2019年05月09日

Η βασιλική δρυς 7

 グラフィック・ノベル集『 Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες 』に収められた、Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης アレクサンドロス・パパディオマンディスの『 Η βασιλική δρυς 樫 女王 』、その作品のテキスト部分、吹き出しとナレーションの部分だけを読んでみます。 

Αργότερα έμαθα, διαβάζοντας μυθολογία, ότι οι Αμαδρυάδες πεθαίνουν με τη δρυ στην όποια βρίσκονται ενσωματωμένες.

Έλειπα για χρόνια από το νησί. Όταν επέστρεψα, μεγάλος πια, επισκέφτηκα τα μέρη των παιδικών μου ανάμνησεων.

Η βασιλική δρυς δεν ήταν πια εκεί.

≪ Τί απέγινε το μεγάλο δέντρο που βρισκόταν παλιά εδώ πέρα; ≫

≪ Ο σχωρεμένος ο Βαργένης το έκοψε. Κι από τότε που το έκοψε… ≫

≪ … προκοπή δεν είδε. αρρώστησε και σε λίγες μέρες πέθανε! ≫

Τελικά το μεγάλο δέντρο ήταν στοιχειωμένο!

後になって、神話を読んだことで、僕は、ハマドリュアスたちは樫の木と一緒に死ぬと言うことを知った。彼女たちは樫の中にいたのだから。 

僕は、何年も島を留守にしていた。帰ったのはずっと大きくなってで、その時に、子供時代の思い出の場所を訪ねた。 

女王の樫の樹はそこにはなかった。 

「昔ここにあった大きな樹はあれからどうなったのですか?」 

「バルゲニスが許しをもらって伐ったのです。それで、伐った後…」 

「…、儲けは見なかったのです。病気になって、ほんの二、三日で死んでしまいました。」 


結局、巨樹は霊に取り憑かれていたのだ!   

おわり  


グラフィック・ノベル集『 Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες 』、全部終わり。 


posted by kyotakaba at 13:51| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年04月25日

Η βασιλική δρυς 6

 グラフィック・ノベル集『 Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες 』に収められた、Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης アレクサンドロス・パパディオマンディスの『 Η βασιλική δρυς 樫 女王 』、その作品のテキスト部分、吹き出しとナレーションの部分だけを読んでみます。 

≪ Πες τους να μη με κόψουν, αλλιώς θα κάνω ακούσια κακό. Δεν είμαι νύμφη αθάνατν. Θα ζήσω όσο ζει κι αυτό το δέντρο… ≫


Έφυγα έντρομος, τρέχοντας όσο πιο γρήγορα μπορούσα.


Πήγα τους γονείς μου. Είχαν τρελαθεί απ’ την ανησυχία τους.

「他の人たちに、私を切らない様に言いなさい。そうしなければ、不本意だけれど、お前に災いを与えてやろう。私は、不死の妖精ではないのだ。この樹が生きている限り、生きれるのだ…」 

僕は驚いて立ち去った、そして、出来るだけ速く走った。 

僕は両親の元へ行った。両親は、気も狂わんばかりに僕を心配していた。 

posted by kyotakaba at 13:44| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年04月18日

Η βασιλική δρυς 5

 グラフィック・ノベル集『 Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες 』に収められた、Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης アレクサンドロス・パパディオマンディスの『 Η βασιλική δρυς 樫 女王 』、その作品のテキスト部分、吹き出しとナレーションの部分だけを読んでみます。 

Μου φάνηκε ότι δέντρο σιγά σιγά…

… άλλαζε. Οι ρίζες χωρίστηκαν κι έγιναν δυο πανέμορφα πόδια.


… ο κορμός έγινε κοιλιά, το ξύλο έγινε στήθος που προεξείχε προκλητικά.


Α! Δεν είναι δέντρο! Είναι κόρη! Και όσα δέντρα βλέπουμε είναι γυναίκες!

樹が次第次第に…、 

…変わっていくように、僕には見えた。根が分かれていって、とっても美しい脚になった。 

…、幹はお腹になり、節は刺激的に飛び出ている乳房になった。 

あ! 樹ではなかった! 少女なのだ。僕たちが目にしている樹々はすべてが、女の人なのだ。  
… ο κορμός έγινε κοιλιά, το ξύλο έγινε στήθος που προεξείχε προκλητικά. のところの、
το ξύλο は、何を指しているのかわかりません。
Πύλη では、「σκληρή ουσία που βρίσκεται κάτω από το φλοιό των δέντρων και μερικών θάμνων και σχηματίζει τον κορμό, τα κλαδιά και τις ρίζες:」と説明されているけれど。 
樹と何種類かの灌木の樹皮の下にある硬い物質。幹、枝、根を形成するもの。 

分からないので、節にしました。 

ウィキソース Βικιθήκη に乗せられている原文では、次の箇所のところかと思うけれど、Ξύλο と言う語は使われてないようなので。 
Μοῦ ἐφάνη, ὅτι τὸ δένδρον -ἔσῳζον καθ’ ὕπνον τὴν ἔννοιαν τοῦ δένδρου- μικρὸν κατὰ μικρὸν μετέβαλλεν ὄψιν, εἶδος καὶ μορφήν. Εἰς μίαν στιγμὴν ἡ ρίζα του μοῦ ἐφάνη ὡς δύο ὡραῖαι κνῆμαι, κολλημέναι ἡ μία ἐπάνω εἰς τὴν ἄλλην, εἶτα μετ’ ὀλίγον ἐξεκόλλησαν καὶ ἐχωρίσθησαν εἰς δύο˙ ὁ κορμὸς μοῦ ἐφάνη, ὅτι διεπλάσσετο καὶ ἐμορφοῦτο εἰς ὀσφύν, εἰς κοιλίαν καὶ στέρνον・ οἱ δύο παμμέγιστοι κλάδοι μοῦ ἐφάνησαν ὡς δύο βραχίονες, χεῖρες ὀρεγόμεναι τὸ ἄπειρον, εἶτα κατερχόμεναι συγκαταβατικῶς πρὸς τὴν γῆν, ἐφ’ ἧς ἐγὼ ἐκείμην˙ καὶ τὸ βαθύφαιον, ἀειθαλὲς φύλλωμα μοῦ ἐφάνη ὡς κόμη πλουσία κόρης, ἀναδεδημένη πρὸς τ’ ἄνω, εἶτα λυομένη, κυματίζουσα, χαλαρουμένη πρὸς τὰ κάτω.

Τὸ πόρισμά μου τὸ ἐν ὀνείρῳ ἐξαχθὲν καὶ εἰς λῆρον ἐν εἴδει συλλογισμοῦ διατυπωθέν, ὑπῆρξε τοῦτο. ≪Ἄ! δὲν εἶναι δένδρον, εἶναι κόρη˙ καὶ τὰ δένδρα, ὅσα βλέπομεν εἶναι γυναῖκες!≫posted by kyotakaba at 15:29| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年04月11日

Η βασιλική δρυς 4

 グラフィック・ノベル集『 Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες 』に収められた、Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης アレクサンドロス・パパディオマンディスの『 Η βασιλική δρυς 樫 女王 』、その作品のテキスト部分、吹き出しとナレーションの部分だけを読んでみます。 

Έφτασα επιτέλους! Άρχισα να κυλιέμαι στο χορτάρι. Ήμουν κατάκοπος, ένιωθα ευτυχία, ονειρώδη απόλαυση.

Ρέμβαζα τους δυνατούς της κλώνους, ανάσαινα με ηδονή την πνοή της αύρας της…

Εκατοντάδες πουλιά ξεκουράζονταν πάνω της και με ευχαριστούσαν με τα τραγούδια τους.

Κι όπως ήμουν κουρασμένος, ο ύπνος με πήρε κάτω από το πελώριο δέντρο και μου έδειξε εικόνες…

とうとう辿り着いた! 僕は、草を転がり始めた。僕は疲れ切っていたけれど、幸せと夢の様な喜びを感じていた。 

そよ風が吹く嬉しさにほっと一息をついて、女王の枝々の力について空想した。 

何百羽の鳥が、女王の上で休んでいたし、その歌声で僕を喜ばせていた。 

僕はとても疲れていたものだから、眠気が僕を大きな樹の下に連れていき、ある光景を見せた…

posted by kyotakaba at 13:28| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年04月04日

Η βασιλική δρυς 3

 グラフィック・ノベル集『 Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες 』に収められた、Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης アレクサンドロス・パパディオマンディスの『 Η βασιλική δρυς 樫 女王 』、その作品のテキスト部分、吹き出しとナレーションの部分だけを読んでみます。 

Και το άλλο πρωί, πριν απολύσει η λειτουργία, το έσκασα.

Νόμιζα ότι ήξερα καλά τον δρόμο. Έτρεχα κιόλας να φτάσω γρήγορα, να φτάσω την ερωμένη μου - επειδή η δρυς υπήρξε η πρώτη παιδική μου ερωμένη…


Σύντομα όμως χάθηκα, κάπου θα πήρα λάθος στροφή και βρέθηκα να ανεβαίνω σε μια πλάγια.


Από την κορυφή που βρέθηκα όμως, δεν μπορούσα να μη δω τη βασίλισσα, αφού δέσποζε στο τοπίο!

Άρχισα να τρέχω προς το μέρος της, δίχως να νοιάζομαι για τα αγκαθιά και τα βράχια που με πλήγωναν.

次の朝、ミサが終わる前に、僕は抜け出した。 

道はよく分かっていると思っていた。もう走り出していた。早く着こうと、僕の恋人のところへ着こうと走り出していた。樫の樹は、子供時代の、僕の最初の恋人だったから。 

けれども、直ぐに道に迷った。どこか曲がり角を間違ったのに違いなかった。そして、自分が山腹を登っていることに気がついた。 

そこに立った頂からは、僕は、一帯を支配していた女王を見ることは出来なかった。 

僕は、女王のいる方へ走り始めた。僕を痛めつけるいばらや岩のことは考えもしなかった。  posted by kyotakaba at 14:56| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年03月28日

Η βασιλική δρυς 2

 グラフィック・ノベル集『 Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες 』に収められた、Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης アレクサンドロス・パパディオマンディスの『 Η βασιλική δρυς 樫 女王 』、その作品のテキスト部分、吹き出しとナレーションの部分だけを読んでみます。 

Πάντα όμως με συνόδευαν οι γονείς μου και δεν μπορούσα. Περνούσαμε από ‘κει όταν πηγαίναμε στο ξωκλήσι του αι Γιάννη, στο πανηγύρι.

Τη χρόνια εκείνη όμως, η μαγική εντύπωση της βελανιδιάς με είχε κυριεύσει ζωηρότερα από ποτέ…

Όλη τη νύχτα, ξύπνιος και κοιμισμένος, την ονειρευόμουν.

けれども、いつも、両親が僕と一緒に行くので、そんなことは出来なかった。僕たちは、お祭りで聖ヤニスの祠に行く時には、そこに立ち寄っていた。 

けれども、その頃、樫の樹の不思議な印象が僕を捉えていた。最高に生き生きしている樫の樹… 

一晩中、起きていても、寝ていても、樫の樹のことを夢見ていた。 
posted by kyotakaba at 13:13| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年03月14日

Η βασιλική δρυς 1

 グラフィック・ノベル集『 Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες 』に収められた、Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης アレクサンドロス・パパディオマンディスの『 Η βασιλική δρυς 樫 女王 』、その作品のテキスト部分、吹き出しとナレーションの部分だけを読んでみます。 
 この作品の原文は、ウィキソースで読めます。 
Υπό την βασιλικήν δρυν - Βικιθήκη
原文での題名は、『 Υπό την βασιλικήν δρυν 』。  


Όταν πέρνουσα από εκεί κοντά, δεν χορταίνα να τη θαυμάζω…

Ήταν, με την άγρια καλλονή της, η βασίλισσα! Η ψυχή μου γέμιζε συγκίνηση σαν την αντίκριζα…

… Ποθούσα να πηδήξω από το γαϊδουράκι μου, να τρέξω κοντά της, να αγκαλιάσω τον κορμό της που θα χρειάζοταν πέντε παιδιά σαν κι εμένα για να τον αγκαλιάσουν, να σκαρφαλώσω στα κλαδιά της… να κυλιστώ στο χορτάρι από κάτω της…
その側を通り過ぎる時、僕は、踊って彼女を讃えることはしなかった…

野生の美しさを持つ、それは女王だった! 面と向かうと、僕の魂は、感動でいっぱいになった。 

僕はしてみたかった…、自分の小さなロバから飛び降りて、側まで走って行って、僕の様な子供だと抱えるのに五人は要りそうなその幹を抱きしめて、枝に攀じ登って…、それから、その下の草地で転げまわる、そんなことをしてみたかったのだ。  posted by kyotakaba at 13:52| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年03月07日

5. Ο Σκέλεθρας 20

 グラフィック・ノベル集『 Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες 』に収められた、Νίκος Νικολαΐδης ニコス・ニコァイディス の『 Ο Σκέλεθρας 骨 』、その作品のテキスト部分、吹き出しとナレーションの部分だけを読んでみます。 

Ο πληρεξούσιος γιατρός του ινστιτούτου και το Τιρίλλη βρέθηκαν μπροστά σ’ έναν σωρό κρύα στάχτη.

ΤΕΛΟΣ.協会の代表の医師とティリリースは、一盛りの冷たい灰の前に居た。 

終わり 


posted by kyotakaba at 13:12| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年02月28日

5. Ο Σκέλεθρας 19

 グラフィック・ノベル集『 Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες 』に収められた、Νίκος Νικολαΐδης ニコス・ニコァイディス の『 Ο Σκέλεθρας 骨 』、その作品のテキスト部分、吹き出しとナレーションの部分だけを読んでみます。 

Ώσπου συνέλαβε τον φριχτό τρόπο να απολυτρώθει απ’ τη ζωή, τον κληρονόμο, το ινστιτούτο. Πούλησε όλη του την περιουσία και την έκανε χαρτιά.


Αγόρασε κάμποσο κατράμι κι έδιωξε το Τιρίλλη.

≪ Πάρε το βιβλίο σου κι άμε να διαβάσεις “τα δύο κροταφικά, τα δύο βρεγματικά…” ≫Έχυσε όλο το κατράμι στη μέση της άδειας καμάρας. Δεν σκέφτηκε καθόλου πώς πριν δέκα χρόνια έιχε ξανακάνει κάτι παρόμοιο…

遂には、相続人、協会から命を免れる恐ろしい方法を思い付いた。自分の財産を全部売って、それを証書にした。 

骨氏は、相当量のタールを買って、ティリリースを追い出した。 

「お前の本を手にとって、さあ、読みなさい。「二つの顳顬、二つの頭頂骨」だ。」 

タールを全部、空の部屋の中に注ぎ入れた。十年前に同じ様なことをしたことは全然考えなかった…
posted by kyotakaba at 13:12| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年02月21日

5. Ο Σκέλεθρας 18

 グラフィック・ノベル集『 Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες 』に収められた、Νίκος Νικολαΐδης ニコス・ニコァイディス の『 Ο Σκέλεθρας 骨 』、その作品のテキスト部分、吹き出しとナレーションの部分だけを読んでみます。 

Γύρισε πίσω μισότρελος. Ζούσε στην κόλαση που ζούν όσοι έχουν καταληφθεί από μια εμμονή ιδέα. Παντού έβλεπε κόκαλα. Δεν μπόρουσε να σκέφτει τίποτα άλλο.Δεν άντεχε το Τιρίλλη. Του φώναζε συνεχώς, το έδερνε με το παραμικρό. Σκέφτοταν διαρκώς ότι θα τον κληρονομούσε και θα του ‘βγαζε από το δόντι το χρυσό βούλωμα…
Για να κοιμηθεί έπαιρνε κάθε νύχτα αφιόνι κι έβλεπε πάντα το ίδιο όνειρο.Σε ένα αμφιθέατρο ο καθηγητής έδειχνε στους φοιτητές ένα μεγάλο σκελετό που άνοιγε το στόμα…Παραμελούσε τη δουλεία του. Μέρα με τη μέρα αδυνάτιζε.


Ώρες ώρες ένιωθε ότι το σκέλεθρο του ήταν ένας τρελός που προσπαθούσε να βγει από τον ζουρλομανδύα…

彼は半ば狂って戻ってきた。地獄に生きている様だった。そこに住む人は誰も固定観念に捕らえられているのだ。いつも骨を見ていた。他のことは少しも考えられなかった。 

彼は、ティリリースに我慢が出来なかった。始終、彼に怒鳴り、些細なことで殴った。きっと自分を相続して、歯から金の被せ物を取り出すに決まっていると、ずっと考えていた。 

毎晩、寝るためにケシを吸った。すると、いつも、同じ夢を見た。 

ある講堂で、教授が学生たちに口を開けた骨格を示していた…

仕事をなおざりにした。日に日に衰弱していった。 

時々、自分の骨は狂人である様に思った。骨は、どうにかして拘束服から抜け出そうとしているのだ…posted by kyotakaba at 14:11| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年02月14日

5. Ο Σκέλεθρας 17

 グラフィック・ノベル集『 Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες 』に収められた、Νίκος Νικολαΐδης ニコス・ニコァイディス の『 Ο Σκέλεθρας 骨 』、その作品のテキスト部分、吹き出しとナレーションの部分だけを読んでみます。 

Ταξίδεψε στο εξωτερικό.

Πήγε στο ινστιτούτο. Φώναζε, παραληρούσε, τους παρακαλούσε να του δώσουν πίσω το σκελετό του, να μην του στερήσουν το μνήμα του.

≪≪ Σας παρακαλώ! Είμαι ο άνθρωπος με το πουλημένο σκέλεθρο… Δώστε το μου πίσω… ≫≫

Τον πέρασαν για τρέλο. Τον έβγαλαν έξω και του απαγόρεψαν την είσοδο στο ινστιτούτο.≪ Μια απάντηση… Σας παρακαλώ, δώστε μου μια… ≫

≪ Απάντηση… ≫

外国へ旅立った。 

協会へ行った。叫び、喚いて、墓から自分の骨奪わないよう、返してくれるように懇願した。 

「お願いです! 私は骨を売った者です、…、返してください…」 


協会の人々は、彼を狂人と思い違いした。彼を外に追い出して、協会へは立入禁止にした。 

「ご回答を…、お願いです、私にお回答を…、」 

「ご回答を…」  posted by kyotakaba at 13:30| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年02月07日

5. Ο Σκέλεθρας 16

 グラフィック・ノベル集『 Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες 』に収められた、Νίκος Νικολαΐδης ニコス・ニコァイディス の『 Ο Σκέλεθρας 骨 』、その作品のテキスト部分、吹き出しとナレーションの部分だけを読んでみます。 

≪≪ Εσύ! εσύ φταις για τη δυστυχία μου! Δεν θα υποχωρήσω! ≫≫
≪≪ Ούτε εσύ ούτε κανένας από το συμβούλιο δεν θα δει τα κόκαλα μου! ≫≫

≪ Θεέ μου… είσαστε άρρωστος… Δεν είσαστε καλά… ≫≪ Μην ανησυχείς! Δεν σπάει το κόκαλο από το δάχτυλο μου… ≫


≪ Έχεις πυρετό! Να δω τον σφυγμό σου… ≫


≪ Α… Θες να ψαχουλέψεις τα κόκαλα μου, ε; “Δικά μου είναι”, λές, “Τα ‘χω αγορασμένα!” Όχι! Δεν θα σ’ αφήσω! Δεν είναι ακόμα δικά σου!!! ≫


≪ Δεν πέθανα ακόμα! ≫

「貴方は! 貴方は私の不幸の責任があるでしょう! 私は引き退るつもりはないですよ!」 
「貴方も、協会の誰も、私の骨を見ることはないでしょう!」 

「神様…、貴方は病気ですよ…、具合が良くないです…、」 


「心配しないでください! 私の指は骨折しません!」 

「貴方は熱がありますよ! 貴方の脈を見てみましょう…、」 

「あ…、私の骨を引っ掻き回したいのでしょう、ね、そうでしょう? 貴方は、「私のもの、私が買ったもの。」と言われる。違います! 私は貴方に好きにさせません! まだ、貴方のものじゃない!!! 」

「私はまだ死んでいません!」 
posted by kyotakaba at 13:30| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年01月31日

5. Ο Σκέλεθρας 15

 グラフィック・ノベル集『 Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες 』に収められた、Νίκος Νικολαΐδης ニコス・ニコァイディス の『 Ο Σκέλεθρας 骨 』、その作品のテキスト部分、吹き出しとナレーションの部分だけを読んでみます。 

≪ Θα τους δώσω τις δέκα χιλιάδες, κι άν μου χαρίσουν τους τόκους, τους δίνω και το Τρίλλη! ≫
≪ Ώραιο θα φαίνεται μέσα στη γυάλα, δίπλα στο έμβρυο… ≫


≪ Ξέρετε… Για κείνη την υπόθεση… Για τον σκελετό μου… ≫
≪ Που σου ‘ρθε τώρα, μετά από τόσα χρόνια; ≫≪ Τον θέλω πίσω! Είμαι έτοιμος να υποστώ την “Ποινική Ρήτρα”… ≫


≪ Έτσι εύκολα θαρρείς γίνονται αυτά; Πρέπει να συνεδριάσει το συμβούλιο του ινστιτούτου στο εξωτερικό… Το οποίο, σημειωτέον, δεν απαρτίζεται πια από τα ίδια άτομα… ≫


≪ Ν’ απολύτρωθα, Γιατρέ! Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει… Να στερουν από έναν άνθρωπο τη ζωή του τάφου… ≫
≪ … Είναι τόσο γλυκιά… Τώρα που ερχόμουν τη δοκίμασα… Τόσο γαλήνια… ≫≪ Καλύτερα να τους γράψεις εσύ ο ίδιος. Εγώ δεν θέλω να ανακατεύω ξανά… Πώ πώ… Πολύ ρομαντικά το πήρες το πράγμα… Τί σημασία έχει; ≫


「協会の者たちに一万フラン遣ろう、利子が要るのなら、ティリリースを協会の者たちに遣ろう。」 
「いいぞ、きっと、胎児の側の、ガラスケースの中で、見映えがいいだろう。」 

「ご存知かと…、あの件のことですが…、私の骨のことです…、」 
「今日はどこから来たのですか? こんなに何年も経った後で、」 

「元に戻して欲しいのです! 私は、「罰則規定」を受けるつもりです。」 

「それでは、引き起こることを簡単に考えているのですか? 海外で、協会の会議を開かないといけませんよ。協会は、そこは注意してください、あの時と同じ個々人で構成されてはないのですよ。」 

「私を完全に自由にしてください、先生! 起こっていることは恐ろしいです…、墓から人間の命を奪うなんて…」 
「…、とても甘美な…、今日私がそこから来たところ、そこで味わった…、とても穏やかな…、」

「貴方ご自身が、協会の方達に手紙を書いた方が良いですよ。私は、また、面倒を起こしたくありません…。おやおや、物事をえらくロマンティックにお取りですね…、どう言う意味ですか?」  posted by kyotakaba at 13:53| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年01月24日

5. Ο Σκέλεθρας 14

 グラフィック・ノベル集『 Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες 』に収められた、Νίκος Νικολαΐδης ニコス・ニコァイディス の『 Ο Σκέλεθρας 骨 』、その作品のテキスト部分、吹き出しとナレーションの部分だけを読んでみます。 

≪ Γειά σας. Χρειάζεστε τίποτα; ≫≪ Όχι τώρα. Αλλά… μπορώ να ρίξω μια μάτια; ≫


≪ Όμορφα… Όμορφα… ≫


≪ Πόσο στοιχίζει ένα καλό; ≫


≪ Από 50 έως 500... ≫
≪ Μμμ… Και 500 ο τάφος, χίλια… ≫


≪ Ωραία, Ωραία, θα σας προτιμήσω! ≫

「こんにちわ。何か御入用ですか?」 

「いや、今は。けれど…、ちょっと見るだけでもいいですか?」 

「美しい…、美しい…、」 

「いいものは、いくら掛かりますか?」 

「50ドラクマから500ドラクマまでありますが、」 
「んんん、墓に500、一千…、」 

「よろしい、よろしい、貴方の方がいいでしょう!」  


posted by kyotakaba at 13:10| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年01月17日

5. Ο Σκέλεθρας 13

 グラフィック・ノベル集『 Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες 』に収められた、Νίκος Νικολαΐδης ニコス・ニコァイディス の『 Ο Σκέλεθρας 骨 』、その作品のテキスト部分、吹き出しとナレーションの部分だけを読んでみます。 

≪ Να πάρει! Πώς δεν το σκέφτηκα; ≫
≪ Να επιστρέψω στο ινστιτούτο τις δέκα χιλιάδες, μαζί με τους τόκους, ν’ απαλλάξω τον σκελετό μου! ≫


≪ ΑΑΑΧ… Τί γλυκά που αισθάνονται στο μνήμα οι πεθαμένοι… ≫≪ “ Φωσφορισμός σαπίλας ”, άκουγα να το λένε! ≫
≪ Η γλυκά τυλίγει το λυμένο σκέλεθρο. ≫
≪ Σιωπή… Ησυχία… Ησυχία… ≫ΑΑΑΑ≪≪ Στον γιατρό!!! ≫≫

「まったく! どうして、私はそれを考えなかったんだ?」 
「私は一万フランを返そう、利子もつけて返そう。そうして、私の骨を借金の形から外そう。」 

「ああああ…、死者たちが墓の中で感じているのは、なんて甘美なんだ…」 

「これが「腐敗する時の燐光」と、聞いたことがある。」 
「甘美がばらけた骨を包む。」 
「沈黙…、静寂…、静寂…」 


ああああ 

「医者に!!!」  posted by kyotakaba at 13:26| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年01月10日

5. Ο Σκέλεθρας 12

 グラフィック・ノベル集『 Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες 』に収められた、Νίκος Νικολαΐδης ニコス・ニコァイディス の『 Ο Σκέλεθρας 骨 』、その作品のテキスト部分、吹き出しとナレーションの部分だけを読んでみます。 

≪ Οι άνθρωποι πάντα διάλεγαν την πιο όμορφη μεριά του χωρίου, την πιο ευάερη, την πιο ευήλια και την έκαναν νεκροταφείο... ≫
≪ Θεέ μου... πάει... τα χάνω… πώς θα ζήσω έτσι; ≫


( 歌 )≪ Δεν υπάρχει γλυκύτερο πράγμα… ≫≪ Από ένα μνήμα… από έναν ιδιόκτητο τάφο… ≫


( 歌 )≪ … Από τη ζεστά του σπιτιού… ≫≪ Άχ, Να!! ένα σπιτικό… μια γυναικούλα να σε φροντίζει, να σου κλείσει τα μάτια … ≫≪ Αλλά, Όχι, όχι! ένα μνήμα! Ένα δικό σου μνήμα! Αυτό είναι το γλυκύτερο πράγμα… ≫≪ Θεέ μου, Που κατάντησα, νοσταλγώ ένα μνήμα! ≫

「人間というものは、いつも、田舎の最も美しい場所、最も風通しの良い場所、最も日当たりの良い場所を選んで墓にするものだ…」 

「神様、…、参った…、私はそれらを失った…、どうやって私はこれから生きていくんだ?」 

( 歌 ) 「もっと甘いものはない…」 

「ある墓から…、他でもない私の墓から…」 

( 歌 ) 「…うちの暖かみよりも…」 

「ああ、そうだ! 我が家…、小綺麗な小女がお前の世話をやく、お前の目を閉じさせる…」 

「けれど、違う!違う! 墓だ! 私の墓だ! それが一番甘いものだ…」 

「神様、私は何処に零落するのか、私は墓が恋しい!」 posted by kyotakaba at 13:37| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年12月20日

5. Ο Σκέλεθρας 11

 グラフィック・ノベル集『 Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες 』に収められた、Νίκος Νικολαΐδης ニコス・ニコァイディス の『 Ο Σκέλεθρας 骨 』、その作品のテキスト部分、吹き出しとナレーションの部分だけを読んでみます。 

≪ Καλημέρα, Κυρ Σκελεθρά! ≫


≪ Καλημέρα… αλλά μη με λές “Σκελεθρά”… έχω όνομα… Παύλο με λένε… ≫≪ Τι έπαθες σήμερα, που σου ’ρθε μετά από δέκα χρόνια, Κυρ-Σκελεθρά; ≫


≪ Θα φύγω! ≫
≪ Θα πάρω το τρένο να κάνω ένα ταξίδι. ≫
≪ Χρόνια έχω να πάω… ≫
≪ Η εξοχή θα μου κάνει καλό… ≫
≪ Θα με κάνει να ξεχάσω… ≫

「おはようございます、骨氏。」 

「おはよう、…、ですが、「骨氏」と呼ばないで下さい。私には名前があります…、パウロスと呼んで下さい。」 

「何があったのですか? 骨氏、今日はあれから10年経った日になりますが?」 

「私は出て行こう!」 
「列車に乗って旅に出よう。」 
「行かなければならない時だ…」 
「田舎は僕を良くしてくれるだろう…」 

「忘れさせてくれるだろう…」 posted by kyotakaba at 13:25| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年12月13日

5. Ο Σκέλεθρας 10

 グラフィック・ノベル集『 Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες 』に収められた、Νίκος Νικολαΐδης ニコス・ニコァイディス の『 Ο Σκέλεθρας 骨 』、その作品のテキスト部分、吹き出しとナレーションの部分だけを読んでみます。 

≪ Θεός σχωρέσ’ τον, αλλά ήταν λέρα ο μακαρίτης. ≫
≪ Τί κακό έκανα; ≫
≪ Μόνο τα επαγγελματικά να βάλεις… άδικα, τοκογλυφία, ψευτιά…. και τσιγκουνιά… και… Πώς το είπε ο καλλιτέχνης; Κυνισμός! ≫
≪ Το κρανιακόν οστούν… Το μετωπικόν οστούν… ≫
ΑΑΑΑΑΑ

≪≪ Άτιμο παιδί! Το δόντι! ≫≫
≪ Τί σου ‘κανα, μπάρμπα; ≫
≪ Όνειρο ήταν, μπάρμπα, όνειρο… ≫


「神は彼を休め給うた、けれども、この故人は、人間の屑だった。」 
「私はどんな悪事をしたのだ?」 

「お前は攻撃することだけが職業で、…、不正、高利、嘘、そして吝嗇。それに、芸術家はこのことをどう言ったか? 犬儒派!」 

「これが頭蓋骨、…、これが額の骨、…、」 

ああああああ 

「恥知らずな子め! 歯か!」 
「おじさん、僕がおじさんに何をしたの?」
「夢だよ、おじさん、夢だよ…」 posted by kyotakaba at 12:43| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年12月06日

5. Ο Σκέλεθρας 9

 グラフィック・ノベル集『 Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες 』に収められた、Νίκος Νικολαΐδης ニコス・ニコァイディス の『 Ο Σκέλεθρας 骨 』、その作品のテキスト部分、吹き出しとナレーションの部分だけを読んでみます。 

ΤΟ ΔΟΝΤΙ ΣΟΥ
ΘΕΛΩ ΤΟ ΔΟΝΤΙ ΣΟΥ.


≪ Ώστε σαύρα είχα ψυχή, άλλοι έχουν γουρούνι, άλλοι έχουν παγόνι… ≫

お前の歯、 
私はお前の歯が欲しい。 

「それで、私は蜥蜴の魂を持っていた。ある人たちは豚の魂だった、ある人たちは孔雀の魂だった、…」posted by kyotakaba at 12:45| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年11月29日

5. Ο Σκέλεθρας 8

 グラフィック・ノベル集『 Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες 』に収められた、Νίκος Νικολαΐδης ニコス・ニコァイディス の『 Ο Σκέλεθρας 骨 』、その作品のテキスト部分、吹き出しとナレーションの部分だけを読んでみます。 

ΧΙ ΧΙ


≪ Γιατί γελάς; ≫


≪ Τίποτα… το δόντι σου γυαλίξει…. Γυαλίξει το χρυσάφι… ≫Πήγε να γελάσει κι αυτός, αλλά μια σκέψη τον πάγωσε : Αυτό το άτιμο πλάσμα θα τον κληρονομούσε!≪ Αυτό το σιχαμερό πλάσμα θα ‘ρθει στο μνήμα μου να απαιτήσει το χρυσό μου δόντι. Αλλά ποίο μνήμα; Εγώ δεν θα ‘χω μνήμα… ≫Την ίδια νύχτα…

ヒ ヒ 

「お前はなぜ笑っているのだ?」 

「全然…、おじさんの歯はピカピカ…金がピカピカに光って… 」 


骨氏は結局笑った。けれども、ある考えが彼をぞっとさせた。「あの恥知らずが自分の財産を相続するのだ」と言う考えだった。 

「あのむかつく奴が私の墓に来るのだろう、そして、私の金歯を要求するのだ。だが、どの墓だ? 私は墓を持たないつもりだ。」 

その同じ夜…、  posted by kyotakaba at 14:06| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする