2015年05月28日

πλώιμος

 アレクサンドロス・パパティオマンディスの『メタナスティス』は、私にはとても難しいのですが。 

 第一部十章の次の部分は、見当もつけられない程です。 
グウルミスおじさんについての記述の部分なのですが、 

Ο θείος Γουλμής εφόρει κούκον υπερμεγέθη, εξ εκείνων οίτινες καλύπτουσι μόνον εντίμους κεφαλάς. Είχε παχείς και αγκιστρωτούς μύστακας, μεγάλους και εξωδηκότας οφθαλμούς και πολιότριχα στρογγύλην κεφαλήν επί βραχέος κορμού. Το στόμα του, άν και έμεινε πάντοτε ανοικτόν, σπανίως ωμίλει, και ποτέ δεν παρεπονείτο.

κούκκος は、μάλλονος ναυτικός σκούφος 

この部分は次のように訳しました。 

 グウルミス叔父は大き過ぎるクウコスを被っていた。クウコスは毛織りの水夫の帽子だ。それだけで、立派な頭を覆い隠すものだ。叔父の短躯の上の丸い頭は、毛が多く、太い釣り針の様な髭が生えていた。そして、大きく見開く目だった。叔父の口は、いつも開いたままだったけれど、滅多に話すことはなかった。決して不平を言わなかった。 

 けれども、これに続く部分では、おじさんの若い頃に記述が変わるので、予測がし難くて、私は文の意味を取ることが出来ませんでした。 

Και όμως θα είχε τοιούτον δικαίωμα. Κατά την ανδρικήν του ηλικίαν υπήρξεν ο ανακαινιστής όλων των παμπαλαίων βομβαρδών, όσαι ποτέ εκαρφώθησαν εις τα ρηχά ύδατα του καλουμένου κόλπου της ≪ Αναστάσεως ≫, ναυστάθμου της νήσου Χ... Πάντα δε τα σεσηπότα σκάφη, όσα ηξιώθησαν δευτέρας καθελκύσεως και κατέστησαν πλώιμα διά τινας μήνας του θέρους, ώφειλον το θαύμα τούτο εις τον θείον Γουλμήν. 

単語をピックアップすると、

ανακαινιστής:ανανεωτής 更新 
καρφώνω 釘付けにする 
καλουμένος 呼ばれる 
ρηχά 浅い
σεσηπότα バラバラになった?
αξιώνομαι 上手くいかない 要求する
καθέλκυση 進水式
κατέστησαν :καθιστώ にする 
ώφειλον:οφείλω せいにする
πλώιμος fit for sailing 

それで、次のように訳して見たのですけれど、 


けれども、それも当然のことだ。彼が盛年の時、大昔の砲台の建て替えがあった。それは、「アナスタセオス」と呼ばれる湾の浅瀬にずっとあったのだ。Χ島の船着き場になっていた。そこには、けれど、粉々の船が幾艘もあった。その船全部に二度目の進水式をさせようとしたのだ。そして、夏の二ヶ月の間、それらの船は航行出来た。その光景がグウルミス叔父をそうさせたのだ。
何方か、ご教示して下さると、幸せます。
posted by kyotakaba at 12:55| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年05月27日

エティオピア物語 第八巻 2-3

 Και πράγματι ερεθίστηκε και άναψε ολόκληρος ο σατράπης πεσμένος σάν σε δίχτυ σε θυμό μαζί και πόθο・ και χωρίς να χάσει ούτε στιγμή, κάλεσε κάποιον έμπιστό του ευνούχο, Βαγώα το όνομα, του έδωσε και πενήντα ιππείς και τον έστειλε στη Μέμφιδα με τη διαταγή να οδηγήσει μπροστά του το γρηγορότερο τον Θεαγένη και τη Χαρίκλεια, οπουδήποτε κι άν τους έβρισκε.

 実際、太守は、すっかり刺激されて憤慨していたのです。まるで、罠に落ちる様に、怒りと恋に身を任せていたのです。一瞬の間も置かずに、バゴアスと言う名前の、信頼の置ける宦官を呼んだのです。そして、その者に、五十騎の騎兵を与え、何処であっても二人を見つけたならば、自分の前にテアゲニスとハリクレアを連れて来ると言う命令を与えて、メンフィスに遣わせたのです。
posted by kyotakaba at 13:14| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年05月26日

エティオピア物語 第八巻 2-2

 ≪ όλες οι παλλακίδες σου ≫, του έλεγε, ≪ δεν της παραβγαίνουν ούτε στο νυχάκι της και όχι μόνο αυτές που άφησες στη Μέμφιδα, αλλά κι αυτές που έχεις εδώ μαζί σου ≫・ τέτοια και άλλα πολλά έλεγε ο Αχαιμένης με την ελπίδα ότι, άν ο Οροονδάτης συνδεόταν ερωτικά με τη Χαρίκλεια, δεν θ’ αργούσε, για να τον ανταμείψει που του έφερε το μήνυμα, να του τη δώσει για γυναίκα. 

 アヘメニスはオロンダディスにこう言いました。「貴方様のお妾の誰も、ハリクレアの指の爪にさえ及びません。メンフィスに残して来たお妾たちだけでなく、貴方様と一緒にここに来ているお目瓶たちの誰もがです。」 そのようなあれやこれやの沢山のことを、アヘメニスは、オロンダディスがハリクレアと関係を持たないならば、知らせを持って来た自分に報いるためにすぐにもハリクレアを妻に呉れるだろう、と期待して、話したのです。
posted by kyotakaba at 13:30| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年05月25日

エティオピア物語 第八巻 2-1

 Και όταν με όλ’ αυτά είχε κινήσει την οργή του Οροονδάτη ( ήδη ο σατράπης ήταν όλος κυριευμένος από θυμό και εκδικητικό μένος ), προσπάθησε να του εμπνεύσει φλογερό πόθο προσθέτοντας τα σχετικά με τη Χαρίκλεια, παινεύοντάς την όπως της άξιζε και εκθειάζοντας με κάθε τρόπο την ομορφιά της ― τέτοια ομορφιά, έλεγε, ούτε πρίν είχε δεί ούτε και στο μέλλον θα ξανάβλεπε μάτι ανθρώπου・ 

 それら何もかもで、オロンダディスの怒りを引き起こしてしまうと、( 太守は、既に、怒りと復讐の激情にすっかり捉われていたのです。 )、アヘメニスは、ハリクレアのことを付け加えて、燃え上がる激情を吹き込もうとしたのです。アヘメニスは、ハリクレアをそれだけの価値があると誉め讃えたのです。そして、その美しさは、人間の目が、これまで見たこともないし、これからもまた見ることはないだろう程のものだ、と言って、あらゆる言い方でハリクレアの美しさを褒め称したのです。
posted by kyotakaba at 13:41| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年05月20日

エティオピア物語 第八巻 1-8

 αλλά υπήρχε φόβος να εκβιαστεί ο ξένος ή και να ενδώσει με τον καιρό και τότε σίγουρα θα γινόταν το κακό άν δεν προλάβαινε κανείς να πάρει τον νεαρό από τη Μέμφιδα κόβοντας μιά και καλή την όλη ερωτική ιστορία της Αρσάκης・ και να γιατί κι εκείνος είχε βιαστεί να φύγει μυστικά και να φέρει την είδηση στον Οροονδάτη μιά και η αφοσίωση πρός τον αφέντη του δεν τον άφηνε να κρύψει από αυτόν το κακό που τον απειλούσε.

 だけれども、と続けました。外国の者が脅かされるか、時間が経って根負けしてしまう恐れもあるのです。そうすると、誰かが現れてこの若者をメンフィスから連れ出してアルサキの恋物語りをこれを最後に終わりにしなければ、確実に不倫は起こるのです。それだから、自分は密かに急いで逃げ出して、オロンダディス様に知らせを持って来たのです。主人に対する忠誠は、主人に今にも起ころうとしている災厄を、自分が主人に隠したままにさせては置かないのです、と言いました。 

μια και καλή : これを最後に。きっぱりと。ας τελειώνουμε μια και καλή
posted by kyotakaba at 14:04| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年05月19日

エティオピア物語 第八巻 1-7

τέλος, ανέφερε τον έρωτα της Αρσάκης για τον Θεαγένη, την εγκατάσταση του Θεαγένη στο παλάτι, τις φιλοφρονήσεις της Αρσάκης πρός αυτόν και τα καθηκοντα του θεράποντος και του οινοχόου που του είχαν ανατεθεί・ και ίσως, πρόσθεσε, τίποτε αθέμιτο δεν είχε γίνει ακόμα επειδή ως εκείνη τη στιγμή αντιστεκόταν σθεναρά ο νέος,

 そうして遂に、テアゲニスに対するアルサキの恋心に言い及んだのです。テアゲニスが館に住着いたこと、テアゲニスに対してアルサキが心を尽くした気遣いをしたこと、身の回りの世話と宮廷酌人を任されたことを述べたのです。また、若者が強く抵抗したために、不倫の関係はその時までまったく起こらなかった、と言うことを付け加えたのです。
posted by kyotakaba at 13:43| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年05月18日

エティオピア物語 第八巻 1-6

 Και όταν έμειναν μόνοι, του κατήγγειλε τα πάντα : πώς ο Θεαγένης πιάστηκε αιχμάλωτος από τον Μιτράνη, πώς στάλθηκε στον Οροονδάτη με σκοπό, άν και ο ίδιος συμφωνούσε, να τον στείλει δώρο στον Μεγάλο Βασιλιά επειδή ο νεαρός εκείνος ήταν άξιος να υπηρετήσει στην αυλή και στο τραπέζι του βασιλιά・ πώς τους τον άρπαξαν οι Βησσαείς σκοτώνοντας και τον Μιτράνη, πώς μετά από όλ’ αυτά έφτασε ο νεαρός στη Μέμφιδα ― και, στο σημείο αυτό, διηγήθηκε τα σχετικά με τον Θύαμη・

 二人だけになると、アヘメニスはオロンダディスにすべてを告げたのです。テアゲニスは、ミトラニスによって捕虜とされたこと、王が承諾するのならば、若いテアゲニスは、宮殿の王の食卓に給仕するのに相応しいから、大王への贈り物とするために、オロンダディスに送られたこと。そして、ヴィサの者たちが、ミトラニスたちからテアゲニスを奪ったこと、そして、ミトラニスを殺したこと、そうした後に、若いテアゲニスがメンフィスに遣って来たこと。そうして、そこで、シアニスに関するあらゆることを詳しく述べたのです。
posted by kyotakaba at 13:07| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年05月15日

現代ギリシャ語学習メモ

 このサイト、どう言う方が作られたのかは分からないけど、とてもいいので: 

現代ギリシャ語学習メモ 

右サイドバーの「 webギリシャ語辞書」にも入れておこう。
posted by kyotakaba at 08:29| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年05月14日

εντίμους

 アレクサンドロス・パパティオマンディスの『 Η Μετανάστις 』、次のところがまったく分からない。

Ο θείος Γουλμής εφόρει κούκον υπερμεγέθη, εξ εκείνων οίτινες καλύπτουσι μόνον εντίμους κεφαλάς.κούκον は、κούκκος 、μάλλονο ναυτικός σκούφος の意味。複数形主格は、κούκοι 。 κούκον は対格。

Ο θείος Γουλμής εφόρει κούκον υπερμεγέθη までは、グウルミス叔父は大き過ぎるクウコンを被っていた。と分かるけれど。でも、クウコスが何故複数形なのか? 
οίτινες は、ὅστις の複数形、主格。 
κεφαλάς は、κεφαλή の複数形の対格。何故複数形? 
posted by kyotakaba at 13:15| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年05月13日

εκαλείτο

 アレクサンドロス・パパティオマンティスの『 Η Μετανάστις 』、次のところは、分からない。

Το πλοίον έσχιζε τα κύματα γοργώς, ο δε θείος Γουλμής εκρότει εκ χαράς τας χείρας. Χαρά και υπερηφανία του ναύτου είναι η ταχύτης του πλοίου.
― Σάν γλάρος πετά, παιδιά, έλεγεν.
Οι ναύται εγέλασαν εν χορώ εις την απλοϊκήν ταύτην έκφρασιν του γέροντος συντρόφου των.
― Δεν ηύρες άλλο πουλί από τον εαυτόν σου να είπης; απήντησεν ο Κώτσος.
Τώ όντι δε ο γηραιός ναύτης εκαλείτο συνήθως ≪ Γέρο Γλάρος ή Γλαρογιάννης ≫ παρά τώ ναυτικώ κόσμω. Αλλά περί τούτου ηδιαφόρει, ήρκει ότι το όνειρόν του εκόπη πρό πολλού, και δεν ηδύνατο πλέον να πετάξη, με οιονδήποτε πτηνόν και άν τον παρέβαλλον. 「 Δεν ηύρες άλλο πουλί από τον εαυτόν σου να είπης; 」のところ、από τον εαυτόν σου να είπης の意味。
 Τώ όντι は、πράγματι の意味だろうか? 
εκαλείτο は、〜と呼ばれていると言う意味なのだろうか? 
παρά τώ ναυτικώ κόσμω の意味は? 
ήρκει ότι το όνειρόν του εκόπη πρό πολλού の意味は? 
( 彼の夢がずっと前に途絶えた、と言うことと、十分だ、と言うことは、どう繋がるのか? あるいは、ήρκει には、他の意味があるのか? )
δεν ηδύνατο πλέον να πετάξη, με οιονδήποτε πτηνόν και άν τον παρέβαλλον. の意味は? 
( τον παρέβαλλον の τον は老船乗りを指すのか? παρέβαλλον は三人称複数だけれど、主格は? 
その前に、δεν ηδύνατο πλέον να πετάξη / もう飛べない のは、老人なのか、カモメなのか? )

posted by kyotakaba at 12:49| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Τί λέει; ρωτώ τη συντρόφισσά μου.

 カザンザキスの『旅行記』、次のところがまったく分からない。

― Τί λέει; ρωτώ τη συντρόφισσά μου.
― Είναι ενός μοντέρνου μας ποιητή, του Γιάσο Σαΐγκο. Ρωτάει : το φεγγάρι που ανατέλνει τώρα από τους ούρανοξύστες, φωτίζει τον ίδιον έρωτα που φώτιζε κι όταν ανάτελνε κι από την ήσυχη πεδιάδα του παλιού Τόκιο! 

 カザンザキスが東京の( 銀座の? ) のバーに案内の若い女性と入った場面。上の文の直前は、
Μπήκαμε στο μπάρ. Μοντέρνες κοπέλες, με το πόδι απάνω στο άλλο, έπιναν, κουβέντιαζαν με νέους, γελούσαν. Ούρλιαζε το ραδιόφωνο. Κάποιος έβαλε ένα δίσκο στο γραμμόφωνο κι άρχισε ένα πεταχτό γιαπωνέζικο τραγούδι. 


「 ― Είναι ενός μοντέρνου μας ποιητή, του Γιάσο Σαΐγκο. Ρωτάει : το φεγγάρι που ανατέλνει τώρα από τους ούρανοξύστες, φωτίζει τον ίδιον έρωτα που φώτιζε κι όταν ανάτελνε κι από την ήσυχη πεδιάδα του παλιού Τόκιο! 」の文章が、分からない。
Ρωτάει は、どう言う意味なのだろうか? 主格は何なのだろうか? Γιάσο Σαΐγκο なのだろうか? 
ανατέλνει / ανάτελνε 。φωτίζει / φώτιζε とエネストータスとパラティコスが使ってあるのは? 
φωτίζει とφώτιζε の主格は別なのか? 
まったく分からない。
posted by kyotakaba at 08:35| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年05月12日

エティオピア物語 第八巻 1-5

 Όλ’ αυτά τα είχε μάθει ο Οροονδάτης από τις διηγήσεις των φυγάδων και ήταν ήδη ταραγμένος όταν, εντελώς απροσδόκητα, παρουσιάστηκε απρόσκλητος ο Αχαιμένης και τον τάραξε ακόμα περισσότερο・ στην ερώτηση του μήπως είχε πάθει τίποτε η Αρσάκη ή κανένα άλλο πρόσωπο του σπιτιού, ο Αχαιμένης απάντησε καταφατικά, αλλά δήλωσε ότι θέλει να του το ανακοινώσει ιδιαιτέρως. 

 それらすべてのことを、逃げて来た者たちの話しで知って、オロンダディスは動揺していました。その時、全く思いがけず、呼んでもいないアヘメニスが現れて、更により一層、オロンダディスを狼狽させたのです。アルサキがもしや死んでしまったのではないか、あるいは、家中の他の誰かが死んだのではないかとの、オロンダディスの問いに、アヘメニスは、はいと答えたのです。けれども、それは内密裏に知らせたいと申し出たのです。
posted by kyotakaba at 12:23| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年05月11日

エティオピア物語 第八巻 1-4

 Υπολόγισε πότε οι πρέσβεις θα είχαν περάσει από τις Φίλες και θα είχαν εμπνεύσει αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους και στη φρουρά με τη διαβεβαίωση ότι πήγαιναν να διαπραγματευθούν συμφωνία ειρήνης και φιλίας και τότε ακριβώς εμφανίστηκε αιφνιδίως, έδιωξε τους φρουρούς ― μόνο δυό-τρείς μέρες του αντιστάθηκαν κι ύστερα ενέδωσαν μπροστά στο πλήθος των αντιπάλων και στις πολιορκητικές μηχανές ― και κυρίευσε την πόλη χωρίς να πειράξει κανέναν από τους κατοίκους.

 大使たちが何時フィラを訪れて、何時、守備隊と住民たちが大使たちは和平と友好の協定を協議しに来たと確信して、安心感を与えるかを、王は見越していたのです。そして、正に不意に現れて、守備隊を蹴散らしたのです。ほんの二日か三日、守備隊は王に抵抗しました。けれど、敵の包囲作戦の大軍の前に降参したのです。こうして、王は、一人の住人も困らせることなく都市を攻略したのです。 
posted by kyotakaba at 13:19| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年05月07日

από τον εαυτόν σου

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の中の表現、
από τον εαυτόν σου が分かりません。

文章は、
 ― Σάν γλάρος πετά, παιδιά, έλεγεν.
 Οι ναύται εγέλασαν εν χορώ εις την απλοϊκήν ταύτην έκφρασιν του γέροντος συντρόφου των.
 ― Δεν ηύρες άλλο πουλί από τον εαυτόν σου να είπης; απήντησεν ο Κώτσος.

 「鴎が飛ぶ様だな、皆んな」とグウルミスは言った。 
 船員たちは、同僚の老人の素朴な表現が楽しくて、笑った。 
 「あんたは他の鳥を知らないのか?」とコースタスが答えた。 

と訳したのだけれど。
posted by kyotakaba at 15:22| Comment(0) | 単語メモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年05月06日

『撰集抄』の讚州白峰 4

 αでしている、『撰集抄』のギリシャ語訳。と言っても、『撰集抄』を元にして、お伽噺風に簡単な話しに変えてですが。
 その「讚州白峰」を、少しだけ。 ちゃんと、現代ギリシャ語になっているでしょうか?? 

 そこで、私は、歌を歌った。 
 よしや君、むかしの玉の床とても、かからん後はなにかはせむ。 

 Έτσι, συνέθεσα ένα τραγούδι :

Μεγαλειότατε!
Άν και μένατε στον παλιό θρόνο,
Τί μπορείτε να διεξαγάγετε;
Τώρα, είστε πεθαμένος! おわり
posted by kyotakaba at 14:46| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第八巻 1-3

 Καθώς λοιπόν η πόλη περνούσε από τον έναν στον άλλον αλλάζοντας κάθε φορά κυρίαρχο ανάλογα με τις συγκυρίες και, εμείνη την εποχή, κατεχόταν από φρουρά Αιγυπτίων και Περσών, ο βασιλιάς των Αιθιόπων, με πρεσβεία που έστειλε στον Οροονδάτη, ζητούσε τις Φίλες και επίσης τα μεταλλεία των σμαραγδιών τα οποία και άλλοτε, όπως είπαμε, είχε διεκδικήσει χωρίς επιτυχία. Και αφού άφησε να περάσουν λίγες μέρες από την αναχώρηση των πρεσβευτών, ξεκίνησε και ο ίδιος・ από καιρό προετοιμαζόταν τάχα για κάποιον άλλο πόλεμο : ποιός θα ήταν ο προορισμός της εκστρατείας εκείνης δεν το είχε αποκαλύψει σε κανέναν.

 都市は、状況に応じて、その度に、所有権をあちらからこちらへと変えて渡していて、その時は、エジプト人とペルシャ人に所有されていたのです。そうして、エティオピアの王は、オロンダティスに遣わせた大使を通じて、フィラと更にエメラルドの鉱山を要求していたのです。これはもう話したことですけれど、鉱山については、以前にも王は要求していたけれど、うまくいってなかったのです。王は、大使の出発の後数日はそのままにしていましたが、数日経つと、自身が行動を起こしたのです。以前から、次に起こるかも知れない戦争の準備をしていたのです。その遠征の目的が何であろうかは、誰にも明かしていなかったのです。

φρουρά : ここでは、γενιά の意味。
posted by kyotakaba at 08:21| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年05月05日

『撰集抄』の讚州白峰 3-2

 αでしている、『撰集抄』のギリシャ語訳。と言っても、『撰集抄』を元にして、お伽噺風に簡単な話しに変えてですが。
 その「讚州白峰」を、少しだけ。 ちゃんと、現代ギリシャ語になっているでしょうか?? 

 それでも、時が過ぎてしまえば、全てが忘れられてしまうものだ。 

 Μα τα όλα θα ξεχαστούν, όταν ο πολύς καιρός είχε περάσει. 

posted by kyotakaba at 11:23| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年05月01日

『撰集抄』の讚州白峰 3-1

 αでしている、『撰集抄』のギリシャ語訳。と言っても、『撰集抄』を元にして、お伽噺風に簡単な話しに変えてですが。
 その「讚州白峰」を、少しだけ。 ちゃんと、現代ギリシャ語になっているでしょうか?? 

 この様な最後を思っておられただろうか。私は、思わず、涙にくれてしまった。 

 Διαισθάνθηκε ότι αυτός τέλος θα γίνει; Εγώ αναλύθηκa σε δάκρυα ακουσίως. 


5月2日訂正:「思わず、」を忘れていたので、ακουσίως を加えました。
Διαισθάνθηκε ότι αυτός τέλος θα γίνει; Εγώ αναλύθηκα σε δάκρυα ακουσίως.
posted by kyotakaba at 14:53| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする