2017年05月16日

エティオピア物語 第十巻 16-7 d

Κι αυτήν που ως εχθρά μου δεν θανάτωσα και ως αιχμάλωτη δεν έβλαψα, αυτήν την ίδια, τώρα που αποδείχτηκε ότι είναι θυγατέρα μου, δεν θα διστάσω να τη θυσιάσω, εφόσον είναι αυτή και η δική σας θέληση, δεν θα υποχωρήσω στην οδύνη ― πράγμα που και σε κάθε άλλον πάσχοντα πατέρα ίσως θα συγχωρούνταν ― ούτε θα προσπέσω γονατιστός παρακαλώντας σας, προσαρμοζόμενοι στη φύση και στα πάθη που κινεί, να με συγχωρήσετε άν παραβώ αυτή τη φορά το νόμο, με το αιτιολογικό ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να τιμήσουμε τα θεία.


Google翻訳: 
そして、私の敵として1を殺さないと囚人を傷つけない、この同じことが今では私の娘であることが証明されたことと、あなた自身の意志は、悲しみに引き下がるない場合、私が犠牲になることを躊躇しないだろう - どのそして、他の被害者の父は許されるかもしれない - 私は神を称えるために、他の方法があることを地面に今回、法律に違反した場合どちらの物乞いあなたの膝に衝突し、移動し、自然と情熱で適応、私を許して。 

WorldLingo 翻訳: 
そして彼女は私の娘であること1つこの証明された私が今害を与えた捕虜ように私がまた殺さなかった私の憎悪心ように彼自身、私はまた苦しむ父の互いで多分許される悲しみ-事-で今回に法律違反すれば叔母さんに名誉を与える他の方法またある原因となるとこれおよびあなた専有物意志なら、要求している私退かないどちらのprospesoのgonatistos性質と動かす情熱で合わせられて、許すべき私彼を犠牲にすることを躊躇しない。 


自分、途中まで、 
 「私が敵として殺しはしなかった、また、捕虜として傷付けることもしなかった、この娘、それが今は、私の娘であることを明らかにされた、この娘を、生贄にすることを、それが皆さんの意志である限り、私は躊躇いはしないでしょう。悲しみの為に退き下がったりはしないつもりです。 − 他の同じ様に苦しんでいる父親達にであったら、おそらく、許されるだろうと言うことが、現実でしょうけれど − 跪いて皆さんにお願いしたりもしません。」 

προσαρμοζόμενοι この分詞複数形が皆さん達なのか、他の父親達なのか分からない。 
κινεί この三人称単数動詞の主格が何なのか分からない。 
με το αιτιολογικό ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να τιμήσουμε τα θεία この節がどこに繋がっているのか分からない。 

私は馬鹿だから、大馬鹿だから、考える頭が無いから、
posted by kyotakaba at 13:44| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年04月20日

エティオピア物語 第十巻 14-4 r

Google翻訳 : 
「ホワイトは、」Sisimithrisは言った、「私はそれを見つけたpaidoulaは自分自身との時間が現在の年齢に沿ったもので過ごしました:17年の合計は、それが今のように放棄された閉鎖されています。しかし、その時に見て、彼女の顔やekpagli美しさのすべての機能は、すべてのは、現在のように私には思えます。」 

World Lingo 翻訳 : 
「白」は、Sisimithrisを言った、「のはまた渡される彼女の実際の年齢と一致すること私が私および時間を見つけたpaidoylaだった: 合計で17年は今として彼女の放棄から閉まった。 しかし彼女の人および彼女のekpagliの美のすべての特徴持っていたまた一見は、すべて実際と」類似している私に現われ。
posted by kyotakaba at 14:13| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

わからない

 エティオピア物語 第十巻 14-4
≪ Λευκή ≫, είπε ο Σισιμίθρης, ≪ ήταν και η παιδούλα που βρήκα τότε εγώ και ο καιρός που πέρασε συμφωνεί με την τωρινή της ηλικία : συνολικά δεκαεφτά χρόνια έχουν κλείσει από την εγκατάλειψή της ώς τα τώρα. Αλλά και το βλέμμα που είχε τότε και όλα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και η έκπαγλη ομορφιά της, όλα μου φαίνονται όμοια με τα τωρινά ≫.

 まったく分からない。 
συνολικά δεκαεφτά χρόνια έχουν κλείσει από την εγκατάλειψή της ώς τα τώρα. のところ、
ώς τα τώρα の τα は、何なのか? τώρα に付く冠詞である筈はないし、中性代名詞複数形の弱形なのか? 
では、何故、この位置にあるのか? 
όλα μου φαίνονται όμοια με τα τωρινά のところも同様に、
τα τωρινά と。ただ、この τα は、中性複数の冠詞に思える。τωρινά は形容詞で、その前の όλα に対応しているのかと。ただその時の όλα は、過去のハリクレアの諸表情を言うのだろうけれど。 

また、
κλείσει の意味が分からない。 
εγκατάλειψή της の意味が分からない。 
το βλέμμα που είχε τότε και όλα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και η έκπαγλη ομορφιά της の意味が分からない。 είχε τότε και όλα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της はβλέμμα を形容するのだろうけれど、その関係が理解出来ない。  これ程に、理解力に欠け、現代ギリシャ語の語彙に乏しい、私が、ギリシャ語を勉強する意味がない。今直ぐに止めるべきだ。 
 証明されたのは、私があまりに馬鹿だと言うことだけだった。
posted by kyotakaba at 13:30| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年04月18日

訂正

 エティオピア物語 第十巻 13-5 :
けれども、ここに居るこの娘がその娘だと、どうやって証明するのだ? いったい、誰が、捨てられた子が死んでいない、と確かめることが出来るのだ? それに、この独特の品物が他人の手には落ちなかった、そして、不正に使われなかった、と確かめることが出来るのだ? あるいは、何かの悪魔が、酷い遊びで私たちを弄んでいるのではないのか? 


それに、この独特の品物が他人の手には落ちなかった、 の部分 
→ 
この印しの品物が他人の手には落ちなかった、 
に訂正。
posted by kyotakaba at 11:40| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年04月05日

エティオピア物語 第十巻 12-4

Κάθε δίκη, βασιλιά μου, δυό μέγιστες αποδείξεις αναγνωρίζει, τα γραπτά πειστήρια και τις καταθέσεις των μαρτύρων・ και τα δυό θα σού τα παρουσιάσω για να αποδείξω ότι είμαι κόρη σου・ και ως μάρτυρα δεν θα καλέσω τον πρώτο τυχόντα, αλλά τον ίδιο το δικαστή ( γιατί η εγκυρότερη πιστοποίηση των λεγομένων είναι όσα ξέρει ο δικαστής ) και ως γραπτό πειστήριο προσάγω το γράμμα αυτό στο οποίο εκτίθεται η δική μου και η δική σας τύχη ≫.


Google翻訳:
各試験では、私の王は、2つの最大の証明は書かれた証拠や証人の証言を認識し、そして二人はあなた、私はあなたの娘だ証明するために表示されます、と目撃者は彼女が出会う最初の男を呼び出すことはありませんが、裁判官は、同じように証明敗走はこの地雷が露出されている文字と、あなた自身の運命書かれた(のために最も権威の認定はとても裁判官が何であるかを知っています)。」 


私はとても馬鹿だからまるで分からない。
posted by kyotakaba at 14:31| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年04月03日

エティオピア物語 第十巻 12-2

 私は、まるで、分からない。 

Τότε πλέον ο βασιλιάς έδειξε όχι μόνο να αδιαφορεί για τα λεγόμενα, αλλά και να αγανακτεί・ και θεωρώντας το πράγμα χλεύη και προσβολή, ≪ Ώ Σισιμίθρη και όλοι οι άλλοι ≫, είπε, ≪ βλέπετε που οδηγεί η ανεξικακία; Πέστε μου, δεν είναι ολωσδιόλου τρελή αυτή η κόρη που, με παράτολμα ψέματα, επιχειρεί να σώσει τη ζωή της εμφανίζοντας επί σκηνής και εκ του μη όντας σαν από μηχανής την κόρη μου, εμένα που ποτέ, όπως ξέρετε, δεν ευτύχησα να γίνω πατέρας και μόνο μιά φορά απόχτησα μιά κόρη και, την ίδια στιγμή που έμαθα τη γέννηση, έμαθα και το χαμό της;  

Google翻訳 
そして、今、王は言葉に無関心でなく、憤慨していないだけを示したとの事の冷笑と侮辱を考慮すると、「ああ、そうでないSisimithriの誰もが、」彼はあなたがそれは忍耐をリードしてご覧ください」と言いましたか?無謀に嘘をついたことで、あなたが知っているように父親になるには十分に幸運ではない、ステージ上で、これまでmachinaの娘として自分自身をされていない中での表示の命を救おうと、この娘は完全に狂っていない、教えてくださいと一度だけ私たちは娘を持って、私は出産のことを学んだと同時に、私は損失を学んだと? 

Worldlingo 翻訳 
それから既に王は彼だけ前述、しかしまたaganakteiにindeferentであることを示した・ そして事contumelyおよび違反を考えると、「O Sisimithriは、anexikakiaを導くことを他のすべての」 「見るか。 知っているように私達をない私が、olosdioloy異常、敢えてすることが場面でそして機械からのようにないことからうそと、試み示す彼女の生命を私の女の子救うこの女の子、決して、eytychisaが私父に似合わない時間のapochtisaが女の子および、だけ私が生れを学んだ同じ時、私chamoを彼女また学んだemena落ちることを許可すればか。
posted by kyotakaba at 13:46| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月01日

και στα στέλνουν

 ヤニス・リッツオスの『Πρωινό Άστρο』の第七篇の第四スタンザが分からない、、、 

Τη ρωτήσανε για σένα, κοριτσάκι,
βγάλαν δυό φτερά από τα φτερά τους
και στα στέλνουν
να τα βρέξεις στην καρδιά μας
και να γράψεις στο θεό.


και στα στέλνουν の στα は δυό φτερά のことなのか? 
να τα βρέξεις στην καρδιά μας の τα も δυό φτερά のことなのか? 

動詞、ρωτήσανε、βγάλαν、στέλνουν の主格は、このスタンザにはないけれど、Δυό μικρά αγγελούδια だと思う。 三人称の複数形。 
動詞、βρέξεις、γράψεις の主格は、κοριτσάκι だと思う。二人称単数。 

代名詞弱形 Τη は、η μητέρα だと思う。 

それで、στα στέλνουν と言う節がまるで分からない。羽に手紙を書いて送る、と言うことなのか?? 
でも、その後に、να 節が続くのだけれど。  追記: 
και στα στέλνουν のところ、 
στα は、前置詞 σε + 冠詞 τα ではなくて、代名詞弱形 σε と 代名詞 τα ではないかと思い直した。 
σε は κοριτσάκι、τα は δυό φτερά。 
その後は、羽を羽ペンとして使って、インクの代わりに僕たちの心を使って、手紙を書く、
と言うことなのだろう、と思った。 

天使たちはね、母さんに、君のことを尋ねたよ、お嬢ちゃん。 
それから、自分たちの翼から、二本の羽を取り出して、 
それを、君に送るんだ、 
僕たちの心で、君がそれを濡らして、そうして、 
神様に手紙を書くように、くれたんだよ。 
posted by kyotakaba at 09:42| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年02月13日

レスボス島地震

 レスボス島で、震度5の地震があったらしい。
posted by kyotakaba at 08:22| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年01月10日

古典ギリシャ語

 慶応義塾志木高等学校が、古典ギリシャ語の非常勤講師を募集していた。普段は、大学の教授がするのだろうけれど、何かの都合で、一年間、空席になるのかも。 
 でも、驚いたのは、高校で、古典ギリシャ語の授業があると言うこと。選択科目だけれど。 

古典ギリシャ語 | 慶應義塾志木高等学校
posted by kyotakaba at 22:04| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年12月18日

エティオピア物語 第九巻 26-2

 私は、あまりに馬鹿で無能だから、この文章が、まるで理解出来ない。これ以上読むのは無駄だから、もう止める。このブログも削除する。 

Κι αφού άκουσε όλους τους άλλους για ό,τι είχε καθένας να ζητήσει, τέλος, ασχολήθηκε με τον Οροονδάτη που είχε προστάξει να μεταφερθεί μπροστά του με φορείο. ≪ Εγώ ≫, του είπε, ≪ εφόσον έχω επιτύχει σ’ αυτά που αποτελούσαν τις αιτίες του πολέμου κατακτώντας τις αρχικές προφάσεις της έχθρας, τις Φίλες και τα μεταλλεία των σμαραγδιών, δεν έχω πάθει αυτό που παθαίνουν οι περισσότεροι ούτε θέλω να επαυξήσω τις επιτυχίες μου από πλεονεξία ούτε και θα επιδιώξω ως νικητής να επεκτείνω επ’ άπειρον την εξουσία μου, αλλά αρκούμαι στα όρια που εξαρχής έθεσε η φύση χωρίζοντας την Αίγυπτο από την Αιθιοπία με τους καταρράκτες, Ώστε, αφού κατέκτησα εκείνα για τα οποία εξεστράτευσα, επιστρέφω στην πατρίδα μου σεβόμενος το δίκιο.  


Google翻訳: 
そして彼は、誰が最終的にOroondatiに対処アスクたのか、他の全てを聞いた後、担架で彼の前に移動されるように命じられました。 「私は、 "彼女は私が元の口実の憎しみをキャプチャ戦争の原因は何であったかに成功した場合、親愛なるとエメラルドの鉱山は、私が最もに何が起こるか被っていないか、私は私の成功に追加することができます」、と述べました欲からも無期限に私の力を拡張するための勝者として求めたが、もともと滝とエチオピアからエジプトを分離する性質によって設定された制限する内容であるので、彼は運動をするためにそれらのを征服した、私は私の故郷に戻ってきます権利を尊重します。


World Lingo 翻訳: 
そしてそれの後でそれによってが運ばれた前部伸張器との彼のであるprostaxeiがあったこと各自を取扱った、最終的に、それを頼んでもらったものがのためのOroondatiを他のすべての聞いた。 「私は」彼に、ほとんどのどちらもほしいと思う私が高めたり私の成功を私がexestrateysa私を征服した後、権利を尊重している私が私の故国で戻す何を初めから滝が付いているエチオピアからエジプトを分ける性質を置いた限界で満足する苦しまないがものが私の力を不明確に拡張するようにどちらも勝利者として努めない貪欲貪欲から憎悪心の最初の口実、エメラルドの友人および鉱山を征服する戦争の原因を構成したものがで私が苦しまなかったら達成したら、「言った。
posted by kyotakaba at 13:11| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月16日

エティオピア物語 第九巻 22-7

 9巻22−7 は、分からない。
接続詞 είτε の意味も分からない。普通であれば、〜か〜、なのだけれど。
όπως εσείς πιστεύετε の挿入句も文章の何に関係しているのか分からない。
όλα τα ποτάμια κήτη τα στέλνει εδώ η χώρα των Αιθιόπων 、εδώ 副詞は「ここへ」でいいのだろうか?
σωστό είναι να τη σέβεστε εφόσον είναι μάνα του θεού σας 、να 節が正しい、と言う文章なのだろうけれど。τη σέβεστε のτη は μάνα του θεού σας と言うことなのだろうか?? 
έχει αναδείξει の主格は、μάνα του θεού σας なのだろうか???
posted by kyotakaba at 14:10| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月15日

9巻22-6 の訂正

 エティオピア物語第九巻22-6 の訂正 

洪水の夏、水が退く秋、ある理由で、鰐の孵化と同じ時に、生えて来る花々の春、を告げるのです。

洪水の夏、水が退く秋、鰐の孵化と同じ時に、生えて来る花々の春、を告げるのです。それには、ある理由があるのです。 
posted by kyotakaba at 13:31| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月12日

わからない

エティオピア物語 第九巻 19-3
分からない。 
Για τους τοξότες της κινναμωφόρου η τοξοβολία πιό πολύ μοιάζει με παιχνίδι και λιγότερο με σοβαρή πολεμική τέχνη. Περιβάλλουν το κεφάλι τους με ένα πλέγμα κυκλικό και πάνω του στερεώνουν τα βέλη με το φτερωτό μέρος τους πρός το κεφάλι και τις αιχμές να προβάλλονται πρός τα έξω σαν ακτίνες. 

πάνω του と言うのは、どういうことなのか? πάνω の後に、なぜ、του があるのか? 
この του は何なのか? 
まるで分からない。 

μέρος τους πρός το κεφάλι と言うのは、どういうことなのか? μέρος の後に、なぜ、τους があるのか?
この τους は何なのか? 
まるで分からない。 

兎に角、私には、能力が無さ過ぎる。
posted by kyotakaba at 14:03| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月03日

エティオピア物語 第九巻 18-6

 και όταν πιά οι Αιθίοπες έβαλαν στο σημάδι τα ίδια τα μάτια των εχθρών τους σαν να έπαιρναν μέρος σε αγώνισμα ευστοχίας κι όχι να πολεμούν με ίσους όρους, τόσο επακριβώς πετύχαιναν το στόχο, ώστε οι τρυπημένοι από τα βέλη πήγαιναν στα τυφλά εδώ κι εκεί ανάμεσα στο πλήθος φέροντας σαν διπλό αυλό τα βέλη καρφωμένα στα δυό μάτια τους.  Google翻訳 :
長いエチオピア人は、彼らがそのように矢印で退屈な目標を達成しましたので、正確な対等に戦うためにあるかのように精度のスポーツに参加してではなく、敵の自分の目をマークするために置くとき盲目的にあちこちの間に行ってきました両目に釘付けダブルルーメン矢印としてベアリング群衆。
posted by kyotakaba at 13:19| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年08月10日

わからない

 アレクサンドロス・パパディオマンディスの『メタナティス』の次の文、まるで分からない。
Κτά βάθος δε η Μαρίνα ήτο αγαθή και ευσεβής ψυχή, υπερήφανος και αναξιοπαθούσα, τραχεία ενίοτε, συμπαθητική τρός τους αγαπώντας και αφόρητος πρός τους μισούντας αυτήν.


τρός は πρόςの間違いだとは思うけれど。  

υπερήφανος και αναξιοπαθούσα、υπερήφανος は何故男性実詞・主格なのか? 
τραχεία は実詞なのか? 動詞なのか? 気管の意味なのか??? 
αφόρητος は形容詞だと思うけれど、これは女性形なのか? 男性形に思えるけれど??? 


追記:
分からないままだけれど、次のように訳して見た、 
一方、マリナは、心の奥底では、純真だった。それに、信心深い心根だった。自負心と過度の不安があった。粗暴に振る舞うことは殆どなかった。愛している人たちに共感し、彼女を憎む人たちには耐えられないのだった。
posted by kyotakaba at 13:36| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年08月09日

分からない

 アレクサンドル・パパディオマンディスの『メタナティス』の次の文、まったく分からない。
Η κόρη αυτη ήτο κατ' αυτόν άγγελος πραότητος και υπομονής, αγία των πρώτων του χριστιανισμού αιώνων, παράδειγμα αγάπης και ταπεινώσεως, ενθουσιασμού και απαθείας.  

Η κόρη αυτη 主格、[ この娘 ]
ήτο είναι だと思う。
κατ' αυτόν ??? αυτος は何の代名詞なのか?
άγγελος 実詞・男性・主格 [ 天使 ] 何故ここで主格が来ているのか? あるいは主格ではないのか?
πραότητος και υπομονής, 実詞・女性 πραότης とυπομονή の属格。[ 穏やかさと忍耐 ]
αγία ???
των πρώτων 序数の複数??[ 第一の ]
του χριστιανισμού αιώνων, 単数・ 形容詞の属格[ キリスト教の ] 実詞の・複数の属格[ 世紀 ]
παράδειγμα 実詞・中性・単数・主格あるいは対格 [ 例 ]
αγάπης 実詞・女性・単数の属格 [ 愛の ]
και
ταπεινώσεως, 実詞・女性・単数の属格 [ 屈辱 ]
ενθουσιασμού 実詞・男性・単数の属格 [ 熱狂 ]
και απαθείας. 実詞・女性・単数の属格 [ 無関心 ]  Google翻訳: 
娘はこれは、このように天使の柔和と忍耐、キリスト教の神聖な20世紀から21世紀にかけて、愛と謙遜、熱意と無関心の例でした。 追記: 
次のように訳して見た: 
ゼノスにとって、マリナは、穏やかさと忍耐強さを体現している天使であり、愛と敬虔と熱心な信仰と平静さの鑑である、ハリスト教初期の聖女なのだ。 

αυτόν 彼は、ゼノス。Η κόρη αυτη この娘は、マリナ。
posted by kyotakaba at 14:17| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年07月16日

第一部の12章「 ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΩΛΟΥΣ 」16

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Πρώτον Κεφάλαιον ΙΒ 、第一部の12「 Η ΚΑΚΙΑ 」を、少し 

 ― Πώς θέλες να με φανή; είπεν η Μαρίνα χωρίς να στρέψη τους οφθαλμούς να ίδη. 
 ― Και ο Ζέννος, ο υιός του πλοιάρχου μας, πώς σε φαίνεται; 
 Λέγουσα τούτο η Κάκια έτεινε πάσαν την προσοχήν της επί του προσώπου της ορφανής. Αλλ' ουδέν ανεκάλυψεν εκ τούτου. Η Μαρίνα έμεινεν απαθής. 
― Πώς να με φανή; είπε. 

 「あなたは、その人にわたしをどう思って欲しいの?」と言った。そして、瞳を回して見ることもなかった。 
 「それで、ゼノスだけど、この船の船長の息子さん、あたなには、どう思えて?」 
 カキアはこう言うと、あるだけの注意を親のない娘の顔に向けた。けれども、マリナの表情には何も認められなかった。マリナは、感情のない顔のままだった。 
 「わたしにどう思えるって?」と言った。 混信して、aimotokiyotakaba-β に掲載された、 
投稿する時には、 aimotokiyotakaba-β παράρτημα の編集ページで、カテゴリーも、Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ を選んで、プレビューも、β παράρτημα だったのに。
posted by kyotakaba at 08:18| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年07月14日

Το γράμμα του Αντρέα 1 の訂正

先生は、今ギリシャ語のクラスにいる子供たちは自分たちだけで山に行くことが出来ますよ、 
→ 
先生は、今ギリシャ語の最終学年のクラスにいる子供たちは自分たちだけで山に行くことが出来ますよ、Το γράμμα του Αντρέα 1: aimotokiyotakaba - β
posted by kyotakaba at 14:25| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年06月08日

エティオピア物語 第九巻 7-3

Όσο για τους απεσταλμένους του Οροονδάτη, τους άφησε να πάνε στην Ελεφαντίνη εφόσον καθόλου δεν τον ένοιαζε άν και εκείνοι αποφάσιζαν να προβάλουν κάποια αντίσταση. Στούς δικούς του έδωσε διαταγή άλλοι απ’ αυτούς να φράξουν το στόμιο που είχαν ανοίξει στον Νείλο και άλλοι ν’ ανοίξουν άλλο στο ανάχωμα, έτσι ώστε αφ’ ενός να εμποδίζεται το πρός την πόλη ρεύμα και αφ’ ετέρου ν’ αδειάσουν τα νερά που λίμναζαν γύρω από τα τείχη, με αποτέλεσμα να ανακουφιστεί η πολή το ταχύτερο και να σταματήσει ο αποκλεισμός της. 


分からない。
posted by kyotakaba at 13:36| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年06月03日

γειά σου, έρμη στον γκρέμο αιτοφωλιά, καρδιά μου!

 カザンザキスの「秀吉」、157から最終行の157行まで、再考。けれども、分からないまま。言葉を当てはめてみるだけ。 
Από χαρά μερμήδισαν τα φρένα
και πρόγκηξε την τίγρισσα ο προλάτης :
≪ Γιούχα, Ευτυχιά, με τα κοπρόσκυλά σου!
Δεν έχει εδώ να φάς, να πιείς・ δραγάτης
στέκω και διώχνω αλάργα τη γενιά σου!
Κραυγή της μοναξιάς, συντρόφισσά μου,
χωρίς αιτόπουλα και κούρσα, γειά σου,
έρμη στον γκρέμο αιτοφωλιά, καρδιά μου! ≫
嬉しさから、魂は、こそばゆく感じる。
頭領は、虎に怒鳴りつける。
「やい、俺は付きがある、お前らの様な屑ども相手だ!
ここには、お前が食べるものも飲むものもないぞ。儂は、
田守だ、お前の一族を遠くへ追い遣るのだ! 
聞け、荒野に響く叫び声を、あれは儂の朋輩だ、
ああ、お前、孤独な雌鷲よ、崖の巣には雛もなく、
華やかな輿もない、お前こそ儂が恋い焦がれる者だ!
posted by kyotakaba at 08:34| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする