2015年10月29日

Η βρύση 3

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第九章「泉」の3 

Μα καθένας έλεγε : ≪ Ας τη φτιάξει άλλος ≫. Κάθε χωριό έλεγε : ≪ Ας τη φτιάξει άλλο χωριό ≫. Μια φορά πέρασε ένας ράφτης, πηγαίνοντας πανηγυριώτης στον Αϊ-Λιά. Ήταν απ' αλλού και είχε ένα μικρό μαγαζί κάτω στη χώρα. Καθισμένος σταυροπόδι σ' ένα ψηλό ράφι - έτσι δα σαν να τον βλέπω τώρα - κεντούσε σεγκούνια και φέρμελες με μια αργή βελονιά. Είχε μεγάλη γενειάδα κάτασπρη, χυμένη στο στήθος, και φορούσε τις μακριές του φουστανέλες καθημερινή και γιορτή, κατακάθαρες. 

 「それで、誰もが「誰かに作らせよう。」と言っていたのだ。どの村も、「他の村に作らせよう。」と言っていたのだよ。ある時、一人の仕立て屋が通り掛った。お祭りでアイ・リアに行くところだったのだよ。仕立て屋は、他所の村の男で、麓の街に小さな店を持っていたのだ。高い棚に胡座をかいて座り、ああ、今でも目に見える様だよ、セグウニア( 農民の女性のウールの外套 ) やフェルメリ ( 金の刺繍をした胴着 ) にゆっくりとした針使いで刺繍をしていたのだよ。仕立て屋は、胸の上まで伸びた長い真っ白な顎髭を生やしていた。それに、普通の日でも祭日でも、見事な長いフウスタネリを着ていたのだ。」 

posted by kyotakaba at 14:32| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

σαν τη χλωρή καρδιά του

 カザンザキスの『旅行記』、次の部分が分からない。 

Αγάπες, ιδέες, χαρές, φόβοι περνούν από πάνω της και πλένε απάνω της σα σύννεφα και σα φύλλα. Το σπλάχνο σου γίνεται δροσερό δροσερό σαν τη χλωρή καρδιά του άνοιχτου ακόμα μπανανόφυλλου. 

Το σπλάχνο σου γίνεται δροσερό δροσερό σαν τη χλωρή καρδιά του άνοιχτου ακόμα μπανανόφυλλου. の文章。 
σαν のあと、単数女性冠詞の対格形 τη が来ている。実詞は、καρδιά なので、単数女性なのだけれど。なぜ、対格なのか? τη の前に、前置詞 σε が省略されているのか? 

内容も、分からない。開いたバナナの葉の新鮮な心? 中心? 

Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα に、カザンザキスのこの文章が例文として挙げられているのだけれど、それは、「 ανοιχτός 」の例としてなのだけれど、その意味が「開いている」ではなくて、「 not opened, not open, unopened 」の意味で使われていると言うこと。地方の限られた用例と言うことだけれど。
άνοιχτος, -η, -ο [ánixtos] region. & lit not opened, not open, unopened (ant ανοιχτός): άνοιχτο παράθυρο, βαρέλι, κουτί | άνοιχτη πόρτα | άνοιχτο γράμμα | όσα μπαμπάκια απόμειναν είναι με καρύδια άνοιχτα και πρέπει να μαζευτούν και να ανοιχτούν μέσα σε φούρνο (Saliveros Kazamias 1973) | το σπλάχνο σου γίνεται δροσερό δροσερό σαν τη χλωρή καρδιά του άνοιχτου ακόμα μπανανόφυλλου (Kazantz) | poem καινούργια γης, καινούργιος ουρανός, άνοιχτο ρόδο ο χάρος (id. Od 14.1398) [fr ανοιχτός w. privative sense through shift of the accent fr oxytone to proparoxytone άνοιχτος; cf dial ανάνοιχτος] 

この項目でも、カザンザキスの文章の意味までは書かれてないので、ただ、まだ開いてない葉と言うことなのかも知れないけれど、
posted by kyotakaba at 09:32| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年10月28日

エティオピア物語 第八巻 10-2

 ≪ Η παράδοξη σωτηρία μου ≫, είπε, ≪ μοιάζει με υπερφυσική και ολωσδιόλου θεία ευεργεσία・ αλλά οι αδιάκοπες δοκιμασίες και οι τόσες κακοτυχίες μας και τα κάθε είδους αφόρητα δεινά που μας χτυπούν αποδεικνύουν ότι οι θεοί είναι οργισμένοι εναντίον μας και μας καταδιώκουν・ εκτός άν το θαύμα είναι έργο κάποιας θεότητας που αγαπά να μας ρίχνει στον έσχατο κίνδυνο για να μας σώσει όταν χαθεί και η τελευταία ελπίδα ≫.δεινά : οι συμφορές ハリクレアはこう言ったのです。「不思議にも私が助かったことは、超自然的でまるっきり神の仕業の様に見えます。だけれど、もし、この奇跡が、この上ない危機にわたしたちを落としておいて、最後の望みが消えていよいよと言う時になってわたしたちを救うと言うのが大好きな、何方かの神の仕業でない限り、不断の苦難やわたしたちのあれ程の不運、わたしたちに打ち掛る様々なかたちの耐えられない様な災難、それらが、神々は、わたしたちに対して怒っていて、わたしたちを責め立てていることを証しているのだと思います。」
posted by kyotakaba at 14:55| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年10月27日

エティオピア物語 第八巻 10-1

 Αφού λοιπόν είπαν πολλά, όσα είναι φυσικό να λένε μεταξύ τους οι εραστές που ζούν μαζί την τελευταία τους νύχτα και μοιάζουν σάν να θέλουν να χορτάσουν όσο μπορούν ο ένας τον άλλον, τέλος, προχωρημένη νύχτα πιά, συζήτησαν και το θαυμαστού γεγονός της πυράς. Και ο μεν Θεαγένης το απέδιδε σε ευμένεια των θεών που αγανάκτησαν με την άδικη συκοφαντία της Αρσάκης και ευσπλαχνίστηκαν την αθώα Χαρίκλεια που υπέφερε χωρίς να έχει φταίξει・ αλλά η Χαρίκλεια έδειξε ν’ αμφιβάλλει.


ευσπλαγχνίζομαι

 二人はたくさんのことを話したのですが、二人が、自分たちだけの間で、自分たちを最後の夜を一緒に過ごす恋人たちと思っているのは自然なことでした。それだから、二人は、出来る限りお互いを満足させてあげようとしている様に見えました。そして、とうとう、夜もずっと更けた時になって、炎に起きた不思議な出来事のことを話し合ったのです。テアゲニスの方は、それを神々の恩恵だと考えたのでした。神々は、アルサキの邪な中傷でひどく怒っていて、何も罪を犯してないのに耐えている無実のハリクレアに同情しているのだ、というのです。けれども、ハリクレアは、確信が持てない様でした。 


 挿入節の λένε とμοιάζουν 、意味が取り難いのですが、上の様に訳してみました。
posted by kyotakaba at 16:48| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第八巻 10-1

 挿入節の部分: 

όσα είναι φυσικό να λένε μεταξύ τους οι εραστές που ζούν μαζί την τελευταία τους νύχτα και μοιάζουν σάν να θέλουν να χορτάσουν όσο μπορούν ο ένας τον άλλον 

二人が、自分たちだけの間で、自分たちを最後の夜を一緒に過ごす恋人たちと思っているのは自然なことでした。それだから、二人は、出来る限りお互いを満足させてあげようとしている様に見えました。
posted by kyotakaba at 16:44| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第八巻 10-1

 挿入節を除いた文章だけを訳してみました。 

除く挿入節は「 όσα είναι φυσικό να λένε μεταξύ τους οι εραστές που ζούν μαζί την τελευταία τους νύχτα και μοιάζουν σάν να θέλουν να χορτάσουν όσο μπορούν ο ένας τον άλλον, 」 

それを除いた文章: 
Αφού λοιπόν είπαν πολλά, τέλος, προχωρημένη νύχτα πιά, συζήτησαν και το θαυμαστού γεγονός της πυράς. Και ο μεν Θεαγένης το απέδιδε σε ευμένεια των θεών που αγανάκτησαν με την άδικη συκοφαντία της Αρσάκης και ευσπλαχνίστηκαν την αθώα Χαρίκλεια που υπέφερε χωρίς να έχει φταίξει・ αλλά η Χαρίκλεια έδειξε ν’ αμφιβάλλει.  二人はたくさんのことを話したのですが、とうとう、夜もずっと更けた時になって、炎に起きた不思議な出来事のことを話し合ったのです。テアゲニスの方は、それを神々の恩恵だと考えたのでした。神々は、アルサキの邪な中傷でひどく怒っていて、何も罪を犯してないのに耐えている無実のハリクレアに同情しているのだ、というのです。けれども、ハリクレアは、確信が持てない様でした。
posted by kyotakaba at 16:26| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第八巻 10-1

Αφού λοιπόν είπαν πολλά, όσα είναι φυσικό να λένε μεταξύ τους οι εραστές που ζούν μαζί την τελευταία τους νύχτα και μοιάζουν σάν να θέλουν να χορτάσουν όσο μπορούν ο ένας τον άλλον, τέλος, προχωρημένη νύχτα πιά, συζήτησαν και το θαυμαστού γεγονός της πυράς. Και ο μεν Θεαγένης το απέδιδε σε ευμένεια των θεών που αγανάκτησαν με την άδικη συκοφαντία της Αρσάκης και ευσπλαχνίστηκαν την αθώα Χαρίκλεια που υπέφερε χωρίς να έχει φταίξει・ αλλά η Χαρίκλεια έδειξε ν’ αμφιβάλλει.私は馬鹿で全く能力がないので、この文章を理解することが全然出来ません。 

これ以上は止めます。

Google翻訳:
私たちは多くのことを言っているので、もはや彼らは限り彼らはお互い、最終的には、夜遅くによって喜んようにしたいのように一緒に彼らの最後の夜を見て生きる愛好家の間で言うのが自然であるもの、火葬の素晴らしい事実を議論しました。そしてTheagenisに責任がされずに苦しんArsakisとefsplachnistikan無実ザリスの不当な中傷に憤慨神々の賛成で収量ものの、しかしHarikleiaは、疑うことを示しました。 

WorldLingo 翻訳:
従って多数、それ言われるの後でそれは互いから1他、高度夜もう最終的にできる限り彼らはまた彼らが満足する、彼ら論議した賛美者を作るpyrasをほしいと思うように自然言う生きている一緒に彼らの昨晩が類似している恋人をであり。 そして人Theagenisはそれなしで苦しんだArsakisおよびeysplachnistikan無実のCharikleiaの不公平な中傷とaganaktisanずっと責任にするによってである神の好意の彼を帰因させた・ しかしCharikleiaはnの疑いを示した。


この部分の英訳:
After they had talked far into the night of such matters as it is likely they would − for they never hoped to talk together again − and had satisfied themselves as well as they might, they at last fell into communication of the miracle which happened about the fire. Theagenes referred the benefit thereof to God’s goodness who had saved her, being guiltless, from Arsace’s unjust slander. But Chariclea seemed to doubt.
posted by kyotakaba at 13:51| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年10月26日

エティオピア物語 第八巻 9-22

 Για κείνους όμως μάλλον παρηγοριά ήταν να βρίσκονται μαζί και θεωρούσαν κέρδος το να υποφέρουν τα ίδια βάσανα : άν ο ένας απ’ τους δυό βασανιζόταν λιγότερο, πίστευε πώς αποδεικνύεται κατώτερος από τον άλλον και μειονεκτεί στα ερωτικά. Πρόσθεσε και τη συντροφιά που είχαν μεταξύ τους και την παρηγοριά που έδιναν ο ένας στον άλλον και τη στήριξη για να υποφέρουν με αξιοπρέπεια και γενναιότητα τα δεινά τους και να παραμένουν αλύγιστοι στον αγώνα για την ερωτική πίστη και την αρετή τους.

 けれども、二人にとって、一緒にいることは、むしろ慰めだったのです。そして、同じ苦しみを耐えていることは自分たちにとってよかったと考えたのです。もし、二人のうち一人が相手よりも苦しみが軽いとすれば、それは、相手よりも劣っていて、恋心がないことを証しているのだ、と考えてしまうのです。それに私たちは、二人の間で交わされて来た関係、片方が片方へ与えた慰め、二人が威厳と大変な勇気を持って災難に耐えて来るのに頼みの綱にしてたもの、誠実な恋と徳を慮って試練の中で断固としたままでいるのを支えていたものを考え合わせなければならないのです。 


Πρόσθεσε は、命令形。Πρόσθεσε 以下の文は、著者から読者への命令なのだと思います。 訂正: 
για να υποφέρουν με αξιοπρέπεια και γενναιότητα τα δεινά τους のところ、
τα δεινά を忘れて訳していたので、 
二人が威厳と大変な勇気を持って耐えて来るのに頼みの綱にしてたもの 
→ 
二人が威厳と大変な勇気を持って災難に耐えて来るのに頼みの綱にしてたもの 

それから、頼みにしていたのは、お互いなのだと思います。
posted by kyotakaba at 15:19| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年10月23日

μαγληνός

 カザンザキスの『旅行紀』の中で使ってあった語、「 μαγληνός 」。 
 手持ちの辞書やΒικιλεξικό、livepedia、Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα にはない。 
 カザンザキスやパンデリス・プレベラキスに使用例がある語らしく、「 λείος 」と同じ意味らしい。


使ってあった箇所:

Μιά ιερή πόρτα βυσσινά μέσα στα δέντρα・ καταλαβαίνεις πώς ζυγώνεις σε σιντοϊκό ναό. Περνάς πόρτα του Θεού, μπαίνεις σε μακριά σειρά προαιώνια μουσκλωμένα δέντρα. Γαλήνη απλώνεται, σα μούσκλο, στα στήθια σου, προχωράς, περνάς σειρές πέτρινα φανάρια, μπαίνεις στον κήπο του ναού・ λάμπει ο παλιός σαρακοφαγωμένος ναός μέσα απ' τα δέντρα・ γυμνώνεις τα πόδια, ανεβαίνεις, τ' αστραφτερά μαγληνά σκαλοπάτια. 


樹々の中に深紅の神域の門がある。それで、自分がシンドウの神殿に近づいているのが分かるのだ。神の門を過ぎて、とても古いしとどに濡れた長い並木に入る。苔が自分の胸に拡がる様に、静寂が拡がっている。それでも進む。石の灯籠の列の中を進む。そして、神殿の庭に入る。樹々の中で、古い白蟻に喰われた神殿が輝いている。裸足になって滑らかな煌めく階を一段一段上がる。
posted by kyotakaba at 08:44| Comment(0) | 単語メモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年10月22日

Η βρύση 2

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第九章「泉」の2 

  ≪ Εγώ τον θυμήθηκα ≫, είπε ο κυρ-Στέφανος. ≪ Ήμουν παιδί. Τον καιρό εκείνο έτρεχε δω πέρα λίγο νερό, μα πολύ λιγοστό, κόμπος. Οι διαβάτες έπεφταν μπρούμυτα για να πιουν, προσπαθώντας να φτιάξουν κάνουλα με κανένα χλωρόφυλλο. Πολλές φορές χανόταν το νερό ολότελα, γιατί το βύθιζαν οι βροχές και το χώμα που έπεφτε. Όλοι από τα γύρω χωριά είχαν ανάγκη από μια βρύση εδώ. 

 ステファノスさんはこう言いました。「私もそれを覚えているよ。子供だった。その時は、ここには、ほんの僅かな水しか流れてなかったんだよ。本当に少なかった。滴の様だったんだ。通行人たちは、水を飲もうと身を俯せにしたものだ。そして、何かの青い葉で飲み口をどうにかして作ろうとしていたのだよ。屢々、水がまったくなくなったのだ。雨は、大地に落ちて、そのまま、地中に突き抜けてしまうからだよ。辺りの村の誰もが、ここの泉一つを頼みに綱にしていたのだ。」
posted by kyotakaba at 13:33| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年10月21日

デーメーテール讃歌 の原詩

 リンク元に、「デーメーテール讃歌 の原詩」と言う検索があったので。 

 ウィキソースの『 Ομηρικοί Ύμνοι 』: 
Ομηρικοί Ύμνοι - Βικιθήκη 

 その中の「デーメーテール讃歌 」: 
Εις Δημήτραν - Βικιθήκη
posted by kyotakaba at 16:30| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第八巻 9-21

 Και αυτό βέβαια η Αρσάκη το είχε επινοήσει για τιμωρία τους σάν να τους έπαιζε ένα κακό παιχνίδι και νομίζοντας ότι περισσότερο θα υπέφεραν άν βρίσκονταν στην ίδια φυλακή και έβλεπαν ο ένας τον άλλον στα δεσμά και στα βασανιστήρια : ήξερε ότι οι ερωτευμένοι πονάνε πιό πολύ με τον πόνο του αγαπημένου τους παρά με τον δικό τους.

 それは、アルサキが考え出した事だったのです。ハリクレアとテアゲニスの二人への罰として考え出したのです。悪戯が二人を弄ぶ様なものなのです。アルサキは、二人が同じ牢獄に居れば、足枷をつけ拷問を受けた姿をお互いを見合ってもっとひどく苦しむだろうと、考えたのです。アルサキは、恋人たちと言うものは、自分自身の苦しみよりも愛する人の痛みの方が、ずっと苦しむものだと言うことを知っていたのです。
posted by kyotakaba at 12:52| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年10月20日

エティオピア物語 第八巻 9-20

 Και πάλι λοιπόν παραδίδεται στον Ευφράτη η Χαρίκλεια, και πάλι αλυσοδένεται ακόμα πιό σφιχτά, προκειμένου να υποβληθεί σε δεύτερη δίκη και να υποστεί δεύτερη τιμωρία, με μιά μόνο, αλλά μέγιστη, παρηγοριά στα βάσανά της : ότι είχε ξαναβρεί τον Θεαγένη και μπορούσε να του διηγηθεί την περιπέτειά της.

 そうして、ハリクレアは、再び、エウフラティスに引き渡されたのです。そしてまた、二度目の裁判を受けさせられて、二度目の刑罰を受けるために、もっと固く縛られたのです。そのような苦しみの中にあって、ただ一つ、けれども、それは最大の慰めがあったのです。それは、テアゲニスと再会した事なのです。そして、自分の波瀾の経緯を彼に話すことができたのです。
posted by kyotakaba at 14:17| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年10月19日

エティオピア物語 第八巻 9-19

 Και λέγοντας αυτά την έσερνε από το λαιμό προστάζοντας τους φρουρούς ν’ ανοίξουν δρόμο ανάμεσα στο πλήθος. Και οι πολίτες αγανακτούσαν βέβαια και αναζητούσαν τρόπο να αντισταθούν, αλλά και υπάκουαν είτε επειδή κάπως τους παρέσυρε η υπόνοια της φαρμακείας είτε και επειδή τους απέτρεπε ο φόβος της Αρσάκης και των φρουρών που την περιέβαλλαν.

 そう言いながら、アルサキは、ハリクレアの首を掴んで引き摺ったのです。そして、護衛兵たちに、群衆の中に道を開ける様に命じたのです。すると、市民たちは本当に激昂したのです。そして、どうにか抵抗する方法は無いものかと案じたのです。けれども、一つには、ハリクレアの毒殺の疑いが人々を惑わせたために、もう一つには、アルサキと彼女を取り囲んでいる護衛兵たちへの恐怖が人々に反抗するのを思い止まらせたために、市民たちは従ったのです。 

posted by kyotakaba at 13:34| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年10月15日

Η βρύση 1

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第九章「泉」の1 

 Ένας αγωγιάτης, αφού ήπιε στη βρύση βάζοντας για κούπα τις χούφτες του, μουρμούρισε : ≪ Να δροσιστεί η ψυχούλα σου! ≫ 
 Τα παιδιά τον κοίταξαν θέλοντας μάθουν για ποιον μιλάει. Κι εκείνος που κατάλαβε την απορία τους είπε : ≪ Δεν τον ξέρω ποιος είναι, μα εκείνος που την έκανε αυτή τη βρύση δροσισμένος να είναι σαν εμάς ≫. 

  泉 

 一人の荷役人夫が、掌をカップにして、泉の水を飲むと、「さあ、お前の小さな魂を冷やすんだ!」と小声で言ったのですよ。 
 子供たちは、彼が誰に喋ったのか知りたくて、じっと見たのです。人夫は、子供たちが訝るのに気が付いたので、こう言ったのです。「あれが誰だか、わたしは知らないんだ。けれど、泉がわたしたちを涼しくした様に、その人が泉を冷たくするんだよ。」
posted by kyotakaba at 13:48| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年10月14日

エティオピア物語 第八巻 9-18

 Και πώς δεν έχετε το νού να καταλάβετε ότι κι αυτό επιβεβαιώνει πώς είναι φαρμακεύτρια και ξέρει τόσα μάγια, ώστε να νικάει ακόμα και τη δύναμη της φωτιάς; Ελάτε, άν θέλετε, αύριο στη δημόσια συγκέντρωση και θα ακούσετε την ίδια να ομολογεί και τους ανθρώπους που κατά διαταγή μου τη φρουρούν να επιβεβαιώνουν την ομολογία της ≫.

 「それに、この女が炎の力を打ち負かす程の魔法を知っているということが、この女が人を毒で殺した犯人であると言うことの裏付けになるのだ、と言う事が分かる頭脳を、あなたたちは持っていないのですか? 若しそうしたいのなら、明日、公の集会に来なさい。そうすれば、この女が告白するのを聞けるだろうし、そして、わたしの命令でこの女を見張っている者たちが、裏付けるのを聞くことが出来るでしょう。」
posted by kyotakaba at 13:43| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年10月13日

エティオピア物語 第八巻 9-17

 ≪ δεν ντρέπεστε; ≫, φώναξε οργισμένη στους πολίστες・ ≪ αυτή η αλιτήρια που εσείς επιχειρείτε να απαλλάξετε από την τιμωρία είναι μιά φαρμακεύτρια που πιάστηκε επ’ αυτοφώρω και μάλιστα ομολόγησε το έγκλημά της! Έτσι που φέρεστε, όχι μόνο βοηθάτε μιά φόνισσα αλλά και αντιστέκεστε στους νόμους των Περσών και στον ίδιο το βασιλιά και στους σατράπες, στους άρχοντες και στους δικαστές. Ίσως τη συμπονέσατε σάν είδατε πώς δεν την άγγιζαν οι φλόγες γιατί νομίσατε ότι αυτό ήταν εκ θεού.

 怒り狂って、人々に向かって、このように叫んだのです。「あなたたちは恥ずかしくないのですか? あなたたちが刑から解き放そうとしているその悪女は、人を毒殺したのです。現行犯で捕まえられて、それに、自分で犯行を告白したのです! ですから、一人の人殺しを助けると言うことだけではなく、ペルシャの法と、ペルシャの王と、太守たちと、執政官たちと裁判官たちに逆らう事に、あなたたちはなるのですよ。おそらく、あなたたちは、炎がこの女に触れないのを見て、それは、神の御加護だと考えて、この女に同情しているのでしょう。」 


επ' αυτοφώρω : κατά τη στιγμή της πράξης 

posted by kyotakaba at 13:33| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年10月12日

エティオピア物語 第八巻 9-16

 Αυτά βλέποντας και ακούγοντας η Χαρίκλεια και πιστεύοντας και η ίδια ότι ήταν εκ θεού η επικουρία, αποφάσισε να μη φανεί αχάριστη πρός τους θεούς αρνούμενη τη ευεργεσία τους και βγήκε από την πυρά. Την ίδια στιγμή όλοι μαζί οι πολίτες αλάλαξαν από χαρά και έκπληξη και δόξασαν τους θεούς για την παντοδυναμία τους・ όσο για την Αρσάκη, κατέβηκε έξαλλη από το τείχος, βγήκε τρέχοντας από μιά μικρή πύλη, συνοδευόμενη από πλήθος φρουρούς και από τους Πέρσες αξιωματούχους, έπιασε με τα ίδια της τα χέρια τη Χαρίκλεια και

 その様子を見て人々の叫ぶのを聞いたハリクレアは、それは神の御加護だと思ったのです、それだから、神々のご親切を拒んで、神々に対して恩知らずと思われないようにしようと決めたのです。そうして、火から飛び出たのです。その瞬間、人々は、喜びと驚きで歓声を挙げました。そして、神々を何でも出来ると言って褒め称えたのです。一方、アルサキは、我を忘れて城壁を降りて、たくさんの護衛兵とペルシャの高官たちに伴われながら、小さな門から急いで外に出たのです。そして、自分自身の手でハリクレアを捉えて、 


9-16 は、文章が途中で切れています。 

Αυτά βλέποντας και ακούγοντας の Αυτά は、起こった事ごとなのかと思いました。 

η ίδια ότι ήταν εκ θεού η επικουρία の η ίδια は、最初はハリクレア自身かと思ったのですが、そうではないのだろうと思いました。これこそ正に〜だ。のような意味なのかと思いました。
posted by kyotakaba at 13:34| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年10月08日

Τα μουλάρια ξέρουν που θα φάνε οι ταξιδιώτες

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第八章「ラバたちは旅客がどこで食事にするか知っている」 


  Τα μουλάρια ξέρουν που θα φάνε οι ταξιδιώτες


 Όταν σε λίγο φάνηκε μια βρύση με πλατάνια και λεύκες, τα μουλάρια σταμάτησαν μόνα τους. Τα παιδιά κατάλαβαν πως, για να σταματάει το ζώο μόνο του, θα είναι παλιά συνήθεια να ξεπεζεύουν οι ταξιδιώτες εκεί για να φάνε. Αυτή τη σκέψη την έκαναν όλοι, κι ας λένε τον Φουντούλη φαγά. 
 Τι πείνα ήταν αυτή! Κοιτάζοντας το ένα το άλλο δεν την είχαν καταλάβει. Τέτοια ήταν η όρεξή τους, που δεν κατάλαβαν καλά πότε στρώθηκε το τραπέζι επάνω στα χλωρά φύλλα, πότε κάθισαν, αν κάθισαν με το πλευρό ή σταυροπόδι. Έτρωγαν ευχαριστημένοι κι ο πλάτανος από πάνω σάλευε τα κλαριά του. 

 ラバたちは旅客がどこで食事にするか知っている 

 すぐに、プラタナスと松が側にある泉が見えて来たのです。ラバたちは、自分たちから立ち止まりました。ラバたちが自分でそこに止まったので、そこで旅行者たちは食事のために降りるのが古くからの習慣になっていると言うことを、子供たちは分かったのでした。そして、ファンドゥリスを食いしん坊と言うことにしておこう、と言う考えが全員に浮かんだのです。 
 空腹とはどう言うことでしょうね! 子供たちはお互いに見つめ合ったのですけれど、その時まで、空腹が分からなかったのです。よく分からなかったのですけどね、青々繁った葉の上にテーブルが拡げられ、腰を下ろすと、子供たちには食欲があったのです。脇腹をつけて横になったり、胡座で座ったりしたのです。子供たちは、上機嫌で食べました。上では、プラタナスが小枝を揺らしていたのです。
posted by kyotakaba at 14:16| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年10月07日

エティオピア物語 第八巻 9-15

 Καθώς όμως δεν γινόταν τίποτε, όλο και περισσότερο ξεσηκώνονταν οι πολίτες υποθέτοντας ότι είναι εκ θεού η επικουρία : ≪ είναι αμόλυντη η γυναίκα, είναι αθώα! ≫ φώναζαν και ήδη πλησίαζαν στην πυρά έτοιμοι να την τραβήξουν για να τη σώσουν. Την προσπάθεια κατηύθυνε ο Θύαμης ― ήδη κι αυτός είχε καταφθάσει ειδοποιημένος για τα διατρέχοντα από τον τρομερό θόρυβο και ενθάρρυνε τους πολίτες να βοηθήσουν・ κι εκείνοι ήθελαν μεν να βγάλουν από την πυρά τη Χαρίκλεια, αλλά δεν τολμούσαν να πλησιάσουν και φώναζαν στην κόρη να πηδήξει έξω・ αυτή που μπορεί να ζεί και μέσα στη φωτιά, της έλεγαν, δεν έχει φόβο άν θέλει και να την αφήσει.

 けれども、少しも火は熾らなかったのです。市民たちは誰もがひどく興奮して、これは神のご加護ではないだろうかと、思ったのです。「その女は無垢だ、無実だ!」と人々は叫びました。そして、もう、何人かは火に近づいて、ハリクレアを引き出して救おうとしていたのです。シアニスは、その試みに加わろうとしていました。ひどい騒ぎで事情を知ったシアニスは、既に、到着していたのです。そして、人々に、皆んなで助ける様に勧めていたのです。誰もが、ハリクレアを火から出したいと思っていたのですが、大胆に近づく人はいませんでした。それで、少女に外に飛び出る様に叫んでいたのです。彼女は火の中で生きることが出来るので、彼女が火から飛び去ろうとすれば、何の危険もないだろうと、人々は考えていたのです。
άν θέλει και να την αφήσει. のところ、主格は η Χαρίκλεια 、την は、πυρά だと思います。 

posted by kyotakaba at 13:54| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年10月06日

エティオピア物語 第八巻 9-14

 Απορημένη και η ίδια και ποθώντας να βρεί το γρηγορότερο το θάνατο, πηδούσε εδώ κι εκεί μές στη φωτιά・ τίποτε όμως δεν κατάφερνε : υποχωρούσαν πάντα οι φλόγες και σάν να έφευγαν σε κάθε εφόρμησή της. Οι δήμιοι εξάλλου δεν χαλάρωναν αλλά ενέτειναν τις προσπάθειές τους ( η Αρσάκη με νοήματα δεν έπαυε να τους παρακινεί ), κουβαλώντας κι άλλα ξύλα και σωριάζοντας καλάμια από το ποτάμι και ξαναανάβοντας όπως μπορούσαν τη φλόγα.


σωριάζω

 ハリクレアは、直に死んでしまいたいと切望していたので、困惑したのです。そして、炎の中をこっちにあっちにと飛び回りました。けれども、少しも上手くいきませんでした。いつも、火は、ハリクレアが飛び込む度に、逃げて行く様に、後ろに下がったのです。一方で、死刑執行人たちは、手を緩めることはなかったのです。( アルサキは、目配せして執行人たちを責付くのを止めなかったのです。 ) もっと材木を入れて、川から取って来た葦を積み上げて、何とか、火をもっと熾そうと、一層の努力をしたのです。 


posted by kyotakaba at 14:21| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年10月05日

エティオピア物語 第八巻 9-13

 Στα λόγια της αυτά όλοι άρχισαν να φωνάζουν ζητώντας να αναβληθεί η εκτέλεση της ποινής και να γίνει δεύτερη δίκη και μερικοί είχαν ήδη ορμήσει να τη γλιτώσουν・ τους πρόλαβε όμως εκείνη και πήδηξε στην πυρά : αλλά μολονότι στάθηκε στο κέντρο της, δεν φάνηκε να παθαίνει τίποτε : μάλλον κυλούσε ολόγυρά της η φωτιά παρά που την πλησίαζε για να την κάψει, και σε όποιο μέρος ορμούσε η Χαρίκλεια, υποχωρούσαν οι φλόγες και το μόνο που έκαναν ήταν να τη φωτίζουν ολόγυρα ώστε να φαίνεται καλύτερα και μες στο φώς να λάμπει πιό πολύ η ομορφιά της ― πύρινος θάλαμος έμοιαζε η φωτιά μ’ εκείνη μέσα νύφη.

 このハリクレアの言葉を聞いて、人々は、刑の執行を延期して、二度目の裁判を行う様に求めて、叫び始めたのです。何人かは、ハリクレアを助け出そうと、もう駆け寄っていたのです。けれども、ハリクレアは、その人たちよりも先に、火の中に飛び込んだのです。ところが、火の真ん中に降りたのにも拘らず、ハリクレは、少しも苦しんでいる様に見えませんでした。それどころか、火は、彼女を焼こうと近づくというよりも、むしろ、彼女全身の周囲を流れていると言う風だったのです。ハリクレアが飛び込む所では何処でも、炎が後退るのです。炎がすることと言えば、ただ、ハリクレアの全身を照らして、一番美しく見せると言うことだけだったのです。炎の中で、ハリクレアの美しさは、この上なく輝いていたのです。炎は、自分の中に花嫁を入れた、火の部屋であるかの様でした。
posted by kyotakaba at 14:14| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年10月01日

Καταστροφή στα κουλούρια του Φουντούλη

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第七章「フォンドゥリスのクルーリに起こった惨事」 

  Καταστροφή στα κουλούρια του Φουντούλη

 Ο Φουντούλης πηγαίνει επάνω στο μουλάρι του σαν φορτωμένος και όχι σαν καβαλάρης. Είναι όμως πολύ συλλογισμένος. Κανέναν δεν μιλάει για φαγητό κι η όρεξη του Φουντούλη έχει σημάνει μεσημέρι πολλές φορές. 
 Έχωσε το χέρι μέσα στο σακούλι του και βρήκε κατιτί. Τέτοιο ευχάριστο άγγιγμα το είχε νιώσει μόνο μια φορά, που έπιασε αυγά πουλιού. Ήταν τα κουλούρια που του είχε ετοιμάσει η μητέρα του, με τη συμβουλή να τα τρώει φρόνιμα, δηλαδή δύο κάθε πρωί. 
 Μόλις τα άγγιξε ο Φουντούλης, κατάλαβε πως η ζωή τους ήταν λίγη. Έφαγε δυο. ≪ Ας φάμε≫, είπε, ≪ άλλα δυο. Τι φρέσκος αέρας! ≫ Έγιναν τέσσερα. Σε λίγο έξι. Τώρα έχει χώσει πάλι το χέρι στο σακούλι και χαϊδεύει όσα μένουν. 
 ≪ Πότε θα φάμε; ≫ ρώτησε τον αγωγιάτη. 
 Ο κυρ-Στέφανος άκουσε και, γυρίζοντας, ρώτησε τα παιδιά. 
 ≪ Ποιος είναι εκείνος που πείνασε πιο πολύ απ' ολους και δεν μπορεί να κρατηθεί; ≫ 
 Όλη η συντροφιά γύρισε και κοίταξε τον Φουντούλη. Εκείνος έκανε πως κοιτάζει κάτω και θαυμάζει τάχα το νερό. Και σαν να ντράπηκε, έβγαλε το χέρι του από τα κουλούρια. Έμεινε όμως μέσα στο σακούλι ο νους του. 


  フォンドゥリスのクルーリに起こった惨事 

 フォンドゥリスはラバに乗って行ったのですよ。まるで、荷物みたいでしたよ。騎手には見えませんでした。けれども、ずっと物思いに沈んでいました。だれも食事のことを話さないのです。でも、フォンドゥリスのお腹は、もう何度もお昼だと言っていたのです。 
 自分の袋に手をつっこんで何かを見つけたのです。とても手触りが良かったので、フォンドゥリスは、一度で、それは鳥の卵だ、と思ったのです。それは、フォンドゥリスのお母さんが用意したクルーリだったのです。毎朝きっかり二個ずつ食べなさいと言って、持たせたものだったのです。 

 フォンドゥリスは、それに触ると、すぐに、これからの生活は乏しいものだと思ったのです。それで、二つ食べたのです。そしてこう言いました。「もう二つ食べよう、なんて新鮮な空気なんだ!」 それで四つになりました。すぐに、六つになりました。そうして、また、袋に手をつっこんだまま、残っているものぜんぶをなでたのです。 
「ぼくたちは、いつ、ごはんにするの?」こう、荷役人夫に聞いたのです。 
 ステファノスさんはそれを聞いていました、振りかえって、子供たちに尋ねたのです。 
「他の子よりもずっとお腹が空いているのは誰だ? 我慢出来ないのは誰だ?」って。 
 お友達はみんな、振りかえって、フォンドゥリスを見ました。フォンドゥリスは、下を見て水に驚いている振りをしたのです。そうして、恥ずかしいので、クルーリから手を離したのです。でも、フォンドゥリスの気持ちは、袋の中にあるままだったのです。 

posted by kyotakaba at 14:46| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする