2017年07月31日

エティオピア物語 第十巻 27-1

 Και όταν πιά είχαν παρουσιαστεί όλες σχεδόν οι πρεσβείες και ο βασιλιάς είχε ανταμείψει την καθεμιά με αντίστοιχα και πολύ συχνά με πολυτιμότερα από τα δικά της δώρα, προσήλθαν τελευταίοι οι πρέσβες των Αυξωμιτών που δεν ήταν φόρου υποτελείς, αλλά φίλοι και σύμμαχοι και, ως συγχαρητήρια δώρα για τα κατορθώματά του, του πρόσφεραν διάφορα ζώα και, μεταξύ αυτών, ένα αλλόκοτο και θαυμαστό είδος ζώου, σαν καμήλα στο μέγεθος και σαν πάρδαλη στο χρώμα του δέρματος που ήταν διάστικτο με ποικιλόχρωμες βούλες.

 こうして、ほとんどすべての大使が姿を現す、王が、それぞれに相当の報奨を、それの屢々自身がもらった贈物よりも高価なのでした、与え終わると、最後のアウクソミトの大使が遣って来ました。彼らは、税を納める領臣ではなかったのですが、友好の国の人々であり、共に戦った人々だったのです。彼らは、王に、諸々の武勲のお祝いとして、様々な動物を贈ったのです。その中に、一頭の風変わりな驚く様な形状をした動物がいました。大きさは駱駝くらいで、皮膚の色は、点々と多色の斑のある玉虫の様なのです。  Τραχύπτερις η παρδαλή - Βικιπαίδεια


posted by kyotakaba at 13:57| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月26日

エティオピア物語 第十巻 26-3

 ≪ Για μένα ≫, είπε ο Υδάσπης, ≪ είναι πολυτιμότερα από τα πιό πλούσια δώρα : χάρη σ’ αυτά είμαι σε θέση σήμερα να δέχομαι όλα τ’ άλλα ≫. Τούς ρώτησε ύστερα άν έχουν κάποια επιθυμία και, όταν αυτοί του ζήτησαν να τους μειώσει τους φόρους, τους έδωσε πλήρη απαλλαγή για δέκα χρόνια.

 イダスピス王はこう言いました。「私にとっては、最も高価な贈物よりも、もっと価値あるものだ。この弓と矢の御陰で、他の贈り物を受け取れると言う席に、今日、私は居るのだから。」 それから、彼らに、何か希望があるのかと尋ねたのです。そして、彼らが税金を減らしてくれる様にお願いすると、王は、十年間に亘る全額免除を与えたのです。
posted by kyotakaba at 13:44| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月25日

エティオピア物語 第十巻 26-2

 Κατόπιν παρουσιάστηκαν οι πρεσβευτές της Τρωγλοδυτικής προσφέροντας χρυσάφι εξορυγμένο από μυρμήγκια και ένα ζευγάρι γρύπες ζεμένους με χρυσές αλυσίδες. Μετά από αυτούς προσήλθε η πρεσβεία των Βλεμμύων. φέρνοντας τόξα και αιχμές βελών από οστά τεράστιων ερπετών πλεγμένα σε στεφάνι. ≪ Αυτά είναι τα δικά μας δώρα, βασιλιά ≫, είπαν προσφέροντας τα・ ≪ υστερούν βέβαια σε πλούτο από των άλλων, αλλά εσύ ο ίδιος είσαι μάρτυρας ότι έχουν ευδοκιμήσει στη μάχη κατά των Περσών πλάι στο ποτάμι ≫.

 それに続いて、トログロディティキの大使たちが入って来ました。そして、蟻に依って採掘された金塊と金の鎖で繋がれたグルフィンの番いを差し出したのです。彼らの後には、ブレミスの大使が遣って来ました。弓を背負っていました、そして、巨大な爬虫類の骨で出来た尖った矢を、冠に編み込んでいたのです。それらを差し出しながら、こう言ったのです。「これらは、私たちの贈物です、王様。これらは、確かに、富と言う点では他の方々に劣っています。けれども、貴方様ご自身が、河の側のペルシャ軍との戦いに於いて、この弓と矢が功を奏したと言うことの証人であるのです。」
posted by kyotakaba at 13:38| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月24日

エティオピア物語 第十巻 26-1

 Δέχτηκε ο βασιλιάς τα δώρα τους και συγκατένευσε στο αϊτημά τους να αφεθούν ελεύθεροι κάποιοι συμπατριώτες τους που είχαν καταδικαστεί και ήταν από καιρό στη φυλακή. Προσήλθαν ύστερα οι πρεσβευτές της Ευδαίμονος Αραβίας και γέμισαν τον τόπο με τις ευωδίες της κανέλας, της κάσιας και του κινναμώμου και των άλλων πανάκριβων αρωμάτων που κάνουν να μοσχοβολά η γή της Αραβίας.

 王は、それらの贈物を受け取りました。そして、彼らの同郷人で、刑を宣告されて以来牢獄に居る者たちを自由にすると言う要求を承認したのです。それから、豊かなアラビアの大使たちが入って来ました。彼らは、辺りを、シナモンとカッシアそれにニッケイの薫り、それにまた非常な高価な香水の薫りで満たしたのです。そういった物が、アラビアの土地を好い薫りにさせているのです。  


posted by kyotakaba at 13:48| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月19日

エティオピア物語 第十巻 25-2

 Και λέγοντας αυτά, πρόσταξε να του προσκομίσουν έναν τεράστιο ηλικιωμένο ελέφαντα. Έφεραν το ζώο και ο μεν γίγαντας το δέχτηκε κατευχαριστημένος, ο δε δήμος ξέσπασε όλος μαζί σε γέλια, ευχαριστημένος από το αστειό του βασιλιά και παρηγορημένος, με το περιγέλασμα της μεγαλαυχίας του δούλου, για την ταπείνωση που ένιωσε. Μετά από αυτόν, παρουσιάστηκαν οι πρεσβευτές των Σηρών προσκομίζοντας νήματα και υφάσματα των υφαντών του τόπου τους, μιά εσθήτα πορφυρή και μιά κατάλευκη.

 王はこう言うと、一頭の巨大な年老いた象を連れて来る様に命じたのです。召使たちが象を連れて来ると、巨人はとても喜んでこれを迎えたのです。一方、市民たちは、全員が一緒に、笑い出したのです。市民たちは、王の冗談に喜んで、奴隷の大言壮語に対する軽蔑に溜飲を下げたのです。大衆は、奴隷の大言に屈辱を感じていたのですから。こうした出来事の後、シリアの大使たちが現れました。糸やシリアで織られた布と古代紫の着物を一振り、純白の着物を一振りとを差し出したのです。
posted by kyotakaba at 13:33| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月18日

エティオピア物語 第十巻 25-1

 Πλησίασε εκείνος και προσκύνησε τον Υδάσπη και ήταν μεγαλόσωμος σαν τους παμπάλαιους ανθρώπους・ τέτοιο ήταν το ανάστημά του, ώστε, ενώ είχε σκύψει για να φιλήσει το γόνατο του βασιλιά, λίγο ακόμα και θα έφτανε στο ύψος αυτούς που κάθονταν πάνω στο βάθρο. Και χωρίς να περιμένει να τον προστάξουν, έβγαλε τα φορέματά του και στάθηκε γυμνός προκαλώντας όποιον ήθελε να παραβγεί μαζί του με όπλα ή και χωρίς. Και καθώς κανείς δεν παρουσιάστηκε παρά τις επανειλημμένες επικλήσεις που έκαμε ο κήρυκας κατά την προσταγή του βασιλιά, ≪ θα σου δοθεί ≫ είπε ο Υδάσπης, ≪ αντάξιό σου έπαθλο ≫.

 その男は近づいて来て、イダスピス王にお辞儀をしました。巨体でした、まるで、太古の人間の様でした。その様な身長だったので、王の膝に口付けするのに身を屈めたのです。ほんの少し屈めただけで、台の上に座っている高さに届いたのです。そして、メロイボスやイダスピス王が彼に命じるのを待つこともなく、自分の身に着けているものを脱ぎました。そして、裸で立ったのです。男は、自分と競いたいと思うものはいないのかと、挑発したのです。武器を使った戦いでも、使わない戦いでもどちらでも。王の命令で触れ役人が回りました。繰り返してお願いしたのにも拘らず、誰も現れなかったのです。イダスピス王はこう言いました。「お前に相応しい賞を与えよう。」
posted by kyotakaba at 13:04| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月12日

エティオピア物語 第十巻 24-3

 Για λίγο έμεινε άφωνος κι ύστερα ≪ πατέρα μου ≫, είπε, ≪ οι άλλοι πρέσβεις ήλθαν να σε στεφανώσουν για την περίβλεπτη νίκη σου προσφέροντάς σου τα πιό εξαίρετα προϊόντα της πατρίδας τους・ όσο για μένα, θεώρησα σωστό, σε σένα που στον πόλεμο αναδείχτηκες πρώτος απ’ τους γενναίους, να κάμω δώρο ταιριαστό : κάποιον από τούς όμοιούς σου・ έναν άνδρα σου έχω φέρει, στον πόλεμο και στο φονικό αγωνιστή απαράμιλλο, στην πάλι και στην πυγμαχία μέσα στη σκόνη του σταδίου ακατανίκητο ≫. Και λέγοντας αυτά, ένεψε στον άνδρα να προσέλθει.
 ほんの少しの間、押し黙って、それから、メロイボスはこう言いました。「父君、他の大使たちは、父君の目覚ましい勝利のことで、貴方に冠を戴かせに来たのでしょう。そして、彼らの国の選り抜かれた一番の品物を貴方に贈呈するのです。私はですが、戦いで、勇敢な男たちの内でも、一番に勇敢だと名を轟かせた貴方に、私は似付かわしい贈物をするのが、正しいことだと、考えたのです。貴方に似た者の内の一人を贈るのが好いと思ったのです。ある男を私は連れて来ました。戦争でも、真剣勝負でも無敵の男です。また、スタディオンの舞台の拳闘でも無敗の男です。」 こう言うと、男に、入って来る様に合図したのです。
posted by kyotakaba at 14:56| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月11日

エティオピア物語 第十巻 24-2

 τις λεπτομέρειες θα τις μάθεις σε λίγο, τώρα όμως πές μου άν έχεις να διαπραγματευθείς κάτι για το βασίλειό σου ≫. Και ο Μερόηβος, ακούγοντας τη λέξη νύφη, κατακοκκίνισε από χαρά μαζί και αιδημοσύνη, σαν λάμψη ξαφνικής φωτιάς να φλόγισε το μελαψό του πρόσωπο.

 「詳細については、お前も、すぐに分かるだろう。さあ、王国について議論しなければならないことがないか、私に言いなさい。」 メロイボスは、花嫁と言う言葉を聞くと、喜びと恥ずかしさで、真っ赤になりました。まるで、突然の炎の煌めきが彼の褐色の顔を焼いた様でした。
posted by kyotakaba at 11:21| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月10日

エティオピア物語 第十巻 24-1

 Αλλά κι ο ίδιος ο Υδάσπης δεν είχε την υπομονή να τον περιμένει καθισμένος στο θρόνο, αλλά σηκώθηκε να τον προυπαντήσει και, αφού τον αγκάλιασε με πατρική φιλοφροσύνη, τον έβαλε να καθίσει κοντά του και ≪ γιέ μου ≫, του είπε πιάνοντάς του το χέρι, ≪ ήλθες πάνω στην ώρα για να γιορτάσεις μαζί μας τα επινίκια αλλά και για να τελέσεις τη γαμήλια θυσία・ οι προπάτορες και γενάρχες μας θεοί και ήρωες βρήκαν για μας θυγατέρα και για σένα, ως φαίνεται, νύφη・

 一方、イダスピス王は、王座に座ったまま、メロイボスを待つ程の忍耐は持っていなかったのです。直ぐに立ち上がって、出迎えて、直ぐに、父親的愛情を示して抱きしめたのです。そして、自分の側に座らせると、こう言いました。「我が息子よ、お前はちょうどの時に来たのだね。これから、お前は、私たちと共に勝利を祝う、それだけでなく、結婚の生贄も行うのだ。私たちの祖先、開祖の神々、それに、神話の英雄たちが、私たちの娘を捜し出して下さったのだ。そして、お前にとっては、花嫁だと思うぞ。」
posted by kyotakaba at 14:45| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月06日

エティオピア物語 第十巻 23-4

 Και εμφανίστηκε ο Μερόηβος, επιβλητικός παρά την ηλικία του ― ήταν σχεδόν παιδί, μόλις δεκαεπτά ετών, και όμως ξεπερνούσε στο ανάστημα όλους τους παρευρισκόμενους ― , ακολουθούμενος από λαμπρό άγημα υπασπιστών, ενώ ο αιθιοπικός στρατός που στεκόταν γύρω από τη βασιλική σκηνή του άνοιγε δρόμο για να περάσει.

 そして、メロイボスが現れました。年齢に似合わず威厳がありました。メロイボスは、まだ、子供だったのです。やっと十七歳なのです。けれども、背丈では、そこに居合わせた誰よりも、抜きん出ていました。副官たちの輝かしい部隊を引き連れていました。それに対して、王の天幕の側に立っていたエティオピアの兵士が、メロイボスが通れる様に、道を開けたのです。
posted by kyotakaba at 11:23| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月05日

エティオピア物語 第十巻 23-3

 Και ο Ερμωνίας ≪ το ήξερα κύριέ μου ≫, απάντησε・ ≪ ήξερα όμως επίσης ότι όσοι ασκούν το δικό μου έργο οφείλουν, πέρα από κάθε άλλη φροντίδα, να στοχάζονται προπαντός ποιά είναι η κατάλληλη στιγμή για κάθε πράγμα. Συγχώρησέ με λοιπόν άν έλαβα την πρόνοια να μη σε απασχολήσω τη στιγμή που είχες μιά τόσο ευχάριστη συνομιλία με τις βασίλισσες ≫. ≪ Άς έλθει λοιπόν τώρα ≫, είπε ο βασιλιάς κι ο Ερμωνίας έφυγε τρέχοντας κι επέστρεψε σε λίγο έχοντας εκτελέσει την προσταγή.
 すると、エルモニアスはこう答えました。「ご主人様、分かっております。ですけれど、私自身の務めを実行する時は何時でも、それぞれ相反する気遣いがございまして、とりわけ、それぞれの事情を考えて、いつが最も適当な時なのかをじっくり考えなければならない、ということも、また、分かっております。そう言うわけで、王妃樣方と楽しい会話を成されている時に、そちらに王様が注意をお向けにならないでいられる様にと、配慮しましたことを、どうかご勘弁下さいませ。」 王は、「分かった、今直ぐに、メロイボスをこちらに来させる様に。」と言いました。エルモニアスは、走って出て行きました。そして直ぐに、命令を実行して戻って来ました。  

ήξερα όμως επίσης ότι όσοι ασκούν το δικό μου έργο οφείλουν, πέρα από κάθε άλλη φροντίδα, να στοχάζονται προπαντός ποιά είναι η κατάλληλη στιγμή για κάθε πράγμα. のところ、 
όσοι が文の主格で、複数、動詞は、οφείλουν να で、να の前に、挿入句がある。
なので、動詞は、イポタテキィ[ 連用形 ] で、οφείλουν να στοχάζονται [ 考えなければならない。 ] 
ασκούν は、動詞の三人称複数形ではなく、メトヒィ 分詞で、名詞化していると思う。 ただ、すべての[ 実行 ] は、と訳すと、日本語では分かり難いと思う。「すべての[ 実行 ]が熟考しなければならない」という文なのだけれど、日本語では、「私」を主語にして、「私が実行する場合にはいつも」とした方が分かり易いと思う。 


posted by kyotakaba at 14:19| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月04日

エティオピア物語 第十巻 23-2

 ≪ Κοιμισμένο και ηλίθιο πλάσμα ≫, φώναξε ο Υδάσπης, ≪ γιατί δεν μου τον ανήγγειλες αμέσως; Δεν το ήξερες πώς δεν είναι ένας τυχαίος πρεσβευτής, αλλά βασιλιάς και μάλιστα ο γιός του πρόσφατα χαμένου αδελφού μου που εγώ ο ίδιος τον εγκαθίδρυσα στο θρόνο του πατέρα του και σαν δικό μου γιό τον αγαπώ; ≫

 イダスピス王は叫びました。「寝ぼけているのか、馬鹿者。どうして、直ぐに、私に知らせないのか? 彼はその辺の大使ではないと言うことを、お前は分かっていないのか? つい最近亡くなった私の弟の息子、その人なのだ。私自身が、彼の父の地位に就けたのだ。私は、私自身の子供の様に、この子を愛しているのだ、それをお前は分からないのか?」  

posted by kyotakaba at 11:00| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月03日

エティオピア物語 第十巻 23-1

 Κι εκείνος είπε να παρουσιαστούν ένας ένας με τη σειρά, ώστε να τιμηθεί ο καθένας ανάλογα με την αξία του. ≪ Στην περίπτωση αυτή, βασιλιά μου ≫, είπε πάλι ο αξιωματούχος, ≪ θα παρουσιαστεί πρώτος ο Μερόηβος, ο γιός του αδελφού σου・ έφτασε μόλις και έχει σταθεί έξω από τον περίβολο περιμένοντας να τον αναγγείλω ≫.

 すると、王は、順番に、一人一人、謁見しに入る様にと言ったのです。そうした方が、誰もが、その人の地位に応じて礼を尽くされるだろう、と言うのです。すると、高官の一人がこう言いました。「王様、今回の場合、第一に謁見されるのは、メロイボス様が適当でしょう。王様の弟君のご子息です。ご到着になって直ぐに、囲いの外でずっとお立ちになって居られます。私がご自分にお知らせ申し上げるのをお待ちになっています。」
posted by kyotakaba at 13:01| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月28日

エティオピア物語 第十巻 22-6

 Κι αμέσως, κάθισε κοντά στη σκηνή πάνω σε ψηλό θρόνο και πρόσταξε να παρουσιαστούν μπροστά του οι πρεσβευτές και όποια δώρα έφερναν. Ο δε εντεταλμένος για την παρουσίασή τους Ερμωνίας τον ρώτησε άν έπρεπε να τους εισαγάγει όλους μαζί ή χωριστά, ανάλογα με το έθνος που αντιπροσωπεύει ο καθένας.

 そして直ぐに、天幕の近くの高い席に腰を掛けました。そして、大使たちに、自分の前へ出て来る様に、贈物を持ってくる様に命じたのでした。ところが、大使たちの謁見の代表に選ばれたエルモニアスが、自分たちは、全員が一度に一緒に中に入っていいのかどうか、あるいは、大使の誰もが代表している民族の方法に応じて、別々に入った方がいいのか、と王に尋ねたのです。
posted by kyotakaba at 13:24| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月27日

エティオピア物語 第十巻 22-5

 Όσο για μένα, αφού προστάξω να αναζητήσουν την κόρη που πρέπει να θυσιαστεί αντί για κείνην, θα δώσω ακρόαση στούς πρεσβευτές των άλλων εθνών και θα δεχτώ τα επινίκα δώρα τους ≫.

 「さて、それで、私自身は、この娘に代わって、生贄になるのに相応しい少女を捜す様に命じたのだから、後は、外国の大使の方々に謁見を許そう。大使の方々からの祝勝の贈物を受け取ろう。」
posted by kyotakaba at 12:51| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月26日

エティオピア物語 第十巻 22-4

 Πάρ’ τη λοιπόν, γυναίκα, στη σκηνή και προσπάθησε να την ηρεμήσεις είτε κάποιος θεός από αυτούς που έρχονται να παρασταθούν στις θυσίες την έχει ρίξει σ’ αυτό το παραμιλητό είτε έχει σαλέψει ο νούς της από τη μεγάλη χαρά για την ανέλπιστη καλοτυχία.

 「さあ、妻よ、この娘を天幕へ連れて行きなさい。この娘を静める様にするのです。生贄を助けに来た神々のお一方が、この娘を支離滅裂な状態に投げ落としたのか、予期しなかった幸運の為に、大きな喜びでこの娘の心は動揺しているのか、どちらかだろうから。」
posted by kyotakaba at 13:34| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月21日

エティオピア物語 第十巻 22-3

 και σαν της λέω ότι αυτό είναι αθέμιτο εφόσον μόνο μιά γυναίκα, και μάλιστα παντρεμένη, είναι προορισμένη από τον θείο νόμο να τελεί μιά τέτοια θυσία, δηλώνει πώς έχει σύζυγο ― το ποιόν δεν μας το λέει. Και ποιός τάχα μπορεί να είναι; Αυτός που η εσχάρα έδειξε ότι ούτε έχει ούτε απόχτησε ποτέ; Ή μήπως, μόνο στην περίπτωσή της, ψεύδεται το αδιάψευστο δοκιμαστήριο της αγνότητας που έχουν οι Αιθίοπες και, από κάποια εύνοια, της επέτρεψε να σταθεί επάνω του χωρίς να καεί, αναδεικνύοντάς την παρθένο χωρίς να είναι; Στ’ αλήθεια, μόνο αυτή μπορεί, από τη μιά στιγμή στην άλλη, να κατατάσσει το ίδιο πρόσωπο στους φίλους και στους εχθρούς και να επινοεί ανύπαρκτους συζύγους και αδελφούς.
 「そして、私が、神が定めた法により、結婚している女性は、生贄になるのには不当だ、とこの娘に言ったものですから、この娘は、夫がいると、言い出したのです。そんな続柄については、私たちには言っていなかったのです。一体、誰が夫に成り得るのでしょう? この若者は、あの格子が妻など得たこともない、と示したのではないですか? それとも、もしかしたら、この娘の場合だけ、エティオピア人が持っているこの間違えることのない純潔の検査器が嘘を言ったのでしょうか? そして、神の何方様かがこの娘をお気に入りされていて、この娘に、焼かれることもなく、この格子の上に立つことをお許しになったのでしょうか? そうでもないのに、処女だと称されたのでしょうか? 本当の所、この娘だけが、その時その時で、一人の人間を仲間にし敵にすることが出来るのです。いもしない夫や兄を捏ち上げることが出来るのです。」 
posted by kyotakaba at 14:28| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月20日

エティオピア物語 第十巻 22-2

 Αλλόκοτα μιλάει και είναι φανερό ότι έχει σαλέψει ο νούς της : έναν ξένο ονομάζει αδελφό της και, στην ερώτηση ποιός είναι ― όποιος και να ‘ναι ― ο ξένος, απαντάει πώς δεν τον ξέρει・ κι αυτόν τον άγνωστο, σαν να ήταν πρόσωπο αγαπητό, πασχίζει να τον σώσει・ και όταν μαθαίνει πώς αυτό που ζητάει είναι αδύνατο, ικετεύει να τον σφάξει η ίδια σαν να ήταν ο μεγαλύτερος εχθρός της・
 「この娘はおかしなことを話すのです。この娘の心が動揺していたことは明らかです。一人の外国の男を自分の兄だと言い、次には、この男は誰なのだと問うた時には、知らない外国人だと答え、その見も知らない男を、愛している人物であるかの様に言い、彼の命を助けようと懸命になっていたのです。そして今度は、自分が求めたことが出来そうもないと知ると、まるで、その男がこの娘の最大の仇でもあるかの様に、自分自身にその男を殺させてくれと嘆願するのです。」
posted by kyotakaba at 13:01| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月19日

エティオピア物語 第十巻 22-1

 Κι ενώ ήταν έτοιμη να τα φανερώσει όλα ( ο άμεσος κίνδυνος που, μπροστά στα μάτια της, απειλούσε τον Θεαγένη την ανάγκαζε να μιλήσει κατεπειγόντως παραβλέποντας την παρθενική αιδημοσύνη ), δεν μπόρεσε ν’ αντέξει άλλο ο Υδάσπης και ≪ ώ θεοί ≫, είπε, ≪ πώς σας αρέσει να αναμειγνύετε τα κακά με τα καλά! Ανέλπιστη ευτυχία μου χαρίσατε κι αυτήν εν μέρει μου τη στερείτε・ μου δώσατε μιά κόρη που δεν πρόσμενα να βρώ κι αυτή μου φαίνεται πώς είναι τρελή.εν μέρει : κατά ένα μόνο μέρος και όχι συνολικά, μερικώς, λίγο, λιγάκι,

 ハリクレアは、すべてを明らかにするつもりだったのです。( 彼女の目の前で、今にもテアゲニスに降り掛かろうとしている、差し迫った危機が、ハリクレアに、処女のはにかみを顧みず、直ぐ様に、話す様に強いたのでした。 ) ところが、イダスピス王は我慢が出来なかったのです。そして、こう言いました。「ああ、神々。貴方方は、なんと、幸と不幸を混ぜるのがお好きなことでしょう! 思いもしなかった幸運を私に給わって下さる。そして、その幸福の幾分かを奪い去ってしまわれるのです。貴方方、神々は、私に娘を下さいました。会えるだろうと期待もしていなかった娘です。ところが、この娘は、私には、狂っている様に見えるのです。」  

posted by kyotakaba at 13:40| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月15日

エティオピア物語 第十巻 21-3

 ≪ Αλλά αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο ≫, είπε η Χαρίκλεια σιγανά σκύβοντας στο αυτί της Περσίννας・ ≪ γιατί υπάρχει εκείνος που μπορεί να μου δώσει τον τίτλο της συζύγου άν και σείς το θελήσετε ≫. ≪ Θα το θελήσουμε ≫, είπε η Περσίννα χαμογελώντας, ≪ και αμέσως κιόλας, άν θέλουν οι θεοί, θα σε δώσουμε σ’ αυτόν αφού διαλέξουμε τον άξιό σου και άξιό μας ≫. Και η Χαρίκλεια δυνατά ≪ καμιά ανάγκη ≫, είπε, ≪ να τον διαλέξετε : υπάρχει ήδη ≫.

 ハリクレアは、屈み込んで、ペルシナ女王の耳に小声でこう言いました。「でも、それは妨げになりません。もしあなた方がそれを望むのでしたら、わたしに妻の肩書きを与えてくれる人がいるのですから。」 すると、ペルシナ女王は、微笑みながらこう言いました。「わたしたちは、それを望みますよ。神々がお望みならば、今直ぐにでも。あなたに相応しい、そして、わたしたちに相応しい人を選んで、その人に、あなたを嫁がせましょう。」 すると、ハリクレアは力強くこう言ったのです。「選ぶ必要はまるでありません。もう居ます。」
posted by kyotakaba at 12:53| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする