2014年05月31日

Academia Elais 『コイネー(聖書)&現代ギリシア語講座』

 右サイドのお気に入りリンクに入れていた、石本東生 先生のAcademia Elais 『コイネー(聖書)&現代ギリシア語講座』、無くなっていました。//hwm2.gyao.ne.jp/tishimoto-gr/ のURL ではページがありません。先生が同様のページを再度公開して下さればいいのですが。インターネット・アーカイブでは一部分だけしか閲覧出来ないようです。
posted by kyotakaba at 11:27| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年05月30日

エティオピア物語 第七巻 3-5

 Αλλά και η Αρσάκη, άν ενδιαφερόταν κάπως για τα πρέποντα, είχε τώρα την ευκαιρία να πάρει εκδίκηση για την εναντίον της επιβουλή του Πετόσιρη και για τα αθέμιτα και συκοφαντικά ψέματα που είχε πεί στον Οροονδάτη με αποτέλεσμα εκείνην μεν να την υποψιαστεί ο άνδρας της για παράνομη και αισχρή επιθυμία και στον Θύαμη να επιβάλει τη φυγή από την πατρίδα.

 ところで、アルサキは幾らかは品位にも関心があったのです。ですから、遂に、ペトシリスの悪計と中傷する為の不当な嘘に対して復讐する機会を得たのです。その嘘をペトシリスがオロンダディスに言った結果、夫であるオロンダディスは、アルサキには不倫と劣情を疑い、シアニスには母国から去るように強いたのでした。
πρέποντα : πρέπον : από το ουδέτερο της μετοχής πρέπων / το σωστό

επιβουλή : κακόβουλη σκέψη εναντίον κάποιου, μηχανορραφία
posted by kyotakaba at 09:27| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ペトシリス

 エティオピア物語の登場人物、Πετόσιρης 。これまで、間違って、ペロシリスと書いていました。ペトシリスです。
 訂正します。
posted by kyotakaba at 08:30| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年05月29日

エティオピア物語 第七巻 3-4

 Κι εκείνοι αποκρίθηκαν ότι ο στρατός ήταν από τη Βήσσα, ο δε Θύαμης είπε για τον εαυτό του ποιός ήταν και ότι του είχε παράνομα αφαιρεθεί το προφητικο αξίωμα με δόλιο σχέδιο του αδελφού του Πετόσιρη και του Οροονδάτη και τώρα οι Βησσαείς έρχονταν να τον αποκαταστήσουν. Και άν μεν του αποδιδόταν η ιεροσύνη, θα επικρατούσε ειρήνη και οι Βησσαείς θα επέστρεφαν στην πατρίδα τους χωρίς να προξενήσουν το παραμικό κακό, ειδάλλως ο πόλεμος και τα όπλα θα έκριναν τη διαφορά.

 二人は、ヴィサの軍隊だ、と答えました。けれど、シアニスは、自分自身については、オロンダティスと自分の弟ペトシリスが奸計で高位を簒奪したそのとうの本人だ、と言ったのです。そして、今、ヴィサの者たちは自分を元の高位に就けるように駆け付けてきたのだ、と言ったのです。また、オロンダティスとペトシリスの二人が聖職を自分に戻すのならば、平和が保たれて、ヴィサの者たちは、僅かの悪業も行わずに自分たちの村に帰るだろう、そうでなければ、戦争となって、軍隊が物事を決することになるだろう、と言ったのです。
posted by kyotakaba at 13:25| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年05月28日

エティオピア物語 第七巻 3-3

 Και μόλις ο Θύαμης και ο Θεαγένης ( αυτοί εκλέχτηκαν από το πλήθος ) έφτασαν κάτω από το τείχος και στάθηκαν εκεί με όλη την αρματωσιά τους αλλά με το κεφάλι γυμνό, κήρυξε ο κήρυκας τα εξής : ≪ Η Αρσάκη, η γυναίκα του πρώτου σατράπη Οροονδάτη και αδελφή του Μεγάλου Βασιλιά, σας ρωτάει ποιοί είστε και με ποιό αίτημα ή με ποιά κατηγορία αποτολμάτε την έφοδο αυτην ≫.

 直ぐに、シアニスとテアゲニスが城壁の下に来ました。( 二人が多勢の中から選ばれたのです。 ) そこに、全身に鎧を着けて、ただ、頭は何も被らずに立ったのです。布告人が次のように宣告したのです。「オロンダティス太守の妻であられ、また、大王の妹であられるアルサキ様は、汝らに、汝らは何者であり、どのような要求があるのか。あるいは、どのような不平で、敢えて陛下に対して攻撃を仕掛けておるのかと、お尋ねであられる。」
posted by kyotakaba at 11:59| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年05月27日

エティオピア物語 第七巻 3-2

 Συμφώνησε το πλήθος με τα λόγια της και όρμησε αμέσως στο τείχος. Εκεί η Αρσάκη πρόσταξε να της στήσουν σκηνή από πορφυρά υφάσματα με χρυσοΰφαντα παραπετάσματα, στολίστηκε και η ίδια πολυτελώς, κάθισε σε θρόνο ψηλό, παρέταξε ολόγυρά της σωματοφύλακες με επίχρυσο οπλισμό και, υψώνοντας το κηρύκειο ως σύμβολο ειρηνικών διαπραγματεύσεων, κάλεσε τους πρώτους και πιό επιφανείς από τους αντιπάλους να πλησιάσουν στο τείχος.

 民衆は、アルサキの言葉に同意して、直ぐに、城壁に駆け付けたのです。そこで、アルサキは、自分の為に、金糸の覆いの付いた紫の布の天幕を立てるように命じたのです。アルサキ自身は、豪華に着飾って、高い席に座ったのです。そして、周囲全部に金箔を貼った武器を携えた近衛兵を配列させたのです。アルサキは、和平の交渉の象徴としてケーリュケイオンを高く掲げて、敵達の中の主立った者、一番手たちに、城壁に近づくように呼んだのです。
posted by kyotakaba at 11:28| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年05月26日

エティオピア物語 第七巻 3-1

 Όλ' αυτά όμως είχαν γίνει χρόνια πρίν・ τώρα λοιπόν η Αρσάκη, όταν το πλήθος συνέρρευσε στην κατοκία της ανακοινώνοντας την έφοδο των αντιπάλων ( ήδη και ίδια την είχε πληροφορηθεί ) και ζητώντας της να επιτρέψει στους υπάρχοντες στρατιώτες να μετάσχουν στην έξοδο, αρνήθηκε να δώσει έτσι πρόχειρα την άδεια εφόσον δεν γνώριζε ακόμα πόσοι, ποιοί και από που ήταν οι εχθροί και ούτε για ποιό λόγο είχαν εκστρατεύσει εναντίον τους. Έπρεπε, είπε, πρώτα να ανέβουν στα τείχη και, αφού κατοπτεύσουν τα πάντα από κεί και πάρουν μαζί τους και άλλους πολεμιστές, τότε μόνο να προβούν σε κάθε δυνατή και χρήσιμη επιχείρηση.

 それらは、すべて、一年前に起こったことなのです。そして今、自分の住居に多勢が集まり敵の攻撃を知らせて、( すでに同じことを知らされていたのですが ) 今居る兵士達に出撃の許可を出すように自分に求めて来ると、アルサキは、即座に、まだ何人居るか、そして、敵は誰で何所から来たのかを、それに、どう言う理由で自分たちに遠征をかけて来たのかを知らない限り、許可を与えることはないと、拒んだのです。そして、まず、城壁に上がらなければならないと言ったのです。自分たちと一緒に他の兵士も連れて行って、そこからすべてを見るからです。それから、どんな強力なそして有効な作戦を実行するのも、そうなってからだけだと言ったのです。

συρρέω:ρέω μαζί με άλλον στο ίδιο μέρος

μετέχω : να μετάσχω

κατοπτεύω:παρατηρώ, ερευνώ, παρακολουθώ προσεκτικά 
「 πάρουν μαζί τους και άλλους πολεμιστές 」の部分、よく分かりません。 
posted by kyotakaba at 13:58| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年05月23日

エティオピア物語 第七巻 2-5

 Ο δε Οροονδάτης, που από πρίν είχε λόγους να υποπτεύεται την Αρσάκη, εύκολα πείστηκε στα λόγια του・ και εκείνη βέβαια δεν την ενόχλησε επειδή δεν είχε σαφείς αποδείξεις αλλά και επειδή ο φόβος και ο σεβασμός πρός τη βασιλική καταγωγή της τον ανάγκαζαν να ανέχεται οτιδήποτε υποψιαζόταν・ τον Θύαμη όμως δεν έπαψε να τον απειλεί ανοιχτά με θάνατο ως τη στιγμή που τον ανάγκασε να φύγει μακριά, οπότε και ανέβασε τον Πετόσιρη στο προφητικό αξίωμα.

 ところで、オロンダティスは、アルサキを疑う理由を幾つか前から持っていたので、ペトシリスの言葉を簡単に信じてしまったのです。明白な証拠はなかったので、アルサキはまったく気にしなかったのです。一方、アルサキの王の血統に対する畏怖と尊敬が、オロンダティスに疑っていることをどれも大目に見るように強いていたのです。けれども、シアニスには、公然と死を持って脅すことを止めなかったのです。それは、シアニスが遠くに逃げるほかなくなるまで続いたのです。そして、ペトシリスを予言者の地位に就けたのです。
追記:シアニスをテアゲニスと間違えていたので訂正しました。
posted by kyotakaba at 12:58| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年05月22日

エティオピア物語 第七巻 2-4

 Αλλά Πετόσιρης, ο αδελφός του Θύαμη, που από πρίν τον ζήλευε για την ιεροσύνη του και τώρα είχε παρατηρήσει τις προκλήσεις της Αρσάκης, χρησιμοποίησε ως αφορμή την άπρεπη συμπεριφορά της για να επιβουλευθεί τον αδελφό του・ πλησιάζει λοιπόν με τρόπο τον Οροονδάτη και όχι μόνο του καταγγέλλει το δικό της πάθος, αλλά λέει και ψέματα ότι τάχα και ο Θύαμης ανταποκρινόταν.

 一方、シアニスの弟ペトシリスは、前から聖職を欲しがっていたのですが、その時、アルサキの刺激的なしぐさに気付いていたのです。それで、兄への悪巧みに、そのアルサキの下品な行為を口実として使ったのです。さりげなくオロンダティスに近づいて、アルサキの劣情を通報するだけでなく、シアニスも応じていると嘘をついたのです。 

επιβουλεύομαι:σχεδιάζω εχθρικές ενέργειες

με τρόπο:με κατάλληλο, λεπτό τρόπο 如才なく、さりげなく
posted by kyotakaba at 12:11| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年05月21日

エティオピア物語 第七巻 2-3

 Απ' όλ' αυτά ο Θύαμης δεν πήρε είδηση το παραμικρό : από φυσικού του αλλά και λόγω της ανατροφής που έλαβε από παιδί ήταν ιδιαίτερα σεμνός, ώστε πολύ απείχε από το να υποπτευθεί τη σημασία των νευμάτων της και υπέθετε ότι γίνονταν τυχαία, πολύ μάλλον που ήταν δοσμένος όλος στα ιερατικά του καθήκοντα.

 そのようなことには、シアニスは少しの注意も払いませんでした。ひとつには、シアニスの生まれつきの性格から、もうひとつには、格別に控えめであるようにと言う子供の時から受けた躾の為なのでした。ですから、アルサキの目配せの意味を疑うようなことはまるで思いもしないで、偶々そうなったのだろうと思い込んでいたのです。それよりなにより、責務である聖職の務めに注意のすべてが向けられていたのです。
posted by kyotakaba at 13:18| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年05月20日

エティオピア物語 第七巻 2-2

 Όταν δηλαδή ο Καλάσιρης, λόγω της προφητείας σχετικά με τους γιούς του, εγκατέλειψε μυστικά τη Μέμφιδα και έγινε άφαντος ή, όπως πιστευόταν, είχε πεθάνει, κλήθηκε ως πρωτότοκος ο Θύαμης για το αξίωμα του προφήτη・ κι ενώ εκείνος, σε πάνδημη γιορτή, τελούσε τις θυσίες για την εισέλευσή του στο αξίωμα, η Αρσάκη, που βρισκόταν μέσα στο ναό της Ίσιδας, βάλθηκε να κοιτάζει με μάτι πονηρό τα λαμπερά νιάτα του χαριτωμένου νεαρού, που έδειχνε ακόμα πιό ωραίος με τα γιορτινά του, και δεν δίστασε να του εκφράσει τον πόθο της με ξεδιάντροπα νεύματα.
 それはこう言うことでした。自分の息子たちに関する予言があったので、カラシリスは、人に知られないようにしてメンフィスを離れて失踪したのです。人々はカラシリスがもう死んでしまったと信じていたので、予言者の地位に就くように、長男のシアニスが呼ばれたのです。シアニスは、一般の人々に公開された祭儀で、予言者の地位に就くための犠牲祭を執り行ったのです。その時、アルサキは、イシス神の神殿にいたのですが、邪悪な目で優美な若者の輝く若々しさを見つめ始めたのです。シアニスは、晴れ着を着てより一層の美しくなっていました。アルサキは、恥じ知らずな目配せをして、シアニスに自分の欲情を見せることに、躊躇もしなかったのです。 

πάνδημος:αυτός που έχει σχέση, ανήκει ή αναφέρεται σ` όλο το λαό 

εισέλευσή : εἰσέρχομαι
posted by kyotakaba at 12:11| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年05月19日

エティオピア物語 第七巻 2-1

 Όσο για την Αρσάκη, ήταν μιά γυναίκα ψηλή και ωραία και δραστήρια στις συναναστροφές και επίσης περήφανη για την καταγωγή της ― πράγμα φυσικό για την αδελφή του Μεγάλου Βασιλιά ―, που έκανε μιά επίμεμπτη ζωή παραδιδόμενη ασυγκράτητα σε παράνομες ηδονές. Μεταξύ των άλλων, είχε γίνει άλλοτε αιτία της φυγής του Θύαμη τη Μέμφιδα.

 アルサキと言う人は、背が高くそして美しい人でした。それに、交際は活発で、その上、自分の出自を得意がっていたのです。大王の妹だったので自然なことでした。自由奔放に不倫の快楽に溺れた批難される様な生活を送っていたのです。その中でもとりわけて、以前、メンフィスでシアニスの国外追放の原因を作ったのでした。
posted by kyotakaba at 12:00| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年05月15日

エティオピア物語 第七巻 1-4

 Αλλά ένας πρεσβύτης από τους επιφανείς της πόλης τους εμπόδισε λέγοντάς τους ότι ≪ εφόσον πρός το παρόν συμβαίνει να λείπει σε εκστρατεία κατά των Αιθιόπων ο σατράπης Οροονδάτης, το σωστό θα ήταν να προαναγγείλουμε την επιχείρηση στη σύζυγό του Αρσάκη・ με τη δική της συγκατάθεση ευκολότερα θα συγκεντρωθεί και προθυμότερα θα πολεμήσει ο στρατός που βρίσκεται στην πόλη≫. Η συμβουλή τους φάνηκε σωστή και κατευθύνθηκαν όλοι πρός τα ανάκτορα τα οποία, εν απουσία του βασιλιά χρησίμευαν για κατοικία των σατραπών.

 けれども、都市の名を知られた者たちの中の一人の老人が、皆んなを止めたのです。老人はこう言いました。「今のところ、太守オロンダティスはエティオピアへの遠征で偶々留守なのだから、夫人のアルサキ様に企てを事前にお知らせするのが正しいだろう。夫人自身のご同意があれば、もっと容易に集められるだろうし、都市に居る軍は士気盛んに戦うだろう。」 老人の忠告は正しいように思われたのです。皆が宮殿に向かって進みました。宮殿は、王が不在なので、太守が住むのに使っていたのです。
posted by kyotakaba at 11:28| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

πρεσβύτης

2014年5月15日訂正:
エティオピア物語第三巻5-1、第五巻2-2 で、πρεσβύτης を大使と訳していたけれど、老人。
大使:πρεσβευτής 。
posted by kyotakaba at 10:01| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年05月14日

エティオピア物語 第七巻 1-3

 Οι δε κάτοικοι, που αρχικά είχαν τρομοκρατηθεί νομίζοντας ότι ένα μεγάλο πλήθος είχε εκστρατεύσει εναντίον τους, κοιτάζοντας από το ύψος των τειχών, διαπίστωσαν ότι οι επιδρομείς ήταν λίγοι και βιάστηκαν να ετοιμαστούν για έξοδο και συμπλοκή με τους εχθρούς συγκεντρώνοντας τους λίγους τοξότες και ιππείς που είχαν παραμείνει στην πόλη ως φρουρά και εξοπλίζοντας το δήμο με ό,τι μπόρεσαν να βρούν.

 一方、住人たちは、最初は大軍が自分たちに襲いかかるのだと考えて怯えていたのですが、城壁の頂きからじっくりと見て、襲撃者は少ないのだと確信したのです。そして、慌てて、僅かな射手と騎兵を集めたのです。射手や騎兵は、警護として都市に残っていたのです。そして、市民には、見つけられたものなら何でも、それで武装させたのです。
posted by kyotakaba at 13:35| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年05月13日

エティオピア物語 第七巻 1-2

 Ήδη είχε καταφθάσει ο Θύαμης με το ληστρικό στράτευμά του από τη Βήσσα και κάτοικοι της Μέμφιδος μόλις που πρόλαβαν να κλείσουν τις πύλες είδοποιημένοι από κάποιον στρατιώτη του σώματος του Μιτράνη που είχε επιζήσει από τη μάχη της Βήσσας και είχε προβλέψει την έφοδο. Ο Θύαμης εξάλλου, αφού στρατοπέδευσε σε κάποιο σημείο έξω από το τείχος, ξεκούραζε το στρατό του από τη βιαστική οδοιπορία και συνάμα προσποιούνταν ότι ετοιμαζόταν να πολιορκήσει την πόλη.

 シアニスは、既に、ヴィサ村の武装盗賊団と一緒に到着していました。メンフィスの住人たちは、どうにか、門を閉めるのに間に合ったのです。ヴィサとの戦いから生き残っていた、ミトラニスの軍団の兵士の誰かから知らされていたからです。それで、準備をしていたのです。それに、シアニスは、城壁の外のある所に野営をしていたのですが、軍団に急いだ行軍の疲れを癒させていたのです。また同時に、都市を包囲する準備をしていると見せ掛けていたのです。
posted by kyotakaba at 11:45| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年05月12日

エティオピア物語 第七巻 1-1

 Όσο για τον Καλάσιρη και τη Χαρίκλεια, μετά τον τρομερό κίνδυνο που είχαν διατρέξει, θέλοντας να φύγουν μακριά από τα φοβερά πράγματα που τους περιέβαλλαν και συνάμα εξαιτίας της μαντείας που τους είχε δώσει ο νεκρός, ρίχτηκαν βιαστικά στο δρόμο για τη Μέμφιδα. Δεν είχαν ακόμα μπεί στην πόλη και μέσα σ' αυτην είχαν αρχίσει κιόλας να διαδραματίζονται όσα η νεκρομαντεία είχε προαναγγείλει.

 カラシリスとハリクレアは、この恐ろしい危機を切り抜けると、二人を取り囲んでいるこうした恐ろしい事どもから遠くへ逃れたいと思ったのです。そうして、死者が二人に与えた予言があるので、急いでメンフィスへの道に飛び出したのです。二人は、まだ都市には入っていませんでした。都市の中では、もう、降霊術が予言したことが、すべて、現実に起こり始めていたのです。

προαναγγέλλω:προαγγέλλω 

νεκρομαντεία:η μαντεία που επιτυγχάνεται μέσω της επαφής με τις ψυχές των νεκρών
posted by kyotakaba at 12:16| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年05月11日

テスト

≪ Άχ, άν το καταφέρεις, Κυβελιτσα αγαπημένη, θα μου γιατρέψεις μ’ ένα φάρμακο δυό αρρώστεις, τον έρωτα και τη ζήλια : τον έναν θα τον ικανοποιήσεις και από την άλλη θα με απαλλάξεις ≫. ≪ Θα γίνει ≫, απάντησε η γερόντισσα, ≪ όσο τουλάχιστον περνάει από το χέρι μου. Εσύ όμως γίνε μου καλά, ησύχασε και μην αφήνεις τον εαυτό σου να καταβάλλεται προκαταβολικά・ έλπιζε στο καλύτερο ≫.
posted by kyotakaba at 11:57| Comment(1) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年05月07日

『撰集抄』の「序文」3-2

 αでしている、『撰集抄』のギリシャ語訳。と言っても、『撰集抄』を元にして、お伽噺風に簡単な話しに変えてですが。
 その「序文」を、少しだけ。

だから、この夢の中のことでも、それでも賢明なことだと思われるものを集めて、書き残しておこう。Λοιπόν, αποφάσισε να μαζέψω τα πράγματα που τα θεωρώ φρόνιμα και να τα καταγράψω, άν και αυτά πράγματα συμβαίνουν στο όνειρο. 

おわり
posted by kyotakaba at 13:05| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年05月06日

『撰集抄』の「序文」3-1

 αでしている、『撰集抄』のギリシャ語訳。と言っても、『撰集抄』を元にして、お伽噺風に簡単な話しに変えてですが。
 その「序文」を、少しだけ。

そうして、四十年も過ごして来た。この先のことは分からない。今日にも死ぬかもしれない。
 Όπως να έχουν τα πράγματα, εγώ εχώ περάσει σαράντα χρόνια ακόμη. Δεν ξέρω τα επόμενα πράγματα. Μπορεί να πεθάνω σημερα.
posted by kyotakaba at 13:13| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Ήταν Αγάπη

 Άλκηστις Πρωτοψάλτη アルキスティス・プロトプサリティの新しいアルバム『 Θέα Παραδείσου Πηγή 』から、「 Ήταν Αγάπη 」。

ホームページ:
Άλκηστις Πρωτοψάλτη | η επίσημη ιστοσελίδα

iTunes:
ギリシャiTunes - Music - Thea Paradisou by Alkistis Protopsalti
に本iTunes - ミュージック - Alkistis Protopsalti「Thea Paradisou」


posted by kyotakaba at 08:17| Comment(0) | ギリシャ 歌謡・音楽 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年05月05日

Φ

Φ, φ文字の名前は、「フィ」。 φι 。子音。
読み方は、フ。

Το φάντασμα φυλάει το φως.
Είναι το φάντασμα της φάλαινας.
Και φουσκώνει την φλόγα.
Ο φάρυγγας του φτιάχνεται το φάλτσο.
Τα φύλλα της φτελιάς φρίττουν και φταρνίζονται.
Και ο φασιανός φτερουγίζει.
Φοβούνται.
Το φίδι του φέρνει την φακή από το φαράγι.
Και φράζει τον φάρυγγα του με την φακή.
Στην φέξη,
το φεγγάρι φακελώνει όλα.続きを読む
posted by kyotakaba at 15:07| Comment(0) | 文字 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年05月02日

Γιορτή της Κούνιας στο Ακράσι

 ブログ『ギリシャへ そして ギリシャから』にレスボス島のアラクシ村の5月1日のブランコ祭りについても記事があったので、面白そうだな、と思って、インターネットで検索してみました。

5月1日のブランコ - ギリシャへ そして ギリシャから From Greece & To Greece


Lesovos news に載っていたお知らせ:
Πρωτομαγιά στο Ακράσι - Γιορτή της Κούνιας | lesvosnews.net

kai (1).jpg

YouTubeに投稿されていた今年のお祭りの様子:
posted by kyotakaba at 13:45| Comment(0) | ギリシャのこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年05月01日

『撰集抄』の「序文」2-2

 αでしている、『撰集抄』のギリシャ語訳。と言っても、『撰集抄』を元にして、お伽噺風に簡単な話しに変えてですが。
 その「序文」を、少しだけ。妄信だけを信じ続けているから、生死に関心を持たず、屠所に向かう羊の歩みも、火葬場の煙りも、人ごとだと思う。

Πίστευα στο μόνο πλαστό πράγμα, έτσι δεν ενδιαφέρομαι για ζωή και θάνατο, και το βήμα του προβάτου που υπάγει πρός το σφαγείο και τον καπνό του κρεματοριού θεωρώ ότι είναι η υπόθεση κάποιου άλλου.ちゃんとした現代ギリシャ語になってはないと思いますが、、
posted by kyotakaba at 14:12| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする