2013年01月31日

エティオピア物語 第五巻 5-2

 Και άν τύχαινε να ξανασυναντηθούν, θα αρκούσε να ιδούν ο ένας τον άλλον γιατί κανένας χωρισμός, όσο μακρύς κι 'αν ήταν, δεν θα μπορούσε να σβήσει από τις ψυχές τους τα ερωτικά σημάδια. Παρ' όλ' αυτά, συμφώνησαν κάποια σημάδια αναγνώρισης : η μεν Χαρίκλεια έδειξε το πατρικό δαχτυλίδι που είχε εκτεθεί μαζί μ' αυτην κι ο Θεαγένης μιά ουλή στο γόνατό του από τραυματισμό του σε κυνήγι κάπρου ώς λεκτικά συνθήματα εξάλλου διάλεξαν η Χαρίκλεια τη λαμπάδα και ο Θεαγένης το φοίνικα.

 そして、もし再開した時には、二人はお互いを見詰めるだけで十分なのです。と言うのは、二人がどんなに遠くに離れていたとしても、誰も、二人の魂から愛の印を消すことは出来ないからなのです。そうだけれども、二人は、見分けるための印の何かを取り決めたのでした。ハリクレアは、自分と一緒に捨てられていた父から譲り受けた指輪を見せたのです。テアゲネスは、猪狩りの時に怪我をした膝の傷跡を見せました。その上、合い言葉として、ハリクレアは松明、テアゲニスは椰子の木に決めたのです。
εκτίθεμαι:εκθέτω
posted by kyotakaba at 12:36| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年01月30日

エティオピア物語 第五巻 5-1

 Συμφώνησε πρόθυμα η Χαρίκλεια και αποφάσισαν, άν τύχαινε να χωριστούν, να γράφουν πάνω σε ναούς ή σε περίβλεπτα αγάλματα, σε κεφαλές Ερμών και λίθους που απόκεινται στα σταυροδρόμια ο μεν Θεαγένης ≪ Ο Πυθικός ≫, η δε Χαρίκεια ≪ Η Πυθιάς ≫ ≪ πήγε πρός τα δεξιά ή πρός τα αριστερά, στην τάδε πόλη ή κώμη ή χώρα ≫, προσδιορίζοντας την ημέρα και την ώρα.

 ハリクレアは快諾しました。そして、もし二人が引き裂かれるようなことが起こったら、神殿か目立つ彫像か十字路を司っている石のヘルメー( 柱 ) の天辺に、テアゲニスは「ピュシコス」、ハリクレアは「ピュシアス」として、「右に行け、あるいは、左に行け。斯く斯くの都市に行け、町に行け、村に行け。」と書いて日にちと時間を定めることを決めたのでした。
απόκειται:εξαρτάται από την απόφαση κάποιου, είναι στην κρίση κάποιου
posted by kyotakaba at 13:14| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年01月29日

エティオピア物語 第五巻 4-7

 Επειδή όμως είναι αστάθμητα τ' ανθρώπινα και πότε εδώ και πότε εκεί μας πάνε και πολλά έχουμε πάθει κι άλλα τόσα περιμένουμε και τώρα έχουμε συμφωνήσει αυτό το βιαστικό ταξίδι πρός τη Χέμμη, όπου θα συναντήσουμε τον Κνήμωνα, και είναι άδηλο το τί μας περιμένει ( μεγάλο, άπειρο διάστημα μας χωρίζει από τη χώρα όπου ελπίζουμε να πάμε ), έλα να συμφωνήσουμε κάποια σημάδια αναγνώρισης που θα μας επιτρέψουν να επικοινωνούμε μυστικά, άν είμαστε μαζί μπροστά σε άλλους, αλλά και να αναζητήσουμε ο ένας τον άλλον, άν μας χωρίσει κάποτε η τύχη. Γιατί είναι καλό εφόδιο στους φίλους που περιπλανώνται ένα σύνθημα που το φυλάνε για να ξαναβρεθούν ≫.

 「人間と言うものは移り変わるものですし、あちらこちらで、これまで多くの人が私たちを苦しめて来ました。ですが、そこで会おうと、ヘミーへの火急の旅を私たちはクニモンと取り決めています。その旅を、今こそ始めようと思っているのです。私たちを待ち構えているのが何なのか、確かなことは分かりません。( 私たちが行きたいと願っている場所からは、無限と思える程問い距離に隔てられています。 ) それで、私たち二人が他人の前にいる時、密かに言い交わすことが出来るような、あるいは、運命が二人を引き離した時に、お互いを探すことが出来るような、そのような、それと分かる符丁のようなものを決めて置きましょう。再開するためには、それに気を付けて置く符丁のようなものは、彷徨っている友人にとっては、格好の手だてとなるからです。」

αστάθμητος:που δεν μπορούμε να τον υπολογίσουμε ή να τον προσδιορίσουμε,
posted by kyotakaba at 15:19| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ψειρίζω

 カザンザキスの旅行記に使ってあった語。「ψειρίζω」。
第一義は、虱を取るの意味。この意味で、使ってあった箇所もありました。
η γυναίκα, σκυφτή αιώνια, πλένει, μπαλώνει, μαγερεύει ή ψειρίζει τα μωρά της.

 これとは違う意味で、細かなことに文句を言うの意味もあるようです。λεπτολογώ のような。
それが、
Καθόταν μέσα σ' ένα κινέζικο καφενείο βρωμερό, όλο θόρυβο, κι όλοι μέσα εκεί μάλωναν ή ψειρίζουνταν ή παζάρευαν.
 のところ、μάλωναν / 怒鳴り合う、παζάρευαν / 値切る、と並んで使われているので、虱を取るの意味ではなくて、文句を付けるの意味なのだと思います。
posted by kyotakaba at 09:11| Comment(0) | 単語メモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年01月28日

エティオピア物語 第五巻 4-6

 Και όταν, μετά από πολλή ώρα, θυμήθηκαν τί είχαν να κάμουν, σταμάτησαν με μισή καρδιά τις περιπτύξεις και είπε ο Θεαγένης τα εξής : ≪ Το να ενωθούμε, Χαρίκλεια, και να αποκτήσουμε εκείνο που θεωρήσαμε απ' όλα προτιμότερο και άξιο να του θυσιάσουμε τα πάντα, κι εμείς το ευχόμαστε και είθε να μας το χαρίσουν οι θεοί της Ελλάδας.

 そして、何時間かの後に、二人は、何をしなければならないかを思い出したのです。渋々ながら抱擁を止めました。そして、テアゲニスは次のように言いました。「ハリクレア、二人で力を合わせて、他の何よりも望ましいく私たちが何もかもを犠牲に払う価値があると思われるものを手に入れましょう。それから、ギリシャの神々が私たちに恩恵を下さるようにお祈りしましょう。」

με μισή καρδιά:απρόθυμα

περίπτυξη:αγκάλιασμα
posted by kyotakaba at 11:55| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年01月25日

エティオピア物語 第五巻 4-5

 Ξεχνώντας τα πάντα, αγκαλιασμένοι σφιχτά σάν να ήταν ένα σώμα, παρθένοι ακόμα και οι δυό, χόρταιναν έρωτα αγνό βρέχοντας ο ένας τον άλλον με δάκρυα θερμά και αλλάζοντας μόνο αθώα φιλιά・ γιατί η Χαρίκλεια, οσάκις ένιωθε τον Θεαγένη να παρασύρεται από την ανδρική ορμή του, τον σταματούσε θυμίζοντας του τους όρκους κι εκείνος χωρίς καμιά δυσκολιά συνερχόταν και πρόθυμα ξαναγινόταν φρόνιμος : άς ήταν σκλάβος του έρωτα・ ήταν κυρίαρχος της ηδονής.

 二人は、何もかもを忘れて堅く抱き合っていました。それは、まるで一つの身体であるかの様にでした。それでも、二人は純真なままだったのです。清らかな愛に二人は満足していました。一人がもう一人を、涙で熱く濡らして、清純な口づけだけを取り交わしたのです。と言うのは、ハリクレアは、それ程屢々、テアゲニスは自分の男性的な激しい感情に引き摺られていると考えていたので、テアゲニスに誓いを思い出させて思いとどまらせたのです。テアゲニスは難なく冷静に戻り、喜んで、また節度を持ったのでした。愛の奴隷になろう、官能を支配下に置こう、と思ったのです。

οσάκις:όσο συχνά, όσες φορές

πρόθυμα:με προθυμία, φιλότιμο, ευσυνείδητα
posted by kyotakaba at 13:38| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年01月24日

エティオピア物語 第五巻 4-4

 Στο σπήλαιο έμειναν μόνο ο Θεαγένης και η Χαρίκλεια που θεώρησαν ότι οι φοβερές τους συμφορές τους έδιναν μιά ευκαιρία να χαρούν το μεγαλύτερο αγαθό・ καθώς πρώτη φορά βρίσκονταν μόνοι οι δυό τους, χωρίς κανένας να τους ενοχλεί, παραδόθηκαν ολόκληροι σε παράφορα αγκαλιάσματα και ατέλειωτα φιλιά.

 洞窟には、テアゲニスとハリクレアだけが残ったのです。二人の恐ろしい災難が最大の喜びを享受する機会を二人に与えてくれた、と、二人は考えたのです。誰にも邪魔されず、自分たち二人だけになるのは、初めてだったのです。二人は、情熱的な抱擁と終わることのない接吻に、我を忘れたのです。
posted by kyotakaba at 12:47| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年01月23日

Ο κόσμος του Εμμανουήλ Βουρέκα

 ギリシャ人建築家 Εμμανουήλ Βουρέκας の評伝 (?) 。

『 Ο κόσμος του Εμμανουήλ Βουρέκα 』
Μάρω Καρδαμίτση 著
出版社:Εκδόσεις Μέλισσα

:: Melissa Books ::


.:BiblioNet : Ο κόσμος του Εμμανουήλ Βουρέκα / Καρδαμίτση - Αδάμη, Μάρω

VourekasProsklisi_digital_g.jpg Εμμανουήλ Βουρέκας は、アテネ市内のメガロ・ムシキーやヒルトン・ホテルを設計。
ギリシャ建築のwebページから:
Articles - ΕΡΓΟ - ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ - Ο κόσμος του αρχιτέκτονα Εμμανουήλ Βουρέκα (ντοκιμαντέρ)
posted by kyotakaba at 18:57| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第五巻 4-3

 Και να τί της είχε συμβεί : όταν ο Θύαμης πιάστηκε ζωντανός και αιχμαλωτίστηκε και το νησί πυρπολήθηκε και εγκαταλείφθηκε από τους ποιμένες που το κατοικούσαν, ο Κνήμων και ο Θέρμουθης, ο υπασπιστής του Θύαμη, διέπλευσαν χαράματα τη λίμνη με σκοπό να μάθουν ποιά τύχη είχαν επιφυλάξει στο λήσταρχο οι εχθροί・ τη συνέχεια της περιπέτειάς τους ήδη την έχουμε διηγηθεί.

 ハリクレアに起こったことはこう言うことだったのです。: シアニスは生きたまま捕まえられ捕虜にされたのです。羊飼い達に見捨てられた島は、焼き討ちを受けました。その島に住んでいた、クニモンとシアニスの副官だったセルムウシスは、夜明けに、敵が盗賊の首領にどのような運命を用意しているのかを知るため、と言う目的で、沼を渡ったのです。それからの波瀾は、すでに、物語りました。
posted by kyotakaba at 12:48| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年01月22日

Πέθανε ο Παύλος Μάτεσις

 カセメリニ、1月20日付け記事見出し。

Πέθανε ο Παύλος Μάτεσις

パブロス・マティシス死去

 Παύλος Μάτεσις は、1933年生まれの作家:

.:BiblioNet : Μάτεσις, Παύλος, 1933-
posted by kyotakaba at 13:18| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第五巻 4-2

 Έτσι και ο Κνήμων τότε, απέφευγε ό,τι ποθούσε πιό πολύ απ' όλα και εξελάμβανε τα ευχάριστα για φοβερά・ γιατί η νέα γυναίκα που θρηνούσε δεν ήταν η Θίσβη, αλλά η Χαρίκλεια.

 そして、クニモンは、他の何よりも切望していたものを取り逃がしたのです。幸運を脅威だと考えてしまったのです。と言うのは、泣いていた若い女は、シスヴィではなく、ハリクレアだったのですから。

εκλαμβάνω:αντιλαμβάνομαι κάτι με κάποιον τρόπο ή με κάποια έννοια ή από κάποια άποψη, υποθέτω, κρίνω, φαντάζομαι
αορίστος : εξέλαβα
παρατατίκος : εξέλαμβανα
posted by kyotakaba at 13:14| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年01月21日

エティオピア物語 第五巻 4-1

 Ακόμα μιά φορά ο Καλάσιρις είδε κι έπαθε να τον συνεφέρει. Χωρίς αμφιβολία, κάποιο δαιμόνιο, από κείνα που συχνά κάνουν τ' ανθρώπινα χλεύη και παιχνιδάκι, έπαιζε με τον Κνήμωνα και δεν τον άφηνε να γευθεί ανώδυνα τα ευχάριστα αναμειγνύοντας με πόνο εκείνο που σε λίγο έμελλε να τον χαροποιήσει : ίσως έτσι το συνηθίζουν τα δαιμόνια και τώρα απλώς έδειχναν αυτή τους τη συνήθεια, ίσως όμως και η φύση του ανθρώπου να μην αντέχει άκρατη και καθαρή χαρά.

 カラシリスはクニモンを見ると直ぐに、快復させようと腐心したのでした。疑いもなく、しばしば人間を嘲笑し玩具にしてしまう、何かの悪鬼がクニモンを弄んでいて、喜びがもたらされようとすれば直ぐに、苦しみに彼を巻き込んで、苦もなく楽しみを享受するようなことがないようにしているのでした。おそらく、そうすることが、悪鬼たちの習いなのです。そして今まさに、そのいつものことをして見せているのです。一方、おそらく、人間はその本質で、極度の喜び、ただ喜びだけがある、と言うことには耐えられないのです。
χλεύη:ο εμπαιγμός, κοροϊδία

αναμειγνύω:ανακατεύω

χαροποιώ:προξενώ χαρά, κάνω κάποιον χαρούμενο
posted by kyotakaba at 13:15| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年01月18日

エティオピア物語 第五巻 3-3

 έτρεμε όλος και χτυπούσαν τα δόντια του και σίγουρα θα πέθαινε απ' το φόβο του άν δεν τον έπαιρνε είδηση ο Καλάσιρης που άρχισε αμέσως να τον λόγια. Και όταν τον έφερε κάπως στα συγκαλά του, ζήτησε ο Καλάσρης να μάθει την αιτία・ κι εκείνος ≪ είμαι χαμένος ≫, λέει・ ≪ ζεί στ' αλήθεια αυτή η κακούργα η Θίσβη ≫・ και λέγοντας αυτά λιποθυμάει και πάλι.

 クニモンは、全身震えて歯を打ち鳴らしていました。そして、もしカラシリスが気が付かなかったら、恐怖できっと死んでしまっていたでしょう。カラシリスは、すぐに、クニモンに話し掛けました。カラシリスは、クニモンを正気にさせると、原因を知ろうと尋ねたのでした。クニモンはこう言いました、「私はわけが分かりません、極悪人シスヴィが本当に生きているのでしょうか。」。そう言うと、また、気を失いました。
posted by kyotakaba at 13:23| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年01月17日

エティオピア物語 第五巻 3-2

 με κόπο συγκρατήθηκε να μην πέσει και, από φόβο μην τον δεί κανείς ( ήδη για δεύτερη φορά λαλούσαν τα κοκόρια ), άρχισε να τρέχει παραπατώντας και, πότε σκοντάφτοντας πάνω σε κάποιο εμπόδιο, πότε πέφτοντας ξαφνικά πάνω σε τοίχο, πότε χτυπώντας το κεφάλι του στα υπέρθυρα είτε σε κάποιο σκεύος που ήταν κρεμασμένο από την οροφή, φτάνει επιτέλους, μετά από μεγάλη περιπλάνηση, στο δωμάτιο όπου είχαν καταλύσει και αφήνεται να πέσει στο κρεβάτι・

 クニモンは、誰かに見られはしないかと恐れて、やっとのことで、倒れないように持ち堪えました。( すでに、雄鶏が二度目を鳴いていました。 ) そして、蹌踉けながらも走り出したのでした。時には何か当たる物に躓いたり、時には突然に壁にぶち当たったり、時には目草や天上からぶら下げられた道具に頭をぶつけたりしながら、散々に彷徨い歩いた後、カラシリスと一緒に泊まっていた部屋に辿り着いて、寝台に倒れ込んだのです。
posted by kyotakaba at 12:00| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年01月16日

Τυροκομείο Αρβανίτη - Καλωςορίσατε!

 ギリシャのチーズ製造会社、Τυροκομείο Αρβανίτη 、日本にも輸出していると。

Τυροκομείο Αρβανίτη - Καλωςορίσατε!posted by kyotakaba at 22:00| Comment(0) | ギリシャのこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第五巻 3-1

 Ακούγοντας αυτά ο Κνήμων δεν μπόρεσε άλλο να συγκρατηθεί ούτε περίμενε ν' ακούσει τα υπόλοιπα・ ενώ στην αρχή του θρήνου είχε συμπεράνει άλλα, τα τελευταιά λόγια τον έπεισαν ότι ήταν όντως η Θίσβη και λίγο έλειψε να σωριαστεί εκεί, πίσω απ' την πόρτα・
 その言葉を聞いてクニモンは、気持ちを抑えることも出来ず、その続きを聞くことを待つことも出来ないのでした。悲嘆の言葉の最初のあたりでは、クニモンは他の推量をしたのですけれど、最後の言葉が、女はまさしくシスヴィであると、クニモンを確信させたのです。そして、戸の後ろに、もう少しでひっくり返る所でした。λίγο έλειψε να:παραλίγο
posted by kyotakaba at 12:44| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年01月15日

エティオピア物語 第五巻 2-10

  Άχ ψυχή μου, που άραγε να βρίσκεσαι; Ποιά τύχη σε έχει βρεί; Μήπως κι εσύ, αλίμονο, έχεις πέσει στη σκλαβιά, ψυχή ελεύθερη που άλλο αφέντη δεν γνωρίζεις απ' τον έρωτα; Άχ άς ήταν μόνο να σωθείς και κάποτε να ξαναδείς τη Θίσβη σου・ γιατί έτσι θα με πείς, κι άς μήν το θέλεις ≫.

 「ああ、私の魂! 貴方は一体何処にいるのかしら? どんな運命が貴方を見舞ったのか知ら? たぶん、ああ悲しいこと、愛より他に支配する者を知らない自由な魂の貴方、貴方も、奴隷になってしまっているでしょうか? ああ、貴方だけでも助かっていればいいのですけれど、そして、誰かが貴方のシスヴィの元に貴方を戻してくれればいいのですけれど。だって、貴方は私をそう呼ぶのですから。貴方がそう望んでなければいいのに。」
posted by kyotakaba at 11:54| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年01月11日

エティオピア物語 第五巻 2-9

 Όλ' αυτά όμως τ' αλάφραινε ο πιό αγαπητός μου・ εκεί, ενώ ήμουν ζωντανή, για πεθαμένη, όπως με νόμιζε, με έκλαψε, για σκοτωμένη με πένθησε・ και τώρα πάει, τα 'χασα κι αυτά, πάει, έφυγε αυτός που με συντρόφευε στη δυστυχία και που σάν βάρη μοιραζόταν μαζί μου τα βάσανα・ και να 'μαι μόνη και έρημη, αιχμάλωτη και πολύθρηνη, παραδομένη στο έλεος τύχης πικρής να ανέχομαι ώς τώρα τη ζωή επειδή ελπίζω ότι ακόμα ζεί η πιό γλυκιά μου αγάπη.

 「そんな辛いことがあっても、私の最愛の人は、それを全部楽にしてくれるのです。あの洞窟で、私は生きていたのに、あの方は、私を死んでいると思い、私のことで泣いたのです。私が殺されたと思い、私のことで悲しんだのです。そうして、あの方は行ってしまいました。私は、あの方を見失ったのです。不運にも私と連れ立ったあの方、まるで重い荷物の様に苦悩を私と分け合っていたあの方は、行ってしまいました。そうして、私は一人になり、見捨てられたのです。そして、捕虜になり散々と泣いているのです。運命がなすままの苦しみに捉えられて、私は、これまでの人生を受け容れているのです。そうして、私の最愛の方がまだ生きておられると、希望をつないでいるのです。」

αλαφραίνω:αλαφραίνω ρήμα γίνομαι ελαφρύς, ανακουφίζομαι

πολυθρήνητος:αυτός που τον θρηνούν πολύ

παραδίδω
posted by kyotakaba at 13:06| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年01月10日

エティオピア物語 第五巻 2-8

 Πίστευα ότι είχα γλιτώσει τη σκλαβιά και να 'μαι πάλι σκλάβα・ από το δεσμωτήριο είχα φύγει και ξανά τώρα με φρουρούν・ νησί με κρατούσε και σκοτεινή σπηλιά・ όμοια τα τωρινά είναι μ' εκείνα, για να μήν πώ πικρότερα αφού είναι μακριά μου αυτός που θέλει και μπορεί να με παρηγορήσει・ μιά ληστρική σπηλιά είχα χθές για καταφύγιο, βάραθρο άδυτο και τί άλλο παρά τάφο είχα για κατοικία.
 「私は奴隷状態から免れたのに、また、奴隷になったと思っています。牢獄から出て、今は、また、ここの人たちが私を見張っています。島と暗い洞窟に閉じ込めたのです。ここは、そこと同じです。ここは、私を慰めようとしてくれる、慰めることが出来るあの方のいるところから、遠く離れているので、苦言を言うことも出来ないのですから。昨日、ある盗賊の避難と不可侵の聖域のための洞窟に、私はいました。住処のためには、墓以外に何があったでしょう。」
posted by kyotakaba at 12:01| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年01月09日

エティオピア物語 第五巻 2-7

  ≪ Άχ δύστυχη εγώ που είχα πιστέψει ότι γλίτωσα από τα χέρια των ληστών κι από τον άδικο θάνατο και ότι θα ζούσα στο εξής μαζί με τον πολυαγαπημένο μου, στα ξένα βέβαια και χωρίς μόνιμη κατοικία, αλλά τόσο ευτυχισμένη αφού θα ήμουν μ' εκείνον, μιά και δεν υπάρχει για μένα κακό τόσο βαρύ που να μήν μπορώ να το βαστάξω μαζί του・ όμως η τύχη η αχόρταγη που από τη γέννησή μου με καταδιώκει, αφού με άφησε να γευτώ λίγη χαρά, ύστερα με ξεγέλασε.

 「ああ、盗賊の手からそれに無益の死から助け出された、それに、最愛の人と暮らすことが出来るだろうと、定まった住宅もなく外国だけれど、あの方と一緒に暮らせるならばどれだけ幸せで、あの方と一緒に耐えることができないような苦しみは、私にはひとつもない、と、信じていた私は、何と不幸なのでしょう。けれども、飽くことのない運命は、私が生まれた時から私を追い回していて、ほんの少しの喜びを味あわせたかと思うと、直ぐに、私を騙すのです。」
posted by kyotakaba at 12:38| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年01月08日

エティオピア物語 第五巻 2-6

  Ώσπου, μετά από πολλή ώρα και αφού είχε διατρέξει πολλές φορές τα ίδια μέρη, άκουσε μιά γυναίκα που θρηνούσε γοερά κρυμμένη στο σκοτάδι σάν ανοιξιάτικο αηδόνι που ψάλλει μές στη νύχτα μοιρολόι. Οδηγημένος από το θρήνο όρμησε στο δωμάτιο και, βάζοντας τ' αυτί εκεί όπου συναντιώνται τα θυρόφυλλα, βάλθηκε ν' αφουγκράζεται τα λόγια της・ και να τί άκουσε :

 それから何時間もの間、同じところを何度も行き来した挙句、暗闇の中に隠れて、女性が悲し気に泣いているのを聞いたのです。その声は、夜に葬送歌を歌う春のナイチンゲールのようでした。泣声に導かれて、クニモンは、ある部屋に飛込みました。そして、二つの扉が合わさっているところに耳を押し付け、どうにかして女性の話しに耳を傾けたのです。そして、何があったのかを聞いたのです。
posted by kyotakaba at 13:01| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年01月07日

Αθήνα

 19世紀、20世紀で消えてしまった、古いアテネの案内。

『 Αθήνα 』( Ιχνηλατώντας την πόλη με οδηγό την ιστορία και τη λογοτεχνία )
Θανάσης Γιοχάλας, Τόνια Καφετζάκη
出版社:Βιβλιοπωλείον της Εστίας

.:BiblioNet : Αθήνα / Γιοχάλας, Θανάσης


b185227.jpg
posted by kyotakaba at 13:10| Comment(1) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第五巻 2-5

  Μισοχαμογέλασε ακούγοντας τον ο Καλάσιρης κι ευθύς ξαναβυθίστηκε στον ύπνο・ ο δέ Κνήμων βγήκε από το δωμάτιο κι άρχισε να παθαίνει όσα παθαίνει όποιος περιφέρεται νύχτα μές στο σκοτάδι σε ξένο σπίτι・ όλα όμως τα υπέμενε απ' τη λαχτάρα του να απαλλαγεί από το φόβο της Θίσβης κι από τη φοβερή του υποψία.
 カラシリスは、クニモンの話しを聞いて少しだけ微笑んで、直ぐに、また眠りに就いてしまいました。一方、クニモンは、部屋を出て、苦しみ始めたのです。そして、知らない土地の真っ暗な夜の中を彷徨い歩けば、歩くだけ、苦しむのでした。そして、クニモンは、シスヴィへの恐怖、疑惑への不安からどうにか解放されたいと言うもどかしさを耐えていたのです。
posted by kyotakaba at 13:03| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする