2012年03月31日

Απαγορευμένα φυτοφάρμακα στη Βόρεια Ελλάδα

 カセメリニ web 版、3月30日付け記事、

Απαγορευμένα φυτοφάρμακα στη Βόρεια Ελλάδα


Πληθώρα φυτοφαρμάκων, η χρήση των οποίων έχει απαγορευθεί στην Ελλάδα τουλάχιστον από πενταετίας, ανιχνεύθηκαν από ειδικούς επιστήμονες του ΑΠΘ στα επιφανειακά νερά και στα ιζήματα των λιμνών Κερκίνης, Δοϊράνης και Βόλβης. Γεγονός που πιστοποιεί ότι οι Ελληνες αγρότες χρησιμοποιούν εκτεταμένα τα φθηνά φυτοφάρμακα που εισάγονται παράνομα από γειτονικές χώρες. Από τα 18 φυτοφάρμακα που ανιχνεύθηκαν στις υψηλότερες συγκεντρώσεις στα επιφανειακά νερά των λιμνών μόνο τα τέσσερα ήταν νόμιμα.
北ギリシャに禁止農薬

ケルキニスとドイラニ及びボリビ湖の水面と沈殿物の中に、ギリシャでは少なくとも五年間は使用が禁止されている大量の農薬が、アリストテレス大学の専門の学者によって検出されました。この事実は、ギリシャの農民が広範囲で周辺国から非合法に輸入した安い農薬を使っている、と言うことを証明してます。湖の水面で高濃度が検出された、18種類の農薬のうち、四種類だけが合法でした。
posted by kyotakaba at 11:31| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Ενδιαφέρον για ΔΕΠΑ από 17 επενδυτές

 カセメリニ web 版、3月31日付け、見出し:

Ενδιαφέρον για ΔΕΠΑ από 17 επενδυτές

17の投資家が ΔΕΠΑ に関心

ΔΕΠΑ は天然ガス開発の会社?
posted by kyotakaba at 09:01| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年03月29日

Καμία βελτίωση στις μεγάλες λίμνες

 カセメリニ web版、3月26日付け記事から、ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Ανέφικτος θεωρείται πλέον ο περιβαλλοντικός στόχος για καλή οικολογική κατάσταση των ελληνικών λιμνών το 2015, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ. Οι περισσότερες από τις 23 μεγαλύτερες λίμνες της χώρας, για τις οποίες υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα, δείχνουν (με ελάχιστες εξαιρέσεις) μείωση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών τους, ενώ όπου παρατηρείται βελτίωση των οικολογικών χαρακτηριστικών, είναι προσωρινή ή συγκυριακή. Σε καλύτερη κατάσταση από τις φυσικές λίμνες φαίνεται να είναι οι τεχνητές (φραγμαλίμνες).
Η έρευνα για το φυτοπλαγκτόν, την τροφική και οικολογική κατάσταση των λιμνών διεξάγεται στο Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ από το 1984 και σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε στην ≪Κ≫ η αναπληρώτρια καθηγήτρια του τμήματος κ. Μαρία Μουστάκα-Γούνη: ≪Καμία από τις φυσικές λίμνες (Βεγορίτιδα, Βιστωνίδα, Βόλβη, Δοϊράνη, Ζάζαρη, Ισμαρίδα, Καστοριάς, Μεγάλη Πρέσπα, Μικρή Πρέσπα, Παμβώτιδα, Πετρών, Τριχωνίδα, Υλίκη, Χειμαδίτιδα) δεν παρουσίασε καλή οικολογική ποιότητα, κατά τη διάρκεια της έρευνας. Μόνο η Υλίκη παρουσίασε καλή ποιότητα νερού την περίοδο 2007-2008≫. Στη λίμνη Καστοριάς καταγράφηκε βελτίωση της ελλιπούς οικολογικής ποιότητας τη δεκαετία 1999-2008, που όμως δεν διατηρήθηκε. Κατά το 2010 και 2011 παρατηρήθηκαν έντονα φαινόμενα άνθισης κυανοβακτηρίων με συμμετοχή τοξικών ειδών.
Η κατάσταση στην άλλη αστική λίμνη της χώρας, την Παμβώτιδα, παραμένει ελλιπής μέχρι σήμερα με έντονα φαινόμενα άνθισης κυανοβακτηρίων. Η Βεγορίτιδα από το 1987 παρουσίασε διακυμάνσεις από τη μέτρια στην ελλιπή με πρόσφατες (2011) ενδείξεις βελτίωσης προς μέτρια κατάσταση. Η Βόλβη από το 1984 παρουσιάζει σταθερότητα στη μέτρια κατάσταση με τάσεις προς ελλιπή. Στη Βιστωνίδα έχουν καταγραφεί αναπτύξεις ανεπιθύμητων μικροοργανισμών και ελλιπής ποιότητα. Η διασυνοριακή λίμνη Δοϊράνη παρουσιάζει υποβάθμιση της ποιότητας μετά το 1996 και μετάβαση από τη μέτρια στην ελλιπή ποιότητα. Οι λίμνες Ζάζαρη και Χειμαδίτιδα παρουσιάζουν ελλιπή - κακή οικολογική ποιότητα. Η λίμνη Πετρών παρουσιάζει μέτρια-ελλιπή ποιότητα.
Η Μικρή Πρέσπα παρουσιάζει διακύμανση, από μέτρια έως ελλιπή ποιότητα. Μέτρια ποιότητα εμφανίζει και η Μεγάλη Πρέσπα, λίμνη μεγάλης σημασίας για τη βιοποικιλότητα στην Ευρώπη. Η πιο ρηχή λίμνη, η Ισμαρίδα (βάθος 1 μ.) παρουσιάζει ελλιπή ποιότητα παρά τη μοναδική βιοποικιλότητα που ακόμη διατηρεί. Και η βαθιά λίμνη της χώρας, η Τριχωνίδα χαρακτηρίσθηκε ως μέτριας ποιότητας.大きな湖では改善はない

セサロニキ。欧州共同体2000年60項に従い、2015年までにギリシャの湖の生態系を良好にするための環境計画は、すでに、不可能であると看做されています。国内の23の大きな湖のほとんどが、調査データによれば、性質の量的及び質的な低下を示しています( 例外はほぼありません )。その上、観察される生態系の改善は、一時的であるか偶発的なものなのです。良好な環境は、自然の湖よりも、人工の( 堰止湖 ) に見られるようです。

 湖の植物プランクトン、栄養、及び環境の調査は、1984年以来、アリストテレス大学の生物学部が実施しています。生物学部のマリア・ムウスタカ-グウニ准教授が当紙に掲載した概要は以下のものです:「自然湖 ( ベゴリチダ、ビストニダ、ボリビー、ドイラニ、ザザリ、イスマリダ、カストリアス、大プレスパ、小プレスパ、パムボチダ、ペトロン、トゥリホニダ、イリキ、ヒマディティダ ) のどの湖も、調査期間中には、良好な環境の性質が見られませんでした。イリキ湖だけが、2007年から2008年の間、水質に良好な環境が見られました。」 カストリアス湖では、1999年から2008年の10年間、環境の劣悪さの改善が記録されいていますが、それは保たれはしませんでした。2010年と2011年では、毒のある種類も含んだ、藍藻の著しい繁茂が観察されました。

 国内の他の都市圏の湖での状態は、パムボチダでは、藍藻の繁茂があり、今日まで劣悪なままです。ベゴリチダは、今日 ( 2011年 ) では平均的な状態への改善の兆候が見られはしますが、1987年以来、平均的な状態から劣悪な状態への変化が見られます。ボリビーは、1984年以来、劣悪化の傾向が固定化している様相を示しています。ビストニダでは、望ましくなく微生物の増加と水質の悪化が記録されています。国境を跨ぐ湖ドイラニ湖は、1996年以来、平均的な状態かられる悪な状態へ、水質の劣化が見られます。ザザリ湖とヒマディティダ湖の二つの湖は、水量の不足と環境の劣悪化を見せています。ペトロン湖も、水質の悪さが見られます。

 小プレスパ湖は、水質の平均的な状態から劣悪な状態への変化が見られます。大プレスパ湖は、ヨーロッパに於いてその生物多様性の故に最も重要な湖なのですが、平均的な水質を見せています。最も浅い湖、イスマリダ湖 ( 水深1メートル )は、他に類のない生物多様性を保っているのにも拘らず、水質の悪化が見られます。国内で最も深い湖のトゥリホニダ湖は、標準的な水質であると評価されました。
posted by kyotakaba at 08:48| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年03月28日

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

 アテネ国立考古博物館のお知らせ。


Η περιοδική έκθεση για το 2012 είναι αφιερωμένη στο Ναυάγιο των Αντικυθήρων. Για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί το σύνολο σχεδόν των αρχαιοτήτων, οι οποίες ανασύρθηκαν από το χώρο του περίφημου ‘Ναυαγίου.


 2012年の定期展示は、アンキシロンの難破船の特集です。今回初めて、有名な難破船のあった所から引上げられた、古美術品を展示します。アンティキティラの機械

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ - OFFICIAL SITE

Banner_Ant.PNG
posted by kyotakaba at 23:18| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

メールアドレスの認証

 SeeSaa は、メールアドレスの認証と言うのを行っている、
一応行ったけれど、何度も要求されて、認証されないよう。
認証をしないのなら、アカウントを停止すると言っているので、
そうなるだろう。
このブログは、削除される。


4月2日追記:
メール認証は、アドレスを記入して折り返し返送されるフォームで確定するということだったけれど、
それは、結局出来なかったのだけれど、
メンテナンス後、新しくなった編集ページにアクセス出来るので、
分からないけど、メールアドレスの認証はすんだのかもしれない。
このまま、使えれば、嬉しい。
posted by kyotakaba at 18:58| Comment(1) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年03月26日

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΙΑΠΟΩΝΙΑ-ΚΙΝΑ

 Books in greek に注文していた、カザンザキスの『 ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΙΑΠΟΩΝΙΑ-ΚΙΝΑ 』が届いた。


写真(2012-03-26 20.57).jpg
posted by kyotakaba at 21:04| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年03月25日

Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες

 出版社 ΤΟΠΟΣ から、グラフィック・ノベル。
Κ.Π. Καβάφης の『 Eις το Φως της Hμέρας 』。
Ανδρέας Καρκαβίτσας の『 Το Γιούσουρι 』。
Κ.Γ. Καρυωτάκης の『 Ο ονειροπόλος 』。
Πλάτων Ροδοκανάκης の『 Κλεοπάτρας θάνατος 』。
Νίκος Νικολαΐδης ο Κύπριος の『 Ο Σκέλεθρας 』。
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης の『 Υπό την βασιλικήν δρυν 』。

 上の6作品のグラフィック・ノベル化。
 2012年3月刊。

Topos Books

YOUSOURI COMICS small-14.jpg
posted by kyotakaba at 11:25| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年03月24日

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

 H 25η Μαρτίου είναι η γιορτή : Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

 3月25日は、受胎告知のお祝いの日。休日。
posted by kyotakaba at 21:57| Comment(0) | ギリシャのこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年03月22日

Ζωτικό το έργο ανασυγκρότησης του κέντρου της Αθήνας

 ギリシャ政府は、オナシス財団主導のアテネ市中心部の再開発を承認したそうです。


Ζωτικό το έργο ανασυγκρότησης του κέντρου της Αθήνας

アテネ中心部の復興の核心

posted by kyotakaba at 08:50| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年03月21日

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-2012

 カセメリニ、『 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-2012 』と言う、たぶん刊行物、企画を出しています。

 バルカン戦争が起こったのが1912年で、百年になるので、

http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_entbook_1_20/03/2012_433252


books.jpg
posted by kyotakaba at 11:01| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年03月18日

涙川

 aimotokiyotakaba-α で、堤中納言物語りの説話をもとに短い話を作って、ギリシャ語の作文をしているのですが。「思わぬ方にとまりする少将」を「涙川」と言う話しにしました。
 現代ギリシャ語になっているのか??

 結縁とは不可解なものです。
 ある高貴な夫婦が病気で亡くなりました。二人の娘を残しました。二人ともまだ二十歳になっていませんでした。夫婦が亡くなると家運も傾き、娘達の行末も危うくなりました。
 姉娘には恋人がいました。右大臣の息子でした。娘は聡明で品のある少女でした。ですけれど、没落しようとしている家の娘と息子の仲を大臣は許しませんでした。貴公子は娘に逢いに行けませんでした。
 妹娘を育てた乳母はもう年老いていました。夫婦が亡くなった後も娘の面倒を見ていたのですが、生活も苦しくなったので、館を去ることになりました。娘のことが心配で、未練があったのですけれど。
 そうして姉と娘は静かに暮らしていました。夏は行き、秋の風が吹き始めていました。
 貴公子は娘に逢いたい気持ちを抑え切れなくなっていました。
 乳母は、館を退いた後、病気に罹り、もう僅かばかりの命となっていました。乳母は自分の息子に、死ぬ前にもう一度、妹娘に逢いたいと言っていました。
 その頃、右大臣の妻も重い病気に罹り、危篤となってしまいました。大臣は貴公子に、寺に行って祈祷するように言付けました。
 貴公子は直ぐに出掛けましたが、行き先は、寺ではなく娘の館でした。
 同じ頃、乳母の息子も館へ向かったのでした。
 爽やかだった風は、いつの間にか、野分けの強風となっていました。風は真っ黒な雲を呼び、空は暗くなっていました。
 暗闇の中、貴公子は館の東から、乳母の息子は館の西から入って、娘の腕を握り、奪うように抱き上げて、館を去りました。
 それぞれが、川の畔に着いた時、一筋の稲光が走りました。その光に照らされた顔。貴公子が抱いていたのは妹で、乳母の息子が抱いていたのは、姉娘でした。
 驚いた姉妹は、撥ね退きました。その時、空から、滝のような雨が落ち出したのです。二人の娘は、あっという間に、川に飲み込まれてしまいました。
 右大臣の妻も、乳母も、稲光を見たのが最後で、息を引き取りました。


Το ριζικό είναι μυστηριώδες.
Το υψηλό ζευγάρι πέθανε από την αρρώστια. Και άφησε δύο θυγατέρες. Και οι δύο δεν έφτασαν στο είκοσι ετών. Αφού το ζευγάρι έχασε, η περιουσία λιγόστευε και το μέλλον των ήταν επισφαλές.
Το μεγάλο κορίτσι είχε τον αρραβωνιαστικί. Αυτός ήταν ο γιος του υπουργού. Και όμως αυτό κορίτσι ήταν φρόνιμο και αξιοπρεπές, ο υπουργός δεν παραδέχτηκε αυτό που ήταν η θυγατέρα από την οικογένεια που επρόκειτο να φτώχυνε. Επειδή ο νέος δεν μπόρεσε να την συναντήσει.
Βρέθηκε η παραμάνα και είχε ανεθρέψει δυο θυγατέρες. Αυτή είχε γέρασε. Μετά από τον θάνατο του ζευγαριού έμεινε να φροντίσει τα κορίτσια. Αλλά, έπεσε στην ανάγκη και και αποφάσισε να φύγει από το αρχοντικό. Μολονότι αυτή επισύναψε δυο θυγατέρες, και πρόσεχε.
Ύστερα, η μεγάλη θυγατέρο και η μικρή θυγατέρα ζούσαν ήσυχα. Το καλοκαίρι είχε φύγει και άρχισε να φυσήξει ο αέρας του φθινοπωρού. Επιτέλους ο αρχοντικός νέος ήταν παρά λίγο να μνη μπόρεσει να κράτησει το πάθος του. Και αυτός ήθελε να την συναντήσει.
Η παραμάνα πάθαινε από την αρρώστια μετά είχε φύγει. Και οι μέρες της ήταν μετρημένες. Και στον γιο της είπε ότι θέλησε να δει θυγατέρες για άλλη μια φόρα.
Ταυτόχρονως η γυναίκα του υπουργού υπέφερε από την καρδιά της σοβαρά και ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Ο υπουργός διέταξε τον γιο να πάει στο ναό και να προσευχηθεί.
Ο αρχοντικός νέος βγήκε αμέσως, αλλά ο προορισμός του δεν ήταν ο ναός και ήταν το αρχοντικό της αγαπημένης. Ταυτόχρονως, ο γιος της παραμάνας έφυγε για το ίδιο αρχοντικό.
Ο φρέσκος αέρας έγινε θύελλα χωρίς να το καταλάβει κανένας. Και ο αέρας κάλεσε το μαύρο σύννεφο και ο ουρανός σκοτεινιάσε.
Στο σκοτάδι, ο αρχοντικός νέος μπήκε από την ανατολική πλευρά του αρχοντικού και ο γιος της παραμάνας μπήκε από την δυτική πλευρά. Καθένας πήρε το χέρι της θυγατέρας και την κράτησε στην αγκαλιά, έτσι έφυγε από το αρχοντικό.
Όταν καθένας έφτασε στην όχθη του ποταμιού, μια αστραπή πέρασε. Και το πρόσωπο βρήκε ύπο το φως. Αυτό ήταν! Ο αρχοντικός νέος κράτησε την μικρή θυγατέρα και οποία ο γιος της παραμάνας κράτησε ήταν η μεγάλη θυγατέρα.
Τα αδέλφια που εκπλήγηκαν, αναπήδησαν πίσω. Τότε από τον ουρανό η βροχή άρχισε να πέσει σάν ο καταρράκτης. Το ποτάμι κατέλαβε τα αδέλφια στη στιγμή.
Για τη γυναίκα του υπουργού και την παραμάνα, η ύστατη πράξη ήταν να δει την αστραπή και δύο έπνευσε τα λοίσθια.
posted by kyotakaba at 15:08| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Στον δήμο ο Εθνικός Κήπος

 カセメリニ、web 版、3月17日付け記事


Στον δήμο ο Εθνικός Κήπος

Ο Εθνικός Κήπος πέρασε πλέον στη δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων, έπειτα από την κατάργηση του νομικού προσώπου ≪Δήμος Αθηναίων-Εθνικός Κήπος≫.
国立公園は、法人「アテネ市−国立公園」を廃止した後、その管理をついにアテネ市の緑化管理局に渡しました。
posted by kyotakaba at 10:50| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年03月16日

Ρευστότητα στον δρόμο για τις κάλπες

 カセメリニ web 版、3月16日付け記事、見出し:

Ρευστότητα στον δρόμο για τις κάλπες

投票への過程で、流動的

κάλπη : ψηφοδόχος  投票箱
ρευστότητα : 流動性
posted by kyotakaba at 18:55| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Νέο είδος βατράχου στη ≪ζούγκλα≫ της Νέας Υόρκης

 ト・ビーマ、3月15日付け記事、見出し:

Νέο είδος βατράχου στη ≪ζούγκλα≫ της Νέας Υόρκης

ニューヨークの「ジャングル」で、新種の蛙
posted by kyotakaba at 09:52| Comment(2) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年03月14日

Δεμένη Κόκκινη Κλωστή

 『 Δεμένη Κόκκινη Κλωστή 』
Κωνσταντίνος Χαραλάμπους 監督作品。
1945年の頃の、内戦を描いた映画と言うことです。

配給は、Odeon 。

Cine.gr - Τανίες Δεμένη Κόκκινη Κλωστή - Tied Red Thread

Demeni kokkini klosti (2011) - IMDbユーチューブの『 Δεμένη Κόκκινη Κλωστή 』のチャンネルから:


Odeon のユーチューブ・チャンネルから:
posted by kyotakaba at 17:05| Comment(0) | ギリシャ映画 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年03月13日

Προσοχή συνιστούν οι ειδικοί εν μέσω της έξαρσης της γρίπης

 in.gr 、3月13日付け記事、見出し:

Προσοχή συνιστούν οι ειδικοί εν μέσω της έξαρσης της γρίπης


インフルエンザの蔓延の中、専門家は、注意を喚起。
posted by kyotakaba at 18:13| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年03月12日

≪Χρυσός≫ ο Δ. Χονδροκούκης στο Παγκόσμιο Στίβου

 カセメリニ web 版、3月12日付け記事、見出し:
≪Χρυσός≫ ο Δ. Χονδροκούκης στο Παγκόσμιο Στίβου


D. ホンドロクウキス、世界陸上で「金」。
posted by kyotakaba at 15:18| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Το δάσος του Δήμου Γρεβενών στον κατάλογο των ≪προτύπων≫

 カセメリニ web 版、3月2日付け記事から、


  Το δάσος του Δήμου Γρεβενών είναι η πρώτη περιοχή της Ελλάδας και της ΝΑ Ευρώπης που θα μπει σύντομα στον χάρτη των Πρότυπων Δασών της Μεσογείου και του κόσμου. Τα βήματα και οι δράσεις για τη δημιουργία του, από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, βρίσκονται στην τελική ευθεία και μέσα στους επόμενους τρεις μήνες ο Δήμος Γρεβενών, ο μεγαλύτερος σε έκταση δήμος της χώρας, θα συμπεριλαμβάνεται στα 50 Πρότυπα Δάση 20 χωρών, τα 11 εκ των οποίων βρίσκονται στον Καναδά απ' όπου ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια η δημιουργία του Διεθνούς Δικτύου Προτύπων Δασών.


  Η ανακήρυξη του Δάσους των Γρεβενών ως Προτύπου παρέχει τη δυνατότητα πρακτικών αειφόρου ανάπτυξης και μιας οικονομικής διαχείρισης που γίνεται ήδη σε δάση άλλων ευρωπαϊκών κρατών με σκοπό να προσφέρουν και στις επόμενες γενιές τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη τους.


  Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας συμμετέχουν στο έργο ≪Πρότυπο Δάσος, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MED≫ ως εταίροι μαζί με αντίστοιχους φορείς από την Κορσική, τη Σαρδηνία, την Ισπανία, την Κροατία, ενώ τις δράσεις παρακολουθούν εμπειρογνώμονες από το Μαρόκο, την Αλγερία, την Τυνησία και την Τουρκία - χώρες που ενδιαφέρονται για τη δημιουργία προτύπων δασών. Η Ισπανία (περιφέρεια Καστίλλης και Λεόν) με το ≪Πρότυπο Δάσος της Ούμπρια≫ ήταν η πρώτη χώρα του ευρωπαϊκού νότου, όπου εφαρμόστηκε η διαδικασία του Πρότυπου Δάσους και η Βαγιαδολίδ είναι σήμερα η έδρα του Μεσογειακού Δικτύου Πρότυπου Δάσους.


  Οι Ισπανοί μπήκαν στη διαδικασία, καθώς η περιοχή της Καστίλλης έχασε μεγάλες δασικές εκτάσεις της λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας, ο αγροτικός της πληθυσμός συρρικνώθηκε και γρήγορα προέκυψαν ερωτήματα για το πώς μπορεί ο τόπος να διατηρήσει το οικολογικό του απόθεμα και να εξασφαλίσει την επιβίωση του ανθρώπινου δυναμικού του. Με στρατηγικό σχεδιασμό, μετά την ανακήρυξή της ως Πρότυπο Δάσος, η περιοχή αξιοποίησε στο έπακρο τα γαλακτοκομικά της προϊόντα και τα φαρμακευτικά της φυτά. Σήμερα στο οικονομικό της προφίλ συμπεριλαμβάνονται 150 επιχειρήσεις που σχετίζονται με το ξύλο, 2.000 εργαζόμενοι, το 50% του πληθυσμού της ζει με τα δασοκομικά προϊόντα και το ξύλο διατίθεται στην αγορά με τη σφραγίδα ποιότητας Pino Soria Burgos.


  Πολλές μεσογειακές περιοχές της Ευρώπης παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αρχικά εντός ≪Καποδίστρια≫ και τώρα με τον ≪Καλλικράτη≫, προχώρησε τις διαδικασίες και αυτή την περίοδο βρίσκεται στη σύνταξη ενός Στρατηγικού Σχεδίου για τον νομό Γρεβενών (εκτός του δήμου Δεσκάτης) συνολικής έκτασης 1.690.000 στρεμμάτων.


「モデル地区」に当たるグレベノ地域の森


 グレベノ市の森は、ギリシャ及び、地中海とその周辺の地図上で近いところにある南東ヨーロッパの森林の中で、最初のモデル地区です。モデル地区設立が適用される範囲は、西マケドニア地区に、直接掛かっています。この地域で面積がいちばん広いグレベノ市は、これから三ヶ月以内に、二十カ国の五十のモデル地区の中に含まれる予定です。森林モデル国際機構が二十年前に始まったカナダに、そのうちの11地区があります。

 グレベノの森のモデルになることの発表は、現実的に持続可能な開発を促します。また、経済的な管理も促すのです。経済的管理は、他のヨーロッパ諸国の森々では、次の世代に環境上それに経済的利益を譲り渡すと言う目的で、既に行われているものです。

 西マケドニア地域、及び、マグネシア行政区は、「ヨーロッパ MED ( 地中海 )の計画:森林モデル」に、コルシカ島、サルデーニャ島、スペイン、クロアチアの各地域とともに参加します。また、モデル森林の創設に関心を示している、モロッコ、アルジェリア、チュニジア、トルコの国々には、専門家がその効果を観察している所です。スペイン ( カスティーリア・レオン州 ) はイタリアの「ウンブリア州のモデル森林」と共に、モデル森林の手続きが適応される、南ヨーロッパの中で最初の国です。あた、スペインのバリャドリッドは、今日、地中海地域の森林モデルの中心地になっています。

 スペイン人は、手続きを初めています。カスティーリア・レオン州では、人間活動の都合で、相当の森林面積が失われているからです。農民の人口は減少していて、急速に、同様な方法が、生態系をこのまま維持出来るのか、また、強力な人間の生存を安全なものに出来るのか、と言う問題が持ち上がっています。森林モデルの発表の後で、州は、酪農製品と薬草を、戦略的な計画を作って、極端に活用するようになっています。今日、州を紹介する文面の経済の部分には、林業に関係する150の企業、州の人口の50%になる2000人の労働者、が含まれています。州は、森林の生産物で生活を営んでいるのです。そして、材木は、Pino Soria Burgos 品質のスタンプが押されて、市場に出されるのです。ヨーロッパの地中海の多くの地域は、よく似た特徴を見せています。西マケドニア州は、( 以前は「カポディストリア 」でしたけれど、現在は「カリクラティー」にされています。[ 行政区の編成が変更されたので ] ) 手続きを進めています。この計画に、西マケドニア州には、グレベノ地区( デスカティ市を除いて )だけで、合計で、面積1.690.000ストレマトン [ 169,000ヘクタール で合ってる? ]が当てられます。
αειφόρος

φορέας

συρρικνώνω

προκύπτω

Φυτά φαρμακευτικά
posted by kyotakaba at 10:02| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年03月10日

Glosbe

 オンラインの Glosbe と言うサービス。

000 1以上の言語と40 000 000翻訳とオンライン辞書

そのギリシャ語:
ギリシャ語 - 辞書のリスト
そのギリシャ語−日本語:
辞書 ギリシャ語 日本語 オンライン, Glosbe
posted by kyotakaba at 20:56| Comment(0) | 現代ギリシャ語辞書 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

( 古典 )ギリシア語動詞の語尾及び接尾辞

 聖トマス大学の Andrea Bonazzi 先生の古典ギリシャ語の説明:

( PDF 書類 )
http://www.st.thomas.ac.jp/link/staff/bonazzi/GRECO/0102verbi.pdf

先生のページ:
Andrea's Personal Home Page


 前にも一度リンクしたような気もしますが、、
posted by kyotakaba at 12:52| Comment(0) | 現代ギリシャ語辞書 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年03月09日

To νησάκι Πάτροκλος, Αττική

 カセメリニ web 版、3月8日付け記事、見出し:


Καναδός δισεκατομμυριούχος ενδιαφέρεται για το νησί Πάτροκλος

カナダの億万長者が、パトロクロス島に関心


 το νησί Πάτροκλος は、スミオン岬から見える島。ここを買って、観光業を興そうというようです。以前は、政府に認可されなかったそうですが、現行の経済危機の下では、買われて、観光開発がされる可能性もあるそう。

Πάτροκλος (νησίδα) - Βικιπαίδεια
View Larger Map
posted by kyotakaba at 15:38| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年03月07日

Γιώργος Νταλάρας: ≪Στηρίζω το δικαίωμα στη διαμαρτυρία≫

 ト・ビーマ web 版、3月6日付け記事


ΤΟ ΒΗΜΑ - Γιώργος Νταλάρας: ≪Στηρίζω το δικαίωμα στη διαμαρτυρία≫
Ο καλλιτέχνης μέσα από το προσωπικό του site απευθύνεται σε όσους του επιτέθηκαν στο Ιλιον

Ο Γιώργος Νταλάρας μέσα από το προσωπικό του site απευθυνόμενος στο κοινό του αλλά και σε όσους επέλεξαν να διαμαρτυρηθούν πετώντας καρέκλες και γιαούρτια εναντίον του στο πλαίσιο δωρεάν συναυλιών, δήλωσε: ≪Στηρίζω το δικαίωμα στη διαμαρτυρία≫.

Ολόκληρη η δήλωσή του

≪Για όσα στο Ίλιον έγιναν…


Επιλέγω να βρεθώ κοντά στον κόσμο. Με ανοιχτές πόρτες για όσους αγαπούν, αλλά κι όσους πικραίνονται.  Σε κάθε περίπτωση με πράξεις, χωρίς να κρύβομαι πίσω από δάφνες του χτες. Με ξεκάθαρη θέση που βασίζεται στα 42 χρόνια αυτόνομης πορείας.

Άλλωστε την κριτική την αποζητώ, μια κι από τον κόσμο έρχομαι και σε αυτόν αναφέρομαι. Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, ακόμα και των μειοψηφιών είναι κατοχυρωμένο. Όχι μόνο δεν έχω πρόβλημα, αλλά το στηρίζω. Η δημοκρατία τους αφορά όλους. Την πλειοψηφία και τη μειοψηφία. Η κάθε άποψη είναι απόλυτα σεβαστή.

Όμως, η πρακτική της βίας δεν έχει σχέση ούτε με τον πολιτισμό, ούτε με τη δημοκρατία. Αντίθετα, η τεκμηρίωση, σε όσους θέλουν να κατακρίνουν την όποια πρωτοβουλία είναι απαραίτητη. Είναι οξυγόνο για την αμφισβήτηση, που για κάθε νέο και δυναμικό άνθρωπο, για κάθε κοινωνία αποτελεί όρο ζωής. Με την προϋπόθεση, όμως, ότι απευθύνεται στα σωστά πρόσωπα. Είμαι φανατικά υπέρ του ≪όλα στο φώς≫.

Θα συνεχίσω το ταξίδι στις γειτονιές, μια και ο καλλιτέχνης αναπνέει όντας όρθιος δίπλα στον πολίτη, δίπλα στον καθένα, με την ακαταμάχητη δύναμη της μουσικής και της ποίησης, κι όχι κρυμμένος.

Τη δική μου πρωτοβουλία, των συναδέλφων μου, των μουσικών, εκείνων που τη στήριξαν, την αγκάλιασε συντριπτικά ο κόσμος. Μπορεί η καλή είδηση να μην αποτελεί γεγονός, αλλά ευτυχώς είναι…

Αρκεί λοιπόν να φωτίσουμε και το αίσθημα των ανθρώπων  που γεμίζουν αυτές τις συναυλίες≫.

Γιώργος Νταλάρας
ヨルゴス・ダーダラス「私は抗議する権利を支持します。」
芸術家は、リオンで彼を襲った人々に向けて、個人サイトで、語った。

ヨルゴス・ダーダラスは、個人サイトを通じて、視聴者、特に、無料コンサートの時に、彼に対して椅子やヨーグルトをを投げつけて抗議した人に向けて、語りました。「私は抗議する権利を支持します。」と語りました。

ダーダラスの発言全文

イリオンで起こったことについて、…

私は、社会に近くいることを選択しています。私を愛して下さる方々への扉は、私に開かれています、一方で、私に不快な思いをさせる方々への扉も開いているのです。皆さんが私に対して行うどのようなことも、過去の栄光の影に隠れることはありません。それは、42年の無意識の歩みに基づいた、私には明白な姿勢なのです。

その上、私は、批判を熱望しているのです。社会から一つの批判がありました、私はそれについて述べます。抗議する権利は、それが少数意見であってさえも、保障されます。私が抱えている問題は一つだけではないけれど、私は抗議を支持します。民主主義は、全ての人に係わっているのです。多数意見にも少数意見にも係わっているのです。どの意見も完全に尊重されるのです。 

けれども、暴力の行使は、文明に関係ないばかりか、民主主義との関係もありません。反対に、主導権を持っている誰でもに批難をしたがる人たちに対しての、弁明は不可欠なのです。弁明は、異議に対しての酸素なのです。若くて力のある人誰にも、人生の条件を構成するどんな社会にとっても、酸素なのです。正面を向いて問いかけると言うことが、必須の条件なのです。私は、「全ては白日の下に」と言うことを信じているのです。

私は様々な地域を旅し続けています。そして、一人の歌手として、市民の側に真直ぐと立って、呼吸をしているのです。市民それぞれの側に、音楽と詩の力、その力には反対の余地はないのですが、その力を持って、まっすぐ立っているのです。隠れてはいないのです。

私自身の主導権については、私の同僚、音楽家たちが支持し、そして、一般の人々が圧倒的に抱いていてくれいています。よい知らせが、事実とはならないのですが、幸いにも、…

ともかく、私たちは、コンサート会場を埋め尽くした人々の感情を叫ぶだけで十分なのです。


επιτίθεμαι

επιλέγω

κατοχυρώνω


Γιώργος Νταλάρας - George Dalaras | Official Website - Επίσημος Ιστότοποςposted by kyotakaba at 12:52| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年03月06日

Η τελευταία μαύρη γάτα

 以前に、『 Ένα φτυάρι στον Άρη ( 火星のスコップ ) 』と言う本を備忘したのですが、そのまま買わずに読んでもいないのですが、その作者、Ευγένιος Τριβιζάς の新しい本が、books in greek のショーウィンドウに並んでいたので、

Η τελευταία μαύρη γάτα
最後の黒猫

 この本も面白そうなのですが、

出版社は、Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο
Metaixmio. Η τελευταία μαύρη γάτα0003866_195.jpeg
下のユーチューブにあるビデオ、オフィシャルなものか、本の挿絵から取ったものか独自に制作したものか、分からないのですけれど。

posted by kyotakaba at 20:43| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年03月05日

Νησιά του Αιγαίου κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς σύνδεση με πλοία

 カセメリニ web 版、3月4日付け記事見出し:

Νησιά του Αιγαίου κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς σύνδεση με πλοία

エーゲ海の島々は、船の連絡がないままになりかけている
posted by kyotakaba at 09:44| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年03月04日

ギリシャ語発音、Google・トランスレート

 Google の translate サービス、以前は短い文でなければ、読み上げなかったのですが ( 30語くらいまで? )、今は、かなり長い文章も読み上げます。例えば、下のコーヒーの値段の記事 ( 280語くらい )の途中、170語くらいまでは読み上げます。けれども、外国語、Starbucks などは、英文字アルファベット、エス・ティ・アール・ビー・・と読むので。

 それで、エティオピア物語を入れてみたのですが、ほぼ190語、読み上げました。
posted by kyotakaba at 09:42| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年03月03日

Μεγάλοι παίκτες για τα πετρέλαια σε Ιόνιο, Κρήτη

 3月3日付け、カセメリニ web 版記事の見出し:

Μεγάλοι παίκτες για τα πετρέλαια σε Ιόνιο, Κρήτη

イオニア、クレタの石油に多くの入札

 これでギリシャの経済が好転すればいいですが。

 、、、というか、この数年のギリシャへの売り浴びせ、その石油を独占しようと、数カ国が企んだ、と言うような陰謀説を思いついたりもして、、
posted by kyotakaba at 20:48| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年03月01日

μεσάζων

 3月1日付け、in.gr 記事見出し:

Πατάτες χωρίς μεσάζοντες και στην Αττική

中間業者なしにジャガイモがアッティカに
μεσάζων:

ο άνθρωπος που παρεμβαίνει ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους άλλους ανθρώπους ώστε να τους φέρει σε επικοινωνία με σκοπό κάποιο όφελος, συνήθως οικονομικό
posted by kyotakaba at 17:43| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Πόσο κοστίζει ένας καφές σήμερα;

 カセメリニ web 版、2月25日付記事から、


Πόσο κοστίζει ένας καφές σήμερα;Πριν από την κρίση, κάθε ρεπορτάζ για την ακρίβεια άρχιζε από τις... τσιμπημένες τιμές των καφέ. Εχοντας συμπληρώσει δύο χρόνια βαθιά βουτηγμένοι στην ύφεση, πήραμε τους δρόμους της Αθήνας για να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι. Και η αλήθεια είναι ότι, ναι, ≪κάτι≫ έχει αλλάξει.
O ανταγωνισμός εμφανίζεται πιο έντονος στις αλυσίδες, όπου τα περιθώρια για μειώσεις είναι λογικά περισσότερα, καθώς ο μέσος πελάτης αγοράζει τον καφέ του και φεύγει. Τα Everest προσφέρουν καφέ με 1 ευρώ, ενώ υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού με κάποια σφολιάτα στα 2 ευρώ. Με αφορμή τον εορτασμό των 40 του χρόνων, ο Γρηγόρης Μικρογεύματα τιμολογεί τον καφέ με 1 ευρώ για τα μικρά μεγέθη και 1,30 για όλα τα κανονικά μεγέθη. Starbucks και Costa Coffee έχουν εισαγάγει ειδικές τιμές κυρίως για τους πρωινούς τους πελάτες. Στο Happy Hour των Starbucks μια σειρά από δημοφιλή προϊόντα (Tall Frappuccino, Tall Cappuccino και καφές φίλτρου κοστίζουν 2 ευρώ). Η προσφορά ισχύει κάθε μέρα έως τις 10 το πρωί και από τις 4 έως και το τέλος της ημέρας. Τα Costa Coffee αντίστοιχα σας περιμένουν καθημερινά μέχρι τις 10 το πρωί για καφέ με 1,95 ευρώ. Τα δυνατά τους βάζουν και τα Flocafe. Για τους πρωινούς πελάτες (μέχρι τη μία το μεσημέρι) μαζί με τον καφέ υπάρχει κέρασμα τυρόπιτα ή στριφτή μπουγάτσα. Και από τη μία το μεσημέρι μέχρι το βράδυ, με κάθε σάντουιτς, γλυκό ή παγωτό κέρασμα ένα αναψυκτικό ή ένας εσπρέσο ή καπουτσίνο, ζεστός ή freddo. Η προσφορά ισχύει και για take away.Η αλυσίδα φρέσκου φαγητού IT προτείνει τον συνδυασμό καφέ με κουλούρι στα 2 ευρώ. Η προσφορά ισχύει καθημερινά μέχρι τις 10 το πρωί και για καφέδες καπουτσίνο, εσπρέσο και nescafe σε κανονικό μέγεθος.


今日、一杯の珈琲はいくらかかるか?

 経済危機の前、物価の高騰について、どのルポルタージュも、コーヒーの価格から初めていました。沈滞にどっぷり浸かって丸二年が過ぎたのですが、何か変わったかどうかを見る為に、アテネの通りを取材しました。何か変わった、と言うことは確かでした。
 競争は、チェーン店でとくに激しくなることは明らかです。経費削減から利益を上げるのは、必要不可欠なことなのです。コーヒーを買う平均的な客は減っているのですから。エベレスト・コーヒーは、1ユーロでコーヒー一杯を提供します。また、2ユーロで、パイ皮の菓子と組み合わせも出来ます。四十周年のお祝いに因んで、グリゴロス・ミクロゲフマタは、小サイズのコーヒー一杯に1ユーロ、すべての普通サイズに1.3ユーロの値段をつけました。スターバックスとコスタ・コーヒーは、主に朝のお客用に、特別料金を導入しています。スターバックスのハッピー・アワーでは、人気のある商品からの1セットが用意されています。( 大サイズのフラペチーノ、大サイズのカプチーノ、フィルターで入れたコーヒー、が2ユーロ。 ) 提供されるのは、毎日、朝10時までと、4時から終日までです。コスタ・コーヒーの各店は、毎日朝10時まで、一杯1.95ユーロでお客を待っています。Flocafe も、それらをし始める可能性があります。Freddo は、朝のお客のために ( 午後一時まで )、コーヒーにティロピタか巻きパイがおまけに付いています。午後一時から夕方までは、サンドイッチにはどれも、お菓子かアイスクリーム、一杯の炭酸飲料か熱いエスプレッソかカプチーノのおまけがあります。テイクアウトのサービスもしています。生鮮食品のチェーン店 ITは、2ユーロで、コーヒーとクルーリのセットを提供しています。そのサービスは、カプチーノ・コーヒー、エスプレッソ、大サイズのネスカフェで行われて、毎日、朝10時まで出されています。
posted by kyotakaba at 12:13| Comment(2) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする