2017年04月05日

エティオピア物語 第十巻 12-4

 Κάθε δίκη, βασιλιά μου, δυό μέγιστες αποδείξεις αναγνωρίζει, τα γραπτά πειστήρια και τις καταθέσεις των μαρτύρων・ και τα δυό θα σού τα παρουσιάσω για να αποδείξω ότι είμαι κόρη σου・ και ως μάρτυρα δεν θα καλέσω τον πρώτο τυχόντα, αλλά τον ίδιο το δικαστή ( γιατί η εγκυρότερη πιστοποίηση των λεγομένων είναι όσα ξέρει ο δικαστής ) και ως γραπτό πειστήριο προσάγω το γράμμα αυτό στο οποίο εκτίθεται η δική μου και η δική σας τύχη ≫.

 「王様。それぞれの裁判は、書かれた証拠と目撃者の証言と言う、二つの大きな証拠を認めるのです。わたしは、そのふたつを、あなたに提出しましょう。わたしがあなたの娘であることを、を明らかにする為にです。目撃者については、最初に偶然会った人を召還したりはしません、そうではなくて、裁判官その人を召還するつもりです。( 私が話したことについて、最も信頼出来る確証は、すべて、裁判官がご存知なのです。 ) 書かれた証拠としては、この手紙を提出します。そこには、わたし自身と、あなたの運命が暴露されているのです。」
posted by kyotakaba at 15:10| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年04月04日

エティオピア物語 第十巻 12-3

 Πάρε τη λοιπόν από δώ και άς μη διανοηθεί πιά καμιά αναβολή της θυσίας ≫. ≪ Κανείς δεν θα με πάρει ≫, ανέκραξε η Χαρίκλεια, ≪ προτού το διατάξουν οι κριτές・ όσο για σένα, αυτή τη στιγμή υπόκεισαι σε δίκη, δεν είσαι δικαστής. Την ξενοκτονία, βασιλιά μου, ίσως την επιτρέπει ο νόμος, την παιδοκτονία όμως ούτε αυτός ούτε η φύση, πατέρα μου, δεν σου την επιτρέπει・ γιατί ― κι άς το αρνιέσαι ― σήμερα οι θεοί θα σε αναδείξουν πατέρα μου.
 「それでは、この娘をここから連れ去れ。生贄の延期がこれ以上にあると、この娘に考えさせるな。」 すると、ハリクレアは声を張り上げました。「裁判官たちが命じる前に、わたしを連れ去るのは、どなたでも、仕兼ねるでしょう。王様については、今この瞬間、裁判の席に座っているのです。あなたは、裁判官ではないのです。王様、法は、たぶん、外国人殺しは許すのでしょうね。けれども、お父様、法も、自然も、子殺しは、あなたに許しはしないのです。あなたは、それを否定されていますけれど、今日、神々は、あなたをわたしの父と指名するのだからです。」
posted by kyotakaba at 13:18| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年04月03日

エティオピア物語 第十巻 12-2

 Τότε πλέον ο βασιλιάς έδειξε όχι μόνο να αδιαφορεί για τα λεγόμενα, αλλά και να αγανακτεί・ και θεωρώντας το πράγμα χλεύη και προσβολή, ≪ Ώ Σισιμίθρη και όλοι οι άλλοι ≫, είπε, ≪ βλέπετε που οδηγεί η ανεξικακία; Πέστε μου, δεν είναι ολωσδιόλου τρελή αυτή η κόρη που, με παράτολμα ψέματα, επιχειρεί να σώσει τη ζωή της εμφανίζοντας επί σκηνής και εκ του μη όντας σαν από μηχανής την κόρη μου, εμένα που ποτέ, όπως ξέρετε, δεν ευτύχησα να γίνω πατέρας και μόνο μιά φορά απόχτησα μιά κόρη και, την ίδια στιγμή που έμαθα τη γέννηση, έμαθα και το χαμό της;
εκ του μη όντας : από το τίποτα, χωρίς να υπάρχει τίποτε

 すると、王は、話されたことに関心がないと言うだけでなくて、それ以上に、ひどく立腹していることを伺わせたのです。起こっていることは、 愚弄と異議申し立てだと考えたからです。こう言いました。「シシミシリス様、それに、他の方々。寛大さが何を導いたか、ご覧になりましたか? この娘は、どこも狂ってはいないのです。そう言って下さい。この娘は、途方もない嘘を言って、自分の命を救おうとしているのです。それで、舞台の上に、在りもしない私の娘を、まるで機械仕掛けの神の様に、登場させたのです。皆様もご存知の様に、私は、父になる幸運には恵まれなかったのです。一度だけ、娘を得ました。けれども、誕生を知った、その瞬間に、その娘の死去を知ったのです。」 

王の台詞は、疑問文になっているけれど、ただ、同意を求めている様に思うので、上の様に訳しました。
posted by kyotakaba at 15:39| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月30日

エティオピア物語 第十巻 12-1

 Κι επειδή εκείνος απόρησε και είπα ότι λέει ψέματα, ≪ για τα μικρότερα ≫, του είπε, ≪ απορείς, ενώ τα μεγαλύτερα είναι άλλα・ γιατί δεν είμαι μόνο εντόπια αλλά και έχω την πρώτη και πιό στενή συγγένεια με το βασιλικό γένος ≫. Και επειδή και πάλι ο Υδάσπης είπε περιφρονητικά ότι αυτά είναι ανοησίες, ≪ πάψε ≫, του είπε, ≪ πατέρα μου, να εξευτελίζεις τη θυγατέρα σου ≫.

 王は、当惑して、この娘は嘘を言っている、と言ったのです。すると、ハリクレアは王にこう言ったのです。「まだ些細なことに、あなたは戸惑っておられます。でも、より重要なことが、別にあるのです。わたしは、ただ、地元の人間と言うだけではないのです。わたしは、王の一族と一番のとても緊密な関係があるのです。」 すると、イダスピス王は、再び、軽蔑した口調で、馬鹿馬鹿しいと言いました。そうすると、ハリクレアは、王にこう言ったのです。「お父様、あなたの娘を辱めるのは、止して下さい。」
posted by kyotakaba at 12:56| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月29日

エティオピア物語 第十巻 11-3

 Και υψώνοντας τα χέρια πρός τον ουρανό, φώναξε δυνατά για να ακουστεί από όλους ≪ Ήλιε ≫, λέγοντας, ≪ γενάρχη των προγόνων μου, και οι άλλοι θεοί και δαίμονες που ηγεμονεύετε στο γένος μας, άς είστε μάρτυρες ότι κανένα ψέμα δεν θα πώ και βοηθοί μου στην προκείμενη κρίση. Και αρχίζω την υποστήριξη του δίκιου μου ως εξής : ξένοι, βασιλιά μου, ή και ντόπιοι ορίζει ο νόμος να θυσιάζονται; ≫ Κι όταν εκείνος αποκρίθηκε ≪ ξένοι ≫, ≪ τότε ≫, του είπε, ≪ είναι καιρός να βρείς άλλους για τη θυσία・ γιατί θα διαπιστώσεις ότι εγώ κατάγομαι από εδώ και είμαι εντόπια ≫.
 両手を空に向けて高く上げて、誰もに聞こえる様に、力強く「太陽よ」と叫んだのです。そして、こう言いました。「わたしの祖先の始祖よ、そして、他の神々とわたしたち一族を支配する幽鬼たち、あなた方は、わたしがどんな嘘も言わないことの、証言者になって下さい、それに、これから起こる危機での、わたしの救い主になって下さい。では、これから、わたし自身の弁護を始めます。王様、法は、生贄になるのを、外国人に決めているのですか? それとも、地元人なのですか?」 イダスピス王が「外国人だ。」と答えると、ハリクレアは王にこう言ったのです。「では、今は、生贄に他の人を王様が探される時です。わたしはここの出身で、地元人だと言うことを、王様はお分かりになるでしょうから。」
posted by kyotakaba at 14:11| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月28日

エティオピア物語 第十巻 11-2

 Το πρόσωπό του δεν το θυμόταν ― ήταν παιδί επτά ετών όταν τον αποχωρίστηκε ―, αλλά καταχάρηκε ακούγοντας το όνομα με την ελπίδα ότι θα τον έχει συνεργό στην αναγνώριση.

 ハリクレアは、シシミシリスの顔は覚えていませんでした。― シシミシリスと別れた時には、七歳の子供だったのです。― けれども、その名前を聞くと、とても嬉しく感じたのです。自分の認定にシシミシリスも共に関わらせることが出来るだろう、と言う希望を抱いたからなのです。
posted by kyotakaba at 14:04| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月27日

エティオピア物語 第十巻 11-1

 Η δε Χαρίκλεια, που ούτως η άλλως ήταν χαρούμενη για την αναμενόμενη απολύτρωση από τα δεινά της, χάρηκε ακόμα πιό πολύ σαν άκουσε το όνομα του Σισιμίυρη・ γιατί αυτός ήταν που αρχικά τη βρήκε έκθετη και την παρέδωσε στον Χαρικλή δέκα χρόνια πρίν, όταν είχε σταλεί στούς Καταδούπους ως πρέσβης πρός τον Οροονδάτη για την υπόθεση των μεταλλείων των σμαραγδιών ― τότε μεν ως ένας από τους Γυμνοσοφιστές και τώρα έχοντας αναδειχθεί πρόεδρός τους.

 一方、ハリクレアは、兎にも角にも、待ちに待った苦難からの解放に喜んでいたのですが、シシミシリスの名前を聞いて、もっと喜んだのです。彼こそが、元々、捨て子だったハリクレアを見つけたのです。そして、十年前、エメラルドの鉱山のことで大使としてオロンダティスに会う為にカタドウポスに送られた時に、彼女をハリクリスに引き渡したのでした。その時には、シシミシリスは裸形の賢者の一人だったのです。今では、賢者たちの議長に選び出されていたのです。
posted by kyotakaba at 14:32| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月23日

エティオピア物語 第十巻 10-4

 ≪ Αλλά ο νόμος ≫, είπε ο Υδάσπης, ≪ σας ορίζει κριτές σε δίκες των βασιλέων με τους εντοπίους, όχι με τους ξένους ≫. Και ο Σισιμίθρης ≪ για τους συνετούς ≫, είπε ≪ η δικαιοσύνη δεν στηρίζει το κύρος της στα πρόσωπα, αλλά στο χαρακτήρα των διαδίκων ≫. ≪ Είναι φανερό ≫, είπε ο Υδάσπης, ≪ ότι δεν θα πεί τίποτε σημαντικό : όπως συμβαίνει με όλους όσοι βρίσκονται στην τελευταία τους ώρα, θα πεί μάταια ψέματα για να κερδίσει καιρό. Άς μιλήσει όμως, αφού το θέλει ο Σισιμίθρης ≫.

 イダスピス王は言いました。「しかし、法は、地元の人々と王たちとの裁判に於いて、貴方樣方を裁定者と決めているのであって、異国の人々との裁判に於いてではないでしょう。」 すると、シシミシリスが言いました。「慎重な裁判なのですから、公正さは、その権威を、訴訟当事者の顔を基にしているのではありません、当事者たちの性格に基づいているのです。」 イダスピス王が言いました。「この娘が、意味あることを言わないだろう事は、明白だ。最後の時にいる誰にも起こる事と同じ様に、この娘も、時間を稼ぐ為に、用も無い嘘を言うのだろう。けれども、シシミシリスが望むのだから、言わせてみよう。」
posted by kyotakaba at 14:05| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月22日

エティオピア物語 第十巻 10-3

 Και ο Σισμίθρης ≪ αυτά ≫, είπε, ≪ θα μας τα φανερώσει η ίδια ≫. ≪ Μήπως όμως ≫, ρώτησε ο Υδάσπης, ≪ άν γίνει δίκη ανάμεσα σε μένα, το βασιλιά, και την αιχμάλωτη, φανέι το πράγμα προσβολή μάλλον παρά δίκη; ≫ ≪ Η δικαιοσύνη ≫, απάντησε ο Σισιμίθρης, ≪ δεν λογαριάζει ποιός υπερέχει κοινωνικά・ στις δίκες ένας μόνο βασιλεύει : εκείνος που υπερέχει στις αποδείξεις ≫.

 すると、シシミシリスはこう言いました。「この娘、この娘そのものが、私たちに、それらのことを明かすでしょう。」 イダスピス王は尋ねました。「もし、王であるこの私と、捕虜の女との間に裁判があるとすれば、その出来事は、裁判と言うよりも、むしろ、異議申し立ての様に思えるのだが。」 「公正さと言うものは、どちらが社会的に上位かと言うことは斟酌しません。裁判に於いては、証拠に於いて勝れている者だけが、王位に就くのです。」とシシミシリスは答えました。
posted by kyotakaba at 13:56| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月21日

エティオピア物語 第十巻 10-2

 Στόν αγώνα μου για τη ζωή δεχτείτε να γίνετε κριτές・ γιατί θα μάθετε ότι ούτε δυνατό είναι ούτε δίκαιο να θυσιαστώ στους θεούς ≫. Κι εκείνοι δέχτηκαν με ευχαρίστηση την παράκληση και ≪ βασιλιά ≫, είπαν, ≪ ακούς την πρόκληση και την πρόταση της ξένης; ≫ Γέλασε τότε ο Υδάσπης και ≪ ποιά δίκη ≫, είπε, ≪ και για ποιό ζήτημα ανάμεσα σε μένα και σε κείνην; Ποιά πρόφαση ή ποιό δικαίωμα επικαλείται; ≫

 「わたしの人生の戦いの、判定者になる事をお引き受けになるのです。わたしが神々の生贄になる事は、ありそうもないし、正当でもない事を、賢者樣方は分かっていらっしゃる筈だからです。」 すると、賢者たちは、その依頼を喜んで引き受けました。そしてこう言ったのです。「王様、今の異国の女性の依頼をお聞きになりましたか?」 すると、イダスピス王は笑って、こう言いました。「どんな裁判なのですか? 私とこの娘の間にどんな問題があって、裁判なのですか? どんな口実、あるいは権利が、裁判の理由になるのですか?」
posted by kyotakaba at 13:51| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月20日

エティオピア物語 第十巻 10-1

 Και με τα λόγια αυτά σηκώθηκε μαζί με τους άλλους παρέδρους και ετοιμάστηκε να αποχωρήσει. Αλλά εκείνη τη στιγμή η Χαρίκλεια πήδηξε κάτω από την εσχάρα, κι έτρεξε να προσπέσει στα γόνατα του Σισμίθρη, ενώ οι υπηρέτες προσπαθούσαν να τη σταματήσουν νομίζοντας ότι με την ικεσία ήθελε να γλιτώσει τη ζωή της, και ≪ πάνσοφοι ≫, είπε, ≪ περιμένετε λίγο : πρόκειται να γίνει δίκη και κρίση ανάμεσα σε μένα και τους βασιλείς και έχω μάθει ότι μόνο εσείς μπορείτε να δικάζετε τόσο σπουδαίους διαδίκους.
 そう言うと、シシミシリスは、隣りに座っていた者たちと一緒に、立ち上がって、今にも、退出しようとしたのです。けれども、その瞬間、ハリクレアが、格子から下に飛び降りて、走り寄って、シシミシリスの膝に取り縋ったのです。その時、召使たちは、ハリクレアを制止しようとしました。召使たちは、ハリクレアが、嘆願して、自分の命を救ってもらおうとしているのだ、と考えていたからです。けれども、ハリクレアは、こう言ったのです。「全智の賢者樣方、少しお待ち下さいませ。これから、わたしと王樣方の間で、評定と裁決が行われる筈です。貴方樣方だけが、この様な高貴な当事者を裁くことが出来るのだと、わたしは、知っております。」
posted by kyotakaba at 12:53| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月17日

エティオピア物語 第十巻 9-7

 Όσο για σένα, μπορείς να μείνεις ( υπάρχουν περιπτώσεις που ένας βασιλιάς είναι υποχρεωμένος ακόμα και στην άκριτη ορμή του πλήθους να υποκύπτει ) και να τελέσεις τη θυσία αυτή που είναι μεν ανόσια αλλά και καταναγκαστική λόγω του πατροπαράδοτου αίθιοπικού εθίμου・ κατόπιν θα σου χρειαστούν καθαρμοί, αλλά ίσως και να μη σου χρειαστούν・ γιατί δεν νομίζω ότι θα τελεστεί αυτή η θυσία : διάφορα θεϊκά σημεία το μαρτυρούν και το φώς που περιχύνει τους ξένους αποκαλύπτει ότι κάποιος θεός τους προστατεύει ≫.

 「貴方については、残られても構いません。( 王であっても、大衆の無分別な怒りに屈する他にない、と言うこともありますから。 ) そして、この生贄の儀式を行われても構いません。それは、確かに、邪悪な儀式ですけれど、伝統的なエティオピアの慣習を理由にして、強いられたものなのですから。その後で、幾つもの浄めが貴方には必要になるでしょう。けれども、恐らくは、浄めは貴方には必要ないでしょうね。何故ならばです、私は、この生贄の儀式が実行されるとは、思っていないからです。様々の神からの印がそれを証明しているのです。この外国人たちに浴びせかかっている光りは、神の何方かが、この二人を守っていると言うことを、明らかにしているのです。」   

posted by kyotakaba at 15:03| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月16日

エティオピア物語 第十巻 9-6

 Και απευθυνόμενος πρός τους Γυμνοσοφιστές, ≪ ώ πάνσοφοι ≫, είπε, ≪ όλα είναι έτοιμα, γιατί δεν αρχίζετε την τελετή; ≫ Και ο Σισμίθρης ≪ Μή γένοιτο ! ≫, του αποκρίθηκε ελληνικά για να μην καταλαβαίνει το πλήθος, ≪ αρκετά μιάνθηκε ώς τώρα η όραση και η ακοή μας・ είναι καιρός να επιστρέψουμε στο ναό : μιά θυσία τόσο άνομη σαν αυτή όπου θανατώνονται άνθρωποι εμείς ούτε την επιδοκιμάζουμε ούτε νομίζουμε ότι αρμόζει στα θειά ( μακάρι να είχαν απαγορευθεί και των άλλων ζώων οι θυσίες )・ οι προσευχές και τα αρώματα είναι κατά τη γνώμη μας αρκετές.
μὴ γένοιτο : God forbid
γένοιτο : εἰμί のοὗτοι , αόριστος β'

 そして、王は、裸形の賢者たちに伺いを立てて、こう言ったのです。「ああ、全智の賢者樣方に伺います。準備はすべて整っています。どうして、儀式をお始めにならないのですか?」 すると、シシミシリスが、王にギリシャ語で答えました。それは、大衆が分からない様にするためでした。「神がお許しになりません! 今まで、私たちの視力と聴力は、もう汚されてしまいました。神殿に帰る時間です。殺される人々の中の一人である、彼女は、あまりに規定に合っていません。ですから、私たちは、彼女が生贄であることに賛同も出来ませんし、彼女が女神たちへの生贄に相応しいとも思いません。( 他の動物たちの生贄が禁止されていれば良かったのですが。 ) 私たちの考えでは、祈りと薫りは、大変結構でした。」
posted by kyotakaba at 14:32| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月15日

エティオピア物語 第十巻 9-5

 Πολύς κόσμος λυπήθηκε που μιά τετοια κόρη ήταν προορισμένη για θυσία και, μολονότι φοβούνταν την οργή της θεάς, θα χαίρονταν πολύ άν ένα θαύμα την έσωζε. Περισσότερο όμως απ’ όλους λυπόταν η Περσίννα που δεν άντεξε να μην πεί στον Υδάσπη : ≪ Άχ την άμοιρη, την κακότυχη κόρη που τόσο πολύ και σε τόσο ακατάλληλη στιγμή καμαρώνει για την αρετή της και, αντί για επαίνους πολλούς, πρόκειται να λάβει το θάνατο. Πές μου όμως, άντρα μου, δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι; ≫ Κι εκείνος ≪ άδικα ≫, είπε, ≪ με στενοχωρείς συμπονώντας την κόρη που δεν γίνεται να σωθεί・ εξαρχής, ως φαίνεται, λόγω της εξαιρετικής φύσης της, ήταν προορισμένη να προσφερθεί στους θεούς ≫.

 民衆の多くは、この娘が前もって生贄に樹待っていたことを残念に思ったのです。神の怒りが恐いのですけれど、もしある奇跡が彼女を助けたのなら、大喜びしそうなのでした。けれども、他の誰よりも、ペルシナ女王が、一番に、悲しく思っていたのです。女王は、イダスピス王に、こう言わずにはいられませんでした。「ああ、自分の徳をとても誇っている、でも、それも、あまりに適当でない時になのですが、この不幸な悪い運命を持つ娘は、多くの賞讃の代わりに、死が捉えることになっているのですね。でも、貴方様、私の夫、わたしに教えて下さい、この娘は、何か他のものになることはないのでしょうか?」 すると、王はこう言いました。「その娘に同情して、私を苦しめるのは、道理に合っていない。その娘は、助かることはないのだ。初めから、その卓越した本性で、神々への生贄に決まるだろうとは、分かっていたのだ。」
posted by kyotakaba at 13:45| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月14日

エティオピア物語 第十巻 9-4

 Θάμβος κυρίεψε τότε τους πάντες και μιά βοή αντήχησε, συγκεχυμένη βέβαια και άναρθρη, αλλά δηλωτική της μεγάλης κατάπληξης : όλα σε κείνην κινούσαν το θαυμασμό και περισσότερο το ότι μιά τέτοια θεϊκή ομορφιά πάνω στην άνθησή της είχε παραμείνει ανέγγιχτη και η σωφροσύνη τη στόλιζε πιό πολύ κι από το κάλλος το ίδιο.

 と、その時、全員を眩惑が捉えたのです。そして、唸る様などよめきが鳴り響いたのです。それは、混乱したなんと言っているのか分からない様などよめきでした。けれども、そのどよめきが、大きな驚きのためだと言うことははっきりしていたのです。ハリクレアに起こっていることのすべてが、人々に感歎を覚えさせました。そして何よりも、ハリクレアの花の盛りにある美しさが、全く損なわれないままであること、その上に、慎み深さがハリクレアを飾っているので、「美」そのものよりも、ハリクレアの方がさらにずっと美しいと言うことが、驚嘆を覚えさせていたのです。
posted by kyotakaba at 16:27| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月13日

エティオピア物語 第十巻 9-3

 Κι εκείνη ≪ έφτασε η στιγμή του αγώνα ≫, είπε, ≪ τώρα παίζεται η τύχη μας ≫・ και, χωρίς να περιμένει την προσταγή των φρουρών, φόρεσε τον χρυσοΰφαντο και ολοκέντητο με ακτίνες χιτώνα των Δελφών που είχε φέρει μαζί της μέσα σ’ ένα σάκο, έλυσε τα μαλλιά της και, σαν κυριευμένη από ιερή μανία, όρμησε πρός την εσχάρα, βρέθηκε πάνω μ’ ένα πήδημα και στάθηκε εκεί ώρα πολλή απαράβλαπτη με τη λαμπρή στολή της, αστράφτοντας πιό πολύ παρά ποτέ από ομορφιά, περίβλεπτη σαν σε ψηλό βάθρο και όμοια περισσότερο με άγαλμα θεάς παρά με θνητή γυναίκα.
 すると、ハリクレアは、こう言ったのです。「戦いの時が来たのです。運命は、わたしたちを弄んでいるのです。」 そうして、見張り兵の指図も待たずに、金糸で織られた、全体に刺繍のある、デルフィのキトンを太陽の光りと共に、身に付けたのです。キトンは、ハリクレアが自分の袋に入れて、一緒に持って来ていたのでした。そして髪を解きました。まるで、神聖な狂乱に捉われた様な様子でした。そして、格子の前に躍り出たのです。一回の跳躍で格子の上に上がりました。そうして、少しも傷付くことのない、光り輝く衣装を着て、長い時間、そこに立っていたのです。そうして、その美しさが元になり、これまで見たこともない程に、とても強く、閃光を放ったのです。ハリクレアは、まるで、高い台座にあるかの様に、何所からでも見えたのです。そして、死すべき人間の女ではなく、神の像にある様な、最高の美しさだったのです。」 
posted by kyotakaba at 15:19| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月09日

エティオピア物語 第十巻 9-2

 Αλλά, πολυαγαπημένη μου, γιατί δεν τους λές ποιά είσαι; Τί άλλο περιμένες; Μήπως να μας κόψουν το κεφάλι; Μίλησε, σε ικετεύω, πές τους ποιά είσαι. Ίσως μετά την αναγνώριση θα σώσεις και μένα άν μεσολαβήσεις・ αλλά κι άν δεν γίνει αυτό, εσύ οπωσδήποτε θα γλιτώσεις・ μου φτάνει αυτό να μάθω κι άς πεθάνω ≫.

 「でも、私の最愛の君、どうして、この人たちに、自分は何者かを言わないのですか? 何か、他のことを待っているのですか? この人たちが、私たちの首を刎ねてしまうのを待っているの? 話して下さい、お願いするから、この人たちに、君が何者かを話して下さい。君が何者かが分かったら、直ぐに、君は、間に入ることが出来れば、きっと私を助けてくれるでしょう。もしそうならなくても、君自身は、どうであっても、助かるでしょう。私が死んでしまうにしても、君が助かることが分かっていれば、私には満足なことです。」
posted by kyotakaba at 13:48| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月08日

エティオピア物語 第十巻 9-1

 Ανέβηκε και ο Θεαγένης και αποδείχθηκε παρθένος・ όλοι έμειναν έκθαμβοι με το παράστημα και με την ομορφιά του και απόρησαν πώς ένας τόσο ωραίος άνδρας ήταν απείραχτος από τα ερωτικά. Κι αμέσως άρχισαν να τον ετοιμάζουν για τη θυσία στον Ήλιο. Κι εκείνος, σκύβοντας στ’ αυτί της Χαρίκλειας, ≪ ωραία ≫, της είπε, ≪ ανταμείβουν οι Αιθίοπες την αγνότητα・ θυσία και σφαγή είναι τα έπαθλα της παρθενίας.

 テアゲニスが上がりました。そして、純潔であることを証したのです。誰もが、彼の容姿と美しさに驚いていたのです。そして、このような美しい男性が数々の恋に染められていないと言うことが信じられず戸惑ったのです。そして、直ぐに、太陽神への生贄にするのに、テアゲニスに支度をし始めました。テアゲニスは、ハリクレアの耳に身を屈めてこう言いました。「分かったよ、エティオピア人たちは、清純さに報いるんだよ。生贄と殺戮は、貞節の褒美なのだね。」
posted by kyotakaba at 13:45| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月07日

エティオピア物語 第十巻 8-2

 Ανέβηκαν εκείνοι και όλων κάηκαν τα πέλματα, ενώ μερικοί δεν άντεξαν ούτε την πρώτη σύντομη επαφή. Η εσχάρα είναι πλεγμένη με χρυσές λάμες και έχει την ιδιότητα να κατακαίει κάθε μη καθαρόν ή και άλλως επίορκο άνθρωπο, ενώ όποιος είναι αγνός δεν παθαίνει τίποτε σαν ανεβαίνει επάνω της. Αυτούς λοιπόν ― εκτός από δυό - τρείς κοπέλες που στη δοκιμασία αποδείχτηκαν παρθένες ― τους ξεχώρισαν για να τους θυσιάσουν στον Διόνυσο και σε άλλους θεούς.

 捕虜たちは、上がりました。すると、全員が、足の裏を焼いたのです。何人かは、最初に少し当たっただけでも、、我慢出来ませんでした。格子は、金の薄い板で編まれていました。清純でない、あるいは、偽証している人間を焼き尽すと言う、特性があったのです。一方、無垢な人は、その上に上っても、まったく苦しまされることがなかったのです。そうして、この試験で処女が証明された二人か三人の少女を除いて、清純でない者たちが選び出されたのです。これらの人たちは、ディオニソスか他の神々への生贄にされるのです。
posted by kyotakaba at 14:01| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月06日

エティオピア物語 第十巻 8-1

 Κι ενώ έτσι μιλούσε η Περσίννα με δάκρυα στα μάτια που με κόπο προσπαθούσε να κρύψει, ο Υδάσπης πρόσταξε να φέρουν την εσχάρα. Κάποια άνηβα παιδιά που οι υπηρέτες διάλεξαν ανάμεσα στο πλήθος ( μόνο παιδιά αυτής της ηλικίας μπορούν να την αγγίξουν χωρίς κίνδυνο ), την έφεραν από το ναό και την τοποθέτησαν στο μέσον της συγκέντρωσης・ αμέσως δόθηκε η διαταγή ν’ ανέβουν πάνω σ’ αυτήν οι αιχμάλωτοι.άνηβος : που δεν έχει φτάσει ακόμα στην εφηβική ηλικία
 こうしたことを、ペルシナが、どうにかして、目に浮かぶ涙を隠しながら、話したのです。その間に、イダスピス王は、格子を持ってくる様に、命じたのです。召使たちが、民衆の中から選んだ、恋を知る年齢にまだ達していない何人かの子供たちでした。( この年齢の子供たちだけが、無事に、この格子に触ることが出来るのです。 ) 子供たちは、この格子を神殿から運んできました。そして、人が集まっている、その真ん中に格子を置いたのです。捕虜たちは、この上に上がる様にと言う、命令が、直ぐに、与えられました。
posted by kyotakaba at 13:51| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする