2013年03月30日

Ο καιρός και το… νησί πιθανά αίτια για τους αιωνόβιους της Ικαρίας

 カセメリニ、3月28日付け記事からΟ καιρός και το… νησί πιθανά αίτια για τους αιωνόβιους της Ικαρίας


Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη μόλις το 0,1% του πληθυσμού ζει πάνω από 90 χρόνια στην Ικαρία το αντίστοιχο ποσοστό είναι δεκαπλάσιο. Οι μέχρι σήμερα παρατηρήσεις συγκλίνουν στον τρόπο ζωής των κατοίκων της Ικαρίας και συγκεκριμένα στην μεσογειακή διατροφή, την ορεσίβια ζωή και την χαλιναγώγηση του στρέσ, ως παράγοντες προστασίας από καρδιαγγειακά και νεοπλασματικά νοσήματα. Ωστόσο, παρατηρείται διαφορά στα ποσοστά μακροβιότητας μεταξύ των κατοίκων του Βορειοανατολικού τμήματος (1,1% του πληθυσμού άνω των 90 ετών) και του Νότιου Τμήματος (0,6%), και η οποία δύναται να σχετίζεται με τις μετεωρολογικές συνθήκες και τις εδαφικές ιδιομορφίες που έχουν οι περιοχές αυτές και πιθανόν να επηρεάζουν τη συγκέντρωση ιχνοστοιχείων και μετάλλων στο έδαφος και τα ύδατα που εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα χαρακτηριστικό της Ικαρίας είναι η ορεινή διαμόρφωση του εδάφους και η διανομή μέρους πληθυσμού σε υψηλό υψόμετρο όπου ακμάζει η συλλογή και βρώση βοτάνων και χόρτων.


 気候とそれから…。イカリア島の長寿者の原因は、おそらく島にあるのだろう。

 国立統計局のデータによると、ヨーロッパの他の地域では、90歳を超えて生きている人は、人口の0.1パーセントに過ぎないのですが、イカリア島では、その十倍に相当する人がいます。今日までの研究では、イカリア島の住人の生活様式に研究者の見解はまとまっています。具体的には、地中海的食事、山間の生活、ストレスの抑制が、心臓疾患や腫瘍による疾患からの保護になるのだと考えられています。しかしながら、島の北東部の住民と南部の住民の長寿者の割合には違いが見られます。( 90歳を越える人の人口の割合は、北東部は1.1パーセント、南部は0.6パーセント。 ) それらは、気象条件に関係がある可能性があります。また、あるいは、希少なミネラルが、これらの土地と食物連鎖に入る水の中に集積していることが、影響しているかもしれません。イカリア島は山がちな土地であること、高地に人口が散在していること、薬草と野菜が豊富でそれを食事にしている、と言う特徴は注目に値します。
posted by kyotakaba at 14:39| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年03月29日

Eις το Φως της Hμέρας 4

≪ Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα
που κι εγώ ακόμα δεν μπορώ να κάνω! ≫

≪ Θα μου κάνεις μεγαλή χάρη άν έρθεις μαζί μου.
Πρέπει να έχω κάποιον και διαλέγω εσένα
για το καλό σου! ≫

≪ Θα σε περιμένω αύριο από το μεσημέρι
ως τις τέσσερις στη μικρή πλατεία,
στο καφενείο, δίπλα στα σιδεράδικα. ≫

≪ ΑΑΑΑ ≫
≪ Μακάρι να ήταν αληθινό... ≫


「一つ問題がある。
儂は、まだ出来ないのだ!」

「お前が儂と一緒に行ってくれれば、大変うれしいのだがな。
儂は誰かと一緒でなければならないのだが、お前を選んだのだ。
お前は善い子だからな。」

「明日、正午から四時まで、儂は、
鍛冶屋が側に並んでいる小さな公園のカフェニオで、
お前を待っていよう。」

「ああああ、」
「本当だったらいいなあ…、」
posted by kyotakaba at 11:48| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年03月28日

エティオピア物語 第五巻 14-4

 Τα μεγαλύτερα εξάλλου και τα πιό τολμηρά έμοιαζαν σάν να θέλουν να πηδήξουν έξω από τον κύκλο και σάν να τα εμπόδιζε η τέχνη που σάν με μάντρα χρυσή είχε περιβάλει με τη σφενδόνη κι εκείνα και την πέτρα・ κι εκείνη ήταν πέτρα αληθινή και όχι απομίμηση : σκαλίζοντας γιά το σκοπό αυτον ο τεχνίτης ένα μέρος των άκρων της πέτρας έδειξε με τρόπο φυσικό αυτο που ήθελε, θεωρώντας περιττό να σοφιστεί άλλο τρόπο να παραστήσει πέτρα πάνω στην πέτρα・ έτσι λοιπόν ήταν το δαχτυλίδι.

 その上、最も大きくて他の子羊よりも大胆な子羊たちは、その輪から外に飛び出したいようにしていて、そして、そこに宝石が付けられている指輪の冠部が金の柵で取り囲んでいるような細工が、その子羊たちの邪魔をしているように見えるのです。その石は本物で、偽物ではないのです。石は、職人が、石の角の一つが自然に見えるように彫ったものでした。職人はそうのように望んでいたし、また、石の上に石を表現しようと他の工夫を凝らしてみることは無益だと考えたのです。指輪は、こうしたものだったのです。

σοφίζομαι : επινοώ, μηχανεύομαι

παρασταίνω : εμφανίζω, παρουσιάζω
posted by kyotakaba at 13:32| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

σφενδόνη

 エティオピア物語 第四巻 8-7 で使われ、その後も使われている語、「 σφενδόνη 」。
8-7 では、指輪の吊り鎖 としていました。これは間違いで、指輪の冠部。
posted by kyotakaba at 13:25| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年03月27日

エティオピア物語 第五巻 14-3

 Και μπορούσες να δείς αρνάκια να σκιρτάνε απαλά και άλλα ν' ανεβαίνουν κοπαδιαστά στο βράχο, άλλα γύρο από το βοσκό να ξετυλίγουν επίσημους κύκλους κάνοντας θέατρο ποιμενικό εκείνη την πλαγιά, κι άλλα, λάμποντας από τη φλόγα του αμεθύστου σάν να τα φώτιζε ήλιος, ανασηκωμένα στ' ακρόνυχα να ξύνουν το βράχο.

 そして、温和な子羊たちも見ることが出来るのです。ある子羊たちは、群れになって岩の上に登っています。ある子羊たちは、羊飼いの周りを、静々と輪になって取り巻いて岩の斜面で羊飼いの劇を演じているのです。ある子羊たちは、そこを太陽が照らしているかの様な紫水晶の光に輝いて、爪の先で立ち上がり、岩を引っ掻いているのです。
posted by kyotakaba at 11:05| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年03月26日

エティオピア物語 第五巻 14-2

 ένας μικρός βοσκός, ανεβασμένος πάνω σε βραχάκι ώστε να βλέπει ολόγυρα, έβοσκε το κοπάδι του κατευθύνοντας τα πρόβατα με τον ήχο της φλογέρας του κι εκείνα φαίνονταν σάν να υπακούουν και πρόθυμα να οδηγούνται στη βοσκή από τον τόνο που τους έδινε η φλογέρα. Και θα 'λεγε κανείς ότι ήταν χρυσό το πλούσιο μαλλί τους κι αυτό δεν το είχε κατορθώσει η τέχνη, αλλά ήταν ο αμέθυστος που έδινε στη ράχη τους μιά ρόδινη απόχρωση.

 このような絵でした。子供の羊飼いが岩の上に登って辺りを見回しています。その子供の笛の音に随がって来た羊の群れが草を食んでいます。羊たちは、素直に言われるままにして、笛が出す音で、喜んで牧場に連れて行かれる様に見えるのです。そして、それを見た誰もが、羊たちは豊かな黄金の毛であるけれど、それは技巧で作られているのではなく、羊たちの背に薔薇色の色合いを映している紫水晶なのだ、と言うでしょう。
posted by kyotakaba at 13:13| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年03月25日

エティオピア物語 第五巻 14-1

 Τέτοιοι είνει όλοι οι αμέθυστοι της Ινδίας και Αιθιοπίας・ εκείνος όμως που πρόσφερε στον Ναθσικλή ο Καλάσιρης ήταν πολύ πιό όμορφος ακόμα κι από κείνους γιατί είχε πάνω σκαλιστή μιά ζωγραφιά :

 インドとエティオピアの紫水晶はそういう本物の紫水晶なのです。ですが、カラシリスがナフシキリスに差し出した紫水晶は、それらより以上にもっと美しかったのです。その上に絵が彫ってあったのです。
posted by kyotakaba at 12:32| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年03月22日

Eις το Φως της Hμέρας 3

≪ Κοντά στη στήλη του Πομπηΐου... ≫

≪ ... Γνωρίζω ένα μέρος όπου είναι κρυμμένος ένας μεγάλος θησαυρός. ≫

≪ χρυσά νόμισματα και, κυρίως, πολύτιμοι λίθοι εγώ απ' όλα αυτά δεν θέλω τίποτα. ≫

≪ Μόνο ένα μικρό, σιδερένιο κουτί που θα βρεις στο βάθος θα πάρω... ≫

≪ ξέρω τί σκέφτεσαι. Γιατί δεν παώ να το πάρω μόνος μου, δεν μπόρω να σου πώ. ≫


「ポンペウスの柱の近くに、…」

「莫大な宝が隠されているのを、儂は知っておる。」

「金貨と、ほとんどは宝石だ。儂は、それ全部を欲しいとは思わんのだ。」

「小さな鉄の箱がある、その箱の底に、お前は…、」

「お前が何を考えているか、儂は分かっておる。お前一人で取りに行かない方はないだろう。そうでなければ、儂はお前に言いはしまい。」
posted by kyotakaba at 12:04| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年03月21日

エティオピア物語 第五巻 13-4

 Μιά καθαρή, σάν ανοιξιάτικη χάρη καίει στο βάθος του αιθιοπικού αμεθύστου・ κι άν τον κρατείς και τον στριφογυρίζεις εκπέμπει μιά ακτίνα χρυσή που δεν είναι τραχιά ώστε να θαμπώνει τα μάτια, αλλά σκορπίζει ολόγυρα γλυκιά ευθυμία・ και δύναμη έχει πιό αληθινή από τους δυτικούς αμεθύστους και δεν διαψεύδει τ' όνομά του, αλλά στ' αλήθεια αμέθυστο κάνει όποιον τον φοράει κρατώντας τον νηφάλιο στα συμπόσια.

 エティオピアの紫水晶の底では、春の喜びのような清明さが輝いていました。それを手に取って回したならば、金色の光を放つのです。その光りは、目を眩ませるような不快なものではないのです。ですけれど、あたりに優しい楽しい気分を撒き散らすのです。その力は、西洋のどの紫水晶よりも本当なのです。そのアメジストと言う名前を裏切らないのです。本物の紫水晶アメジストは、それを身に着けている者を、宴会で酔わなくさせるのです。
posted by kyotakaba at 13:34| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年03月20日

エティオピア物語 第五巻 13-3

 Και συνάμα του προσφέρει ένα βασιλικό δαχτυλίδι, θείο, θεσπέσιο κόσμημα, με τον δακτύλιο από ήλεκτρο και τη σφενδόνη να φλέγεται από αμέθυστο αιθιοπικό μεγάλο σάν μάτι παρθένου και πολύ πιό όμορφο και από τους ιβηρικούς και από τους βρετανικούς γιατί ο αιθιοπικός αμέθυστος έχει χρώμα κόκκινο ανοιχτό σάν τριαντάφυλλο που λίγο πρίν ήταν μπουμπούκι και τώρα μόλις έχει ανοίξει τα πέταλά του και για πρώτη φορά το ροδίζουν οι ακτίνες του ήλιου.

 そして、カラシリスは、言うと同時に、神々しい神授の宝飾である王家の指輪をナフシキリスに差し出したのです。指輪の輪は琥珀でした。冠部は大きなエティオピアの紫水晶が、乙女の瞳の様に、燃えて輝いていました。その紫水晶は、イベリアのものよりもブリタニアのものよりもずっと美しかったのです。と言うのは、エティオピアの紫水晶は、明るい赤色をしていたのです。その色は、まるで、太陽の光が辺りを朱色に染め始める最初の一閃の為に、直前まで今にも開きそうだった莟が、その光りの直後に花弁を開き始めた時の薔薇の色だったのです。

σφενδόνη:bezel

μπουμπούκι:λουλούδι που δεν ειναι εντελώς ανοιγμένο
posted by kyotakaba at 12:18| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年03月19日

エティオピア物語 第五巻 13-2

 Και όταν έφτασαν στο ναό του Ερμή ― σ' αυτον πρόσφερε τη θυσία ο Ναυσικλής γιατί τον σεβόταν περισσότερο από τους άλλους θεούς ως προστάτη της αγοράς και των εμπόρων ― και θυσιάστηκαν τα σφάγια, εξέτασε ο Καλάσιρης για μιά στιγμή τα σπλάχνα τους και, με τις αλλαγές στην έκφραση του προσώπου του, έδειξε ότι έβλεπε σ' αυτά πολλά και διάφορα, πότε ευχάριστα και πότε λυπηρά. Ύστερα, ακουμπάει τα δυό χέρια στο βωμό, μουρμουρίζει κάτι, και, κάνοντας σάν να έπαιρνε από τη φωτιά αυτό που από ώρα είχε στο χέρι, ≪ Ιδού ≫, είπε, ≪ Ναυσικλή, τα λύτρα της Χαρίκλειας・ οι θεοί μέσω εμού σου τα δίνουν ≫.


 ハリクレアたちがヘルメスの神殿に着くと、そこでは、ナフシキリスが生贄を捧げていました。ナフシキリスは、他のどの神よりも、市場と商人の守護神であるヘルメスを崇めていたからなのです。何頭かの犠牲獣が生贄にされていました。カラシリスは、少しの間、その内臓を調べました。そして、時に楽しげに時に悲しげに、顔の表情を様々に変えて、たくさんのそして様々なものを見たと言うことを示したのでした。それから、両手を祭壇に手を触れました。そして、まるで炎の中から取り出して、その時から掌にあるかのようにして、何かからからと小さな音を立てたのです。そして言いました。「ご覧なさい、ナフシキリスさん、ハリクレアの身代金です。神々は、私を通して、貴方に贈られたのです。」
posted by kyotakaba at 13:25| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年03月18日

エティオピア物語 第五巻 13-1

 Έτσι και έγινε και σε λίγο καταφθάνει κάποιος σταλμένος από τον Ναυσικλή και τους καλεί να σπεύσουν στη Θυσία. Κι εκείνοι ― ήδη είχαν ήδη συμφωνήσει τί έπρεπε να κάμουν ― ξεκίνησαν χαρούμενοι, οι δυό άνδρες μαζί με τον Ναυσικλή και πολλούς άλλους καλεσμένους ― η θυσία θα γινόταν δημοσία δαπάνη ― και η Χαρίκλεια μαζί με την κόρη του Ναυσικλή και τις άλλες γυναίκες που με παρηγορητικά λόγια και χίλια παρακάλια την είχαν πείσει να πάει μαζί τους・ και ίσως ποτέ δεν θα πειθόταν άν δεν σκεπτόταν ότι, με την ευκαιρία της θυσίας, θα έπαιρνε κάποιο χρησμό για τον θεαγένη.

 そして、直ぐに、ナフシキリスから遣わされた者が遣って来て、カラシリスとハリクレアを生贄の儀式に直ぐに来る様に呼んだのでした。二人は、何をしなければならないかを言い合わせていたので、喜んで向かいました。ナフシキリスと二人の男性、それに、多くの招待者が居ました。儀式は、公のお金が使われるようでした。ハリクレアは、慰めの言葉と千もの懇願でハリクレアを自分たちと一緒に行く様にと説得する他の多くの女性たちと、それに、ナフシキリスの娘と一緒になりました。おそらく、儀式の折りにテアゲニスについての神託を得られたらと考えなかったのなら、ハリクレアは、説得はされなかったでしょう。

「 δεν θα πειθόταν 」の πειθόταν:πείθομαι のパラタティコスの三人称単数の形で、θα +パラタティコスは、話者の推量。ここでは、物語りのナレーターの推量。ナレーターが時々現れます。

「 θα έπαιρνε κάποιο χρησμό 」の έπαιρνε も、パラタティコスの三人称単数、可能法。これは、ハリクレアの願望。
posted by kyotakaba at 12:12| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年03月15日

Ενα Πλοίο για την Παλαιστίνη

 『 Ενα Πλοίο για την Παλαιστίνη 』( 2012 ) パレスチナへ向かう一艘の舟
Νίκος Κούνδουρος 監督

Cine.gr - Τανίες Ενα Πλοίο για την Παλαιστίνη - A Ship to Palestine
To ploio gia tin Palaistini (2012) - IMDb


制作会社 Showtime Productions:
Showtime Productions


posted by kyotakaba at 15:01| Comment(0) | ギリシャ映画 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Ακάλυπτος

 『 Ακάλυπτος 』( 2013 )
Χρήστος Δήμας 監督
コメディ
内容は分かりません、、、

Cine.gr - Τανίες Ακάλυπτος
Akalyptos (2013) - IMDb

映画のFacebook:
Ακάλυπτος | Facebook

監督のweb ページ:
Christos Dimas Official Website


posted by kyotakaba at 14:49| Comment(0) | ギリシャ映画 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Eις το Φως της Hμέρας 2

≪ Πάνε δεκά χρόνια από τότε. Δεν είχα πολλά λεφτά... Ούτε και τώρα εχώ άλλωστε... ≫

≪ Τη νύχτα εκείνη πήγα νώρις για ύπνο. Είχα να ξυπνήσω πρωί, γιατί θα πήγαινα εκδρομή με μεγαλή παρέα στο Αμπουκίρ. ≫

≪ θα ήταν περασμένα μεσάνυχτα, όταν μου φάνηκε πώς κάποιος μπήκε στο δωμάτιο μου. ≫

Δεν είχε κατί παράξενο πανώ του... άν και στο χέρι φορούσε ένα δαχτυλίδι με πόλυ μεγαλό σμαράγδι, αταίριαστο με την ενδυμασία του.

≪ Ξέρω πώς είσαι φτωχός. Ήρθα εδώ για να σου πω τον τρόπο να γίνεις πλούσιος! ≫


「あの時から十年が経った。僕は大金は持ってなかった。今でもないけどね…、」

「その夜、僕は早めに寝たんだ。早朝に起きなくてはならなかったんだ。親友とアボーキルに旅行に出る予定だったんだ。」

「あれは、たぶん、夜中過ぎだったと思う。誰かが僕の部屋に入って来たように思えたんだ。」

その男について、変なところはなかった。…、手に、服とは不釣り合いな、とても大きなエメラルドの指輪をしていたけれど、それでも、変には思えなかったんだ…、

その男が言ったんだ。
「儂は、お前が貧乏なことを知っておる。それで、儂は、お前が金持ちになる方法を教えに、ここに来たのだぞ。」
posted by kyotakaba at 13:03| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年03月14日

Eις το Φως της Hμέρας 1

 グラフィック・ノベル集『 Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες 』に収められた、Κ.Π. Καβάφης の『 Eις το Φως της Hμέρας 』、その作品のテキスト部分、吹き出しとナレーションの部分だけを読んでみます。

Eις το Φως της Hμέρας 陽の光の下で

カヴァフィスの作品は、Βικιπαίδεια のΒικιθήκη に収められています。
Εις το φως της ημέρας - ΒικιθήκηΕίχαμε πάει να επισκεφτούμε τον Αλέξανδρο στο κάζινο του Άγιου στέφανου.

Κανείς μας δεν ήταν πολύ πλούσιος, όποτε η κουβέντα περιστρέφοταν γύρο από το χρήμα και τις απολαύσεις που μπορεί αυτο να προσφέρει.

≪ Άν είχα τριά εκατομμύρια φράγκα.... ≫

≪ Μπά, εμενα και είκοσι χιλιάδες το χρονό θα μου ήταν αρκετά... ≫

≪ Άν ήθελα θα ήμουν εκατομμυριούχος. Δεν τόλμησα ομώς... ≫


私たちは、アギオス・ステファノスのカジノにアレクサンドロスを訪ねた。

私たちの内の誰も金持ちではなく、会話は、いつも、金と金があれば出来る遊楽の話題を廻っていた。

「もし、僕が三万フラン持っていたら、、、」

「ねえ君、僕はね、一年に二万フランで足りるのだけれどねえ、、」

「ああ、僕が百万長者になれたらなあ。それでも、敢えて…、」
訂正:名前のアレクサンドロスを土地のアレクサンドリアと間違っていました。
posted by kyotakaba at 13:25| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年03月13日

Γλώσσα και εθνική ταυτότητα στην Ελλάδα, 1766-1976

 『 Γλώσσα και εθνική ταυτότητα στην Ελλάδα, 1766-1976 』
イギリスの現代ギリシャ語研究家Peter Mackridge のこの二百年に亘る現代ギリシャ語論争の解説。

翻訳:Κονδύλης Ν. Κονδύλης
出版社:ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ  2013年2月刊
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ - Γλώσσα και εθνική ταυτότητα στην Ελλάδα, 1766-1976

621648.jpg

原書:
『 Language and National Identity in Greece, 1766-1976 』
出版社:Oxford University Press 2009年刊
Language and National Identity in Greece, 1766-1976: Hardback: Pete - Oxford University Press

9780199214426_140.jpgPeter Mackridge:
Peter Mackridge | University of Oxford - Academia.edu

posted by kyotakaba at 15:37| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第五巻 12-3

 ≪ Καμιά αντίρσηση ≫, είπε ο Ναυσικλής, ≪ και μάλλον, επιδή πρόκειται να προσφέρω ευχαριστήρια στους θεούς, έλα κι εσύ, άν συμφωνείς, να παρασταθείς ως ιερέας στην τελετή και να κάμεις την ευχή σου・ ζήτα τα πλούτη για μένα και πάρ' τα για τον εαυτό σου ≫. ≪ Μήν κοροϊδεύεις μήτε να είσαι άπιστος ≫, του είπε ο Καλάσιρης, ≪ μόνο πήγαινε να ετοιμάσεις τη θυσία και, όταν θα είναι όλα έτοιμα, θα έλθουμε κι εμείς ≫.

 ナフシキリスは言いました。「何の異議もありません。それ以上に、ですから、神々に感謝を捧げるつもりなのです。そこで、もし貴方がご同意下さるのなら、こちらにいらして、司祭として儀式にご助力を頂き、それに、貴方ご自身の祈りの言葉を上げて下さいませんか。貴方自身の為ではなく、私の為に、富がある様に祈って求めるのです。」 カラシリスはナフシキリスに言いました。「それでは、嘲り笑ったり、不審を抱いたりはしないように。一人で行って、犠牲式の用意をして下さい。すべてが整ったら、私たちは行きますから。」
αντίρσηση:原文はこうあるけれど、αντίρρηση の間違い?
posted by kyotakaba at 14:01| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Βασικές οδηγίες για τη χρήση των σημείων στίξης

 Μηχανοθήκη:Η εργαλειοθήκη του μηχανικού Mihanothiki(c) というweb ページ、よく分からないのですが、その中に、簡単な辞書。
http://www.teicrete.gr/users/kutrulis/Glosika/Mikro_Lexiko.htm

句読法
http://www.teicrete.gr/users/kutrulis/Glosika/Stixi.htm
posted by kyotakaba at 10:22| Comment(0) | 現代ギリシャ語辞書 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ανατροπέας

 ανατροπέας:αυτός που ανατρέπει, καταλύει ή καταστρέφει κάτι

 ανατροπή:Ένα φαινόμενο. Το αναποδογύρισμα.
posted by kyotakaba at 08:45| Comment(0) | 単語メモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年03月12日

エティオピア物語 第五巻 12-2

 Χαμογέλασε ακούγοντας τα λόγια του αυτά ο Ναυσικλής και ≪ τότε ≫, είπε ≪ κάνε με να πιστέψω ότι μπορείς ως διά μαγείας να πλουτίζεις ξαφνικά πληρώνοντας πρώτα πρώτα και σε μένα τα λύτρα αυτής της κόρης・ το ξέρεις σίγουρα ότι οι έμποροι είναι εξίσου φιλοχρήματοι με τους Πέρσες ≫. ≪ Το ξέρω ≫, είπε ο Καλάσρης, ≪ και θα τα πάρεις. Γιατί να μη σ' τα δώσω αφού έδειξες τόση φιλανθρωπία ώστε να προλάβεις τις παρακλήσεις μας και από μόνος σου να συγκατατεθείς στην απόδοση της κόρης μου; Μόνο που πρέπει πρώτα να προσευχηθώ ≫.

 ナフシキリスは、カラシリスの言葉を聞いて微笑んで、言いました。「それでは、まずはまずは、この娘の身代金を払って、貴方が突然立ち所に裕福になれると言うことを私に信じさせる様にして下さい。商人たちはペルシャ人と同じくお金好きだと言うことを、貴方はよくご存知でしょう。」 カラシリスは言いました。「それは分かっています。貴方はお金を得るでしょう。貴方の方から私の娘を返して下さることに同意して下さり、貴方が私共の願いを先にする程の博愛の心をお見せになったのなら、どうして、私が貴方にお金を払わないことがあるでしょうか? 私がしなければならないのは、まず、神に祈ることだけです。」

ως διά μαγείας:δηλαδή ξαφνικά
posted by kyotakaba at 12:46| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ανάγερτος

 カザンザキスの『日本旅行記』に使ってあった語。

ανάγερτος:αυτός που γέρνει ελαφρά, που έχει μια ελαφριά κλίσημε την ανάγερτη στέγη, με την κόκκινη πόρτα, ένας σιντοϊκός ναός μέσα σε ανθισμένα δέντρα.

僅かに傾いた屋根の赤い門がある神道の神殿が、花盛りの木立の中にある。
posted by kyotakaba at 08:09| Comment(0) | 単語メモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年03月11日

エティオピア物語 第五巻 12-1

 Αναθάρρησε τότε ο Καλάσηρης και, φοβούμενος μην υποψιαστεί την αλήθεια ο Ναυσικλής για το πολύτιμο κόσμημα που είχε επάνω της η Χαρίκλεια, ≪ καλέ μου Ναυσικλή ≫, είπε, ≪ ο σοφός ποτέ δεν είναι φτωχός, αλλά έχει περιουσία τη θέλησή του, αφού παίρνει από τους θεούς όσα γνωρίζει ότι είναι πρέπον να ζητήσει・ ώστε πές μας μόνο που γής βρίσκεται αυτός που κρατεί τον Θεαγένη・ οι θεοί δεν θα μας αφήσουν αβοήθητους, αλλά θα μας δώσουν τόσα όσα θα χρειαστούν για να ικανοποιήσουμε την περσική φιλοχρηματία ≫.

 カラシリスは、ハリクレアが上に掲げた宝石のことをナフシキリスは疑っているのではないかと不安に思っていたのですが、確信を取り戻して、言いました。「我が親友のナフシキリスさん、賢者と言うものは、決して貧しくはありません、むしろ、意に適うだけの富を持っているものです。どれ程を求めるのが適当なのかが分かっていて、それだけを神から受け取るからです。ですから、何処の土地がテアゲニスを引き止めているのかだけを私たちに教えて下さい。神々は、私たちを寄る辺ないままにはしておかないでしょう。それどころか、お金好きのペルシャ人を私たちが満足させるのに必要なだけのものを、神々は私たちに下さるでしょう。」

αναθαρρώ:ξαναπαίρνω θάρρος

φιλοχρηματία:η υπέρμετρη αγάπη για το χρήμα
posted by kyotakaba at 13:44| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年03月10日

ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΡΙΖΙΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΤΑ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 古書店のウィンドーにあって、表紙がきれいなので。

『ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΡΙΖΙΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΤΑ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ』( 1959 )
Νίκος Καβρουλάκης

 クレタの古代の歌についての本? Νίκος Καβρουλάκης と言う人は分からないけど、古典分学者?

rizitika_001.jpg
posted by kyotakaba at 16:09| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年03月08日

Η Επιστροφή του Λαζάρου

 『 Η Επιστροφή του Λαζάρου 』ラザロフの帰還
監督:Αλέξανδρος Κωνσταντάρας

Κέντρο Μελετών & Ερευνών για το Σινεμά のブログ:
Η Επιστροφή του Λαζάρου, του Αλεξάνδρου Κωνσταντάρα | Κέντρο Μελετών & Ερευνών για το Σινεμά


Cine.gr - Τανίες Η Επιστροφή του Λαζάρου - The Return of Lazarus
The Return of Lazarus (2012) - IMDb


posted by kyotakaba at 17:10| Comment(0) | ギリシャ映画 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第五巻 11-5

 Πρόσθεσε όμως ότι δεν είχαν στα χέρια τους τίποτε παραπάνω από τις πληροφορίες και ότι δεν υπήρχε λύση επειδή θα ήταν απορίας άξιο άν έστεργε ο Μιτράνης ν' αφήσει τον νεαρό ακόμα και αντί πολλών χρημάτων. ≪ Έχουμε χρήματα ≫,είπε κρυφά η Χαρίκλεια στον Καλάσιρη, ≪ και τάξε του όσα θέλει・ το δαχτυλίδι που ξέρεις το διέσωσα και το έχω μαζί μου ≫.

 けれども、ナフシキリスは、三人の手にもたらすそれ以上の情報はない、そして、ミトラニスが大金と引き換えであってもその若者を手放すことに同意するかどうかは疑わしいので解決策はない、と、付け加えたのでした。ハリクレアは、声を潜めてカラシリスに言いました。「お金は持っています。このひとが望むままに約束して下さい。貴方もご存知のこの指輪を、私はとっておきました。一緒に持って来ているのです。」

θα ήταν απορίας άξιο άν 、
よく分からないのですが。
απορίας は、απορία の属格で、άξιο ( 中性 ) を形容しているのだと思います。
それで、άξιο は、日本語での意味「価値がある/適する/出来る」とは少し違う様に感じますが。
posted by kyotakaba at 13:26| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年03月07日

エティオピア物語 第五巻 11-4

 Τότε ο Καλάσιρης άρχισε να παρακαλεί τον Ναυσικλή να του φανερώσει όσα ξέρει για τον Θεαγένη, ποιός είναι ο τωρινός του κύριος και που τον οδηγεί. Και ο Ναυσικλής του είπε τα πάντα : ήδη είχε καταλάβει ότι δυό νέοι ήταν εκείνοι για τους οποίους πολλές φορές του είχε μιλήσει ο γέροντας και σε αναζήτηση των οποίων τον είχε βρεί να περιπλανιέται κλαίγοντας.

 それから、カラシリスは、ナフシキリスに、テアゲニスについて知っていることはすべて自分にはっきりと説明するように求め出したのです。テアゲニスは、目下、カラシリスの主人でカラシリスを導く人なのです。ナフシキリスは、カラシリスにすべてを話しました。ナフシキリスは、もう、この二人の若者が老人が何度も自分に語って聞かせていた者たちだ、と言うことが分かっていたのです。元々、ナフシキリスは、二人を探し求める途上にあるカラシリスが嘆きながら彷徨い歩いているところを見つけたのでした。
posted by kyotakaba at 12:58| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年03月06日

エティオピア物語 第五巻 11-3

 ≪ Άχ εσύ ο πιό καλός απ' όλους τους ανθρώπους, είθε να σε ανταμείψουν οι θεοί χαρίζοντάς σου τόσα αγαθά όσα ποθεί η ψυχή σου. Μού έσωσες την κόρη μου που δεν έλπιζα πιά να ξαναβρώ και μ' έκαμες να ξαναδώ ό,τι γλυκύτερο έχω. Αλλά, Χαρίκλεια κόρη μου, τί έχει απογίνει ο Θεαγένης; ≫ Κι εκείνη, ξεσπώντας σε λυγμούς, ≪ τον έχει πιάσει αιχμάλωτο ≫, απάντησε, ≪ ο άνθρωπος που παρέδωσε και μένα σ' αυτον εδώ ≫.

 「ああ、貴方、すべての人間の中で一番善い方、神々が貴方に報いを下さいますように。そして、貴方の魂が憧れる品をなんでも貴方に下さいますように。貴方は、再会出来ることをもう望めないと思っていた娘を私の為に救って下さり、私の最愛の娘を再び見ることが叶うようにして下さいました。私の娘、ハリクレアよ、けれど、テアゲニスはどうしたのですか?」 ハリクレアは、急に啜り泣き出してて応えました。「テアゲニスは捕虜にされました。彼を渡した人は、ここに私と居るこの人です。」
posted by kyotakaba at 14:06| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年03月05日

エティオピア物語 第五巻 11-2

 Άλλο δεν άκουγες παρά ≪ πατέρα μου! ≫, ≪ κορούλα μου! ≫ και ≪ η Χαρίκλεια λοιπόν ήταν, όχι η Θίσβη ≫, Ο Ναυσικλής είχε μείνει άναυδος・ κοίταζε τον Καλάσιρη που αγκάλιαζε με δάκρυα τη Χαρίκλεια και δεν μπορούσε να καταλάβει ποιά σκηνή αναγνώρισης παιζόταν επί σκηνής ώς τη στιγμή που ο Καλάσιρης, γεμίζοντας τον με φιλιά, του είπε :

 「お父様!」「可愛い娘!」「ハリクレアだ! シスヴィじゃない!」と言うこと以外には言葉は聞こえませんでした。ナフシキリスは、無言のままでした。涙にくれながらハリクレアと抱き合うカラシリスをじっと見詰めていました。口づけをたくさん受けているカラシリスが、自分に次のように語るその時までは、ナフシキリスは、舞台の上で演じられる芝居だと思える以上には、少しもその場面を理解出来なかったのです。
posted by kyotakaba at 12:54| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年03月04日

エティオピア物語 第五巻 11-1

 Τ' άκουσαν εκείνοι κι ευθύς υποψιάστηκαν την αλήθεια και άρχισαν να τον θερμοπαρακαλούν να τους παρουσιάσει το γρηγορότερο την κόρη・ στην περιγραφή του είχαν αναγνωρίσει την άφραστη ομορφιά της Χαρίκλειας. Και νάτην που εμφανίζεται με σκυμμένο το κεφάλι και με το πρόσωπο ώς τα φρύδια καλυμμένο・ ο Ναυσικλής της λέει να μη φοβάται, σηκώνει εκείνη λίγο το κεφάλι, τους βλέπει και τη βλέπουν ξαφνικά κι όλοι μαζί σάν μ' ένα σύνθημα ή σάν να είχαν δεχτεί το ίδιο χτύπημα ξεφώνισαν και ξέσπασαν σε κλάμα.

 カラシリスとクニモンはその話しを聞いて、直ぐに、それが真実かどうかに疑いを持ったのです。ですから、二人はナフシキリスに、自分たちに直ぐにもその娘を見せてくれるように懇願し始めたのです。ナフシキリスの描写からすれば、それは、ハリクレアの言い表すことが出来ない美しさのことだと、二人は認めたのです。その時、眉までしか見えない程に頭を屈めた娘が現れたのです。ナフシキリスは、娘に恐れないように、頭を少し上げるように言ったのです。そして、娘が二人を見、二人が娘を見ると、突然、三人ともが、まるで一つの合図でか、あるいは、同じ一打ちを受けたかのように、一緒に叫けび、わっと泣き出したのです。

άφραστος:( στερ. α + φραστός ‹ φράζω = λέω ) αυτός που δεν μπορεί να περιγραφτεί

νάτην:よく分かりませんが、「その時」のような意味?
posted by kyotakaba at 14:28| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年03月03日

新約聖書・ヘレニズム 原典資料集

 『新約聖書・ヘレニズム 原典資料集』
大貫 隆、筒井 賢治 編訳
東京大学出版会 2013年2月刊
書籍一覧・検索 ≫ 新約聖書・ヘレニズム 原典資料集 - 東京大学出版会
posted by kyotakaba at 16:26| Comment(2) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年03月02日

Μπαζώθηκαν 800 χιλιόμετρα ρεμάτων

 カセメリニ、2月23日記事からΜπαζώθηκαν 800 χιλιόμετρα ρεμάτων


≪Η καταιγίδα ήταν τόσο έντονη, που φούσκωσε το ποτάμι. Η γέφυρα παρασύρθηκε, με αποτέλεσμα η Αθήνα να κοπεί στα δύο≫. Η είδηση διαδόθηκε από στόμα σε στόμα σπέρνοντας τον φόβο στους κατοίκους της πόλης. Πότε και που συνέβη αυτό; Tο 1852, στην Αθήνα. Ποιο ήταν το ποτάμι που φούσκωσε; Η σημερινή οδός Σταδίου...


Από τότε πέρασαν αρκετές δεκαετίες κατά την διάρκεια των οποίων άλλαξαν οι προτεραιότητές μας... Στο όνομα της αντιπαροχής (κατά την δεκαετία του ΄50) κι εν συνεχεία για την ≪εξυπηρέτηση≫ του αυτοκινήτου, τα ποτάμια αντιμετωπίστηκαν σαν εμπόδια μέσα στο αττικό περιβάλλον. Όχι μόνον δεν τα προστατεύσαμε, αλλά τα καταστρέφουμε (ακόμη και σήμερα). Έτσι, ολόκληρες περιοχές αποκόπηκαν μεταξύ τους, όπως για παράδειγμα οι περιοχές Νέου Φαλήρου και Μοσχάτου.

Ωστόσο, τα ποτάμια εξακολουθούν να ρέουν κάτω από τους δρόμους της Αθήνας. Σε πολλά κτίρια κατά μήκος του δρόμου αντλούνται και σήμερα νερά, με υδραυλικά συστήματα, ενώ γεωτρήσεις του ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών) απέδειξαν ότι οι περισσότεροι δρόμοι της Αθήνας κρύβουν ένα μπαζωμένο ρέμα ή ένα υπόγειο ποτάμι.

瓦礫で埋められた800キロの川

「嵐はとても強かったので、川は増水しました。橋は押し流され、最後には、アシナは二つに分断されました。」
この知らせは、口から口へと伝えられ、市の住民に恐怖を広めました。これは何時何処で起こったことでしょう? 1852年に、アシナで起こったのです。川はどれくらい増水したのでしょうか? 今のスタディオウ通りが…、

 それ以来、何十年も経ったのですが、その間に、私たちの優先事項は変わりました。( 50年代の十年間では、 ) 「都市計画の代替地」と言う名前で、それからは引き続き、「自動車にとっての利便性」と言うことで、アッティカ地域では、障害物であるかのように、人々は川に立ち向かったのです。それでけでなく、私たちは川を守ることはせず、それどころか、( 今でもなお ) 破壊しているのです。それ故、この地域の全体が分断されてしまったのです。例えば、ネオ・ファリロとモスハトのように。

 けれども、川は、アシナの道路の下を流れ続けているのです。道路に沿った多くの建物では、今日、水道によって、水を汲み上げているのですけれど、地質鉱物研究所のボーリングが、アシナのほとんどの道路は、瓦礫を埋められた川か地下の川を隠していることを、明らかにしたのです。
posted by kyotakaba at 15:19| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年03月01日

エティオピア物語 第五巻 10-2

 πώς έφτασε στο νησί, πώς το βρήκε έρημο, πώς στην αρχή δεν συνάντησε κανέναν, πώς ξεγέλασε τον Μιτράνη κρατώντας για τον εαυτό του μιά κόρη που βρέθηκε εκεί παρουσιάζοντάς την ως Θίσβη και πώς είχε πετύχει περισσότερα με το που απόχτησε την κόρη εκείνη παρά άν έβρισκε τη Θίσβη・ γιατί δεν διέφεραν λίγο μεταξύ τους, αλλά όσο διαφέρει ο θεός από τον άνθρωπο, τόσο απίστευτα όμορφη ήταν η άγνωστη・ με λόγια δεν μπορούσε να την περιγράψει, αλλά ούτε και χρειαζόταν : ήταν εκεί και μπορούσε να τους την επιδείξει.

 島に到着した様子、荒れ地を見たこと、最初には誰にも会わなかったこと、そこで見つけた娘をシスヴィだと言ってその子を自分が取るようにしてミトラニスを騙したこと、この誰とも知れない娘は、ほんの少しばかり他よりも美しいと言うのでなく、神が人間よりも美しいのと同じ程、信じられないくらい美しかったので、もしシスヴィを見つけたとしてもそれよりもこの娘を得た方がもっとよかったこと、その娘は、言葉では、とても言い表すことも出来ないし、その必要もなかったというようなこと、それらを、ナフシキリスは、クニモンとカラシリスに開陳したのです。
posted by kyotakaba at 11:30| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする