2010年04月29日

エティオピア物語 第一巻 26-3

  Η ανένδοτη αντίσταση, το ξέρεις, εντείνει την κυρίαρχη επιθυμία, ένω τα ενδοτικά λόγια που δείχωουν υποταγή στο θέλημά του καταστέλλουν τη φλόγα της ορμής και η γλύκα της υπόσχεσης κατευνάζει την οξύτητα του πόθου. Ο ερωτευμένος αγροίκος θεωρεί την υπόσχεση πρώτη απόδειξη ανταπόκρισης και, παίρνοντας το τάξιμο για νίκη, ηρεμεί βαυκαλιζόμενος από την ελπίδα.
 「貴方も知っているように、屈することのない抵抗と言うものは、権力者の欲望を強めるものです。ところが、権力者の意思への従順を示す温和な言葉は、激情の焔を抑えるものです、それに、前途にある喜びは、恋心の辛さを和らげるものなのです。恋をしている粗野な人と言うのは、約束を何よりの合意の証しと考えて、約束を勝利の誓いだと思い込むものですから、希望のために、穏やかに夢見る状態になるのです。」
「τα ενδοτικά λόγια」、
ενδοτικός 言いなりの。
υποταγή ( 従順 ) と意味が重なるので、少し違う語に訳しました。


「ηρεμεί βαυκαλιζόμενος 」、
βαυκαλίζομαι 夢見る。


καταστέλλω 、κατευνάζω 、抑える、和らげる。
posted by kyotakaba at 13:01| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Εκδόσεις Καστανιώτη のwebページ

 ト・ビーマに『Ένα πεινασμένο στόμα』と言う小説の帯広告が、このところあるのですが、表紙がきれいなので気になってました。
 それで、その出版社 Εκδόσεις Καστανιώτη を見たのですが、webページで、内容が少し読めるようなデザインがされてました。電子書籍でも頒布されているようなので、そのプレヴューと言う感じなのでしょうか。キンドルではなくて、BeBook と言うシステムのようです。オランダに拠点。Hanlin eReader と言う端末を使用、OS はLinux ベース。日本ではないのでしょうけれど。
 プレヴューだけでも見ることは出来ます。

Εκδόσεις Καστανιώτη


『Ένα πεινασμένο στόμα』
Λένα Διβάνη ヴォロス出身。


«Ένα πεινασμένο στόμα» | Εκδόσεις Καστανιώτη


978-960-03-5087-6b.jpg
BeBook
Ebook Reader, Ereader, Ebooks, BeBook Neo - mybebook.com
posted by kyotakaba at 08:54| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年04月28日

ソクラテス

 4月27日は、ソクラテスの命日、処刑の日と新聞にあった、
4月27日と書いてあるものと、
2月15日、2月25日と書いてあるものがある。

 紀元前だから、暦も違うし。
posted by kyotakaba at 15:02| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第一巻 26-2

  Και η Χσρίκλεα τον έσφιγγε στην αγκαλιά της και τον καταφιλούσε βρέχοντας το πρόσωπό του με τα δάκρυά της και λέγοντας « τί χαρά μου δίνουν οί φόβοι σου μή χάσεις την αγάπη μου· τόσες και τόσες συμφορές, το βλέπω, δεν λύγισαν τον πόθο σου για μένα. Μήν αμφιβάλλεις όμως, Θεαγένη, ότι δεν θα μπορούσαμε ούτε κάν να μιλάμε μεταξύ μας όπως τώρα, άν δεν είχα δώσει αυτές τις υποσχέσεις. ハリクレアはテアゲニスを自分の胸にしっかりと抱きしめて、涙ぐみながら青年の顔を見詰めて、キスを浴びせました。そして言いました。「貴方の不安が、貴方に私の愛を見失なうことをさせなければ、どんなに私には嬉しいことでしょう。どんなにどんなに災難が多くても、貴方の私への恋心が折れることがないことは分かっています。でも、テアゲニス、あの約束はしなかったのではと疑わないで下さい。そんなことを、お互いに言うことは、金輪際ありませんよ。「καταφιλούσε」、
καταφιλώ キスを浴びせる「 Μήν αμφιβάλλεις όμως, Θεαγένη, ότι δεν θα μπορούσαμε ούτε κάν να μιλάμε μεταξύ μας όπως τώρα, άν δεν είχα δώσει αυτές τις υποσχέσεις. 」、
( Μήν αμφιβάλλεις άν δεν είχα δώσει αυτές τις υποσχέσεις. )の文に、
( ότι δεν θα μπορούσαμε ούτε κάν να μιλάμε μεταξύ μας όπως τώρα )
が挿入されているのだと思います。
ότι 以下の挿入節は、αμφιβολία ( 疑惑 )に関しての補足。疑惑の内容でなく、
疑惑の扱いに付いて、ハリクレアの考えを述べているのだと思いました。
posted by kyotakaba at 13:57| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Οί Νουαγοί

 日本では、iPad はまだなのですけれど。iTunes store のaudio books で、今、よく売れているのが、『 Οί Νουαγοί 』です。ギリシャ語です。日本の iTunes store でも購入出来ます。

iTunes


 ギリシャ語で制作されていますけれど、原書はスペイン語。ペルーの哲学者、エルナン・ネイラの小説作品です。
 Hernán Neira
1960年生まれ。

Hernán Neira

 原題は、『 A golpes de hacha y fuego 』。

 アマゾンでも、ギリシャ語のCDブックがカタログにはあります。
購入は難しいようですが。

Amazon.com: Ameland - El naufragio de la luz (Oi Navagoi) [Audiobook in GREEK language] (Greek Edition) (9783981209044): Hernan Neira, Eric Tscherne: Books

 小説の概要は、
Ameland スペイン語


posted by kyotakaba at 09:20| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年04月27日

エティオピア物語 第一巻 26-1

  « Γιατί όμως τόσο πρόθυμα να συμφωνήσεις γάμο, γιατί να ορίσεις ρητά ακόμα και το χρόνο, να τι ούτε μπορούσα ούτε ήθελα να εξηγήσω· άχ, έλεγα, καλύτερα στο χώμα παρά να δώ να καταλήγουν έτσι οί κόποι και οί ελπίδες μου για σένα ».
 「だけれど、どうして君は、結婚を承諾するのにあれほど乗り気で、日にちまではっきりと決めてしまったの、どうして、私が説明することは出来もしないし望めもしなかったの。ああ、君のために払った辛苦も君に抱いた希望も終わってしまうのを見るよりは、墓に入った方がいい。」「στο χώμα」、
土の下に、墓の中に。
posted by kyotakaba at 12:58| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ρητό

ρητό 中性名詞:格言

posted by kyotakaba at 09:15| Comment(0) | 単語メモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年04月26日

エティオピア物語 第一巻 25-6

  « Το να σε παραστήσω σαν αδελφό μου ήταν μιά πολύ έξυπνη ιδέα για να αποτρέψω τη ζηλοτυπία του Θύαμη ώστε να μας επιτρέψει να μένουμε άφοβα μαζί· το ψέμα για την Ιωνία και το άτυχο ταξίδι μας στη Δήλο το είπα για να κρύψω την πραγματικότητα και να παραπλανήσω τους ακροατές μου». 「私が貴方を私の兄と偽ったのは、シアニスの嫉妬を避けるのにとても効果的な策なのです、そうすれば、シアニスが私たちを何の憚りもなく一緒にいることを許すことになるのです。イオニアについてと、デロス島への不運な航海についての嘘は、事実を隠すためと、私の話を聞いている人たちを惑わせるために、あのようなことを言ったのです。」


「 Το να σε παραστήσω σαν αδελφό μου ήταν μιά πολύ έξυπνη ιδέα 」、
Το να は、冠詞 το の用法、〜すると言うこと。


「παραστήσω」、
παριστάνω ( 動詞:表現する、扮する、ふりをする ) の異形。
イポタテキ・アオリストは、να παραστήσω 。


「επιτρέψει」、
επιτρέπω 許可する。
posted by kyotakaba at 12:56| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年04月25日

Τα μυστικά του κόσμου

 東千尋 先生の『オディッセアス・エリティス 訳詩集』、巻末に、原詩もあるので、短いものを、自分でも訳してみました。

 東千尋 先生の訳では「もういちど」とされているもの。

 これは、1940年発表の『 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 』に所収されている「 Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΩΝ ΓΥΑΚΙΝΘΩΝ 」の] 。
( ウィキペディアでは、40年と、 )

 全文は、Scribd.com で読むことが出来ます。
ファイルの24ページから。

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ (1941)


 難しい詩なので、上手くは訳せませんけれど。
ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ
( Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΩΝ ΓΥΑΚΙΝΘΩΝ 10 )


Ακόμα μιά φορά μέσα στις κερασιές τα δυσεύρετα χείλη σου.
Ακόμα μιά φορά μέσα στις φυτικές αιώρες τ' αρχαία σου όνειρα.
Μια φορά μέσα στ' αρχαία σου όνειρα τα τραγούδια που
ανάβουν και χάνονται.
Μέσα σ' αυτά που ανάβουν και χάνονται τα ζεστά μυσικά του κόσμου.
Τα μυστικά του κόσμου.ヒアシンスのコンサート ]

また一度、たくさんのさくらの花の中に、きみの唇、めったに見られない。
また一度、たくさんの枝のつり床の中に、夢、きみの見た古代の夢。
一度だけ、きみの見た古代の夢の中でうたが流れた、でも、聞こえなくなった。
その聞こえては止んでしまううたの中に、宇宙の熱せられたひみつが、
宇宙のひみつがある。

posted by kyotakaba at 17:41| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年04月24日

アテネの経済事情

 ギリシャ国内の経済状況に関係したニュースを二つ。

 カセメリニ 4月22日付け、
見出し:
Κλείνει το Εθνικό Κέντρο Θεάτρου
国立劇場本館閉鎖 

Το υπουργείο Πολιτισμού αναμένεται να ανακοινώσει τη διακοπή της λειτουργίας του, στο πλαίσιο των περικοπών

文化省は、経費削減計画の中で、( 国立劇場の )運営の停止を計っている。

αναμένω の語儀は、心待ちにする、期待する、ですが。


ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΧΟΡΟΥ ト・ビーマ、4月23日付け記事、
見出し:
Η φτώχεια αδειάζει τα ρεζερβουάρ των ΙΧ
窮乏が、自家用車用のガソリン・タンクローリー車を空にする。


ΙΧ は、Ι.Χ.= Ιδιωτικής Χρήσης 自家用車

Η σταδιακή στροφή, λόγω κόστους, στα μέσα μαζικής μεταφοράς μείωσε την κίνηση των οχημάτων στους δρόμους της Αθήνας

コストのために、公共交通へ変える人が次第に増えているので、アテネ市内の道路では、自動車の交通量が減っている。

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=327455&dt=23/04/2010#ixzz0lyVEkm51


ついでに、
G 20 は、Ομάδα των είκοσι 。
国際通貨基金は、ΔΝΤ ( Διεθνές Νομισματικό Ταμείο )。
posted by kyotakaba at 10:04| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年04月23日

エティオピア物語 第一巻 25-5

  Πώς λοιπόν δεν είναι παραλογισμός να πιστεύεις ότι είναι δυνατό να προτιμήσω τον βάρβαρο από τον Έλληνα, τον ληστή από τον αγαπημένο μου ; » « Μά άν είναι έτσι », είπε ο Θεαγένης, « ποιό σκοπό είχε εκείνο το όμορφο λογύδριο ; »「ですから、私がギリシャ人よりも異国の人を選ぶ、それに、私の恋しい人でなく盗賊を選ぶと言うことはありそうなことと、貴方がお信じになるなんて、道理にかなわないのではないですか?」 テアゲニスは、言いました。「けれど、もしそうなら、あの美しい即興の演説はあれほどに的を得ていたの?」「λογύδριο」、即興の演説
posted by kyotakaba at 14:36| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Greek Wetlands

 Books in Greek のショーウィンドウに『Greek wetlands』と言うきれいな本がありました。とても高いので。詳細は分かりません。出版は、Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος と言うことなので、エンポリキ銀行の財団かなにかなのだと思いますが。
 webで検索していて、THE GOULANDRIS NATURAL HISTORY MUSEUM のBIOTOPE を見つけました。EKBY ( Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων )。

EKBY Introduction Page   --- Greek version ---

大きな地図で見る
posted by kyotakaba at 13:44| Comment(0) | ギリシャのこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年04月22日

エティオピア物語 第一巻 25-4

  Γιατί εγώ ναί μεν δεν αρνιέμαι τη δυστυχία μου, αλλά καμιά δύναμη, όσο βίαιη κι άν είναι, δεν μπορεί να με πείσει να απαρνηθώ τη σωφροσύνη μου· μόνο μιά αφροσύνη έχω κάμει κι αυτή είναι εξαρχής ο έρωτας μου για σένα· αλλά κι αυτό είναι νόμιμο· γιατί δεν σου δόθηκα ως ερωμένη αλλά ως μέλλουσα σύζυγος και ως αυτή τη στιγμή έχω κρατήσει την αγνότητα μου φυλάγοντάς την ακόμα και στη σχέση μου μαζί σου και αποκρούοντάς σε κάθε φορά που επιχειρούσες να με αγγίξεις· στο νού μου είχα πάντοτε το πώς θα καθιερωθεί και με το νόμο ο γάμος που εμείς οί δυό είχμε εξαρχής με όρκους συμφωνήσει. 「たしかに、私の不幸を否定はしません、ですけれど、どんな力も、それがどれほど荒々しくても、私に分別を捨てるように承服させることは出来ません。私が抱えているただ一つの愚かしさと言うものは、始めから、貴方への恋心です。でも、それも法に適ったものです。ですから、貴方との関係にも用心をして、私に触れようとする時にはいつも拒んで、私の純潔を守っている今この時には、愛人としてでも、未来の花嫁としてでも、貴方に身を任すことはありません。心の中では、二人が始めに誓いを定めた正当な結婚にいつでも身を捧げているのです。」「αρνιέμαι」、
αρνούμαι 否定する 異形があります[ αρνιούμαι / αρνιέμαι ]「δεν σου δόθηκα」、
δόθηκα - δίνω
パシティキ・フォニ δίνομαι -アオリスト δόθηκα
posted by kyotakaba at 14:56| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年04月21日

Φανερά Μυστικά

 Άλκηστις Πρωτοψάλτη の新しいアルバム『Φανερά Μυστικά』。
2010年3月29日。

 12曲が収録。
トラックリスト:
01. ΚΟΚΚΙΝΟ
02. ΕΒΑΖΑ Χ
03. ΔΥΝΑΤΑ ΣΙΩΠΗΛΑ
04. Μ' ΑΛΛΟΝ ΜΟΙΑΖΕΙΣ (Malo)
05. ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ
06. ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
07. Η ΑΓΑΠΗ ΠΟΥ ΠΑΕΙ (Ντουέτο με τον Κορκολή)
08. ΤΩΡΑ ΛΕΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ
09. ΒΡΕΣ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ
10. Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΤΩ
11. ΚΑΛΑ ΠΕΡΝΑΩ
12. Μ' ΕΝΑ ΦΙΛΙ

ホームページ:
Alkistis Protopsalti official website

 iTunes store で、
on iTunes

posted by kyotakaba at 23:50| Comment(7) | ギリシャ 歌謡・音楽 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第一巻 25-3

  « Πάψε », είπε η κόρη, « μην κάνεις πιό βαριά τη συμφορά μου· κάποια λόγια που είπα σκόπιμα και για την περίσταση άς μή σε κάνουν να με υποψιάζεσαι, εμένα που τόσες φορές σου έχω έμπρακτα αποδείξει την αγάπη μου· ειδάλλως, θα πιστέψω πώς συμβαίνει το αντίθετο και μάλλον εσύ έχεις αλλάξει παρά που θα δείς εμένα ν' αλλάζω. 「止めて下さい、」ハリクレアは言いました。「私の災難に対して、これ以上の辛いことをなさらないで下さい。私が言ったことは意図して話したのです、あの時に、あの人たちが貴方に私を疑うようにさせないようにしたのです。私はいつだって、私の愛を貴方に目に見えるように証していました。そうしないと、反対のことが起こるだろうと私は信じています。貴方が変心した私を見ると言うよりも、むしろ、貴方がお変わりになったのです。」
「Πάψε」、
παύω のポロスタティキー・アオリスト ( 命令形 ) 単数形。


「άς μή σε κάνουν να με υποψιάζεσαι,」、
άς 、三人称の命令。
κάνουν 、使役。貴方に〜させる。


「 έχω έμπρακτα αποδείξει την αγάπη μου·」、
έχω αποδείξει 完了形、
έμπρακτα 副詞、動詞の完了形のέχω と動詞の間に。現実的に。「μάλλον εσύ έχεις αλλάξει παρά που θα δείς εμένα ν' αλλάζω. 」、
μάλλον - - - παρά 〜 〜というよりむしろ - - - 。「θα δείς 」、
βλέπω のイポタテキ・アオリスト。
posted by kyotakaba at 13:08| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年04月20日

エティオピア物語 第一巻 25-2

  Και καθώς εκείνη τον ρωτούσε άν θρηνεί, όπως συνήθως, για την κοινή τους συμφορά, ή μήπως κάποιο νέο κακό τον έχει βρεί, « και ποιό κακό », της είπε, « μπορεί να είναι πιό μεγάλο, ποιό άδικο μπορεί να είναι πιό βαρύ από το να με απαρνηθεί η Χαρίκλεια και, παραβαίνοντας και όρκους και υποσχέσεις, να συγκατατεθεί σε άλλο γάμο ; »
 ハリクレアは、二人に共通の災難、あるいは、テアゲニスに起こった新しい災いについて悲しんでいるのですかと、いつものように、彼に尋ねました。「もっと悪いことが、」 テアゲニスは、ハリクレアに言いました。「誓いと約束を破って、別の結婚を受け入れるハリクレアが僕を捨てるよりも、もっと悪いことが酷くなることがあり得るだろうか、もっと不当なことがもっと辛くなることが起こりえるだろうか?」
「συγκατατεθεί」、
συγκατατίθεμαι 異能動態動詞・再帰動詞・カサレヴサ動詞:承諾する
パラタティコスはなし、アオリスト:συγκατατέθηκα 、
イポタテキ・アオリスト: να συγκατατεθώ
posted by kyotakaba at 12:45| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Είμαι στο μώλο

 フローベールの『ギリシャ旅行記』を読んでいると、 το μικρό μώλο と言う語がありました。意味は、小さな埠頭だと思います。辞書ですと、μώλος は、男性名詞なのですが、中性名詞として使ってあるようでした。
 それで、他の使用例はどうなのかと思って、検索してみました。

 ハリス・アーレクシウの2006年のアルバム『Βύσσινο και νεράντζι』に「Είμαι στο μόλο」という歌があります。これも、埠頭の意味ですが、たぶん中性で、オメガがオーミクロンに変わってます。こういう異表記はたくさんあるのでしょう。

Χάρις Αλεξίου [ Το επίσημο website ] :: Haris Alexiou [ The official website ]
posted by kyotakaba at 10:04| Comment(0) | ギリシャ 歌謡・音楽 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年04月19日

Έλενα Παπαρίζου 「Αν ήσουνα αγάπη」

Helena Paparizou- An Isoun Agapi
Composer: Giorgos Sabanis
Lyricist:Niki Papatheohari
2010
New Official Video From Sony Music Entertainment Greece S.A.


posted by kyotakaba at 13:34| Comment(1) | ギリシャ 歌謡・音楽 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

蜂「ひみつ」

melisses kryfa. Μέλισσες - Κρυφά. Στίχοι, Μουσική: Μέλισσες. Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Ρίγος. Download From iTunes GRt

蜂、bees と言うバンド名?
秘密 secret という歌。


posted by kyotakaba at 13:30| Comment(2) | ギリシャ 歌謡・音楽 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第一巻 25-1

  Βρήκε τότε την ευκαιρία ο Θεαγένης και άρχισε να κλαίει και να στενάζει· χωρίς να απευθύνει το λόγο στη Χαρίκλεια, επικαλούνταν τους θεούς ως μάρτυρες της δυστυχίας του.
 そうしてやっと、テアゲニスは機会を得ることが出来て、泣いて嘆きはじめたのでした。ハリクレアに一言の非難も言わずに、自分の不運の証人として、神々を呼んだのでした。

「επικαλούνταν」、
επικαλούμαι 、
時制変化は、
アオリストは、επικαλέστηκα 。
パラタティコスは、三人称しかなくて、
επικαλούνταν は単数、複数同形。
または、単数 - επικαλείτο、複数 - επικαλούντο の形。
語義は、神に救いを求める。法律用語で、証拠として〜をだす、の意味。
あだ名を付ける、の意味も。
ここでは、証人として召還する、に近い意味で使用していて、
文の意味は、ハリクレアには非難がましいことは一言も言わずに、ただ神にだけ苦衷を訴えたと言うことだと思います。
posted by kyotakaba at 09:25| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年04月16日

エティオピア物語 第一巻 24-3

  Έτσι λοιπόν ο Θύαμης απέφευγε την κόρη πιστεύοντας ότι δεν ήταν δυνατό και να τη βλέπει και να σωφρονεί συνάμα. Ο δε Κνήμων, αμέσως μόλις έφυγαν οι πάντες τρυπώνοντας καθένας τους σε άλλη γωνιά της λίμνης, τράβηξε λίγο πέρα από τη λίμνη να ψάξει για το βότανο που είχε υποσχεθεί την προηγουμένη στον Θεαγέμη. そうして、娘に会うと、その時に慎み深くあることはありそうもないと信じて、シアニスは、娘を避けたのでした。一方、クニモンは、他の者たちが立ち去って湖の他の隅に隠れると、すぐに、湖のもう少し向こうへと出掛けたのでした。前に、テアゲニスに約束していた薬草を探すためにです。
「ήταν δυνατό και να」、
〜はありそうな。


「να σωφρονεί」、
σωφρονεί という動詞は分かりません。
σωφρονίζω は、意味も近いのですが、少し違います。
σώφρων という形容詞、分別のある、行儀のよいが意味では適当なのですが、
この語の動詞は、辞書には見つけられないのですが、たぶん、これなのだと。


「να ψάξει」、
ψάχνω
posted by kyotakaba at 13:05| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年04月15日

«Έφυγε» ο Μάνος Ξυδούς

 カセメリニの記事から。

 Πυξ Λαξ のメンバーだった、Μάνος Ξυδούς の死亡の記事。4月13日に。

Πέθανε σε ηλικία 57 ετών από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.
57歳で死亡、目下、原因不明。

Ο Μάνος Ξυδούς, ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος των ΠΥΞ – ΛΑΞ, έφυγε αιφνίδια από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός του έχει μεταφερθεί στο Τζάννειο Νοσοκομείο, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου του.
Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι ο τραγουδιστής κατέρρευσε κατά την διάρκεια πρόβας στο Νέο Φάληρο, πιθανότατα από ανακοπή καρδιάς.
Από τις τελευταίες εμφανίσεις του ήταν αυτές με τους αδελφούς Κατσιμίχα, πριν από περίπου ένα μήνα στην Θεσσαλονίκη και το Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο.
Ο Μάνος Ξυδούς έγραψε στίχους και μουσική και συνεργάστηκε, μεταξύ άλλων, με το Βασίλη Παπακωνσταντίνου και τους ΟΝΑΡ.Μάνος Ξυδούς - Βικιπαίδεια
posted by kyotakaba at 08:38| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年04月14日

エティオピア物語 第一巻 24-2

  Τους παρείχε όλα τα αναγκαία για να ζούν πολυτελέστερα και κάπου κάπου, σε ένδειξη σεβασμού πρός την αδελφή του, καλούσε τον Θεαγένη στο τραπέζι του· την ίδια τη Χαρίκλεια είχε αποφασίσει να μην τη βλέπει και πολύ πολύ μην και ξανάψει στη θέα της ο πόθος που τον έτρωγε και τον καταναγκάσει να κάνει κάτι αντίθετο πρός την απόφαση και την υπόσχεσή του.
 三人が贅沢に暮らすのに必要なものはすべて提供されて、時折、シアニスは、テアゲニスの妹である娘に対しての敬意の証しとして、テアゲニスを自分の食卓に呼ぶのでした。ハリクレア当人には、決して決して合わないことを決心したのでした。また、シアニスを苦しめて、その上、彼の決心と約束に反することをするように強いる欲望が、ハリクレアの女神を激昂させないようにすることも決心したのでした。
「Τους παρείχε όλα τα αναγκαία」、
παρείχε / παρέχω 提供する。 時制変化は変則。
パラタティコス:παρείχα
アオリストは、原則なし。慣習的ではないが、単数で、παρέσχε のことも。
未来形:θα παράσχω
完了形:έχω παράσχει
イポタテキ・アオリスト:να παράσχω
分詞:παρέσχοντας

http://modern-greek-verbs.tripod.com/parexo.html


「σε ένδειξη σεβασμού πρός την αδελφή του, καλούσε τον Θεαγένη στο τραπέζι του· 」、
この文の動詞 καλούσε の主格は、シアニス。
την αδελφή του の所有代名詞 του は、テアゲニスを指しています。テアゲニスの。
αδελφή は、ハリクレアのことですが、テアゲニスから見て妹。この場面では、
ハリクレアが自分たちは兄妹だと言っているので、シアニスは、それを信じているので。
posted by kyotakaba at 13:20| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年04月13日

Αγέλαστος Πέτρα

 2000年公開、翌2001年一般上映のドキュメンタリー映画、『 Αγέλαστος Πέτρα 』。英語タイトル『 Mourning Rock 』。
 監督は、Φίλιππος Κουτσαφτής 。

 エレウシスは、アテネから西へ40キロ程のところにある土地です。エレウシスの秘儀で有名な所で、聖なる井戸などの遺跡も。
 その場所の十年間の変化を記録したもの。大規模な工場開発で、古代の遺跡が破壊される様子は、悲しく思えます。また、そこに暮らしていた人々も、産業界の人たちからは、排除されてしまった様子で、心が痛みます。

Cine.gr - Αγέλαστος Πέτρα - Mourning Rock

Agelastos petra (2000)


posted by kyotakaba at 12:54| Comment(0) | ギリシャ映画 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年04月12日

エティオピア物語 第一巻 24-1

  Παράλληλα, τους παραγγέλλει να ετοιμαστούν γιατί σε δέκα μέρες θα ξεκινούσε η εκστρατεία εναντίον της Μέμφιδος. Στους Έλληνες παραχώρησε την καλύτερη σκηνή και όρισε να συγκατοικεί μ' αυτους ο Κνήμων, όχι πιά ώς φρουρός, αλλά ώς σύντροφός τους.
 同時に、シアニスは、出席者たちに、十日のうちにメンフィスに反旗を翻す遠征に出発するだろうから、用意をするようにと命令したのでした。ギリシャ人たちには、心地よい天幕を許して、クニモンに二人と同居するように命じました。見張りとしてでは全くなく、二人の友人として、同居するように。「θα ξεκινούσε」、
ξεκινώ 出発する。
パラタティコス:ξεκινούσα 三人称複数形:ξεκινούσε
アオリスト:ξεκίνησα
シノプト・メロン:θα ξεκινήσω

θα + パラタティコスは、δυνητική( 可能法 )、
〜しているだろう。
posted by kyotakaba at 13:32| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Clash of the Titans

 ギリシャ神話の映画化。

『Clash of the Titans』
監督は、Louis Leterrier 。アメリカ映画、ワーナーブラザーズ。


Clash of the Titans (2010)


ホームページ:
Clash of the Titans


 YouTube トレーラー:
http://www.youtube.com/watch?v=rcdP8YAW-8A
posted by kyotakaba at 09:19| Comment(0) | ギリシャ映画 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年04月11日

今夜は僕のギターで

 YouTube のおすすめにあったので、

stixoi に掲載の歌詞:

Απόψε, την κιθάρα μου, τη στόλισα κορδέλες
(Απόψε, την κιθάρα μου, τη στόλισα κορδέλες)
και στα καντούνια περπατώ, για τσ' όμορφες κοπέλες
(και στα καντούνια περπατώ, για τσ' όμορφες κοπέλες)

Απόψε, να μην κοιμηθείς, παρά να καρτερέψεις
(Απόψε, να μην κοιμηθείς, παρά να καρτερέψεις)
Ν' ακούσεις την κιθάρα μου, και έπειτα να πέσεις
(ν' ακούσεις την κιθάρα μου, και έπειτα να πέσεις)

Για σε, τα γιούλια μάζεψα, για σε και τ' άλλα τ'άνθη
(για σε, τα γιούλια μάζεψα, για σε και τ' άλλα τ'άνθη,)
Απόψε σ' ονειρεύτηκα, κι ο ύπνος μου εχάθη
(απόψε σ' ονειρεύτηκα, κι ο ύπνος μου εχάθη)

Ανήφορος κατήφορος, είναι βαρύ σεργιάνι
(Ανήφορος κατήφορος, είναι βαρύ σεργιάνι)
Κι όπου αγαπάει μελαχρινή, ποτέ να μην πεθάνει
(κι όπου αγαπάει μελαχρινή, ποτέ να μην πεθάνει)

Ψαράς θα γίνω στη στεριά, με δίχτυα μπαλωμένα
(ψαράς θα γίνω στη στεριά, με δίχτυα μπαλωμένα)
Για να ψαρέψω μια καρδιά, που δεν πονά για μένα
(για να ψαρέψω μια καρδιά, που δεν πονά για μένα)歌詞も曲も、Παραδοσιακό 伝統的 ということです。
写真はどこでしょう? 

 lesvosolive さんが教えて下さったので、「Ιερά Μητρόπολις Ζακύνθου & Στροφάδω」 というweb ページを備忘しておきます。

Ιερά Μητρόπολις Ζακύνθου και Στροφάδων
ザキントス島とストロファデス諸島の聖地
posted by kyotakaba at 16:00| Comment(2) | ギリシャ 歌謡・音楽 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年04月10日

詩人のMySpace

 MySpace のオディッセアス・エリティスのページ、同様のページがいくつか。

Γιάννης Ρίτσος 、Κωνσταντίνος Καβάφης 、Κώστας Καρυωτάκης 。

 Γιώργος Σεφέρης は、見つかりませんでしたけれど。


Γιάννης Ρίτσος: http://www.myspace.com/ritsosgiannis

MySpace - Γιάννης Ρίτσος


Κωνσταντίνος Καβάφης : http://www.myspace.com/kwnstantinoskavafis

MySpace - Κωνσταντίνος Καβάφης


Κώστας Καρυωτάκης : http://www.myspace.com/kwstas_karywtakis

MySpace - Κώστας Καρυωτάκης
posted by kyotakaba at 10:05| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Σχέδιο Καλλικράτης

 この何日かで、新聞紙上によく見かける言葉は、「Καλλικράτης」です。
カリクラテスは、古代ギリシャの有名な彫刻家ですけれど。その名前を付けたプロジェクトが始まろうとしているようです。
 ギリシャは、本土では、山が多い土地ですが、領海には、島がたくさんあります。その島の権限を強化するという制度のようです。「 Σχέδιο Καλλικράτης 」カリクラテス計画という名称です。

Το Πρόγραμμα "Ιωάννης Καποδίστριας"

Σχέδιο Καλλικράτης - Βικιπαίδεια


 カセメリニの見出し:「Κέρδη νήσων με το σχέδιο «Καλλικράτης»」
 in.gr の見出し:「Διευρύνονται οι αρμοδιότητες των νησιωτικών δήμων με τον «Καλλικράτη»」
posted by kyotakaba at 09:17| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年04月09日

Η αναγέννηση της αρχαίας Ολυμπίας

 4月7日付け、カセメリニ web 版記事から。

Η αναγέννηση της αρχαίας Ολυμπίας


Δύο χρόνια συμπληρώνονται από την ολοκλήρωση ενός δύσκολου, πρωτόγνωρου και φιλόδοξου σχεδίου, την αποκατάσταση του καμένου τοπίου της αρχαίας Ολυμπίας. Σήμερα, χιλιάδες δέντρα, θάμνοι και λουλούδια στον Κρόνιο λόφο αναδεικνύουν έναν αναγεννημένο χώρο που χρειάζεται φροντίδα, συντήρηση και, φυσικά, προστασία. 古代オリンピアの再生

古代オリンピアの消失した風景の復旧と言う、困難な、初めてと思われる野心的な計画の完了から、丸二年が経過しました。今ではコロニオ丘では、数千の樹木、灌木、花々が再生した場所を目に強く印象づけています。そこは、細心の注意と保守と、自然と保護が必要なのです。αναγέννηση 女性名詞:rebirth 再生

καμένου : καμένος
καίω の受動完了分詞。
11-03-10_1291217_21.jpg

11-03-10_1291217_71.jpg
posted by kyotakaba at 12:57| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年04月08日

エティオピア物語 第一巻 23-2

  από το ένα μέρος ο πόθος του για τη Χαρίκλεια τον έκανε να νιώθει σάν απέραντο διάστημα ακόμα και μιά στιγμή αναβολής και, από το άλλο, σάν τραγούδι σειρήνας μάγευαν τα λόγια της και τον ανάγκαζαν να πεισθεί· συνάμα τα συνδύαζε κάπως και με το όνειρο που προμηνούσε ότι ο γάμος θα γινόταν οπωσδήποτε στη Μέμφιδα. Ύστερα, διέλυσε τη συγκέντρωση, αφού προηγουμένως μοίρασε τη λεία, παίρνοντας και ο ίδιος πολλά και εξαίρετα που οι άλλοι αυτοπροαίρετα του παραχωρούσαν.
 ハリクレアへの思いの一つの面のために、それは、シアニスに、無限の距離、その上に、引き延ばされた時間のように感じさせたのでした。また別の面からは、ハリクレアの言葉は、まるでセイレーンの歌のように、シアニスを魅了して、無理矢理に納得させたのでした。同時に、結婚はメンフィスのどこかで行われると予言している夢と考え合わせもしました。それから、集会を解散しました。その前に、戦利品を分けたのですが、シアニス以外の出席者は、頼まれもしないのにシアニスに譲ったので、他の者と同じほどの量と豪華さのものを取ったのでした。「τον ανάγκαζαν να πεισθεί· 」、
πεισθεί ー πείθω ( 説得する )、πείσομαι ( 納得する )。
πείσομαι のイポタテキ・アオリストは、να πειστώ で、
三人称単数は、να πειστεί だと思うのですが、
τ が θ に変わっている用法なのでしょうか?「διέλυσε τη συγκέντρωση,」、
διέλυσε ー διαλύω 分解する、解散する。


「αυτοπροαίρετα」、
αυτοπροαίρετος 、形容詞:自発的な
αυτοπροαίρετα 、副詞:自発的に
posted by kyotakaba at 13:39| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

『オディッセアス・エリティス訳詩集』

 近所の市立図書館に、『オディッセアス・エリティス訳詩集』を頼んでいました。蔵書にはなかったので、他の図書館から取り寄せるのだろうと思っていました。ですが、市立図書館が購入したようです。私の他にも、読まれる方があれば、とても嬉しいのですが。
 2006年に、土曜美術出版社から、出版された本です。
 訳者は、ギリシャ古典哲学者の東千尋 先生。
( 東千尋:1935年生まれ )

 手にして驚いたのは、日本語本文は、93ページまでで、巻末には、裏表紙からの左開きで、ギリシャ語の原詩が掲載されていたことです。ギリシャ語原詩は70ページ。

 Οδυσσέας Ελύτης 。
1911年生まれ、1996年没。
クレタ島出身、( 両親はレスボス島出身 )
1979年にノーベル文学賞受賞。

 ノーベル賞:
Literature 1979 なぜか、MySpace に、Οδυσσέας Ελύτης のページがあります。愛読者が設けているのでしょうか。
 朗読が聞けます。

MySpace - Οδυσσέας Ελύτης - 98 - 男性 - myspace.com/elytisodysseasオディッセアス エリティス訳詩集

オディッセアス エリティス訳詩集

 • 作者: 東 千尋
 • 出版社/メーカー: 土曜美術社出版販売
 • 発売日: 2006/07/17
 • メディア: −posted by kyotakaba at 08:58| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年04月07日

Οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες

 ト・ビーマの4月6日付けの記事から


Σαν σήμερα
6 Απριλίου

Οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αθήνα είναι γεγονός (1896)

今日は、
6日、卯月

1896年の今日は、
最初の現代オリンピックがアテネで実現。1_598x.jpg
posted by kyotakaba at 09:22| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年04月06日

エティオピア物語 第一巻 23-1

  Στο σημείο αυτο σώπασε η Χαρίκλεια και αναλύθηκε σε δάκρυα. Και καθώς όλοι οι παρευρισκόμενοι επευφημούσαν και παρακινούσαν τον Θύμαμη να δεχτεί την παράκλησή της φωνάζοντας όλοι μαζί ότι κι εκείνοι ήταν πρόθυμοι να βοηθήσουν, συγκατατέθηκε και ο Θύαμης, κι άς ήταν με μισή καρδιά :

 ハリクレアは、黙ったその瞬間、涙に掻き暗れてしまいました。すると、出席者全員は、シアニスに喝采をして、自分たちは喜んで手助けすると、揃って叫び、娘の申し込みを承けるように熱烈に勧めたのでした。シアニスは、渋っていたのですが。

「αναλύθηκε σε δάκρυα.」、
αναλύω 分析する、溶ける。 αναλύομαι σε δάκρυα 涙に掻き暗れる。


「παρευρισκόμενοι」、
παρευρισκόμενος 出席者。
παρουσιάζω 見せる、提出する。
παρουσιάζομαι 現れる、出席する、出演する。


「εκείνοι ήταν πρόθυμοι να」、
πρόθυμος 熱心な、乗り気の
είμαι πρόθυμιος να こころよく〜する。「κι άς ήταν με μισή καρδιά : 」、
ここの小辞 άς は、勧誘や希求法の小辞ではなく、逆接に近い接続詞のような使い方。
με μισή καρδιά いやいやながら。
posted by kyotakaba at 08:51| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年04月05日

ΠΑΣΧΑ 2010

YouTube に投稿されている、今年2010年のパスハのビデオ。

Άφιξη Αγίου Φωτος Πάσχα 2010:
聖火のギリシャ到着。


 anemondixtya さんは、Μεγάλη Παρασκευή から、たくさんのビデオを。コルフ島のようですが。
ΠΑΣΧΑ
posted by kyotakaba at 18:25| Comment(0) | ギリシャのこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年04月03日

エティオピア物語 第一巻 22-7

  Και το καλύτερο είναι να πάω στη Μέμφιδα, όταν και σύ θα ανακτήσεις το ιερατικό σου αξίωμα· έτσι ο γάμος μας θα είναι πιό χαρούμενος καθώς θα συνδυαστεί με τη νίκη σου και θα τελεστεί ως επιστέγασμα του κατορθώματος σου· άν όμως πρέπει να γίνει και πιό πρίν, τ' αφήνω σε σένα το κρίνεις· μόνο άς εκπληρώσω πρώτα το έθιμο της πατρίδας μου. Και είμαι βέβαιη ότι θα συγκατατεθείς εφόσον, όπως είπες, είσαι από παιδί αφοσιωμένος στα θεία και ξέρεις να τιμάς τα ιερά και τα όσια ».
「ですけれど、最もいいのは、メンフィスに行くことです。そして、貴方様は、神官の地位を取り戻されるのです。そうすれば、私共の結婚は、貴方様の勝利と結びついて、もっと、嬉しいものになるでしょう。結婚は、貴方様の成功を飾るものとして、執り行われるでしょう。きっとそのようになるでしょうけれど、当然、それをどうお考えになるかは、あなた様にお任せします。始めに、私の母国の慣習をしましょう。貴方様の仰る通りに、貴方様が神に献身的な御方の一人で、神殿や聖人を敬うことを知っておいでである限り、同意して下さると、確信して居ります。」「το ιερατικό σου αξίωμα」、
所有代名詞が、形容詞と実詞の間に。


「εφόσον」、
接続詞、〜している限り


「τιμάς」、
τιμώ 、重視する、敬う。
posted by kyotakaba at 14:10| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年04月02日

ΣΥΝΑΥΛΙΑΣτη μνήμη του Χρήστου Λαμπράκη

 Γρηγόρης Λαμπράκης を偲ぶコンサートのニュース。

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=320735&ct=4&dt=17/03/2010

http://www.megatv.com/megagegonota/summary.asp?catid=17637&subid=2&pubid=6539766


Μέγαρο Μουσικής
(28/3) Στη μνήμη του Χρήστου Λαμπράκη αφιέρωσε την συναυλία του ο παγκοσμίου φήμης σολίστ της βιόλας Γιούρι Μπασμέτ, ο οποίος επέστρεψε στην αίθουσα που είχε εγκαινιάσει ο ίδιος το 1991, στο Μέγαρο Μουσικής.

 映画『Z』のモデル。Κώστας Γαβράς 監督の作品。posted by kyotakaba at 16:07| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年04月01日

エティオピア物語 第一巻 22-6

  Για μιά αιχμάλωτη δεν υπάρχει στον κόσμο πιό σπάνια τύχη από να θεωρηθεί άξια για γυναίκα του κυρίου της και ο γάμος μιάς ιέρειας με το γιο ενός ιερέα, που σε λίγο, θεού θέλοντος, θα γίνει και ο ίδιος ιερέας, είναι χωρίς αμφιβολία έργο θεϊκής πρόνοιας. Ένα μόνο ζητώ και μη μου το αρνηθείς, Θύαμη : αφησέ με να πάω πρώτα σε κάποια πόλη ή οπουδήποτε αλλού υπάρχει βωμός ή ναός αφιερωμένος στον Απόλλωνα για να αποθέσω την ιεροσύνη και τα σύμβολά της. 「捕囚には、これよりも稀な機会は、世間にはありません。自分の主人に奴婢の女が価値があると考えられるというような機会はです。そして、巫女と神官との結婚、それはすぐに成されるでしょう、神の御心です。その神官は、疑いもなく、神が配慮して用意されたものです。シアニス様、一つだけお願い致します、お拒みにならないで下さい。最初に、どこかの都市、あるいは、他のどこでもいいのですが、神官にこの神を象徴した装飾を預けるアポロンが祭られた祭壇か、あるいは、神殿のある所に行かせて下さい。」
「θεού θέλοντος」、
神の意志。
神に望まれたもの。
θέλω のエネストータス・メトヒー ( 現在分詞 ) は、θέλοντας 。
受動完了分詞 ( パラキメノス・メトヒー ) はありません。
というか、辞書には無いのですが、、、

θεού θέλοντος という用法は、聖書に使われているので、
普段でも使われています。
Πράξεις των Αποστόλων ( 使徒行伝 )の18章21
「ἀλλὰ ἀποταξάμενος καὶ εἰπών: πάλιν ἀνακάμψω πρὸς ὑμᾶς τοῦ θεοῦ θέλοντος, ἀνήχθη ἀπὸ τῆς Ἐφέσου:」

NEW ADVENT BIBLE: Acts 18「οπουδήποτε」、
副詞、どこでも


「σύμβολά」、
σύμβολο 、象徴。
ハリクレアの身に着けている宝飾を指して。

posted by kyotakaba at 13:30| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする