2016年10月24日

エティオピア物語 第九巻 20-4

 σ’ αυτό και έπεσαν οι περισσότεροι σπρωγμένοι από άλογα και άρματα δρεπανηφόρα και από το άλλο πλήθος που έτρεχε περίτρομο, για να αντιληφθούν πολύ αργά την απερισκεψιά του σατράπη, του οποίου το στρατήγημα, αντί να αποβεί εις βάρος των εχθρών, στρεφόταν εναντίον τους・ γιατί φοβούμενος την κύκλωση κατά την αρχή της μάχης, φρόντισε να έχει στα νώτα του τον Νείλο, χωρίς να λάβει υπ’ όψη του ότι έτσι απέκλειε το δρόμο της φυγής του.


δρεπανηφόρος : 第九巻14-3 に出ている。両側に鎌を付けた戦車。

περίτρομος

 ここで、ほとんどの者たちは、怯えて走って来る他の多勢に押されて、馬や鎌を付けた戦車から転げ落ちたのです。そうして、太守が思慮が足りなかったことを、思い知ったのですが、それは遅すぎました。太守の戦略は、結局、損害を敵にではなくて、自分たちに齎すことになったのです。戦いの始めに、包囲されることを恐れて、自身の逃亡の路を閉ざすことになると言うことを考えに入れずに、ナイル河を背後にすることに拘ったからなのです。 
posted by kyotakaba at 13:08| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月19日

エティオピア物語 第九巻 20-3

 απλώνοντας πρός τα αριστερά τις φάλαγγες οι Αιθίοπες και μειώνοντας το μεγάλο βάθος της παράταξής τους, προεξέτειναν τις γραμμές τους και από τις δύο πλευρές・ ύστερα έστρεψαν τις πτέρυγες και περικύκλωσαν το περσικό στράτευμα αφήνοντάς του ως μόνη ανεμπόδιστη διαφυγή το δρόμο που οδηγούσε στο ποτάμι・

 エティオピア人たちは、陣形の左の方へ寄って行きました。そして、隊列は薄くなって行ったのです。列の両端が伸びて行ったのです。そうして、陣の両翼の向きを変え、ペルシャ軍を取り囲んだのです。そして、ペルシャ軍には、河へ続く道だけを、自由に逃亡出来る方法として残したのです。
posted by kyotakaba at 12:50| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月18日

エティオピア物語 第九巻 20-2

 Ο δε Υδάσπης, βλέποντας από τον πύργο του σαν από παρατηρητήριο τη λαμπρή νίκη του στρατού του, έστειλε κήρυκες με τη διαταγή να αποφύγουν οι δικοί του τη σφαγή των αντιπάλων και όσους μπορούσαν να τους πιάσουν ζωντανούς και προπαντός τον Οροονδάτη・ έτσι ακριβώς και έγινε :

 一方、イダスピス王は、自分の居る塔から、展望台からでもあるように、自軍の輝かしい勝利を見ると、ある命令を与えて、触れ役人を何人も送り出したのです。その命令は、王の軍隊は敵対者たちの殺戮を忌避する様に、その敵たちを生きたまま捕えるのが適当である、とりわけ、オロンダティスは生きたまま捕えなければならない、と言うものでした。そして、実際には、この様なことが起こったのです。
posted by kyotakaba at 13:04| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月17日

エティオピア物語 第九巻 20-1

 Όταν όμως οι Αιγύπτιοι και οι Λίβυες έμαθαν ότι είχαν εξολοθρευθεί οι κατάφρακτοι που θεωρούνταν η μεγαλύτερη δύναμη και ελπίδα του πολέμου και ότι ο σατράπης είχε αποδράσει κι επίσης ότι οι πολυθρύλητοι οπλίτες των Μήδων και Περσών, χωρίς να πράξουν τίποτε αξιοθαύμαστο στη μάχη ( οι στρατιώτες της Μερόης, που είχαν ταχτεί απέναντί τους, τους είχαν προξενήσει μεγαλύτερες ζημίες απ’ όσες είχαν υποστεί ), είχαν ακολουθήσει τους υπόλοιπους, ενέδωσαν κι αυτοί και τράπηκαν σε ατακτη φυγή.

 けれども、エジプト人とリビア人は、最強の力を持ち戦争の希望と考えられていた、完全武装の騎士がすでに全滅さされていると言うこと、を知ったのです。それに、太守はもう逃げてしまっていると言うこと、その上に、世間によく知られているミドンとペルシャの装甲歩兵も、戦闘で、目に付くようなことは何もしないまま、他の兵士たちと同様に全滅してしまったこと ( メロイの兵士たちは、自分たちが受けた損害よりも、ずっと酷い損害を与えるぞ、と装甲歩兵たちに対して、誓いを立てていたのです。 ) を、知ったのです。すると、エジプト人とリビア人たちは、戦いを止め、向きを変えて、散り散りに逃げ出したのです。  


posted by kyotakaba at 13:37| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月13日

エティオピア物語 第九巻 19-4

 Έτσι καθένας απ’ αυτούς έχει τα βέλη πάντα πρόχειρα στις μάχες και, παίρνοντάς τα από εκεί ωσάν από φαρέτρα, κάπως σαν φαντασμένος σάτυρος σκιρτά και σειέται και λυγιέται στεφανωμένος με τα βέλη και με το σώμα του γυμνό, κι ύστερα ρίχνει εναντίον των εχθρών. Σίδερο δεν χρείαζεται για τις αιχμές : παίρνει το κόκαλο από τη ράχη ενός φιδιού, το κόβει όσο χρειάζεται για να χρησιμοποιηθεί ως πήχης, ξύνει τα άκρα του ώστε να γίνουν αιχμηρότατα και έχει ατόφιο το βέλος, που ίσως και από τη λέξη οστούν έχει πάρει το όνομά του : οϊστός.

ωσάν : σαν να, σάματι, σάματις, δίκην, ωσεί, οιονεί, κάτι σαν, λες και, ως αν

 つまり、射手のそれぞれ誰もが、直ぐに戦いに使える矢を、常時、身に着けていると言うことなのです。まるで矢筒から取る様に、そこから矢を取り出すのです。少々、想像上のサテュロスに似てなくもありません。身体は裸で、頭には矢で出来た冠を被っている彼らは、跳ねて、首を振って、お辞儀をするのです。そうして、敵に向けて矢を放つのです。矢尻は、鉄でなくても良いのです。蛇の背骨から骨を一つ取るのです。その骨を、矢尻に使える様に、必要に応じて、一ピヒー程の長さまで切るのです。そして、それ以上ない程に鋭く尖り、本物の矢の様になるまで、その先を削るのです。このやの名前、「オイストス」は、おそらく、骨「 οστουν / オストウン 」から取られているのです。
posted by kyotakaba at 14:03| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月12日

エティオピア物語 第九巻 19-3

 Για τους τοξότες της κινναμωφόρου η τοξοβολία πιό πολύ μοιάζει με παιχνίδι και λιγότερο με σοβαρή πολεμική τέχνη. Περιβάλλουν το κεφάλι τους με ένα πλέγμα κυκλικό και πάνω του στερεώνουν τα βέλη με το φτερωτό μέρος τους πρός το κεφάλι και τις αιχμές να προβάλλονται πρός τα έξω σαν ακτίνες.

 キナモフォロの射手にとっては、弓術は、ほとんど遊びのようなものなのです。真剣な戦争の技術では少しもないのです。射手たちは、輪になった一枚の網で頭を覆っています。その上に、矢羽根の付いた矢を固定していたのです。矢羽根は、頭の方に向いていて、矢先は、外側に向けて飛び出していたのです。それは、光線の様でした。
posted by kyotakaba at 14:27| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月11日

エティオピア物語 第九巻 19-2

 Γιατί οι στρατιώτες της περιοχής του κινναμώμου, που ήταν παραταγμένοι απέναντί τους, τους πίεζαν φοβερά και τους έφερναν σε πολύ δύσκολη θέση : υποχωρώντας σε κάθε επίθεσή τους κέρδιζαν σε απόσταση και, όταν οι διώκτες τους έκαναν να στραφούν πρός τα οπίσω, τους τόξευαν χωρίς οι ίδιοι να σταματήσουν τη φυγή τους. Ύστερα, όταν τους ανάγκαζαν σε υποχώρηση, τους χτυπούσαν επιτιθέμενοι από τα πλάγια, άλλοι με σφενδόνες, άλλοι με βέλη μικρά αλλά φαρμακωμένα με δηλητήριο φιδιού που επέφεραν ακαριαίο θάνατο.

κιννάμωμος : 9巻16−2 では、κινναμωφόρο と言う語があるけれど、それと一緒なのか?  

 と言うのも、キナモモスの兵士たちは、イダスピス王は彼らをエジプト人とリビア人たちに対抗させていたのですが、エジプト人シリア人を恐ろしく圧迫し、とても厳しい状況に追い込んでいたからです。エジプト人シリア人は、キナモモス人の攻撃の度に後退して、間合いを拡げていたのです。追撃者たちが、後方に回り込もうとした時には、エジプト人シリア人はその追撃者たちに弓を射かけました。そして、彼ら自身は、後退を止めることはなかったのです。そうして、後退を余儀なくされた時、両側面からの寄せ手に攻撃されました。寄せ手は、ある者は、投石機を持ち、ある者は、小さな弓を持っていました。弓は、小さいけれど、蛇の毒が塗られていたのです。蛇の毒は、人を即死させたのです。
posted by kyotakaba at 13:56| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月10日

エティオピア物語 第九巻 19-1

 Σε λίγο όλοι όσοι απέμεναν το έβαλαν στα πόδια και πιό επαίσχυντα απ’ όλους το έσκασε ο σατράπης Οροονδάτης αφήνοντας το άρμα και καβαλώντας ένα νισσαϊκό άλογο, ενώ οι Αιγύπτιοι και οι Λίβυες της αριστερής πτέρυγας τίποτε απ’ όλ’ αυτά δεν είχαν πάρει είδηση και συνέχιζαν με ευτολμία τη μάχη・ ναί μεν πάθαιναν περισσότερα κακά από όσα προξενούσαν, αλλά με καρτερικό φρόνημα υπέμεναν τα δεινά.


νισσαϊκό : Οι Πέρσες εκτιμούσαν ιδιαίτερα τα άλογα της πεδιάδας της Νίσσας στη Μηδία.


το βάζω στα πόδια : τρέχω να ξεφύγω από μια απειλή και γενικά από φόβο

το σκάω : δραπετεύω, φεύγω χωρίς να με δει κανείς

η ευτολμία : το θάρρος, η γενναιότητα, η μεγάλη τόλμη, η σταθερότητα

 直ぐに、後に残っていた者は全員が、脱兎の様に逃げ出しました。他の誰よりも不名誉なことには、太守オロンダティスが、戦車をそのまま残して、こっそりと、ニサイコ産の馬に乗って、逃げてしまったのです。一方、陣営の左翼のエジプト人たちとリビア人たちは、このことを、誰からも知らされてないままでした。それで、果敢に戦いを続けていたのです。そうなのです。それまで起こっていることよりももっと悪いことが身に降り掛かって来るのに、信念をずっと保持して、恐ろしいことに耐えたのです。
posted by kyotakaba at 14:49| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月05日

エティオピア物語 第九巻 18-8

 Αλλά και όσοι κατάφερναν να γλιτώσουν έφευγαν άπρακτοι και χωρίς καθόλου να πειράξουν τους ελέφαντες : το θηρίο αυτό όχι μόνο προσέρχεται στις μάχες σιδηρόφρακτο αλλά και εκ φύσεως έχει αδιαπέραστο το δέρμα, καθώς είναι καλυμμένο σε όλη την επιφάνειά του με στερεό φολιδωτό επίστρωμα πάνω στο οποίο συντρίβεται κάθε αιχμή.σιδηρόφραχτος : που έχει πανοπλία

 何とか助かった騎士は誰もが、手ぶらで逃げました。象に触れよう等と言うことは全くしなかったのです。戦いに遣って来ているこの獣は、ただ、完全に武装していると言うだけではなかったのです。生まれつき、何からも突き通されることのない皮膚を持っていたのです。その上に、全身を鱗状の堅い被膜で覆われていました。それが、どんな突起物も砕いたのです。 posted by kyotakaba at 12:45| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月04日

エティオピア物語 第九巻 18-7

 Κι εκείνοι που δεν τα κατάφερναν να συγκρατήσουν την ορμή των αλόγων τους και άθελά τους φέρονταν πρός τους ελέφαντες για να εκιτιναχθούν ανάμεσά τους, σκοτώνονταν επιτόπου είτε καταπατημένοι και διαμελισμένοι από τους ελέφαντες είτε από τα πλήγματα των Σηρών και των Βλεμμύων που, εξορμώντας αιφνιδιαστικά πίσω από τους ελέφαντες σαν από κάποιο ταμπούρι, κατάφερναν να τους τραυματίσουν είτε να τους αρπάξουν και, σπρώχνοντάς τους, να τους ρίξουν από τ’ άλογα.


εκτινάσσω : ρίχνω κάτι με σφοδρότητα προς τα πάνω ή προς τα έξω

επιτόπου : στο ίδιο σημείο 馬の勢いを抑えることがどうしても出来なかった騎士たちは、自分たちの意志とは反対に、象の方へ身体を持って行かれました。象の中へ激しく放り出されたのです。その場で、殺されました。ある者たちは、象に踏み付けられました。ある者たちは、シリア人やブレミ人たちの強い打撃で四肢が捥ぎ取られたのです。シリア人とブレミ人たちは城塁のような象の後ろから不意に飛び出して、騎士たちに傷を負わせ、手足を引っ手繰ったり押したりして、上手く、馬から落とすことが出来たのです。 posted by kyotakaba at 13:57| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月03日

エティオピア物語 第九巻 18-6

 και όταν πιά οι Αιθίοπες έβαλαν στο σημάδι τα ίδια τα μάτια των εχθρών τους σαν να έπαιρναν μέρος σε αγώνισμα ευστοχίας κι όχι να πολεμούν με ίσους όρους, τόσο επακριβώς πετύχαιναν το στόχο, ώστε οι τρυπημένοι από τα βέλη πήγαιναν στα τυφλά εδώ κι εκεί ανάμεσα στο πλήθος φέροντας σαν διπλό αυλό τα βέλη καρφωμένα στα δυό μάτια τους.

 エティオピア人たちは、元から、狙いを敵の目に合わせたのです。それは、まるで、投擲競技の的にしたようなものでした。同等の立場で戦いを戦うと言うものではなかったのです。矢はとても正確に的に当たりました。そうして、矢に射られた兵士たちは、目も見えずに、あそこに辿り着いたのです。そこには、両目に突き刺さった矢を、折れた笛の様にそのままぶら下げた、多勢の兵士がいたのです。
posted by kyotakaba at 13:37| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年09月28日

エティオピア物語 第九巻 18-5

 Κι εκείνοι που μάχονταν από τους πύργους πάνω στους ελέφαντες ( σε κάθε πύργο ήταν τοποθετημένοι έξι τοξότες, από δύο σε κάθε όψη του, και μόνο το μέρος της ουράς ήταν ακάλυπτο από πολεμιστές ) σαν από κάποια ακρόπολη τόξευαν συνεχώς και με ευστοχία και με τόση πυκνότητα ρίχνονταν τα βέλη, ώστε φάνταζαν σαν σύννεφο στους Πέρσες・

 象の上の塔から戦う人々がいたのです。( それぞれの塔には、六人の射手が配置されていました。塔の各面に二人ずつ配置されていました。尾の方の面だけは、戦士が隠れていなかったのです。 ) まるで、砦からの様に、途切れずに矢を放っていたのです。正確に、とても濃い密度で、矢を放ったのです。ペルシャ人には、それが雲の様に見えたのです。
posted by kyotakaba at 13:17| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年09月27日

エティオピア物語 第九巻 18-4

 Τα άλογα, βλέποντας ξαφνικά μπροστά τους τούς ελέφαντες, ζώα τεράστια και τρομαχτικά που ποτέ πρίν δεν είχαν ξαναδεί, έκαναν να γυρίσουν πρός τα πίσω και, πέφτοντας το ένα πάνω στ’ άλλο, δεν άργησαν να διαλύσουν την παράταξη της φάλαγγας.

 馬たちは、突然に自分たちの前にいる象を見たのですが、それはそれ以前には一度も見たことがない巨大な恐ろし気な動物だったのですから、自分の後ろへいる馬の方へ後退ったのです。そうして、一頭が他の一頭の上へ倒れ込んだのです。ですから、馬たちが、方陣の隊列を散り散りに乱すのには、時間はかからなかったのです。
posted by kyotakaba at 12:38| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年09月26日

エティオピア物語 第九巻 18-3

 Όσοι όμως βρέθηκαν με σώα τα άλογα όρμησαν εναντίον των Σηρών・ κι εκείνοι δεν στάθηκαν ούτε στιγμή, αλλά έτρεξαν να κρυφτούν πίσω από τους ελέφαντες καταφεύγοντας στα ζώα σαν σε λόφο ή φρούριο. Ακολούθησε τρομερή σφαγή των ιππέων που χάθηκαν σχεδόν ώς τον τελευταίο.

 けれども、無事な馬に乗っている者は全員が、シリア人に突進して行ったのです。シリア人たちは、一瞬もじっとしていませんでした。象の後ろへ駆け込んだのです。小山か要塞の様な獣の下に、逃げ込んだのです。騎士の恐ろしい殺戮が、その後起こりました。騎士は、最後の一人に近くなるまで、死んでしまったのです。
posted by kyotakaba at 13:30| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年09月21日

エティオピア物語 第九巻 18-2

 Απίστευτο ήταν αυτό που έκαναν : καθώς τα άλογα περνούσαν από πάνω τους, τα έσφαζαν σχίζοντας με τα ξίφη την κοιλιά τους・ και δεν ήταν λίγοι αυτοί που έπεφταν καθώς τα άλογα από τον πόνο αψηφούσαν το χαλινάρι και τίναζαν τους αναβάτες που, έτσι, σαν κούτσουρα ριγμένους καταγής, τους κατάκοβαν κάτω από τους μηρούς οι Βλέμμυες・ γιατί ο κατάφρακτος Πέρσης δεν μπορεί να κινηθεί χωρίς βοήθεια.

 ブレミ人たちがしたことは、信じられない様なことだったのです。馬が彼らの上を通り過ぎる時に、その馬の腹を剣で裂いて、馬を殺したのです。馬は痛みで手綱捌きを無視して、騎手を揺さぶりました。それだから、地面に放り落とされる丸太の様に、落ちる者も少なくなかったのです。そして、ブレミ人たちは、彼らの太腿もから下を切り落としたのです。と言うのも、ペルシャの完全武装の騎士たちは、手助けがなければ動くことが出来なかったからです。
posted by kyotakaba at 12:53| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年09月20日

エティオピア物語 第九巻 18-1

 Τότε οι Βλέμμυες, που ήδη τους είχαν φτάσει και μόνο που δεν τους άγγιζαν οι αιχμές, αίφνης, σαν μ’ ένα σύνθημα, λύγισαν λίγο τα γόνατα και γλίστρησαν κάτω από τ’ άλογα με το ένα γόνατο καταγής και με τη ράχη και το κεφάλι σε τέτοια θέση που λίγο ακόμα και θα καταπατούνταν.

 ブレミ人たちは、もう騎兵の槍の先に届いていました。けれども、ただ、槍の先が彼らに触れることはないなおです。合図があると、突然、膝を少し曲げて、馬の下に潜り込むのです。片膝を地面に付けて、背中と頭は、もう少しで馬に踏み付けられそうな位置に持って行くのです。
posted by kyotakaba at 11:39| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年09月14日

エティオピア物語 第九巻 17-3

 Οι δε Πέρσες συνέχισαν με μεγαλύτερη ακόμα ορμή την επέλαση θεωρώντας μεγάλη τύχη το θράσος των Βλεμμύων, βέβαιοι πώς από την πρώτη κιόλας σύγκρουση θα τους αρπάξουν στην αιχμή της λόγκης τους.

 一方、ペルシャ人たちは、ブレミ人の大胆さを絶好の好機だと考えて、勢いを最大のままにして、突撃を続けたのです。ペルシャ人たちは、もう最初の衝突から、自分たちの槍の切っ先がブレミ人たちを捉えるだろう、と確信していたのです。
posted by kyotakaba at 12:59| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年09月13日

エティオピア物語 第九巻 17-2

 Και όταν πιά βρέθηκαν σε απόσταση βολής και είδαν οι Βλέμμυες τους καταφράκτους να σπιρουνίζουν τα άλογα για την επέλαση, έθεσαν σε εφαρμογή τις οδηγίες του Υδάσπη : αφήνοντας τους Σήρες να προασπίζουν τους ελέφαντες, τινάχτηκαν πολύ μπροστά από τις γραμμές και, τρέχοντας μ’ όλη τους τη δύναμη, ρίχτηκαν εναντίον των καταφράκτων δίνοντας την εντύπωση ότι είχαν τρελαθεί έτσι που ορμούσαν πρώτοι, τόσο λίγοι ενάντια σε περισσότερους και τόσο καλά οπλισμένους.

 弓が届く距離よりも遠くに居て、ブレミ人の部隊は、完全武装した騎士たちが、突撃をしようと馬に拍車を掛けるのを見たのです。そうすると、彼らは、イダスピス王の命令を実行に移したのです。こう言う命令でした。シリア人たちを、象を守るために残しておいて、戦線の一番前に躍り出て、出来る限りの勢いで駆け出して、完全武装の騎士たちに飛び掛かるのです。ずっと多勢のもっと良い武装をした敵に対して、ほんの僅かの手勢で、第一番に飛び掛かるのは彼らなのです。そうすると、このブレミ人たちは狂っている、と言う印象を与えられるのです。
posted by kyotakaba at 12:44| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年09月12日

エティオピア物語 第九巻 17-1

 Κι όταν και στα δύο μέρη υψώθηκαν τα λάβαρα και δόθηκε το σύνθημα της μάχης, στους Πέρσες με τις σάλπιγγες και στους Αιθίοπες με κρόταλα και τύμπανα, όρμησαν τρέχοντας με αλαλαγμούς οι φάλαγγες του Οροονδάτη・ ο δε Υδάσπης αρχικά πρόσταξε το στρατό του να προχωρήσει αργά, με ήσυχο βηματισμό, και για να μη μείνουν πίσω από τους προμάχους οι ελέφαντες και για να ανακοπεί η ορμή των ιππέων καθώς θα διέτρεχαν το μεταξύ των δύο παρατάξεων διάστημα.

 両方の陣に、旗が高く掲げられました。そして、ペルシャ人は喇叭で、エティオピア人には打ち木と太鼓で、戦いの合図が与えられたのです。そうすると、オロンダティスの部隊は、叫び声を上げて走りながら突進し始めたのです。一方、イダスピス王は、始め、自分の軍隊に、静かな歩調で、ゆっくりと進む様に命令を出したのです。それは、最前線の兵たちから、象が取り残されない様にする為であり、また、両陣営の間の距離を駆け抜けることで、騎士の勢いが止められてしまう様にする為だったのです。
posted by kyotakaba at 13:55| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年09月07日

エティオピア物語 第九巻 16-3

 Κι επειδή έμαθε ότι το κέντρο της περσικής παράταξης κατείχαν οι ξακουστοί κατάφρακτοι, αντιπαρατάχτηκε σ’ αυτό ο ίδιος έχοντας γύρω του τους πυργοφόρους ελέφαντες και μπροστά του το οπλιτικό τμήμα των Βλεμμύων και των Σηρών στους οποίους είχε παραγγείλει πώς έπρεπε να δράσουν κατά τη μάχη.


αντιπαρατάσσω

πυργοφόρος : bearing a tower

 そして、王は、名高い完全に武装した騎士がペルシャの陣形の中心を占めていることを知っていましたから、自分の周りに背に塔を背負った象を何頭も置いて、それに対抗させたのです。そして、王の前には、ブレミ人とシリア人の武装兵の部隊を置いたのです。王は、彼らに戦いで十分に働く様に命令していたのです。
posted by kyotakaba at 13:24| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする