2010年06月29日

エティオピア物語 第一巻 31-3

  Κι όταν έφτασαν σε κάποια απόσταση από το νησί, που μάλλον είχαν περιπλεύσει παρά που είχαν αποπλεύσει απο αυτό, έπαψαν να κωπηλατούν και παρέταξαν τα σκάφη κατά μέτωπον για να αντιμετωπίσουν τους εχθρούς. Αλλά και μόνο που τους πλησίασαν, δεν άντεξαν ούτε τον ήχο από τα κουπιά τους κι έφυγαν μόλις τους αντίκρισαν ― κάποιοι απ' αυτούς χωρίς ούτε τον ενυάλιο ύμνο να αναπέμψουν. 船が島からかなりの距離に来た時に、それは島を回ると言うのではなくて島を去ると言う航行でしたけれど、漕ぐのを止めました。そして、敵と対決するために、船首を並べました。ですけれど、櫂の音を抑えずに、一艘の舟が近づいてきました。そして、彼らに対面するや否や、 ー その中の誰かが申し出をするためのエニアリオス神への讃歌を挙げることもなく、そのまま去ったのです。περιπλεύσει περιπλέω 周航する

αποπλεύσει αποπλέω 出航する

έπαψαν παύω 止める

παρέταξαν παρατάσσω 整列する

αναπέμψουν αναπέμπω 申し出る
posted by kyotakaba at 12:54| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月28日

エティオピア物語 第一巻 31-2

  Ο δε Θύαμης, αφού τον επέπληξε και του είπε ότι ο ίδιος μόλις είχε προσφέρει στους θεούς το ωραιότερο θύμα, επιβιβάζεται στο σκάφος μαζί με τον Θέρμουθη και τον κωπηλάτη· πάνω από τρείς δεν έπαιρναν εκείνα τα λιμναία σκάφη ― ένα είδος μονόξυλα φτιαγμένα από έναν χοντρό κορμό που τον κοίλαιναν με πρωτόγονο τρόπο. Συγχρόνως επιβιβάζεται και ο Θεαγένης μαζί με τον Κνήμωνα σε ένα άλλο σκάφος και ακολουθούν όλοι οι άλλοι, καθένας με τη βάρκα του.

 シアニスは、セルムウシスを酷く叱ったりはしませんでした。そして、シアニス自身が神々に最上の犠牲を捧げたばかりであることを彼に言ったのでした。セルムウシスを一緒に小舟に乗せて、漕ぎ手にしたのでした。三艘よりほかは、湖ようの小舟は通っていませんでした。湖ようの小舟と言うのは、原始的な方法で丸くされた太い幹から作られた木材だけで造られたものです。同じ頃、テアゲニスも、クニモンと一緒に別の一艘の小舟に乗り込んで、他の者たちの後に従っていました。全員が、銘々の船に乗っていました。
επέπληξε επεπλήττω 叱責する

κοίλαιναν κοιλαίνω 掬う、丸める
posted by kyotakaba at 14:24| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月27日

ほどのへだたり 下書き 4 おしまい

 ライブドアに設けている aimotokiyotakaba-α 、画像のアップロードが上手くいきません。一時的なものなのかどうか分かりません。なので、 β に。


 そして、枝が的に当たったとき、梅の実は、弾けて飛んでいってしまいました。神社の深い森を越えて行きました。
 神社の森の向こうには、河がありました。その畔に、夫をもう随分前に亡くした老女が住んでいました。美しく晴れた日で、暖かだったので、老女は、家を出て、庭先で食事をしていました。その皿に梅の実は落ちました。カランと音がしました。
 その梅を食べた老女は、若い娘になりました。


Να, έπειτα, όταν το κλαδί πέτυχε, ο καρπός πήδηξε και πέταξε. Αυτός έφυγε πάνω σε ένα θείο δάσος. Το δάσος ήτααν βαθύ και φαρδύ.
Υπήρξε το ποτάμι πέρα από το δάσος. Και στην όχθη του ποταμιού κατικούσε μία γερόντισσα που είχε χάσει τον σύζθγο πολύ πριν.
Ο ουρανός ξεκαθαρίσει και ήταν άνετος καιρός. Η γερόντισσα βγήκε και πήπε το γε΄ύμα στον κήπο. Έτσι, ο καρπός έπεσε στο πιάτο της. Και ήχησε « κουδούνισμα ».
Στο τέλος, η γερόντισσα τον έφαγε και έγινε κόρη !!!
posted by kyotakaba at 10:36| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ほどのへだたり 下書き 3

 ほどのへだたりの続き。日本語は自分で書いたのですが、それをギリシャ語に翻訳しようとすると、どうしても、文を変えないと出来ません。もとに日本語を書く時に、事象を正確に捉えてないのもあるでしょうし、私のギリシャ語が未熟すぎるのもあるでしょう。

 「〜させる」の βάζω と「放つ」の βάλλω が、アオリストだと全く同じだということに、今になって気が付きました。
 ギリシャ語の文は、間違いだらけなのだと思いますが、、、
( 日本語の文もそうなのかもしれません、、 ) 若者は、神社に着くと、そのまま、全速力で馬を走らせ、神聖な的に向けて、矢を放ちました。ところが、若者が矢と思ったのは、梅の小枝でした。小枝は見事に的に当たり、その年の幸運を予言しました。Φτάνοντας στο ναό και ο νέος έβαλε το άλογο να καλπάσει με όλο δύναμη, χωρίς στομάτημα. Και έβαλε ένα βέλος πρός τον θείο στόχο. Όμως δεν ήταν βέλος, ακριβώς ήταν το κλαδί και έφταιξε. Έτσι, το κλαδί πέτυχε στον στόχο ωραία. Και προφήτεψε ότι αυτός χρόνος θα γίνει τυχερό.
posted by kyotakaba at 08:53| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月26日

ほどのへだたり 下書き -2

 「ほどのへだたり」の続き。

 ひとりの男の子が、通りに面した家の庇の下にいました。広い道の向かい側を、知った女の子が通り掛りました。男の子は、手に、一つだけの実をつけた梅の小枝を持っていました。それを、女の子めがけて投げつけました。通りは広く、枝が届かないうちに、一頭の馬が駆け抜けました。馬には、美しい若者が乗っていました。若者は、祭りの弓の儀式に出るのでした。一つの実をつけた梅の小枝は、若者の矢筒に入ってしまいました。


 このままを現代ギリシャ語で作文するのは難しかったので、表現は変えています。


Πριν από πολλά χρόνια, ένα αγόρι στεκόταν κάτω από το γείσο του σπίτιου που αντίκριζε την λεωφόρο. Και αυτό βρήκε ένα κορίτσι να περπατήσει στην απέναντι πλευρά της πλατιάς λεωφόρου. Το αγόρι ήξερε αυτό κορίτσι. Και καρτούσε ένα κλαδί της δαμάσκηνας. Το κλαδί είχε μόνο ένα καρπό. Και το έριξε πρός το κορίτσι. Αλλά η λεωφόρος ήταν τόσο πλατιά, ώστε χρειάστηκε κάποιο δευτερόλεπτο για να το κλαδί διασχίσει. Και στην στιγμή που έμενε στον αέρα, το άλογο καλπάζοντας και πλησίασε. Έτσι, το κλαδί δεν έφτασε για το κορίτσι και έπεσε μέσα στην φαρέτηρα. Ηφαρέτηρα βρέθηκε στην πλάτη του ενός νέου και ο νέος καβάλησε αθτό άλγο. Ο όμορφος νέος ήταν. Και αθτός επρόκειτο να συμμέτασχει σε μία τελετή με το τόξο.


 それに、ちゃんとしたギリシャ語になっていると言う自信は全くありません。
posted by kyotakaba at 10:02| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月25日

Γορτυνία

 カセメリニの旅行の欄に、Γορτυνία 郡が紹介されていて、写真がとてもきれいだったので。

http://trans.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_taxgreece_1_15/06/2010_34242815-06-10_342428_21.jpg

 郡の中の Λαγκάδια 村もとっても綺麗ですし。


http://el.wikipedia.org/wiki/Αρχείο:Langadia04.jpg
800px-Langadia04.jpg

 YouTube を探したら、ドライブのビデオがありました。いかにもギリシャ、と言う感じで、山また山、ぐねぐねの細い道です。posted by kyotakaba at 14:56| Comment(0) | ギリシャのこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第一巻 31-1

  Εκείνη έβγαλε έναν θλιβερό και τελευταίο στεναγμό και έπεσε αδικοσκοτωμένη. Τότε ο Θύαμης πισωδρόμησε, ξανάβαλε την πέτρα και, ρίχνοντας λίγο χώμα πάνω της, « αυτά », έλεγε μεδάκρυα, « άς είναι τα νυφικά δώρα μου σε σένα ». Αμέσως ύστερα επιστρέφει στα σκάφη και βρίσκει τους άλλους έτοιμους να το βάλουν στα πόδια μπροστά στους εχθρούς που πλησίαζαν. Εκείνεη τη στιγμή έφτανε και ο Θέρμουθης κουβαλώντας το ζώο για τη θυσία.

 その女性は、弱々しい末期のうめき声を発しました。そして、不当に殺されて果てたのでした。それから、シアニスは引き返しました。再び岩を置いて、その岩の上に少々の土を落としました。「この土を、」涙ぐみながら、シアニスは言いました。「お前への婚礼の贈り物にさせてお呉れ。」 それから直ぐに、小舟に戻りました。そして、近づいて来る敵の直前に立って、攻撃にかかる準備が万端の仲間達を見出したのでした。ちょうどその時、セルムウシスが犠牲のための動物を運んで来たのでした。
αδικοσκοτωμένη 、
άδικο ( 不当 ) +σκοτωμένος ( 殺された )


πισωδρόμησε 、
= πισωγυρίζω
posted by kyotakaba at 13:24| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月24日

エティオピア物語 第一巻 30-7

  Έστι ακριβώς φέρθηκε και ο Θύαμης : ξεχνώντας όλα όσα ήταν έτοιμος να κάμει, και μάλιστα τη στιγμή που σάν σε δίχτυ ήταν κυκλωμένος από τους εχθρούς, κυριεμένος από έρωτα και ζήλια και θυμό, έτρεξε στο σπήλαιο με την ψυχή στο στόμα κι άρχισε να φωνάζει τη Χαρίκλεια στη γλώσσα της Αιγύπτου· κάπου εκεί κοντά στο στόμιο άκουσε μιά γυναίκα που του απάντησε ελληνικά και, οδηγημένος σ' αυτήν από τη φωνή της, βάζει το αριστερό του χέρι στο κεφάλι της και βυθίζει το ξίφος στο στέρνο της πλάι στο μαστό. そしてシアニスは、まさに次のように振る舞ったのです。するばかりになっていたことすべてを、それに、この瞬間は、敵が取り巻いて、あたかも罠のようになっていることを忘れてしまい、また、恋心と嫉妬心と怒りの思いに捕えられてしまい、その思いが喉元まで込み上げていると言う状態で、洞窟に急いだのでした。そして、エジプトの言葉でハリクレアを呼びはじめたのでした。すると、どこか入り口の近くで、女性の声を聞いたのです。その女性は、ギリシャ語でシアニスに答えました。その女性の声に方向を教えられたシアニスは、左手をその女性の頭に置いて、刀を乳房の脇の胸骨に突き刺したのでした。φέρθηκε : φέρομαι

「την ψυχή στο στόμα」、魂が口にある。
posted by kyotakaba at 12:54| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΤΑ ΜΗΤΣΙ

 YouTube を見ていましたら、アルターのテレビ番組『ダミッチコード』のものがありました。久しぶりに見ました。
 サッカー選手、Γιώργος Καραγκούνης さんの物まねでした。posted by kyotakaba at 08:11| Comment(0) | ギリシャのこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月23日

ほどのへだたり 下書き -1

 私のもう一つのブログ、「 aimotokiyotakaba - α」 では、思いだしたようにたまに、ギリシャ語の作文を書いています。今は、『堤中納言物語』を書いています。忠実なギリシャ語訳ではなくて、物語の説話をもとに、なるべく書きやすいように話を変えています。
 取掛かっているのは、「ほどほどの懸想」なのですが、これは、とても難しいので、題名も「ほどのへだたり」と変えて、お伽噺にしました。
 「 aimotokiyotakaba - α」では、書いたものを画像にして投稿しています。ギリシャ語をそのまま書くと、文字化けをしてしまうようですので。一度に全部を書けないので、少しずつ書きたいのですが、それを画像にするのも面倒なので、こちらの「 β 」に書いておいて、まとめようと思いました。


 冒頭の部分。

 五月は美しい季節です。
 都では、祭りが行われます。家々の庇にも花が飾られ、町も華やいでいます。人々は皆、通りに出て、祭りの列に加わります。男は、桂の葉を、女は双葉葵の葉を身に着けます。子供から、青年、大人、老人まで、誰もが、生き生きとしています。 Ο Μάϊος είναι όμορφη εποχή. Στην πρωτεύουσα το πανηγύρι ανοίγει και κράταγε. Στολίζουν τα γείσα του σπίτιου με τα λουλούδια και η λεωφόρος είναι λαμπρή και εύθημη. Όλοι άνθρωποι βγαίνουν για τον δρόμο και να συμμετέχουν σε μία πομπή. Άντρας βάζει τα φύλλα του Κάτσουλα ( είναι ένα δέντρο και έχει το μυτερό φύλλο. ) και γυναίκα βάζει τα φύλλα του Φούταβα-Άοϊ ( είναι ένα χορτάρι και έχει το στρογγυλύ φύλλο. ). Τα παιδιά,οι νέοι, οι κύριοι και οι γέροι, όλοι ζωηρεύουν.


 そのままの訳は難しいので、表現はずいぶん変えてます。それに、ギリシャ語として、意味をなしているかどうかは分かりません。
posted by kyotakaba at 21:32| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第一巻 30-6

  Τέτοιο είναι το ήθος του βαρβάρου : τίποτε δεν τον σταματάει σάν ορμήσει σε κάτι· και όταν χάσει κάθε ελπίδα, προτού πεθάνει σκοτώνει όσους αγαπάει είτε με την απατηλή ελπίδα ότι θα τους έχει κοντά του μετά θάνατον είτε για να μην πέσουν στά χέρια του εχθρού και ατιμαστούν. 次のようなことは、蛮族の習いです。何かに襲い掛かる時には、止まることを絶対にしない。あらゆる希望を失った場合には、自分が死ぬ前に、愛している者すべてを殺すのです。当てのない希望があって、自分の側に愛する者達を置いていたとしても、自分の死後に、その者達が敵の手に落ちて陵辱されないように殺すのです。 είτε 以降の文章の繋がりがよく分かりません。
είτε は、どちらにしても、の意味がありますから、希望があってもなくても殺す、と言うことなのか、と思いました。
posted by kyotakaba at 14:09| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Boundi espresso

 Boundi は、ポルトガルの会社でしたっけ?

ΦΑΓΕ のコマーシャルと同じ制作会社のコマーシャル。
やっぱり、エレニコス・カフェスの方がいいです。
posted by kyotakaba at 11:28| Comment(0) | ギリシャのこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ΦΑΓΕ

 ΦΑΓΕ のコマーシャル。

 カセメリニか、in.gr のバーナー・コマーシャルにあって、何だか、食べたくなってしまったので。
posted by kyotakaba at 11:12| Comment(2) | ギリシャのこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

σε εξέλιξη

 サッカーのワールドカップの記事の見出し。カセメリニから。

Ελλάδα - Αργεντινή 0-0 (σε εξέλιξη)

ギリシャ - アルゼンチン、 0 -0 ( 試合続行中 )

εξέλιξη は女性名詞。概念を指す言葉。展開、推移。


Μαχόμενη «έπεσε» η εθνική

ギリシャチーム敗退

Μαχόμενη は形容詞 μαχόμενος ( 戦う〜 ) の女性形。
εθνική は形容詞 εθνικός ( 国の ) の女性形。

それで、 ομάδα ( チーム : 女性名詞 ) は省略。
η εθνικός μαχόμενη ομάδα έπεσε.
posted by kyotakaba at 08:31| Comment(2) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月22日

エティオピア物語 第一巻 30-5

  Κι αφού μέμφθηκε πικρά τη θεά για το δόλο της, θεωρώντας φοβερό να πέσει σε άλλου χέρια η Χαρίκλεια, πρόσταξε τους ανθρώπους του να σταματήσουν για λίγο, λέγοντάς τους πώς έπερε να δώσουν επιτόπου τη μάχη στήνοντας ενέδρες στο βάλτο γύρω από το νησάκι και χτυπώντας από κει τον εχθρό ( έτσι, έλεγε, θα αντιμετώπιζαν πιό αποτελεσματικά ένα τέτοιο πλήθος ), κι ο ίδιος, με το προσευχηθεί στους εφέστιους θεούς, χωρίς να επιτρέψει σε κανέναν να τον ακολουθήσει, κατευθύνθηκε σάν τρελός πρός το σπήλαιο. 女神が仕掛けた罠のことで女神に苦々しく非難をして、そして、ハリクレアが他人の手に落ちることを恐れて、シアニスは、配下の者たちに、局所的に戦いをしなければならない、すなわち、小島の周囲で待ち伏せを仕掛けてそこから敵を叩くのだ ( また、彼は、このような大軍には、その方がより効果的に立ち向かえるだろうと言いました。 ) と言って、少しの間を持ち堪えるように命じました。そして彼自身は、守護神達に祈りを捧げて、誰にも付いて来ることを許さずに、狂人のように洞窟へと向かいました。
μέμφθηκε : μέμφομαι // reproach

επιτόπου : επιτόπιος ( 形容詞:地元の ) が副詞化していると思います。παντού のように。

εφέστιους : εφέστιοι θεοί // Lar 守護神
posted by kyotakaba at 14:27| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月21日

エティオピア物語 第一巻 30-4

  Αυτά είδε και άκουσε ο Θύαμης και θυμήθηκε το όνειρο που είδε ( την Ίσιδα και το νάο ολόκληρο γεμάτο από λαμπάδες και από σφάγια ) κι έβαλε με το νού του πώς εκείνα ήταν τα παρόντα δρώμενα· με άλλο τρόπο εξηγούσε τώρα το όνειρο : το « θα έχεις και δεν θα έχεις τη Χαρίκλεια » σήμαινε πώς θα του την πάρει ο πόλεμος και το « θα τη σκοτώσεις και δεν την πληγώσεις » σήμαινε πώς θα την πληγώσει με το ξίφος και όχι με το νόμο της Αφροδίτης.
 それらを見てそして聞いて、シアニスは、見た夢を思いだしたのでした。( 彼は夢で、イシス神と内部いっぱいに灯火と犠牲獣で満ちた神殿を見たのでした。 ) シアニスは、現在起こっていることに、自分の考えを当てはめてみたのです。前とは違う方法で夢を解いたのでした。「お前はハリクレアを手に入れるが手に入れられないだろう。」と言う言葉、それは、この戦いが彼からハリクレアを取り上げると言うことを意味していて、「この娘を殺すだろうが、この娘を傷付けはしないだろう。」と言う言葉、それは、刀がハリクレアを傷付けることがあっても、それは、アフロディーテ女神の御法には適わないものだ、と考えたのです。
posted by kyotakaba at 13:21| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Vodafone

 Vodafone のコマーシャル。今の、タクシーの太った運転手さんがおしゃべりして、南アフリカのサッカー・ワールドカップのスタジアムまで行くと言うのがおもしろいので、YouTube にないかな、と思ったのですが、それはないようです。でも、去年のコマーシャルも綺麗なので。
posted by kyotakaba at 12:45| Comment(0) | ギリシャのこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月18日

Μουντιάλ

 カセメリニ web 版、6月17日付け記事、見出し。

Ιστορική νίκη με ανατροπή

Ιστορική νίκη της Ελλάδας κόντρα στη Νιγηρία στο Μουντιάλ

逆転で歴史的勝利

ワールドカップ杯のナイジェリア戦で、ギリシャは歴史的な勝利

κόντρα 副詞 反対に、さからって

Μουντιάλ : Παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου サッカーのワールドカップ
Μουντιάλ って、もともと何語なのでしょう?ギリシャ語ではないように思うのですが。


MEGA TV :
http://www.megatv.com/megagegonota/summary.asp?catid=17639&subid=2&pubid=8855754


17-06-10_342912_1.jpg
posted by kyotakaba at 08:24| Comment(2) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月17日

エティオピア物語 第一巻 30-3

  Από μακριά έβλεπες και άκουγες τον πόλεμο να διεξάγεται σε όλες τις μορφές του : οι κάτοικοι της λίμνης, μ' όλη τη δύναμη και μ' όλη την ψυχή τους, προσπαθούσαν να αμυνθούν, ενώ οι επιδρομείς, με το πλεονέκτημα του πλήθους και του αιφνιδιασμού, άλλους σκότωναν στη στεριά κι άλλους βύθιζαν στη λίμνη μαζί με τα σκάφη και μαζί με τις καλύβες τους κι απ' όλα αυτά ένας δούπος συγκεχυμένος και βαρύς σηκωνόταν στον αέρα καθώς πεζομαχούσαν και συνάμα ναυμαχούσαν, σκότωναν και σκοτώνταν κι έκαναν με το αίμα τους να κοκκινίζει η λίμην και πολεμούσαν με νερό και με φωτιά.
 遠くからでも、あらゆる形態で行われている戦いを見聞き出来ました。沼沢地の住人たちは、力のある限りそして気持ちがある限り、防御しようと奮闘していました。しかしながら、侵略者たちは、多勢の利があるし、それに不意打ちで優位に立っているので、ある者たちは陸地で殺戮を行い、ある者たちは住人を小舟や小屋ごと湖に落としていました。この戦いや火災やの全てから発した、大きな轟音が辺りの空気を占めて、混乱と重苦しさを感じさせていました。兵士たちは、陸で戦うと同時に船で戦っており、殺し殺されしていました。彼らの血で湖は紅く染まりました。兵士たちは、また、水と火とも戦ったのでした。αμυνθούν αμύνομαι

δούπος γδούπος バタンバタンと言う物音

πεζομαχούσαν ναυμαχούσαν μάχομαι 戦う。πεζο は徒歩で、ναυ は船で。
posted by kyotakaba at 14:17| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月16日

エティオピア物語 第一巻 30-2

  Κι ενώ εκείνοι σφάζονται ή αναζητούσαν τη σωτηρία στη φυγή, οι επιδρομείς έβαζαν φωτιά ατα σκάφη και στις καλύβες τους· οι φλόγες με τον άνεμο έφταναν ώς το βάλτο και κατάτρωγαν τις καλαμιές που φύτρωναν πυκνές εκεί κοντά· η πύρα έκανε τα μάτια να πονούν αφόρητα κι οι κρότοι της μεγάλης πυρκαγιάς σου έπαιρναν τ' αυτιά. 敵の手に落ちた者たちは、喉を掻き切られて殺されるか、逃げて助かる道を何とか探すかしていた。一方、侵略者たちは、盗賊たちの小舟や小屋に火を放ったのでした。風に乗った炎は、沼地まで近づきました。そして、そこに繁茂している葦を燃やし尽くしたのでした。熱気は、人々の目を痛くて耐えられないようにしてしまいました。大火災の轟音は耳をつんざいてしまいました。「 οι κρότοι της μεγάλης πυρκαγιάς σου έπαιρναν τ' αυτιά. 」、
この文の σου も、読んでいる読者。
παίρνω τ' αυτιά. 耳を取り去る。耳が聞こえないようにすると言うことだと思います。
ですので、「耳をつんざく」を使いました。
posted by kyotakaba at 12:42| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

YouTube - visitgreecegr's Channel

 今朝、ブログ『vrypan|net|weblog』に Visit Greece の YouTube のチャンネルが紹介してありましたので、備忘します。

Greek National Tourism Organisation

 YouTube のチャンンル:
http://www.youtube.com/visitgreecegr

YouTube - visitgreecegr's Channel


 サイドバーにも、リンクをしておきます。


 このことが書いてあったブログ『 vrypan|net|weblog 』:

vrypan.net/weblog/2010/06/12/5356/

新しいビデオ:posted by kyotakaba at 08:35| Comment(0) | ギリシャのこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月15日

エティオピア物語 第一巻 30-1

  Έστι μίλησε και κοίταξε ολόγυρα να δεί που ήταν ο ύπασπιστής του φωνάζοντας πάλι και πάλι « Θέρμουθή ! » ― αυτό ήταν τ' όνομά του· και καθώς εκείνος δεν φαινόταν πουθενά, τον απείλησε με λόγια φοβερά και έφυγε δρομαίος για το σκάφος του· ήδη είχε αρχίσει η συμπλοκή και μπορούσες να δείς από μακριά αυτούς που κατοικούσαν στις παρυφές της λίμνης να πέφτουν στα χέρια των εχθρών. そう話した後、シアニスは周囲を見回したのですが、彼が見たのは、副官が「セルムウシス!」と何度も何度も叫ぶ姿でした。セルムウシスは部下の一人の名前でした。セルムウシスの姿は何処にも見えませんでした。恐ろしい言葉が彼を脅かしたので、船で急いで逃げたのでした。もうすでに、戦いは始まっていました。そして、遠くに、湖の端に住んでいる者たちが、敵の手に落ちて行くのを見ることが出来るのでした。「 δρομαίος 」、δρομαίος はemu の意味のですけれど、
ここでは、動詞の後なので、副詞が適当と思います。
同じ音の語に、「 δρομέως 」( あわてて ) と言う副詞がありますので、それだと思います。

「 παρυφές 」、outskirts、周辺、縁の意味。


「 μπορούσες να δείς 」、二人称複数なのは、これを読んでいる読者を話者( 作者 )が指しているからです。
posted by kyotakaba at 13:46| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Η σκόνη του Ιτοκάουα

 in.gr のニュース、見出し。

Η σκόνη του Ιτοκάουα
Στα χέρια των αστρονόμων η κάψουλα με τα πρώτα δείγματα αστεροειδή


イトカワの塵
初めての小惑星の標本を入れたカプセルが天文学者の手に

δείγμα 見本


αστεροειδής たぶん、小惑星。( ウィキペディアには、そうあるので。 )
posted by kyotakaba at 13:06| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月13日

Ξεκίνημα με ήττα για την Ελλάδα

 サッカーのワールドカップのニュース記事から、

ト・ビーマの記事の小見出し、

Έσωσε ο Τζόρβας το 2-0

ツォルボス、2−0で持ちこたえる。

σώζω は、助ける、維持する、の意味です。
σώνει πιά ! は、もう十分!と言う表現。

なので、この小見出し、2点で抑えたと言うのか、2点も取られたと言うのか、
私にはよく分からないのですが。


 Αλέξανδρος Τζόρβας は、ゴール・キーパー。 ( アレクサンドロス・ツォルヴァス )

article_image1_73585.jpg


Ξεκίνημα με ήττα για την Ελλάδα

カセメリニの見出し、

ギリシャ、敗戦でスタート。

「負け」はイータと言うのは痛いです。

ήττα : online talking dictionary
posted by kyotakaba at 09:48| Comment(2) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月11日

ライオンさん、ドアノブ齧ってます

 カセメリニ web 版 6月11日付けの、写真記事。ロイター配信のものです。

Να γιατί πρέπει να κλειδαμπαρώνεστε στο αυτοκίνητο όταν επισκέπτεστε με αυτό τα λιοντάρια. Ενα λευκό λιοντάρι δαγκώνει το πόμολο του αυτοκινήτου σε Πάρκο Λεόντων στο Γιοχάνεσμπουργκ. (Radu Sigheti / REUTERS)

 ご覧のようですから、自動車でライオンを見学に行く時には、自動車をきちんと鍵をかけなければいけません。ヨハネスブルグのライオン園にいる一頭の白いライオンが、自動車のドアノブを齧っているところです。

http://sup.kathimerini.gr/xtra/files/Fotogr/110610/fotograf4.htm

foto4.jpgκλειδαμπαρώνω : padlock
posted by kyotakaba at 13:57| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月10日

エティオピア物語 第一巻 29-6

  Γνωρίζετε ότι η μάχη αυτή δεν είναι για να υπερασπίσουμε τις γυναίκες και τα παιδιά μας, μολονότι αυτό και μόνο στάθηκε αρκετό για να εξάψει την ορμή πολλών πολεμιστών ― πολλά λόγια δεν χρειάζονται γι' αυτά, άν και θα μπορούσα να πώ τόσα όσα και για τα οφέλη από τη νίκη· η μάχη σήμερα είναι για ίδια την ύπαρξη και τη ζωή μας : πόλεμος ληστρικός ποτέ δεν τερματίστηκε με διαπραγματεύσεις ή με συνθήκη ειρήνης· σ' αυτόν όποιος νικήσει επιζεί και όποιος νικηθεί πεθαίνει. Γι' αυτό άς χαλυβδώσουμε και σώμα και ψυχή και όλοι μαζί άς ορμήσουμε εναντίον των άσπονδων εχθρών μας ».
「諸君らは、この戦いが女たちと私たちの子供たちを守るためのものではないと知っている、それにも拘らず、この僅かな言葉で、多数の戦士の血気を盛んにするには十分なのだ。勝利に利するように多くのことを私は言うことは出来るけれども、長々とした言葉はこの戦いには必要ではない。今日の戦いは、我らの生存、生命そのものの為の戦いなのだ。略奪の戦いは、交渉あるいは和平協定では終わらないものだ。勝った者が生き残り、負けた者が死ぬのだ。我らの肉体と魂を鋼にしようではないか! そして、我ら全員、赦すことの出来ない敵に討って掛かろうぞ!!」
μολονότι αυτό この αυτό は、前文の内容だと思います。

εξάψει : εξάπτω

άν και : 〜だけれど

να πώ : λέω のイポタテキ

χαλυβδώσουμε : χαλυβώνω の異表記でしょうか?

των άσπονδων εχθρών : άσπονδος εχθρός 不倶戴天の敵
posted by kyotakaba at 13:44| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

The Kings of Mykonos

 オーストラリアの監督 Peter Andrikidis の作品 『 The Kings of Mykonos 』。
2000年の『 Wog Boy 』の 2 。コメディ。wog というのは、オーストラリアで、地中海系の移民の蔑称なのだそうです。主人公のスティーブはギリシャ系。今回は、彼がギリシャにやって来て、と言う映画のようです。

言語は、英語、ギリシャ語、イタリア語と表記されています。

Cine.gr - The Kings of Mykonos - AKA : The Kings of Mykonos: Wog Boy 2

The Kings of Mykonos (2010) : IMDb

YouTube に設けてあるチャンネル:
http://www.youtube.com/TheKingsOfMykonosposted by kyotakaba at 09:45| Comment(0) | ギリシャ映画 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月09日

エティオピア物語 第一巻 29-5

  Όρθιος στο κέντρο του ομίλου, « συστρατιώτες », έλεγε, « το ξέρω πώς δεν χρειάζονται πολλά για να σάς ενθαρρύνω· για σάς ζωή σημαίνει πόλεμος και δεν χρειάζεστε καμιά υπόμνηση, ιδίως τώρα πού η απροσδόκητη έφοδος τών εχθρών επιβάλλει να μετράμε τα λόγια μας. Όταν ο εχθρός βρίσκεται επί θύραις, το να μήν τον αποκρούσουμε με την ίδια ορμή δεν είναι άλλο από παράβαση καθήκοντας.
 彼は、一団の真ん中に真直ぐに立って言いました。「同志の諸君! 諸君を鼓舞するのには、多くの言葉は必要ないことを私は知っている。戦いは諸君の命のためであるのだ。これ以上のどんな勧告も必要でないだろう。なかんずく、敵の予期しない攻撃が我らの言葉を確かめようと強いている、今この時ならば! 敵が戸口に現れた時には、勢いで反撃をしないように、任務に違反して別のことをしないように。」
συστρατιώτης 同志

καθήκοντα 義務、職務
posted by kyotakaba at 10:40| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月07日

エティオピア物語 第一巻 29-4

  Βγαίνοντας, ξανάβαλε στην είσοδο την πέτρα όχι χωρίς να χύσει κάποιο δάκρυ για την πικρή της τύχη αλλά και για τη δική του που τον είχε υποχρεώσει να τη θάψει κατά κάποιο τρόπο ζωντανή παραδίδοντας στη νύχτα και στο ζόφο τη Χαρίκλεια, την ίδια τη χάρη της ζωής. Τρέχει ύστερα στον Θύαμη και τον βρίσκει να φλέγεται από πολεμικό μένος, οπλισμένο ώς τα δόντια κι εκείνον και Θεαγένη· γύρω του ήταν συγκεντρωμένοι οι άλλοι ληστές κι αυτός, με λόγια φλογερά, πάσχιζε να τους εμψυχώσει για τη μάχη.
 外に出ると、石の入り口を元に戻しました。そのときに、クニモンは、ハリクレアの運命の過酷さに、涙を流さずにはおりませんでした。それに、ハリクレアを生きたままで埋める、それは、生命の有り難さそのものであるハリクレアに夜の暗闇をもたらすと言うことですけれど、そういうことを強いられると言う彼自身の巡り会わせにも涙を流さずにはいなかったのです。それから、シアニスの元に急ぎました。クニモンは、シアニスが戦いの情熱で燃えているのを見つけました。シアニスは、歯までも武装していました。そして、テアゲニスを目にしました。テアゲニスの周りには、盗賊たちが集まっていました。戦いに向けて、激しい言葉を使い、盗賊たちを鼓舞しようと努めていたのでした。
θάψει : θάβω

ζόφο : ζόφος 暗闇

στη νύχτα と στο ζόφο は同格。

τη Χαρίκλεια と τη χάρη της ζωής は同格。

Θεαγένη 、テアゲニスは、ハリクレアとともに洞窟の中であったと思うのですが。
あれは、夢幻のようなものだったのかもしれません。
単に書き間違いなのかもしれませんけれど。
posted by kyotakaba at 13:22| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月05日

Κική Δημουλά

 Books in Greek のお知らせに、詩人 Κική Δημουλά の新作 『 Τα εύρετρα 』。


 Κική Δημουλά は、1931年6月19日、アテネ生まれの詩人。Τράπεζα της Ελλάδος ( ギリシャ銀行 ) に勤めを持っている。
 2010年の European Literature Prize を受賞。

The European Prize for Litterature


Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού にある過去の作品:
Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού - Δημουλά Κική - Dimoula
posted by kyotakaba at 09:39| Comment(2) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月04日

Επίσκεψη του Πάπα Βενέδικτου του 16ου στην Κύπρο

 6月4日付け、カセメリニ web版記事。

Επίσκεψη του Πάπα Βενέδικτου του 16ου στην Κύπρο


16日にベネディクト教皇の訪問。

Συγκλονισμένος από την δολοφονία του Επισκόπου Padovese ο Πάπας Βενέδικτος.

ベネディクト教皇は、Padovese 主教の殺害に動揺している。


 ローマ法王が、キプロスを訪問すると言うことは、歴史的に重要な出来事です。分断状態にあるキプロスの外交的な解決の糸口としても期待されています。
 ところが、その訪問を前にして、カソリックのアナトリアの主教が殺害されると言う事件が起こったようです。事件は、政治的なものではないとの発表です。
posted by kyotakaba at 16:54| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

カレンダー

 『世界の現在時刻表示 - World Time Server』 というwebページ、今まで、時刻を見る時にだけ使っていました。でも、カレンダーもあったのです。今日気が付きました。

 ギリシャの2010年のカレンダー:

Year 2010 Calendar – Greece
posted by kyotakaba at 11:02| Comment(0) | ギリシャのこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月03日

Πάμε Αθήνα: Συμφέρει

 「Πάμε Αθήνα: Συμφέρει」 アテネに行こう! お得だよ!

 アテネでの買い物を促す運動のようです。詳細はわかりません。

 それで、この記事があった、( 最初に見たのは、ト・ビーマなのですが ) 、FM Αθήνα 9.84 だと、文章が文字とその朗読があるので、学習にはいいのかな、と思います。

Πάμε Αθήνα: Συμφέρει | Αθήνα 9.84

Αθήνα 9.84
posted by kyotakaba at 10:45| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月02日

エティオピア物語 第一巻 29-3

Εκεί κατέβασε τη Χαρίκλεια ο Κνήμων και, ξέροντας από παλιά το δρόμο, την οδήγησε κρατώντας την από το χέρι ώς το βάθος της σπηλιάς. Της είπε τα πιό ενθαρρυντικά λόγια και της υποσχέθηκε πώς θα επέστρεφε το βράδυ μαζί με τον Θεαγένη ― δεν θα τον άφηνε, έλεγε, να συμπλακεί με τους εχθρούς, αλλά θα φρόντιζε να αποφύγει τη μάχη. Κι ενώ εκείνη έστεκε βουβή σάν πεθαμένη λές και της είχαν πάρει την ψυχή μαζί με τον Θεαγένη, έστι, χωρίς μιλιά, χωρίς πνοή, την άφησε και αναδύθηκε από το σπήλαιο.
 クニモンはハリクレアをそこに降ろしました。彼は、前から路を知っていたので、ハリクレアの手を取って洞窟の底まで導いたのでした。そして、クニモンはハリクレアにとても元気づけるような言葉をかけました。それに、夜には、テアゲニスと一緒に戻って来ると約束しました。テアゲニスは敵と戦うことにはならないだろうなんとか戦いから逃れるだろうと、クニモンは言いました。そうして、ハリクレアはそこで、あたかも死んでしまったかのように口をつぐんでじっとしていました。すると、テアゲニスを魂と共にハリクレアの元に連れて行きました。それから、クニモンは、語りもせず息もせずに、ハリクレアを残して、洞窟から抜け出たのでした。επιστρέφω

συμπλέκω

αναδύομαι


「της είχαν πάρει την ψυχή μαζί με τον Θεαγένη, 」、
よく分かりません。
είχαν πάρει と複数になっているのですが、クニモンひとりではなくて、
他の誰かと一緒に、テアゲニスを運んだのでしょうか。
テアゲニスと一緒に魂を、と言うのはどう言うことでしょうか?
posted by kyotakaba at 13:49| Comment(7) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月01日

Ο Δημήτρης Μητσοτάκης & Οι Ευδαίμονες

 『 Αν 』
Dimitris Mitsotakis & Eudaimones - MySpace
posted by kyotakaba at 13:34| Comment(0) | ギリシャ 歌謡・音楽 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする