2016年11月29日

エティオピア物語 第九巻 24-2

 ≪ Καλά κάνατε ≫, είπε ο Υδάσπης, ≪ που μου το θυμίσατε・ γιατί τους φέρατε σε ώρα ταραχής και δεν τους καλοπρόσεξα. Άς πάει λοιπόν κάποιος να τους φέρει και άς έλθουν και οι υπόλοιποι αιχμάλωτοι ≫. Κι αμέσως οδηγήθηκαν μπροστά του : κάποιος πήγε τρέχοντας στις σκευοφόρους και είπε στους φρουρούς τους να τους οδηγήσουν το γρηγορότερο στο βασιλιά. Κι εκείνοι ρώτησαν κάποιον φρουρό που ήταν μιξοβάρβαρος που τους πήγαιναν・ κι όταν εκείνος είπε ότι ο βασιλιάς Υδάσπης επιθεωρεί τους αιχμαλώτους, ≪ θεοί σωτήρες ! ≫ ανέκραξαν με μιά φωνή οι δυό νέοι στο άκουσμα του ονόματος του Υδάσπη・ γιατί ώς εκείνη τη στιγμή αμφέβαλλαν άν ήταν αυτός ο βασιλιάς ή κάποιος άλλος.

μιξοβάρβαρος : Που ανήκει σε έθνος αποτελούμενο από διάφορα βάρβαρα φύλα

 イダスピス王はこう言いました。「よくやった。君らは、それを思い出させてくれた。こんな混乱の時に、君たちはそれらを連れて来たのだから、私は、二人を、まだよく見ていないのだ。それでは、誰かにそれらを連れて来させよう。それに、他の捕虜も来させよう。」 直ぐに、二人は王の前に連れて来られました。誰かが走って荷車のところに行ったのです。そして、警護兵たちに、二人を、早急に、王のところに連れて行く様に言ったのです。彼らは、一人の警護兵に、二人を連れて行く様に頼んだのです。その警護兵は、蛮族の男でした。警護兵たちが、イダスピス王が捕虜を詳しく調べるのだ、と言うと、二人の若者は、イダスピス王の名前を聞いて、声を一つにして、「救いの神々よ!」と大声で叫んだのです。と言うのも、二人は、その時までは、もしかしたら、その王と言うのは、もしかしたら、他の王ではないかと、疑っていたからなのです。
posted by kyotakaba at 13:27| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月28日

エティオピア物語 第九巻 24-1

 Μετά από αυτόν παρουσιάστηκαν εκείνοι που αιχμαλώτισαν τον Θεαγένη και τη Χαρίκλεια και ≪ βασιλιά μου ≫, είπαν, ≪ τα δικά μας λάφυρα ούτε χρυσάφι είναι ούτε πολύτιμα πετράδια, πράγματα που στην Αιθιοπία είναι φτηνά και βρίσκονται στα ανάκτορα σωρός, αλλά κόρη σου φέρνουμε και νέο αγόρι, αδέλφια μεταξύ τους και Έλληνες, που στο ανάστημα και στην ομορφιά, εκτός από σένα βέβαια, όλους τους ξεπερνούν・ γι’ αυτό και αξιώνουμε να μη μείνουμε αμέτοχοι στη μεγαλοδωρία σου ≫.

 その兵士の後ろに、テアゲニスとハリクレアを捕えた者たちが現れて、こう言いました。「王様、この私たちの戦利品、それが金であっても宝石であってもですが、エティオピアにあっては、安価な品物です。宮殿には、山と盛られているのですから。ですが、私たちが、王様の下に連れて来た、娘と若者は、彼らは兄妹ですが、そしてギリシャ人ですが、その背丈、美しさでは、この二人は、他の誰よりも勝っております。もちろん、王様は別です。ですから、私たちが王様の豪儀さに与らないままで終わることのない様に、お願い申し上げます。」
posted by kyotakaba at 13:18| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月25日

エティオピア物語 第九巻 23-5

 Χαμογέλασε τότε ο Υδάσπης και ≪ τί πιό βασιλικό ≫, είπε, ≪ από το να μην υστερήσει η γενναιοδωρία μου από τη φιλοχρηματία του; Εξάλλου και ο νόμος του πολέμου επιτρέπει να σκυλεύει τον αιχμάλωτο εκείνος που τον πιάνει. Ώστε άς φύγει παίρνοντας με την άδειά μου εκείνο που, και χωρίς τη θέλησή μου, εύκολα θα μπορούσε να κρατήσει κρύβοντάς το ≫.

 イダスピス王は笑って言いました。「その者の拝金主義よりも、私の大様さが劣らない様にすることよりも、もっと王者らしいことがあるだろうか? その上に、戦争の法では、捕えた者がその捕虜から強奪することを許されているのだ。それだから、その者に、私の許可を与えて持って行かせようではないか。私の本意ではないけれど、この者がそれを隠して持っていることは簡単に出来るだろう。」
posted by kyotakaba at 13:49| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月24日

エティオピア物語 第九巻 23-4

 Και συνάμα του έδειχνε τον τελαμώνα του σατράπη στολισμένον με εγκόλλητα πολύτιμα πετράδια, έργο τόσο πολλών ταλάντων, ώστε πολλοί από τους παρευρισκόμενους φώναξαν ότι αυτό είναι κειμήλιο βασιλικό και δεν ταιριάζει να το πάρει ιδιώτης.

 そう言うと同時に、兵士は王に、一枚の太守の飾り帯を見せたのです。宝石がしっかりくっついていました。大変な職人の仕事の品です。すると、居合わせた者たちの中の多くが叫んだのです。その帯は王家の財宝で、平民が取るには相応しくない、と言ったのです。
posted by kyotakaba at 14:17| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月23日

エティオピア物語 第九巻 23-3

 Και όταν παρουσιάστηκε ο στρατιώτης που είχε αιχμαλωτίσει τον Ορονδάτη, ≪ ζήτησε ό,τι θέλεις ≫, του είπε ο Υδάσπης. Κι εκείνος ≪ δεν χρειάζεται να ζητήσω τίποτε, βασιλιά μου ≫, είπε・ ≪ άν και συ το εγκρίνεις, αυτό που έχω μου είναι αρκετό・ το πήρα από τον Οροονδάτη, όταν, κατά την προσταγή σου, του έσωσα τη ζωή ≫.
兵士の台詞の中の繰り返される το は、λάφυρο かと思います。
το εγκρίνεις、το πήρα από τον Οροονδάτη 、 一人の兵士が現れました。その兵士はオロンダティスを捕えた兵士でした。すると、イダスピス王はその兵士に「お前が欲しいものは何でも言いなさい。」と言ったのです。兵士はこう言いました。「王様、私は何もお願いする必要がありません。王のご命令で、オロンダティスの命を助けた時に、あの方から盗った戦利品があるのですが、それを王がお認め下さるのならば、私には、それで十分なのです。」
posted by kyotakaba at 11:44| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月22日

エティオピア物語 第九巻 23-2

 Και την επομένη, καθισμένος σε ψηλό βάθρο ο Υδάσπης μοίρασε στους πολεμιστές του τα υποζύγια και τα άλογα και όλα τα άλλα λάφυρα που είχαν βρεθεί στην πόλη ή στο πεδίο της μάχης εξετάζοντας με ακρίβεια τί είχε πράξει ο καθένας και ανταμείβοντάς τον κατά την αξία του.

 翌日、高い台座に座ったイダスピス王は、王配下の軍人たちに荷役家畜や馬それにすべての戦利品を分け与えたのです。それらの戦利品は、都市か戦場にあったものなのです。各人が何を行ったかを正確に調べて、その価値に応じて褒美を出したのです。
posted by kyotakaba at 12:25| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月21日

エティオピア物語 第九巻 23-1

 Και ο Υδάσπης, αφού τους ευχαρίστησε για τα καλά τους λόγια, αποσύρθηκε στη σκηνή του για να αναλάβει δυνάμεις. Κάλεσε σε συμπόσιο τους πιό διακεκριμένους Αιθίοπες καθώς και τους ιερείς της Συήνης και επέτρεψε και στο υπόλοιπο στράτευμα να γιορτάσει, ενώ οι Συηναίοι προμήθευσαν στο στρατό πολλά κοπάδια βόδια και πρόβατα και κατσίκια και χοίρους είτε ως δώρο είτε και επί χρήμασι.

 イダスピス王は、司祭たちが言ったことに対して、礼を述べました。そして、回復して力を取り戻す為に、自分の天幕に引っ込んだのです。そして、宴席に、重立ったエティオピア人たちを呼びました。シイニーの司祭たちも、同様に呼んだのです。それから、軍隊の残りの者たちに勝利を祝うことを許したのです。一方、シイニーの人たちは、エティオピアの軍隊に、必要なたくさんの牛や羊や豚の群れを調達してあげたのです。それは、贈り物としてであったり、代金を貰ってであったりしたのです。
posted by kyotakaba at 13:40| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月16日

エティオピア物語 第九巻 22-7

 ≪ αλλά όλ’ αυτά τα θαύματα ≫, είπε ο Υδάσπης, ≪ δεν είναι αίγυπτιακά・ είναι αιθιοπικά : τον ποταμό αυτόν είτε και θεό, όπως εσείς πιστεύετε, και όλα τα ποτάμια κήτη τα στέλνει εδώ η χώρα των Αιθιόπων και σωστό είναι να τη σέβεστε εφόσον είναι μάνα του θεού σας ≫. ≪ Μα και βέβαια τη σεβόμαστε ≫, είπαν οι ιερείς, ≪ για όλους αυτούς τους λόγους και διότι έχει αναδείξει εσένα σωτήρα και θεό μας ≫.

 イダスピス王はこう言いました。「これらはすべて見事です。けれども、エジプト的ではありません。エティオピア的です。河についても神についても、貴方たちが信じている通りなのですけれど。河鯨の仲間は、そのすべてが、エティオピアの国から送り出されているのです。ですから、それが貴方たちの神の源なのですから、それを崇めるのが正しいでしょう。」 司祭たちはこう言いました。「私たちは神の源を崇めています。それでも、あらゆる理由で、神の源は、貴方様を私たちの救世主、神に選び出されたのです。それだからなのです。」
posted by kyotakaba at 13:59| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月15日

エティオピア物語 第九巻 22-6

 τίποτε λιγότερο δεν είναι ο Νείλος από το έτος το ίδιο κι αυτό το επιβεβαιώνει και το όνομά του, του οποίου τα στοιχεία, μετρημένα σε ψηφία, κάνουν συνολικά τρακόσιες εξήντα πέντε μονάδες, όσες δηλαδή και οι μέρες του έτους・ και, ενώ έλεγαν αυτά και άλλα ακόμα περισσότερα μιλώντας για τις ιδιαίτερες χάρες φυτών και λουλουδιών και ζώων,

 ナイル河と一年とは、同じことが決して少なくはないのです。それを、ナイルと言う名前で裏付けてみましょう。その名前の各要素[ 文字 ]で、数字が数えられるのです。その総計は、三百六十五です。[ Ν=50、ε=5、ί=10、λ=30、ο=70、ς=200 ] それは、一年の日数なのです。さらに、ナイルの文字は、植物や花々や動物のそれぞれのよいところを教えているのです。 ギリシャ数字は、ギリシャ文字を当てる。 
Greek numerals - Wikipedia
posted by kyotakaba at 13:44| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月14日

エティオピア物語 第九巻 22-5

 Και μιλώντας για τα Νειλώα, εξεθείαζαν οι ιερείς τη γιορτή ανεβάζοντας στα ουράνια τον Νείλο, αποκαλώντας τον Ώρο και ζείδωρο και σωτήρα όλης της Αιγύπτου και ιδιαίτερα της Κάτω, πατέρα και δημιουργό, εφόσον κάθε χρόνο κατεβάζει νέα ιλύ, γι’ αυτό και ονομάζεται Νείλος・ αυτός, έλεγαν, αναγγέλλει τις εποχές του έτους, το καλοκαίρι με τις πλημμύρες, το φθινόπωρο με την υποχώρηση των νερών του, την άνοιξη με τα λουλούδια που φυτρώνουν σ’ αυτόν και με τις ωοτοκίες των κροκοδείλων και, μ’ ένα λόγο,

 それから、司祭たちは、ナイル河の祭りについて話したのですが、それは、ナイル河を空に上がらせるものだと、賞讃したのです。そして、司祭たちは、ナイル河を、多産で、全エジプトと下エジプトのそれぞれの土地の救世主であり、父なる創造主ホルス神と呼ぶのです。それは、毎年、新しい汚泥を齎すからなのです。新しい ( ネア )、汚泥 ( イリス ) だから、ナイルと名付けられたのです。司祭たちは、こう言いました。ホルス神はその年の季節を告げるのです。洪水の夏、水が退く秋、鰐の孵化と同じ時に、生えて来る花々の春、を告げるのです。それには、ある理由があるのです。 11月15日 訂正 
洪水の夏、水が退く秋、ある理由で、鰐の孵化と同じ時に、生えて来る花々の春、を告げるのです。

洪水の夏、水が退く秋、鰐の孵化と同じ時に、生えて来る花々の春、を告げるのです。それには、ある理由があるのです。 
posted by kyotakaba at 14:25| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月10日

エティオピア物語 第九巻 22-4

 Του έδειξαν επίσης και τους ωροδείκτες του ηλιακού ρολογιού που δεν ρίχνουν σκιά κατά το μεσημέρι εφόσον οι ακτίνες του ήλιου, κατά τις θερινές τροπές, πέφτουν ακριβώς κατακόρυφα στην περιοχή της Συήνης και, φωτίζοντας ολόγυρα τους ωροδείκτες, δεν επιτρέπουν να δημιουργηθεί σκιά・ για τον ίδιο λόγο καταυγάζονται ώς το βάθος και τα νερά των φρεάτων. Όλ’ αυτά βέβαια δεν έκαμαν μεγάλη εντύπωση στον Υδάσπη・ παρόμοια συμβαίνουν και στη Μερόη της Αιθοπίας.

 それから、司祭たちは、王に、自分たちが使っている日時計の針を見せたのです。針は影を落としていませんでした。夏の季節の間、昼間には、太陽の光線は、シイニーの辺りには、本当に真っ直ぐに落ちて来て、時計の周り全体を照らすのですから、影を作ることを許さないのです。同じ理由、太陽の光線が真っ直ぐ落ちるので、井戸の底と水は、明々と照らされるのです。それらすべてのことは、実際には、イダスピス王には強い印象を与えませんでした。エティオピアのメロイでは、同じようなことが起こるのです。
posted by kyotakaba at 13:40| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月09日

エティオピア物語 第九巻 22-3

 κι εκείνοι του έδειξαν το υπόγειο φρέαρ, ένα νειλομέτριο παραπλήσιο με εκείνο της Μέμφιδος, κατασκευασμένο με τετράγωνες πελεκητές πέτρες και χαραγμένο με γραμμές που απείχαν έναν πήχη η μιά από την άλλη・ στις γραμμές αυτές φτάνει το νερό του Νείλου καθώς διηθείται υπογείως και έτσι, από τον αριθμό των χαραγμάτων που καλύπτονται ή αποκαλύπτονται, πληροφορούνται οι ντόπιοι πόσο ανεβαίνουν ή υποχωρούν τα νερά και μετράνε τις πλημμύρες ή τις λειψυδρίες.νειλομέτριο : αρχιτεκτονική κατασκευή για τη μέτρηση της στάθμης του Νείλου. 

 司祭たちは、王に、地下の水源を教えました。それは、メンフィスのネイロメティリオ[ ナイル河の水位を測定する古代の建造物 ]と似たものでした。ネイロメティリオは、正方形に切り出された石で出来ています。石には線が刻んであります。線は、一ピヒーの間隔があります。ナイル河の水が地下に染み込んで、そのネイロメティリオの線に届きます。そうすると、隠れたり見える様になったりする刻み込まれた数字で、地元の人たちは、水が上がって来ているのか退いて行っているのかが分かるのです。そして、氾濫しているのか旱魃なのかを測定するのです。   
νειλομέτριο を説明している web ページ: 
Νειλόμετρο - Αρχαιολογία Online 

NEILOMETRO.gif
posted by kyotakaba at 13:02| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月08日

エティオピア物語 第九巻 22-2

 Και όταν πιά μπήκε μέσα στην πόλη ανεβασμένος πάνω στον ελέφαντα σαν πάνω σε άρμα, επιδόθηκε αμέσως σε ιεροτελεστίες και σε ευχαριστήρια λατρεία πρός τους θεούς. Ύστερα, ρώτησε τους ιερείς ποιά ήταν η αιτία των Νειλώων και άν είχαν να του δείξουν κάτι παράδοξο ή αξιοθέατο στην πόλη τους・

 戦車に載せされたかのように、象の上に乗った王は、都市に入ると直ぐに、神々に対する感謝の礼拝と神聖な儀式に没頭したのです。それから、司祭たちに、ナイル河の祭事の根本は何なのかを尋ねたのです。そして、シイニーの都市の他と違う所、あるいは、見る価値があるものは何なのかを、教えてくれないかと言ったのです。
posted by kyotakaba at 11:57| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月07日

エティオピア物語 第九巻 22-1

 Αυτά τα λόγια αντάλλαξαν κι ύστερα ο Υδάσπης τον παίνεψε και τον έστειλε στη Συήνη παραγγέλλοντας στους γιατρούς να τον φροντίσουν με τον καλύτερο τρόπο. Εν συνεχεία κατευθύνθηκε και ο ίδιος πρός την πόλη μαζί με τους επίλεκτους του στρατού ενώ όλοι οι πολίτες, ανεξάρτητα από ηλικία, βγήκαν να τον προύπαντήσουν ραίνοντας με στεφάνια και άνθη του Νείλου το στρατό του και υμνώντας τον Υδάσπη με επινίκιες επευφημίες.

 こうした会話を取り交わすと、イダスピス王は、オロンダティスを褒め称え、シイニーの都市に送り出したのです。そして、医師たちに、最善の仕方でオロンダティスの看病をするようにと命令を出したのです。引き続いて、王自身も、軍隊の中の精鋭の兵士と共に都市に向かったのです。一方、都市の市民たちは、年齢にも関係無く、全員が、外へ出て、王を歓迎したのです。そして、ナイルに咲く花で作った花輪を王の軍隊に浴びせて、それから、勝利の歓声を挙げて、王を讃えたのです。  


posted by kyotakaba at 14:15| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月03日

エティオピア物語 第九巻 21-4

 ≪ Ίσως δεν ήταν απερισκεψία ≫, αποκρίθηκε ο Οροονδάτης, ≪ να λάβω υπ’ όψη μου το χαρακτήρα του βασιλιά μας που πιό πολύ τιμωρεί εκείνους που δείχνουν έστω και μικρή δειλία στον πόλεμο παρά που επιβραβεύει τους ανδρείους. Αποφάσισα λοιπόν να ριχτώ στον κίνδυνο και ή κάτι μεγάλο και εκπληκτικό να κατορθώσω ― κάτι τέτοια θαύματα γίνονται στον πόλεμο ― ή άν είχα την τύχη να σωθώ, να μπορώ να δικαιολογηθώ λέγοντας πώς έκαμα ό,τι περνούσε από το χέρι μου ≫.ό,τι περνάει από το χέρι μου : κινώ γη και ουρανό : κάνω ό,τι είναι δυνατόν

 オロンダディスはこう答えました。「たぶん、思慮に欠けていると言うことはありませんでした。我らの王は、勇者は褒めたてる一方で、戦いに於いて、それがほんの僅かであっても、怖じ気を見せた者たちは最も強く罰する、と言う気質なのだと、私は看取しているのです。それですから、私は危険に身を投じることを決心したのです。あるいは、ひどく驚くようなことがあって、私が成功を収めるかもしれません、戦いに於いては、そのような奇跡が起こるものです。また、あるいは、幸運にも私が生き残ったとすれば、やれることは全てやったのだと言って、言い訳をすることが出来るからです。」
posted by kyotakaba at 11:15| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月02日

エティオピア物語 第九巻 21-3

 ≪ Έ λοιπόν ≫, είπε ο Υδάσπης, ≪ άν είναι βασιλιάς αληθινός και όχι τύραννος, θα τον επαινούσε και θα τον άφησε να φύγει φορτωμένος δώρα : επαινώντας τον ξένο θα παρακινούσε τους δικούς του να επιδείξουν ανάλογο ζήλο. Αλλά, καλέ μου άνθρωπε, λές βέβαια ότι είσαι πιστός, πρέπει όμως να παραδεχτείς ότι είσαι και απερίσκεπτος, αφού τόσο παράτολμα αντιπαρατάχτηκες σε τόσες μυριάδες ≫.

 イダスピス王は、こう言いました。「それでは、僭主ではなくて、本物の王ならば、私の忠臣を褒め称えるだろうし、贈物を背負わせて好きに帰させるだろう。本当の王は、外国人を褒め称えて、自分自身の臣下たちに、同じような熱意を示すように、強く勧めるものなのだよ。しかしだ、君。君は、自分が忠実であると、確かに言ったのだ。だが、君は、自分が思慮に欠けていると言うことは、認めなければならない。君は、こんなにも無数の敵に対して、あまりにも無謀に陣を張ったからだ。」
posted by kyotakaba at 13:26| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月01日

エティオピア物語 第九巻 21-2

 Κι εκείνος ≪ άπιστος σε σένα ≫, είπε, ≪ αλλά πιστός στον κυριό μου ≫. Και ο Υδάσπης ≪ τώρα λοιπόν που έπεσες στα χέρια μου ≫, τον ξαναρώτησε, ≪ ποιά τιμωρία ορίζεις για τον εαυτό σου; ≫ ≪ Εκείνην ≫ είπε ο Οροονδάτης, ≪ που θα επέβαλε ο δικός μου βασιλιάς άν συνελάμβανε έναν δικό σου στρατηγό που σου έχει παραμείνει πιστός ≫.

 その者は言いました。「貴方には不忠です。ですが、私の主人には忠実なのです。」 すると、イダスピス王は、再度、その者に尋ねました。「それでは。貴方が私の手に落ちた今、貴方自身にどんな罰を下すのだね?」 オロンダティスは言いました。「我が王が、貴方にずっと忠実な将軍を捕まえたとしたら、その者に科すだろう罰をです。」
posted by kyotakaba at 14:07| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月31日

エティオピア物語 第九巻 21-1

 Ο Αιθίοπας οδήγησε τον αιχμάλωτό του στον Υδάσπη. Κι εκείνος, βλέποντάς τον ετοιμοθάνατο και βουτηγμένον στο αίμα, του σταμάτησε την αιμορραγία με κάποια επωδή που έψαλαν οι ειδικευμένοι σ’ αυτά και, αποφασισμένος να του σώσει, ει δυνατόν, τη ζωή, ≪ φίλε μου ≫, του είπε ενθαρρυντικά, ≪ όσο εξαρτάται από τη δική μου γνώμη, η σωτηρία σου είναι εξασφαλισμένη. Είναι ωραίο να νικάς τον εχθρό με μάχες, όταν στέκει όρθιος, και με ευεργεσίες όταν είναι πεσμένος・ αλλά τί σ’ έκανε να αποδειχθείς τόσο άπιστος; ≫

 一人のエティオピア人が、彼が捕まえた捕虜をイダスピス王の下へ連れて来ました。王は、その者が、瀕死で血に塗れているのを見ると、その者の為に何かの呪文を唱え、出血を止めてやりました。その呪文は、熟練した呪術師が、人が出血している時に唱えるものでした。王は、出来るのなら、その者の命を救おうと心を決めていました。王は、その者に、励ますように、こう言いました。「君、君の身の安全が万全かどうかは、私の考え次第なのだ。君が敵を打ち負かすのは素晴らしいことだ。たとえ、敵が真っ直ぐ立っていても、神の計らいで倒れていても、打ち負かすのは素晴らしいことだ。だが、君がこれほど不忠なのを君自身に証させたのは、何だろうね?」 11月1日訂正: 
君がどれほど不誠実なのかを君自身に証させるのは、何だろうね?
→ 
君がこれほど不忠なのを君自身に証させたのは、何だろうね?
posted by kyotakaba at 14:32| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月26日

エティオピア物語 第九巻 20-6

 Τιμωρήθηκε πάντως αμέσως χτυπημένος με βέλος από κάποιον Αιθίοπα που αναγνώρισε το σατράπη και, ακολουθώντας τη διαταγή, ήθελε να τον διαφυλάξει ζωντανό αλλά και είχε αγανακτήσει με το εγχείρημα του Αχαιμένη : θεώρησε άδικο να φεύγει κανείς μπροστά στον εχθρό και την ίδια ώρα να πλήττει τους δικούς του επωφελούμενος από τη συμφορά για να εκδικηθεί, όπως έδειχναν τα πράγματα, προσωπικό εχθρό.

 兎にも角にも、襲撃は直ぐに阻止されたのです。エティオピア人の誰かの矢で阻止されたのです。そのエティオピア人は太守を見分けることができたのです。そして、命令に従って、太守を生きたままにしておきたかったのです。それだから、アヘメニスの暴挙にはひどく憤慨したのです。アヘメニスは、誰であっても、敵を前にして逃げ出すのは、間違っていると思っていたのです。そして、その同じ瞬間に、様々なことが明らかになったのです。そして、アヘメニスは、今こそ、混乱に乗じて、自軍に打ち掛り、自分の個人的な敵に復讐をする時だと思ったのです。  

την ίδια ώρα να πλήττει τους δικούς του のところ、
του は、アヘメニスだと思う。
その前の、τους δικούς は複数なので、自分たちの軍隊と言うことなのではないかと思った。
posted by kyotakaba at 14:41| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月25日

エティオピア物語 第九巻 20-5

 Εκεί λοιπόν πιάστηκε και ο ίδιος αφού προηγουμένως, επωφελούμενος από την ταραχή της φυγής, προσπάθησε να τον σκοτώσει ο Αχαιμένης, ο γιός της Κυβέλης ( ήδη είχε μάθει όλα όσα συνέβησαν στη Μέμφιδα και είχε μετανιώσει για την καταγγελία του εναντίον της Αρσάκης αφού είχαν πιά καταστραφεί τα αποδεικτικά στοιχεία ), αλλά δεν είχε κατορθώσει να του επιφέρει θανατηφόρο χτύπημα.

 そこで、オロンダティスその人も、捉まえられたのです。その前に、敗走の混乱に乗じた、キベリーの息子である、アヘメニスは、オロンダティスを殺そうとしていたのでした。( アヘメニスは、メンフィスで起こったことのすべてをもう知っていたのです。それで、アルサキを裏切る密告をしたことを後悔していたのです。証拠になるものは、もう、完全に無くされているのですから。 ) けれども、アヘメニスは、オロンダティスに致命的な一撃を与えることができなかったのです。
posted by kyotakaba at 13:57| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする