2017年07月31日

エティオピア物語 第十巻 27-1

 Και όταν πιά είχαν παρουσιαστεί όλες σχεδόν οι πρεσβείες και ο βασιλιάς είχε ανταμείψει την καθεμιά με αντίστοιχα και πολύ συχνά με πολυτιμότερα από τα δικά της δώρα, προσήλθαν τελευταίοι οι πρέσβες των Αυξωμιτών που δεν ήταν φόρου υποτελείς, αλλά φίλοι και σύμμαχοι και, ως συγχαρητήρια δώρα για τα κατορθώματά του, του πρόσφεραν διάφορα ζώα και, μεταξύ αυτών, ένα αλλόκοτο και θαυμαστό είδος ζώου, σαν καμήλα στο μέγεθος και σαν πάρδαλη στο χρώμα του δέρματος που ήταν διάστικτο με ποικιλόχρωμες βούλες.





 こうして、ほとんどすべての大使が姿を現す、王が、それぞれに相当の報奨を、それの屢々自身がもらった贈物よりも高価なのでした、与え終わると、最後のアウクソミトの大使が遣って来ました。彼らは、税を納める領臣ではなかったのですが、友好の国の人々であり、共に戦った人々だったのです。彼らは、王に、諸々の武勲のお祝いとして、様々な動物を贈ったのです。その中に、一頭の風変わりな驚く様な形状をした動物がいました。大きさは駱駝くらいで、皮膚の色は、点々と多色の斑のある玉虫の様なのです。  



Τραχύπτερις η παρδαλή - Βικιπαίδεια


posted by kyotakaba at 13:57| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月27日

35. Τα παιδιά ειδοποιούν τους χωροφύλακες 3

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第三十五章「子供たちが地方警察官に通報する」3  





 Ο Αντρέας τους είπε το άλλο πρωί ποιο είναι το χρέος τους. 
 Πέντε παιδιά έτρεξαν στο Μικρό Χωριό και ειδοποίησαν τους δύο χωροφύλακες που είναι εκεί, πως πλήγωσαν τον Μπαρμπακώστα. Άλλα πέντε πήγαν στους λατόμους και ειδοποίησαν τον δασοφύλακα για την καταστροφή που γίνεται στα πεύκα του Χλωρού. 
 Ο Μπαρμπακώστας ξύπνησε σήμερα καλύτερα. Τη νύχτα είχε πόνους, μα το δέσιμο της πληγής του με καθαρό επίδεσμο και το αντισηπτικό έφεραν αποτέλεσμα.  





 アンドレアスは、翌朝、ほかの子たちに自分たちの義務は何なのかを話したのです。 
 五人の子供がミクロ・ホリオに急いで行くのです、そして、そこに居る二人の村の警官に、バルバコースタスが怪我をさせられた、と報告するのです、と言うものでした。けれど、五人は、石切場に行って、ハロロの松に起こった壊滅について報告したのです。 
 バルバコースタスは、今日、少し良くなって目を覚ましました。夜には、ずっと痛みがあったのです、でも、彼の傷を清潔な包帯で巻いていたのと、化膿止めが功を奏したのです。 
posted by kyotakaba at 13:06| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月26日

エティオピア物語 第十巻 26-3

 ≪ Για μένα ≫, είπε ο Υδάσπης, ≪ είναι πολυτιμότερα από τα πιό πλούσια δώρα : χάρη σ’ αυτά είμαι σε θέση σήμερα να δέχομαι όλα τ’ άλλα ≫. Τούς ρώτησε ύστερα άν έχουν κάποια επιθυμία και, όταν αυτοί του ζήτησαν να τους μειώσει τους φόρους, τους έδωσε πλήρη απαλλαγή για δέκα χρόνια.





 イダスピス王はこう言いました。「私にとっては、最も高価な贈物よりも、もっと価値あるものだ。この弓と矢の御陰で、他の贈り物を受け取れると言う席に、今日、私は居るのだから。」 それから、彼らに、何か希望があるのかと尋ねたのです。そして、彼らが税金を減らしてくれる様にお願いすると、王は、十年間に亘る全額免除を与えたのです。
posted by kyotakaba at 13:44| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月25日

エティオピア物語 第十巻 26-2

 Κατόπιν παρουσιάστηκαν οι πρεσβευτές της Τρωγλοδυτικής προσφέροντας χρυσάφι εξορυγμένο από μυρμήγκια και ένα ζευγάρι γρύπες ζεμένους με χρυσές αλυσίδες. Μετά από αυτούς προσήλθε η πρεσβεία των Βλεμμύων. φέρνοντας τόξα και αιχμές βελών από οστά τεράστιων ερπετών πλεγμένα σε στεφάνι. ≪ Αυτά είναι τα δικά μας δώρα, βασιλιά ≫, είπαν προσφέροντας τα・ ≪ υστερούν βέβαια σε πλούτο από των άλλων, αλλά εσύ ο ίδιος είσαι μάρτυρας ότι έχουν ευδοκιμήσει στη μάχη κατά των Περσών πλάι στο ποτάμι ≫.





 それに続いて、トログロディティキの大使たちが入って来ました。そして、蟻に依って採掘された金塊と金の鎖で繋がれたグルフィンの番いを差し出したのです。彼らの後には、ブレミスの大使が遣って来ました。弓を背負っていました、そして、巨大な爬虫類の骨で出来た尖った矢を、冠に編み込んでいたのです。それらを差し出しながら、こう言ったのです。「これらは、私たちの贈物です、王様。これらは、確かに、富と言う点では他の方々に劣っています。けれども、貴方様ご自身が、河の側のペルシャ軍との戦いに於いて、この弓と矢が功を奏したと言うことの証人であるのです。」
posted by kyotakaba at 13:38| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第十巻 26-2 d

Κατόπιν παρουσιάστηκαν οι πρεσβευτές της Τρωγλοδυτικής προσφέροντας χρυσάφι εξορυγμένο από μυρμήγκια και ένα ζευγάρι γρύπες ζεμένους με χρυσές αλυσίδες. Μετά από αυτούς προσήλθε η πρεσβεία των Βλεμμύων. φέρνοντας τόξα και αιχμές βελών από οστά τεράστιων ερπετών πλεγμένα σε στεφάνι. ≪ Αυτά είναι τα δικά μας δώρα, βασιλιά ≫, είπαν προσφέροντας τα・ ≪ υστερούν βέβαια σε πλούτο από των άλλων, αλλά εσύ ο ίδιος είσαι μάρτυρας ότι έχουν ευδοκιμήσει στη μάχη κατά των Περσών πλάι στο ποτάμι ≫.



Google翻訳 : 
そして、troglodytic募集アリで採掘された金と金の鎖とグリフィンZemenoのペアの大使を提示しました。それらの後、大使館Vlemmyonが来ました。花輪を編組巨大な爬虫類の骨から弓と矢印を運びます。「これらは、王の私たち自身の贈り物です、」提供すると、「確かに他の人からの富に欠けているが、あなた自身は、彼らが川のペルシャ側との戦いに成功した証人です。」



WorldLingo 翻訳: 
それからTroglodytikisの金鎖と結び付いた蟻および組のgrypesからの提供のchrysafiのexorygmenoの大使を示された。 それら大使館はの後でBlemmyonの着いた。 たがで編まれる巨大なハ虫類の骨からの矢のアークそしてピークを持って来る。 「これらは私達の自身のギフト、王」、言った彼を提供することをである・ 「それらは他からの富のコースに及ばないが、彼自身川の隣で人で戦いでによって」活気づいた証人である。
posted by kyotakaba at 13:16| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月24日

エティオピア物語 第十巻 26-1

 Δέχτηκε ο βασιλιάς τα δώρα τους και συγκατένευσε στο αϊτημά τους να αφεθούν ελεύθεροι κάποιοι συμπατριώτες τους που είχαν καταδικαστεί και ήταν από καιρό στη φυλακή. Προσήλθαν ύστερα οι πρεσβευτές της Ευδαίμονος Αραβίας και γέμισαν τον τόπο με τις ευωδίες της κανέλας, της κάσιας και του κινναμώμου και των άλλων πανάκριβων αρωμάτων που κάνουν να μοσχοβολά η γή της Αραβίας.





 王は、それらの贈物を受け取りました。そして、彼らの同郷人で、刑を宣告されて以来牢獄に居る者たちを自由にすると言う要求を承認したのです。それから、豊かなアラビアの大使たちが入って来ました。彼らは、辺りを、シナモンとカッシアそれにニッケイの薫り、それにまた非常な高価な香水の薫りで満たしたのです。そういった物が、アラビアの土地を好い薫りにさせているのです。  


posted by kyotakaba at 13:48| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月20日

35. Τα παιδιά ειδοποιούν τους χωροφύλακες 2

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第三十五章「子供たちが地方警察官に通報する」2  





 ≪ Και τι, από τον δασοφύλακα πρέπει να τα περιμένουμε όλα; ≫ είπε ο Μπαρμπακώστας. ≪ Εμείς τι είμαστε; Καθένας που περνάει από 'δώ μέσα πρέπει να φυλάξει το δάσος. Κάθε άνθρωπος, όπου βρίσκεται, πρέπει να το προστατεύει όπως μπορεί. Εγώ έκανα το χρέος μου ≫. 
 Αφού ένας άνθρωπος αγράμματος κινδύνεψε για να σώσει τα δέντρα, αξίζει δα να κοπιάσουν γι' αυτά και τα παιδιά.   





 バルバコースタスはこう言ったのですよ。「それで、僕たちは、何もかもを森林護衛官に期待するのが好いの? 僕たちはどうなの? ここから森の中を通る人は誰もが、森を守らなくてはならないよ。ここにいる人間は、それぞれが、自分が出来る様に森を見守らなくてはならないよ。僕は、僕の義務を果たすんだ。」 
 一人の無学な人が、森を残すことにとっては、危険になるのです。それだから、そのことに子供たちが苦労することは、価値があるのです。
posted by kyotakaba at 13:39| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

35. Τα παιδιά ειδοποιούν τους χωροφύλακες 2 d

≪ Και τι, από τον δασοφύλακα πρέπει να τα περιμένουμε όλα; ≫ είπε ο Μπαρμπακώστας. ≪ Εμείς τι είμαστε; Καθένας που περνάει από 'δώ μέσα πρέπει να φυλάξει το δάσος. Κάθε άνθρωπος, όπου βρίσκεται, πρέπει να το προστατεύει όπως μπορεί. Εγώ έκανα το χρέος μου ≫.
Αφού ένας άνθρωπος αγράμματος κινδύνεψε για να σώσει τα δέντρα, αξίζει δα να κοπιάσουν γι' αυτά και τα παιδιά.


「そして、何、レンジャーはそれらすべてを期待できますか?「Barmpakostasは語りました。「私たちは、私たちが何をすべきか?森を守るために必要を通じてここから行く人。彼らができるよう、それは保護されなければならないすべての人、。私は私の義務をしました。」
   文盲男の後、彼らと子供たちのために労苦するダ価値は、木を救うために危険にさらしました。


「すべてを待ち、森林官からのそれは何、彼私達か。 」 Mparmpakostasを言った。 「私達がである何私達か。 「私から渡る各自はそれでべきであるそれ守る森林を見る。 彼がある各人は彼ができるように彼を保護するべきである。 私は私私の負債を」作った。
人の無学者が危険にあった後彼は木を救う、彼はdaのkopiasoynのgiにこれらおよび子供値する。
posted by kyotakaba at 12:49| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月19日

エティオピア物語 第十巻 25-2

 Και λέγοντας αυτά, πρόσταξε να του προσκομίσουν έναν τεράστιο ηλικιωμένο ελέφαντα. Έφεραν το ζώο και ο μεν γίγαντας το δέχτηκε κατευχαριστημένος, ο δε δήμος ξέσπασε όλος μαζί σε γέλια, ευχαριστημένος από το αστειό του βασιλιά και παρηγορημένος, με το περιγέλασμα της μεγαλαυχίας του δούλου, για την ταπείνωση που ένιωσε. Μετά από αυτόν, παρουσιάστηκαν οι πρεσβευτές των Σηρών προσκομίζοντας νήματα και υφάσματα των υφαντών του τόπου τους, μιά εσθήτα πορφυρή και μιά κατάλευκη.





 王はこう言うと、一頭の巨大な年老いた象を連れて来る様に命じたのです。召使たちが象を連れて来ると、巨人はとても喜んでこれを迎えたのです。一方、市民たちは、全員が一緒に、笑い出したのです。市民たちは、王の冗談に喜んで、奴隷の大言壮語に対する軽蔑に溜飲を下げたのです。大衆は、奴隷の大言に屈辱を感じていたのですから。こうした出来事の後、シリアの大使たちが現れました。糸やシリアで織られた布と古代紫の着物を一振り、純白の着物を一振りとを差し出したのです。
posted by kyotakaba at 13:33| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月18日

エティオピア物語 第十巻 25-1

 Πλησίασε εκείνος και προσκύνησε τον Υδάσπη και ήταν μεγαλόσωμος σαν τους παμπάλαιους ανθρώπους・ τέτοιο ήταν το ανάστημά του, ώστε, ενώ είχε σκύψει για να φιλήσει το γόνατο του βασιλιά, λίγο ακόμα και θα έφτανε στο ύψος αυτούς που κάθονταν πάνω στο βάθρο. Και χωρίς να περιμένει να τον προστάξουν, έβγαλε τα φορέματά του και στάθηκε γυμνός προκαλώντας όποιον ήθελε να παραβγεί μαζί του με όπλα ή και χωρίς. Και καθώς κανείς δεν παρουσιάστηκε παρά τις επανειλημμένες επικλήσεις που έκαμε ο κήρυκας κατά την προσταγή του βασιλιά, ≪ θα σου δοθεί ≫ είπε ο Υδάσπης, ≪ αντάξιό σου έπαθλο ≫.





 その男は近づいて来て、イダスピス王にお辞儀をしました。巨体でした、まるで、太古の人間の様でした。その様な身長だったので、王の膝に口付けするのに身を屈めたのです。ほんの少し屈めただけで、台の上に座っている高さに届いたのです。そして、メロイボスやイダスピス王が彼に命じるのを待つこともなく、自分の身に着けているものを脱ぎました。そして、裸で立ったのです。男は、自分と競いたいと思うものはいないのかと、挑発したのです。武器を使った戦いでも、使わない戦いでもどちらでも。王の命令で触れ役人が回りました。繰り返してお願いしたのにも拘らず、誰も現れなかったのです。イダスピス王はこう言いました。「お前に相応しい賞を与えよう。」
posted by kyotakaba at 13:04| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月13日

35. Τα παιδιά ειδοποιούν τους χωροφύλακες 1

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第三十五章「子供たちが地方警察官に通報する」1  






Τα παιδιά ειδοποιούν τους χωροφύλακες






 Το πρώτο που ρώτησαν τα παιδιά, όταν άκουσαν αυτά, ήταν αν έχει φύλακες το δάσος. Τους είπαν πως υπάρχουν δύο δασοφύλακες. Μα το δάσος είναι τόσο μεγάλο, που δεν μπορούν να βρίσκονται παντού αυτοί οι δυο. Θέλουν ώρες να περάσουν. Έπειτα, ένας απ' αυτούς πρέπει να βρίσκεται στους λοτόμους, μην τύχει και κόψουν δέντρα που δεν επιτρέπεται να κοπούν. 
 Μένει ένας δασοφύλακας, κι αυτός πρέπει να φυλάξει όλο το δάσος.  








   子供たちが地方警察官に通報する  


 それを聞いて、子供たちが質問した最初のものは、森には番人がいないのか、と言うことでした。ゲロサナシスさんたちは、子供たちに、二人の森林警備官が居ると、言いました。でも、森は、とても広いのです。二人が森の至る所に、居ることは出来ないのです。森を通り抜けるのには時間が掛かるのです。それに、二人のうちの一人は、切ることを許可されてない樹を間違って切らない様に、伐採の現場に居なければならないのです。 
 もう一人が、森林警備に残るのです。彼一人が、森全体を監視しなければならないのです。
posted by kyotakaba at 12:57| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月12日

エティオピア物語 第十巻 24-3

 Για λίγο έμεινε άφωνος κι ύστερα ≪ πατέρα μου ≫, είπε, ≪ οι άλλοι πρέσβεις ήλθαν να σε στεφανώσουν για την περίβλεπτη νίκη σου προσφέροντάς σου τα πιό εξαίρετα προϊόντα της πατρίδας τους・ όσο για μένα, θεώρησα σωστό, σε σένα που στον πόλεμο αναδείχτηκες πρώτος απ’ τους γενναίους, να κάμω δώρο ταιριαστό : κάποιον από τούς όμοιούς σου・ έναν άνδρα σου έχω φέρει, στον πόλεμο και στο φονικό αγωνιστή απαράμιλλο, στην πάλι και στην πυγμαχία μέσα στη σκόνη του σταδίου ακατανίκητο ≫. Και λέγοντας αυτά, ένεψε στον άνδρα να προσέλθει.




 ほんの少しの間、押し黙って、それから、メロイボスはこう言いました。「父君、他の大使たちは、父君の目覚ましい勝利のことで、貴方に冠を戴かせに来たのでしょう。そして、彼らの国の選り抜かれた一番の品物を貴方に贈呈するのです。私はですが、戦いで、勇敢な男たちの内でも、一番に勇敢だと名を轟かせた貴方に、私は似付かわしい贈物をするのが、正しいことだと、考えたのです。貴方に似た者の内の一人を贈るのが好いと思ったのです。ある男を私は連れて来ました。戦争でも、真剣勝負でも無敵の男です。また、スタディオンの舞台の拳闘でも無敗の男です。」 こう言うと、男に、入って来る様に合図したのです。
posted by kyotakaba at 14:56| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月11日

エティオピア物語 第十巻 24-2

 τις λεπτομέρειες θα τις μάθεις σε λίγο, τώρα όμως πές μου άν έχεις να διαπραγματευθείς κάτι για το βασίλειό σου ≫. Και ο Μερόηβος, ακούγοντας τη λέξη νύφη, κατακοκκίνισε από χαρά μαζί και αιδημοσύνη, σαν λάμψη ξαφνικής φωτιάς να φλόγισε το μελαψό του πρόσωπο.





 「詳細については、お前も、すぐに分かるだろう。さあ、王国について議論しなければならないことがないか、私に言いなさい。」 メロイボスは、花嫁と言う言葉を聞くと、喜びと恥ずかしさで、真っ赤になりました。まるで、突然の炎の煌めきが彼の褐色の顔を焼いた様でした。
posted by kyotakaba at 11:21| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月10日

エティオピア物語 第十巻 24-1

 Αλλά κι ο ίδιος ο Υδάσπης δεν είχε την υπομονή να τον περιμένει καθισμένος στο θρόνο, αλλά σηκώθηκε να τον προυπαντήσει και, αφού τον αγκάλιασε με πατρική φιλοφροσύνη, τον έβαλε να καθίσει κοντά του και ≪ γιέ μου ≫, του είπε πιάνοντάς του το χέρι, ≪ ήλθες πάνω στην ώρα για να γιορτάσεις μαζί μας τα επινίκια αλλά και για να τελέσεις τη γαμήλια θυσία・ οι προπάτορες και γενάρχες μας θεοί και ήρωες βρήκαν για μας θυγατέρα και για σένα, ως φαίνεται, νύφη・





 一方、イダスピス王は、王座に座ったまま、メロイボスを待つ程の忍耐は持っていなかったのです。直ぐに立ち上がって、出迎えて、直ぐに、父親的愛情を示して抱きしめたのです。そして、自分の側に座らせると、こう言いました。「我が息子よ、お前はちょうどの時に来たのだね。これから、お前は、私たちと共に勝利を祝う、それだけでなく、結婚の生贄も行うのだ。私たちの祖先、開祖の神々、それに、神話の英雄たちが、私たちの娘を捜し出して下さったのだ。そして、お前にとっては、花嫁だと思うぞ。」
posted by kyotakaba at 14:45| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月09日

Αστραφτερά πεδία

 『 Αστραφτερά πεδία 』、小説。 
若さの領域 
 作者、Σώτη Τριανταφύλλου ゾティ・トリアンダフィリオ 1957年生まれ。 

 彼女の生活したパリやニューヨークやアテネを描いているのか知ら??? 

.:BiblioNet : Αστραφτερά πεδία / Τριανταφύλλου, Σώτη, 1957- 


表紙の写真の花は何? アーモンドではない様な? 
posted by kyotakaba at 09:57| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月06日

34. Ο ανθρώπους που τρώει το δάσος 3

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第三十四章「森を食い尽す人間」3  





 Εδώ και δυο χρόνια έχουν αρχίσει να βγάζουν κρυφά ρετσίνι. Πολλά από τα πιο όμορφα πεύκα του Χλωρού είναι πελεκημένα και γδαρμένα. 
 Έτσι οι Πουρναρίτες μπήκαν στο δάσος, όπως το σκουλήκι μπαίνει στον κάμπο και το σαράκι στο ξύλο.   





 彼等が、こっそりと松脂を採る様になって二年です。ハロロの美しい松の中の多くが、今は、斧で切られ、皮が剥がれているのです。 
 そうして、プウルナリ村の人々は森に入りました。まるで、毛虫が樹の幹に入る様です、また、木喰い虫が材木に入り込む様にです。
posted by kyotakaba at 13:29| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第十巻 23-4

 Και εμφανίστηκε ο Μερόηβος, επιβλητικός παρά την ηλικία του ― ήταν σχεδόν παιδί, μόλις δεκαεπτά ετών, και όμως ξεπερνούσε στο ανάστημα όλους τους παρευρισκόμενους ― , ακολουθούμενος από λαμπρό άγημα υπασπιστών, ενώ ο αιθιοπικός στρατός που στεκόταν γύρω από τη βασιλική σκηνή του άνοιγε δρόμο για να περάσει.





 そして、メロイボスが現れました。年齢に似合わず威厳がありました。メロイボスは、まだ、子供だったのです。やっと十七歳なのです。けれども、背丈では、そこに居合わせた誰よりも、抜きん出ていました。副官たちの輝かしい部隊を引き連れていました。それに対して、王の天幕の側に立っていたエティオピアの兵士が、メロイボスが通れる様に、道を開けたのです。
posted by kyotakaba at 11:23| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月05日

エティオピア物語 第十巻 23-3

 Και ο Ερμωνίας ≪ το ήξερα κύριέ μου ≫, απάντησε・ ≪ ήξερα όμως επίσης ότι όσοι ασκούν το δικό μου έργο οφείλουν, πέρα από κάθε άλλη φροντίδα, να στοχάζονται προπαντός ποιά είναι η κατάλληλη στιγμή για κάθε πράγμα. Συγχώρησέ με λοιπόν άν έλαβα την πρόνοια να μη σε απασχολήσω τη στιγμή που είχες μιά τόσο ευχάριστη συνομιλία με τις βασίλισσες ≫. ≪ Άς έλθει λοιπόν τώρα ≫, είπε ο βασιλιάς κι ο Ερμωνίας έφυγε τρέχοντας κι επέστρεψε σε λίγο έχοντας εκτελέσει την προσταγή.




 すると、エルモニアスはこう答えました。「ご主人様、分かっております。ですけれど、私自身の務めを実行する時は何時でも、それぞれ相反する気遣いがございまして、とりわけ、それぞれの事情を考えて、いつが最も適当な時なのかをじっくり考えなければならない、ということも、また、分かっております。そう言うわけで、王妃樣方と楽しい会話を成されている時に、そちらに王様が注意をお向けにならないでいられる様にと、配慮しましたことを、どうかご勘弁下さいませ。」 王は、「分かった、今直ぐに、メロイボスをこちらに来させる様に。」と言いました。エルモニアスは、走って出て行きました。そして直ぐに、命令を実行して戻って来ました。  





ήξερα όμως επίσης ότι όσοι ασκούν το δικό μου έργο οφείλουν, πέρα από κάθε άλλη φροντίδα, να στοχάζονται προπαντός ποιά είναι η κατάλληλη στιγμή για κάθε πράγμα. のところ、 
όσοι が文の主格で、複数、動詞は、οφείλουν να で、να の前に、挿入句がある。
なので、動詞は、イポタテキィ[ 連用形 ] で、οφείλουν να στοχάζονται [ 考えなければならない。 ] 
ασκούν は、動詞の三人称複数形ではなく、メトヒィ 分詞で、名詞化していると思う。 ただ、すべての[ 実行 ] は、と訳すと、日本語では分かり難いと思う。「すべての[ 実行 ]が熟考しなければならない」という文なのだけれど、日本語では、「私」を主語にして、「私が実行する場合にはいつも」とした方が分かり易いと思う。 


posted by kyotakaba at 14:19| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月04日

エティオピア物語 第十巻 23-2

 ≪ Κοιμισμένο και ηλίθιο πλάσμα ≫, φώναξε ο Υδάσπης, ≪ γιατί δεν μου τον ανήγγειλες αμέσως; Δεν το ήξερες πώς δεν είναι ένας τυχαίος πρεσβευτής, αλλά βασιλιάς και μάλιστα ο γιός του πρόσφατα χαμένου αδελφού μου που εγώ ο ίδιος τον εγκαθίδρυσα στο θρόνο του πατέρα του και σαν δικό μου γιό τον αγαπώ; ≫





 イダスピス王は叫びました。「寝ぼけているのか、馬鹿者。どうして、直ぐに、私に知らせないのか? 彼はその辺の大使ではないと言うことを、お前は分かっていないのか? つい最近亡くなった私の弟の息子、その人なのだ。私自身が、彼の父の地位に就けたのだ。私は、私自身の子供の様に、この子を愛しているのだ、それをお前は分からないのか?」  





posted by kyotakaba at 11:00| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月03日

エティオピア物語 第十巻 23-1

 Κι εκείνος είπε να παρουσιαστούν ένας ένας με τη σειρά, ώστε να τιμηθεί ο καθένας ανάλογα με την αξία του. ≪ Στην περίπτωση αυτή, βασιλιά μου ≫, είπε πάλι ο αξιωματούχος, ≪ θα παρουσιαστεί πρώτος ο Μερόηβος, ο γιός του αδελφού σου・ έφτασε μόλις και έχει σταθεί έξω από τον περίβολο περιμένοντας να τον αναγγείλω ≫.





 すると、王は、順番に、一人一人、謁見しに入る様にと言ったのです。そうした方が、誰もが、その人の地位に応じて礼を尽くされるだろう、と言うのです。すると、高官の一人がこう言いました。「王様、今回の場合、第一に謁見されるのは、メロイボス様が適当でしょう。王様の弟君のご子息です。ご到着になって直ぐに、囲いの外でずっとお立ちになって居られます。私がご自分にお知らせ申し上げるのをお待ちになっています。」
posted by kyotakaba at 13:01| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする