2017年10月30日

エティオピア物語 第十巻 36-1

 Κι όταν ο Υδάσπης κάλεσε το γέροντα να εξηγηθεί καλύτερα, εκείνος, που δεν ήταν άλλος από τον Χαρικλή, απέφυγε να πεί την πάσαν αλήθεια σχετικά με το γένος της Χαρίκλειας, φοβούμενος μήπως στραφεί εναντίον του η οργή των πραγματικών γονέων της άν εκείνη είχε αφανιστεί κατά τη φυγή της πρός το εσωτερικό της χώρας・ περικόπτοντας λοιπόν τις λεπτομέρειες, εξέθεσε μόνο τα ακίνδυνα σημεία.

 イダスピス王が老人を呼んで、もっと良く自分の立場を分からせる様にと言ったのです。すると、老人は、ハリクリスその人以外ではなかったのですが、ハリクレアの出自については本当のことは全く言う事を避けたのです。娘が国の内側に向かって去る為に姿を消してしまうと、娘の実の両親の怒りが自分に向かうのではないかと恐れていたのです。そうして、詳細は省略して、問題のないところだけを物語ったのです。
posted by kyotakaba at 13:12| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年10月26日

エティオピア物語 第十巻 35-2

 Άδικα οι φρουροί προσπαθούν να τον αποσπάσουν από τα χέρια του : εκείνος τον κρατάει σφιχτά, κολλάει σχεδόν επάνω του και κατορθώνει να τον οδηγήσει μπροστά στον Υδάσπη και στα μέλη του Συμβουλίου・ ≪ βασιλιά ≫, λέει, ≪ αυτός είναι που άρπαξε την κόρη μου・ αυτός μου ρήμαξε κι ερήμωσε το σπίτι・ αυτός πήρε την ψυχή μου μέσα από το ιερό του Πυθίου και τώρα κάνει τον αθώο καθισμένος πλάι στους βωμούς των θεών ≫. Όλοι συγκλονίστηκαν με το συμβάν・ αυτοί που καταλάβαιναν τα λόγια απορούσαν για όσα άκουγαν και οι υπόλοιποι για όσα έβλεπαν.
 警護兵たちが、正当な理由もなく、老人の手を引いて、引き離そうとしたのです。老人はテアゲニスをきつく掴んでいました。ほとんどくっついていました。老人は、なんとか、テアゲニスをイダスピス王と列席者のの前に連れて行くことができました。そしてこう言いました。「王様、私の娘を攫ったのは、この男です。私の家を荒らし無人にしてしまったのは、この男です。この男が、ピュシスの神聖な社から私の魂を取ったのです。それなのに、今また、神々の祭壇に座って、無邪気にしています。」 全員が、この出来事に動揺しました。言葉が分かる人々は、耳にした事に当惑していましたし、他の人たちは、見た事にどうしていいか分からなかったのです。
posted by kyotakaba at 13:05| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年10月25日

エティオピア物語 第十巻 35-1

 Χτύπησε τότε το μέτωπό του ο γέροντας και αναλύθηκε σε δάκρυα・ καθώς όμως σήκωσε το κεφάλι και κοίταξε γύρω το πλήθος, αρχίζει ξαφνικά να τρέχει σαν τρελός πρός τους βωμούς και, τυλίγοντας σαν βρόχο την άκρη του τριβωνίου του ( αυτό έτυχε να φοράει ), την περνάει στο λαιμό του Θεαγένη και τον σέρνει φωνάζοντας μ’ όλη του τη δύναμη ≪ Σ’ έπιασα μισητό πλάσμα, σ’ έπιασα αθεόφοβε και αλιτήριε! ≫

 すると、老人は自分の額を打って、涙に暮れたのです。けれども、頭を上げると、周囲の人々を見詰めたのです。それと同時に、突然に、狂った様に祭壇に向かって駆け出したのです。そして、裾を引き摺る様なマント( その時、偶々、それを着ていたのです )の端を紐の様に巻き付けて、テアゲニスの襟に通したのです。そして、テアゲニスを引き寄せて力の限り叫んだのです。「私は、憎らしい人間、お前を捕まえた、神をも恐れない、悪辣な人間、お前を捕まえた!」
posted by kyotakaba at 15:09| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年10月24日

エティオピア物語 第十巻 34-6

 Πρόσπεσε τότε ο γέροντας και του φίλησε τα πόδια. Όταν όμως έφεραν τις κόρες για να τις εξετάσει και δεν βρήκε ανάμεσά τους εκείνην που ζητούσε, σκυθρώπασε και πάλι. ≪ Άχ βασιλιά μου ≫, είπε, ≪ καμιά από αυτές δεν είναι ≫. ≪ Τη συγκατάθεσή μου ≫, είπε ο Υδάσπης, ≪ την έλαβες. Άν δεν βρίσκεις εκείνην που ψάχνεις, μόνο την τύχη μπορείς να μεμφθείς・ άλλη αιχμάλωτη ούτε οδηγήθηκε ούτε υπάρχει στο στρατόπεδο・ μπορείς να ψάξεις παντού για να το διαπιστώσεις και ο ίδιος ≫.
 すると、老人は跪いて王の足に口付けしました。そして、召使たちが少女たちを連れて来て、老人は、調べたのです。けれども、その少女たちの中には、老人が探している娘を見つけられなかったのです。再び、老人は、悲し気な顔に戻り、こう言いました。「ああ、王様、この少女たちの中の誰でもありません。」 すると、イダスピス王はこう言いました。「貴方がその娘を引き取る事には、私は同意しました。貴方が探している娘を見つけられなかった場合は、あなたが責められるのは、運命だけですよ。他に捕虜に鳴った少女たちは、連れても来られないし、この陣営には居もしないのだ。貴方ご自身が見つける為に、何所でも、探すことが出来ますよ。」
posted by kyotakaba at 13:03| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年10月23日

エティオピア物語 第十巻 34-5

 Αυτά διάβασε ο βασιλιάς κι αμέσως ρώτησε ≪ Ποιός λοιπόν από σας αναζητεί την κόρη του; ≫ Κι όταν κάποιοι του υπέδειξαν τον γέροντα, ≪ ξένε ≫, του είπε, ≪ είμαι πρόθυμος να κάμω οτιδήποτε μου ζητήσει ο Οροονδάτης・ αλλά μόνο δέκα αιχμάλωτες κόρες πρόσταξα να οδηγηθούν σε μένα・ μια από αυτές έχει ήδη αναγνωριστεί και δεν είναι η κόρη σου・ εξέτασε τις άλλες και, άν βρείς και αναγνωρίσεις τη δική σου, πάρ’ την ≫.
 王はそれを読むと、直ぐに、「それで、この使節団の中の誰が、その人の娘を捜しているのですか?」と尋ねました。使節団の何人かがひとりの老人を指すと、王は老人にこう言いました。「オロンダティスが私に求めて来るものは、なんでも、私は喜んでするつもりですよ。けれども、私が、私の下に連れて来る様にと命じた捕虜の少女たちは、十人だけです。その内のひとりは、もう既に、誰だか分かっています。その少女は貴方の娘ではありません。他の少女たちを調べなさい。貴方の娘を見分けて、見つけたのなら、その娘を引き取りなさい。」
posted by kyotakaba at 13:30| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年10月19日

エティオピア物語 第十巻 34-4

 Ήδη ο άνθρωπος αυτός πρέπει να είναι κοντά σου μαζί με τούς άλλους πρέσβεις・ οι τρόποι του δείχνουν την ευγενική καταγωγή του και η μορφή του αρκεί για να εμπνεύσει το σεβασμό. Εύτυχισμένο στείλ’ τον πίσω, βασιλιά μου, πατέρα όχι μόνο κατ’ όνομα αλλά και στην πραγματικότητα ≫.

 「この方は、他の大使たちと一緒に王のお近くに居られる事が当然の方です。この方の態度は、この方の高貴な生まれを示していますし、この方の容姿は、それだけで、畏敬の念を起こさせるのです。王様、少女をこの父親のところへ送り返して下されば、幸いです。ただ名前だけの父親ではなく、現実の父親なのです。」
posted by kyotakaba at 13:26| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年10月18日

エティオピア物語 第十巻 34-3

 Μιά κόρη που οδηγούνταν σε μένα από τη Μέμφιδα βρέθηκε τυχαία μέσα στις περιπέτειες του πολέμου και έχω μάθει ότι, κατά δική σου διαταγή, έχει σταλεί στην Αιθιοπία・ μου το είπαν άνθρωποι που ήταν μαζί της και κατόρθωσαν τότε να διαφύγουν. Αυτήν λοιπόν την κόρη σε παρακαλώ να ελευθερώσεις και να μου τη χαρίσεις : κι εγώ ο ίδιος την επιθυμώ, αλλά κυρίως θέλω να την αποδώσω στον πατέρα της που γύρισε τον κόσμο όλο ψάχνοντας να τη βρεί・ ο πόλεμος τον βρήκε στο φρούριο της Ελεφαντίνης κι εκεί τον συνάντησα εγώ όταν αργότερα επιθεωρούσα τους επιζώντες και μου ζήτησε να τον στείλω σε σένα κάνοντας έκκληση στην ευσπλαχνία σου.
 「メンフィスから私の所へ連れて来られた一人の少女が、偶々、危険な戦争に遭遇したのですが、貴方ご自身の命令で、エティオピアに送られたと、私は知りました。少女と一緒に居て上手く逃れることが出来た者たちが、そう私に話したのです。それでなのですが、どうかその娘を自由にして、私に下賜下さいませ。私自身が、この少女がとても欲しいのです。とは言っても、私は、その少女を見つけようと世界中を探し回っている、少女の父親に戻してやりたいと、思っているのです。戦争で、彼は、エレファンディーニの要塞に居たのです。後になって、そこで、私は、生存者たちを調べていた時に、彼に会ったのです。彼は私に、貴方の憐情に訴えて彼を貴方の元に送る様に頼んで来たのです。」
posted by kyotakaba at 11:21| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年10月17日

エティオピア物語 第十巻 34-2

 Το ξετύλιξε ο Υδάσπης και να τί διάβασε : ≪ Πρός τον φιλάνθρωπο και ευδαίμονα βασιλέα των Αιθιόπων Υδάσπη ο Οροονδάτης, σατράπης του Μεγάλου Βασιλιά. Εσύ που με νίκησες στη μάχη μα πιό πολύ με νίκησες με τη γενναιοδωρία σου παραχωρώντας μου αυθόρμητα ολόκληρη σατραπεία, δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι θα συγκατανεύσεις τώρα σε μιά μικρή παράκλησή μου.

 イダスピス王は、それを解き拡げて読みました。こう言う内容でした。「エティオピアの慈しみ深く幸福に満ちたイダスピス王へ、大王の太守、オロンダティスより。貴方様は、戦いに於いて私を打ち負かしました。けれども、それよりも、寛大さで私を打ち負かしたのです。私に太守の領地を全部私の自由にする事を認めて下さいました。その貴方に、私は、ほんの僅かの疑いも抱いておりません。私の小さな望みをきっと承知して下さるだろう、と思っております。」 


να τί διάβασε のところ、 
να は、イポタティキを繋げる接続詞ではなくて、小辞(「ほら!」等の) の να だと思う。 
何を読んだかと言うと、ほら、こうです、という様な表現なのだと。
posted by kyotakaba at 13:42| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年10月16日

エティオピア物語 第十巻 34-1

 Ο δε Υδάσπης ρώτησε τον Ερμωνία άν περιμένουν άλλοι πρέσβεις. Κι εκείνος απάντησε ≪ μόνο οι Συηναίοι, βασιλιά μου・ έφτασαν μόλις τώρα φέρνοντας γράμμα και δώρα από τον Οροονδάτη ≫. ≪ Άς έλθουν λοιπόν κι αυτοί ≫, είπε ο Υδάσπης, κι αμέσως παρουσιάστηκαν οι πρέσβεις και του έδωσαν το γράμμα.

 けれども、イダスピス王は、エルモニアスに他の大使たちが待っているかどうかを尋ねたのです。すると、エルモニアスは、こう答えました。「王様、シイニーの大使たちだけです。オロンダティスからの手紙と贈物を持って、今着いたばかりです。」 イダスピス王が「では、彼らに入って来させなさい。」と言うと、直ぐに、シイニーの大使たちが入って来て、手紙を王に渡しました。
posted by kyotakaba at 13:02| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年10月12日

エティオピア物語 第十巻 33-4

 Οδήγησαν λοιπόν τον Θεαγένη στο καθορισμένο μέρος・ όσο για τη Χαρίκλεια, που είχε αναπνεύσει κάπως βλέποντας τη νίκη του και είχε ελπίσει το καλύτερο, βλέποντάς τον να οδηγείται, πάλι στο βωμό, ξέσπασε σε θρήνο. Κι επειδή η Περσίννα προσπαθούσε να την παρηγορήσει λέγοντάς της ≪ ίσως θα μπορούσε να σωθεί ο νέος άν ήθελες να συμπληρώσεις την εξομολόγησή σου μιλώντας καθαρά ≫, πιεζόμενη από την περίσταση η Χαρίκλεια και βλέποντας ότι το πράγμα δεν σήκωνε αναβολή, προχώρησε στη διήγηση των πιό καίριων σημείων.

 そうして、メロイボスはテアゲニスを決められた場所に連れて行ったのです。一方、ハリクレアはです。どうにかテアゲニスの勝利を見ることが出来て、胸を撫で下ろしていたのですが、テアゲニスが再び祭壇に連れて行かれるのを見ると、わっと泣き出したのです。すると、ペルシナはハリクレアを慰めようとして、こう言ったのです。「もしかしたら、あの若者は助かるかもしれません。もし、あなたが、すべてを話して、あなたの告白を補いたいと思うのならですけれど。」 追いつめられたハリクレアは、犠牲祭の進行は引き伸されることはないのだと知って、最も重要な点についての話しに踏み込んだのです。
posted by kyotakaba at 13:24| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年10月11日

エティオピア物語 第十巻 33-3

 Μπήκε τότε στη μέση ο Μερόηβος και ≪ φίλε ≫, του είπε, ≪ τα θύματα δεν προφητεύουν ζωντανά : μετά τη σφαγή και την ανατομή, υποδεικνύουν με τα σπλάχνα τους τα μέλλοντα στους μάντεις・ ώστε είναι σωστό αυτό που είπες, πατέρα, ότι ο ξένος παραμιλάει ως μελλοθάνατος. Πρόσταξε λοιπόν να τον οδηγήσουν στο βωμό κι εσύ, αφού ρυθμίσεις οτιδήποτε υπολείπεται, τέλεσε τη θυσία ≫.

 そうすると、メロイボスが中に入って来て、テアゲニスに話し掛けました。「貴君、生け贄は、生きたままでは、予言はしないものだよ。屠殺と解体の後に、その内臓で、予言者に未来を仄めかすのですよ。お父様、この事を貴方は正しく言われました。一人の外国の人が、死に際に、うわ言を言うと仰ったのですから。それでは、この男を祭壇に連れて行く様にお命じ下さい。そして、王ご自身は、残っているものは全て調整して、犠牲祭を終えて下さい。」
posted by kyotakaba at 14:01| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年10月10日

エティオピア物語 第十巻 33-2

 ≪ Αυτά είναι ανοησίες ≫, είπε ο Υδάσπης, ≪ όντως μελλοθάνατου λόγια. Η εσχάρα απέδειξε ότι η κόρη αυτή δεν έχει γνωρίσει γάμο ούτε έχει έλθει σε επαφή με άνδρα・ εκτός άν, άγνωστο πώς, έμαθες κάτι για τον Μερόηβο από δώ κι εκείνον θεωρείς άνδρα της・ αλλ’ αυτός δεν είναι ακόμα σύζυγος, μόνο μνηστήρα της τον έχω ονομάσει ≫. ≪ Κι ούτε θα γίνει ποτέ : πρόσθεσέ το κι αυτό ≫, είπε ο Θεαγένης, ≪ άν εγώ διαβάζω σωστά τα αισθήματα της Χαρίκλειας・ και μάλλον πρέπει να πιστεύετε στις μαντείες ενός ανθρώπου που προορίζεται για θυσία ≫.
 イダスピス王はこう言いました。「お前の言うことは、まったく、死に際の馬鹿馬鹿しい戯言だ。格子は、この娘は結婚が何だか知ってもいないし、男と交渉したこともない、と証明したのだ。今此所で、メロイボスのことを何か知って、彼をハリクレアの夫だと考えたのだろう。それ以外には、知りようもない。けれどもだ、メロイボスは、まだ、夫ではないのだ。婚約者として、彼の名前を挙げただけだ。」 すると、テアゲニスはこう言いました。「決してそうはなりません。そう加えて下さい。それから、もし、私がハリクレアの気持を正しく読み取ったならば、貴方は、生贄に決められた男についての神託を信じなければなりません。」  


追記: 
πρόσθεσέ το κι αυτό の αυτό は、その次の文「μάλλον πρέπει να πιστεύετε στις μαντείες ενός ανθρώπου που προορίζεται για θυσία」をテアゲニスのイダスピス王への願いに加えると言うことか? 

Thomas Underdowne の翻訳をF. A. Wright と George Routledge が編集した英訳: 
‘This man is mad,’ Hydaspes cried, ‘and in truth giveth himself over to death. The fire declared that she was a maid unmarried who never had to do with a man: unless indeed you mean Meroebus here − I cannot tell how you should come by knowledge thereof − who is not yet her husband, although I have promised her to him.’ ‘You may add that he is not likely to be,’ said Theagenes, ‘if I know anything of Chariclea’s mind. And since I am a sacrifice it is only right to believe me when I prophecy.’ 
この英訳からだと、 
「μόνο μνηστήρα της τον έχω ονομάσει」に「Κι ούτε θα γίνει ποτέ」を加えるという文に思える。
posted by kyotakaba at 14:28| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年10月09日

エティオピア物語 第十巻 33-1

 Ταράχτηκε ο Υδάσπης από τα λόγια του που του ξανάφεραν στο νού την όμοια παράκληση της Χαρίκλειας, αλλά δεν θεώρησε τη στιγμή κατάλληλη για να εξιχνιάσει το μυστήριο. ≪ Ξένε ≫, του είπε μόνο, ≪ τα δυνατά σου επέτρεψα να ζητήσεις κι αυτά συγκατένευσα να σου δώσω・ παντρεμένη πρέπει να είναι η γυναίκα που θυσιάζει, όχι παρθένος・ ο νόμος έτσι ορίζει ≫. ≪ Αλλά κι αυτή έχει άνδρα ≫, του είπε ο Θεαγένης.

 テアゲニスのその言葉を聞いて、イダスピス王は狼狽しました。その言葉は、ハリクレアの似た様な懇願を思い出させたのです。けれども、王は、その時を、謎を解明するのに相応しいと時だとは思わなかったのです。ただこう言ったのです。「成る程、私はお前に頼み事をするのを許した、お前の願う物を与えることに私は同意した。よく聞きなさい。犠牲祭を行うのは既婚の女性でなければならないのだ。乙女ではないのだ。法はそう決めているのだ。」 すると、「けれど、彼女には夫がいる。」とテアゲニスは言ったのです。   posted by kyotakaba at 17:15| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年10月05日

エティオピア物語 第十巻 32-4

 Κι επειδή, όσο κι άν το θέλω, δεν μπορώ να σε σώσω από τα επικείμενα, θα εκπληρώσω οποιαδήποτε επιθυμία σου・ άν υπάρχει κάτι που μπορεί να σου δώσει ευχαρίστηση όσο είσαι ακόμα ζωντανός, ζήτησε μου το ≫. Λέγοντας αυτά και μην μπορώντας να κρύψει κάποιο δάκρυ, στεφάνωσε τον Θεαγένη με χρυσό στεφάνι στολισμένο με πολύτιμες πέτρες. Και ο Θεαγένης ≪ καλά λοιπόν, θα σου ζητήσω κάτι ≫ είπε, ≪ και δώσ’ το μου μιά και το υποσχέθηκες・ άν είναι απολύτως αδύνατο να αποφύγω τη θυσία, πρόσταξε να με σφάξει με το χέρι της η κόρη σου που μόλις ξαναβρήκες ≫.

 「その上に、私がそう望んだとしても、間近に差し迫ったことからお前を助けることは、私には出来ないのだ。それで、私は、お前の望むは何でも叶えてやろう。お前が生きている間に、お前を喜ばせる様な何かがあるのなら、私にそれを求めなさい。」 王はそう言いながらも、涙を隠すことは出来なかったのです。そして、テアゲニスに、高価な宝石で飾られた金の冠を被せました。すると、テアゲニスはこう言いました。「分かりました。貴方に一つのことを望みましょう。私にひとつの約束をして下さい。私が生贄になることを免れるのがどうしても出来ないのでしたら、今、貴方が再会されたばかりの貴方のご息女の手で私を屠る様に命じて下さい。」
posted by kyotakaba at 13:30| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年10月04日

エティオピア物語 第十巻 32-3

 Αναβόησε τότε το πλήθος ακόμα πιό δυνατά από πρίν κι ο ίδιος ο βασιλιάς δεν άντεξε να μη σηκωθεί από το θρόνο του και ≪ άχ ανάγκη ≫, είπε, ≪ τί άνδρα το έθιμο μου επιβάλλει να θυσιάσω! ≫ και συνάμα καλεί κοντά του τον Θεαγένη. ≪ Νέε μου ≫, του λέει, ≪ το έθιμο ορίζει να στεφανωθείς για τη θυσία・ δέξου όμως και τώρα τον στέφανο για την ένδοξη αυτή αλλ’ ανώφελη και εφήμερη νίκη σου.
 そうすると、群衆は、以前より増してもっと力強く叫んだのです。王自身も、我慢出来ずに席から立ち上がりました。そして、こう言いました。「ああ、困った。慣習が私に生贄になる様に押し付けたのは、何と言う人物だろう!」 それと同時に、テアゲニスを自分の近くに呼び寄せました。そして、彼にこう言いました。「若者よ、慣習では、お前は生贄になる為に冠を被ることに決まっている。けれども、今、お前の栄誉の冠を受け取りなさい。ただ、お前の勝利は一日限りで無意味なのだが。」   αναβοώ : φωνάζω με δύναμη
posted by kyotakaba at 13:17| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年10月03日

エティオピア物語 第十巻 32-2

 μόλις και μετά βίας ζώνοντας με τα χέρια του τη χοντρή κοιλιά του Αιθίοπα, αρχίζει να τον σφυροκοπάει με τις φτέρνες του συνεχώς και μ’ όλη του τη δύναμη στα σφυρά και στους αστραγάλους ώσπου τον κάνει να χάσει την ισορροπία του και να γονατίσει・ ανεβαίνει τότε πάνω στα δυό του πόδια, σφηνώνει τα γόνατά του στους βουβώνες του, ξεριζώνει από το έδαφος τα χέρια πάνω στα οποία στηριζόταν ο Αιθίοπας για να μην ακουμπήσει καταγής το στέρνο του, του φέρνει τα μπράτσα πίσω από το κεφάλι του και, τραβώντας τα πρός τους ώμους και πρός τις κλείδες, τον αναγκάζει να ξαπλώσει με την κοιλιά καταγής.
 そうなるやいなや、両手をエティオピア人の太い腹に巻き付けて掴み、踵で続け様に激しく打ち始めたのです。両方の踝と足首に彼の力の全部を込めて打ったのです。そうして、エティオピア人に平衡感覚を失わせて跪かせたのです。そして、テアゲニスは、エティオピア人の両足に上がり、鼠蹊部に自分の膝を抉じ入れたのです。そして、エティオピア人が彼の胴が地面に着いてしまわない様に支えている両手を大地から打ち払ったのです。そして、腕を彼の頭の後ろに持って行ったのです。そうして、腕を、両肩の方に、鎖骨の方に引っ張ったのです。そして、エティオピア人に、地面に腹這いになる他ない様にしたのです。
posted by kyotakaba at 14:18| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年10月02日

エティオピア物語 第十巻 32-1

 Και ακριβώς τη στιγμή που ο Αιθίοπας, αποθρασυμένος από την ιδέα πώς είχε νικήσει, ορμούσε πάλι εναντίον του και είχε ήδη σηκώσει το χέρι έτοιμος να του καταφέρει το τρίτο χτύπημα, παραμερίζει ξαφνικά ο Θεαγένης σκυφτός αποφεύγοντας την επίθεση, πιάνει με το δεξιό του χέρι το αριστερό μπράτσο του αντιπάλου του και συνάμα το τραβάει πρός το έδαφος με την ίδια την ορμή του δικού του χτυπήματος που είχε καταφερθεί στο κενό・ αναδύεται ύστερα κάτω από τη μασχάλη του, σκαρφαλώνει πάνω στη ράχη του και,

 当にその瞬間、エティオピア人は、既に勝ったと言う思いで大胆になっていたので、もう一度、テアゲニスに飛び掛かったのです。もう手は挙げて、三撃目の攻撃が直ぐ出来る様にしていたのです。すると、突然に、テアゲニスは身を躱して、攻撃を避けたのです。そして、右手で相手の左腕を掴みました。それと同時に、まだ空中にあった攻撃の勢いを使って、相手を地面に向けて引っ張ったのです。すると、エティオピア人の腰から下は浮き上がり、背中より上に上がったのです。
posted by kyotakaba at 11:54| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年09月30日

エティオピア物語 第十巻 31-6

 Αμέσως λοιπόν, παρόλο που πολύ λίγο είχε κλονιστεί από το χτύπημα, προσποιήθηκε πόνο μεγαλύτερο από τον πραγματικό και άφησε εκτεθειμένο το άλλο μέρος του λαιμού του στα χτυπήματα του αντιπάλου. Κι όταν ο Αιθίοπας τον χτύπησε και πάλι, υποχώρησε ένα βήμα κάνοντας τάχα πώς ήταν έτοιμος να σωριαστεί καταγής.

 そうして、テアゲニスは、直ぐに、打撃からはほとんど衝撃は受けなかったのですが、実際よりもずっと大層に痛む様な振りをして、首の反対側を晒したままにしておいたのです。そして、エティオピア人がもう一度、彼を打ちつけると、一歩後ろに下がって、如何にも、地面にばったりと倒れそうにしたのです。
posted by kyotakaba at 11:14| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年09月29日

エティオピア物語 第十巻 31-5

 Όσο για τον Θεαγένη, που από παιδί φοιτούσε στα γυμναστήρια και ήταν τέλεια εξασκημένος σε όλα τα τεχνάσματα της πάλης, ενός αγώνα που τελούνταν πρός τιμήν του Ερμή, είχε μάθει πώς έπρεπε να υποχωρεί στην αρχή δοκιμάζοντας τη δύναμη του ανταγωνιστή του και να μη ρίχνεται από την πρώτη στιγμή πάνω σ’ έναν αντίπαλο πελώριο σε όγκο και εξαγριωμένο σαν θηρίο, αλλά να καταπολεμά τη βάναυση σωματική ισχύ με γνώση και σοφία.

 一方のテアゲニスについてはです。彼は子供の時から身体訓練場に通っていました。レスリングの技術はその全部について、完璧に練習していたのです。ヘルメス神に捧げられる行われる試合についての技術は完璧に鍛錬を積んでいたのです。そうした彼は、戦いの最初では、退き下がらなければならないと言うことを学んでいたのです。そうして、自分の相手の力を試してみるのです。また、最初の瞬間に、獣のように獰猛に、体格の大きな相手に飛び掛かってはいけない、と言うことを学んでいたのです。そうではなく、知識と智慧を備えた身体的力で、無作法な相手を完全に打ち倒さなければならない、と学んでいたのです。 

posted by kyotakaba at 13:32| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年09月28日

エティオピア物語 第十巻 31-4

 Ο Αιθίοπας τον κοίταζε με περιπαιχτικό χαμόγελο και, με ειρωνικά νεύματα, έδειχνε την περιφρόνησή του πρός τον αντίπαλο. Ξαφνικά, ρίχνεται καταπάνω του και, με χέρι βαρύ σαν ρόπαλο, τον χτυπάει στον αυχένα με τόση δύναμη, ώστε το χτύπημα ακούστηκε ώς πέρα ενώ ο ίδιος στάθηκε καμαρωτός με το ίδιο πάντα βλακώδες χαμόγελο.
 エティオピア人は、馬鹿にした笑いを浮かべて、テアゲニスを見詰めました。そして、見下した様な目配せをして、相手に対して軽蔑を与えたのです。突然、テアゲニスに飛び掛かったのです。混紡の様な重い手で、うなじを打ちました。あまりに強かったので、打った音が、威張って立っている彼の向こうまで聞こえたのです。いつもと同じ愚かしい笑いを浮かべていました。
posted by kyotakaba at 08:26| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする