2017年01月31日

エティオピア物語 第十巻 4-4

 Έτσι και έγινε : δεν πρόλαβε να φτάσει στα ανάκτορα η Περσίννα και ένας ιππέας της έφερε γράμμα από το βασιλιά με την αναγγελία ότι θα έφτανε την επομένη. Κι αμέσως οι κήρυκες ανήγγειλαν παντού την είδηση・ μόνο οι άνδρες, έλεγαν, είχαν δικαίωμα να βγούν σε προϋπάντηση του βασιλιά, ενώ στις γυναίκες απαγορευόταν.

 それから、次の様なことが起こりました。ペルシナ女王が、先に宮殿に着いたのです。それから、一人の騎士が、女王の下に、翌日に到着すると言う知らせが書かれた、王からの手紙を持って来たのです。触れ役人たちは、直ぐ様、この知らせを、至る所で、告知して回ったのです。男たちだけ、王の出迎えに出掛ける許可がある、女たちには、王は、禁止された、と、触れ役人たちは言ったのです。
posted by kyotakaba at 13:28| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年01月30日

エティオピア物語 第十巻 4-3

 Και η Περσίννα ≪ Και τα φοβερά ≫, είπε, ≪ και όλα τα άλλα θα γυρίσουν στο καλύτερο εφόσον σείς θα είστε παρόντες. Κι εγώ, όταν μάθω ότι φτάνει ο Υδάσπης, θα σας είδοποιήσω ≫. ≪ Δεν χρειάζεται καμιά είδοποίηση ≫, είπε ο Σισιμίθρης・ ≪ θα φτάσει αύριο το πρωί・ ένα γράμμα που θα λάβεις σε λίγο θα σου το μηνύσει ≫.

 すると、ペルシナはこのように言ったのです。「あなた方がお姿をお見せになれば、どんな心配ごとも、その他の事どもも。皆、良くなるでしょう。イダスピス王が到着したと分かりましたら、あなた方にお知らせするつもりです。」 シシミシリスはこう言いました。「どんな知らせも必要はありません。王は、明日の朝にはお着きになるでしょう。貴女にそれを知らせる手紙が直ぐに来るでしょう。」  


posted by kyotakaba at 13:44| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年01月26日

Η γριά Χάρμαινα 3

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第二十五章「ハルミナおばあちゃん」3  

 ≪ Και πώς είναι; Είναι μαύρος; ≫ 
 ≪ Μαύρος, κατάμαυρος, ένας τόσος αράπης! Εγώ τον είδα ≫. 
 ≪ Τον είδες λέει; ≫ ρώτησαν όλοι μαζί κι έσκυψαν ν' ακούσουν καλύτερα. 
 ≪ Αμ δεν τον είδα! Ξέρεις πόσα χρόνια είναι από τότε; Ήμουνα μικρή σαν και την αφεντιά σας. Ήταν ακόμα τότε οι Τούρκοι. Και καθώς βράδιαζε, κοιτάζουμε, τι να δούμε. Απάνω στον βράχο στην κορφή καθόταν και κοίταζε! Ναίσκε ≫. 
 ≪Πωπώ! ≫ έκανε ο Σπύρος. ≪ Και που είναι αυτός ο βράχος, κυρούλα; ≫ 
 ≪ Είναι μακριά από 'δώ, σ' άλλο βουνό, πίσω από τον ήλιο! ≫  


 「それで、どんななんですか? 黒いんですか?」 
 「黒いさ、まっ黒だよ。アフリカ人みたいにまっ黒だよ。わたしは見たんだよ。」 
 子供たちは、みんなが一緒にこう聞いたのです。「話すのを見たんですか?」 そして、よく聞こうと身を屈めたのです。 
 「あん、見てないよ! あれから、どんだけの年数か、わかるかい? わたしはね、ぼっちゃま様たちの様に、小さかったんだよ。それじゃあ、やっぱり、トルコ人だったかな。それに、わたしたちが見てると、日が暮れて暗くなったからね。頂きの岩の上に座ってたんだよ、そして、見詰めてたんだよ! そうなんだよ。」 
 「ププウ!」とスピロスは言いました。「その岩はどこにあるのですか、おばあさま?」 
 「ここからは遠いんだよ。別の山だよ。太陽の裏側だよ。」
posted by kyotakaba at 13:37| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年01月25日

エティオピア物語 第十巻 4-2

 Κι εκείνοι, αφού την παρακάλεσαν να περιμένει λίγο, μπήκαν στο άδυτο για να κάμουν την καθιερωμένη προσευχή και να ρωτήσουν τους θεούς τί έπρεπε να κάμουν・ λίγο μόνο έλειψαν και, όταν επέστρεψαν, μίλησε μόνο ο προκαθήμενος του συνεδρίου Σισιμίθρης, ενώ οι άλλοι παρέμειναν σιωπηλοί. ≪ Περσίννα ≫, είπε, ≪ εμείς μεν θα παρευρεθούμε, οι θεοί μας το επιτρέπουν・ τα θεία όμως προαναγγέλλουν κάποια αναστάτωση και ταραχή που θα προκληθεί την ώρα των θυσιών και η κατάληξή της θα είναι καλή και ευχάριστη : φαίνεται πώς ένα μέλος του σώματός σας ή ένα μέρος της βασιλίας σας έχει χαθεί και το πεπρωμένο πρόκειται να σας εμφανίσει τότε το ζητούμενο ≫.

 裸形の賢者たちは、女王に少し待って呉れる様にお願いすると、聖域に入って行きました。慣例の祈禱をするためです。それから、自分たちは何をするべきかを神々に尋ねるためにです。席を開けたのは、ほんの僅かの時間でした。戻って来ると、賢者たちの協議の主席のシシミシリスが、一人でこう言ったのです。その間、他の賢者たちは、沈黙していました。「ペルシナ様、私共については、出席いたしましょう。神々は私共にお許しになりました。けれども、神々は、何かの混乱と動揺を先触れておられます。犠牲祭の時に、それは起こるでしょう。そして、犠牲祭の終わりは、素晴らしいそして喜びに満ちたものになるでしょう。女王様のからだの一部、あるいは、貴女の王位の一部が失われます。そして、運命は、貴女に、望んでいたものを、やっと、見せることになるでしょう。」
posted by kyotakaba at 13:58| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年01月24日

エティオピア物語 第十巻 4-1

 Η Περσίννα εξάλλου πρόσταξε να σταλούν στην ιερή γή έξω από την πόλη κοπάδια βόδια και πρόβατα και άλογα και γρύπες και άλλα ζώα κάθε λογής, άλλα για να ετοιμαστεί μιά εκατόμβη από κάθε γένος και άλλα για το πάνδημο συμπόσιο. Τέλος επισκέφθηκε τους Γυμνοσοφιστές στο ιερό του Πανός όπου κατοικούσαν, τους έδωσε το γράμμα του Υδάσπη και τους παρακάλεσε κι αυτή να κοσμήσουν με την παρουσία τους την πανήγυρη ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του βασιλιά, αλλά εν μέρει και για χάρη δική της.εν μέρει : κατά ένα μόνο μέρος και όχι συνολικά = μερικώς


ιερό του Πανός の Πανός 、中性の不変の名詞なのだと思う。
 そうして、ペルシナは、都市から神聖な土地へ、牛の大変な数の群れと羊の群れ、それに馬やグリフィンの群れ、その他のあらゆる動物を送り出す様に、命令を出したのです。あるものは、それぞれの種でエカトムビ( 百頭の牛の生贄 ) を用意するため、あるものは、全市民の宴会のためだったのです。最後に、裸形の賢者たちのもとを訪れたのです。パノスにある寺院です。裸形の賢者たちはそこに住んでいたのです。そして、彼らにイダスピス王の手紙を渡しました。そして、ペルシナ女王は、裸形の賢者たちに、王の招聘に応えて、彼らの臨場でお祝いに花を添える様に頼んだのです。けれども、それは、幾分かは、女王自身の為だったのです。  
posted by kyotakaba at 15:05| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年01月23日

エティオピア物語 第十巻 3-3

 Και γέμισε αμέσως χαρά η Μερόη : σε κάθε γένος, σε κάθε φατρία, σε κάθε γειτονιά, χόρευαν νύχτα μέρα και πρόσφεραν θυσίες στους θεούς και γέμιζαν με στεφάνια τα τεμένη γιορτάζοντας όχι τόσο για τη νίκη όσο για τη σωτηρία του Υδάσπη, του ανθρώπου που, με την ευνομία, την ευσπλαχνία και την πραότητα, ήξερε να σταλάζει στις ψυχές του λαού του τον πόθο του παιδιού για τον πατέρα.
 すると直ぐに、都市メロイは喜びで満ちたのです。どの民族でも、どの党派でも、どの街区でも、人々は夜も昼も踊り、神々に生贄を捧げたのです。それぞれの寺院も花輪で満たしたのです。それは、勝利を祝っていたのではないのです。イダスピス王の無事を祝っていたのです。遵法の精神を持ち、慈悲心を持ち、思いやりの心を持っていて、子供が父親に対して抱く憧れを、自分の国民たちに浸透させることを知っている、イダスピス王の無事を祝っていたのです。
posted by kyotakaba at 13:54| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年01月22日

Μπάλλος

 Διονύσης Σαββόπουλος & Ελένη Βιτάλη ディニシィス・サボポウロスとエレニー・ヴィタリィが2017年にリリースした2枚組のアルバム『 Μπάλλος 』。
 FeelGood レコードからリリース。 

posted by kyotakaba at 10:40| Comment(0) | ギリシャ 歌謡・音楽 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Βαβέλ

 Νατάσσα Μποφίλιου ナターシャ・ボフィルウ の2016年発表のアルバム『 Βαβέλ 』。作曲は Θέμης Καραμουρατίδης セミス・カラムウラティディス、作詞はΓεράσιμος Ευαγγελάτος ゲラシモス・エヴァンゲラトスのチームで。FeelGood レコードからのリリース。 

 ナターシャ・ボフィルウは、1983年アテネ生まれの歌手。 

Νατάσσα Μποφίλιου - Βικιπαίδεια 

posted by kyotakaba at 10:29| Comment(0) | ギリシャ 歌謡・音楽 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年01月21日

Το λαϊκό μας δίστιχο σε ανθογυάλι

 το δίστιχο と言う、二行詩があるのだそう。それのアンソロジー。 

『 Το λαϊκό μας δίστιχο σε ανθογυάλι 』
花瓶に差した大衆的二行詩 
Θρασύβουλος Μπέλλας 編 
出版社 Μακρή

.:BiblioNet : Το λαϊκό μας δίστιχο σε ανθογυάλι / Μπέλλας, Θρασύβουλος
posted by kyotakaba at 08:27| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年01月20日

『撰集抄』の一和僧都 4-2

 αでしている、『撰集抄』のギリシャ語訳。と言っても、『撰集抄』を元にして、お伽噺風に簡単な話しに変えてですが。
 その「一和僧都」を、少しだけ、下書き。 ちゃんと、現代ギリシャ語になっているでしょうか?? 

すると、神が現れて言った。「思いは何で包んでも隠せない。お前は恨みを抱いて寺を出た。それは果まで行っても晴れはしない。本寺に戻って精進するんだ。」 
 千鳥の落とす涙の様な滴が一和を洗った。 

Τότε ο θεός εμφανίστηκε και είπε. ≪ Κανείς δεν μπορεί να κρύψει την προσδοκία του, την τυλίγοντας με κανένα. Εσύ έφυγες από τον ναόυ νιώθοντας την μνησικακία μέσα στην καρδιά σου. Και αν φτάνεις στην άκρη του κόσμου, η καρδιά σου θα δεν καθαρίσει. Επίστρεψε στο ναό σου, και αφιερώσου ≫. 
 Το βροχοπούλι έριξε μια σταγόνα. Αυτή ήταν σαν το δάκρο. Και η σταγόνα έλυνε αυτόν. 


おわり τέλος
posted by kyotakaba at 15:16| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年01月19日

Η γριά Χάρμαινα 2

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第二十五章「ハルミナおばあちゃん」2 

 Από τη ζώνη της γριάς κρεμόταν ένα μικρό μπουκαλάκι που είχε μέσα λάδι. 
 ≪ Κι από που έρχεσαι, κυρούλα; ≫ 
 ≪ Η χάρη της! Πήγα κι άναψα το καντήλι στην Αγία Ζώνη, στο ρημοκλήσι ≫. 
 ≪ Πού είναι αυτό; ≫ 
 ≪ Εδώ που ανεβαίνουμε. Είναι γκρεμισμένο. Μα ξέρεις τι παλιό; Ήμουνα σαν εσάς μικρή και κείνο είχε γκρεμιστεί. Μα εγώ πάω κι ανάβω το καντήλι της χάρης της δυο φορές τη βδομάδα. Ξέρεις πόσον καιρό βάζω λάδι σ' αυτό το καντήλι; Τριάντα χρόνια τώρα. Έχω βλέπεις δυο ρίζες ελιές. Ναίσκε. Κι Αγία Ζώνη, παιδί μου, τους δίνει πάντα καρπό για τα λάχανά μου και για το καντήλι. Και δεν κάνει, βλέπεις, να μείνει κείνο το καντήλι δίχως λάδι. Γιατί αυτό το ρημοκλήσι είναι παλιό, από παππού και προσπάππου. Κι όσο το καντήλι του είναι αναμμένο, φοβάται να βγει ο ξορκισμένος ≫. 
 ≪ Και ποιος είναι αυτός ο ξορκισμένος; ≫ 
 ≪ Η ώρα η κακή του, το ξόρκι να τον πιάσει! Αράπης είναι, μακριά από δώ. Στον Αρπόβραχο κάθεται. Ναίσκε≫. 

 老女のベルトには、小さな瓶がぶら下がっていました。中には油を入れていたのですよ。 
 「おばあさん、どこから来たのですか?」 
 「ありがたいこと! わたしはね、アヤ・ゾニイに行って、カンテラに灯を点したんだよ。祠にね。」 
 「それはどこにあるのですか?」 
 「登ったところだよ。崩れ落ちているんだけれどねえ。でも、ぼうやたちは、どれくらい古いか知ってるのかい? わたしがね、ぼうやたちと同じくらいの子供だった時にも、もう崩れ落ちていたんだよ。でも、わたしはね、週に二回ね、行って、献灯の灯をカンテラに点すんだよ。ぼうやたち、わたしが、どれくらいの年月、あのカンテラに油を注いだか分かるかい? 三十年だよ。わたしはね、オリーブの樹を二本持っているんだよ。そうよ。ぼうやたち、分かるかい、アヤ・ゾニイはね、わたしのオリーブの樹にね、いつも、実をならせてくれるんだよ。ひとつには、わたしの食べ物のために、もうひとつには、カンテラのためになんだよ。わかるかい、油がないと、カンテラは用が立たないんだ。祠は古いからね。おじいさんの そのまたおじいさんの時からなんだよ。カンテラが点っているとね、魔物が恐れて出て来ないんだ。」 
 「魔物って、誰なの?」 
 「魔物には不運な日を、魔除けが魔物をとらえますように! アラピスだよ。ここからずっと多くだよ。アラポブラホに住んでいるんだよ。そうなんだよ。」
posted by kyotakaba at 13:54| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第十巻 3-2

 Η διαταγή εκτελέστηκε αμέσως : οι αγγελιοφόροι, με στεφάνια από λωτούς του Νείλου στο κεφάλι και στα χέρια κλαδιά φοινικιάς, διέτρεξαν έφιπποι τις κεντρικές συνοικίες της πόλης με μόνη την όψη τους αναγγέλλοντας στους πολίτες τη νίκη.

 命令は直ぐに実行されました。触れ役人たちは、ナイル河の蓮の花の冠を頭に被り、手には椰子の枝を持っていたのですが、馬に乗って、都市の中心の街区街区を走り、人々に勝利と言う点だけの告知を知らせて回ったのです。
posted by kyotakaba at 11:45| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年01月18日

『撰集抄』の一和僧都 4-1

 αでしている、『撰集抄』のギリシャ語訳。と言っても、『撰集抄』を元にして、お伽噺風に簡単な話しに変えてですが。
 その「一和僧都」を、少しだけ、下書き。 ちゃんと、現代ギリシャ語になっているでしょうか?? 

 一和は、浜千鳥の後を追って、尾張の鳴海潟と言う所に着いた。そこにあった社で祈りを上げた。  Ο Ύτσιβα καταδίωξε ένα βροχοπούλι. Έτσι έφτασε το Ναρουμεί της πολιτείας Όβαρης. Το Ναρουμεί ήταν λασπότοπος. " Ναρου-μεί " σημαίνει " η θάλασσα που ηχεί ". Όπου υπήρε ένας ναός. Ο Ύτσιβα προσευχήθηκε εκεί.
posted by kyotakaba at 15:32| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第十巻 3-1

 Όταν έφτασαν τα γράμματα, η Περσίννα ≪ να λοιπόν ≫, είπε, ≪ πώς εξηγείται το όνειρο που είδα αυτή τη νύχτα, ότι έμεινα έγκυος και αμέσως ύστερα γέννησα και ήταν το νεογέννητο μιά κόρη στον ανθό της ηλικίας της : οι πόνοι της γέννας σήμαιναν, ως φαίνεται, τους κινδύνους του πολέμου και η κόρη που γεννήθηκε τη νίκη. Πηγαίνετε λοιπόν στην πόλη να τη γεμίσετε με της χαράς τα ευαγγέλια ≫.

 手紙が届くと、ペルシナは、こう言ったのです。「まあ、この夜、わたしが見た夢は、わたしは妊娠して、直ぐに生むのだけれど、新しく生まれた子はもう花の盛りの娘になっている、と告げていたわ。産む苦しみは、戦争の危険を、産まれた娘は、勝利を意味している様に思えるわ。では、賢者の皆さん、あの都市へ行って下さい。嬉しい知らせで都市を満たして下さい。」 


posted by kyotakaba at 13:25| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年01月17日

『撰集抄』の一和僧都 3

 αでしている、『撰集抄』のギリシャ語訳。と言っても、『撰集抄』を元にして、お伽噺風に簡単な話しに変えてですが。
 その「一和僧都」を、少しだけ、下書き。 ちゃんと、現代ギリシャ語になっているでしょうか?? 

 これも運命だと納得しようとしたのだけれど、一和は、やはり、心残りがあった。それで、持経だけを持って、都を出て行った。   


 Ο Ύτσιβα προσπαθούσε να θεωρήσει ότι το θέλησε η τύχη, και να συγκατανεύσει. Αλλά αυτός λυπόταν ακόμα. Και έφυγε από την πολή κρατώντας ένα μικρό κανόνα του.
posted by kyotakaba at 16:08| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第十巻 2-2

 Και στη γυναίκα του την Περσίννα έγραφε τα εξής : ≪ Μάθε ότι νίκησα και ― πράγμα που για σένα είναι το πρώτο ― ότι είμαι στη ζωή. Στέρξε λοιπόν να ετοιμάσεις με κάθε μεγαλοπρέπεια τις ευχαριστήριες πομπές και τις θυσίες και παρακάλεσε μαζί μου τους σοφούς ― ήδη κι εγώ τους έχω στείλει μήνυμα ― να σπεύσουν μαζί με σένα έξω από την πόλη, στην ιερή γή την αφιερωμένη στους προστάτες μας θεούς, τον Ήλιο, τη Σελήνη και τον Διόνυσο ≫.

 それから、妻のペルシナには、次の様な手紙を書いたのです。「私が勝ったことを知って下さい。でも、貴女にとって一番のことはこちらですね、私が生きていることを知って下さい。それから、祝賀の行列と生贄とを、貴方が、それぞれ絢爛豪華に準備することをご承知下さい。それから、賢者たちには、私は既に伝言を送ってはいるのですが、どうか、わたしと一緒にお願いして下さい。賢者様たちには、貴女と一緒に、急いで都市から出て、神聖な土地、私たちの守護神たち、太陽神と月神とディオニソスに捧げられた土地に駆け付けて下さる様に、お願いするのです。」
posted by kyotakaba at 14:03| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年01月16日

エティオピア物語 第十巻 2-1

 Στους σοφούς τους ονομαζόμενους Γυμνοσοφιστές που είναι πάρεδροι και σύμβουλοι του βασιλιά έγραφε : ≪ Στο πανσέβαστο Συνέδριο ο βασιλεύς Υδάσπης・ με εξαιρετική χαρά σας αναγγέλλω τη νίκη κατά των Περσιών όχι υπερηφανευόμενος για το κατόρθωμα ( την τύχη την αμφίρροπη σέβομαι και φοβούμαι ), αλλά συγχαίροντάς σας για την προφητεία που τώρα, όπως και πάντα, επαληθεύεται. Σας παρακαλώ λοιπόν με όλον το σεβασμό να καθαγιάσετε με την παρουσία σας ενώπιον του κοινού των Αιθιόπων τις ευχαριστήριες επινίκιες θυσίες ≫.

πανσέβαστος : Εξαιρετικά σεβαστός・


επινίκιος : ο αναφερόμενος μετά από νίκη そして、王の代理を務め、王に助言をする、裸形の賢者と言われる知者たちに、イダスピス王は、次の様な手紙を書いたのです。「至上に敬服する評議員の皆様へ イダスピス王。 この上ない喜びを以て、貴方樣方に、ペルシャへの勝利を報告いたします。成功したので自慢をしているのではありません。( どうなるかも分からない運命に、私は、恭順していますし、恐れても降ります。 ) けれども、今、貴方樣方の予言に対しまして、お祝いを申し上げます。予言は何時もの様に実現いたしました。それですから、全幅の敬意を以てお願いいたします。どうか、エティオピアの人々の現前にお姿を現して、この上なく喜ばしい勝利の報告の犠牲祭を行って下さい。」
posted by kyotakaba at 13:21| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年01月13日

λουλουδόσκονη

 ヤニス・リッツォスの詩「 Πρωινό Άστρο 」に使われていた語「 λουλουδόσκονη 」。 
手持ちの辞書では見つからない。意味も分からない。 
 ごそのものだと、λουλουδό - σκονη なのだろうけれど。花の粉。 花粉だと、γύρη と言う語があるけれど。
使われている連は、
Θέλω να σού φέρω
ένα περιβολάκι
ζωγραφισμένο με λουλουδόσκονη
πάνω στο φτερό μιάς πεταλούδας
για να σεργιανάει το γαλανό όνειρό σου. 

蝶の羽に紋様を描いているのだから、鱗粉なのだろうか。鱗粉は、鱗で、λέπι と言う語もあるけれど。 

持って来てあげよう、 
可愛いお庭をね、 
お庭って、一羽の蝶だよ、
羽の上に模様を描いてる鱗粉は、花片の様だからね、
蝶は、君の青い夢の中をふらふら飛び回るから。 

と訳して見た。 

また、μητερούλα は、乳母と言う意味ではないか。 

posted by kyotakaba at 21:35| Comment(0) | 単語メモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

『撰集抄』の一和僧都 2

 αでしている、『撰集抄』のギリシャ語訳。と言っても、『撰集抄』を元にして、お伽噺風に簡単な話しに変えてですが。
 その「一和僧都」を、少しだけ、下書き。 ちゃんと、現代ギリシャ語になっているでしょうか?? 

 ところが、一和には驚くことが起こった。当時、奈良の都には、全国から秀才が集まる学校があった。その主任講師が新しく選ばれた。一和は自分が選ばれると思っていたのだけれど、選ばれたのは別の人だったのだ。 

 Αλλά, ο Ύτσιβα έτυχε την έκπληξη. Εκείνο τον καιρό, στο Νάρα, που ήταν μητρόπολη, βρισκόταν ενα σχολείο που οι ικανοί καλόγεροι συγκεντρωνόνταν από την ολόκληρη χώρα. Και το σχολείο ανανέωσε τον κύριο λέκτορα. Ένω Ύτσιβα είχε αναμείνει ότι θα διαλεχτεί ο ίδιος, στην πραγματικότητα, ο άλλος διαλέχτηκε.
posted by kyotakaba at 15:22| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Η γριά Χάρμαινα 1

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第二十五章「ハルミナおばあちゃん」1 


Η γριά Χάρμαινα


 Ενώ ανέβαιναν για το Χλωρό, συνάντησαν μια γριά φορτωμένη ένα δεμάτι κλαδιά. 
 Ήταν η βάβω η Χάρμαινα, η πιο γριά που υπάρχει στο Μικρό Χωριό. Λένε πως είναι ενενήντα χρόνων, μια η ίδια δεν θυμάται πόσο είναι. Κι όμως δεν μπορεί, λέει, να ζήσει χωρίς δουλειά. Θα δουλεύει ώσπου να την πάρει ο Θεός. 
 ≪ Καλημέρα, κυρούλα ≫, της φώναξαν. 
 ≪ Η ώρα η καλή, αγγόνια μου ≫, απάντησε. 
 ≪ Είσαι καλά, κυρούλα; ≫ 
 ≪ Τι καλά να είμαι 'γω, παιδιά μου! Μόνο δόξα να 'χει ο Θεός. Άχ, ας ξαποστάσω λίγο ≫. 
 Απόθεσε το μικρό της φόρτωμα στο πεζούλι κι αναστέναξε η κυρούλα η καημένη. Αναστέναξε από τον κόπο κι από τα χρόνια. Είχε βαρεθεί να ζει. Έτσι λέει. Κι όμως αν ερχόταν ένας να της πάρει και τη ζωή και το φόρτωμα δεν θα 'δινε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Όσο κανείς στέκει στα πόδια του, είναι πάντα η ζωή καλή.


      ハルミナおばあちゃん 

 ハロロに向かって登っている途中、子供たちは、小枝の束を背負った老女に出会ったのです。 
 ハルミナばあばでした。ミクロ・ホリオで、一番の年寄りなのです。九十歳だと言われていたのですよ。でも、本人はどれくらい生きてるか覚えてないのです。それでもね、ばあばは、働かないと生きてはいけない、と言うのです。神様が、ばあばを連れて行くまで、働くのでしょうね。 
 「こんにちわ、おばあさま」と子供たちはばあばに呼び掛けました。
 「いいおひよりだね、かわいいぼうやたち」と答えました。 
 「お元気ですか? おばあさま」 
 「わたしは、とっても元気だよ、ぼうやたち。神様のおかげさまだよ。ああ、わたしは、すこし休もうかな。」 
 ばあばは、小さな荷物を石畳に降ろしました。そして、貧しいおばあさまは、溜息を吐いたのです。苦労と年で、溜息を吐いたのです。ばあばは、生きるのにもうんざりしていたのです。そうして、話し始めました。けれども、もし、誰かが、ばあばに命と荷物を持って来たとしても、命も荷物も与えはしないのです。誰でも、自分の足で生きていけば、きっと、良い人生になるのです。 
posted by kyotakaba at 14:02| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年01月12日

エティオピア物語 第十巻 1-3

 πρίν φύγει, είχε στείλει δύο επίλεκτους ιππείς με τη διαταγή ν’ αλλάζουν άλογα σε κάθε κώμη ή πόλη, ώστε να φέρουν το ταχύτερο την καλή είδηση της νίκης στη Μερόη.

 王は、出発する前に、二人の精鋭の騎士を送り出していたのです。騎士には、勝利の吉報をメロイに一番の速さでもたらす様にと命令を出していました。その為には、各村、町で馬を乗換える様にと言っていたのです。
posted by kyotakaba at 13:51| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年01月11日

『撰集抄』の一和僧都 1

 αでしている、『撰集抄』のギリシャ語訳。と言っても、『撰集抄』を元にして、お伽噺風に簡単な話しに変えてですが。
 その「一和僧都」を、少しだけ、下書き。 ちゃんと、現代ギリシャ語になっているでしょうか?? 

 昔、奈良に一和と言う人がいた。一途に仏教を学んだ人だった。研鑽の末、僧都の位まで進んだ。彼の博学な知識と深遠な智慧には、寺の僧侶たちだけでなく、世間の人々も賞讃を与えていた。 

 Τον παλιό καιρο στο Νάρα στεκόταν ενάς καλόγερος. Τον έλεγαν Ύτσιβα. Ο Ύτσιβα αφοσιωνόταν την μελέτη του. Εκέινος μάθαινε τον Βουδισμό. Με΄τα την εμβριθής μελέτη, ο Ύτσιβα προάχθηκε στην θέση του δεσπότη. Γιά την πολυμάθεια και βαθιά σοφία του, όχι μόνο οι καλόγεροι, αλλά και οι άνθρωποι του κόσμου του έδιναν τον θαυμασμό.
posted by kyotakaba at 18:18| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第十巻 1-2

 Στην αρχή λοιπόν βάδιζε συνεχώς σε παραποτάμιες περιοχές ακολουθώντας την όχθη του Νείλου・ και όταν έφτασε στους καταρράχτες, θυσίασε στον Νείλο και στους θεούς των συνόρων και, αλλάζοντας κατεύθυνση, ακολούθησε τους μεσογειακούς δρόμους ώσπου έφτασε στις Φίλες・ εκεί ξεκούρασε δύο μέρες το στρατό του και πάλι έστειλε μπροστά τους περισσότερους και μαζί έστειλε και τους αιχμαλώτους・ ο ίδιος παρέμεινε για να ενισχύσει τα τείχη της πόλης και, αφού εγκατέστησε φρουρά, ξεκίνησε κι εκείνος・

 それから、王は、最初のうちは、ナイル河の岸に沿って、ゆっくり歩いたのです。滝に着くと、ナイル河と国境の神々に生贄を捧げました。そして、進む方向を変えたのです。フィラに到着するまで、内陸の道を通ったのです。そこで、王の軍隊は、二日間、身体を休めていたのです。そして、王は、再び、軍隊のほとんどを、自分の先へ送り出したのです。それと一緒に、捕虜も送り出しました。王自身は、フィラに残ったのです。そして、都市の城壁を強化したのです。そして、護衛を置くと、王自身も出発したのです。
posted by kyotakaba at 15:52| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年01月10日

古典ギリシャ語

 慶応義塾志木高等学校が、古典ギリシャ語の非常勤講師を募集していた。普段は、大学の教授がするのだろうけれど、何かの都合で、一年間、空席になるのかも。 
 でも、驚いたのは、高校で、古典ギリシャ語の授業があると言うこと。選択科目だけれど。 

古典ギリシャ語 | 慶應義塾志木高等学校
posted by kyotakaba at 22:04| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第十巻 1-1

 Αυτά λοιπόν έγιναν στη Συήνη, μιά πόλη που έφτασε στο χείλος της καταστροφής και ξαφνικά, λόγω της δίκαιης κρίσης ενός ανθρώπου, είχε μιά τόσο αίσια μεταστροφή της τύχης. Ο δε Υδάσπης, αφού έστειλε από πρίν στην Αιθιοπία το μεγαλύτερο μέρος του στρατού του, ξεκίνησε κι εκείνος ενώ Συηναίοι και Πέρσες τον κατευόδωναν με επευφημίες ώσπου απομακρύνθηκε από την πόλη.

 シイニーで起こったのは、こう言うことだったのです。都市は、破滅の瀬戸際まで行ったのです。そして、突然に、一人の人間の公正さから、とても幸運なことに、運命を変えたのです。イダスピス王と言えば、王は、自分の軍隊のほとんどを、先にエティオピアに送り返していたのです。それから、自分が出発しました。その時には、シイニーの人々とペルシャの人々は、都市から相当に離れるまで王に附いて行き、歓呼の声を上げながら見送ったのです。
posted by kyotakaba at 12:48| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年01月09日

Ω

Ω, ω文字の名前は、「オメガ」。 ωμέγα 。母音。
読み方は、オ。  

Ώ, ώ,
Ωρίσατε!
Οι ωροδείκτες ωρύονταν!
Στο ωκεανό έχει ωριμάσει το ωροσκόπιο!
Τα ώτα στο ωδείο!
Τα ωάρια μέσα στη ωδή!
Ών, ων!!
Ωχριώ.
続きを読む
posted by kyotakaba at 11:39| Comment(0) | 文字 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

バシリス・パパニコラウ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 Kawamasa さんの web ページで紹介されていたので。 

 ギリシャの画家バシリス・パパニコラウさんの日本語での web ページが開設されたそうなので。 

バシリス・パパニコラウ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
posted by kyotakaba at 10:16| Comment(0) | ギリシャのこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年01月06日

Οι Ζαβοπαναγήδες 2

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第二十四章「ひねくれパナギスたち」2 

 Κι αυτός δεν ήξερε τι λέει. Ωστόσο έβγαλε από τον κόρφο του μια φυλλάδα. Κι επειδή δεν ήξερε να τη διαβάσει, την κοπάνιζε μέσα στις δυο παλάμες του. Φώναζε πως αυτός εννοεί να πάει με τον νόμο. 
 Ζαβοπαναγής ήταν με τ' όνομα. Για το πείσμα του μπορούσε να χαλάσει το χωριό. Όλα τα κοινοτικά έργα τα κυνήγησε. Και όμως άμα τον λένε Ζαβοπαναγή θυμώνει και σηκώνει τη μαγκούρα του. Στο τέλος πήρε τους τέσσερις χωριανούς με το μέρος του. Από ένας έγιναν πέντε Ζαβοπαναγήδες. Όταν τους είδαν πέντε οι άλλοι χωριάτες εκείνο το πρωί θύμωσαν κι αυτοί. 
 ≪ Να πάτε στο καλό ≫, είπαν, ≪ Ζαβοπαναγήδες! Δεν σας χρειαζόμαστε, θα τον φτιάξουμε εμείς τον δρόμο. Περισσότερη είναι η γκρίνια σας από το καλό σας ≫ 
 Ξεκίνησαν εφτά-οχτώ με τα εργαλεία και πήγαν στον χαλασμένο δρόμο. Μα ήταν αργά. Τα παιδιά τον είχαν διορθώσει μια μέρα πριν. Μήπως δεν ήταν δική τους ωφέλεια να το κάνουν; Κι αυτά περνούσαν από κει. 

 この男は、自分が何を言っているのかは、分からなかったのですよ。それなのに、懐から小冊子を取り出したのです。それでも、この男は、冊子を読むことも知らなかったのです。それで、両の掌で、冊子を叩いたのです。そして、自分は法に適っていると叫んだのです。 
 この男は、ひねくれパナギスと言う呼名で知られていました。この男の強情は、村を潰しかねなかったのです。共同の仕事は、すべて、この男は、撥ね付けるのです。けれども、ひねくれパナギスと呼ばれると、直ぐに、腹を立てて、へそ曲がりを見せるのです。そして、とうとう、四人の村人を味方にしました。一人から、五人のひねくれパナギスになったのです。その日の朝、他の村人は、五人を見ると、怒り出したのです。 
 村人たちは言いました。「よしいいだろう、ひねくれパナギスども! お前らは要らない。わしらが路を造ろう。お前らの好い所なんかほとんどない、お前らは愚痴ばっかりだ。」 
 そして、七、八人の村人が道具を持って出掛けて行きました。壊れた路のところへ行ったのです。でも、遅かったのです。子供たちが、一日前に、もう修繕していたのです。もしかしたら、そうすることは、子供たちの得にはならなかったのでしょうか? でも、子供たちは、そこを通って来たのですよ。  
第二十四章「ひねくれパナギスたち」、おわり
posted by kyotakaba at 14:26| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする