2016年04月29日

βρωμοκούναβο

 カザンザキスの「秀吉」82から96行、意味がまるで取れない。特に、85行から90行は、私は全く理解出来ない。 


Αχόρταγα τα φρένα του χταπόδια,
αργά, βουβά, τις σάρκες βυζακώνουν
κι όλοι οι μαστοί τριζοβολούν σα ρόδια.
Πά στον γκρεμό του Τίποτα φουντώνουν
περβόλια καρπερά οι καρδιές, μυρίζει
κι ο Χάρος γιασεμί, κι οι κόρφοι ασκώνουν
το πιό γλυκό του ανθρώπου μετερίζι・
πίκρες, χαρές, ντροπές, καρδιές, κλινάρια
το βρωμοκούναβο η γυναίκα ορίζει.
Έπεσε η νύχτα, ανάψαν τα φανάρια,
γλιστρούν τζουτζέδες, χορευτές, κυράδες
στα γιορτερά του παλατιού πατάρια・
αράζουν στο γιαλό βαθιές φρεγάδες
και σκλάβες κουβαλούν, φαγιά, χρυσάφι,
του Χιντεγιόχη δώρα οι βασιλιάδες.
彼から出て行った、飽くことを知らない蛸の様な魂たちは、
音も立てず、ゆくっりと、身体をじゃぶる、
それだから、どの乳房も、軋む様な音を立てている。
85 と、「虚無」の崖に果樹園があり、
86 こころが繁茂している。そこで、死神が
87 茉莉花を匂い、「胸」「訓練する」
88「人間の最も甘い」「陵堡」
89 「苦しみ」「喜び」「羞恥」「心」「寝台」
90 「ヨーロッパケナガイタチ」「女」「決める」
夜が落ちて来た、燈明が点る、
道化たちが、踊り手たちが、婦人たちが 
祝いの真最中の宮殿の天幕に忍び込む。
浜辺に暗色の足の速い海賊船が何艘か碇を下ろしている。
女奴隷、食料、金を運んでいる。
諸侯のヒンデギョヒへの贈り物だ。


85-90 :
Πά στον γκρεμό του Τίποτα φουντώνουν
περβόλια καρπερά οι καρδιές, μυρίζει
κι ο Χάρος γιασεμί, κι οι κόρφοι ασκώνουν
το πιό γλυκό του ανθρώπου μετερίζι・
πίκρες, χαρές, ντροπές, καρδιές, κλινάρια
το βρωμοκούναβο η γυναίκα ορίζει. 

Πά は、μα と同じなのか? 
γκρεμό του Τίποτα 、「虚無」の崖? τίποτα の頭字が大文字なのは、何か神話に関係するもの?
φουντώνουν は、動詞「生える」の三人称複数、主格は次のκαρδιέςか? 
περβόλια καρπερά は、果樹園、冠詞も何もないのだけれど、副詞句なのか? 
μυρίζει は、動詞「匂う」の三人称単数、主格は次のο Χάροςか? 
ο Χάρος は、実詞、男性名詞単数、主格。「死神」。 
次のγιασεμί は、実詞、中性名詞単数、「ジャスミン」。Χάροςと同格とは思えない。あるいは、Χάροςを修飾しているとも思えない。μυρίζειの対格か? 
οι κόρφοι は、実詞、男性名詞複数。「胸、乳房」。主格。 
ασκώνουν は動詞、三人称複数。主格は、κόρφοι? この動詞、άσκω 「実行する。練習する」なのか、ασχημίζω「醜くする」なのか? 
το πιό γλυκό του ανθρώπου は、το πιό γλυκό の部分は比較級、「最も甘い」。この句だけで完結しているのか、次の中性名詞単数のμετερίζι「陵堡」を修飾しているのか? 
του ανθρώπου は実詞の属格、「人間の」。 
πίκρες, χαρές, ντροπές, καρδιές のところ、四つの実詞、女性名詞複数が並んでいるのか?
それとも、女性名詞καρδιέςを修飾する三つの形容詞πίκρες, χαρές, ντροπέςが並んでいるのか?
その直ぐ後ろに、実詞、中性名詞複数κλινάρια があるのだけれど、その関係はどうなっているのか? πίκρες, χαρές, ντροπές, καρδιέςには、冠詞も付いていない。
κλινάρια は、「寝台」。 
その直ぐ後ろには、実詞、中性名詞単数βρωμοκούναβο「ヨーロッパケナガイタチ」。主格なのか?対格なのか? 
その直ぐ後ろに、実詞、女性名詞単数、主格のγυναίκα「女」。
その後には、動詞ορίζει。三人称単数。「女」がこの動詞の主格か?
posted by kyotakaba at 08:32| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年04月28日

Το πρώτο συσσίτιο 2

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第十六章「初めての会食」の2 

 Το ίδιο κι ο Δημητράκης. Δεν μπορεί να πιστέψει πως έγιναν φαγητό οι ντομάτες που έκοβε. Το ίδιο κι ο Γιώργος, το ίδιο κι ο Φουντούλης. 
 Παίζοντας έκαναν όλη αυτή τη δουλειά και να τι κατάφεραν! Τρώνε φαγητό δικό τους. 
 Καθένας εργάστηκε για τον εαυτό του, αλλά και για όλους. Όλοι πάλι δούλεψαν για τον ένα. Έτσι έκαναν εκείνο που λέμε κοινότητα. Θα κατορθώσουν το ίδιο και για όλα τ' άλλα; Θα μπορέσουν ο ένας να εργάζεται για τους άλλους και οι άλλοι για τον ένα; Τότε η μικρή τους κοινότητα θα γίνει παράδειγμα σε πολλές άλλες. Σηκώνουν λοιπόν τα ποτήρια τους και πίνουν στην υγειά της. 
 ≪ Πίνω αυτό το κρασί ≫, λέει ο Κωστάκης και σηκώνει τον τενεκέ με το νερό, ≪ στην υγειά του σημερινού μας μάγειρα ≫. 
≪ Πίνω αυτό το ρακί ≫, λέει ο Αντρέας και σηκώνει το παγούρι του με το νερό, ≪ στην υγειά όλων των συντρόφων που μαγείρειψαν μαζί μου ≫. 
 ≪ Πίνω τη βρύση όλη ≫, λέει ο Φάνης, ≪ στην υγειά της κοινότητας ≫. 
≪ Εβίβα, εβίβα! ≫ φώναξαν και γελούσαν όλοι. Μόνο ο Φουντούλης ήταν δακρυσμένος. Αυτός είχε καθαρίσει τα κρεμμύδια.

 ディミトラキスも同じでした。自分が切ったトマトが料理になったことが信じられないのです。ヨルゴスも同じ。フォンドゥリスも同じ。 
 子供たちは、遊びながらこの仕事をしたのですよ。ほら、なんてうまくいったのでしょう! みんなは自分たち自身で作った料理を食べるのです。 
 ひとりひとりは、自分のために働いたのです。でも、それに、全員のためにも働いていたのです。それに、全員は、ひとりのために、仕事をしたのです。つまり、私たちが生活共同体と呼んでいるものを、子供たちは作っていたのです。同じことが、他の誰にでも、成功するでしょうか? ひとりが他のみんなのために働いて、みんながひとりのために働くと言うことが、出来るでしょうか? 子供たちの小さな共同体は、他の場合の例になるでしょう。さあ、子供たちは、杯を上げて、共同体を祝して、乾杯をしようとしていました。 
 「ぼくは、このワインを飲む。」とコスタキスは言ったのです。そして、水の入ったブリキの杯を上げて、「今日のぼくたちの料理人に乾杯」と言いました。 
 「ぼくは、このラキを飲む。」とアンドレアスは言ったのです。そして、水の入ったコップを上げて、「ぼくと一緒に料理をした仲間たちの全員に乾杯」と言いました。 
 「ぼくは、この泉ぜんぶを飲む。」とファニスは言ったのです。そして、「共同体に乾杯」と言いました。 
 「エビバ、エビバ!」とみんなが叫んで笑いました。フォンドゥリスだけは、涙ぐんでいたのですよ。フォンドゥリスは、タマネギの皮をむいていたのです。
posted by kyotakaba at 14:17| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第九巻 3-8

 Κανένας δεν έμενε αργός : παιδιά, γυναίκες, γέροι, όλοι εξίσου βοηθούσαν στο έργο・ γιατί ο κίνδυνος της ζωής ούτε φύλο λογαριάζει ούτε ηλικία. Οι πιό δυνατοί πολίτες και οι νέοι που μπορούσαν να φέρουν όπλα ανέλαβαν να σκάψουν ένα στενό και υπόγειο λαγούμι από την πόλη ώς το χαράκωμα των εχθρών.

 誰ひとり、ゆっくりとはしていませんでした。子供たちも、女たちも、老人たちも、全員が同じ様に、仕事を手伝ったのです。生命の危機は、性別も年齢も斟酌しないからです。都市に住人の中で普通の人よりも力のある人たち、それに、武装が出来る若い人たちは、都市から敵の塹壕までの狭い地下道を掘る仕事を請け負ったのです。
posted by kyotakaba at 13:10| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年04月27日

エティオピア物語 第九巻 3-7

 Και πρώτα πρώτα έφραξαν με φρύγανα και άσφαλτο τις χαραμάδες ανάμεσα στα σανιδώματα των πυλών・ έπειτα ενδυνάμωσαν και στερέωσαν το τείχος κουβαλώντας άλλος χώμα, άλλος πέτρες, άλλος ξύλα και γενικά ό,τι τους έπεφτε στα χέρια.

 何よりも先に、枯れ枝と土瀝青で各門の板張りの間の隙間を塞いだのです。それから、城壁を固めて、強くしたのです。あるところでは、土。あるところでは、石。あるところでは、材木。手に入るものなら何でもを使ったのです。
posted by kyotakaba at 13:31| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年04月26日

エティオピア物語 第九巻 3-6

 Αυτά ακούγοντας ― και σε λίγο βλέποντας ― οι πολιορκημένοι και συνειδητοποιώντας σε τι κίνδυνο βρίσκονταν και ότι ο σκοπός του περιτειχίσματος ήταν ο κατακλυσμός, καθώς από πουθενά δεν μπορούσαν να αποδράσουν από την πόλη εφόσον οι προσχώσεις και το νερό που ήδη πλησίαζε τους απέκλειαν την έξοδο και το να παραμείνουν τους φαινόταν εξαιρετικά επικίνδυνο, άρχισαν να προετοιμάζουν εν των ενόντων την άμυνά τους.
εκ των ενόντων : από μέσα, από αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας, από τους παρόντες

 その音を聞いて、そして直ぐに水を見て、包囲された人々は、どう言う危険があり、周囲に巡らした壁の目的が洪水であったことに気が付いたのです。盛り土と既にそこまで来ている水が人々に出口を封じている限り、都市の何処からも逃げることは出来ないことを理解したのです。そして、そのままであれば、非常に危険である様に人々は思ったのです。それだから、内側から防御の用意を始めたのです。
posted by kyotakaba at 14:03| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年04月25日

エティオピア物語 第九巻 3-5

 Καθώς λοιπόν τα νερά κατρακυλούσαν από πολύ ψηλά σε χαμηλότερα μέρη και από την ευρύτατη κοίτη του Νείλου στον στενό πορθμό που τα περιέσφιγγε ανάμεσα στις χειροποίητες όχθες του, στο μεν στόμιο δημιουργούσαν απερίγραπτο ρόχθο, στο δε κανάλι πάταγο που έφτανε ώς πολύ μακριά.

 そうして、水がより高い所から低いところへ、ナイル河のとても広い河床から狭い溝に、流れ落ち続けたのです。その溝は、人工的な土手の間に水をしっかりと貯めたのです。そして、水は、落ちている間中、とば口では言い表すことの出来ない様な轟を、水路ではとても遠くまで聞こえる騒音を立てていたのです。
posted by kyotakaba at 13:11| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年04月21日

Το πρώτο συσσίτιο 1

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第十六章「初めての会食」の1 

 Το πρώτο συσσίτιο


 Όταν γύρισαν από τους βλάχους ο Δήμος κι ο Φάνης και πλησίαζαν στις καλύβες, είδεν να βγαίνει αχνός από τη μεγάλη κατσαρόλα. 
 ≪ Τι ωραία μυρωδιά! ≫ φώναξαν λίγα βήματα μακριά. ≪ Τι; Έγινε κιόλας; ≫ 
 ≪ Έγινε! ≫ είπε ο Αντρέας με την κουτάλα στο χέρι. 
 ≪ Και τι φαγτό είναι; ≫ 
 ≪ Πατάτες με πατάτες ≫ λέει ο Κωστάκης γελώντας. 
 ≪ Μη σας νοιάζει, παιδιά ≫, λέει ο Δήμος, ≪ κι από αύριο θα 'χουμε κρέας να τρώμε. Είδαμε τον τσέλιγκα! ≫ 
 Τους διηγήθηκε πως είδαν την Αφρόδω με τον Λάμπρο και πως ο παππούς τους, ο γεροτσέλιγκας, τους είπε να στέλνουν ν' αγοράζουν όσο κρέας τους χρειαστεί, ακόμα και γάλα. Μα ενώ μιλούσαν, όλο τριγύριζαν το γιαχνί. Ήταν τη στιγμή εκείνη με τον αχνό του και τη μυρωδιά του καλύτερο από όλα τ' αρνιά του τσέλιγκα. 
 ≪ Απίστευτο μου φαίνεται ≫, λέει ο Κωστάκης, ≪ πως αυτές οι πατάτες που ξεφλούδιζα έγιναν φαγητό ≫.

    初めての会食 

 羊飼いのところから戻り、小屋に近づくと、ディモスとファニスは、大きな鍋から湯気が出来ているに気がついたのです。 
 「なんていいにおい!」と、すぐ側に来て、叫びました。「なに? もう出来たの?」
 「出来てるよ!」と、アンドレアスは手にスプーンを持って言ったのです。 
 「それで、どんな料理?」 
 コスタキスは笑いながらこう言ったのですよ。「じゃがいものじゃがいも和え。」
 すると、ディモスはこう言いました。「みんな、気にしちゃ駄目だよ。あしたの次の日から、食べる肉があるだろうよ。ぼくらは、山羊飼いに会ったんだ。」 
 ディモスは、ラブロスとアフロドウに会ったこと、彼らのおじいさん、年取った山羊飼いがディモスとファニスに要るだけの肉それに牛乳を買いに連れて行ってあげると言ったと言うことを、みんなに話したのです。そうして、ほら、みんなは、話している間に、ヤフニを取り囲んだのです。その時には、湯気といっしょにするにおいは、山羊飼いのどんな子羊よりもよかったのです。 
 コスタキスはこう言ったのです。「ぼくが皮をむいたじゃがいもが料理になったなんて、信じられないみたい。」
posted by kyotakaba at 14:00| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第九巻 3-4

 Και ήταν σαν ένα είδος μακρών τειχών, θα έλεγε κανείς : παντού ανάμεσα στα δύο σκέλη είχε διατηρηθεί η απόσταση των πενήντα ποδών και το μήκος τους αντιστοιχούσε με την απόσταση μεταξύ Νείλου και Συήνης. Και όταν οι προσχώσεις άγγιξαν τις όχθες, εκεί άνοιξε στόμιο στο ποτάμι και διοχέτεψε τα νερά από την κοίτη του στο τεχνητό κανάλι.

 それは、まるで、長い壁のような格好でした。このようでした。二つの側面の間の何処でも、五十ポディの間隔が保たれていました。そして、その距離は、ナイル河とシイニーとの間隔に相当していたのです。そうして、盛り土がナイル河岸に着くと、王は、河に口を開けたのです。そして、水を河床から人工的な水路に引き込んだのです。
posted by kyotakaba at 11:43| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

βάβουλας

 カザンザキスの「秀吉」72行から81行、 この様に訳して見ました、 


Χαμογελούν τα λυτρωμένα φρένα,
δόξες, τιμές ξεπέρασαν και πάθη,
και χαίρουνται στη διάφανη γαλήνη
του ονείρου πιά το στέρφο αλησμονάθι.
≪ Ομπρός! ≫ τα φρύδια του κουνώντας δίνει
σημάδι οκνό ν' αρχίσουν τα γιορτάσια・
λαμποκοπάει το μάτι του ρουμπίνι,
καρφώνεται βαρύ στα χοροστάσια
και βόσκει λιμασμένο, χέρια, πόδια,
σα βάβουλας, τους νιούς και τα κοράσια.
φρένα : φρένες / φρήν : (νους, ψυχή) (ρίζα κοινή με τα φρενόω, φρονέω, φροντίς, σώφρων)

στέρφο : 子を産まない 

αλησμονάθι : 忘れなれない?? 花  

χοροστάσια / ο τόπος, το μέρος όπου γίνεται ο χορός, αλλιώς χορευταριά

βάβουλας / γενικά τα έντομα που βομβούν, που κάνουν θόρυβο. Αλλιώς βαβίλα, βαβούλα.

νιούς / νιος = νέος


解き放たれた多くの魂が笑う、
名声も栄誉も過ぎ去って、傴僂は死ぬ、
そして、魂たちは、空の
澄み切った静寂の中で
実を着けない花を歓ぶ。
「前へ!」、傴僂の眉はゆらゆら震え、
祝いが始まる徴をゆっくりと表した。
彼の片目のルビーが輝く、
踊りの場に視線をきつく留める、
ぶんぶん飛び回る貪欲な羽虫の様に、
若者たち、少女たちの手や足に留って回る。 

posted by kyotakaba at 08:29| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年04月20日

エティオピア物語 第九巻 3-3

 Και όταν, σε χρόνο μηδέν, τελείωσε η τάφρος ― μυριάδες χέρια δούλεψαν εντατικά γι’ αυτην ―, άρχισε άλλο έργο. Ένα μέρος του κύκλου μήκους πενήντα ποδών το είχε αφήσει άσκαφτο και άχτιστο・ κάθετα πάνω στα δυό του άκρα ύψωσε δύο παράλληλες μεταξύ τους προσχώσεις τις οποίες προεξέτεινε ώς τον Νείλο προχωρώντας πάντα από τα χαμηλότερα πρός τα ψηλότερα επίπεδα.

 間もなく、堀は出来上がりました。無数の手が堀の為に働いたのです。すると、別の仕事が始まったのです。城壁の囲みの五十ポディ程の一部分が、掘られず築かれないままにされていたのです。王は、その部分の両端に、垂直に、平行する二つの盛り土を高く積み上げさせたのです。それを、ナイル河まで伸ばしたのです。そして、最も低いところを最も高い所へとしていったのです。  21日、訂正: 
平行する二つの堆積物を高く積み上げさせたのです。 のところ、
堆積物→盛り土
posted by kyotakaba at 14:01| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

わからない

 エティオピア物語 第九巻 3-3

Και όταν, σε χρόνο μηδέν, τελείωσε η τάφρος ― μυριάδες χέρια δούλεψαν εντατικά γι’ αυτην ―, άρχισε άλλο έργο. Ένα μέρος του κύκλου μήκους πενήντα ποδών το είχε αφήσει άσκαφτο και άχτιστο・ κάθετα πάνω στα δυό του άκρα ύψωσε δύο παράλληλες μεταξύ τους προσχώσεις τις οποίες προεξέτεινε ώς τον Νείλο προχωρώντας πάντα από τα χαμηλότερα πρός τα ψηλότερα επίπεδα.

まるで分からない。
Και όταν, σε χρόνο μηδέν, τελείωσε η τάφρος ― μυριάδες χέρια δούλεψαν εντατικά γι’ αυτην ―, άρχισε άλλο έργο. Ένα μέρος του κύκλου μήκους πενήντα ποδών το είχε αφήσει άσκαφτο και άχτιστο・ 
までは、 
 間もなく、堀は出来上がりました。無数の手が堀の為に働いたのです。すると、別の仕事が始まったのです。城壁の囲みの五十ポディ程の一部分が、掘られず築かれないままにされていたのです。 


その後が分からない。
κάθετα πάνω στα δυό του άκρα ύψωσε δύο παράλληλες μεταξύ τους προσχώσεις τις οποίες προεξέτεινε ώς τον Νείλο προχωρώντας πάντα από τα χαμηλότερα πρός τα ψηλότερα επίπεδα.

κάθετα 副詞 [ 垂直に ] 
πάνω στα δυό του άκρα 副詞+冠詞・前置詞+数詞+所有代名詞+形容詞
του は τείχος なのだと、[ 壁の両端に ] 
ύψωσε 動詞三人称単数 [ 高くする ] 主格は? 
δύο παράλληλες 数詞+形容詞?対格? [ 二つの平行した ] 
μεταξύ τους προσχώσεις 副詞+実詞女性複数対格 [ 堆積物の中に ] 
τις οποίες 関係代名詞 
προεξέτεινε 動詞三人称単数 [ 延長する ] 主格は? 
ώς τον Νείλο 副詞+冠詞+実詞男性対格 [ ナイル河まで ] 
προχωρώντας 動詞分詞 [ 進む ] 
πάντα 副詞 [ いつも ] 
από τα χαμηλότερα 全治し+冠詞+形容詞比較級 [ 一番低いところから ] 
πρός τα ψηλότερα επίπεδα. 全治し+冠詞+形容詞比較級+実詞中性複数 
[ 最も高い平面へ ]
posted by kyotakaba at 13:14| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年04月19日

エティオピア物語 第九巻 3-2

 Κανείς δεν τους εμπόδισε ούτε και πρόβαλε αντίσταση στην περιτείχιση : αφ’ ενός κανείς δεν τολμούσε να εξορμήσει εναντίον του απειράριθμου εκείνου στρατού και αφ’ ετέρου έβλεπαν ότι ήταν ακατόρθωτο να τους πλήξουν με βέλη από τις επάλξεις : και γι’ αυτό επίσης είχε προνοήσει ο Υδάσπης κανονίζοντας να απέχουν τα δύο τείχη τόσο όσο χρειαζόταν για να είναι οι στρατιώτες του εκτός βολής.

 兵士たちを邪魔するものは誰もいませんでした。それに、囲み塀の上で、抵抗する者も一人もいなかったのです。この数も知れない程に多数の軍隊に大胆にも突進をする者は一人もいなかったからです。エティオピア軍からしてみれば、城壁から守備兵たちがエティオピアの軍隊に弓を射掛けることは出来もしないことだと言うことは分かっていたからです。イダスピス王は、弓の攻撃を予測していたのです。そして、兵士たちが弓の届く外にいるのに、必要なだけ二つの壁を離す様に、正確に調整したのです。
posted by kyotakaba at 13:29| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

αλησμονάθι

 カザンザキスの「秀吉」、72行から76行、
φρένα は古典語のφρήν のことか? 
αλησμονάθι は、λουλούδι のことか? デモティキ? Χαμογελούν τα λυτρωμένα φρένα,
δόξες, τιμές ξεπέρασαν και πάθη,
και χαίρουνται στη διάφανη γαλήνη
του ονείρου πιά το στέρφο αλησμονάθι.
≪ Ομπρός! ≫ τα φρύδια του κουνώντας δίνει
σημάδι οκνό ν' αρχίσουν τα γιορτάσια・
λαμποκοπάει το μάτι του ρουμπίνι,
καρφώνεται βαρύ στα χοροστάσια
και βόσκει λιμασμένο, χέρια, πόδια,
σα βάβουλας, τους νιούς και τα κοράσια.解き放たれた多くの魂が笑う、
名声も栄誉も過ぎ去って、傴僂は死ぬ、
そして、魂たちは、空の
澄み切った静寂の中で
実を着けない花を歓ぶ。 それで、このサイトを見つけた。Πέτρος Βλαστός ( 1879-1941 ) と言う人の『 Συνώνυμα και συγγενικά της ελληνικής γλώσσας 』と言う本からのものの様: 
Τέχνες και σύνεργα του Πέτρου Βλαστού [2013] | lithoksou.net 


.:BiblioNet : Συνώνυμα και συγγενικά της ελληνικής γλώσσας. Τέχνες και σύνεργα / Βλαστός, Πέτρος, 1879-1941
posted by kyotakaba at 08:46| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年04月18日

エティオピア物語 第九巻 3-1

 Και να τί έκαμε : χώρισε τον κύκλο του τείχους σε μοίρες των δέκα οργιών και ανέθεσε την κάθε μοίρα σε δέκα άνδρες, τους οποίους διέταξε να σκάψουν τάφρο με το μεγαλύτερο δυνατό πλάτος και βάθος. Άλλοι έσκαβαν, άλλοι μετέφεραν έξω το χώμα, άλλοι το σώριαζαν παραπέρα υψώνοντας άλλο τείχος παράλληλο με το πολιορκούμενο.

 王はこの様にしたのです。円周になった城壁を10オルギア( 約1.8メートル ) ずつに分けて、それぞれの部分毎を10人の兵士に任せたのです。その兵士たちには、精一杯の力で堀を広く深く掘る様に命じたのです。掘る兵士もいました、土を外に運ぶ兵士もいました、その土をその向こうに積む兵士もいたのです。そして、都市を取り囲む城壁と平行するもう一つの城壁を高くして行ったのです。
posted by kyotakaba at 13:43| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ένα σβώλο φουχτώνει γής και θρύβει τον πασπάλη

 カザンザキスの「秀吉」、64行から71行、次のように訳して見た。 

Κι αυτός, βαριεστισμένος, στο ακρογιάλι
χιμάει το αγαπημένο κι ένα σβώλο
φουχτώνει γής και θρύβει τον πασπάλη.
Μουγκός, τη μερμηγκιά κοιτάει στο μόλο
κι αλάργα τα βουνά και τ' ανθισμένα
δεντρά και του άδειου τ' ούρανού το θόλο.
κι η Νίκη ευτύς ανέλπιδη έγινε ένα
καπνόθωρο αλαγρό φτερό κι εχάθη.

そして、傴僂は、嫌気を覚えていて、愛着のある
海岸に飛び降りる。そして、土の
塊を握りしめ、砕いて粉にする。
埠頭で、黙して、蟻を見つめる、
そして、花を着けた樹々と山々と
虚ろな空の円蓋を見つめる。
予期しなかった捷利は、直ぐ様、
軽々とした煙りの様な羽となり、無くなった。
posted by kyotakaba at 08:47| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年04月15日

Φύλαξα Τ' Όνειρο

 2016年リリースのアルバム『 Φύλαξα Τ' Όνειρο 』。2枚組、22曲。Minos Emi から。 
わたしはゆめをたいせつにしてた
Μίκης Θεοδωράκης ミキス・テオドラキスの歌謡曲集。

Filaxa T' Oniro by Various Artists on iTunes 

posted by kyotakaba at 17:05| Comment(0) | ギリシャ 歌謡・音楽 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年04月14日

Η βλαχοπούλα μιλάει στα παιδιά 3

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第十五章「羊飼いの娘が子供たちに語る」の3 

 ≪ Έχω συγγένεια ≫, είπε, ≪ με κάθε δεντρί... Εδώ γίναμε ένα κλαριά και βλάχοι τόσον καιρό μαζί. Αντάμα μεγαλώνουμε, αντάμα βρεχόμαστε και χιονιζόμαστε, μαζί παίρνουμε τον ήλιο. Έχουν και κείνα χάδι και χαϊδεύουν, φωνή και μιλούν. Δεν ακούς άμα τα φυσάει ο αέρας; Και τα μικρά που είναι σαν τ' αδέρφι μου τον Λάμπρο και τα μεγάλα που μοιάζουν του παππού, όλα με γνωρίζουν, όπως γνωρίζουν κι κι όλους τους βλάχους, όλη τη γενιά. Εκατό πρόβατά μας αποκοιμίζει στον ίσκιο του το μεσημέρι ένας πεύκος εκεί κάτω. Αυτά έχουμε συντρόφους κι εμείς. Την ημέρα τα δέντρα και το βράδυ τ' αστέρια που μας φέγγουν για τη βοσκή ≫.
 Πολύ μαλλί από τη ρόκα της Αφρόδως έγινε νήμα και πήγε στο αδράχτι με τούτη την κουβέντα. Και πάλι έγνεθε για να μη χάνει καιρό. Κάπου-κάπου έλεγε καμιά λέξη που τα παιδιά δεν την καταλάβαιναν αμέσως, μόνο από το νόημα. Έλεγε τα πρόβατα πράτα, το ρούχο σκτι, το πάλι το έλεγε μάτα και τα γίδια τα ίδια. Μα τα παιδιά δεν θυμούνται καμιά κοπέλα να τους μίλησε ποτέ με τόση ομορφιά. 
 Κι όταν βγήκε έξω μια στιγμή, γιατί άκουσε τα πατήματα του παππού, θυμήθηκαν τα λόγια της πως έχει συγγένεια με τα δέντρα. 
 Ήταν αλήθεια σαν δεντρί!  

 アフロドウはこう言ったのです。「わたしじゃね、どの樹にも思い入れがあるの。…、そうね。ずっと一緒だから、ここでは、わたしたち羊飼いは一本の枝になっているのよ。一緒に大きくなったの。一緒に雨に濡れたの。それに、一緒に雪を被って、一緒に太陽を待ったのよ。樹々にはやさしく撫でてくれる触手があるのよ、それに、声もあって話すの。あななたち、風が吹いた時、樹々が話すのを聞いたことがないの? 小さなのは、わたしの弟のラブロスみたいよね。そして、大きいのは、おじいちゃんに似てるわ。ぜんぶの樹が、わたしのことを知っているの。ちょうど、羊飼いの誰もが、一族の誰もがわたしを知っているのと同じよ。わたしたちの百頭の羊が、お昼に、松の樹蔭で眠りこんでいるわ。こんな風に、わたしたちには、仲間がいるの。お昼には、樹々がそうなの。夜には、星々がそうなの。星々は、輝いて牧草地を明るくするのよ。」 
 こうしてお喋りしながら、アフロドウの糸巻きからは、たくさんの羊毛が糸になって、軸に巻かれて行ったのです。時間を無駄にしないで、糸を紡いだのです。ときどき、ファニスとディモスには直ぐには理解出来ない、意味の分からない言葉を話したのです。最初に、羊のこと、スキティの服のことを話して、それから、山羊のこと、自分のことを話したのです。そう、二人は、こんな風にきれいに話してくれる女の子を他に全然思い出せませんでした。 
 おじいさんの足音が聞こえたので、二人は、外へ出たのです。すると、アフロドウの言葉がどんなにか樹々と馴染み合っていたかを思い出したのです。 
 本当に、若木の様でした! 

第十五章「羊飼いの娘が子供たちに語る」、おわり
posted by kyotakaba at 16:58| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第九巻 2-3

 Ο δε Υδάσπης επιτέθηκε στη Συήνη με την ιδέα ότι θα κυρίευε κι εκείνην και τα τείχη της με την πρώτη έφοδο. Επειδή όμως πολύ σύντομα αποκρούστηκε από τους υπερασπιστές της, που όχι μόνο αμύνθηκαν σθεναρά αλλά και τον πρόσβαλαν με χλευαστικά λόγια, λύσσαξε από το κακό του που ευθύς εξαρχής σκέφτηκαν να αντισταθούν και δεν του παρέδωσαν αμέσως και αυτοπροαίρετα τα κλειδιά της πόλης και αποφάσισε να μη χάσει καιρό σε μιά μακροχρόνια πολιορκία μήτε να χρησιμοποιήσει ελεπόλεις ― αυτά θα είχαν αποτέλεσμα άλλοι να συλληφθούν και άλλοι ίσως να διαφύγουν ―, αλλά με μιά γιγαντιαία και σίγουρη πολιορκητική επιχείρηση να καταστρέψει γρήγορα και εκ θεμελίων την πόλη.

 一方、イダスピス王は、シイニーを攻めたのです。自分は最初の攻撃でシイニーとシイニーの城壁を攻略出来るだろうと考えたからです。けれども、直ぐにも、都市の守備兵たちから反撃されたのです。守備兵たちは、勇敢に守るだけでなく、王を嘲笑的な言葉で侮辱したのです。それだから、彼らは最初から抵抗しようと考えていて、都市の鍵を直ぐには自発的に渡さないのだ、と言う王にとっての芳しくない事態に、王は激怒したのです。そして、長い時間が掛かる都市の包囲戦で時間を無駄にはしないこと、城郭破壊兵器を使わないことを決めたのです。包囲戦や破壊戦では、捕えられる者もいるけれど、逃げる者もいると言う結果になるのです。けれども、巨大で確実な包囲を行えば、都市を根底から、速やかに陥落させる事が出来るのです。
posted by kyotakaba at 14:01| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Κι ακούστη απ' τη στεριά βουητό μεγάλο

 カザンザキスの詩「秀吉」、49から63行。 分からない。次のように訳したけれど。


Στην πλώρα ορθός, νογάει στον ένα του ώμο
πηδάει το πνέμα της χαράς, στον άλλο
παχύ κοράκι τον κοιτάει με τρόμο.
Κι ακούστη απ' τη στεριά βουητό μεγάλο,
χαρές, καλωσορίσματα, φλογέρες,
αντιλαλούν τα πέλαγα στο λάλο,
γοργά αρμενούν στο φώς οι περιστέρες,
το κίτρινο της γής μερμηγκολόι
μεταξωτές σαλεύει παντιγέρες・
όλη η πατρίδα ασκώνεται ένα μπόι
τον κοντορέβιθό της γιό να φτάσει・
φτερά μες στα νεφρά πετάει το σίο,
η σάρκα γίνεται ψυχή με βιάση
κι όλη η ψυχή φωτιά στ' ορθό κεφάλι
και πιάνει πυρκαγιά το αφροθαλάσσι.船首に真っ直ぐ立って、彼には、片方の肩に
喜び勇んで飛び立とうとしている魂があり、もう片方の肩には、
震えながら自分を見詰めている肥った鴉が居ることが、分かっている。
陸地からは、大きな響きが聞こえる。
歓声、歓待の言葉、無数の笛の音だ。
人々の囁きに海鳴りが谺する。
光りの中を平和の鳩が敏速に滑空する。
大地から出て来る黄色い蟻が
絹の旗を揺らす。 
母国が生んだこの息子、一寸法師を、母国全体が、
その背丈に合わせた。
胯座にある羽で一族が飛ぶ。
肉は慌てふためいて魂となる。
魂は、その全体が頭の上で、直立した光りとなる。
そして、海岸は大火災となる。 

posted by kyotakaba at 08:33| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

νεφρά

 「 νεφρό 」、腎臓を指す語だけれど。testicle 睾丸を指す時に使う事も。 

 カザンザキスの『旅行記』にも使ってある。 
一つは、「大阪」の章で。 
Στράφηκα και τον κοίταξα σάν για πρώτη φορά. Είχα δεί κάποτε ένα ξύλινα άγαλμα του Βούδα, με τεράστια τουρλωτή κοιλιά, μ' ένα ξεκαρδιστικό γέλιο που απλοκαμιόταν από το στόμα του σε όλο το πολυκρέατο πρόσωπο κι έπιανε τον προγουλωτό λαιμό, κατέβαινε έως την τρίδιπλη κοιλιά, έως τα νεφρά, και κάτω έως τα γυμνά μεριά του και τις απαλές φουσκωτές πατούσες ... 

2013年9月5日に訳したときは、私は、肝と訳した。
 初めて見るかのように、私は、男の方を向いて見詰めた。以前に、私は、ある仏陀の木像を見たことがあった。それは、膨れ上がった大きな腹をしていて、顔全体にたっぷりの肉がついているその中の口から陽気な笑いを惜しみなく溢れさしていた。その笑いは、二重あごを伝い、三段腹まで降りて行っていた。そして、肝にまで。また、何も着けてない柔らかいふっくらした脚の裏にまで…。 

 これは、「胯座にまで」に訂正しよう。 
στράφηκα και τον κοίταξα σάν για πρώτη φορά: aimotokiyotakaba-β παράρτημα 2013年9月5日それから、詩「秀吉」 
φτερά μες στα νεφρά πετάει το σίο,
η σάρκα γίνεται ψυχή με βιάση
κι όλη η ψυχή φωτιά στ' ορθό κεφάλι
και πιάνει πυρκαγιά το αφροθαλάσσι. 

胯座にある羽で一族が飛ぶ。
肉は慌てふためいて魂となる。
魂は、その全体が頭の上で、直立した光りとなる。
そして、海岸は大火災となる。 
posted by kyotakaba at 08:28| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年04月13日

エティオピア物語 第九巻 2-2

 Χαμογελούσε και η Χαρίκλεια και προσπαθούσε να αλλάξει τη διάθεση του Θεαγένη θυμίζοντάς του τις προφητείες των θεών και βαυκαλίζοντάς τον με γλυκές ελπίδες.

 すると、ハリクレアも微笑んで、テアゲニスの気分を変えようとしたのです。彼に神々の予言を思い出させ、そして、甘い希望で彼を誤摩化したのです。
posted by kyotakaba at 12:55| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年04月12日

エティオピア物語 第九巻 2-1

 Έτσι και έγεινε : τους απάλλαξαν από τα προηγούμενα δεσμά τους δίδοντάς τους κάποια ελπίδα ότι θα τους άφηναν ελεύθερους, αλλά τίποτε τέτοιο δεν έκαμαν, μόνο τους έβαλαν αλυσίδες χρυσές. Τότε πιά ο Θεαγένης έβαλε τα γέλια και ≪ Ώ, ώ! ≫, είπε, ≪ τί λαμπρή μεταβολή! Η τύχη μας φέρεται εξαιρετικά φιλάνθρωπα・ αλλάζουμε τα σιδερένια με χρυσά και, με τόσο πλούσια δεσμά, έχουμε γίνει πιό πολύτιμοι δεσμώτες ≫.

 そうして、この様なことが起こったのです。斥候たちは、これまでの拘束から二人を解き放ちました。そして、彼らは二人を自由にさせておくだろうと言うある希望を与えたのです。けれども、斥候たちは、自由にさせておくと言う様な事は、全くしませんでした。彼らは、二人に、金の鎖を充てがったのです。テアゲニスは、笑い出しました。そしてこう言いました。「ああ、わあ! なんて素晴らしい変化だろう! 運命は、私たちには、破格に慈悲深い様に思える。鉄製のものを金製のものに取り替える。この様な豪華な拘束具で、私たちは、より価値のある囚人になったのだね。」
posted by kyotakaba at 13:29| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年04月11日

エティオピア物語 第九巻 1-5

 Ύστερα αντάμειψε με δώρα τους ανιχνευτές και τους έστειλε κι αυτούς και τους αίχμαλώτους στις σκευοφόρους, ορίζοντας μιά ομάδα ομογλώσσων με αποκλειστικό έργο τη φρούρησή τους και με τη διαταγή να τους φροντίζουν με μεγάλη προσοχή, να τους παρέχουν άφθονη τροφή και να τους διαφυλάξουν αμόλυντους από κάθε ανόσια πράξη εφόσον από τώρα ήταν προορισμένοι για ιερά σφάγια. Παρήγγειλε επίσης να τους αλλάξουν και τις αλυσίδες και να τους βάλουν χρυσές・ διότι οι Αιθίοπες μεταχειρίζονται το χρυσάφι για τις ίδιες χρήσεις για τις οποίες οι άλλοι μεταχειρίζονται το σίδερο.

 そうして、王は、斥候たちに賜り物を下し彼らの労を労ったのです。そして、斥候たちと捕虜の二人を荷車に乗せて送り出したのです。王は、同じ言葉を話す者たちを一つの組にして、捕虜の警護をこの斥候たちの独占的な仕事に決めたのです。そして、細心の注意を払って捕虜の世話をする様にとの命令を与えていたのです。それは、今から、神聖な生贄に決められている限り、捕虜にはたっぷりの食べ物を提供せよ、どんな邪悪な行為からも捕虜の純潔を保つ様にせよ、と言う命令でした。更に、鎖を変える様に、金の鎖にする様に命じたのです。と言うのは、エティオピア人は、他の民族が鉄を使う所を、金を使うからなのです。
posted by kyotakaba at 14:27| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年04月08日

ο καπλοδέτης

 カザンザキスの「秀吉」、43行から48行、
46行に使ってある、「 καπλοδέτης 」、辞書にもないし、分からないのだけれど。 
καπλο は帽子で、δέτης は「 λεπτό σκοινί με το οποίο δένουν διάφορα εξαρτήματα των πλοίων 」の様なものだろう。考えて、魂と身体を結ぶ紐の様なものが、頭に被った帽子に付いているのだろうか、と思った。
 それで、次のように訳して見た。 


Μες στη βαθιά μασκάλη του θανάτου
έχτισε αυτός φωλιά κι απόθεσε της
μ' εμπιστοσύνη εντός όλα τ' αυγά του.
Συντρίφτη της ψυχής ο καπλοδέτης,
και δίχως χαλινάρι, δίχως νόμο
ζεί πιά και βασιλεύει ο νομοθέτης.傴僂は、死の懐の奥深くに、
巣を作り、その巣を信用して、
その中に、自分の卵すべてを託した。 
魂と肉体を繋ぐ紐は保たれた、
それ故、傴僂は、馬銜も付けられず、拘束もされず、
長生きし、為政者として君臨した。
posted by kyotakaba at 08:39| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年04月07日

Η βλαχοπούλα μιλάει στα παιδιά 2

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第十五章「羊飼いの娘が子供たちに語る」の2 

 Χίλια πράγματα έμαθαν που δεν τα είχαν ακούσει. Πως χιλιάδες πρόβατα και γίδια δίνουν το γάλα, το τυρί, το βούτυρο, τα μαλλί και το κρέας τους για να ζήσει ο άνθρωπος. Τα κοπάδια είναι ευτυχισμένα όπου βρίσκουν βοσκή. Μα όχι και εκείνοι που τα βόσκουν. Οι βλάχοι περνούν σκληρή ζωή! Πολεμούν με τους βαριούς χειμώνες, με τους βράχους, με τα ποτάμια. Ταξιδεύουν από τόπο σε τόπο, από ψήλωμα σε χαμήλωμα. Σήμερα στήνουν την καλύβα εδώ, αύριο πέρα μακριά, όπου είναι χορτάρι και κλαρί. Αθεμέλιωτα είναι τα σπίτια τους και δεν μπορείς να στήσεις τίποτα μέσα. Όλες οι δουλειές από το πρωί ως το βράδυ. Βοσκή, γνέσιμο, άρμεγμα, ζύμωμα, τάισμα του κοπαδιού. Ύπνος λίγος, ξαγρύπνια, νυχτοπερπάτημα. 
 Αυτά διηγιόταν η Αφρόδω. 
 Μα ενώ τα έλεγε όρθια, κοιτάζοντας τη ρόκα και κλώθοντας το μαλλί, τόσο χαριτωμένο χαμόγελο είχε, που δεν έμοιαζαν με βάσανα. 
 ≪ Δεν αφήνεις τα πρόβατα ≫, είπε ο Φάνης, ≪ να 'ρθείς κάτω με τα δικά μας τα κορίτσια; ≫ 
 Η Αφρόδω γέλασε και απάντησε πως δεν τ' αφήνει για όλα τ' αγαθά του κόσμου. Εδώ είναι η γενιά της, αδέρφια, πατέρας, μάνα, γαμπροί, παππούδες. Τα γεροθανασαίικα, που λέει ο λόγος. Μα όχι μόνο τούτο, έχει κι άλλο συγγενολόι. 

 ファニスとディモスは、それまで聞いたこともなかった様な何千ものことを教わったのです。それらは、羊や山羊がくれる乳のこと、チーズのこと、バターのこと、羊毛のこと、人間が生きる為の羊や山羊の肉のことなのなのです。それに、羊や山羊の群れは、牧草がある所ならどこでも、幸せだと思っていると言うこと。けれど、群れを放牧させている羊飼いは、幸せではないのです。羊飼いたちは厳しい生活を送っているのですよ! 過酷な冬と何年も戦い、岩場と戦い、渓流と戦うのです。ある場所からある場所へ、高所から低地へと、旅をして回るのです。今日は、ここの小屋に居ますが、明日には、草や若枝のある所なら、どこでも、遠くへと行くのです。羊飼いの家は、基礎がないのです。中に何も据え付けられないのです。仕事はぜんぶ、朝から夕までなのです。放牧。糸紡ぎ。乳搾り。パン捏ねり。羊、山羊たちへの餌やり。寝るのはほんの少しなのです。眠らずに夜の間も歩くのです。 
 そのようなことを、アフロドウは物語りました。 
 ほら、アフロドウは、話す時立ったままでしたよ。そして、糸巻きを見詰め、羊毛を紡いでいたのです。とても可愛い笑顔をしていたので、大変そうに思えませんでした。 
 ファニスが言いました。「それをそのままにしておいて、ぼくたちの町の女の子たちと一緒に下に来ない?」 
 アフロドウは笑いました。そして、自分の周りの愛しているもの、ぜんぶを放ってはおけないと答えました。ここに、兄弟姉妹たちと父と母と姉の夫たち、祖父母の家族が居る、と言うのです。ゲロサナサイイカと言うものなのです。それだけではなくて、他の家族も居るのです。
posted by kyotakaba at 14:49| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

γεροθανασαίικα

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』に使われていた語、γεροθανασαίικα 。

辞書でも見つけられないし、分からない。 
γερο は古いと言う意味なのかも知れない。その後 θανασαίικα が一語なのか、複数後の語が合わさっているのか、分からない。中性の複数なのだけれど、γεροθανασαίικο なのだろうか??
posted by kyotakaba at 14:42| Comment(0) | 単語メモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第九巻 1-4

 ≪ Τί ευτυχία! ≫, φώναξε, ≪ οι θεοί, ως πρώτα λάφυρα, μας παραδίδουν τους εχθρούς μας δέσμιους. Αυτοί λοιπόν ≫, πρόσθεσε, ≪ ως πρώτη λεία του πολέμου, άς διαφυλαχθούν για τις επινίκιες θυσίες, όπως ορίζει το πατροπαράδοτο έθιμό μας, οπότε θα χρησιμοποιηθούν στις τελετές τις αφιερωμένες στους εντόπιους θεούς ≫.

 王は叫びました。「何と言う幸運だ! 神々は、最初の戦利品として、我々によって囚われた敵を我らに賜われた。」 そして、こう続けました。「そうして、この者たちは、最初の戦いの略奪品として、勝利を感謝する儀式の生贄として生かしておこう。我らの伝統的な慣習で決められている通りに、そうしよう。慣習では、その土地の神々に捧げる儀式の生け贄に、最初の捕虜を使うことになっているのだ。」 


posted by kyotakaba at 11:52| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

το αγκάθι της Λευτεριάς

 カザンザキスの「秀吉」、37行から42行、ここも、分からない。 


Πεινάει, διψάει, και στο παχύ λιβάδι
της μοναξιάς, μες στου μυαλού τα πάθη,
μονάχος σεριανάει, και στο σκοτάδι
της θείας σγουρής σιγής βουβός εστάθη
κι όλο χαρά τρυγάει απ' το χώμα κάτου
της Λευτεριάς το ολανθισμένο αγκάθι.傴僂は、人っ子一人居ない草原で、
餓え、渇し、脳の中には苦悩を蔵して、
独りきりで練り歩く。そして、縮れた無音の
神聖な影の下に黙して立ち止まる。 
そして、地上の満開の自由の茨から 
すべての喜びを搾り取る。 

と訳したけれど。
το αγκάθι της Λευτεριάς と言うのは、何かあるのかと思うのだけれど、分からない。
posted by kyotakaba at 09:43| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年04月06日

エティオピア物語 第九巻 1-3

 Εκεί ακριβώς τον βρήκαν οι ανιχνευτές και οδήγησαν μπροστά του τους αιχμαλώτους・ κι εκείνος χάρηκε που είδε τους δυό νέους και τους συμπάθησε αμέσως σαν δικούς του : άν και δεν ήξερε ποιοί ήταν, κάτι προμάντευε η ψυχή του・ πιό πολύ όμως τον χαροποίησε ως καλό σημάδι το ότι τους είχαν οδηγήσει μπροστά του αλυσοδεμένους・

 ちょうどそこで、斥候たちは王に対面しました。斥候たちは、王の前に、捕虜を連れて来ました。二人の若者を見た王は歓びました。そして、直ぐに、それが自分自身であるかの様に、二人を気に入ったのです。王は、二人が誰かを知らないのにも拘らず、王の魂は何かを予感したのです。けれども、斥候たちが自分の前に二人を連れて来たことは、善い兆しとして、王をとても嬉しがらせたのです。 

posted by kyotakaba at 13:38| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

στου νού του του ακατάδεχτου την τρέλα

 カザンザキスの「秀吉」、31行から36行、ここは、本当に、まるで分からない。 


Στου κάταστρου ουρανού το πηγαινέλα
ανάβαν τ' άστρα κι έσβηναν αγάλια
στου νού του του ακατάδεχτου την τρέλα
και στη βαριά του μαϊμουδίσια αγκάλια・
σα ν' ανοιγόκλειε παίζοντας το βράδυ
την μπλάβη του μεταξωτή βεντάλια.
 


στου κάταστρου ουρανού 前置詞+冠詞・属格 / 実詞の属格 / 実詞の属格 「空の城に」と言う意味か? 
το πηγαινέλα 中性の実詞、単数 / 行く人来る人の様な意味だけれど。

ανάβαν 動詞の三人称複数 έσβηναν も動詞の三人称複数 / αγάλια は副詞。 
星が点って消える、と言う意味か? 

στου νού του 前置詞+冠詞・属格 / 男性代名詞単数・属格 「彼の心に」と言う意味か? 
του ακατάδεχτου 男性冠詞・属格 / 形容詞・男性・属格 ?? これはどういうことなのだろう??? 
στου νού του と同格で繰り返しなのか??? 
την τρέλα 女性実詞・対格 狂気に 

στη βαριά του μαϊμουδίσια 、ここは本当に分からない。
του は βαριά に付いているのか? μαϊμουδίσια に付いているのか?? 
βαριά は実詞なのか? 形容詞なのか??
μαϊμουδίσια は動詞なのか??? 
αγκάλια は副詞なのか??? 

ανοιγόκλειε は開いたり閉じたりする、明滅する。
παίζοντας 遊んで、
το βράδυ 宵に 
την μπλάβη του μεταξωτή βεντάλια 濃紺の絹の扇子を 

33、34行がまるで分からない。 
追記: 
この様に訳して見た、 

空の城にある往来に、
星々が点る。すると、星々は、次第に、 
彼の脳の中、そして、重苦しい猿めいた胸の
高慢さ故の狂気を消して行く。 
宵闇に、濃紺の絹の扇子を
弄んで、開いたり閉じたりする様に。  


posted by kyotakaba at 09:06| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年04月05日

エティオピア物語 第九巻 1-2

 Ο δε Υδάσπης, ο βασιλιάς των Αιθιόπων, επειδή είχε πληροφορηθεί από τους ανιχνευτές του ότι οι Πέρσες επρόκειτο να εξορμήσουν πρός τη Συήνη και έπειτα απέτυχε στην προσπάθειά του να δώσει τη μάχη πρίν προλάβουν να μπούν, πολιόρκησε την πόλη παρατάσσοντας ολόγυρα από το τείχος ένα στρατό που και μόνο με τη θέα του έδειχνε ακαταμάχητος και, με άπειρες μυριάδες ανδρών και μαζί όπλων και ζώων, βάλθηκε να λεηλατεί τη συηνική ύπαιθρο.

 けれども、エティオピア人たちの王、イダスピスは、既に、斥候たちから次の様な報告を受けていたのです。ペルシャ人はシイニーに向けて出発することになっている、それから、ペルシャ人たちが先んじてシイニーに入る前に戦いを仕掛けると言う王の試みは失敗した、と言うことなのです。そして、王は、城壁の周囲全部に軍隊を配置して、都市を包囲したのです。その軍隊は、王の目にだけは、武器を持ち、牛馬を連れた、何処までも続く無数の男たちがいて、無敵に見えたのです。そして、軍隊は、城外の小村を略奪し始めたのです。 

συηνική ύπαιθρο、
ύπαιθρος 女性名詞、対格で ς が落ちる。田園。
συηνική 形容詞だと思うけれど、συηνικός と言う言葉が分からない。σκηνικός なのか??? 
意味が分からないので、城壁の周りに作られた小村なのかと思って。
posted by kyotakaba at 14:51| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

συντριβάνια

 カザンザキスの「秀吉」、25行から30行、分からない。 

Παιδιά, κρασιά, γυναίκες ― συντριβάνια
δίψας καυτής στ' ανέλπιδά του στήθια・
προγκούσε μες στο νού τα καραβάνια
της φαντασιάς και τ' άγια παραμύθια
της αρετής και της τιμής, και γέλα
στα γόνα του να γδύνει την αλήθεια.
συντριβάνια は噴水。
προγκάω は、boo, hiss, hoot, jeet, whistle, catcall の意味。
γέλα は、ε にトノスがあるから、単数の命令形の様に思えるけれど、

προγκούσε も三人称単数、一見、主格は傴僂なのかもと思う。
けれども、次のτα καραβάνια της φαντασιάς και τ' άγια παραμύθια της αρετής και της τιμής が主格に思える。対格ではないと思うのだけど。でも、それだと動詞は複数になる筈だし、、、
γέλα も、文章としては、命令形は考えられないのだけれど、三人称単数のγελά なのか??


次のように訳しては見たけれど、、、 


彼の希望の無い胸には、燃える様な渇きをもたらす、
噴水が上がっている。子供、酒、女だ。 
夢を追う隊商が何隊も、徳と名誉を語る聖者の御伽噺が幾話も、
彼の脳の中で、響めいていて、そして、
彼は跪き笑う、そして、
真実を搾り取るのだ。 
posted by kyotakaba at 09:19| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年04月04日

Ψ

Ψ, ψ文字の名前は、「プシ」。 ψι 。子音。
読み方は、プサ。 

Ψιχαλίζε.
Στη ψιλή ψηλώμα
το ψαρόνι ψευτοζούσε
και στη ψυχρολουσία έψαλλε
ψευδίζοντας και
ψέκασε την ψαρή ψάθα,
γιατί ψυχολόγησε το ψεύτικο άνθο
που ψυχράθηκε από το ψαλίδι
που έψαξα την ψάθα,
και ψοφά.

続きを読む
posted by kyotakaba at 19:00| Comment(0) | 文字 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第九巻 1-1

 Η δε Συήνη πολιορκούνταν ήδη από ισχυρότατο στράτευμα και σαν σε δίχτυ είχε πιαστεί από τους Αιθίοπες. Ο Οροονδάτης, που είχε μάθει εγκαίρως ότι οι Αιθίοπες πλησίαζαν και, αφού πέρασαν τους καταρράχτες, προήλαυναν πρός τη Συήνη, μόλις που πρόλαβε να μπεί στην πόλη・ ήδη είχε κλείσει τις πύλες, είχε εξασφαλίσει την άμυνα των τειχών με τοξότες και όπλα και μηχανήματα και περίμενε πανέτοιμος αυτό που ήταν να γίνει.

 シイニーは、けれども、既に、とても強力な軍隊に包囲されていたのです。まるで、エティオピア人たちの網の中にあるかのようでした。オロンダディスは、エティオピア人たちが滝を通り過ぎて、シムニーに進軍し、近づいていることに、折好く、気が付いていたのです。そして、かろうじて、先んじて都市に入ることができたのです。そして、もう、門を閉ざしていました。射手と様々な武器と色々な装置で城壁の防御を確実なものにしていました。それで完全な用意が出来たと思っていた。 

posted by kyotakaba at 12:57| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ψόφαε αυτός της πείνας

 カザンザキスの詩「秀吉」、20行から24行については、私はまるで分からない。 

Της Νίκης τις φτερούγες, της Σειρήνας,
κομμένες τις μαδούσεν ο καμπούρης・
τα κάστρα, τα μετάξια όλης της Κίνας,
οι κήποι, τα νερά της, τα μποστάνια
στα χέρια του ― και ψόφαε αυτός της πείνας. 

ニケ女神( 属格 ) 翼( 対格 複数 ) セイレーン( 属格 単数 ) 
切られた( 分詞 ) τις( 冠詞? 代名詞弱形? ) むしられた( 分詞 ) せむし( 主格 ) パノトノス 
城( 複数 ) 絹( 複数 ) ολης της Κινας( 中国の ) 
庭( 複数 ) 水( 複数 ) της( これは何を指す? ) 西瓜畑( 複数 ) 
彼の手に( 彼とは? ) 彼は飢えで死ぬ( この死は、動物の死を言う語 ) 追記: 
μαδούσεν は、分詞ではなくて、アオリスト。 
それで、こう訳してみた。 

ニケ女神の、妖精セイレンの、切り刻まれた、
両の翼を、この傴僂男は毟り取る。 
城が、秦国の至る所から来た絹物が、 
庭が、秦国へ続く海が、西瓜畑が、 
この傴僂の手にあった。だが、この男は、飢えの為に果てた。 


Κινα を、ただ、中国と言葉を当てるのはどうかと思って。 
唐、が普通かと思うけれど、最初の国名、秦でいいかと。
ψόφαε は、動物が死ぬ、の意味なのだけど、それに当たる日本語が思い浮かばないので、果てる、を使った。 

それでも、意味は分からない。
posted by kyotakaba at 08:09| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年04月01日

ギリシャ人への報告

 カザンザキスの詩、中々読めないので、国会図書館で検索していたら、レファレンスのデーターベースに、カザンザキスの『ギリシャ人への報告』を探していると言うものがあった。 
「ギリシャ人への報告」(ニコス・カザンザキス:Nikos,Kazantzakis)を探している。 (埼玉県立久喜図書館) |書誌詳細|国立国会図書館サーチ 

 原書は、『 Report to Greco 』と言うものらしい。 
Report to Greco (書籍, 1965) [WorldCat.org] 

これは、カザンザキスの Παντελής Πρεβελάκης パンデリス・プレベラキスへの手紙をまとめた書籍『 Τετρακόσια Γράμματα του Καζαντζάκη στον Πρεβελάκη 』から、その中に、カザンザキスが計画中の小説について書いている部分があるのを、Peter Bien と言う人が編集して、作ったものらしい。 
ΙΔΡΥΜΑ 'ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ' 
2014年に、ギリシャ語版も出版されている。( それ以前に、出版されていたかどうかは分からない。 ) 
.:BiblioNet : Αναφορά στον Γκρέκο / Καζαντζάκης, Νίκος, 1883-1957 

『 Τετρακόσια Γράμματα του Καζαντζάκη στον Πρεβελάκη 』は、1964年に出版されて、1984年に再版。
.:BiblioNet : Τετρακόσια γράμματα του Καζαντζάκη στον Πρεβελάκη / Καζαντζάκης, Νίκος, 1883-1957
posted by kyotakaba at 17:56| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

παράσουμος

 カザンザキスの「ヒンデギョヒ」、16行から19行、 

Μα αυτός, στην πλώρα ορθός, με του πολέμου
την κρούστα ακόμα στα μαλλιά, αποζούρης,
στο φτερό παραδίνουνταν του ανέμου,
παράσουμος, κοντός, ασκημομούρης.
 

だが、彼は、船首に真っ直ぐ立っている。戦いの瘡蓋が 
未だに髪の中にある。狂気じみている。
風の翼に身を委ねている。 
見せ掛けだ。短身で、醜い。 

と訳して見た。 

παραδίνουνταν が三人称複数なのが気になる。
posted by kyotakaba at 09:06| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Χίλια καλώς μας όρισες,

 カザンザキスの「ヒンデギョヒ」、
χαϊκάι の「 Χίλια καλώς μας όρισες, καλέ μου, / με τις φωτιές και τις δροσιές του Μάη. 」、
「私の君、五月の光りと露で、/ 私たちを奇麗に暈取って下さい。」と訳して見た。

それでも、Χίλια が入っていない。 

Χίλια καλώς μας όρισες は、どう言う意味なのか?? 
καλώς όριστε なら、ようこそいらっしゃいました。なのだけれど、
posted by kyotakaba at 08:00| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする