2017年05月25日

エティオピア物語 第十巻 17-3

 Και ο Υδάσπης πρόθυμα και με ευχαρίστηση δέχτηκε την ήττα υπομένοντας αυτοπροαίρετα την περιπόθητη βία και, βλέποντας τα πλήθη να συνεχίζουν ασταμάτητα τους αλαλαγμούς και όλο και πιό προκλητικά να επεμβαίνουν επευφημώντας, άφησε τη χαρά να γεμίσει την ψυχή του και περίμενε να κατασιγάσει η ταραχή από μόνη της.





 イダスピス王は、喜んで、こころよく敗北を受け容れたのです。自ら望んで、愛すべき騒動に耐えていたのです。そして、大衆が止まることのない叫びを上げ続けるのを、それも、段々と、拍手をしながら挑発的に割り込んで来るのを見ていたのです。そして、喜びが自分の魂を満たしていくままにしておいたのです。そうして、騒動がひとりでに静まるのを待ったのです。 
posted by kyotakaba at 13:46| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月24日

エティオピア物語 第十巻 17-2

 Εμείς σε έχουμε αναγνωρίσει ως βασιλιά μας・ αναγνώρισε και συ τον εαυτό σου ως πατέρα. Είθε να συγχωρήσουν οι θεοί τη φαινομενική παρανομία. Περισσότερο θα παρανομήσουμε άν αντισταθούμε στο θέλημά τους・ κανείς άς μη θανατώσει την κόρη που εκείνοι έχουν σώσει. Εσύ, ο πατέρας του δήμου, γίνε πατέρας και στην οικογένειά σου ≫. Και φωνάζοντας τέτοια και άλλα παρόμοια, προσπαθούσαν και έμπρακτα να εμποδίσουν τη θυσία μπαίνοντας μπροστά στον Υδάσπη και εμποδίζοντάς τον να προχωρήσει και ζητώντας να εξευμενιστούν οι θεοί με άλλων θυσίες.





 「私たちは、貴方を私たちの王だと認めています。貴方自身は、自分を父だと認めています。どうか、神々が、うわべだけの違法をお許し下さいます様に。何よりも、私たちが神々の意思に反していると誤解しているのではないでしょうか。神々が命を助けて来たこの娘を、誰も殺さないでおきましょう。王様、国の父である貴方、どうか、貴方の家族の父となって下さい。」 そうして、民衆は、似た様なことを叫びながら、イダスピス王の前に割って入って、出来るだけ、生贄の儀式を妨害しようとしたのです。王が進むのを邪魔したのです。そして、神々が他の生贄で怒りを鎮めて下さる様にお願いしたのです。  




posted by kyotakaba at 08:52| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月23日

エティオピア物語 第十巻 17-1

 Και με τα λόγια αυτά έπιασε τη Χαρίκλεια κάνοντας πώς θα την οδηγούσε στο βωμό και στη φωτιά που έκαιγε σ‘ αυτόν, αλλά πιό πολύ καιγόταν ο ίδιος από πόνο και ευχόταν να μην είσακουστούν τα απατηλά του λόγια. Και το πλήθος των Αιθιόπων, συγκλονισμένο από το λόγο του, ούτε στιγμή δεν άντεξε να βλέπει τη Χαρίκλεια έτοιμη για θυσία και όλοι μαζί ανέκραξαν ≪ σώσε την κόρη, σώσε το βασιλικό αίμα, σώσε εκείνην που έχουν σώσει οι θεοί・ σ‘ το συγχωρούμε・ το έθιμο έχει τελεστεί.




 そう言うと、イダスピス王は、ハリクレアの手を取ったのです。そうして、ハリクレアを導こうとしたのです、祭壇へ、炎へと。その炎は、王に焼きつく様でした。けれども、王自身は、苦悩で焼かれ苦しんでいるのでした。そして、自分の真心からではない言葉を、神々が聞き入れない様に祈るのでした。一方、エティオピアの民衆は、王の言葉に動揺していたのですが、一瞬でも、生贄の支度をしたハリクレアを見ることに耐えられなかったのです。全員が、一緒に、こう叫んだのです。「その娘を救え、王家の血筋を救え、神々が助けて来たその娘を救え。王よ、私たちは、貴方がそうするのを許す。しきたりは、もう既に、成されているのです。」
posted by kyotakaba at 15:30| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月22日

エティオピア物語 第十巻 16-10

 ακολούθησε τον πατέρα σου που δεν ήταν γραφτό να σε νυφοστολίσει ούτε να σε οδηγήσει σε γαμήλια παστάδα και θαλάμους, αλλά σε ετοιμάζει για θυσία και, αντί για λαμπάδες του γάμου, τις λαμπάδες της θυσίας ανάβει και αυτά τα ανθισμένα σου νιάτα οδηγεί στο βωμο. Και σείς θεοί, συγχωρήσε με άν ο πόνος με νίκησε και ξεστόμισα λόγο ανόσιο, εγώ που για πρώτη φορά είπα τη λέξη “ παιδί μου“ και την ίδια στιγμή το θανάτωσα ≫.




νυφοστολίζω : ντύνω και στολίζω νύφη

イダスピス王の台詞の中のここの文章では、イダスピス王が自分のことを、「お前の父」と呼び、その行為を、一人称ではなく、三人称単数で述べている。  




 「お前の父に追いて来なさい。この父は、花嫁に花嫁衣装を着せることを運命付けられてはいないのだ。それに、お前を新婚の家、寝屋に案内することもない。そうではなくて、私は、お前に生贄の用意をさせるのだ。婚礼の松明の代わりに、生贄の松明に火を点けるのだ。お前の今が花盛りの若さを祭壇へと引き連れて行くのだ。それから、神々の皆様、もし、苦悩が私を打ち負かして、私が涜神的な言葉を発しても、どうかお許し下さい。この私は、「我が子」と言う言葉を初めて喋ったのです。その同じ瞬間に、その「我が子」を殺すのです。」 
posted by kyotakaba at 13:54| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月18日

エティオピア物語 第十巻 16-9

 Όσο για σένα θυγατέρα μου ( όνομα ποθητό που για πρώτη και τελευταία φορά σου απευθύνω ), μάταια ωραία και μάταια πίσω στην αγκαλιά μας, εσύ που πιό πολύ κακοτύχησες στην πατρίδα παρά στα ξένα ― τη σωτηρία βρήκες στα ξένα και στον τόπο που γεννήθηκες σε περιμένει ο θάνατος ― , μην ταράζεις την ψυχή μου με θρήνο : τώρα περισσότερο παρά ποτέ δείξε εκείνο το γενναίο και βασιλικό φρόνημά σου・




 「私の娘よ、お前については、( 最初で最後の時に、愛おしい名前でお前を呼ぼう、 ) 無駄に美しいお前、それに、私たちの腕の中にあることは無益なのだ。お前は、外国でよりも母国での方が、ずっと不幸なのだ。お前は、外国では救済を見つけた。此所、お前が産まれた土地では、死がお前を待っているのだ。泣いて私の魂を掻き乱してはならないぞ。今この時こそ、お前の王家の勇敢な意気込みを示して見せるのだ。」
posted by kyotakaba at 13:22| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月17日

エティオピア物語 第十巻 16-8

 Όσο πιό πολύ σας νιώθω να συμπάσχετε, όσο μεγαλύτερος είναι ο πόνος σας για τα δικά μου βάσανα, τόσο εγώ προτιμώ το δικό σας από το δικό μου καλό και τόσο λίγο λογαριάζω τον δικό μου πόνο που μένω άκληρος και τα πικρά δάκρυα της Περσίννας από δώ, που την ίδια στιγμή απόχτησε και έχασε το πρώτο της παιδί・ πάψτε λοιπόν, άν θέλετε, να κλαίτε και να μας συμπονείτε μάταια και άς αρχίσουμε την τελετή.




συμπάσχω : πάσχω μαζί με άλλους ή για ένα πάθημά τους και συμμερίζομαι τον πόνο τους ή για ένα κοινό πάθημα που αφορά άμεσα και εμένα





 「皆さんのほとんどの人が、私の苦しみを自分の苦しみの様に共に苦しんでおられるのだと、私は思います。私の苦難についての皆さんの苦悩があまりに大きいので、私は、私の利益よりも皆さんの利益を選ぶのです。そして、跡継ぎが居ないと言う自分の苦しみ、そして、ここに居るペルシナの苦い涙のことは、少しも考慮をしないのです。ペルシナは、同じ瞬間に、自分の最初の子供を得て、失ったのです。ですから、皆さん、もしそう望むのでしたら、泣き叫ぶのを止めて下さい。無益に私たちに同情するのを止めて下さい。さあ、儀式を始めましょう。」
posted by kyotakaba at 12:59| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月16日

エティオピア物語 第十巻 16-7

 Κι αυτήν που ως εχθρά μου δεν θανάτωσα και ως αιχμάλωτη δεν έβλαψα, αυτήν την ίδια, τώρα που αποδείχτηκε ότι είναι θυγατέρα μου, δεν θα διστάσω να τη θυσιάσω, εφόσον είναι αυτή και η δική σας θέληση, δεν θα υποχωρήσω στην οδύνη ― πράγμα που και σε κάθε άλλον πάσχοντα πατέρα ίσως θα συγχωρούνταν ― ούτε θα προσπέσω γονατιστός παρακαλώντας σας, προσαρμοζόμενοι στη φύση και στα πάθη που κινεί, να με συγχωρήσετε άν παραβώ αυτή τη φορά το νόμο, με το αιτιολογικό ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να τιμήσουμε τα θεία.





 「私が敵として殺しはしなかった、また、捕虜として傷付けることもしなかった、この娘、それが今は、私の娘であることを明らかにされた、この娘を、生贄にすることを、それが皆さんの意志である限り、私は躊躇いはしないでしょう。悲しみの為に退き下がったりはしないつもりです。 − 他の同じ様に苦しんでいる父親達にであったら、おそらく、許されるだろうと言うことが、現実でしょうけれど − 私は跪いたりしません。皆さんは自然の道理に適っていらっしゃる、それに、その自然が動かす諸情緒に馴染んでいらっしゃる、その皆さんに、神々を讃える他の方法もあるのだと言うことを理由にして、今回は法を破ることになっても、私を赦して下さいと、お願いしたりはしないのです。」  



προσαρμοζόμενοι は呼格、σας を指している。 
κινεί の主格は、φύση なのだと思う。 
「 να με συγχωρήσετε άν παραβώ αυτή τη φορά το νόμο, με το αιτιολογικό ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να τιμήσουμε τα θεία. 」の節は、παρακαλώντας の内容なのだと思う。
τα θεία 中性複数対格、よくわからないけれど、意味としては、神々になるのだと思う。
posted by kyotakaba at 15:04| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月15日

エティオピア物語 第十巻 16-6

 Άν έτσι θέλουν οι θεοί, να μου τη χαρίζουν και την ίδια στιγμή να μου τη στερούν ( το ίδιο έπαθα στη γέννηση, το ίδιο και τώρα στην ανεύρεσή της ), εγώ δεν μπορώ να το πώ・ το αφήνω σε σας να το σκεφτείτε・ ούτε μπορώ να ξέρω άν εκείνην που εξόρισαν στα πέρατα της οικουμένης και ύστερα ως εκ θαύματος την έφεραν αιχμάλωτη για να μου την προσφέρουν, θα τη δεχτούν και πάλι για δικό τους σφάγιο.





 「神々は、この娘を私に与えると、同時に、私から奪い去ることを望んでおられるのかどうか、( この娘が産まれた時の苦しみと、同じ苦しみを、この娘を再発見した、今、苦しんでいるのです。 )、私は、何とも言えません。そのことは、皆さんがお考えになるのに任せます。それに、神々は、この娘を世界の涯に追放したのです。その後に、奇跡によって、私に与える為に、捕虜になった娘を私の下へ連れて来たのです。神々は、その娘を、自分たちの生贄として、受け取って下さるのかどうかも、私には分からないのです。」
posted by kyotakaba at 13:58| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月10日

エティオピア物語 第十巻 16-5

 Σας βλέπω να χύνετε δάκρυα, καταλαβαίνω τα ανθρώπινα αισθήματα που σας κατέχουν, την ευσπλαχνία σας για την κόρη που τόσο πρόωρα θα χαθεί αλλά και για μένα που μάταια έλπισα πώς θ’ αποχτήσω διάδοχο του γένους μου・ είμαι όμως υποχρεωμένος, ίσως ακόμα και παρά τη θέλησή σας, να τηρήσω το πατροπαράδοτο έθιμο προτάσσοντας το καλό της πατρίδας από το προσωπικό μου συμφέρον.





 「私は、皆さんが涙を流すのを見ました。皆さんを捉えている人間的諸感情も、皆さんのこの娘への同情心も分かっています。自分の家系の後継を得る事を無益に望んでいたこの私には、あまりに早く亡くしてしまうことになる、この娘ヘの同情心です。けれども、私には、義務があるのです。おそらく、皆さんの意志には反するのでしょうけれど、伝統的な慣習を、私は守らなければならないのです。ですから、私の個人的な利益よりも、祖国の為の事を優先するのです。」
posted by kyotakaba at 14:40| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月09日

エティオピア物語 第十巻 16-4

 Και απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, ≪ είδατε ≫, είπε, ≪ και ακούσατε ότι οι θεοί, ολωσδιόλου ανέλπιστα, με ανέδειξαν πατέρα και με πολλές αποδείξεις έχει πιστοποιηθεί ότι αυτή εδώ η κόρη είναι η θυγατέρα μου・ όσο για μένα, τόση είναι η αγάπη μου για σας και την πατρίδα, ώστε καθόλου δεν νοιάζομαι για τη διαδοχή του γένους μου και για την αναγόρευσή μου ως πατέρα ― διπλή ευτυχία που θα μπορούσε να μου δοθεί από κείνην ― και σπεύδω, για το δικό σας το καλό, να τη θυσιάσω στους θεούς.




 そして、王は居合わせた人々に呼び掛けて、こう言ったのです。「皆さんは、神々がまったく思いもかけず私を父に選び出したのをご覧になり、お聞きになったのです。そして、多くの証拠で、この娘が私の娘であることが証明されたことを、ご覧になり、お聞きになったのです。私自身も、私の愛する妻も、貴方たちと祖国の為の者なのですが、これで、私は、もう私の家系の継承について何も心配することがないのです。神から父親として選ばれるかどうかを心配することがないのです。この娘が私に贈ってくれることが出来る二重の幸運なのです。さあ、皆さんの利益の為に、私は、急ぎます。この娘を神々への生贄にするのです。」  


posted by kyotakaba at 13:37| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月08日

エティオピア物語 第十巻 16-3

 Παρ’ όλ’ αυτά δεν ξέχασε το βασιλικό του καθήκον : στάθηκε μιά στιγμή και κοίταξε το πλήθος ― με την ίδια συγκίνηση όλοι έχυναν δάκρυα χαράς μαζί και ευσπλαχνίας και σήκωναν κραυγή ώς τους αιθέρες χωρίς ούτε ν’ ακούν τους κήρυκες που πάσχιζαν να επιβάλλουν σιωπή ούτε και να εκφράζουν καθαρά τί ήθελαν και θορυβούσαν έτσι ― και, με μιά επιβλητική χειρονομία, κατασίγασε τη θύελλα που συνείχε το δήμο.





 それでもやはり、イダスピスは、自分の王の役目を忘れませんでした。直ぐに立ち上がって、群衆を見詰めたのです。王は、皆が感動して、同情とそれから喜びの涙を流し、そして、天まで響く叫び声を挙げているのだ、と思ったのです。それも、静粛にさせようと努めている触れ役人の言うことを聞きもせず、自分たちが何を望んでいるのかをはっきりと言い表すこともせず、大声を上げているのだと思ったのです。それで、威厳のある手振りで、人々をしっかりと捉えている嵐を沈めたのです。
posted by kyotakaba at 13:49| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月04日

エティオピア物語 第十巻 16-2

 Και ο Υδάσπης, βλέποντας τη γυναίκα του πνιγμένη στα δάκρυα, τη λυπόταν, ράγιζε η καρδιά του κι έπασχε μαζί της, αλλά δεν έπαυε να στέκει ακίνητος κοιτάζοντας τη σκηνή με μάτι σκληρό σαν σίδερο, αντιπαλεύοντας τον πόνο και τα δάκρυα. Κι ενώ η ψυχή του παράδερνε ανάμεσα στην πατρική στοργή και στην επιθυμία να φανεί άνδρας κι η γνώμη του, σαν πλοίο σε τρικυμία, κλυδωνιζόταν γέρνοντας πότε στο ένα και πότε στο άλλο, τέλος νικήθηκε από τη φύση την απροσμάχητη και όχι μόνο πίστεψε ότι είναι πατέρας, αλλά και παραδόθηκε στο πάθος του πατέρα・ και σηκώνοντας την Περσίννα που είχε σωριαστεί σφίγγοντας στην αγκαλιά την κόρη της, μπροστά στα μάτια όλων, αγκάλιασε τη Χαρίκλεια ραίνοντάς τη ― σπονδή πατρική ― με ποταμούς δακρύων.





 イダスピス王は、妻が涙で噎んでいるのを見ると、妻を憐れんだのです。王の心は、悲しみで張り裂けました。そして、ペルシナ女王と共に、苦しんだのです。けれども、微動もせずに立っているのを止めることはありませんでした。鉄の様な硬い目でその場面を見ていたのです。そして、心痛と涙に苦しんでいたのです。そしてまた、王の魂は、父としての愛情と自分の意見は男らしく見られたいと言う願望との間で、嵐の時の船がある時はこちらに傾ぎある時はあちらに傾ぐ様に、激しく揺れたのです。そして遂には、抵抗する事の出来ない自然の感情に負けたのです。自分が父だと信じるだけでなく、父の情に我を忘れたのです。そして、胸に娘をきつく抱きしめたまま倒れ込んでいるペルシナを起こすと、すべての人の目の前で、ハリクレアを抱きしめると、河の様涙を流しながら、「父を祝う神酒」を振り撒いたのです。
posted by kyotakaba at 14:03| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月03日

エティオピア物語 第十巻 16-1

 Άλλο δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί η Περσίννα και ξαφνικά πετάχτηκε απ’ το θρόνο κι έτρεξε ν’ αγκαλιάσει τη Χαρίκλεια κι έτσι, κρατώντας τη σφιχτά, έχυνε δάκρυα ασυγκράτητης χαράς φωνάζοντας χωρίς ν’ αρθρώνει λόγια ( έτσι η υπερβολική χαρά γεννά συνήθως θρήνο ) και λίγο έλειψε να σωριαστεί μαζί με τη Χαρίκλεια.





 けれど、ペルシナ女王は、感情を抑えることができなかったのです。突然に、御座から飛び降りました。そして、駆け寄って、ハリクレアを抱きしめたのです。そうして、彼女をきつく抱きしめながら、止めどない喜びの涙を流したのです。そして、はっきりとした言葉にすることもなく、叫んだのです。( 度を超えた喜びと言うものは、ほとんど号泣になるのです。 ) そうして、もう少しで、ハリクレアと一緒に倒れるところでした。
posted by kyotakaba at 12:55| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月02日

エティオピア物語 第十巻 15-2

 Και ο Σισιμίθρης ≪ απομένει ακόμα κάτι ≫, είπε. ≪ Πρόκειται για τη βασιλεία και για τη γνήσια διαδοχή της και, πρίν απ’ όλα, για την ίδια την αλήθεια. Δείξε το μπράτσο σου, κόρη μου, πάνω από τον πήχη είχε ένα μελανό σημάδι ― καθόλου δεν είναι απρεπές να αποκαλύψεις αυτό που αποδεικνύει τους γονείς και το γένος σου ≫. Κι αμέσως, γύμνωσε η Χαρίκλεια το αριστερό της μπράτσο και φάνηκε κάτι σαν κύκλος από έβενο ― κηλίδα μελανή πάνω στο αλαβάστρινο δέρμα.





 すると、シシミシリスはこう言ったのです。「まだ、残っていることがあります。問題になるのは、この娘の王位と正式な継承権なのです。そして、何よりもまず、この娘が本物かどうかです。お前の片方の腕を見せてご覧なさい。さあ。前腕にひとつ黒子があった筈です。 ― お前が前腕を晒して見せても、まったく無作法ではないのです。その黒子がお前の両親と素性を明らかにするのですから。」 そうすると、直ぐに、ハリクレアは、めくって左の前腕を見せました。雪花石膏の様な肌の上に、黒い母斑がありました、それは黒檀の円の様でした。
posted by kyotakaba at 13:23| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月01日

エティオピア物語 第十巻 15-1

 Αμέσως δόθηκε διαταγή στους υπηρέτες να σηκώσουν την εικόνα και να τη φέρουν επιτόπου. Και σαν την έστησαν στο πλάι της Χαρίκλειας, το πλήθος ξέσπασε σε χειροκρότημα και όλοι μαζί φώναζαν καθώς ο ένας εξηγούσε στον άλλον ό,τι είχε καταλάβει από όσα λέγονταν και πράττονταν και όλοι είχαν μείνει έκθαμβοι από την εκπληκτική ομοιότητα・ ο ίδιος ο Υδάσπης δεν μπορούσε πιά να αμφιβάλλει και για ώρα πολλή έμεινε εκεί σαν μαρμαρωμένος, κυριευμένος από χαρά και θάμβος.  



επιτόπου : στο ίδιο μέρος, στον ίδιο τόπο





 直ぐに、召使たちに、絵を取り出してここに持ってくる様に、と言う命令が出されました。そして、召使たちがその絵をハリクレアの側に立てると、大衆は、突然に、拍手喝采を始めたのです。皆が一緒に叫びました。同時に、一人の者が、そこで話されたこと行われたことから、分かったことを他の者に説明したのです、そして、また、その者がまた別の者に説明していったのです。そして、驚く程似ていることに、全員が、いつまでも、唖然としていたのです。イダスピス王自身も、もうそれ以上疑うことができませんでした。長い時間、そこに突き立ったままでした。まるで、大理石にでもされたかの様でした。喜びと驚きに捉えられていたのです。
posted by kyotakaba at 13:36| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年04月26日

エティオピア物語 第十巻 14-7

 Κι εσύ έχε όποια γνώμη θέλεις・ εμείς κανέναν δεν θεωρούμε αρμόδιο να μας κρίνει : δεν ζούμε για ν’ αρέσουμε στους άλλους・ επιδιώκουμε την αρετή και μας αρκεί να ικανοποιούμε τη συνείδησή μας. Όσο για το χρώμα της κόρης, η ταινία θα σου λύσει την απορία : σ’ αυτήν, η Περσίννα από δώ ομολογεί ότι συνέλαβε την κόρη σας καθώς φαντασιωνόταν βλέποντας την εικόνα της Ανδρομέδας την ώρα που έσμιγε μαζί σου・ άν λοιπόν θέλεις και άλλη απόδειξη, δεν έχεις παρά να κοιτάξεις το πρωτότυπο : την Ανδρομέδα που εμφανίζεται απαράλλαχτη στη ζωγραφιά και στα χαρακτηριστικά της κόρης ≫.





 「王様は、ご自分がお望みになる助言をお取りなさい。私たちは、私たちを判断するのには、適当な人は誰もいないと考えています。私たちは、他の人に好かれる様に、生きているのではありません。私たちは、私たちの良心を満足させるのに足りる、徳を追い求めているのです。貴方の娘の肌の色については、その帯が疑惑を貴方に解いてみせるでしょう。その帯の上で、ここに居るペルシナ女王様が、貴方と交わった時に、アンドロメダ女神の絵を見てそれを想像しながらこの娘を妊娠した、と告白されているのです。もし、貴方が他の証明をお望みなのでしたら、原物をじっくりと見る他ないでしょう。絵にそっくりそのまま表されたアンドロメダ女神と、その娘の容姿とをです。」
posted by kyotakaba at 14:53| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年04月25日

エティオピア物語 第十巻 14-6

 Τον στραβοκοίταξε ο Σισιμίθρης και ≪ δεν ξέρω τί έχεις πάθει ≫, του είπε χαμογελώντας, ≪ και τόσο αταίριαστα πρός τον δικό σου χαρακτήρα με κατηγορείς πώς κάνω το συνήγορο, πράγμα που εγώ δεν θεωρώ κακό : για μένα, γνήσιος δικαστής είναι ο συνήγορος της δικαιοσύνης. Και γιατί τάχα δεν θα φανώ συνήγορος δικός σου μάλλον παρά της κόρης σου αναδεικνύοντάς σε, συν θεώ, πατέρα και προστατεύοντας αυτήν που έσωσα μωρό στα σπάργανα και τώρα έχει φτάσει στο άνθος της ηλικίας της;



συν θεώ : με τη βοήθεια του Θεού





 シシミシリスは、イダスピス王を咎める様に見ました。そして、微笑んで、こう言いました。「私は、貴方が何に苦しんでいるのか、分かりません。貴方の持つ特徴とあまりにも不一致なものですから、貴方は、私が弁護していると批難しているのですが、実際、私は間違っているとは思いません。私はと言えば、正式な裁判官で、正義を擁護する者なのです。今、花の盛りに達してるこの娘、この娘を、神々の御陰を持って、お襁褓を履いている時に命を救い、貴方をこの娘の父だと名指しした、この私を、この娘の弁護者ではなく、貴方の弁護者であるとは思えない、と言うのは何故なのでしょう?」 




posted by kyotakaba at 12:13| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年04月24日

エティオピア物語 第十巻 14-5

 ≪ Υπέροχα τα λές, Σισμίθρη ≫, του είπε ο Υδάσπης, ≪ και μάλλον σαν ένθερμος συνήγορος μιλάς παρά σαν δικαστής. Πρόσεχε μόνο μήπως λύνοντας το ένα πρόβλημα ανακινείς άλλο φοβερό από το οποίο πολύ δύσκολα θα απαλλασσόταν η γυναίκα μου : πώς έγινε αυτό το αφύσικο, Αιθίοπες εμείς και οι δύο, να γεννήσουμε λευκ ο παιδί; ≫




 イダスピス王はシシミシリスにこう言いました。「シシミシリス、見事に言ってくれた。それも、裁判官としてでなく、熱心な弁護者として、話してくれた。ただ、一つの問題を解くことで、他の不安を掻き立てるのではないのだろうか、と言うことには留意してくれ。私の妻は、その不安から解消されることは、とても難しいだろう。私たち二人はエティオピア人だ、その二人が白い子供を儲けると言う、不自然なことが、どうすれば起こるのだ?」
posted by kyotakaba at 13:22| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年04月20日

エティオピア物語 第十巻 14-4

 ≪ Λευκή ≫, είπε ο Σισιμίθρης, ≪ ήταν και η παιδούλα που βρήκα τότε εγώ και ο καιρός που πέρασε συμφωνεί με την τωρινή της ηλικία : συνολικά δεκαεφτά χρόνια έχουν κλείσει από την εγκατάλειψή της ώς τα τώρα. Αλλά και το βλέμμα που είχε τότε και όλα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και η έκπαγλη ομορφιά της, όλα μου φαίνονται όμοια με τα τωρινά ≫.


 シシミシリスはこう言いました。「私が見つけた時には、その幼女は白い肌でした。過ぎ去った月日は、今のこの娘の年齢と一致しています。この娘が捨てられてから今までの年月は、全部で十七年になります。けれども、彼女が幼女の時の眼差し、彼女の様々な表情、それに、驚く程の美しさ、それらのすべてが今の彼女のものに似ている様に、私には思われます。」 




συνολικά δεκαεφτά χρόνια έχουν κλείσει από την εγκατάλειψή της ώς τα τώρα. のところ、 
κλείσει は、空欄( ) を埋めよ、と言う設問の時の κλείνω の使い方なのだと思います。 
ώς τα τώρα の τα は代名詞だと思います。χρόνια 中性名詞複数 なのだと。τώρα は副詞。 
που είχε τότε は、το βλέμμα だけに掛かっている形容詞句なのだと思います。
το βλέμμα、τα χαρακτηριστικά、η ομορφιά の三つの実詞、主格が並列されて、 
それが合わさるので、動詞 φαίνονται が三人称複数形なのだと。 

posted by kyotakaba at 14:44| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年04月19日

エティオピア物語 第十巻 14-3

 Κι επειδή πάλι φάνηκε να αδημονεί ο Υδάσπης, ≪ αυτά ≫, είπε η Χαρίκλεια, ≪ είναι τα σημάδια αναγνώρισης που προορίζονται για τη μητέρα μου・ για σένα είναι αυτό το δαχτυλίδι ≫・ και έδειξε την παντάρβη. Και ο Υδάσπης, αναγνωρίζοντας το δαχτυλίδι που είχε χαρίσει στην Περσίννα για τους αρραβώνες τους, ≪ καλό μου κορίτσι ≫, είπε στη Χαρίκλεια, ≪ τα γνωρίσματα είναι βέβαια δικά μου αλλά δεν μπορώ ακόμα να πιστέψω ότι εσύ που τα χρησιμοποιείς είσαι η κόρη μου και όχι κάποια άλλη που κάπως έτυχε να τα βρεί・ γιατί σύν τοίς άλλοις το χρώμα σου είναι κατάλευκο και δεν φαντάζει αιθιοπικό ≫.





συν τοις άλλοις : εκτός των άλλων, μαζί με όλα τ' άλλα, σε όλα τα άλλα πρόσθεσε ότι, σαν να μη φτάνει αυτό





 すると、イダスピス王が、再び困惑した様子をしたのです。すると、ハリクレアがこう言いました。「これが、誰だかを識別する印しです。これは、誰がわたしの母かを分かる為に使うのです。あなた様には、この指輪です。」 こう言って、パンダビルを見せました。イダスピス王は、その指輪が何であるかが分かりました。それは、自分たちの婚約の為にペルシナに贈ったものだったのです。そしてハリクレアにこう言いました。「お嬢さん、それらの印しの品々は、確かに、私のものだ。しかし、私は、お前が私の娘だ、と、まだ信じることは出来ない。お前はそれを利用しているのだが。お前は、偶々それを見つけた、まったくの他人ではない、とは信じられないのだ。それより何より、お前の肌は、純白だ。エティオピア人の肌には見えないのだ。」
posted by kyotakaba at 12:53| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする