2020年04月30日

夢十夜 第二夜の3-1-3

Νατσούμε Σοζέκι Δέκα όνειρα
δεύτερο όνειρο 3-1-3  

自分はこの鋭い刃が、無念にも針の頭のように縮められて、九寸五分の先へ来てやむをえず尖ってるのを見て、たちまちぐさりとやりたくなった。  

Εγώ παρατηρούσα πώς η οξεία λεπίδα περιοριζόταν ως το βελόνι στην άκρη, δηλαδή, η λεπίδα όξυνε την δικά της κεφαλή που απείχε εννέα δάκτυλοι από την λαβή ούτως ή άλλως και ένιωθε την ταπείνωση. Αμέσως, ποθούσα ένα πλήγμα.  


posted by kyotakaba at 08:36| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年04月23日

夢十夜 第二夜の3-1-2

Νατσούμε Σοζέκι Δέκα όνειρα
δεύτερο όνειρο 3-1-2  

凄いものが手元から、すうすうと逃げて行くように思われる。そうして、ことごとく切先へ集まって、殺気を一点に籠めている。  

Ένιωθα το ρεύμα που κυλούσε από τον καρπό μου με τον συριστικό ήχο και μου τρόμαζε. Και το ρεύμα ορμούσε στην άκρη και κόχλαζε στο μόνο ένα σημείο.  posted by kyotakaba at 08:55| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 12-1

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス二世 12-1 

 Τότε, ο Σκληρός πίστεψε πώς ήταν η κατάλληλη περίσταση για να επαναδιεκδικήσει την εξουσία και να υπερισχύσει πάνω σε όλες τις στρατιωτικές δυνάμεις, αφού ο Φωκάς είχε επιστρέψει πίσω και όλα τα αυτοκρατορικά στρατεύματα είχαν διασκορπιστεί. Μόλις όμως έφθασε στα Ρωμαϊκά σύνορα και έμαθε ότι ο ίδιος ο Φωκάς πλέον διεκδικούσε τον θράνο, αντιλήφθηκε πώς του ήταν αδύνατο να πολεμήσει εναντίον αμφοτέρων・ τότε λοιπόν, αφού αυθαδίασε και πάλι πρός τον αυτοκράτορα, παρουσιάστηκε στον Φωκά σαν κατώτερος υποτακτικός του.  

 その時、スキリロスは全軍に対して優位を得る、権力を再度奪取出来る好機だと確信したのだった。それは、フォカスが既に帰郷して、帝国の軍隊は各地に散らばっていたからだった。けれども、ローマとの国境に着くと、直ぐに、その当のフォカスが既に王座を要求しているのを知り、自分にはその両方と戦うことは無理だと分かったのだった。そうして、皇帝に対しては、再び、不遜な態度をとり、フォカスに対しては、従順な格下の者の振りをしたのだ。 
posted by kyotakaba at 08:38| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年04月17日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 11-4

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス二世 11-4 

Αυτός τότε διέταξε το επανασυνταγμένο στράτευμά του, που θα συναντούσε τους Ρωμαίους, να τους καταδιώξει. Πράγματι, ένα μεγάλο πλήθος εφόρμησε εναντίον τους από τα νώτα, αλλά έμαθαν αμέσως πόσο πολύ κατώτεροι ήταν από τη δύναμη των Ρωμαίων. Οι φυγάδες με μιά πνοή έστρεψαν πίσω τα άλογά τους και, παρά το ότι πολεμούσαν λίγοι εναντίον πολλαπλασίων αριθμητικά, τους έτρεψαν σε φυγή, αποδεκατίζοντάς τους.  

気が付くと、王は、ローマ人たちと対戦する為に再編成された自軍に、彼らを追撃する様に命令を出した。実際に、大軍が背後から急襲したのだが、直ぐに、自分たちがローマ人の軍隊より著しく劣っていることを知ったのだった。ローマ人は、一瞬で馬を後ろへ向けた。何倍もの数の相手に対して、戦ったのは僅かの間だったのだけれど、相手を多く殺し、敗走させたのだ。  

posted by kyotakaba at 10:33| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年04月16日

夢十夜 第二夜の3-1-1

Νατσούμε Σοζέκι Δέκα όνειρα
δεύτερο όνειρο 3-1-1  

 こう考えた時、自分の手はまた思わず布団の下へ這入った。そうして朱鞘の短刀を引き摺り出した。ぐっと束を握って、赤い鞘を向へ払ったら、冷たい刃が一度に暗い部屋で光った。  

 Αφού κατέληξα σε συμπέρασμα ότι θα σφάξω δικό μου, το χέρι μου γλίστρησε κάτω από το μαξιλάρι αθέλητα. Ακολούθως έβγαλα το στιλέτο του κόκκινου θηκαριού. Τώρα, κράτησα την λαβή και τίναξα το θηκάρι και τράβηξα την λεπίδα. Έτσι, σε ένα λεπτό, η κρύα λεπίδα έλαμψε μέσα στο σκοτεινό θάλαμο μου.  

posted by kyotakaba at 15:29| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年04月13日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 11-3

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス二世 11-3  

Ο λογός ήταν ότι φοβόντουσαν με τη σειρά τους τον βάρβαρο βασιλιά, πώς, δηλαδή, δεν θα τους συμπεριφερθεί με εντιμότητα, αλλά θα τους έρχνε πάλι στη φυλακή. Φεύγοντας λοιπόν αμαδικά και με όλη τους τη δύναμη, είχαν διατρέξει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας των Ασσυρίων, όταν έγινε φανερή η δραπέτευσή τους στον βάρβαρο βασιλιά.  

それは、打って変わって今度は、蛮族の王を恐れたと言うのがその理由だった。つまり、王は自分たちに礼節を以って接することはなく、再び、牢に放り込むだろうからだった。そうして、一段となって全速力でアッシリアの広大な領土の大部分を通り抜けたのだが、その時になって、蛮族の王に、彼らの逃亡がはっきりと分かったのだった。 

posted by kyotakaba at 09:16| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年04月09日

夢十夜 第二夜の2-4

Νατσούμε Σοζέκι Δέκα όνειρα
δεύτερο όνειρο 2-4 

 もし悟れなければ自刃する。侍が辱しめられて、生きている訳には行かない。綺麗に死んでしまう。  

 Σε περίπτωση που δεν μπορώ να φτάσω στην κατανόηση, θα σφάξω τον δικό μου. Εφόσον είμαι ο άντρας, ποτέ δεν θα εγκρίνω την ταπεινωμένη ζωή. Πρόκειται να πεθάνω χωρίς την τύψη.  


posted by kyotakaba at 15:05| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年04月08日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 11-2

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス二世 11-2  

Ο Σκληρός και οι συνεργοί του ήταν άνδρες γενναίοι και πολεμοχαρείς, που γνώριζαν άριστα τη διάταξη των οπλιτών κατά τη μάχη. Αφού λοιπόν παρατάχθηκαν σε δύο σώματα, σχημάτισαν πυκνές ομάδες ιππέων. Τότε, αλαλάζοντας τις πολεμικές κραυγές τους, σκοτώνουν πολλούς εχθρούς επί τόπου και πολλούς τρέπουν σε φυγή. Στη συνέχεια, αφού τους εξώθησαν μέχρι τα ορύγματα, τους εξολόθρευσαν σχεδόν οοκληρωτικά. Καθώς όμως γύριζαν πίσω οι Ρωμαίοι, σαν υπό την επήρεια ενός κοινού συναισθήματος, τρέπονται και οι ίδιοι σε φυγή.  

スキリロスと彼の追従者たちは恐れを知らない勇者たちであり、軍隊の配置についてすべてを知っていて、戦意に満ちていた。二つの部隊を整列させると、騎馬兵の密集した隊形を作った。そして、雄叫びを挙げながら、多くの敵をその場で殺したのだった。また、多くの敵兵は逃げ出した。そうして、境界まで追い払ったのだが、敵を殆んど殲滅してしまったのだった。こうして、ローマ人たちは引き返したのだが、彼らは皆同じ一つの感情に捕われた為に、方向を転換して逃げ出したのだった。 
posted by kyotakaba at 14:19| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年04月03日

Ο συγγραφέας του Ζαά

 『 Ο συγγραφέας του Ζαά 』。Γιώργης Γιατρομανωλάκης ヨルギス・ヤトロマノラキスの編集、翻訳。 

 パピルス研究家 Stephan Markevil によって『 Ο συγγραφέας του Ζαά 』と名付けられた文書の現代ギリシャ語訳と言うこと。『ザアの著者』。オクシリンコス・パピルスの中の一つと言うこと。Stephan Markevil ( 1938-2012 )によれば、この著者は、3世紀ごろにオクシリンコスの郊外に住んでいただろう人物と言うこと。内容は、日常的なことと、文学のこと、政治的、宗教的な記載はないと言うこと。

2019年、Άγρα の出版。 
.:BiblioNet : Ο συγγραφέας του Ζαά / 


オクシリンコス・パピルス - Wikipedia


だた、ヨルギス・ヤトロマノラキスのフィクションかもしれない??? 
posted by kyotakaba at 15:37| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年04月02日

夢十夜 第二夜の2-3-2

Νατσούμε Σοζέκι Δέκα όνειρα
δεύτερο όνειρο 2-3-2 

悟らなければ、和尚の命が取れない。どうしても悟らなければならない。自分は侍である。  

Δεν μπορώ να αρπάξω την ζωή του παπά χωρίς να φτάσω στην κατανόηση. Ειναι ανάγκη να φτάσω στην κατανόηση. Είμαι ο άντρας.  

posted by kyotakaba at 15:25| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする