2019年04月25日

Η βασιλική δρυς 6

 グラフィック・ノベル集『 Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες 』に収められた、Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης アレクサンドロス・パパディオマンディスの『 Η βασιλική δρυς 樫 女王 』、その作品のテキスト部分、吹き出しとナレーションの部分だけを読んでみます。 

≪ Πες τους να μη με κόψουν, αλλιώς θα κάνω ακούσια κακό. Δεν είμαι νύμφη αθάνατν. Θα ζήσω όσο ζει κι αυτό το δέντρο… ≫


Έφυγα έντρομος, τρέχοντας όσο πιο γρήγορα μπορούσα.


Πήγα τους γονείς μου. Είχαν τρελαθεί απ’ την ανησυχία τους.

「他の人たちに、私を切らない様に言いなさい。そうしなければ、不本意だけれど、お前に災いを与えてやろう。私は、不死の妖精ではないのだ。この樹が生きている限り、生きれるのだ…」 

僕は驚いて立ち去った、そして、出来るだけ速く走った。 

僕は両親の元へ行った。両親は、気も狂わんばかりに僕を心配していた。 

posted by kyotakaba at 13:44| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年04月24日

70. Ένα μήνυμα 3

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第七十章「ひとつの知らせ」3

 Ο Δημητράκης πήγε να το πει αμέσως στ’ άλλα παιδιά. Καλύτερα να μην το είχαν μάθει. Είναι συλλογισμένα, είναι πολύ λυπημένα. Μόνο ο Λάμπρος δεν είναι λυπημένος. Τον νου του τον έχει στο βιβλίο. Σφίγγει το καλαμάρι που του χάρισαν τα παιδιά, κρατάει καλά την πένα και γράφει. Μόνος του γράφει. Κάθεται, συλλογίζεται, και κείνα που έχει μέσα στο κεφάλι του, τα λέει στο χαρτί.
 Η βροχή πήρε κάμποσα πράγματα, πήρε και τη ζάχαρη. Δεν πήρε όμως το τετράδιο του Λάμπρου.

 ディミトラキスは、すぐに、他の子たちに教えに行きました。知らない方が良かったのです。子供たちは物思いに沈んでしまいました、とても悲しかったのです。ラブロスだけが、悲しんでいませんでした。ラブラスの頭は本でいっぱいでした。子供たちがラブロスに上げた、インク壺を握りしめ、ペンを上手に手に取って書くのです。ラブロスは自分一人で書くのです。座って、考えて、自分の思考に集中している彼は、その考えたことを紙の上で述べているのです。 
 雨はたくさんのものを持って行きました。砂糖も持ち去りました。けれども、ラブロスの帳面は持って行かなかったのです。  posted by kyotakaba at 13:10| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年04月23日

70. Ένα μήνυμα 2

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第七十章「ひとつの知らせ」2

 Η Αφρόδω ακούστηκε να τελειώνει το τραγούδι που είχε αρχίσει μια φορά. Η φωνή της ήταν λυγερή και παραπονιάρικη, σαν το λάλημα της φλογέρας. Το ‘λεγε λυπημένα, το ‘λεγε και χαρούμενα, ώσπου το τραγούδι έσβησε μέσα στον λόγγο.
 ≪ Άκου, η Αφρόδω! ≫ είπε ο Δημητράκης στον Λάμπρο, καθώς έκαναν το μάθημα.
 ≪ Την παντρεύουμε ≫, είπε ο Λάμπρος.
 ≪ Αλήθεια; ≫ ρώτησε ο Δηνητράκης, σαν να μην το πίστεψε.
 ≪ Τη δίνουμε πέρα σ’ ένα χωριό που το λένε Περιστέρι. Σε άλλο βουνό ≫.
 ≪ Πότε; ≫
 ≪ Την άλλη Κυριακή ≫.

 アフロドウがさっき始めた歌を終えるのが聞こえました。彼女の声は、細くて泣いているようでした。まるで、鳥笛の様でした。悲しそうでした。嬉しそうでした。そして到頭、歌は藪の中へ消えて行きました。 
 「聞いて、アフロドウだ!」と、ディミトラキスはラブロスに言いました。その時、勉強をしていたのです。 
 「うちは、姉さんをお嫁に出すんだ。」とラブロスは言いました。
 「ほんとう?」、ディミトリスは、信じられないと言う様に尋ねました。 
 「ずっと向こうの村に遣るんだ。ペリステーリと言う名前の村だよ。あっちの山だよ。」 
 「いつ?」 
 「次の日曜日に。」  posted by kyotakaba at 13:08| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年04月22日

70. Ένα μήνυμα 1

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第七十章「ひとつの知らせ」1

Ένα μήνυμαΑπόψε νειρευόμουνα,
μητέρα, μητερίτσα μου,


ψηλόν πύργον ανέβαινα,
σε περιβόλι έμπαινα.


και δυο ποτάμια με νερό,
-ξήγα, μητέρα μ’ τ’ όνειρο.


Ο πύργος είν’ ο άντρας μου,
το περιβόλι ο γάμος μου.


Τα δυο ποτάμια με νερό
είναι το συμπεθερικό.


今夜、夢を見ている、 
母さんの、ちっちゃな母さんの、 

高い塔をわたしは登る、 
果樹園に入る。 

そして、二本の川、水のある、 
水のない川、夢の中の母さん。 

塔はわたしの夫、 
果樹園でわたしの結婚式。 

水のある二本の川は、 
結婚して親戚になる。  

posted by kyotakaba at 13:27| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年04月18日

Η βασιλική δρυς 5

 グラフィック・ノベル集『 Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες 』に収められた、Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης アレクサンドロス・パパディオマンディスの『 Η βασιλική δρυς 樫 女王 』、その作品のテキスト部分、吹き出しとナレーションの部分だけを読んでみます。 

Μου φάνηκε ότι δέντρο σιγά σιγά…

… άλλαζε. Οι ρίζες χωρίστηκαν κι έγιναν δυο πανέμορφα πόδια.


… ο κορμός έγινε κοιλιά, το ξύλο έγινε στήθος που προεξείχε προκλητικά.


Α! Δεν είναι δέντρο! Είναι κόρη! Και όσα δέντρα βλέπουμε είναι γυναίκες!

樹が次第次第に…、 

…変わっていくように、僕には見えた。根が分かれていって、とっても美しい脚になった。 

…、幹はお腹になり、節は刺激的に飛び出ている乳房になった。 

あ! 樹ではなかった! 少女なのだ。僕たちが目にしている樹々はすべてが、女の人なのだ。  
… ο κορμός έγινε κοιλιά, το ξύλο έγινε στήθος που προεξείχε προκλητικά. のところの、
το ξύλο は、何を指しているのかわかりません。
Πύλη では、「σκληρή ουσία που βρίσκεται κάτω από το φλοιό των δέντρων και μερικών θάμνων και σχηματίζει τον κορμό, τα κλαδιά και τις ρίζες:」と説明されているけれど。 
樹と何種類かの灌木の樹皮の下にある硬い物質。幹、枝、根を形成するもの。 

分からないので、節にしました。 

ウィキソース Βικιθήκη に乗せられている原文では、次の箇所のところかと思うけれど、Ξύλο と言う語は使われてないようなので。 
Μοῦ ἐφάνη, ὅτι τὸ δένδρον -ἔσῳζον καθ’ ὕπνον τὴν ἔννοιαν τοῦ δένδρου- μικρὸν κατὰ μικρὸν μετέβαλλεν ὄψιν, εἶδος καὶ μορφήν. Εἰς μίαν στιγμὴν ἡ ρίζα του μοῦ ἐφάνη ὡς δύο ὡραῖαι κνῆμαι, κολλημέναι ἡ μία ἐπάνω εἰς τὴν ἄλλην, εἶτα μετ’ ὀλίγον ἐξεκόλλησαν καὶ ἐχωρίσθησαν εἰς δύο˙ ὁ κορμὸς μοῦ ἐφάνη, ὅτι διεπλάσσετο καὶ ἐμορφοῦτο εἰς ὀσφύν, εἰς κοιλίαν καὶ στέρνον・ οἱ δύο παμμέγιστοι κλάδοι μοῦ ἐφάνησαν ὡς δύο βραχίονες, χεῖρες ὀρεγόμεναι τὸ ἄπειρον, εἶτα κατερχόμεναι συγκαταβατικῶς πρὸς τὴν γῆν, ἐφ’ ἧς ἐγὼ ἐκείμην˙ καὶ τὸ βαθύφαιον, ἀειθαλὲς φύλλωμα μοῦ ἐφάνη ὡς κόμη πλουσία κόρης, ἀναδεδημένη πρὸς τ’ ἄνω, εἶτα λυομένη, κυματίζουσα, χαλαρουμένη πρὸς τὰ κάτω.

Τὸ πόρισμά μου τὸ ἐν ὀνείρῳ ἐξαχθὲν καὶ εἰς λῆρον ἐν εἴδει συλλογισμοῦ διατυπωθέν, ὑπῆρξε τοῦτο. ≪Ἄ! δὲν εἶναι δένδρον, εἶναι κόρη˙ καὶ τὰ δένδρα, ὅσα βλέπομεν εἶναι γυναῖκες!≫posted by kyotakaba at 15:29| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年04月17日

69. Η θύελλα στις καλύβες των παιδιών 7

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第六十九章「子供たちの小屋での嵐」7

 Ακούγοντας αυτή την καταστροφή, τα παιδιά έμειναν αμίλητα και λυπημένα. Ο χωριάτης όμως κούνησε το κεφάλι του και είπε για τους Πουρναρίτες: ≪ Αφού δεν άφησαν ρίζα ξερή στις ράχες, ποιος τους έφταιξε; Οι ίδιοι το ‘φεραν το νερό που τους έπνιξε ≫.

 その被害を聞いて、子供たちは、悲しんで黙ったままでした。けれども、村人は、頭を振ってプウルナリの人々のことをこう言ったのです。「あの人たちが尾根の樹の根を枯らせたのだからね、あの人たちの災いは誰の所為だい? あの人たち自身が、自分たちを溺れ死にさせた水を持って来たのだよ。」 第六十九章「子供たちの小屋での嵐」、おわり  posted by kyotakaba at 12:27| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年04月16日

69. Η θύελλα στις καλύβες των παιδιών 6

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第六十九章「子供たちの小屋での嵐」6

 Μεγάλη νεροποντή που ήρθε από τις ράχες έπνιξε τα καλαμπόκια, τα καπνά και τα τριφύλλια του. Το νερό που κατέβασε ο χείμαρρος έσπασε ένα γεφύρι κι από κει όρμησε μέσα στο χωριό. Έπεσαν οπίτια στο Πουρνάρι, πνίγηκαν γίδια και πρόβατα, ακόμα κι αγελάδες. Λένε πως τρεις Πουρναρίτες, εκεί που πάλευαν να γλιτώσουν τα σπίτια τους, τους πήρε το νερό.

 尾根から来た猛烈な土砂降りの雨は、トウモロコシ、葉タバコ、クローバーを水浸しにしました。急流となって降る水は、橋を壊し、そこから村へなだれ込んだのです。プウルナリのどこもかしこもを壊しました。山羊や羊や、その上に、牛までも溺れ死にさせたのです。家を守ろうと頑張った三人のプウルナリの人が、水に攫われたと言うことなのです。  

posted by kyotakaba at 13:35| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年04月15日

69. Η θύελλα στις καλύβες των παιδιών 5

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第六十九章「子供たちの小屋での嵐」5

 Οι λοτόμοι, όταν έστηναν τις καλύβες, είχαν φροντίσει ακόμα και για τις μπόρες. Μια καλύβα, τη μεγαλύτερη, τη σκέπασαν με χράμι υφασμένο από τραγίσιο μαλλί. Αυτό δεν το περνάει τίποτα.
 Το βράδυ, από έναν χωριάτη που πέρασε και πήγαινε στην Πέτρα, έμαθαν πως η θύελλα πιο κάτω έκανε καταστροφή.
 Πάει το Πουρνάρι!

 樵たちは、小屋を建てた時に、やはり、嵐のことを気に掛けていたのです。一軒の小屋、一番大きな小屋ですが、樵たちはそれを山羊の毛で織った粗織りの布で覆っていたのです。それは、水を少しも通しませんでした。 
 夕方に、子供たちは、ペトラへ向かうのに通った村人から、嵐はずっと下まで破壊したと教えられたのでした。 
 プウルナリはおしまいです!  


追記、訂正: 
ペトラへ向かうのに通った農民から のところ、
農民 

村人 
posted by kyotakaba at 14:08| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年04月13日

ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ

 Πατλάκουτζα Μάρθα の20世紀ギリシャの聖人、の伝記。 

ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ | ΕΞΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
2015年、ΕΞΗ 出版社。 Άγιος Παΐσιος - Βικιπαίδεια
1924年カッパドキアのファルサ生まれ、1994年没。

伝記は他にも、 
Γεώργιος Ν. Φουκαδάκης が書いたもの: 
.:BiblioNet : Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης / Φουκαδάκης, Γεώργιος Ν.
posted by kyotakaba at 18:01| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年04月11日

Η βασιλική δρυς 4

 グラフィック・ノベル集『 Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες 』に収められた、Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης アレクサンドロス・パパディオマンディスの『 Η βασιλική δρυς 樫 女王 』、その作品のテキスト部分、吹き出しとナレーションの部分だけを読んでみます。 

Έφτασα επιτέλους! Άρχισα να κυλιέμαι στο χορτάρι. Ήμουν κατάκοπος, ένιωθα ευτυχία, ονειρώδη απόλαυση.

Ρέμβαζα τους δυνατούς της κλώνους, ανάσαινα με ηδονή την πνοή της αύρας της…

Εκατοντάδες πουλιά ξεκουράζονταν πάνω της και με ευχαριστούσαν με τα τραγούδια τους.

Κι όπως ήμουν κουρασμένος, ο ύπνος με πήρε κάτω από το πελώριο δέντρο και μου έδειξε εικόνες…

とうとう辿り着いた! 僕は、草を転がり始めた。僕は疲れ切っていたけれど、幸せと夢の様な喜びを感じていた。 

そよ風が吹く嬉しさにほっと一息をついて、女王の枝々の力について空想した。 

何百羽の鳥が、女王の上で休んでいたし、その歌声で僕を喜ばせていた。 

僕はとても疲れていたものだから、眠気が僕を大きな樹の下に連れていき、ある光景を見せた…

posted by kyotakaba at 13:28| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年04月10日

69. Η θύελλα στις καλύβες των παιδιών 4

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第六十九章「子供たちの小屋での嵐」4

 Ο Σπύρος όμως το πήρε και πέταξε μόνος του όλες τις σκουριές που είχε μέσα. Από την ώρα που βρήκε την πέτρα, συλλογίζεται να μην ξαναμαζέψει πράγματα που δεν χρειάζονται.
 ≪ Και σεις που κρυφτήκατε; ≫ ρώτησε ο Μαθιός.
 ≪ Μας έπιασε όλους μαζί εδώ μέσα ≫, απάντησαν. ≪ Φράξαμε την πόρτα μ’ ένα στρώμα και το κρατούσαμε ώρα πολλή με δύναμη. Η καλύβα όμως δεν έσταξε καθόλου κι έτσι γλιτώσαμε… ≫
 スピロスは箱を手放しませんでした。中に入っていたものだけを捨てたのです。あの石を見つけた時から、役に立たないものは、また集めるのはしない様にしようと考えていたのでした。 
 「それで、君たちはどこに隠れたの?」と、マシオスは尋ねました。 
 「嵐に降り込められて、みんな一緒にこの中に痛んだ。」と五人は答えました。「みんなで、ひとつのマットレスを長い間抱えて力一杯押し付けて戸を塞いでいたんだ。でも、小屋は全然雨漏りもしなかったんだ、それで、ぼくらは助かった…」 posted by kyotakaba at 11:35| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年04月09日

69. Η θύελλα στις καλύβες των παιδιών 3

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第六十九章「子供たちの小屋での嵐」3


 Άμα αντίκρισαν τις κατοικίες τους, φώναξαν αμέσως για ν’ ακουστούν. Τα πέντε παιδιά που είχαν μείνει εκεί βγήκαν το ένα ύστερα από τ’ άλλο. Ήταν σωστά, οι καλύβες όμως όχι. Τρεις καλύβες ήταν γκρεμισμένες και σκόρπιες. Το νερό συνεπήρε τα κλαδιά τους μαζί με πολλά πράγματα που ήταν μέσα. Πήρε μερικά σκεπάσματα, το ράφι, δυο τενεκέδες και δυο καρβέλια ψωμί. Το κουτί του Σπύρου ούτε η θύελλα το πήρε.

 子供たちは、小屋を目にすると、すぐに、その場で聞こえる様に叫んだのです。残っていた五人の子供たちは、一人、また一人と、出て来ました。子供たちは無事でした。でも、小屋は元通りではありませんでした。三軒の小屋は、壊されてバラバラにされていました。水は、小屋の材木と中にあったたくさんのものを一緒に押し流したのです。嵐は、屋根のどこかの部分、棚、缶を二つ、丸パンを二つ、盗って行ったのです。でも、スピロスの箱は盗りませんでした。 
posted by kyotakaba at 14:16| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年04月08日

69. Η θύελλα στις καλύβες των παιδιών 2

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第六十九章「子供たちの小屋での嵐」2

 Τι να γίνονται οι καλύβες; Τι να έγιναν τα παιδιά που άφησαν εκεί; Ο Κωστάκης, ο Γιώργος, ο Σπύρος, ο Καλογιάννης, ο Φουντούλης. Πόσο τα συλλογίστηκαν, όταν έπεφτε η μπόρα! Κατεβαίνουν γρήγορα. Στον δρόμο κοιτάζουν τη γη. Μόλις ήταν υγρή. Είχε πιει όλο το νερό κι ήταν διψασμένη.

 小屋はどうなったでしょう? そこに置いてきた子供たちはどうなったでしょう? コスタキスは、スピロスは、カロヤニスは、フォンドゥリスは? 土砂降りのにわか雨が降った時には、子供たちはどんなに考えたでしょう! すぐにひらめいたのです。道で、子供たちは、地面を見つめたのでう。もう地面は潤んでいました。すでに、水を全部飲んでいたのです、地面は喉が渇いていたのです。 


追記、訂正: 
土砂降りのにわか雨が降った時には、子供たちはどんなに考えたでしょう! すぐにひらめいたのです。道で、子供たちは、地面を見つめたのでう。もう地面は潤んでいました。すでに、水を全部飲んでいたのです、地面は喉が渇いていたのです。 

土砂降りの雨が降った時には、子供たちは、それは、小屋や置いてきた仲間のことを考えたのです。急いで降りました。道では、子供たちは地面に気をつけました。びしょ濡れになったばかりでした。地面は水を全部飲み終えてました。地面は喉が渇いていたのです。
posted by kyotakaba at 13:44| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

雲林院の説法で発心した人 5

 αでしている、『撰集抄』のギリシャ語訳。と言っても、『撰集抄』を元にして、お伽噺風に簡単な話しに変えてですが。
 その「雲林院の説法で発心した人」を、少しだけ、下書き。 ちゃんと、現代ギリシャ語になっているでしょうか??

 そうして三年が経ち、ある夕方、その人は、西に沈む太陽を拝みながら死んだ。 

 Ύστερα, τρείς χρόνια πέρασαν. Ένα βράδυ, αυτός πέθανε προσευχόμενος για τον ήλιο που βασίλευε στο δύση.

おわり posted by kyotakaba at 08:55| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年04月06日

雲林院の説法で発心した人 4

 αでしている、『撰集抄』のギリシャ語訳。と言っても、『撰集抄』を元にして、お伽噺風に簡単な話しに変えてですが。
 その「雲林院の説法で発心した人」を、少しだけ、下書き。 ちゃんと、現代ギリシャ語になっているでしょうか??

 何故、昼間に都を回らないのか、と問う人があった。その人は、明るい内だと多くの人に会い、女性を見ると妻を思い出し、子供を見ると我が子を思い出す、それが煩悩になるからと答えた。 

 Είχε τον ένα άνθρωπο που τον ρώτησε γιατί δεν κυκλοφρούσε μέσα στην πολή ημέρα. Αυτός απάντησε : Κατά το φώς της ημέρας θα συναντήσω πολλούς άνυρωπους. Και όταν βλέπω την γυναίκα, θα θυμηθώ τη σύζυγο μου. Επιπλέον, όταν βλέπω το παδί, θα θυμηθώ το τέκνο μου. Το θα γίνεται προσκόλληση, και το μου θα δώσει την οδύνη.

posted by kyotakaba at 08:32| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年04月04日

Η βασιλική δρυς 3

 グラフィック・ノベル集『 Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες 』に収められた、Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης アレクサンドロス・パパディオマンディスの『 Η βασιλική δρυς 樫 女王 』、その作品のテキスト部分、吹き出しとナレーションの部分だけを読んでみます。 

Και το άλλο πρωί, πριν απολύσει η λειτουργία, το έσκασα.

Νόμιζα ότι ήξερα καλά τον δρόμο. Έτρεχα κιόλας να φτάσω γρήγορα, να φτάσω την ερωμένη μου - επειδή η δρυς υπήρξε η πρώτη παιδική μου ερωμένη…


Σύντομα όμως χάθηκα, κάπου θα πήρα λάθος στροφή και βρέθηκα να ανεβαίνω σε μια πλάγια.


Από την κορυφή που βρέθηκα όμως, δεν μπορούσα να μη δω τη βασίλισσα, αφού δέσποζε στο τοπίο!

Άρχισα να τρέχω προς το μέρος της, δίχως να νοιάζομαι για τα αγκαθιά και τα βράχια που με πλήγωναν.

次の朝、ミサが終わる前に、僕は抜け出した。 

道はよく分かっていると思っていた。もう走り出していた。早く着こうと、僕の恋人のところへ着こうと走り出していた。樫の樹は、子供時代の、僕の最初の恋人だったから。 

けれども、直ぐに道に迷った。どこか曲がり角を間違ったのに違いなかった。そして、自分が山腹を登っていることに気がついた。 

そこに立った頂からは、僕は、一帯を支配していた女王を見ることは出来なかった。 

僕は、女王のいる方へ走り始めた。僕を痛めつけるいばらや岩のことは考えもしなかった。  posted by kyotakaba at 14:56| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年04月03日

69. Η θύελλα στις καλύβες των παιδιών 1

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第六十九章「子供たちの小屋での嵐」1

Η θύελλα στις καλύβες των παιδιών
 Πώς πέρασε ο χαλασμός! Σαν να μην είχε γίνει τίποτα. Πάλι ο ήλιος έλαμψε το δειλινό κι από τη γη έβγαινε μια ευωδιά.
 Τα παιδιά γυρίζουν πίσω και στον δρόμο μιλούν για τη θύελλα. Εκείνη τους έριχνε νερό από τα παράθυρα κι αυτά την έβλεπαν αδιαφορώντας αν βρέχονταν κι αν κρύωναν. Είναι βρεμένα τα φορέματά τους. Μα τι είδαν! Μόνο για τη θύελλα άξιζε να πάνε στο βουνό.

子供たちの小屋での嵐   こうして、破壊は通り過ぎました! まるで何もなかったかの様です。夕方には太陽がまた輝いて、地面からは良い香りがしています。 
 子供たちは帰るのです、その路で、嵐について話し合いました。嵐は、窓から子供たちに水を浴びせました。子供たちは、自分たちが濡れようが冷えようが、まるで無関心に、嵐を眺めていました。子供たちの服はびしょ濡れでした。でも、子供たちは見たのです! 嵐を見ただけでも、山に来た価値があるのです。  


posted by kyotakaba at 13:44| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年04月02日

68. Η θύελλα 7

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第六十八章「嵐」7

 Η θύελλα, αφού πέρασε από εκεί, έτρεξε πέρα στην άλλη άκρη, από τα Τρίκορφα. Έτρεχε μυριάδες μέτρα στο λεπτό. Έκοψε δέντρα στη μέση σαν σπαθί, ξεριζωσε άλλα. Μεγάλοι κορμοί έπεσαν κάτω, άλλοι έμειναν όρθιοι, χωρίς κλαρί και φύλλο. Ένα μικρό πεύκο, που το έβλεπαν να παλεύει με τη θύελλα, τώρα το βλέπουν πάλι όρθιο και λυγερό.
 Σε λίγα λεπτά της ώρας η θύελλα ήταν μακριά. Μόλις φαινόταν πέρα σαν αχνός. Τότε ξανάγινε γαλήνη. Φύλλο δεν σάλευε. Τα δέντρα στάθηκαν σε προσευχή.

 嵐はそこを通り過ぎると、もう直ぐに、トリコルファの向こうの端のもっと向こうを走っていました。1分の間に、何万メートルも走るのです。樹々を真ん中で切っていましたが、それはまるで刀でしたかの様でした。根から引き抜かれた樹もありました。大きな幹が下に倒れていました。また、立ったままの幹もありましたが、枝も葉もないのです。小さな松、子供たちはその松が嵐に苦しんでいるのを見ていました。今、子供たちは、その松が再びしなやかに真っ直ぐになっているのを見るのです。 
 ほんのわずかの間に、嵐は遠くへ行っていました。遠くに蜃気楼の様に見えるだけでした。それから、また穏やかになりました。葉っぱは揺れていませんでした。樹々は祈祷の姿勢になっていました。
第六十八章「嵐」、おわり。 

posted by kyotakaba at 14:05| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

雲林院の説法で発心した人 3

 αでしている、『撰集抄』のギリシャ語訳。と言っても、『撰集抄』を元にして、お伽噺風に簡単な話しに変えてですが。
 その「雲林院の説法で発心した人」を、少しだけ、下書き。 ちゃんと、現代ギリシャ語になっているでしょうか??

 その人は、山の奥に粗末な庵を自分一人で建てた。そして、昼間は、庵の中でずっとお経を唱えていた。日が暮れて暗くなると、都に降りて、広く歩き回って物乞いをし、僅かばかりのものを深く感謝し頂いて帰った。身を伸ばして休む間はなかった。 

 Αυτός έχτισε το άθλιο ερημητήριο μόνος του στο βάθος βουνού. Όλη ημέρα στο ερημητήριο έψαλλε την προσευχή για τον Βουδά. Και όταν βραδιάζε και σκοτείνιαζε, αυτός κατέβαινε στη πολή. Και περιφερόταν ευρύτατα μέσα στην πόλη, ζητώντας. Έτσι, δεχόταν το ασήμαντο κάτι με μεγάλη ευγνωμοσύνη του. Και γύριζε στο ερημητήριο του. Δεν είχε μια στιγμή να ξεκουράσει απλωμένος.

posted by kyotakaba at 09:05| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年04月01日

68. Η θύελλα 6

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第六十八章「嵐」6

 Άκουγες τον τρελό κρότο γυαλιών και καρφών.
 Τα παιδιά, που τα κυνηγούσε το νερό από τα παράθυρα, πήγαιναν στις γωνιές για να φυλαχτούν. Μα ήθελαν και να βλέπουν. Ήταν γεμάτα φόβο και θαυμασμό.
 Απέξω χτυπούσαν συνατά την πόρτα πέντε λατόμοι. Σε κάποιο φουντωτό δέντρο εκεί απέξω είχαν κρυφτεί και γλίτωσαν. Τους άνοιξαν και μπήκαν μέρσα.

 ガラスや釘がものすごく大きな音を立てるのが聴こえますよ。 
 子供たちは、窓のところから水を追っかけて行って、隅へ行って、どうなるか見張ったのです。どうなるか見たいと思っていたのですけれどね。怖さと驚きでいっぱいだったのです。 
 外で、五人の石切り職人たちが続けざまに戸を叩きました。外に何か生い茂った樹が生えていました。石切り職人たちはそこに隠れていたのです。そして逃げ出したのです。子供たちは、石切り職人たちに戸を開けてやりました。すると、彼らは入って来たのです。  posted by kyotakaba at 13:22| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする