2017年06月13日

エティオピア物語 第十巻 21-2

 Αλλά και τίποτε μεγαλόπρεπο ούτε τιμητικό δεν βλέπω να έχει η πράξη αυτή, τουλάχιστον για ένα κορίτσι της ηλικίας σου. Κι έτσι όμως να ήταν, δεν είναι δυνατό να γίνει : μόνο οι ιερείς και οι ιέρειες του Ήλιου και της Σελήνης είναι προορισμένοι από το πατροπαράδοτο έθιμο να τελούν την πράξη αυτή ― και μάλιστα όχι οι τυχόντες, αλλά οι παντρεμένοι・ ώστε η παρθενία σου εμποδίζει την εκπλήρωση του ακατανόητου αιτήματός σου ≫.

 「けれども、少なくてもお前の様な年齢の少女がその様な行為をしても、少しの威厳も価値も、私は認めはしないのだ。また、少女であれば、生贄を殺す実行者には成り得ないのだ。太陽の司祭と月の巫女だけが、伝統的な慣習に依り、その行為者に決まっているのだ。それは、誰でも良いと言うものではない、既婚者だけが司祭、巫女になるのだ。それだから、お前の純潔が、お前の理解し難い要求の実行を出来なくさせているのだよ。」
posted by kyotakaba at 13:42| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月12日

エティオピア物語 第十巻 21-1

 Αναστατωμένος απ’ όλ’ αυτά ο Υδάσπης, ≪ δεν καταλαβαίνω ≫, είπε, ≪ πώς ξαφνικά άλλαξες γνώμη : μόλις πρίν πάσχιζες να σώσεις τον ξένο και τώρα παρακαλείς να τον σκοτώσεις σαν εχθρό σου με το χέρι σου.

 その言葉に狼狽したイダスピス王はこう言いました。「お前が突然に意見を変えたことが、私は理解出来ないよ。直前まで、お前はその外国人を助命しようと一所懸命だった。ところが今は、まるでその外国人がお前の仇でもあるかの様に、自分の手で殺させて欲しいと願っているとは。」
posted by kyotakaba at 12:57| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月08日

エティオピア物語 第十巻 20-2

 ≪ Βασιλιά μου ≫, είπε τότε η Χαρίκλεια, ≪ γιατί δεν μπορώ πιά να σε αποκαλώ πατέρα, άν με τη χάρη των θεών έχει σωθεί το σώμα μου, η ίδια χάρη θα έπρεπε να σώσει και την ψυχή μου, εκείνη την αληθινή ψυχή που οι ίδιοι οι θεοί ξέρουν ότι μου έχουν προορίσει. Άν όμως δεν είναι αυτή η θέληση της μοίρας, άν χρειαστεί οπωσδήποτε να τιμηθούν τα θειά με τη σφαγή του ξένου, μιά μόνο χάρη στέρξε να μου κάμεις : πρόσταξε εμένα να τον σφάξω με το χέρι μου και σαν κειμήλιο παίρνοντας το ξίφος, να γίνω με το θάρρος μου ξακουστή ανάμεσα στους Αιθίοπες ≫.

 すると、ハリクレアはこう言いました。「王様。もう、あなたをお父様とは呼べませんから、そう呼びます。神々のお慈悲がわたしの身体を救って下さったとすれば、当にそのお慈悲が、わたしの魂も救って下さる筈でしょう。誠実に言えば、神々ご自身は、わたしにどう運命付けたかはご存知なのです。けれども、もし、それが運命の意志ではないとすれば、もし、いずれにしても、外国人を殺して神々を讃える必要があるとすれば、もう一度のお慈悲で、王様、ご同意下さい、わたしにこうお命じ下さい。先祖伝来の剣をとって、わたしの手でこの男を殺す様に、お命じ下さい。そうして、エティオピアの人々の間で、わたしが勇猛果敢と広く知れ渡る様にさせて下さい。」 追記、訂正: 
κειμήλιο παίρνοντας το ξίφος のところ、
伝来→先祖伝来
posted by kyotakaba at 14:15| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月07日

エティオピア物語 第十巻 20-1

 Στα λόγια της αυτά ο Υδάσπης, που ακόμα δεν είχε καταλάβει την πραγματική κατάσταση, ≪ σε επαινώ ≫, της είπε, ≪ για τη φιλανθρωπία σου, κόρη μου・ είναι καλοσύνη σου να ευσπλαχνίζεσαι και να επινοείς τρόπους για να σώσεις έναν ξένο και Έλληνα συναιχμάλωτο που κέρδισε τη φιλία σου στο διάστημα της εξορίας σου, αλλά δεν γίνεται να εξαιρεθεί από τη θυσία・ εξάλλου δεν είναι καθόλου ευσεβές να παραβούμε ολωσδιόλου το έθιμο της επινίκιας ιερουργίας αλλά ούτε και ο δήμος θα το ανεχόταν・ μόλις και μετά βίας και με τη χάρη των θεών επέτρεψε να εξαιρεθείς εσύ ≫.
 そのハリクレアの言葉にも、イダスピス王は、本当の事情をまだ理解出来ていませんでした。そして、ハリクレアにこう言ったのです。「娘よ、お前のその博愛のことで、私はお前を褒めよう。一人の外国人、一緒に捕えられたギリシャ人に同情して、その者を助けようと何か方法を考え出そうとするのは、お前の優しさだね。その男は、お前が国外を放浪している間に、お前の友情を得たのだろう。だけれども、この男が生贄になることを免れると言うことにはならないのだ。それに、勝利の祭典の習慣を全く破ると言うのは、僅かの敬虔さもないと言うことだ。市民もそれを容認はしないだろう。神々の御陰で、やっとのことで、市民は、お前が免れることを許したのだよ。」
posted by kyotakaba at 13:10| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月06日

エティオピア物語 第十巻 19-2

 Άν παρ’ όλ’ αυτά επέμενε κανείς να θυσιαστεί ζευγάρι, ένας από κάθε φύλο, δεν πρέπει να αναζητήσεις μόνο άλλη κόρη, αλλά και άλλον νέο・ και άν δεν το κάμεις εμένα και όχι άλλη πρέπει να θυσιάσεις ≫. Και όταν εκείνος ≪ μην ξεστομίζεις τέτοιο λόγο ≫ της είπε και τη ρώτησε γιατί το λέει αυτό, ≪ διότι ≫, του απάντησε, ≪ οι θεοί έχουν ορίσει να ζήσω μ’ αυτόν τον άνδρα και να πεθάνω μαζί του ≫.

 「もし、誰かが、一対の男女を生贄にすると言い張っているのにも拘らず、一対の男だけになったのならば、あなたは違う少女だけを探すべきではなくて、違う若者も探すべきなのです。あなたがわたしを生贄にしないのならば、対の片方のこの若者も生贄にしてはなりません。」 そして、王がハリクレアに「その様な言葉を発してならない。」と言い何故そういうのかと尋ねると、こう答えたのでした。「その理由はです。神々は、わたしに、この男と共に生きて、この男と共に死ぬ様に、お命じになっているからです。」
posted by kyotakaba at 13:24| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月05日

エティオピア物語 第十巻 19-1

 Η Χαρίκλεια λίγο έλειψε να ουρλιάξει, τόσο αγρίεψε με τη δήλωση της σφαγής του Θεαγένη・ με κόπο μεγάλο συγκράτησε την τρελή αγωνία της και, πιέζοντας τον εαυτό της να δείξει καρτερία, ακόμα μιά φορά συγκάλυψε το σκοπό της και, ≪ αφέντη μου ≫, είπε, ≪ ίσως ούτε κόρη χρειάζεται να αναζητήσεις εφόσον ο δήμος, σώζοντας εμένα, έχει ήδη επιτρέψει να μην προσφερθεί γυναίκα ως θύμα.

 ハリクレアは、テアゲニスを殺すと公言されたことで、激昂しました。それで、もう少しで、声を張り上げるところだったのです。やっとのことで、激しい苦しみを我慢しました。そして、自分自身に、辛抱強さを示して見せ得る様に強いると、自分の目的を、もう一度、隠したのです。それから、こう言いました。「お父様、おそらく、わたしを救ってくれた大衆が、生贄として女性を差し出さないことを許して下さっている限り、王様は少女を捜す必要はないでしょう。」
posted by kyotakaba at 13:51| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月31日

エティオピア物語 第十巻 18-3

 Και ο Υδάσπης, που δεν κατάλαβε το νόημα των λόγων της, ≪ κορούλα μου ≫, είπε, ≪ συγχώρεσέ με που σε έκαμα να κοκκινίσεις με την ανοίκεια ερώτησή μου για έναν νεαρό. Εσύ πήγαινε τώρα στη σκηνή μαζί με τη μητέρα σου και άφησέ τη να σε απολαύσει・ με την παρουσία σου και με τη διήγηση των περιπετειών σου, θα της δώσεις μεγαλύτερη χαρά από τους πόνους που πέρασε για να σε γεννήσει. Όσο για μένα, θα φροντίσω για τη θυσία κάνοντας πάν το δυνατόν μήπως και βρώ καμιά αντάξια σου για να σφαγιαστεί μαζί με τον νεαρό ≫.

 イダスピス王は、ハリクレアの言ったことの意味が分からなかったものだから、こう言ったのです。「私の可愛い娘よ、私がした若者に関する厚かましい質問でお前を赤面させてしまった、この私を勘弁してお呉れ。さあ、お前の母さんと一緒に、舞台へ行きなさい。母さんにはお前を喜ぶままにさせておきなさい。お前がそこに居ると言うこと自体と、お前の波瀾に満ちた話しが、母さんに、お前を産む為に受けた苦しみよりも、ずっと大きな喜びを与えるだろうからね。私はと言えば、生贄について何とかしなければならないのだ。出来る限りのことをすれば、おそらく、この若者と一緒に殺される、お前の代わりを見つけられるだろう。」
posted by kyotakaba at 13:27| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月30日

エティオピア物語 第十巻 18-2

 Πώς τον αποκάλεσες αδελφό σου στη Συήνη, όταν για πρώτη φορά σας έφεραν σε μένα; Γιατί βέβαια δεν θα αποδειχτεί κι εκείνος γιός μου・ ένα παιδί γέννησε η Περσίννα : εσένα και μόνο ≫. Κοκκίνισε η Χαρίκλεια και, ≪ ψέματα είπα ≫, απάντησε με σκυμμένο το κεφάλι, ≪ όταν τον αποκάλεσα αδελφό μου : η ανάγκη έπλασε αυτή την ιστορία・ όσο για το ποιός είναι, μπορεί καλύτερα να σας το πεί ο ίδιος・ είναι άνδρας και έχει το θάρρος να σας το δηλώσει χωρίς να ντραπεί σαν εμένα που είμαι γυναίκα ≫.

 「最初にお前たちが私の下に連れて来られた時、シイニーでは、お前は、どう言う訳で、この男を兄と呼んでいたのだ? この男がわたしの息子ではないと分かるだろうことは、確かだからだ。ペルシナは一人の子供を産んだのだ。お前だ、それだけだ。」 ハリクレアは赤くなりました。そして頭を下げて、答えました。「嘘を言いました。わたしがこの方を兄と呼んだ時には、話しを作り上げる必要があったのです。誰かと言うことについては、本人があなた様たちに言う方が、きっと良いと思います。この方は一人前の男です。女であるわたしの様に恥ずかしがることもなく、あなた様たちに自分が何者かを申し出る勇気をお持ちです。」
posted by kyotakaba at 12:59| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月29日

エティオピア物語 第十巻 18-1

 Και καθώς βρισκόταν κοντά στη Χαρίκλεια, ≪ πολυαγαπημένη ≫, της είπε, ≪ ότι εσύ είσαι κόρη μου, και τα γνωρίσματα το έδειξαν και ο σοφός Σισιμίθρης το επιβεβαίωσε και πάνω απ’ όλα το ανέδειξε η ευμένεια τών θεών・ ποιός όμως είναι αυτός εδώ που αιχμαλωτίστηκε μαζί σου και φυλάχτηκε για τις επινίκιες τελετές και τώρα στέκει πλάι στο βωμό έτοιμος για θυσία;

 そして、ハリクレアの側に立つと、こう言ったのです。「最愛のお前。お前は私の娘だ。多くの印しがそう証明している。それに、賢者シシミシリスがそれを裏付けている。何よりも、神々のご同情が、それを明らかにしたのだ。けれども、お前と一緒に捉えられ、勝利の儀式の為に生かしたままにされていて、生贄の用意をして祭壇の側に立っている、この男は誰なのだ?」
posted by kyotakaba at 13:44| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月25日

エティオピア物語 第十巻 17-3

 Και ο Υδάσπης πρόθυμα και με ευχαρίστηση δέχτηκε την ήττα υπομένοντας αυτοπροαίρετα την περιπόθητη βία και, βλέποντας τα πλήθη να συνεχίζουν ασταμάτητα τους αλαλαγμούς και όλο και πιό προκλητικά να επεμβαίνουν επευφημώντας, άφησε τη χαρά να γεμίσει την ψυχή του και περίμενε να κατασιγάσει η ταραχή από μόνη της.

 イダスピス王は、喜んで、こころよく敗北を受け容れたのです。自ら望んで、愛すべき騒動に耐えていたのです。そして、大衆が止まることのない叫びを上げ続けるのを、それも、段々と、拍手をしながら挑発的に割り込んで来るのを見ていたのです。そして、喜びが自分の魂を満たしていくままにしておいたのです。そうして、騒動がひとりでに静まるのを待ったのです。 
posted by kyotakaba at 13:46| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月24日

エティオピア物語 第十巻 17-2

 Εμείς σε έχουμε αναγνωρίσει ως βασιλιά μας・ αναγνώρισε και συ τον εαυτό σου ως πατέρα. Είθε να συγχωρήσουν οι θεοί τη φαινομενική παρανομία. Περισσότερο θα παρανομήσουμε άν αντισταθούμε στο θέλημά τους・ κανείς άς μη θανατώσει την κόρη που εκείνοι έχουν σώσει. Εσύ, ο πατέρας του δήμου, γίνε πατέρας και στην οικογένειά σου ≫. Και φωνάζοντας τέτοια και άλλα παρόμοια, προσπαθούσαν και έμπρακτα να εμποδίσουν τη θυσία μπαίνοντας μπροστά στον Υδάσπη και εμποδίζοντάς τον να προχωρήσει και ζητώντας να εξευμενιστούν οι θεοί με άλλων θυσίες.

 「私たちは、貴方を私たちの王だと認めています。貴方自身は、自分を父だと認めています。どうか、神々が、うわべだけの違法をお許し下さいます様に。何よりも、私たちが神々の意思に反していると誤解しているのではないでしょうか。神々が命を助けて来たこの娘を、誰も殺さないでおきましょう。王様、国の父である貴方、どうか、貴方の家族の父となって下さい。」 そうして、民衆は、似た様なことを叫びながら、イダスピス王の前に割って入って、出来るだけ、生贄の儀式を妨害しようとしたのです。王が進むのを邪魔したのです。そして、神々が他の生贄で怒りを鎮めて下さる様にお願いしたのです。  
posted by kyotakaba at 08:52| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月23日

エティオピア物語 第十巻 17-1

 Και με τα λόγια αυτά έπιασε τη Χαρίκλεια κάνοντας πώς θα την οδηγούσε στο βωμό και στη φωτιά που έκαιγε σ‘ αυτόν, αλλά πιό πολύ καιγόταν ο ίδιος από πόνο και ευχόταν να μην είσακουστούν τα απατηλά του λόγια. Και το πλήθος των Αιθιόπων, συγκλονισμένο από το λόγο του, ούτε στιγμή δεν άντεξε να βλέπει τη Χαρίκλεια έτοιμη για θυσία και όλοι μαζί ανέκραξαν ≪ σώσε την κόρη, σώσε το βασιλικό αίμα, σώσε εκείνην που έχουν σώσει οι θεοί・ σ‘ το συγχωρούμε・ το έθιμο έχει τελεστεί.
 そう言うと、イダスピス王は、ハリクレアの手を取ったのです。そうして、ハリクレアを導こうとしたのです、祭壇へ、炎へと。その炎は、王に焼きつく様でした。けれども、王自身は、苦悩で焼かれ苦しんでいるのでした。そして、自分の真心からではない言葉を、神々が聞き入れない様に祈るのでした。一方、エティオピアの民衆は、王の言葉に動揺していたのですが、一瞬でも、生贄の支度をしたハリクレアを見ることに耐えられなかったのです。全員が、一緒に、こう叫んだのです。「その娘を救え、王家の血筋を救え、神々が助けて来たその娘を救え。王よ、私たちは、貴方がそうするのを許す。しきたりは、もう既に、成されているのです。」
posted by kyotakaba at 15:30| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月22日

エティオピア物語 第十巻 16-10

 ακολούθησε τον πατέρα σου που δεν ήταν γραφτό να σε νυφοστολίσει ούτε να σε οδηγήσει σε γαμήλια παστάδα και θαλάμους, αλλά σε ετοιμάζει για θυσία και, αντί για λαμπάδες του γάμου, τις λαμπάδες της θυσίας ανάβει και αυτά τα ανθισμένα σου νιάτα οδηγεί στο βωμο. Και σείς θεοί, συγχωρήσε με άν ο πόνος με νίκησε και ξεστόμισα λόγο ανόσιο, εγώ που για πρώτη φορά είπα τη λέξη “ παιδί μου“ και την ίδια στιγμή το θανάτωσα ≫.
νυφοστολίζω : ντύνω και στολίζω νύφη

イダスピス王の台詞の中のここの文章では、イダスピス王が自分のことを、「お前の父」と呼び、その行為を、一人称ではなく、三人称単数で述べている。  
 「お前の父に追いて来なさい。この父は、花嫁に花嫁衣装を着せることを運命付けられてはいないのだ。それに、お前を新婚の家、寝屋に案内することもない。そうではなくて、私は、お前に生贄の用意をさせるのだ。婚礼の松明の代わりに、生贄の松明に火を点けるのだ。お前の今が花盛りの若さを祭壇へと引き連れて行くのだ。それから、神々の皆様、もし、苦悩が私を打ち負かして、私が涜神的な言葉を発しても、どうかお許し下さい。この私は、「我が子」と言う言葉を初めて喋ったのです。その同じ瞬間に、その「我が子」を殺すのです。」 
posted by kyotakaba at 13:54| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月18日

エティオピア物語 第十巻 16-9

 Όσο για σένα θυγατέρα μου ( όνομα ποθητό που για πρώτη και τελευταία φορά σου απευθύνω ), μάταια ωραία και μάταια πίσω στην αγκαλιά μας, εσύ που πιό πολύ κακοτύχησες στην πατρίδα παρά στα ξένα ― τη σωτηρία βρήκες στα ξένα και στον τόπο που γεννήθηκες σε περιμένει ο θάνατος ― , μην ταράζεις την ψυχή μου με θρήνο : τώρα περισσότερο παρά ποτέ δείξε εκείνο το γενναίο και βασιλικό φρόνημά σου・
 「私の娘よ、お前については、( 最初で最後の時に、愛おしい名前でお前を呼ぼう、 ) 無駄に美しいお前、それに、私たちの腕の中にあることは無益なのだ。お前は、外国でよりも母国での方が、ずっと不幸なのだ。お前は、外国では救済を見つけた。此所、お前が産まれた土地では、死がお前を待っているのだ。泣いて私の魂を掻き乱してはならないぞ。今この時こそ、お前の王家の勇敢な意気込みを示して見せるのだ。」
posted by kyotakaba at 13:22| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月17日

エティオピア物語 第十巻 16-8

 Όσο πιό πολύ σας νιώθω να συμπάσχετε, όσο μεγαλύτερος είναι ο πόνος σας για τα δικά μου βάσανα, τόσο εγώ προτιμώ το δικό σας από το δικό μου καλό και τόσο λίγο λογαριάζω τον δικό μου πόνο που μένω άκληρος και τα πικρά δάκρυα της Περσίννας από δώ, που την ίδια στιγμή απόχτησε και έχασε το πρώτο της παιδί・ πάψτε λοιπόν, άν θέλετε, να κλαίτε και να μας συμπονείτε μάταια και άς αρχίσουμε την τελετή.
συμπάσχω : πάσχω μαζί με άλλους ή για ένα πάθημά τους και συμμερίζομαι τον πόνο τους ή για ένα κοινό πάθημα που αφορά άμεσα και εμένα

 「皆さんのほとんどの人が、私の苦しみを自分の苦しみの様に共に苦しんでおられるのだと、私は思います。私の苦難についての皆さんの苦悩があまりに大きいので、私は、私の利益よりも皆さんの利益を選ぶのです。そして、跡継ぎが居ないと言う自分の苦しみ、そして、ここに居るペルシナの苦い涙のことは、少しも考慮をしないのです。ペルシナは、同じ瞬間に、自分の最初の子供を得て、失ったのです。ですから、皆さん、もしそう望むのでしたら、泣き叫ぶのを止めて下さい。無益に私たちに同情するのを止めて下さい。さあ、儀式を始めましょう。」
posted by kyotakaba at 12:59| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月16日

エティオピア物語 第十巻 16-7

 Κι αυτήν που ως εχθρά μου δεν θανάτωσα και ως αιχμάλωτη δεν έβλαψα, αυτήν την ίδια, τώρα που αποδείχτηκε ότι είναι θυγατέρα μου, δεν θα διστάσω να τη θυσιάσω, εφόσον είναι αυτή και η δική σας θέληση, δεν θα υποχωρήσω στην οδύνη ― πράγμα που και σε κάθε άλλον πάσχοντα πατέρα ίσως θα συγχωρούνταν ― ούτε θα προσπέσω γονατιστός παρακαλώντας σας, προσαρμοζόμενοι στη φύση και στα πάθη που κινεί, να με συγχωρήσετε άν παραβώ αυτή τη φορά το νόμο, με το αιτιολογικό ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να τιμήσουμε τα θεία.

 「私が敵として殺しはしなかった、また、捕虜として傷付けることもしなかった、この娘、それが今は、私の娘であることを明らかにされた、この娘を、生贄にすることを、それが皆さんの意志である限り、私は躊躇いはしないでしょう。悲しみの為に退き下がったりはしないつもりです。 − 他の同じ様に苦しんでいる父親達にであったら、おそらく、許されるだろうと言うことが、現実でしょうけれど − 私は跪いたりしません。皆さんは自然の道理に適っていらっしゃる、それに、その自然が動かす諸情緒に馴染んでいらっしゃる、その皆さんに、神々を讃える他の方法もあるのだと言うことを理由にして、今回は法を破ることになっても、私を赦して下さいと、お願いしたりはしないのです。」  προσαρμοζόμενοι は呼格、σας を指している。 
κινεί の主格は、φύση なのだと思う。 
「 να με συγχωρήσετε άν παραβώ αυτή τη φορά το νόμο, με το αιτιολογικό ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να τιμήσουμε τα θεία. 」の節は、παρακαλώντας の内容なのだと思う。
τα θεία 中性複数対格、よくわからないけれど、意味としては、神々になるのだと思う。
posted by kyotakaba at 15:04| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月15日

エティオピア物語 第十巻 16-6

 Άν έτσι θέλουν οι θεοί, να μου τη χαρίζουν και την ίδια στιγμή να μου τη στερούν ( το ίδιο έπαθα στη γέννηση, το ίδιο και τώρα στην ανεύρεσή της ), εγώ δεν μπορώ να το πώ・ το αφήνω σε σας να το σκεφτείτε・ ούτε μπορώ να ξέρω άν εκείνην που εξόρισαν στα πέρατα της οικουμένης και ύστερα ως εκ θαύματος την έφεραν αιχμάλωτη για να μου την προσφέρουν, θα τη δεχτούν και πάλι για δικό τους σφάγιο.

 「神々は、この娘を私に与えると、同時に、私から奪い去ることを望んでおられるのかどうか、( この娘が産まれた時の苦しみと、同じ苦しみを、この娘を再発見した、今、苦しんでいるのです。 )、私は、何とも言えません。そのことは、皆さんがお考えになるのに任せます。それに、神々は、この娘を世界の涯に追放したのです。その後に、奇跡によって、私に与える為に、捕虜になった娘を私の下へ連れて来たのです。神々は、その娘を、自分たちの生贄として、受け取って下さるのかどうかも、私には分からないのです。」
posted by kyotakaba at 13:58| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月10日

エティオピア物語 第十巻 16-5

 Σας βλέπω να χύνετε δάκρυα, καταλαβαίνω τα ανθρώπινα αισθήματα που σας κατέχουν, την ευσπλαχνία σας για την κόρη που τόσο πρόωρα θα χαθεί αλλά και για μένα που μάταια έλπισα πώς θ’ αποχτήσω διάδοχο του γένους μου・ είμαι όμως υποχρεωμένος, ίσως ακόμα και παρά τη θέλησή σας, να τηρήσω το πατροπαράδοτο έθιμο προτάσσοντας το καλό της πατρίδας από το προσωπικό μου συμφέρον.

 「私は、皆さんが涙を流すのを見ました。皆さんを捉えている人間的諸感情も、皆さんのこの娘への同情心も分かっています。自分の家系の後継を得る事を無益に望んでいたこの私には、あまりに早く亡くしてしまうことになる、この娘ヘの同情心です。けれども、私には、義務があるのです。おそらく、皆さんの意志には反するのでしょうけれど、伝統的な慣習を、私は守らなければならないのです。ですから、私の個人的な利益よりも、祖国の為の事を優先するのです。」
posted by kyotakaba at 14:40| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月09日

エティオピア物語 第十巻 16-4

 Και απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, ≪ είδατε ≫, είπε, ≪ και ακούσατε ότι οι θεοί, ολωσδιόλου ανέλπιστα, με ανέδειξαν πατέρα και με πολλές αποδείξεις έχει πιστοποιηθεί ότι αυτή εδώ η κόρη είναι η θυγατέρα μου・ όσο για μένα, τόση είναι η αγάπη μου για σας και την πατρίδα, ώστε καθόλου δεν νοιάζομαι για τη διαδοχή του γένους μου και για την αναγόρευσή μου ως πατέρα ― διπλή ευτυχία που θα μπορούσε να μου δοθεί από κείνην ― και σπεύδω, για το δικό σας το καλό, να τη θυσιάσω στους θεούς.
 そして、王は居合わせた人々に呼び掛けて、こう言ったのです。「皆さんは、神々がまったく思いもかけず私を父に選び出したのをご覧になり、お聞きになったのです。そして、多くの証拠で、この娘が私の娘であることが証明されたことを、ご覧になり、お聞きになったのです。私自身も、私の愛する妻も、貴方たちと祖国の為の者なのですが、これで、私は、もう私の家系の継承について何も心配することがないのです。神から父親として選ばれるかどうかを心配することがないのです。この娘が私に贈ってくれることが出来る二重の幸運なのです。さあ、皆さんの利益の為に、私は、急ぎます。この娘を神々への生贄にするのです。」  


posted by kyotakaba at 13:37| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月08日

エティオピア物語 第十巻 16-3

 Παρ’ όλ’ αυτά δεν ξέχασε το βασιλικό του καθήκον : στάθηκε μιά στιγμή και κοίταξε το πλήθος ― με την ίδια συγκίνηση όλοι έχυναν δάκρυα χαράς μαζί και ευσπλαχνίας και σήκωναν κραυγή ώς τους αιθέρες χωρίς ούτε ν’ ακούν τους κήρυκες που πάσχιζαν να επιβάλλουν σιωπή ούτε και να εκφράζουν καθαρά τί ήθελαν και θορυβούσαν έτσι ― και, με μιά επιβλητική χειρονομία, κατασίγασε τη θύελλα που συνείχε το δήμο.

 それでもやはり、イダスピスは、自分の王の役目を忘れませんでした。直ぐに立ち上がって、群衆を見詰めたのです。王は、皆が感動して、同情とそれから喜びの涙を流し、そして、天まで響く叫び声を挙げているのだ、と思ったのです。それも、静粛にさせようと努めている触れ役人の言うことを聞きもせず、自分たちが何を望んでいるのかをはっきりと言い表すこともせず、大声を上げているのだと思ったのです。それで、威厳のある手振りで、人々をしっかりと捉えている嵐を沈めたのです。
posted by kyotakaba at 13:49| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする