2011年08月31日

波の夢 3-6-1

Καθώς ήκουσε την φωνήν μου, έκλεισε το παράθυρον κ' έγινεν άφαντη.
女の子は私の声を聞くと、窓を閉じて見えなくなった。
posted by kyotakaba at 13:35| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月30日

波の夢 3-5-4

− Τί έχεις και φωνάζεις;
Εγώ δεν ήξευρα τι να είπω・ εν τοσούτω απήντησα:
− Φωνάζω εγώ την κατσίκα μου, τη Μοσχούλα!... Με σένα δεν έχω να κάμω.

「叫んだりされて、どうされたのです。」
私は何と言えばいいか分からなかった。こう答えるのが精一杯だった。
「叫んだのは私です、私の子山羊、モスフーラを呼んだのです。 … あなたを呼んだのではありません。」「 εν τοσούτω 」、意味がよく分からないのですけれど、
posted by kyotakaba at 13:46| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月29日

カヴァフィス全詩

 池澤夏樹さんが、カヴァフィスの詩の全訳に取りかかったようです。

平凡社の雑誌『こころ』紙上で。

こころ:平凡社

posted by kyotakaba at 16:39| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

波の夢 3-5-3

Καθώς ήκουσε τας φωνάς μου, η παιδίσκη ανωρθώθη, προέκυψεν εις τον παράθυρον και έκραξε:
私の声が聞こえると、女の子は、立ち上がって、窓から顔を覗かせて叫んだ。
「 παιδίσκη 」、=κορίτσι

「 ανωρθώθη 」、ανορθώνω

「 προέκυψεν 」、προκύπτω

「 έκραξε 」、κράζω
posted by kyotakaba at 12:21| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月28日

τα άγρια μανιτάρια

 ト・ビーマの8月26日の記事から、

Αναζητώντας με μανία τα άγρια μανιτάρια

Μέχρι και σε… online ταυτοποίηση επιδίδονται οι φανατικοί φίλοι τους που αυξάνονται κατά εκατοντάδες την τελευταία δεκαετία


熱狂的に野生のキノコを探す

熱心な同好者達が首っ引きになっているオンラインの鑑別サイトが、この最近の十年で、数百にまで増えています。


 キノコのシーズンの秋が近いので、このようなニュースもあるのでしょうか。


このサイトが、記事内で紹介されていました。
http://www.manitari.gr/
manitari.gr
posted by kyotakaba at 16:57| Comment(2) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Μαζική φυγή

 カセメリニ web 版、8月27日付け記事の見出し:

Μαζική φυγή μεταναστών από την Ελλάδα λόγω κρίσης


経済危機により、ギリシャから出国する大量の移民達。

 90年代から、多数の移民、アルバニア等、がギリシャ国内に住んで、労働力となっていたのですが、この一年の経済危機で、ギリシャを離れる移民達が多数に上り、移民達が住んでいた地区が無人化し始めている、と言うニュース。
 しかし、彼らが母国に帰ったとしても、やはり問題で、働く機会もでしょうけれど、ギリシャで生まれ育った子も多く、彼らはギリシャ語しか話せない場合も多いと言うことです。
posted by kyotakaba at 16:28| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月26日

波の夢 3-5-2

Αυτή έτυχε να έχη ανοικτόν το παράθυρον. Ο τοίχος του περιβολιού του κτήματος, και η οικία η ακουμβώσα επάνω εις αυτόν, απείχον περί τα πεντακόσια βήματα από την θέσιν οπού ευρισκόμην εγώ με τας αίγας μου.
娘は、偶々、開いた窓の所に居た。私が凭れていた屋敷の庭の壁、私と山羊達はそこに居たのだ、その壁と館とは、おおよそ五百歩離れていた。
「 ακουμβώσα 」、
ακουμπώ
posted by kyotakaba at 12:37| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月25日

波の夢 3-5-1

Ούτε είχα παρατηρήσει την παρουσία της Μοσχούλας, της ανεψιάς του κυρ Μόσχου, εκεί σιμά.
 その時、直ぐ側に、モスホス氏の姪のモスフーラも居ることに、私は気が付いていなかった。
posted by kyotakaba at 15:21| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第二巻 36-2

   Αλλά κανείς ακόμα δεν μπορούσε να προσεγγίσει την αλήθεια・ οι χρησμοί και τα όνειρα κρίνονται συνήθως μετά την εκπλήρωσή τους. Εξάλλου, οι κάτοικοι των Δελφών ανυπομονούσαν να παρακολουηήσουν τη μεγαλόπρεπη πομπή και δεν νοιάζονταν να εξετάσουν λεπτομερώς το χρησμό.
 「ですけれど、誰も真実に近付くことは出来なかったのです。神託や夢と言うのは、大抵、実際に起こった後に何だったか分かるものなのです。それに、デルフォイの住人たちは、華やかな行列に付いて歩くのを待ちかねなかったのです。ですから、神託を事細かに検討しようとは考えなかったのです。」

 第二巻はこれで終わりです。
posted by kyotakaba at 11:42| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月24日

波の夢 3-4-3

Αλλά δεν μου εφαίνετο όλως παράδοξον ή ανήκουστον πράγμα, ο αετός να κατήλθεν εκτάκτως, τρωθείς από τα κάλλη της Μοσχούλας, της μικράς κατσίκας μου.
Εφώναζα ως τρελός:
− Μοσχούλα!... πού ειν' η Μοσχούλα;

とは言っても、まったく変に思えたし、そんなことはことは聞いたことがないことだった。鷲がいつもとは違って、私の子山羊モスフーラの美しさに心を打たれて、捕まえて行ったなんて。
私は狂ったように叫んだ。
「モスフーラ! …、モスフーラ、何処にいるんだ?」
「 κατήλθεν 」、
καταλαμβάνω


「 τρωθείς 」、
τιτρώσκω = χτυπώ

「 εκτάκτως 」、
=όχι τακτικός / απρόβλεπτος /
posted by kyotakaba at 14:41| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第二巻 36-1

   Αυτά είπε ο θεός και οι παριστάμενοι βρέθηκαν όλοι σε μεγάλη απορία μην ξέροντας τι σήμαινε ο χρησμός・ καθένας με τον τρόπο του εξελάμβανε το λόγο του θεού και κατά τις επιθυμίες του τον εξηγούσε.
 「それは神が言ったことなのです。ですが、神託が何を意味しているのか分からないので、誰もが大変戸惑ってしまったのです。それぞれが自分の仕方で、神の言葉を解いたのです。そして、自分の望みに適うように説明したのです。」
「 εξελάμβανε 」、
εκλαμβάνω
posted by kyotakaba at 09:25| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Εδώ είμαστε

 iTunes music store に、Δημήτρης Μητροπάνος の新しいアルバム『 Εδώ είμαστε 』がありました。

これは、iTunes uk のページ:
Edo Imaste by Dimitris Mitropanos - Download Edo Imaste on iTunes

posted by kyotakaba at 09:23| Comment(0) | ギリシャ 歌謡・音楽 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月23日

波の夢 3-4-2

Το μέγα ορμητήριον των ήτον υψηλά προς δυσμάς, εις το κατάλευκον πετρώδες βουνόν, το καλούμενον Αετοφωλιά φερωνύμως.
鷲が狩りに飛び立つ主な場所は、西側の高所、山の純白の岩だった。それは、鷲に因んで鷲ノ巣岩と呼ばれていた。
posted by kyotakaba at 12:46| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Οργανικά Υγρά

 Οργανικά Υγρά :体液

Α : Αίμα
Είναι το γενικό θρεπτικό υγρό του σώματος, με το οποίο γίνεται η ανταλλαγή της ύλης στον οργανισμό των περισσότερων ζώων.
Δ : Δάκρυ
Καθαρό υγρό, λίγο αλμυρό, αλκαλικής αντίδρασης που παράγεται από τις εκκρίσεις των δακρυϊκών αδένων του οφθαλμού. Χρησιμεύει για την υγρασία του βολβού του ματιού και για την απομάκρυνση των ξένων σωμάτων που μπαίνουν στο μάτι.
Ι : Ιδρώτας
Είναι υγρό που βγαίνει από ορισμένους αδένες του δέρματος, τους "ιδρωτοποιούς", των ανθρώπων και των ζώων.
Λ : Λέμφος / Μεσοκυττάριο υγρό
Με την ονομασία Λέμφος, (lymph), φέρεται το μεσοκυττάριο υγρό που βρίσκεται στο λεμφικό σύστημα και γύρω από τους ιστούς των σπονδυλωτών.

Ο : Ούρο
το υγρό που εκκρίνεται από τους νεφρούς.
Σ : Σάλιο
έκκριμα των σιελογόνων αδένων που βρίσκονται στο στόμα, σίελος.


Σπέρμα
Σπέρμα ονομάζεται η ουσία που παράγεται από τα γεννητικά όργανα του άνδρα ή των αρσενικών ζώων.

Χ : Χολή
Υγρό πικρής γεύσης, χρώματος κίτρινου ή πρασινωπού, που εκκρίνεται από το ήπαρ και αποθηκεύεται προσωρινά στη χοληδόχο κύστη.
posted by kyotakaba at 09:10| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

スパムコメント

 昨日もスパムコメントが2009年の記事にありました。削除しましたけれど。どうも、女性名 ( 英語名 )と数字、25〜35の間、を組み合わせているよう。
posted by kyotakaba at 09:01| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月22日

≪Πειρατές≫ των μπλε κάδων

 カセメリニ 8月21日付け記事に、「 ≪Πειρατές≫ των μπλε κάδων 」という見出しの記事がありました。
アオ箱の窃盗 ( Πειρατές は海賊行為ですけれど ) 。

 ギリシャの景気後退で、失業者が増えて、資源回収用の青いゴミ箱からゴミを取って行くのが増えて、問題になっていると言うニュースです。

 資源回収を行っている会社のホームページ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - HERRco


ユーチューブのビデオ:

posted by kyotakaba at 21:46| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

波の夢 3-4-1

Εις τα μέρη εκείνα, τα κάπως χαμηλότερα, οι αετοί δεν κατεδέχοντο να μας επισκέπτωνται συχνά.
そこのような、灌木の茂みでは、鷲は、私たちを敢えて鳥瞰することは、ほとんどなかった。
「 κατεδέχοντο 」、
καταδέχομαι :威張らないで〜する、恥じを忍んで〜をする。の意味ですけれど、
敢えて〜する、と読んでみました。


「 επισκέπτωνται 」、
επισκοπώ : επιθεωρώ, εξετάζω
posted by kyotakaba at 13:34| Comment(1) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月17日

波の夢 3-3-2

Τας εύρισκα όλας 55. Εάν έλειπεν άλλη κατσίκα, δεν θα παρετήρουν αμέσως την ταυτότητα, αλλά μόνον την μονάδα πού έλειπεν・ αλλ' η απουσία της Μοσχούλας ήτον επαισθητή. Ετρόμαξα. Τάχα ο αετός μου την επήρε;
私は五十五匹を見つけた。けれども、残り一匹がいなくなった。その羊をほかの羊たちは見ていなかった。いなくなったのはその山羊だけだった。モスフーラがいなくなったのは明白だった。鷲がモスフーラを私から奪ったのだろうか。
「 επαισθητή 」、
επαισθητός -επαισθητή -επαισθητό (επίθετο) [ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ :‹ επί + αισθητός ‹ αισθάνομαι] αυτός που γίνεται αρκετά αισθητός.
posted by kyotakaba at 22:02| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月16日

波の夢 3-3-1

Μίαν ημέραν, δεν ηξεύρω πώς, ενώ εμέτρουν καθώς εσυνήθιζα τας αίγας μου (ήσαν όλαι πενηνταέξ κατ εκείνον τον χρόνον・ άλλοτε ανεβοκατέβαινεν ο αριθμός των μεταξύ εξήντα και σαρανταπέντε), η Μοσχούλα, η ευνοούμενη μου κατσίκα, είχε μείνει οπίσω, και δεν ευρέθη εις το μέτρημα.
ある日、私はいつものように山羊を移動させていた。 ( その年には全部で五十六匹いた。時によって、山羊の数は、四十五から六十の間を上下していた。 ) その時、私は館のことは知らなかった。モスフーラ、私の子山羊ちゃんは、後にいた。数の中には入っていなかった。「 ευρέθη 」、
ευρίσκω
posted by kyotakaba at 13:45| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Η Εθνική γυναικών στην υδατοσφαίριση

 今年の世界水泳選手権、上海開催、の水球女子で、ギリシャが優勝したのだそうです。
知りませんでした。7月29日のことです。
 今日の朝日新聞で、取り上げられていて知りました。市民の反応:バス運転手「それで喰えるわけでない。」船会社社員「変わらない。」ブティック店員「関心ない」。ホテルのフロント男性「ゴルゴネスだね。」
 新聞は見ていましたけど、タクシーのストばかり目についていて、、

 検索すると、Στην κορυφή του κόσμου οι Ελληνίδες ≪γοργόνες≫ という見出しが、Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ にありました。
ギリシャの「ゴルゴネス」が世界の頂点に。

posted by kyotakaba at 10:05| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第二巻 35-5

Υμνήστε αυτην που έχει χάρη στην αρχή και δόξα στο τέλος
Υμνήστε, κάτοικοι των Δελφών, και το γιό της θεάς
το ναό μου θ' αφήσουν και το κύμα θα σχίσουν
για να φτάσουν στη σκοτεινόχρωμη χώρα του ήλιου・
εκεί θα λάβουν το μέγα έπαθλο της αρετής τους,
στέμμα λευκό στούς μαυρισμένους τους κροτάφους.はじめに神の恩恵をそしておわりに神の誉れがある女を讃えなさい。
デルフィの住民、神の息子を讃えなさい。
我が神殿は廃れるだろう、波は割れるだろう。
それは、彼らが陰ってしまった太陽の国に行く為なのだ。
その地で、彼らは、彼らの徳故に、莫大な褒美を得るだろう。
彼らの黒くなった額に白い王冠が被せられるだろう。
posted by kyotakaba at 08:53| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月15日

Χαμένοι στην αγάπη

 Ελένη Τσαλιγοπούλου の2011年のアルバム『 Τα-Ρί-Ρα 』から、3曲目の

posted by kyotakaba at 09:35| Comment(0) | ギリシャ 歌謡・音楽 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Δεκαπενταύγουστος

 今日は8月15日です。八月の十五日祭の日、( 聖母被昇天祭 ) 。

 in.gr では、トルコ東部のポントス人の都市トラブソンにある Παναγία Σουμελά スウメラ・聖母修道院 での、祭りが紹介されていました。

 ユーチューブでは、昨年の模様が、

posted by kyotakaba at 08:49| Comment(0) | ギリシャのこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月14日

Το αυγουστιάτικο φεγγάρι

 8月の満月の夜は、遺跡などが開放されて、催し物があります。

今年は、今晩が満月になるのだと思いますけれど。

ユーチューブに、昨年、2010年のサモトラキ島の遺跡での様子がありました。


posted by kyotakaba at 17:16| Comment(0) | ギリシャのこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

スパム

 先日 ( 8月2日 )、スパム・コメントが繰り返されるので、コメント記入時の認証コードを10桁に増やしました。それまでは6桁。僅か二週間で、再びスパムコメントが入っていました。20桁にしても、あまり効果がないのかもしれません。ですので、あれば、削除するだけにしようかと。認証コードは、10桁のまま。

「エティオピア物語 第一巻 8-5」へのスパムコメント:
( コメントからは、ホームページへのリンク、メールアドレスへのリンクも、外しました。 )
from OliviaBolton28
People deserve very good life time and or just sba loan can make it much better. Just because people's freedom is based on money.


8月22日追記:
2007年11月11日の記事、「 Castellorizon 」にスパム、
古い記事、まだ認証コードのなかった頃のものに入るのか知ら? でも、どうやって?

The are essential for guys, which are willing to organize their own business. In fact, that is very comfortable to get a secured loan.
by LINDSAYHartman34
削除。

2011-08-22 22:39:05 受信のスパム:
Set your life time easier get the and everything you want.
by KATHERINE29Daugherty
IP 95.64.12.20
削除
posted by kyotakaba at 09:57| Comment(2) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月13日

波の夢 3-2-3

Εκεί ήρχιζεν η περιοχή μου. Έως εκεί κατηρχόμην συχνά, κ' έβοσκα τας αίγας των καλογήρων, των πνευματικών πατέρων μου.
そこは私の領域だった。夜明けには、いつもそこに降りて行った。そこで、私の心の父達のいる修道院の山羊を放したのだ。

「 ήρχιζεν 」、
αρχίζω : ここでは始めるの意味ではなくて、είμαι σε φάση που の意味ではないかと思いました。「 Έως 」、
έως カサレブサの夜明け。
posted by kyotakaba at 18:38| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第二巻 35-4

   Εν τω μεταξύ κατευθυνόμασταν πρός το ναό όπου οι Θεσσαλοί είχαν πλέον ετοιμάσει τα πάντα για τη θυσία. Σε λίγο εμείς είχαμε φτάσει στο βωμό, ο νέος είχε αρχίσει τα προκαταρκτικά της θυσίας και ο ιερέας έλεγε την ευχή. Και τότε, μέσα από τα άδυτα του ναού, υψώθηκε η φωνή της Πυθίας :
「神殿へ道案内をしている間に、テッサリア人は生贄の為のすべてをもう整えていました。直ぐに、私たちは祭壇に着いてしまいました。若者は犠牲祭の準備を始めて神官は祈りをあげていました。その時、神殿の聖域の中から、ピュシアの声が朗々と上がりました。」

「 Εν τω μεταξύ 」、
εντωμεταξύ : στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί
posted by kyotakaba at 12:52| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月12日

Ανοιχτή πώληση

Τέσσερις χώρες απαγορεύουν την ανοιχτή πώληση μετοχών


四カ国は、空売りを禁止に。

「 Ανοιχτή πώληση 」、
開かれた売り、日本語では、空売り。英語では、short selling 。

posted by kyotakaba at 16:44| Comment(2) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

波の夢 3-2-2

Το παράθυρον του πύργου το δυτικόν ηνοίγετο προς τον λόγγον, ο οποίος ήρχιζε να βαθύνεται πέραν της κορυφής του βουνού, οπού ήσαν χαμόκλαδα, ευώδεις θάμνοι, και αργιλλώδης γη τραχειά.
館の西の窓は、深い森に向けて開いていた。誰か、山の頂を越えて来るものがあれば、その森は、薮と薫りを放つ茂みと泥濘んで荒れた地面のために、出られないのだった。Λόγγος : πυκνό δάσος
posted by kyotakaba at 15:44| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第二巻 35-3

   Όρθιος τώρα στράφηκε σε μένα λέγοντάς μου “ θα δείς και τη Χαρίκλεια σήμερα, άν δεν την έχεις δεί ακόμα : το παλαιό έθιμο απαιτεί η ιέρεια της Άρτεμης να παρευρίσκεται στην πομπή και στην εξιλαστήρια τελετή ”. Εγώ βέβαια, Κνήμων, είχα ήδη δεί πολλές φορές την κόρη είτε κατά την τέλεση θυσιών στις οποίες μετείχαμε και οι δύο είτε σάν ερχόταν να με ρωτήσει για κάποια ιερή παράδοση・ σώπαινα όμως περιμένοντας τη συνέχεια.
 「直ぐに、私に話している途中でハリクリスさんは立ち上がったのです。「まだ、貴方がハリクレアをご覧になっていないとしても、今日はあの娘をご覧になりますよ。古くからの習慣で、アルテミスの巫女が行列と贖罪の儀式に付き添うことになっていますから。」 そして、クニモンさん、私たちが参加した犠牲祭で、私は何度もその娘を見たのです。二人ともが私に神事の伝統を尋ねに来たようでした。それから、私は、起こることを待って黙っていたのです。」

παρευρίσκομαι:
παρ-ευρίσκομαι ( ευρίσκω: βρίσκω のカサレヴサ )
=παραβρίσκομαι「 μετείχαμε 」、
μετέχω のエネルギティキ・フォニィのパラタティコスの一人称複数形。
posted by kyotakaba at 12:57| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月11日

αισθητός

 in.gr の8月10日付け記事の見出し、


Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων την Πέμπτη


木曜日に、気温の急激な低下と風の強まり「 αισθητός 」は、
που γίνεται αντιληπτός の意味と、που είναι σημαντικός 、φανερόςの意味。
posted by kyotakaba at 16:43| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

波の夢 3-2-1

Ήτον ωχρά, ροδίνη, χρυσαυγίζουσα και μου εφαίνετο να ομοιάζη με την μικρήν στέρφαν αίγα, την μικρόσωμον και λεπτοφυή, με κατάστιλπνον τρίχωμα, την οποία εγώ είχα ονομάσει Μοσχούλαν.
モスフーラの首は、仄かに薔薇色で、ところどころ金色に輝いていた。それは、私には、小さなまだ子供を産まない山羊に似ているように思えた。よく輝く毛並みをしていて、体が小さく華奢なところがそう思わせたのだ。その山羊を、私は、モスフーラと呼んでいた。
「 Χρυσαυγίζω 」

χρυσαυγίζω (ρήμα) [ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ :χρυσαυγ (χρυσαυγή) -ίζω] έχω χρυσές ανταύγειες, χρυσαφένια λάμψη: Σικελ. Πρόλ. "προχτές σα Νίκη και σαν ήλιος χρυσαυγίζοντας από να σ` άλλο εαρινό νησί τρυγούσες τις κορφές της μυστικής χαράς".


「 στέρφος 」

1. στείρος (που δεν μπορεί να γεννήσει παιδιά)
2. άγονος


「 μικρόσωμος 」

μικρο- + σώμα


「 λεπτοφυής 」

λεπτός + φύω
λεπτοκαμωμένος
posted by kyotakaba at 15:46| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月10日

エティオピア物語 第二巻 35-2

Αφού λοιπόν ανταλλάξαμε τούς καθιερωμένους ασπασμούς, είπε ότι ήταν ώρα να προσφερθέι η θυσία στο θεό, ώστε να τελεστούν κατόπιν και οι εξαγνισμοί στο όνομα του ήρωα και η αντίστοιχη πομπή. “ Ας γίνει ”, είπε ο Χαρικλής.
 「そして、私たちは習慣的な挨拶のキスを取り交わしました。そして、若者は、神に生贄を捧げて、それから、英雄の名に於いての贖罪の儀式、遣いの使節団の行列を執り行う時間だ、と言ったのです。ハリクリスさんは「なるままに」と言ったのです。」
posted by kyotakaba at 13:06| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月09日

波の夢 3-1-5

Ο λαιμός της, καθώς έφεγγε και υπέφωσκεν υπό την τραχηλιάν της, ήτον απείρως λευκότερος από τον χρώτα του προσώπου της.
モスフーラの首は、輝いて襟の上を照らすようで、顔の肌よりもいつも白かった。
「 χρώτα 」、
χρώς : skin ,ヒポクラテスなどが使った医学用語のようです。
posted by kyotakaba at 14:30| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第二巻 35-1

   Συγκατένευσε ο Χαρικλής και μπήκε ο νεαρός・ όντως απέπνεε έναν αέρα που θύμιζε τον Αχιλλέα στο βλέμμα και στο φρόνημα κρατούσε ψηλά το κεφάλι και τα μαλλιά του, σηκωμένα πρός τα πάνω, στεφάνωναν σάν χαίτη το μέτωπό του. Η μύτη του μαρτυρούσε την ορμή της ψυχής του και τα ρουθούνια ολάνοιχτα εισέπνεαν ελεύθερα τον αέρα・ τα μάτια όχι ανοιxτογάλανα αλλά πιο σκούρα, πρός το βαθύ μπλέ, το βλέμμα σοβαρό και συνάμα γλυκό σάν θάλασσα που τώρα μόλις ησυχάζει μετά από τρικυμία. 「ハリクリスさんは同意しました。そして、青年が入って来たのです。その眼差し、頭に高く掲げられたフローニマ、また、上に持ち上げられて額にたてがみのように被せられた髪に、アキレウスを思い出させる雰囲気を本当に放っていたのです。若者の鼻は、魂の勢いを表していました。両の広く開いた鼻孔は、邪魔されることなく空気を吸っていました。両の瞳は、明るい蒼ではなくて、深い藍に近い、とても陰った色でした。その眼差しは、厳しいと同時に優しくもありました。それはまるで、時化の後、今しがた凪いだばかりの海のようでした。」

συγκατανεύω

όντως:カサレヴサ 副詞、本当に

αποπνέω

φρόνημα:現代語では「士気」などの意味ですが、ここでは、アキレウスを示す徽章のようなものです。

下の写真の兜の上の飾りが、フローニマだと思います。

history9.jpg
posted by kyotakaba at 11:43| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月08日

Φίλα με με όλα τα φιλιά

 ソロモンの歌を現代ギリシャ語にして、メロディを着けて歌にしたもの、のようです。
歌っているのは、Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου 。
posted by kyotakaba at 17:12| Comment(0) | ギリシャ 歌謡・音楽 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

波の夢 3-1-4

Ήτον ωραία μελαχροινή, κ' ενθύμιζε την νύμφην του Άσματος την ηλιοκαυμένην, την οποίαν οι υιοί της μητρός της είχαν βάλει να φυλάη τ' αμπέλια・ “Ιδού εί καλή, η πλησίον μου, ιδού εί καλή・ οφθαλμοί σου περιστεραί...”.
モスフーラは美しい小麦色の肌と黒い髪の女の子だった。日に灼けたソロモンの歌の妖精を思い出させた。兄弟に葡萄畑の見張りをさせられたソロモン。「ほら、素敵な娘、私の恋人、素敵な娘、貴方の瞳は鳩のよう、…」ソロモンの雅歌
Α-6
6 μὴ βλέψητέ με ὅτι ἐγώ εἰμι μεμελανωμένη, ὅτι παρέβλεψέ με ὁ ἥλιος・ υἱοὶ μητρός μου ἐμαχέσαντο ἐν ἐμοί, ἔθεντό με φυλάκισσαν ἐν ἀμπελῶσιν・ ἀμπελῶνα ἐμὸν οὐκ ἐφύλαξα.

どうぞ、そんなに見ないでください
日焼けして黒くなったわたしを。兄弟たちに叱られて
ぶどう畑の見張りをさせられたのです。自分の(ぶどう)畑は見張りもできないで。

( この訳は、http://www.asahi-net.or.jp/~zm4m-ootk/29gaka.html から )

Δ-1
1 Ιδοὺ εἶ καλή, ἡ πλησίον μου, ἰδοὺ εἶ καλή. ὀφθαλμοί σου περιστεραὶ ἐκτὸς τῆς σιωπήσεώς σου. τρίχωμά σου ὡς ἀγέλαι τῶν αἰγῶν, αἳ ἀπεκαλύφθησαν ἀπὸ τοῦ Γαλαάδ.

恋人よ、あなたは美しい。
あなたは美しく、その目は鳩のよう/ベールの奥にひそんでいる。
髪はギレアドの山を駆け下る山羊の群れ。

( この訳は、http://www.asahi-net.or.jp/~zm4m-ootk/29gaka.html から )
posted by kyotakaba at 17:00| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Ήβη Αδάμου

 Ήβη Αδάμου 1993年生まれ、ギリシャ系キプロス人の歌手。

posted by kyotakaba at 15:12| Comment(0) | ギリシャ 歌謡・音楽 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月05日

波の夢 3-1-3

Ήτον θερμόαιμος και ανήσυχος ως πτηνόν του αιγιαλού.
モスホス氏は、海岸の鳥が心配で、気持ちが昂っていた。
posted by kyotakaba at 21:01| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第二巻 34-8

  ≪ Καμιά αντίρρηση ≫, είπα・ ≪ μπορεί κανείς να τους τον δώσει για χάρη ή και να πιστέψει στα λόγια τους・ κάλεσε όμως τον αρχιθεωρό να έλθει μέσα γιατί επιθυμώ σάν τρελός να τον δώ ≫.
 「それで私は言いました。「反論がありますよ。その気品の故にエニアナ人の主張を入れて英雄をそうだとする、あるいは、彼らの理屈を信じることは出来ますけど。ですけれど、その若者を中に入るように呼んで下さい。私は、熱に浮かされたように、その人を見てみたいのです。」」
posted by kyotakaba at 12:39| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月04日

波の夢 3-1-2

Η παιδίσκη θα ήτον ως δύο έτη νεωτέρα εμού. Μικρή επήδα από βράχον εις βράχον, έτρεχεν από κολπίσκον εις κολπίσκον, κάτω εις τον αιγιαλόν, έβγαζε κοχύλια κ' εκυνηγούσε τα καβούρια.
モスホス氏の姪、娘は、私よりも二つ年下だったろう。その小さい女の子は、岩から岩へ跳んで、入江から入江へ駈けて、海岸へ降りて、貝を掘り出し、蟹を追いかけていた。
παιδίσκη= κορίτσι

επήδα =πηδούσε
posted by kyotakaba at 21:18| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Τι θα διαβάσουμε το φθινόπωρο

 ト・ビーマ、8月4日付けに、「 Τι θα διαβάσουμε το φθινόπωρο 」と言う特集。
秋に何を読まれますか。
 ギリシャでも、読書は秋なのか知ら?
posted by kyotakaba at 17:23| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第二巻 34-7

   Κι ενώ από όλα τα σημεία σφιχταγκαλιάζει τον Αχιλλέα και με όλα τα μέσα τον κατατάσσει στους Αινιάνες, στα άλλα επιχειρήματα που παραθέτει προσθέτει και την εξιλαστήρια θυσία που τελείται πρός τιμήν του Νεοπτολέμου : όλοι Θεσσαλοί, λέει, την έχουν εκχωρήσει στους Αινάνες επιμαρτυρώντας έτσι ότι είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς του ”.
 「そして、あらゆる観点からして、若者はアキレウスと強く結びついていて、どんな考え方でしても、アキレウスはエニアナ人になるのだ。列挙される他の証拠も加えられます。ネオプトレモスを讃えてされる儀式での贖罪の生贄がそうです。全てのテッサリア人はその誉れをエニアナ人に委ねています。それはつまり、エニアナ人が英雄の近い親戚だと言うことを証し立ててなのです。」と言うのです。」

「 σφιχταγκαλιάζει 」、
σφιχταγκαλιάζω : 
1. αγκαλιάζω κάποιον σφίγγοντάς τον δυνατά
2. (η μτχ. παθ. πρκ. ως επίθετο) σφιχταγκαλιασμένος.


「 έχουν εκχωρήσει 」、
Εκχωρώ:
παραχωρώ, μεταβιβάζω κάτι σε κάποιον άλλο
posted by kyotakaba at 13:19| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Γραβιά Φωκίδος

 aimotokiyotakaba-β παράρτημα で読んでいるフローベールの『ギリシャ旅行記』、今日の分は、グラビア村に入る所なのですが、ユーチューブに、グラビア村へのドライブのビデオがありましたから。
( 追記:画面を嵌め込んでいるのですが、再生はユーチューブのサイトからでないと出来ないようです。
URL は、http://www.youtube.com/watch?v=LoErvE0ab2I
これを投稿している destinationsbycar は、他にもギリシャでのドライブのビデオを投稿されています。
チャンネル:http://www.youtube.com/destinationsbycar )

posted by kyotakaba at 09:00| Comment(0) | ギリシャのこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月03日

波の夢 3-1-1

Ο κυρ Μόσχος είχεν ως συντροφιάν το τσιμπούκι του, το κομβολόγι του, το σκαλιστήρι του και την ανεψιάν του την Μοσχούλαν.
 モスホス氏は、パイプ、コンボロイ、鍬、それに、姪のモスフーラを、手元に置いていた。
κομβολόγι:κομπολόι
posted by kyotakaba at 15:11| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第二巻 34-6

   Αλλά και για έναν άλλο λόγο κατατάσσει τον εαυτό του στους Αίακίδες : προπάτοράς του, λέει, ήταν ο Μενέσθιος, ο γιός του Σπερχειού και της Πολυδώρας, της κόρης του Πηλέα, που εξεστράτευσε μαζί με τον Αχιλλέα εναντίον του Ιλίου και, εξαιτίας της συγγένειάς του με τον ήρωα, είχε αναλάβει την αρχηγία της πρώτης μοίρας των Μυρμιδόνων.
 「ですけれど、別の理由で、自分たちをアイアコスの子孫だとするのです。祖先は、スペルヘイオスとポリドラの息子、メネスシオスだ、と言うのです。ポリドラは、ペレウスの娘です。ペレウスは、アキレウスと親族であるから、共にイリオンに対する戦闘に参軍して、ミュルミドーン人の先陣の大将の任に当たったのです。」
「 εξεστράτευσε 」、
εκστρατεύω
posted by kyotakaba at 13:28| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

του γλυκού νερού

 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 、8月1日付け記事から見出し、


Βρετανία: Με αφανισμό απειλείται το εν τρίτο των ψαριών του γλυκού νερού

英国:淡水魚の三分の一が絶滅の危機に。

ένα τρίτο:三分の一

γλυκό νερό :淡水
posted by kyotakaba at 10:05| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月02日

波の夢 2-11-2

Το κτήμα ήτον παρά το χείλος της θαλάσσης, κ' ενώ, ο επάνω τοίχος έφθανεν ως την κορυφήν του μικρού βουνού, ο κάτω τοίχος, με σφοδρόν βορράν πνέοντα, σχεδόν εβρέχετο από το κύμα.
屋敷は海岸の側だった。壁の高さは、小山の頂きにまで達していた。壁の根元は、激しく吹きつける北風の為に、波を被って濡れていた。


πνέοντα:πνέω

εβρέχετο:βρέχω
posted by kyotakaba at 16:57| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第二巻 34-5

   Κι επειδή εγώ απόρησα πώς ένας Αινιάνας αναγορεύει τον εαυτό του Αχιλλείδη αφού το ποίημα του Αίγυπτίου Ομήρου παρουσιάζει τον Αχιλλέα Φθιώτη, “ ο νέος αυτος ”, είπε ο Χρικλής, “ επιμένει ότι ο ήρωας είναι πέρα για πέρα Αινιάνας και διατείνεται ότι η Θέτεις βγήκε από τον Μαλιακό κόλπο για να παντρευτεί τον Πηλέα και ότι η περιοχή γύρω από τον κόλπο αυτον παλιά ονομαζόνταν Φθιά・ οι άλλοι λαοί, λέει, που ισχυρίζονται ότι ο ήρωας τους ανήκει, ψεύδονται θέλοντας να καρπωθούν τη δόξα του. 「私は、一人のエニアナ人が自分自身をアキレウスの末裔だと思いなしていることに戸惑ったのです。エジプトのホメロスの詩は、アキレウスをフシアの人だと言っているからなのです。すると、ハリクリスさんがこう言ったのです。「その若者は、英雄 ( アキレウス ) は完全にエニアナ人です 、と主張して、更に、ティティスはマリアコス湾から出てペレウスと結婚したのだ、また、その湾を巡る地域は古くはフシアと呼ばれていたのだ、と断言しているのです。英雄は自分たちに帰属していると言い張っている、他の民族は、栄誉を享受しようと欲して嘘をついているのだ、と言うのです。」」

「 πέρα για πέρα 」、
εντελώς,


ψεύδομαι


Καρπώνω : 
1. για φυτά, σχηματίζω καρπό απ το άνθος, παράγω καρπό, δένω τον καρπό, καρπίζω: "κάρπωσε η φουντουκιά"
2. (το μέσο) καρπώνομαι α) παίρνω τους καρπούς, απολαβαίνω τους καρπούς: "η οικογένειά του καρπώνεται αυτό το χτήμα", β) (μτφ.) κερδίζω, επωφελούμαι από κάποιο πράγμα, εκμεταλλεύομαι κάτι: "καρπώνεται τους ξένους κόπους".
posted by kyotakaba at 13:55| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月01日

波の夢 2-11-1

Εγκατεστάθη εκεί, κ' έζη διαρκώς εις την εξοχήν, σπανίως κατερχόμενος εις την πολίχνην.
 モスホス氏はそこに住み着いた。田舎に長く暮らしたのだ。町に行くことは滅多になかった。
εγκαθιστώ:εν + κατά + ιστώ :διορίζω、έχω τόπο μόνιμης διαμονής

πολίχνη:μικρή πόλη
posted by kyotakaba at 14:27| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする