2020年01月28日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 5-2

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス二世 5-2 

Στην αρχή, οι σύμβουλοι του βασιλιά είχαν χάσει κάθε τους ελπίδα, γνωρίζοντας πώς όλες οι βαριά οπλισμένες δυνάμεις είχαν προσχωρήσει στον Σκληρό. Στη συνέχεια όμως, συνήλθαν και επανεξέτασαν την τροπή των γεγονότων και πίστεψαν πως ανακάλυψαν μια έξοδο από το αδιέξοδό τους. Έκριναν, λοιπόν, πως ένας Βάρδας, άνδρας ευγενικής καταγωγής, γενναιότατος και ανιψιός του αυτοκράτορα Νικηφόρου, ήταν ο μόνος που μπορούσε να πολεμήσει κατά του στασιαστή Σκληρού. Έτσι, αφού συγκέντρωσαν τις δυνάμεις που απέμεναν, τις εμπιστεύθηκαν σε αυτόν και, αφού τον αναγόρευσαν αρχηγό όλου του στρατεύματος, τον εξαπέστειλαν να αντιμετωπίσει τον Σκληρό.  

当初は、重武装の軍隊の全てがスキリロスに加担してしまったと知った王の評議会の者たちは、どんな希望も断たれたと思ったのだった。けれども直ぐに、意気を取り戻し、事態の変り目を再度委細に検討して、窮地からの出口を発見したと確信したのだった。その確信から、バルダスこそが反逆者スキリロスと戦える人物と判断したのだった。バルダスは、皇帝ニキフォロスの甥という、高貴な出身の者であり、誰よりも勇敢な人物であった。こうして、残っていた部隊を集めると、それをバルダスに任せたのだ。そして、全軍の指揮官に任命すると、至急に派遣して、スキリロスと対決させたのだった。  


posted by kyotakaba at 09:45| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年01月21日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 5-1

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス二世 5-1 

 Για όλα αυτά, οι ανιψιοί τους ξεσήκωσαν σφοδρούς πολέμους εναντίον του. Πρώτος απ’ όλους, ξεκίνησε ο Σκληρός・ ένας άνδρας πολύ ικανός στον σχεδιασιμό κι ακόμα πιό επιδέξιος στην εκτέλεση των σχεδίων του, που κατείχε αμέτρητο πλούτο, πράγμα σημαντικί για όποιον αποβλέπει στην εξουσία, ενώ παράλληλα διέθετε το κύρος της βασιλικής δυναστείας・ ένας άνδρας που είχε κερδίσει μεγάλους πολέμους και στα σχέδια του οποίου συναινούσε ολόκληρη η στρατιωτική τάξη. Αυτός λοιπόν ο Σκληρός, αφού εξασφάλισε μαζική υποστήριξη στο πραξικόπημά του, είχε την τόλμη να πολεμήσει πρώτος κατά του Βασιλείου. Προήλασε, με όλο το ιππικό και πεζικό του στράτευμα εναντίον του αυτοκράτορα, θαρρώντας πώς, και μόνο άν άπλωνε το χέρι του, θα μπορούσε να αδράξει την εξουσία.  

 そうした次第で、スキリロスとフォカスの甥たちは、バシリオス王に対して激しい反乱を起こしたのだった。その様な反乱の数々の内、最初の反乱はスキリロスが起こしたのだった。彼は、計画立案に並々でない才能を持っており、その上に、その計画の実行に於いても、巧妙な手腕を持っていた。権力を窺うのに必要な潤沢な財と重要な物資も押さえていた。同時に、王家の本流にある人物でもあった。また、彼が立てた作戦には軍の全ての階級の者たちが同意し、その為に、いくつもの重要な戦争に勝利して来た人物でもあった。それ故に、彼が起こした反乱に多くの支持を得ることが出来たので、大胆に、王に対して先手を取って戦いを始めたのだった。そうして、騎兵と歩兵とからなる彼の軍隊を抵抗を受けることなく皇帝へ向けて進軍したのだった。その時には、彼は、もう腕程伸ばせば、権力を奪取できると考えていたのだった。  

posted by kyotakaba at 09:44| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年01月10日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 4-2

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス二世 4-2 

Γιατί, στην αρχή, ο Βασίλειος γλένταγε απροκάλυπτα και συχνότατα ερωτοτροπούσε και νοιαζόταν μόνο για φαγοπότια・ παράλληλα, επιδιδόταν αποκλεστικώς σε βασιλικές διασκεδάσεις και τέρψεις, απολαμβάνοντας με το παραπάνω, όπως είναι φυσικό, τη νιότη και την εξουσία του. Μόλις όμως εκείνος ο περίφημος Σκληρός και μετά από αυτόν ο Φωκάς κι ύστερα πάλι ο Σκληρός και τόσοι άλλοι, άρχισαν να υποβλέπουν την εξουσία και από τις δύο παρατάξεις να επαναστατούν εναντίον του, πέταξε μακριά τις σαγήνες της φιληδονίας και αφιερώθηκε ολόψυχα σε ζητήματα σοβαρά. Αφού μάλιστα διαδέχτηκε εκείνους που είχαν σφετεριστεί προηγουμένως την εξουσία του, επιχείρησε άρδην να εξολοθρεύσει το γένος τους οριστικά.  

その理由であるが、最初の頃には、バシリオスは、人目に着く様に遊興に耽っていて、しかも、度々恋の遊びをしていたのだ。それは、宴会のことしか考えていないからだった。同時に、人目を忍んで、王がする遊びと娯楽を楽しんでいた。またそれ以上に、それは自然のことであるのだが、自身の若さと権力を楽しんでいた。けれども、良く知られているスキリロス、その後にはフォカス、そしてまたスキリロス、そしてその他の多くの者たちが権力を窺い始め、両陣営から反乱を起こされると、直ぐに、快楽への誘惑は遠くへ投げ捨て、全霊を挙げてその難題に集中したのだった。先に彼らが奪った彼の権力を取り戻すと、直ぐに、バシリオスは、彼らの一族を確実に全滅しようと猛然と行動し始めた。 


posted by kyotakaba at 09:52| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年12月26日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 4-1

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス 4-1  

 Στους περισσότερους ανθρώπους της γενιάς μας, που γνώρισαν τον αυτοκράτορα Βασίλειο, ο βασιλιάς αυτός έδινε την εντύπωση ενός στρυφνού και άξεστου στη συμπεριφορά ανθρώπου, οξύθυμου, επίμονου, λιτοδίαιτου, που αποστρεφόταν κάθε είδους μαλθακότητα. Όπως όμως εγώ ο ίδιος συμπέρανα από τους ιστορικούς που έγραψαν γι’ αυτόν, δεν ήταν καθόλου τέτοιος κατ’ αρχάς, αλλά από μιά ζωή φιλήδονη και τρυφηλή, μεταβλήθηκε σε άνθροπο ενεργητικότατο, σαν να εστύφισαν τον χαρακτήρα του και αποδυνάμωσαν τη χαυνότητα, μεταμορφώνοντας όλη του τη ζωή.  

 私達の世代の殆どの者は、皇帝バシリオスを、気難しくて振る舞いが粗野で短気で頑固であり、それがどんな物であっても奪い取るのに容赦は殆どないといった印象を与える王として認識している。けれども、例えば私自身は、王について書かれた歴史書から、王は初めからそうであったのではなく、贅沢で快楽的な生活から並外れて活動的な人物へと変わっていったのだと、結論付けるのだ。それは、様々な状況が、彼の性格に苦味を加え、そして、彼の活力を強くさせ、怠惰さを弱めていったからだった。そうして、彼の人生の全てを変えたのだった。  posted by kyotakaba at 08:56| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年12月18日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 3-4

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス 3-4
Έτσι, ο Βασίλειος, ο παρακοιμώμενος, έμοιαζε με αθλητή και δρομέα, ενώ ο Βασίλειος, ο αντοκράτορας, με θεατή, όχι όμως για να του δώσει το στεφάνι της νίκης αλλά για να μπορέσει και αυτός σε λίγο να τρέξει και να διαγωνιστεί, ακολουθώντας το παράδειγμα της δικής του αθλήσεως. Για τον λόγο αυτό, οι πάντες υπάκουαν στο Βασίλειο : σε αυτόν προσέβλεπαν οι πολίτες, σε αυτόν στρέφονταν οι στρατιωτικοί και αυτός πρώτος και εντελώς μόνος, διαχειριζόταν τη δημόσια οικονιμία και την ανόρθωση του κρατικού ταμείου. Ο αυτοκράτορας προσέφερε σε κάθε ζήτημα την υποστήριξή του, λόγω και έργω, άλλοτε συνηγορώντας κι άλλοτε επιβεβαιώνοντας γραπτώς τις ενέργειες τον παρακοκοιμωμένου του.   


それであるので、パラキモメノスのバシリオスは競技走者の様に、皇帝のバシリオスは観客の様に見えた。そうは言っても、それはバシリオス王が長官バシリオスに勝利の冠を与えるからではなく、王が競技のお手本を見た後すぐに、走り出していたからだ。その様にして、すべての人々がバシリオスに従ったのだった。市民たちは彼を待ち望んだのだし、軍人たちは彼の方を向いていたのだった。即ち、彼が第一人者であったし、彼ただ一人が、国の財政を取り仕切り、国庫の立て直しを図ったのだ。皇帝はどの問題でも、言葉や行為で、支援をした。ある時には、代弁をし、ある時には、文書でパラキモメノスの行為にお墨付きを与えた。 
posted by kyotakaba at 09:37| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年12月11日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 3-3

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス 3-3

Αυτός υπέμεινε, λοιπόν, τη μοίρα του και έμενε κοντά στη βασλική οικογένεια, που ήταν άλλωστε συγγενείς του. Έδειχνε μάλιστα ιδιαίτερη συμπάθεια στον ανιψιό του Βασίλειο και τον αγκάλιαζε στοργικά και τον περιποιούνταν σαν καλόγνωμος γονιός. Εξαιτίας αυτών, ο Βασίλειος του είχε αναθέσει το βάρος της εξουσίας και μαθήτευε αυτός ο ίδιος κοντά του μελετώντας εκείον τον άνθρωπο.

彼は自分の運命に耐えた。そして、自分の親族でもある王の住まいの近くに住んだ。彼は、甥のバシリオス王に殊更の愛情を示し、親子の愛情を持って彼を受け入れていた。そして、何でも言うことを聞く本当の親の様に世話を焼いていた。その様な幾つかの理由から、バシリオス王は権力の重責を彼に任せたのだ。そうして、宦官バシリオスの近くで、その人格をつぶさに見ながら学んだのだった。  

posted by kyotakaba at 09:43| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年12月02日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 3-2

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス 3-2

Ο άνδρος αυτός υπήρξε, κατ’ εκείνη την εποχή, μια σημαντικότατη προσωπικότηρα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, για τη μεγαλοφροσύνη, τη σωματική του διάπλαση και την παρουσία του, πού ταίριαζε σε ένα διεκδικητή του θρόνου. Είχε τον ίδιο πατέρα με τον Βασίλειο και τον Κωνσταντίνο, αλλά διαφορετική μητέρα. Για τον λόγο αυτό, από την παιδική του ηλικία ευνουχίστηκε, ούτως ώστε να μην μπορεί το παιδί μιάς παλλακίδος να υφαρπάξει τα πρωτεία από τους νόμιμους κληρονόμους της εξουσίας.

この男は、その時期、ローマ帝国の最重要人物であったのだ。それは、バシリオスに高潔さと恵まれた体格とそれに王座を望む者として相応わしい風貌があったからだった。彼は、バシリオス王、コンスタンティノス王と父親は同じだった。けれども、母親は違っていた。それだから、子供時代に去勢手術を受けた。そうすれば、妾の子は正当な相続人たちを差し置いて王権を奪うことは出来ないからだった。  

posted by kyotakaba at 08:47| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月29日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 3-1

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス 3-1  

 Μόλις, λοιπόν, ο Βασίλειος ανέλαβε τη ρωμαϊκή εξουσία, δεν ήθελε να μοιράζεται με κανέναν τα σχέδιά του και αρνιόταν κάθε συμβουλή για τις κρατικές υποθέσεις. Δεν μπορπύσε, ωστόσο, να είναι απόλυτα βέβαιος για τον εαυτό τον, εφόσον δεν είχε προγενέστερη πείρα μήτε των στρατιωτικών ζητημάτων μήτε της δημόστας ευνομίας・ ήταν, λοιπόν αναγκασμένος να προστρέχει για βοήθεια στον παρακοιμώμενο Βασίλιο.

 そうして、バシリオスはローマの権力の座に就くと、自分の計画を誰とも共有しようとはしなかった。そして、国家的事柄についてのどんな忠告も拒否したのだった。しかしながら、先立つ経験が軍事の事にも国政の事にもないのであるから、完全に彼一人の専制君主にはなれなかった。それ故、パラキモメノス[ 寝室管理長官 ]であるバシリオスに助力を求める他はなかったのだった。
posted by kyotakaba at 08:35| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月20日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 2-2

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス 2-2  

Και ως πρός αυτό, θα μπορούσε κανείς να θαυμάσει τον Κωνσταντίνο・ διότι, ενώ ήταν δυνατό να κατανείμει ισομερώς την πατρώα κληρονομιά, εννοώ την εξουσία, αυτός εντούτοις παραχώρησε το μεγαλύτερο μέρος της στον άδελφό του, μολονότι ήταν νεότατος, σε μια ηλικία δηλαδή, που φλέγεται κανείς από τον πόυο της φιλαρχίας. Και μάλιστα παρόλο πού έβλεπε πώς ο αδελφός του δεν ήταν τελείως ενήλικος, αλλά πώς μόλις χνούδιζε το πρόσπό του κι έβγαζε, καθώς λένε, το πρώτο γένι. Στην αρχή, τουλάχιστον, τέτοιων εγκωμίων είναι άξιος ο Κωνσταντίνος. Και μάλιστα παρόλο που έβλεπε πώς ο αδελφός του δεν ήταν τελείως ενήλικος, αλλά πώς μόλις χνούδιζε το πρόσωπό του κι έβγαζε, καθώς λένε, το πρώτο γένι. Στην αρχή, τουλάχιστον, τέτοιων εγκωμίων είναι άξιος ο Κωνσταντίνος.

 また、このことに関しては、誰でもがコンスタンティノスを称賛するかもしれない。と言うのも、父親の遺産を同等に受け継ぐことができるのにも拘らず、私は支配権もそれに入っていると思う、彼は、しかしながら、ほとんどの部分を兄に譲ったのだし、しかもその様にした時、彼はまだとても若く、それは詰まり、容易に権力への欲望に火をつけられる年頃であった筈だからである。しかも、彼は、兄がまだ完全に成人でないのを分かっていたのにも拘らずなのだ。バシリオスは、伝えられる所では、まだ顔に産毛を生やし、やっと最初の髭が出たばかりだったのだ。それだから、少なくとも、初めに於いては、人々の賞賛に値するのは、コンスタンティノスなのだ。  
posted by kyotakaba at 15:23| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月12日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 2-1

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス 2-1  

 Και οι βασιλείς είχαν ήδη περάσει την εφηβεία・ είχαν ωστόσο διαφορετικό χαρακτήρα : γιατί ο Βασίλειος, πού ήταν μεγαλύτερος, φαινόταν πάντα άγρυπνος, σκεπτικός και περίφροντις・ ενώ ο Κωνσταντίνος ήταν μαλθακός, νωχειλής και περί τον αβρον βίον εσπουδακώς. Δεν εδοκίμασαν, κατά συνέπεια, να συμβασιλεύσουν・ αλλά ο Βασίλειος, ο πρεσβύτερος των δύο, συγκέντρωσε ολόκληρη την εζουσία, παραχωρώντας στον αδελφό του μόνο τον τίτλο του βασιλιά : γιατί δεν υπήρχε άλλος κανείς τρόπος να ευμερήσει η αυτοκρατορία, παρά μόνον άν η αρχή παραδιδόταν στον μεγαλύτερο και πιο έμπειρο αδελφό.

 二人の王は未だ思春期の時期を過ごしていたのだが、相当に違った性質を持っていた。バシリオスは、年上だったのだが、いつも警戒心を持っていて疑い深く周囲に気を配っていた。一方、コンスタンティノスは、柔和で、無頓着で、優雅な生活に勤しんでいた。それであるから、二人が共に王位に就いていることには何の障害もないのだった。けれども、ばりし雄は、二人の内で彼が年長だったのだが、全ての権力を一手に集めていた。そして、王と言う名称だけを弟に認めていたのだった。帝国が上手く行く為には、権力は年長者でより熟達した方に任せる他に方法はなかったからだ。 


追記、訂正 
άν η αρχή παραδιδόταν στον μεγαλύτερο και πιο έμπειρο αδελφό. の文の中の η αρχή は、ここでは権力。 

訂正: 
最初は年長者でより熟達した方に任せる他に方法はなかったからだ。 

権力は年長者でより熟達した方に任せる他に方法はなかったからだ。 

posted by kyotakaba at 13:00| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月07日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 1

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス 1 


 … έτσι, τέλειωσε τη ζωή του ο Βασιλιάς Ιωάννης Τζιμισκής, αφού τόσο πολύ ευεργέτησε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και αύξησε τη δύναμή της. Κληροδοτείται τότε νομίμως η εξουσία στα παιδιά του Ρωμανού, τον Βασίλειο και τον Κωνσταντίνο.

 …、そうして、イオアニス・ジミスキス王は生涯を終えた。存命中はローマ帝国に多大の寄与をし、その力を増大させた。王が亡くなると、王権は法に則ってロマノスの子たち、バシリオスとコンスタンティノスに受け継がれた。 

posted by kyotakaba at 18:18| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする