρώτη φορά να φοβάται λίγο. Έτσι, αποφάσισε να ψάξει να βρει ένα μικρό μέρος για να κοιμηθεί. Τελικά βρήκε ένα δωματάκι με μια συρταρωτή πόρτα, μπήκε μέσα και κλειδώθηκε. Κατόπι ξάπλωσε και γρήγορα αποκοιμήθηκε.
 ひとりぼっちでした。ずっとその言葉について考えていました、けれども、ちっとも分かりませんでした。その時はじめて、少し怖くなりました。ですので、眠るための狭い場所を探すことにしました。やっと、引き戸のついたちいさな小部屋を見つけました。中に入って、戸を閉めました。戸の後ろで、体をのばしてすぐに眠り込みました。「καθώς」接続詞。パラタティコス時制の副文を主文に添えるときに使用。「〜をしている間に」
ここでは、副詞「καθώς 〜のように」ではない。

「σκεφτόταν」、動詞( σκέφτομαι 考える )のパラティコス時制、三人称単数。

「πέρα για πέρα 」代名詞 「すみからすみまで」

「για πρώτη φορά」、はじめて。

「συρταρωτή」、形容詞( σύρταρωτός すべる)
動詞(σέρνω ひきずる) の古形(σύρω) の受動完了分子?
posted by kyotakaba at 08:55| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年12月18日

Russian Red

 数日前に、「Russian Red」で検索がありました。このブログにも、YouTube にあるビデオのひとつをリンクしていたのですけれど。それを、久しぶりに見ました。
 まだ、メジャー・レーベルからは発売されていないのでしょうか?

 MySpace は:

Russian Red


 私の別のブログには、YouTube にある、別のビデオをリンクしていたのでが、それも:

posted by kyotakaba at 10:34| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Διαμαρτυρία στην Ακρόπολη

 18日付、カセメリニweb版。

「 Διαμαρτυρία στην Ακρόπολη

Πανό στον Ιερό Βράχο ανάρτησαν φοιτητές, ενώ οι μαθητές πραγματοποίησαν λίγη ώρα αργότερα συγκέντρωση στην Ευελπίδων.


Στην τοποθέτηση δύο πανό στον βράχο της Ακρόπολης -που είναι ορατά από πολλά σημεία της Αθήνας- προχώρησε η πρωτοβουλία φοιτητών από σχολές της Αθήνας. Στο ένα πανό υπάρχει το σύνθημα «Αντίσταση» στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα γερμανικά και στα ιταλικά, ενώ το δεύτερο έγραφε: «Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, Πανευρωπαϊκή Ημέρα Αλληλεγγύης». 」

アクロポリスでの抗議
 士官学校で、生徒たちが集会を行った直後、大学生が神聖な岩に掲げた掲示です。

 アテネの諸学校から、学生のリーダーが行進して来て、アテネ市の多くの場所から見えるアクロポリスの岩に、二枚のプラカードを掲げた。一枚のプラカードには、「Αντίσταση」のスローガンがある。それは、ギリシャ語と英語とフランス語とドイツ語とイタリア語で。もう一枚には、「木曜日、18日、12月。汎ヨーロッパ、団結の日。」と。「Αντίσταση」女性名詞、抵抗。
「Πανό」中性名詞、不変。 掲示、プラカード。
「φοιτητής」男性名詞、大学生。
「μαθητής」男性名詞、生徒。
「αωαρτώ」動詞、掲げる。

士官学校での集会が、一連の抗議行動へ同調するものなのか、反対するものなのかは分かりませんけれど。

写真は、カセメリニから:

17-12-08_260563_1.jpg
関連記事に、MAT の車両を襲撃というものも。
Επίθεση σε όχημα των ΜΑΤ
MAT は、Μονάδες Αποκατάστασης Τάξης
治安回復部隊

posted by kyotakaba at 09:28| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年12月17日

BBC-Language -Greek

 最近では、リフェラ元に、「ギリシャ語 (単語) 読み」と言う検索が多くあります。
今朝見ると、「Βροχή」「Νεκρός」がありました。ブロヒーとネクロースです。読み方は、ローマ字の読み方と同じで、子音+母音の組み合わせなので、そのまま読めばいいのですが。

 さて、webで利用出来る、ギリシャ語学習の方法に、BBC のlanguage のページがあります。
 音声もありますので、発音も知ることが出来ます。
(辞書の様に、知りたい語を検索することは出来ないでしょうが)


BBC/Language/Greek
posted by kyotakaba at 09:12| Comment(0) | 現代ギリシャ語辞書 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年12月15日

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ

 iTunes music store をブラウズすると、トップ・セールスは、アンナ・ヴィッシーの新作でした。

『ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ』禁断の

SONY BMG ENTERTAINMENT GREECE
on iTunes.gr

AVVA VISSI webページ


posted by kyotakaba at 18:55| Comment(0) | ギリシャ 歌謡・音楽 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Το Αγορι που Ζωφραφιζε Γατες 14 いっぱい、いっぱい、猫を描いた

Ζωγράφισε πάρα πολλές γάτες πάνω στα χωρίσματα κι ύστερα άρχισε να νυστάζει πολύ, πάλα πολύ. Ετοιμαζόταν λοιπόν να ξαπλώσει δίπλα σ' ένα απ' αυτά τα χωρίσματα για να κοιμηθεί, όταν ξαφνικά θυμήθηκε τα λόγια: «Ν' αποφεύγεις τα μεγάλα μέρη τη νύχτα, να προτιμάς τα μικρά !»
Ο ναός ήταν πολύ μεγάλος·

 男の子は、襖に猫を描きました、いっぱいいっぱいです。そうした後、とても眠くなりました、とてもとってもです。ですから、襖の脇に寝そべって眠ってしまおうか知ら、とおもいました。その時、突然、あの言葉を思い出したのです。「夜には、広い場所は避けなさい。狭い場所を選びなさい。」
 寺は、とても大きいのでした。「Ετοιμαζόταν」 ειμάζω (準備する) の中動相、再帰動詞の三人称単数、パラタティコス時制。αποφασίζω (決める)が、自分から行動を起こそうと心を決めるのに対して、ετιμάζομαι (覚悟を決める)は、起こっていることを受け入れる、という感じ。


「θυμήθηκε」θυμίζω(思い出させる)の中動相、再帰動詞 θημάμαι(思い出す) の三人称単数、アオリスト時制。posted by kyotakaba at 14:45| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年12月13日

Η ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 この数日、「The Dust of Time」の検索が多くあります。私は、新しい情報を得ていないのですが。
 とりあえず、アンゲロプロスのホームページから:

http://www.theoangelopoulos.com/upcoming_gr.htm

 ギリシャ・フィルムセンター:
http://www.gfc.gr/index.php?option=com_wrapper&Itemid=143


09年02月15日 追記
posted by kyotakaba at 18:51| Comment(0) | ギリシャ映画 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年12月12日

『Melos』Βασίλης Τσαμπρόπουλος

 ちゃんと、チェックしていませんでしたから、知らずにいました。
ヴァシリス・ツァブロプーロスの新作が夏に発売されていました。

『Melos (メロス)』
ECM から。
演奏は、ヴァシリス・ツァブロプーロス、ピアノ。Vassilis Tsabropoulos
Βασίλης Τσαμπρόπουλος
アニア・レヒナー、チェロ。Anja Lechner
U.T.ガンディ、パーカッション。U.T. Ghandi

Melos は、το μέρος (部分、地点)でしょうか?

 Vassilis Tsabropoulos のホームページは、2003年から更新されていないのでしょうか?
http://www.tsabropoulos.gr/

ECM:

catalogue, Vassilis Tsabropoulos


『Melos』on Amazon.jp

on HMV

on Tower records


 前のアルバム『Chants, Hymns And Dances』からの曲で、YouTube に投稿されているもの:

on iTunesposted by kyotakaba at 21:57| Comment(2) | ギリシャ 歌謡・音楽 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Vasiliki Karakosta - Astropalia

 Seesaa ブログでは、YouTubeの動画の貼付けが簡単になりました。
と、お知らせがあったので、「YouTube」ボタンを使ってみます。
 適当に見つけた歌のビデオ・クリップ。


 今までの、YouTubeページにあった、埋め込みをコピーする方が簡単な気もしますけれど、、、
posted by kyotakaba at 17:00| Comment(0) | ギリシャ 歌謡・音楽 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ΤΟ ΒΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΒΗΜΑΤΑ のweb版が、暫く前に、改訂されていたのですが、
インターネットは、ほんとにしばしば変更されるので、
 ニュースを、ビデオでも配信し始めたのですね。(以前から?)

http://tovima.dolnet.gr/default.asp?pid=10


posted by kyotakaba at 08:58| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年12月10日

Το Αγορι που Ζωφραφιζε Γατες 13 いっぱい、いっぱい、猫を描ける

Αυτό που του άρεσε περισσότερο πάντως, ήταν κάτι μεγάλα άσπρα χωρίσματα, ωραιά για να ζωγρφίσει κανείς πάνω τους γάτες. Παρόλο που ήταν κουρασμένος, άρχισε να ψάχνει για χρώματα, κι αφού βρήκε ό,τι χρειαζόταν κι ανακάτεψε λίγο μελάνι, άρχισε να ζωγραφίζει γάτες. 何枚もの大きくて白い襖は、その上に猫たちを描くのに打って付けで、とてもとても男の子の気に入りました。疲れていたのですけれど、絵の具を探し出しました。すると、用を足せるようなものを見つけたので、少しの墨を混ぜて、猫を描き始めました。


「Αυτό που του άρεσε περισσότερο πάντως, ήταν κάτι μεγάλα άσπρα χωρίσματα, ωραιά για να ζωγρφίσει κανείς πάνω τους γάτες. 」の文。
動詞「ήταν (είμαι)」の文で、あるものの属性を表そうとしています。「…は〜である。」
「Αυτό ήταν χωρίσματα」が、文の核です。「それは、襖(複数)でした。」
「Αυτό」は、その後ろに、関係代名詞でつなげられている節があり、「それ」の内容を説明しています。
「このうえなく、男の子の気に入った。」
「χωρίσματα」の後も、カンマで区切られていますが、関係代名詞でと同じ様に、「襖」を説明する文がつなげられています。
「その上に、猫を描くのによい。」
ですから、
「男の子にこの上なく気に入った」ものは、
「猫を描くのにちょうどいい」「大きくて白い襖」でした。
と言う文です。

「κάτι」は、複数名詞が続くと、「いくつかの」の意味。

「Παρόλο」は、「παρά όλο」で、「けれども」。

「χρειάζεται」は、「役に立つ」。
posted by kyotakaba at 12:10| Comment(1) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Στη Μνήμη του Αλέξη

 Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος 少年を、警官が射殺したことで、一気に激化した、ギリシャでの抗議行動ですけれど、若い人の間では、かなり強い共感があるようです。
 YouTube 投稿のビデオには、ベートーベンの交響曲9番を付けたものもあります。彼らの心情を伺えるものかもしれません。


posted by kyotakaba at 09:17| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年12月09日

Το Αγορι που Ζωφραφιζε Γατες 12 男の子はちょっと思った

Σκέφτηκε ότι πολύ σύντομα θα 'ρχόταν οπωσδήποτε κάποιος ιερέας και κάθισε και περίμενε. Πρόσεξε τότε πως τα πάντα μέσα στο ναό ήταν γκρίζα απ' τη σκόνη και σκεπασμένα με πυκνούς ιστούς αράχνης. Σκέφτηκε, λοιπόν, πως οι ιερείς θα ήθελαν οπωσδήποτε ένα βοηθό για να κρατάει το μέρος καθαρό. Αναρωτιόταν, μάλιστα, γιατί έιχαν αφήσει τα πάντα να σκονιστούν τοσ΄πολύ. どんな人だとしても、ともかく、お坊さんが、直ぐにも来るだろう、と、男の子は考えました。ですから、座って待ちました。それから、お寺の中の何もかもが、埃のために灰色で、それに蜘蛛の巣でびっしりと覆われていることに気がついたのです。それですから、男の子は考えたのです。お坊さんたちは、掃除の係を務める小僧を欲しがるだろう、と。ほんとうに、どうして、何もかもを、こんなに埃だらけにしたままにしてるのかしら、と不思議でした。「πολύ σύντομα」 は、「すぐに」と言う副詞を、副詞の「πολύ 」がその意味を強めています。「ほんの僅かしか間を置かずに」という感じでしょうか。

「τα πάντα」の「πάντα」は、代名詞です。「なにもかも」の意味。ですので、中性複数の冠詞がついています。時間の副詞「いつでも」も、同じ「πάντα」ですので、間違いそうです。

「σκεπασμένα με πυκνούς ιστούς αράχνης」は、
「目の細かい蜘蛛の巣で覆われた」と言う意味です。
「σκεπασμένα」は、動詞「σκεπάζω (覆う)」の受動完了分詞。形容詞になっています。παθητική μετοχή
「με」は、前置詞、「〜でもって」
「πυκνούς ιστούς」は、前置詞の後ろで、対格形になっています。
形容詞「πυκνός (密集した)」+男性名詞「ιστός (織物)」。複数の対格形です。
「αράχνης」は、女性名詞「αράχνη」の属格。前の「ιστός」を修飾しています。
「ιστός」「αράχνη」とも、冠詞がありません。多くあるものの内、そのひとつを確定することに重点があるときには、冠詞を省略するのですが、この場合は、どうなのでしょう?
「κρατώ」は、responsible ほどではないですけれど、役を担当しているくらいの意味。


「οπωσδήποτε」と言う副詞を、繰り返して使うのは、面白く感じました。
posted by kyotakaba at 09:13| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年12月08日

ギリシャ語の雲

 今日、リフェラ元を見ますと、「ギリシャ語 翻訳 読み方 」の検索がありました。BIGLOBE検索でした。最も、多い検索ではあります。
 その検索結果に、MSM相談室の、「ギリシャ語で雲の読み方」と言うものがありました。
相談をされた方は、「千切れ雲」に当たるギリシャ語をお知りなりたかったようです。

 日本語で、「千切れ雲」と言う時、それが、どのような形状の雲を指しているのか、詳細に叙述しようとすると、私には、とても難しいです。鱗雲の様に、小さな雲が並んでいる様子でしょうか。一片の、あまり大きくない、曖昧な比較ですね、高空にではない空に浮かんでいる雲でしょうか? 自分の頭に、曖昧なままのイメージがあるだけですと、それに当たる外国語を探すのは、とても厄介です。

 ともかく、一般的には、雲は、「σύννεφο」です。中性名詞。
カサレヴサでは、νεφέλη 女性名詞。

 wikipedi で調べると、いくつかの雲の名称が挙げられています。

Θύσανοι:巻雲
Θυσανοσωρείτες:巻積雲
Θυσανοστρώματα:巻層雲
Υψισωρείτες:高積雲
Υψιστρώματα:高層雲
Στρώματα:層雲
Μελανοστρώματα:乱層雲
Στρωματοσωρείτες:層積雲
Σωρείτες:積雲
Σωρειτομελανίες:積乱雲
Φωτεινό νέφος:夜光雲

 千切れ雲は、積雲ではないかと思います。でしたら、Σωρείτες なのですが。けれども、「千切れ雲」は、普段の生活の中での言葉で、「積雲」のような術語ではないのですけど。

 『石の葬式』に、雨の降り出す前の雲の描写があったのですけれど。

『石の葬式』から、雨の降り出す前
posted by kyotakaba at 19:11| Comment(0) | 単語メモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Τοσυχίδε Μαθκάουα

 2008年度のノーベル賞、物理学賞を受賞した、益川敏英博士は、ノーベル博物館の木製の椅子に受賞者が署名を残すのがのが恒例と言うことで、ご自分の名前を書かれたと言うことです。その名前は、漢字とギリシャ文字で書いたと言うことです。
 ニュースでは、はっきりした写真を見ることが出来ませんでしたので、どのようなスペルで書かれたのかは、知ることが出来ませんでした。

 なので、私が書いてみました。現代ギリシャ語です。益川博士は、多分、学術的な古典語なのだと思いますけれど。

Τοσυχίδε Μαθκάουα

 トシヒデは、
トは、το かτω でしょうか?
シは、σι、συ、ση、θη など、、
ヒは、χι、χυ、χη など、、
 マスカワは、
マは、μα でいいのでは。
スなのですが、「数学」のμαθηματικά があるので、μαθ がいいかな、と思いました。
カは、κα 。
ワが問題です。ワの音はありませんから。よく、βα ヴァを使いますけれど。
ウアで、ワに聞こえないかな、と思いました。


Nobel museetposted by kyotakaba at 13:34| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Μάχη στους δρόμους της Αθήνας

Το χρονικό της τραγωδίας.
Μάχη στους δρόμους της Αθήνας

悲劇の時
アテネ市街で戦闘

カセメリニweb版、12月8日付け記事。
十代の少年を警官が射殺したことに端を発した暴動のニュース。
posted by kyotakaba at 08:20| Comment(2) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年12月05日

Όταν σου λέω πορτοκάλι, να βγαίνεις

 ブログ『地球散歩』のギリシャ語の部、新しい記事が「ポルトカーリ」でした。
http://blog.goo.ne.jp/pinacordoba/e/804a619a90e4f70507063acf43820a72
 ですので、「πορτοκάλι」で、YouTubeを検索してみました。オレンジを題名にしている歌がないか知ら、と思ったからです。
 seizeTHEsky チャンネルを見つけました。Κώστας Π. さんと言う方のチャンネルです。
http://www.youtube.com/seizeTHEsky
ブログ:
http://seizethesky.blogspot.com/
 その投稿ビデオに、自分の部屋を撮影したと思われるものがありました。ビニール・レコードがターン・テーブルに載って、演奏されています。
 その歌が、「Όταν σου λέω πορτοκάλι, να βγαίνεις...」と言う歌でした。Χάρησς & Πάνος Κατσιμίχα という二人組のグループが、1987年に発表したものです。
 ホームページ:
http://www.harispanoskatsimihas.com/index.html

 ともかく、きれいな部屋だな、と思いながら、このビデオを見ました。歌もきれいな歌です。


posted by kyotakaba at 10:38| Comment(0) | ギリシャ 歌謡・音楽 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年12月04日

The Dust of Time

 アンゲロプロスの最新の三部作の第二部、『The Dust of Time』が、ギリシャでは、
もう公開されたと思うのですが。セサロニキ映画祭でも、上映されたと思うのですが。web検索では、私には探せません。
 YouTube を検索した所、エレニー・カランドルーが、映画のテーマ音楽を、ピアノで独奏しているものがありました。テレビ放送の番組でのものです。
13日追記:
Η ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


09年02月15日追記


posted by kyotakaba at 18:56| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Τα πουλιά αγαπούν τα σύκα αλλά δεν τα φυτεύουν.

 『Greek Proverbs』から。挿絵の美しさに眼をとめて見ていますけれど。

「Σύκα φιλ' ορνίθεσσι φυτεύειν δ' ούκ εθέλουσι.」
(古典語、気息記号は付けていません。)

 現代ギリシャ語では、
「Τα πουλιά αγαπούν τα σύκα αλλά δεν τα φυτεύουν.」と。

鳥たちは、イチジクが大好き。でも、植えない。

 古典語と現代語では、「鳥」が違っています。
現代ギリシャ語では、πουλί です。川原辞書によると、これはラテン語から。
古典語では、ορνίθεσσι が使われています。これは複数でしょう。
現代語でも、カサレヴサで、όρνις があります。属格が όρνιθος のようです。

 現代語の文にないのは、εθέλουσι 。
εθελοντικός 自発的な、ボランティアのと言う形容詞が、現代語にもあります。
-ός を -ά の帰れば副詞になると思いますので、この語も入れてみます。

Τα πουλιά αγαπούν τα σύκα αλλά δεν τα φυτεύουν εθελοντικά.

 けれども、どういう風に使うのでしょう?  D.S.Baker 『Greek Proverbs』、Amazon.jp にもあります。

『Greek Proverbs』 on Amazon.jp

posted by kyotakaba at 14:09| Comment(0) | 名言集から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年12月03日

LOGICOMIX

 books in Greek web店の陳列にあった本です。
『Logicomix』
 日本でも翻訳が出版されている、『ペトロス伯父と「ゴールドバッハ予想」』の著者、アポストロス ドキアディスが作話の、グラフィック・ノヴェル (コミック) です。
原案と作話は、アポストロス ドキアディスとクリストス・H・パパディミトゥリウ。
脚色は、アポストロス ドキアディス。
絵は、アレコス・パパダトス。(と言う読みでいいのでしょうか?)
彩色は、アニー・ディ・ドンナ。

 数学の基礎の探究のエピソードをもとに創られたストーリーと言うことです。


Apostolos Doxiadis のwebページから

 Amazon.jp で見ると、来年の6月発売に。英語版。
on Amazon.jp


出版社は、ΙΚΑΡΟΣ。

Εκδόσεις Ίκαρος

LOGICOMIXLOGICOMIX.jpg


 興味はあるけれど、学習途中の外国人には、コミックは、文章よりも読みにくいかもしれませんね。


posted by kyotakaba at 14:09| Comment(4) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年12月02日

Moonlight ギリシャ語変換

「Moonlight ギリシャ語変換」という検索があったので、

Moonlight   φεγγαρόφωτο。中性名詞。これ、複数てあるのかしら?
σεληνόφως。中性名詞。カサレヴサ?


answers.com の「moonlight」の項
posted by kyotakaba at 17:38| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年12月01日

Το Αγορι που Ζωφραφιζε Γατες 11 開く扉

Μέσα δεν ακουγόταν τίποτα. Χτύπησε και ξαναχτύπησε, και πάλι δεν ερχόταν κανένας. Στο τέλος έσπρωξε μαλακά την πόρτα και με μεγάλη του χαρά ανακάλυψε πως δεν ήταν κλειστά. Έτσι, μπήκε μέσα κι είδε μια λάμπα να καίει· ιερέας όμως πουθενά. 中からは、何の音も聞かれません。叩いて、繰り返して叩きました。それでもやはり、誰も来ませんでした。しまいに、扉をそおっと押しました。すると、とても嬉しいことに、閉まっていないことが分かったのです。ですから、男の子は中に入りました。一つの灯火が燃えているのが見えました。けれども、僧侶はどこにもいません。「ακουγόταν」は、動詞 ακούω (聞く) の中動相の、パラタティコス時制の三人称単数です。
 音が聞こえる、と言うような意味です。「世に聞こえた」と同じような、有名な、の意味もあります。
posted by kyotakaba at 10:02| Comment(2) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする