2010年12月31日

エティオピア物語 第二巻 17-3

  Άν μείνουμε εδώ, κινδυνεύουμε ή να πεθάνουμε από την πείνα ή να σκοτωθούμε σε κάποια έφοδο είτε των εχθρών, που δεν αποκλείεται να ξανάρθουν, είτε και των εδώ ληστών που γνωρίζουν την ύπαρξη του θησαυρού και, άν ίσως καταφέρουν να συγκεντρωθούν, μπορεί να έλθουν να πάρουν τα χρήματα・ και τότε μας περιμένει άμεσος θάνατος ή, άν φανούν πιό φιλάνθρωποι, θα εκτεθούμε στις προσβολές τους. 「ここに私達が残っていたら、あるいは、飢えのために死んでしまう恐れがありますし、あるいは、敵や盗賊の襲撃で殺されてしまう恐れがあるのです。敵は、再来襲を妨げられてはいません。それに、盗賊は、宝物があることを知っているのです。もしも、敵と盗賊が一緒になったならば、金を取りに必ずや遣って来るでしょう。ですから、直ぐにも、死が私たちを待っているのです。あるいは、彼らが博愛主義者に見えたとしても、彼らの攻撃に晒されるでしょう。」「 θα εκτεθούμε 」、
εκθέτω - εκτίθεμαι 。
能動態のエクサコルウシティコス・メロンダスは、θα εκθέτούμε
受動態のシノプティコス・メロンダスは、θα εκτεθούμε
です。

εκθέτω の活用
エネトータス
εκθέτω 、εκθέτεις 、εκθέτει 、εκθέτουμε 、εκθέτετε 、εκθέτουν

パタタティコス
εξέθρτα 、εξέθτες 、εξέθετε 、εκθέταμε 、εκθέτατε 、εξέθεταν

アオリスト
εξέθεσα 、εξέθεσες 、εξέθεσε 、εκθέσαμε 、εκθέσατε 、εξέθεσαν

シノプティコス・メロンダス
θα εκθέσω 、θα εκθέσεις 、θα εκθέσει 、
θα εκθέσουμε 、θα εκθέσετε 、θα εκθέσουν


εκτίθεμαι の活用
エネトータス
εκτίθεμαι 、εκτίθεσαι 、εκτίθεται 、εκτιθέμεθε 、εκτίθεσαθε 、εκτίθενται

パタタティコスはなし

アオリスト
εκτέθηκα 、εκτέθηκες 、εκτέθηκε 、εκτεθήκαμε 、εκτεθήκατε 、εκτέθηκαν

シノプティコス・メロンダス
θα εκτεθώ、θαεκτεθείς、θα εκτεθεί、
θα εκτεθούμε、θα εκτεθείτε,、θα εκτεθούν
posted by kyotakaba at 14:36| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年12月30日

『 Γουτού γουπατού 』

 没後百年を迎える、Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 。
2010年12月29日 の投稿記事

 Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 、YouTube で、朗読を探してみました。『 Όνειρο στο κύμα 』は、朗読劇になっているようで、何人かの方が、それぞれの上演のものを投稿されていました。
 『 Γουτού γουπατού 』の朗読もありました。それをリンクします。
『 Γουτού γουπατού 』: 鳩の穴の ??? と言う意味でしょうか???
テキスト: ( ウィキソースには、なかったのですが )

Γουτού γουπατού - Παπαδιαμάντης
posted by kyotakaba at 16:10| Comment(2) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第二巻 17-2

  Ο Κνήμων έμεινε μιά στιγμή σιωπηλός ύστερα ≪ Άχ Θεαγένη ≫, είπε, ≪ το ποιός πλεονεκεί στίς συμφορές είναι άδηλο・ γιατί με άφθονα κακά έχει και μένα καταλύσει η τύχη. Αλλ' αφού ως παλαιότερο με καλείτε να μιλήσω για την κατάσταση, να η γνώμη μου : το νησί αυτό, καθώς βλέπετε, είναι έρημο, μόνο είμαστε εδώ και κανείς άλλος. Υπάεχει βέβαια άφθονο χρυσάφι, ασήμι και πολύτιμα υφάσματα : όλοι οι θησαυροί που άρπαξαν από σάς και άλλους ο Θύαμης κι οι δικοί του είναι κρυμμένοι στη σπηλιά・ αλλά από σιτάρι και άλλα τρόφιμα ούτε ίχνος δεν έχει απομείνει. クニモンは、テアゲニスが話している間黙っていました。それから言いました。「ああ、テアゲニスさん。災難に関しては、どの神が有利な地位に居るのかと言うことは不明なのです。運命は、有り余る災難で、私を滅茶苦茶にしたのですから。ですけれど、この状況に付いて私に何かを言わせようと、貴方が、私を竹馬の友とも思って、私にお尋ねなのだとしたら、私の意見によれば、次の様なことなのです。貴方がご覧の様に、この島は、無人なのです。ここに私達が居るだけで、他には誰もいません。確かに、たくさんの金、銀、それに、高価な衣服があります。それらすべての宝物は、あなた方や他の方々から、シアニスが強奪したものです。シアニスの取り分のものが、洞窟に隠してあったのです。穀物や食料は、少しも残っていないのです。」

「 το ποιός πλεονεκεί στίς συμφορές είναι άδηλο・ 」、
この文は、冠詞 το が、節を文の中に導入して、全体の文を構成するもの。
το [ ~ すること] は、・・だ。


「 πλεονεκεί 」、
πλεονεκτώ : βρίσκομαι σε πλεονεκτική θέση
posted by kyotakaba at 12:32| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年12月29日

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Εκατό χρόνια συμπληρώνονται από το θάνατό του

 ト・ビーマ 12月28日付け記事から

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Εκατό χρόνια συμπληρώνονται από το θάνατό του


アレクサンドロス・パパディアマンディス
その死去から百年が過ぎる。

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης は、Σκιάθος ( スキアソス ) 島に生まれた作家。
1851年3月4日生まれ、1911年1月3日没。

長編は、地中海を廻る長い連作の様なものだそうです。
『 Η Μετανάστις 』(1880)、『 Οι έμποροι των εθνών 』(1883)、『 Η γυφτοπούλα 』 (1884)、『 Χρήστος Μηλιόνης 』、『 Η φόνισσα 』(1903) 。
また短編は、カサレブサを使った純粋なギリシャ語の作品と言うことで、後代に大きな影響を与えたとのこと。


Papadiamantis_Aleksandros_by_Nirvanas.jpg


ウィキソースで作品を、
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης - Βικιθήκη


『 Η φόνισσα 』には、横山潤先生の翻訳がありました。 ( たぶん、本邦初訳 )
近代文芸社 2010年6月刊

(自費出版・企画出版・原稿募集)近代文藝社

女殺人者 [単行本] / アレクサンドロス パパディアマンティス (著); Alexandro...

( 英語からの重訳かもしれませんが )
posted by kyotakaba at 15:54| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年12月28日

エティオピア物語 第二巻 17-1

  Πήρε τότε το λόγο ο Θεαγένης και είπε ≪ Κνήμων, αφού κάποιος θεός σε έχει ορίσει συνοδοιπόρο στο ταξίδι των βασάνων μας, άνοιξε εσύ τη σύσκεψη・ ξέρεις τα μέρη, ξέρεις τη γλώσα του τόπου και επιπλέον για μας είναι πιό δύσκολο να συλλάβουμε το δέον γενέσθαι : κύματα πιό μεγάλων συμφορών μας κλυδωνίζουν και το μυαλό μας έχει γίνει πιό οκνό ≫.


 すると、テアゲニスが話しを取って、言いました。「クニモンさん、神の何方かが、私達の苦難の旅の同行者に貴方をお決めになってしまったのですから、貴方に相談致しましょう。貴方は、様々な土地をご存知です。貴方は、この土地の言葉をご存知です。その上に、私達には、必然的なことを理解するのはとても難しいのです。あまりに酷い災難の波が、私達を嵐の中の海を渡っている様にさせて、私達の頭脳はとても鈍くなってしまっているのです。」
「 μέρη 」、
μέρος の複数。


「 να συλλάβουμε 」、
συλλαμβάνω のイポタテキィ・アオリスト


「 γενέσθαι 」、
起こること。 聖書にはよく使われている語のようです。例:マタイ伝の24−6 [ μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων・ ὁρᾶτε μὴ θροεῖσθε・ δεῖ γὰρ γενέσθαι, ἀλλ' οὔπω ἐστὶν τὸ τέλος. ]
「 το δέον γενέσθαι 」は、必然的に起こること、と言う意味でしょうか。


「 κλυδωνίζουν 」、
κλυδωνίζομαι : κινούμαι όπως το πλοίο στην τρικυμία
posted by kyotakaba at 14:54| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

εσώψυχα

 フローベールの『ギリシャ旅行記』で使ってあった言葉、「 εσώψυχα 」。


εσώ は、「内の」の意味。ψυχα は、魂 / ψυχή と同じと思っていいのでしょうか?

文は、「 κανένα δε με γοήτεψε τόσο εσώψυχα. 」これほどに、私の魂の奥底まで魅了するものは、これまでなかった。

 辞書にはなかったので。インターネット検索では、使用例は上がるのですが、直ぐに意味が分かるものを見つけられませんでした。
posted by kyotakaba at 09:28| Comment(2) | 単語メモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年12月22日

Ιτό Χιρομπούμι

 ウィキペディアの今日は何の日にあったので、

Στις 22 Δεκεμβρίου 1885, ο Ιτό έγινε ο 1ος Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, καθώς και Υπουργός της Αυτοκρατορικής Αυλής.


1885年、12月22日、イトーは、天皇の挺臣の大臣であると共に、日本の初代の総理大臣となった。

( 総理大臣と宮内大臣を兼ねたということ。)
posted by kyotakaba at 17:17| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第二巻 16-7

  ≪ Κι έτσι θα γίνει ≫, είπε ο Κνήμων, ≪ να είσαι βέβαιη・ αλλά σάν να μου φαίνεται ότι και οι τρείς μας ονειρευόμαστε ξύπνιοι αφού καταγινόμαστε με ονειροφαντασίες και δεν κοιτάμε καλύτερα να βρούμε κάποια λύση στο πρόβλημά μας και μάλιστα όσο ακόμα λείπει ο Αίγύπτιος ( και εννούσε τον Θέρμουθη ) που πήγε να αναστήσει με θρήνους τον νεκρό έρωτά του ≫. 「ええ、きっとそうなります。」クニモンは言いました。続けて、また言いました。「確かだと思って下さい。ですけれど、私たち三人は目覚めたまま夢を見ていて、夢幻に耽っているように思えますから、問題の解決策の何かを見つけるためにもっとよく見ることをしてないのです。それから、エジプト人 ( セルムウシスのこと ) は、死んだ彼の恋人を悲しみで生き返らせようと行ってしまったまま、まだ戻って来てないのです。」「 να είσαι βέβαιη・ 」、
命令形の να 。
posted by kyotakaba at 13:02| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Ρεμπέτικα της Φυλακής

 iTunes music store にあったアルバム『 Ρεμπέτικα της Φυλακής 』。
F.M. records ということですが、ディスク販売はなくて、mp3 ダウンロードだけなのかもしれません。

『牢獄のレベティカ』
35曲収録。


on iTunes
posted by kyotakaba at 09:55| Comment(0) | ギリシャ 歌謡・音楽 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年12月21日

エティオピア物語 第二巻 16-6

  Και να από που το συμπεραίνω : όλοι γνωρίζουμε ότι ερχόμαστε στον κόσμο και πρωτοβλέπουμε το φώς του χάρη στους γονείς μας, ώστε είναι φυσικό τα δύο μας μάτια, ώς αισθητήρια μέσω των οποίων βλέπουμε το φώς και όλα τα ορατά, να συμβολίζουν στα όνειρο το ζεύγος του πατέρα και της μητέρας ≫. ≪ Βαρύ βέβαια και τούτο ≫, είπε η Χαρίκλεια, ≪ πλήν όμως εύχομαι να αληθεύει αυτό αντί για το άλλο και μακάρι να νικήσει ο δικός σου τρόπος κι εγώ να αποδειχτώ ψευτομάντισσα ≫. 「貴女の言われたことから、私は推測するのです。私たちがこの世にやって来て、私たちの両親の御蔭で、初めてこの世の光を見ると言うことは、誰もが知っていることなのです。ですから、私たちには二つの目があるのが自然なのです。ですから、夢で私たちが見た人を通して、光や目に見えるものを直感させる様なものは、父と母の対を象徴しているのです。」 ハリクレアは言いました。「それは、きっと確かなのですか。けれども、それでも、わたしは、この夢が、他のことでなく、貴方の言われる通りになることを願います。貴方の占いの仕方が当たるのでしたら、わたしが偽女占い師だったと分かるのです。」
「 αιθητήρια 」、
αισθητήριο : 直感、洞察


「 αποδειχτώ 」、
αποδείχτομαι のイポタテキィ・アオリスト、一人称・単数。


「 ψευτομάντισσα 」、
ψευτο - μάντισσα 、偽女占い師。
posted by kyotakaba at 13:21| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年12月20日

Ζακλίν ντε Ρομιγί

 古典学者のジャクリーヌ ド・ロミーイ死去のニュース。

Πέθανε η μεγάλη ελληνίστρια και ακαδημαϊκός Ζακλίν ντε Ρομιγί

偉大な古典ギリシャ語学者でアカディミア会員のジャクリーヌ ド・ロミーイ死去

Διαβάστε περισσότερα: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=4&artId=373642&dt=19/12/2010#ixzz18f34mu8r

享年97。

アカデミー・フランセーズ会員になった二人目の女性。
一人目は、マルグリット・ユルスナール。 そうだったの!!
posted by kyotakaba at 23:18| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

φθηνότερο

 in.gr 12月20日付け、見出しから。

Έως και 1,5 ευρώ φθηνότερο το κρέας τα φετινά Χριστούγεννα

今年のクリスマスには、鶏肉が、約1.5ユーロも安い。

辞書だと、φτηνότερο かなぁ、
posted by kyotakaba at 17:44| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Nouvelle Vague at principal theater club, Thessaloniki

 ギリシャの歌ではなくて、フランスのNouvelle Vague がセサロニキのクラブで公演したビデオ:

Principal Club Theater - Thessaloniki, GR
posted by kyotakaba at 10:21| Comment(0) | ギリシャ 歌謡・音楽 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年12月17日

エティオピア物語 第二巻 16-5

  ≪ Πάψε ≫, είπε ο Κνήμων που είχε ξυπνήσει από την κραυγή της Χαρίκλεας και τώρα άκουγε τα πάντα・ ≪ γιατί, κατά τη γνώμη μου, άλλα σημαίνει το όνειρο・ μόνο πές μου άν ζούν οι γονείς σου ≫. Και καθώς εκείνη είπε ≪ ναί, και τι μ' αυτό ; ≫ ≪ έ λοιπόν ≫, αποκρίθηκε ≪ να ξέρεις ότι πέθανε ο πατέρας σου. 「止めて下さい。」クニモンが言いました。クニモンは、ハリクレアの悲鳴で目が覚めていたのです。そして、その時には、全部を聞いたのです。「私の考えでは、夢は他の意味があるのです。貴女の両親が存命であるかどうかだけを教えて下さい。」 すると、ハリクレアは言いました。「ええ、でもそれはどうしてですか?」 クニモンは答えました。「さあ、言って下さい、貴女のお父様が亡くなったことを貴女はご存知なのかどうか言って下さい。」

( 12月20日に訂正しました。 )
posted by kyotakaba at 12:48| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年12月16日

エティオピア物語 第二巻 16-4

  ≪ Μήν κακομελετάς ! ≫, είπε ο Θεαγένης, ≪ αλλά γιατί το λές αυτό ; ≫ ≪Διότι ≫, αποκρίθηκε η Χαρίκλεια, ≪ καλύτερα να χάσω το ένα μου μάτι παρά να ανησυχώ για σένα・ επειδή πολύ φοβάμαι μήπως το όνειρο αναφέρεται σε σένα που είσαι τα μάτια και η ζωή και τα πάντα για μένα ≫.
 「不吉なことを言わないで下さい!」テアゲニスは言いました。「だけれど、どうしてそんなことを言うのです?」 ハリクレアは答えました。「なぜかと言えば、目が無くなる方が、貴方にご心配をかけるよりもいいのですもの。夢は、貴方のことに関して、貴方の目も命も何もかもがわたしの為にある、と、告げいているようで、とても怖いんですもの。」
「Διότι」、
γιατί, αφού

posted by kyotakaba at 12:32| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年12月15日

エティオピア物語 第二巻 16-3

  Και καταλαβαίνοντας πώς ήταν όνειρο, ≪ όνειρο ήταν ≫, είπε, ≪ έχω και τα δυό μου μάτια, μήν ανησυχείς, Θεαγένη ≫. ≪ Και καλά κάνεις ≫, είπε παίρνοντας ανάσα ο Θεαγένης, ≪ θα ήταν κρίμα να χαθούν οι ακτίνες του ήλιου. Αλλά τι έπαθες, καλή μου ; Ποιός φόβος σε κυκλώνει ; ≫ ≪ Μου φάνηκε ≫, είπε εκείνη, ≪ πώς κάποιος άνδρας αλαζπνικός και αυθάδης όρμησε καταπάνω μου με το ξίφος γυμνό, έτσι όπως ήμουν γερμένη στα γόνατά σου, και, αψηφώντας την απροσμάχητη δύναμή σου, μου έβγαλε το δεξιό μάτι・ και μακάρι να ήταν αλήθεια κι όχι όνειρο αυτο που είδα ≫. そして、ハリクレアはそれが夢だったと分かって、「夢だったわ。私、目が二つある。テアゲニス、心配しないでね。」と言いました。テアゲニスは、一安心して、「大丈夫かい、太陽の光が無くなってしまっていたら、どんなに口惜しかっただろう。でも、何に苦しんでいたの? 大切な君。どんな恐怖が君を取り巻いているの?」と言いました。また、ハリクレアが言いました。「私には、傲慢で厚かましい誰だか知らない男が私の上に剥き身の刀を携えて飛びかかったように、思えたの。それから、わたしは、貴方様の膝に取り縋っていたのですけれど、男は、貴方の方が勝っているのに決まっている力に逆らって、右の目をわたしから取り出した、と思うの。わたしが見たのが、夢ではなくて、本当だったらよかったのに。」「 μακάρι να ήταν 」、
μακάρι να +パラタティコス、〜だったら
posted by kyotakaba at 12:57| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年12月14日

Σταχτερός

 ギュスターブ・フローベールの『ギリシャ旅行記』で使ってあった言葉、「 σταχτερός 」。

 形容詞。στάχτης と同じ意味。


σταχτερός -σταχτερή -σταχτερό (επίθετο) [ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ :σταχτ (στάχτη) -ερός]

1. αυτός που είναι γεμάτος στάχτη
2. σταχτής: Ξεν.Ποπ. "Είναι από καζιμιράκι σταχτερό, πολύ γλυκό χρώμα, με γκαρνιτούρες από μεταξωτό ουρανί".
( この例に挙げられている歌詞、有名な歌なのかなぁ?? )


σταχτερός を検索していたら、19世紀の写真が、( 03年の11月23日付け )

カセメリニの記事でしたけど、記事中には、フローベールに同行した写真家 マキシム・カンの名前も。
下の写真はカンのもの?

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathglobal_2_23/11/2003_1281056


A_athi_10384.jpg
posted by kyotakaba at 09:58| Comment(0) | 単語メモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年12月13日

 先週のアテネの雪のビデオ、YouTube で、


これはアテネではなくて、セレス。posted by kyotakaba at 13:14| Comment(0) | ギリシャのこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

久保喬 かしのきホテル

 久保喬 の「かしのきホテル」のアニメーションposted by kyotakaba at 10:05| Comment(2) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年12月11日

Ο χειμώνας έφτασε

 in.gr 12月10日付け記事から、

Ο χειμώνας έφτασε
Χιονίζει στα βόρεια προάστια της Αθήνας


冬がやって来た
アテネの北郊外に雪が降る

00FE6D57D3939B4DD1EC66F9B7856F7D.jpg


 カセメリニ web 版、12月10日付け記事から、

Στα ≪λευκά≫ η Ελλάδα

ギリシャは白く


kakokairia009.jpg

 ト・ビーマ 12月10日付け記事から、

Αλλάζει με τσουχτερό κρύο, θυελλώδεις ανέμους και χιόνια - Μερική απαγόρευση απόπλου

Διαβάστε περισσότερα: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=372488&dt=10/12/2010#ixzz17ksRP71E


強烈な寒さ、暴風と雪に変わる、出航禁止の所も


 アテネは2度。
posted by kyotakaba at 08:53| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年12月10日

エティオピア物語 第二巻 16-2

  ξεφώνισε μές στον ύπνο της η κόρη και άρχισε να καλεί τον Θεαγένη λέγοντάς του ότι της είχαν βγάλει το μάτι. Εκείνος έτρεξε στη στιγμή στο κάλεσμά της, καταταραγμένος για το πάθημά της σάν να συνέπασχε ακόμα και στα όνειρα・ εκείνη έφερε το χέρι στο πρόσωπό της και αναζητούσε ψηλαφώντας το μάτι που είχε χάσει στον ύπνο της. ハリクレアは眠ったままで悲鳴を上げました。誰か達に目を取り抜かれたと言って、テアゲニスを呼び始めたのでした。テアゲニスは、彼女の悲鳴ですぐに駆け出しました。彼女のとても悪そうな様子にひどく取り乱して、夢の中で、一緒に苦しんでいるかのようでした。ハリクレアは、掌を顔に持っていって、眠りの中で失ってしまった目を手探りで探し求めたのです。συμπάσχω : πάσχω μαζί με άλλους ή για ένα πάθημά τους και συμμερίζομαι τον πόνο τους ή για ένα κοινό πάθημα που αφορά άμεσα και εμένα, το υποκείμενο
posted by kyotakaba at 12:48| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年12月09日

エティオピア物語 第二巻 16-1

  Μόλις είχαν πάρει έναν σύντομο ύπνο, τόσο μόνο όσο να ξεκουράσουν τις άκρες των βλεφάρων τους, και είδε η Χαείκλεια όνειρο : ένας άνδρας με αχτένιστα μαλλιά, βλέμμα απειλητικό και ματωμένα χέρια έμπηξε το ξίφος του στο δεξιό της μάτι και της το έβγαλε・ 三人は短い眠りに入っている間に、瞼の縁を休めたのですけれど、ハリクレアは、夢を見たのでした。乱れ髪で恐ろしい眼差しと血まみれの手をした男が、刀をハリクレアの右目に差して、それを取り出して見せたのでした。
posted by kyotakaba at 12:44| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年12月08日

買い物

 『 Logicomix 』、買いました。

ΙΚΑΡΟΣ 出版。


写真(2010-12-08 22.06).jpg
posted by kyotakaba at 22:11| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第二巻 15-2

  Τέλος, ξαπλώνει ο Κνήμων καταγής, μισοπλαγιάζει σε μιά πέτρα ο Θεαγένης, ακουμπάει στα γόνατά του η Χαρίκλεια και, αφού ένα διάστημα πάλεψαν με τη νύστα θέλοντας να πάρουν κάποια απόφαση, τους νίκησε η κούραση κι οί πόνοι και, από την υπερβολή της λύπης, αφέθηκαν να ενδώσουν στο νόμο της φύσης και γλίστρησαν σε γλυκό και βαθύ ύπνο. Έτσι είναι : ακόμα και ο νούς στέργει καμιά φορά να υποταχτεί στον πόνο. そうして、クニモンは地面に横になったのでした。テアゲニスは岩に半身を持たせ掛けました。そして、ハリクレアは、テアゲニスの膝に凭れました。しばらくは、何かの決心をしようとして、三人は眠気と闘っていたのですけれど、過度の悲しみに由来する疲れと苦痛が三人を負かせてしまいました。自然の法則に抗うのを止めるままにして、甘くて深い眠りに滑り込んで行ったのでした。それは、精神が苦しみにある場合に、時には、従うことを肯うものなのです。
「 να ενδώσουν 」、
ενδίδω : σταματάω να αντιστέκομαι


στέργω : αποδέχομαι κάτι, δίνω τη συναίνεσή μου σε κάτι

υποτάσσω : γίνομαι κύριος κάποιου, σκλαβώνω
posted by kyotakaba at 12:58| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年12月07日

エティオピア物語 第二巻 15-1

  Ο Θεαγένης και η Χαρίκλεια, και μαζί μ' αυτούς ο Κνήμων, άρχισαν τότε ξαφνικά να αναλογίζονται όλα τα τους προβλήματα και ναί μέν έμοιαζαν να αναζητούν μιά λύση, αλλά το τόσο οδυνηρό παρελθόν, το αδιέξοδο παρόν και το άδηλο μέλλον σκοτείνιαζαν τη δύναμη της σκέψης τους. Ώρα πολλή έμειναν έτσι να κοιτάζονται, προσμένοντας καθένας απ' τον άλλον να πεί κάτι, κι έπειτα, καθώς κανείς τους δεν έβγαζε λέξη, χαμήλωναν το βλέμμα και, ανασηκώνοντας και πάλι το κεφάλι, στέναζαν για να ελαφρώσει ο πόνος. そうして、テアゲニスとハリクレアは、クニモンと一緒に、俄然と、すべての出来事について深く考え始めたのでした。確かに、解決策を探しているようにも見えたのですけれど、そうではなくて、過去のことはあまりに心の痛むことであり、現在は八方塞がりで、未来は不確かなので、三人の考える力を暗くさせたのでした。そして、長い間、お互いに見つめ合っていました。他の人が何か言うのを、それぞれが待っていたのですけれど、三人のうち誰も言葉を発しなかったのです。眼差しを落としては、また、頭を上げたりしたのです。そして、苦しみが減るようにと、溜息をつくのでした。
posted by kyotakaba at 12:31| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ΤΟ ΜΕΣΠΙΛΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ: ΜΠΑΚΛΑΒΑ

バクラバの作り方

posted by kyotakaba at 09:32| Comment(0) | ギリシャのこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年12月06日

Θάλαττα θάλαττα, πιο διαχρονική από ποτέ

 12月4日付けの、カセメリニ web 版記事から。

 英国の歴史学者 Robin Lane Fox 教授らの研究書についての記事から。

Θάλαττα θάλαττα, πιο διαχρονική από ποτέ
 Μια νέα συλλογική έκδοση μάς υπενθυμίζει πόσο οικουμενική είναι η συναρπαστική εξιστόρηση του Ξενοφώντα

タラッタ、タラッタ。どの時代にも、しっかりと通じる。

ある新しい共同執筆の書籍は、クセノフォンの魅力的な物語は、全世界的なものだと、私たちに認識させるのです。
διαχρονικός は、diachronic 。

εξιστόρηση は、chronicle - narration - narrative - recital - rehearsal 。Lane Fox | New College Oxford


 Robin Lane Fox の書籍、Knopf 出版のものを探してみました。

Random House - Books - Classics
posted by kyotakaba at 14:09| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年12月02日

エティオピア物語 第二巻 14-4

  ≪ Ο Θύαμης είναι ο φονιάς ≫, έσπευσε να πεί ο Κνήμων που βιαζόνταν να απαλλάξει τον εαυτό του από την υποψία・ και ώς απόδειξη του έδειξε το ξίφος που είχαν βρεί κοντά στη νεκρή. Το είδε ο Θέρμουθης να στάζει αίμα με το σίδερο ν' αχνίζει ζεστό ακόμα από το πρόσφατο φονικό και αναγνώρισε πώς είναι του Θύαμη・ στέναξε τότε βαθιά και, χωρίς να καταλαβαίνει τί είχε γίνει, ανέβηκε σιωπηλός και παραζαλισμένος στο στόμιο και, φτάνοντας στο πτώμα, ακούμπησε το κεφάλι του στο στήθος της νεκρής λέγοντας ≪ Θίσβη μου ≫・ αυτό και μόνο έλεγε πάλι και πάλι, ώστε δεν είχε πιά τη δύναμη ούτε αυτό να αρθρώσει ολόκληρο και αθελά του παραδόθηκε σιγά σιγά στον ύπνο.
 「シアニスが殺人者です。」 容疑を何としても晴らしたいクニモンは、急いで言いました。そして、証拠として、遺体の側にあった剣を見せたのです。その剣が、つい先ほどの殺人のために、まだ暖かい湯気を上げている刃に血を滴らせているのを、セルムウシスは見て、シアニスであると認めたのです。そして、何が起こったかを分からないままに、深い溜め息を吐いて、無言でふらつきながら、入り口へと登っていきました。遺体に辿り着くと、セルムウシスは、自分の頭を死者の胸に持たせ掛けて、「俺のシズヴィ」と言ったのでした。その一言だけを、その音節全部を発音する力がなくなるまで、何度も何度も言ったのです。そして、そうしたくはなかったのに、しだいしだいに、眠りへ身を任せたのでした。παρα-ζαλίζομαι 、
ζαλίζομαι : κάνω κπ να αισθανθεί άρρωστος
posted by kyotakaba at 13:31| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする