2020年03月23日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 10-2

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス二世 10-2  

Έτσι, παρασύροντας το καλύτερο τμήμα της στρατιωτικής δύναμης, ξεσηκώνε μιά πιό σοβαρή και πολύ πιό επικίνδυνη επανάσταση κατά του αυτοκράτορα. Αφού μάλιστα προσεταιρίστηκε τις καλύτερες οικογένειες των τότε ισχυρών, αποφάσισε να ανακηρύξει τον εαυτό του διεκδικητή του θρόνου. Στρατολόγησε λοιπόν γύρω του μιά φρουρά Ιβήρων, ανδρών με ύψος ώς δέκα πόδια και με ματιά γεμάτη υπερηφάνεια. Ο Φωκάς πλέον δεν φορούσε τη στολή του σφετεριατή μόνο στη φαντασία του, αλλά στην πραγματικότητα, μαζί με το αυτοκρατορικό διάδημα και το πορφυρό χρώμα, το σύμβλο της εξουσίας.  

そうした次第で、フォカスは、軍隊の精鋭部隊を引き込んで、より苛烈なより危険な蜂起を起こしたのだ。その当時の有力な家々の中でも最も高位の家のいつくかを味方にすると直ぐに、自分が王座の候補者だと宣言する事を決意したのだった。そして、自分の周りに、イベリアの兵たち、彼らは自信に満ちた目をして身長が十ポディア(3メートル程)あった、を呼び寄せ警固に当たらせたのだ。フォカスは、もはや、自身の想像の中だけで、簒奪者の装束を着けているのではなく、現実に、権力者の象徴の緋色の衣を皇帝の冠と共に身に着けているのだった。
posted by kyotakaba at 09:29| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月19日

夢十夜 第二夜の2-2-1

Νατσούμε Σοζέκι Δέκα όνειρα
δεύτερο όνειρο 2-2-1  

 お前は侍である。侍なら悟れぬはずはなかろうと和尚が云った。そういつまでも悟れぬところをもって見ると、御前は侍ではあるまいと言った。  

 Ο παπάς έδωσε τα λόγια : Εσύ είσαι άνθρωπος ευγευής, ο άντρας. Εφόσαν είσαι ο άντρας, πρέπει να φτάσεις στην κατανόηση. Τώρα, παρατηρώ εσένα να μείνεις ακόμα στα μισά. Τοιουτοτρόοως , θα ισχυριστώ ότι δεν είσαι ο άντρας.  
20日、訂正: 
σαμουράι. と言う言葉は使わずに、άντρας に。
posted by kyotakaba at 15:32| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月16日

わからない

 パパディオマンティス『メタナスティス』の次のところがまるで分からない 


Όταν υπάρχη αμοιβαία εκτίμησις, κύριε, είπεν ο Γόμνος, με φαίνεται ότι δύναται τις να γνωρίση όλον τον κόσμον. 


Όταν は、条件節を導いているのか? 〜の時という平行の接続なのか? 
υπάρχη は三人称単数だから、αμοιβαία εκτίμησις が単数の主格なのか? 
εκτίμησις はカサレヴサで、εκτίμηση と同じか? αμοιβαία は形容詞の女性単数主格か? 
κύριε は呼格だけれど、これはゼノスに向けられているのか? 
δύναται は、三人称単数、カサレヴサで μπορώ と同じだろうけれど、これの主格は? 
τις は、不定代名詞か? 女性代名詞の複数体格なのか? 
posted by kyotakaba at 14:22| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 10-1

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス二世 10-1  

 Στο μεταξύ, ο Βάρδας Φωκάς επιστρέφει πίσω στον αυτοκράτορα. Εκεί, του απονεμήθηκε το προνόμιο της τροπαιοφόρου πομπής και συναριθμήθηκε στους στενούς συνεργάτες του βασιλιά. Έτσι, λοιπόν, τελείωσε η πρώτη επανάσταση. Τώρα, ο αυτοκράτορας Βασίλειος φαινόταν πώς είχε απαλλαγεί από κάθε πρόβλημα・ αλλά πολύ σύντρομα, η αδράνεια αυτή έγινε αιτία αμέτρητων συμφορών. Γιατί ο Φωκάς, αφού αξιώθηκε στην αρχή τις μέγιστες των τιμών, ένιωσε στη συνέχεια παραγκωνισμένος. Έβλεπε τις φιλοδοξίες του να γλιστρούν από τα χέρια του και ταυτόχρονα πίστευε ότι, τουλάχιστον αυτός, δεν είχε προδώσει την εμπιστοσύνη που απέρρεε από τους συγκεκριμένους όρους μιάς συμφωνίας, την οποία είχε τηρήσει απαραβίστη.  

 その間に、バルダス・フォカスは皇帝の元へ帰った。そして、凱旋行進をする特権を与えられ、王のごく身近にある者だと認められたのだった。こうして、最初の反乱は終わったのだった。その時には、皇帝バシリオスは、あらゆる問題を処理し終わったと思ったのだ。しかし、直ぐ様、その弛緩が数え切れない程の災難の原因になったのだった。と言うのも、フォカスは、最初の内は、最大に称賛されていたのだが、次第に、無視されていると感じて来たのだ。フォカスの両の手からは野心が抜け落ちているのが見て取れて、同時に、彼に限っては、合意していくつかの特定の条件を定めて生じた信頼、それも、それまで彼は破ることなく守っていた信頼を、裏切ることはないと信じされていた。  

posted by kyotakaba at 09:15| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月15日

Με μολύβι φάμπερ νούμερο δύο

 児童文学者のアルキー・ゼイの、自分と姉を描いた自伝的小説の様、 
『 Με μολύβι φάμπερ νούμερο δύο 』 2番の鉛筆で 

φάμπερ νούμερο δύο. と言うのは、日本で、2B の鉛筆のこと?? 


.:BiblioNet : Με μολύβι φάμπερ νούμερο δύο / Ζέη, Άλκη, 1923-2020 posted by kyotakaba at 10:58| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

名画で味わうギリシャ神話の世界

 『名画で味わうギリシャ神話の世界』 
有地京子 
大修館書店  2020年3月刊 

名画で味わうギリシャ神話の世界 | 出版書誌データベース posted by kyotakaba at 10:35| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月12日

夢十夜 第二夜の2-1-2

Νατσούμε Σοζέκι Δέκα όνειρα
δεύτερο όνειρο 2-1-2  

あれば安心だから、蒲団をもとのごとく直して、その上にどっかり坐った。  

Η ύπαρξη του μου ανακούφισε. Έτσι, αποκατέστησα το μαξιλάρι και κάθισα με την αξιοπρέπεια.  


posted by kyotakaba at 14:17| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月09日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 9-2

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス二世 9-2  

μετέφερε όλα του τα στρατεύματα από τη Ρωμαϊκή επκράτερα στη γή των Ασσυρίων. Εκεί, μόλις παρουσιάστηκε στον βασιλιά Χοσρόη, τον έβαλε σε υποψίες・ γιατί ο Χοσρόης, φοβούμενος το πλήθος των στρατιωτών του και υποψιαζόμενος μια αιφνιδιατκή επίθεση εναντίον του, συνέλαβε τον Σκληρό και τον έκλεισε σε απόρθητη φυλακή.  

自軍の全ての部隊をローマの領土からアッシリアの国へ移動させたのだった。そして、ホスロー王に謁見したのだが、王はスキリロスに疑念を持ったのだった。それは、ホスロー王が、スキリロスは自分に対して奇襲攻撃を仕掛けるのではないかと疑い、その大群を恐れたからだった。それだから、王はスキリロスを捕らえ、難攻不落の牢に閉じ込めた。  
posted by kyotakaba at 09:09| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月06日

Ευτυχία

 映画『 Ευτυχία 』。エフティヒア、幸運。 
Άγγελος Φραντζής アンゲロス・フラディス監督の2019年の映画。 

 作詞家、Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου エフティヒア・パパゲノプウルウの伝記映画。エフティヒア・パパゲノプウルウは、1893年生まれ、1972年没の人。
 歌は、「 Δυο πόρτες έχει η ζωή 」とか、

Ευτυχία (ταινία, 2019) - Βικιπαίδεια

Eftyhia (2019) - IMDb

Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου - Βικιπαίδεια  


Ασπασία Στρατηγού - Δύο πόρτες έχει η ζωή (Original Motion Picture Soundtrack) 

 

posted by kyotakaba at 18:30| Comment(0) | ギリシャ映画 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月05日

夢十夜 第二夜の2-1-1

Νατσούμε Σοζέκι Δέκα όνειρα
δεύτερο όνειρο 2-1-1

 立膝をしたまま、左の手で座蒲団を捲って、右を差し込んで見ると、思った所に、ちゃんとあった。  

 Εγώ έμενα κεκαμμένος και ανασήκωσα το μαξιλάρι με το αριστερό χέρι μου και έβαλα το δεξί χέρι μου κάτω από το μαξιλάρι και αισθάνθηκα το πράγμα στο σημείο που πρόβλεψα.  posted by kyotakaba at 18:11| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月04日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 9-1

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス二世 9-1  

 Σύμφωνα και με τις δύο παρατάξεις, αυτό το γεγονός καθόρισε την έκβαση του πολέμου και συνετέλεσε στη νίκη του αυτοκράτορα. Ο Σκηληρός, μάλιστα, ήταν ολωσδιόλου αμήχανος: δεν μπορούσε πιά να πολεμήσει το Φωκά και, ταυτόχρονα, ντρεπόταν να συνθηκολογήσει με τον αυτοκράτορα. Πήρε, λοιπόν, τότε μια απόφαση ούτε πολύ σοφή ούτε πολύ ακίνδυνη :  

 この事実から、両陣営は合意して、戦いの結果は確定され、皇帝の勝利に決着したのだった。スキリロスは、実際、全く戸惑ったのだ。フォカスに対してこれ以上戦うことも出来なかったし、また同時に、皇帝に降伏することには恥辱を感じていたのだった。その為に、彼は、あまり賢明でもない、また、安全でもない決定をしたのだった。  

posted by kyotakaba at 08:54| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年02月29日

Sunday Times: Μπόρις Τζόνσον να επιστρέψεις τα Γλυπτά στην Αθήνα γιατί εκεί ανήκουν

 2月23日付のカセメリニの記事から: 
イギリスのサンデー・タイムスにパルテノンの彫像を返すべきだと社説があったという記事、その一部。 

Sunday Times: Μπόρις Τζόνσον να επιστρέψεις τα Γλυπτά στην Αθήνα γιατί εκεί ανήκουν 
サンデー・タイムス:ボリス・ジョンゾン、貴方は彫刻作品をアテネに返還すべきです。何故なら、そこに属しているのだから。 

Υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, τάσσεται σε άρθρο γνώμης η συντάκτρια των Sunday Times, Σάρα Μπάξτερ.

Καλεί μάλιστα τον Βρετανό πρωθυπουργό, Μπόρις Τζόνσον, ≪να επιστρέψει τα γλυπτά στην Αθήνα γιατί εκεί ανήκουν≫, γεγονός που θα αποτελούσε ≪μια μεγάλη χειρονομία φιλίας και αλληλεγγύης≫.

Χαρακτηρίζει το νέο μουσείο της Ακρόπολης ≪υπέροχο≫, και ≪πολύ πιο όμορφο από το χώρο χωρίς παράθυρα που αφιερώνεται στα γλυπτά στο Βρετανικό Μουσείο≫.

Επίσης, εκφράζει θαυμασμό για το αποτέλεσμα των εργασιών αποκατάστασης των Γλυπτών που το μουσείο της Ακρόπολης έχει στην κατοχή του.

Στη συνέχεια αναφέρεται στην ιστορία των Γλυπτών ως εξής: ≪Δεν υπάρχει αμφιβολία, κατά τη γνώμη μου, ότι ήταν βανδαλισμός. Τα Γλυπτά κατάφεραν σχεδόν να επιβιώσουν από τις καταστροφές του χρόνου, τους πολέμους και την έκρηξη μιας αποθήκης όπλων, όταν ο Έλγιν εμφανίστηκε στην Αθήνα στις αρχές του 19ου αιώνα ως πρεσβευτής στην Υψηλή Πύλη, στους Οθωμανούς κατακτητές.

Μόλις εξασφάλισε την απαραίτητη ≪άδεια≫ για να αφαιρέσει αντικείμενα από τα ερείπια γύρω από τον Παρθενώνα (το αρχικό έγγραφο δεν βρέθηκε ποτέ, αν και υπάρχει μια "μετάφραση"), έστειλε εργάτες σε σκάλες να σπάσουν - με αμβλύ εργαλείο- τα Γλυπτά που βρίσκονται τώρα στο Βρετανικό Μουσείο.

Ακόμη και τότε, η υποτιθέμενη πράξη διάσωσης θεωρήθηκε από κάποιους, όπως ο Λόρδος Βύρων, ως έγκλημα.

Ο Έλγιν σχεδόν έχασε τα κιβώτια με τα μάρμαρα, όταν το πλοίο του βυθίστηκε στο ταξίδι προς τη Μάλτα και έπρεπε να διασωθούν από τον πυθμένα της Μεσογείου. Όχι μόνο αυτό, η επιθυμία του ήταν να κοσμήσουν το σπίτι των προγόνων του, το Broomhall House, για τη δική του δόξα, αναγκάστηκε όμως να τα πουλήσει στο κράτος όταν ξέμεινε από χρήματα (το σπίτι εξακολουθεί να έχει κομμάτια που το Βρετανικό Μουσείο δεν θέλησε να πάρει).≫  

 サンデー・タイムスの編集員サラ・バクスター氏は、社説でパルテノンの彫像のギリシャへの返還を支持した。 

 英国首相のボリス・ジョンソンへも「貴方は彫刻作品をアテネに返還すべきです。何故なら、そこに属しているのだから。」と呼びかけている。実現すれば、「友情と連帯を示し大きく称賛される行為」になるだろうとも書いている。 
 アクロポリスの新しい博物館を、彼女は、「優れている」と評していて、「大英博物館の彫刻作品に充てがわれている窓のない展示室よりも、ずっと美しい」としている。 

 さらに、彼女は、アクロポリス博物館所有の彫刻作品の修復作業の結果に感嘆してると書いている。 

 それに続けて、彫刻作品の歴史に触れて次の様に書いている:「私見では、それが文化破壊行為であったことは疑問の余地がない。エルギンが在オスマン帝国トプカピ宮の英国大使として19世紀の初めにアテネに姿を現した時には、彫刻群のほとんどは、時間の侵食、そして、何度もあった戦争、弾薬庫の爆発を通り抜けて、なんとか生き延びていた。」 

「パルテノン神殿周囲の遺跡から物を取り去るのに必要な「許可」を確保すると直後に( 翻訳はあるけれど、原本はどこにもない。 )、工夫たちを足場に送り込んだ。そして、鈍器で壊したのだ。その彫刻群が、今、大英博物館にある。
 作品の救出であろうと思われたその行為は、けれども、バイロン卿の様な人物からは、犯罪と見做されていた。 
 マルタへ向けた船が航海中に沈没した為に、大理石の入った箱を地中海の底から救い上げなければならなかったのだが、結局、その殆どを失う羽目になった。そればかりでなく、彼の野望は、自身の虚栄で、父祖伝来の館を大理石で飾り立てることだったのだが、金を使い果たした時には、その大理石を国に売ることを余儀なくされた。( 館には、いまだに、大英博物館が欲しがらなかった大理石の彫像の破片がある 。)」 

posted by kyotakaba at 08:46| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年02月28日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 8-3

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス二世 8-3  

Το απροσδόκητο χτύπημα έκανε τον χτυπημένο να χάσει πρός στιγμήν τον έλεγχο των χαλιναριών・ αμέσως όμως συνήλθε και χτύπησε τον αντίπαλο στο ίδιο μέρος του κορμιού του, εξουδετερώνοντας το πολεμικό του μένος και αναγκάζοντάς τον να τραπε ί σε φυγή.  

予想もしてない殴打は、打たれた者をその瞬間全身を操る綱の統御を失わせた。しかし、直ぐに、意識を取り戻し、相手の身体の同じ所を打ちつけた。それは、相手の昂った戦闘意欲を失わせた。そして、敗走を余儀なくさせたのだった。  

posted by kyotakaba at 08:47| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年02月27日

夢十夜 第二夜の1-2-2

Νατσούμε Σοζέκι Δέκα όνειρα
δεύτερο όνειρο 1-2-2

焚き残した線香が暗い方でいまだに臭っている。広い寺だから森閑として、人気がない。黒い天井に差す丸行灯の丸い影が、仰向く途端に生きてるように見えた。  

Η χόβολη του θυμιάματος ακόμα εξέπεμπε το άρωμα από το σκοτεινό μέρος που το φως δεν έφτασε. Ο ναός ήταν τόσο μεγάλος και απλόχωρος, ώστε ηρεμώσε και δεν μπόρεσα να βρω το ίχνος του άνθρωπου. Στο ταβάνι βρήκα την κυκλική αντανάκλαση από το φανάρι και μου φαινόταν ζωντανό.
posted by kyotakaba at 09:18| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年02月25日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 8-2

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス二世 8-2 

Πρώτος τότε ο στασιαστής Σκληρός, ανίκανος να συγκρατήσει την ορμή του και παραβαίνοντας τους κανόνες της μονομαχίας αυτού του είδους, πλησιάζει κοντά στον Φωκά και τον χτυπά απροειδοποίητα στο κεφάλι, με όλη την επιπλέον δύναμη που είχε το χέρι του από τη φόρα της ορμής του.  最初に、激情を抑えることが出来ない、反乱者スキリロスが決闘の決まりを破って、フォカスに近づいた。すると、予告もせずにフォカスの頭を殴った、それも、持てる力をずべて使ってだった。突進し来た勢いを手に込めたものだった。
posted by kyotakaba at 08:41| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年02月24日

夢十夜 第二夜の1-2-1

Νατσούμε Σοζέκι Δέκα όνειρα
δεύτερο όνειρο 1-2-1

 襖の画は蕪村の筆である。黒い柳を濃く薄く、遠近とかいて、寒むそうな漁夫が笠を傾けて土手の上を通る。床には海中文殊の軸が懸っている。  

Έτσι, παρατήρησα τις εικόνες. Μια εικόνα βρισκόταν στα χώρισματα που έκρυβαν το διπλανό θάλαμο. Μου ήταν δύνατα να αντιληφθώ ότι ο Γιόσα Μουσόν εικόνισε αυτή εικόνα. Αυτή εικόνα ζωγραφιζόταν μόνο με την σινκή μελάνη, με τις διαφορετικές πυκνότητες. Ήταν οι διάσπαρτες ιτιές κατά μήκος όχθης. Η βροχή έπεφτε διαγώνια λόγω του ισχυρού αέρα. Εξκεί, ένας ψαράς διάβαινε, ελκύοντας το κωνίκο καπέλο βροχής κάτω, φαινόταν ότι αισθανόταν κρύο. Άλλο εικόνα βρισκόταν στην μεταξωτή ταινία που ήταν κρεμασμένα μέσα στην κόγχη. Ο Μαντζουσηρι διέσχιζε στο ωκεανό.  3月27日、訂正: 
θάλμο → θάλαμο
posted by kyotakaba at 17:04| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年02月18日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 8-1

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス二世 8-1  

 Κάθε παράταξη φαινόταν γεμάτη αυτοπεποίθηση εμπρός στον αντίπαλό της: οι αρχηγοί τους μάλιστα, κοινή συναινέσει, αποφάσισαν να πολεμήσουυ αυτοί οι ίδιοι σε μια μονομαχία. Έτσι, αφού προχώρησαν στο μεταίχμιο της γραμμής που τους χώριζε, παρακολουθούν ο ένας τον άλλο και χωρίς καθυστέρηση άρχισαν τη μάχη.  


 どちらの陣営も、敵の前で自信に満ちているように見えた。そこで、両方の大将は、双方の合意で、自分たち自らが一対一の決闘をすることに決めたのだった。そして、二人を分けている境界線まで進むと、互いを検分し、間を置かずに戦いを始めたのだった。 
posted by kyotakaba at 09:47| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年02月14日

夢十夜 第二夜の1-1

Νατσούμε Σοζέκι Δέκα όνειρα
δεύτερο όνειρο 1-1

 こんな夢を見た。
 和尚の室を退がって、廊下伝いに自分の部屋へ帰ると行灯がぼんやり点っている。片膝を座蒲団の上に突いて、灯心を掻き立てたとき、花のような丁子がぱたりと朱塗の台に落ちた。同時に部屋がぱっと明かるくなった。  

 Είχα ένα όνειρο, το εξής: 
 Αποχώρησα από το γραφείο του παπά [ ο Ζεν δάσκαλος ]και περπατούσα οπώς ο διάδρομος μου κατεύθυνε και γύρισα στο θάλαμο μου. Έτσι, έβρικα το φανάρι να εκπέμπψει το λεπτό φως. Εγώ, γέρνοντας με ένα γόνατρο στο μαξιλάρι, καθαρίσε το φιτίλι, τότε, η χόβολη που έμοιαζε με του γαρίφαλο έπεσε στη βάση που βαφόταν κόκκινη με τη ιαπωνική λάκα. Ξαφνικά, την λιδια στιγμή, το θάλαμο μου φωτίστηκε δυνατά.  posted by kyotakaba at 13:05| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年02月13日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 7-2

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス二世 7-2  

Ήταν επίσης πολύ πιό δραστήριος και γενναίος από τον Σκηρό・ όποιος δεχόταν πλήγμα από αυτόν, πέθαινε ακαριαία, ενώ ολόκληρες φάλαγγες τρόμαζαν οσάκις φώναζε από μακριά. Αφού, λοιπόν, διαίρεσε τις δυνάμεις του και τις κατένειμε σε λόχους, έτρεψε σε φυγή τις εχθρικές φάλαγγες, όχι μόνο μιά φορά, αλλά επανειλημμένα, παρά τον υπέρτερο αριθμό τους. Όσο μάλιστα λιγότερες δυνάμεις είχε από τους αντιπάλους, τόσο περισσότερο τους ξεπερνούσε στη δεξιοτεχνία, την τακτική και τη γενναιότητα.  

同時に、彼はスキリロスよりも壮健で剛力だった。彼から一撃を受けた者は即死したし、また、彼が遠くから雄叫びを上げると、屡々、全方陣の兵が恐れ慄いたのだ。その様にして、彼はスキリロスの軍隊を分断し、それぞれを小さな歩兵小隊程にしたのだった。こうして、敵の方陣を敗走させたのだった。それも、敵はずっと多数であるのにも拘らず、一度ではなく度々だった。この様に、敵に比べて数が少ない分だけ、その技術と戦略と大胆さで敵に優っていたのだった。  
posted by kyotakaba at 09:29| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年02月12日

Γιόσα Μπουσόν

 漱石の夢十夜の第二夜を訳そうかと思って、与謝野蕪村のギリシャ語表記を探していたら、下の様なブログを見つけました、 
Γιόσα Μπουσόν (1716-1783) | Ἀέρα Πατέρα 
2009年の記事ですけれど、ブログはまだ続けられている様。 

与謝野蕪村の俳句三首のギリシャ語訳: 
蕪村の句は、 
春雨やものがたりゆく簑と傘 

春雨にぬれつつ屋根の毬哉 

春雨や人住ミて煙壁を洩る 


ついでだから、ローマ字表記: 
Harusame-ya / monogatari-yuku / mino to kasa.

Harusame-ni / nuretutu yane-no / temari-kana.

Harusame-ya / hito sumite keburi / kabe-wo moru.


最初の句を自分でも訳してみました: 

Τώρα έαρ. Να αδύνατη βροχή.
Ακούω το κελάηδημα των ομπρελών
επάνω στους ώμους των διαβατών.  posted by kyotakaba at 19:40| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年02月07日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 7-1

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス二世 7-1  

 Όπως μας παραδίδουν οι ιστορικοί, ο άνδρας αυτός θύμιζε στον χαρακτήρα τον θείο του, τον αυτοκράτορα Μικηφόρο γιατί ήταν πάντα κατηφής και άγρυπνος, ικανός να προβλέπει τα πάντα και τα πάντα να καταλαβαίνει με μια ματιά. Δεν ήταν άπειρος καμιάς πολεμικής τακτικής, αλλά είχε βαθιά πείρα κάθε είδους πολιορκητικής ενέργειας, κάθε είδους ενέδρας και κάθε είδους μάχης εκ παρατάξεως.  

 歴史家たちが私たちに教えるのは、彼は、その性格が彼の叔父肯定ニキフォロスを彷彿とさせると言うことだ。詰まり、いつも物憂げで眠ることがないと言うのだった。そして、すべてのことを予見することが出来、また、すべてのものを一見しただけで理解する能力を持っていたと言うのだった。彼には未経験の戦術はまったく無かったのだが、特に、あらゆる種類の包囲網戦、あらゆる種類の待ち伏せ、あらゆる種類の隊形の戦闘に深い経験があった。 

posted by kyotakaba at 09:02| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年02月06日

平泉の法華経を授かった女 3-3

 αでしている、『撰集抄』のギリシャ語訳。と言っても、『撰集抄』を元にして、お伽噺風に簡単な話しに変えてですが。
 その「平泉の法華経を授かった女」を、少しだけ、下書き。 ちゃんと、現代ギリシャ語になっているでしょうか??  
驚いた娘は、「これは、一体、どなた様なのですか?」と尋ねました。髑髏はこう答えました。「これは延暦寺の僧、慈恵大師の頭なのだ。お前の志しに感心してここに来たのだ。教え終わった今、直ぐに、柴山に埋めなさい」。そこで、ここに埋葬して、塔などを建てたのです。」  

Η κόρη ξαφνιάστηκε και ρώτησε, ≪ Για όνομα του Θεού! Ποίος είσαστε; ≫. Το κρανίο αοάντησε, ≪ Ήταν το κεφάλι του Γιε που ήταν ο αρχιερέας του ναού Ένργιακου. Ήρθα εδώ, επειδή ευτυπωστάτηκα δυνατά με τη λαχτάρα σου. Τώρα, έχω τέλειωσε την ανάγνωση, θάψτε το κρανίο στο βουνό Σήβα ≫. Λοιπόν, το έθαψε εδώ, και έφτιαξε την παγόδα ≫.  


「平泉の法華経を授かった女」、おわり 


posted by kyotakaba at 15:12| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年02月03日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 6

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス二世 6 

 Εφόσον όμως και αυτός τύχαινε να κατάγεται από βασιλική γενιά, δεν τον φοβόντουσαν λιγότερο από τον επαναστάτη・ επειδή μάλιστα ο ίδιος δεν είχε καθόλου μικρή ιδέα για τον εαυτό του, του αφαιρούν το κοσμικό σχήμα και κάθε εξωτερική προϋπόθεση σφετερισμού της εξοσίας και τον συγκαταλέγουν στον εκκλησιαστικό κλήρο. Ύστερα, τον δεσμεύουν με τους φρικτότερους όρκους να μη γίνει ποτέ ένοχος αποστασίας ή να παραβεί τις υποσχέσεις του. Αφού πήραν, λοιπόν, τέτοιος εγγυήσεις εκ μέρους του, τον αποστέλλουν στη μάχη με όλες τις αυτοκρατορικές δυνάμεις.  

 けれども、バルダスが王家の血脈に生まれついている限り、評議会は彼を反乱者スキリロスに劣ることなく恐れたのだ。ちょうど、バルダス自身は自分のことを少しも考えない人物であったので、権力を奪い取るのに必要となる様なあらゆる世俗的外観、粧いを取り去り、教会の聖職者の一人にしたのだった。そうして、最も厳しい誓いを彼に課して、どんな犯罪者にもならない、あるいは、約束を破らない様にしたのだった。彼の側から、その保証を取ると、評議会は、皇帝の軍隊のすべてを付けて彼を戦いへ送り出したのだった。  posted by kyotakaba at 08:47| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年02月01日

アレクシアス

 『アレクシアス』 
アンナ=コムニニ著 
相野洋三訳  
悠書館  2019年12月刊 

アレクシアス - Webcat Plus 

アレクシアス - 【悠書館】人文書、自然科学書、レファレンスなどを出版しております 


相野洋三さんは、関西大学大学院を出た後、高校の教師をされていた方みたい。 
CiNii Articles 著者検索 - 相野 洋三

Αλεξιάδα - Βικιπαίδεια

.:BiblioNet : Αλεξιάς / Κομνηνή, Άννα
posted by kyotakaba at 09:55| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年01月30日

平泉の法華経を授かった女 3-2

 αでしている、『撰集抄』のギリシャ語訳。と言っても、『撰集抄』を元にして、お伽噺風に簡単な話しに変えてですが。
 その「平泉の法華経を授かった女」を、少しだけ、下書き。 ちゃんと、現代ギリシャ語になっているでしょうか??  

八日が経って、法華経を一通り読み終わったのです。そこで、娘は思い切って、天井裏を覗いて見ました。そこには苔に覆われた髑髏がありました。けれども、その舌は、生きている人の様だったのです。  

Οκτώ ημέρες πέρασαν. Και η κόρη τέλειωσε την όλη ανάγνωση του κείμενου. Έτσι, αυτή τολμήσε να κρυφοκοιτάξει μέσα στη σοφίτα. Και βρήκε ένα κρανίο που καλυπτόταν με τα βρύα. Αλλά, η γλώσσα του φαινόταν πώς ήταν ζωντανή.  


posted by kyotakaba at 15:19| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年01月28日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 5-2

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス二世 5-2 

Στην αρχή, οι σύμβουλοι του βασιλιά είχαν χάσει κάθε τους ελπίδα, γνωρίζοντας πώς όλες οι βαριά οπλισμένες δυνάμεις είχαν προσχωρήσει στον Σκληρό. Στη συνέχεια όμως, συνήλθαν και επανεξέτασαν την τροπή των γεγονότων και πίστεψαν πως ανακάλυψαν μια έξοδο από το αδιέξοδό τους. Έκριναν, λοιπόν, πως ένας Βάρδας, άνδρας ευγενικής καταγωγής, γενναιότατος και ανιψιός του αυτοκράτορα Νικηφόρου, ήταν ο μόνος που μπορούσε να πολεμήσει κατά του στασιαστή Σκληρού. Έτσι, αφού συγκέντρωσαν τις δυνάμεις που απέμεναν, τις εμπιστεύθηκαν σε αυτόν και, αφού τον αναγόρευσαν αρχηγό όλου του στρατεύματος, τον εξαπέστειλαν να αντιμετωπίσει τον Σκληρό.  

当初は、重武装の軍隊の全てがスキリロスに加担してしまったと知った王の評議会の者たちは、どんな希望も断たれたと思ったのだった。けれども直ぐに、意気を取り戻し、事態の変り目を再度委細に検討して、窮地からの出口を発見したと確信したのだった。その確信から、バルダスこそが反逆者スキリロスと戦える人物と判断したのだった。バルダスは、皇帝ニキフォロスの甥という、高貴な出身の者であり、誰よりも勇敢な人物であった。こうして、残っていた部隊を集めると、それをバルダスに任せたのだ。そして、全軍の指揮官に任命すると、至急に派遣して、スキリロスと対決させたのだった。  


posted by kyotakaba at 09:45| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年01月23日

平泉の法華経を授かった女 3-1

 αでしている、『撰集抄』のギリシャ語訳。と言っても、『撰集抄』を元にして、お伽噺風に簡単な話しに変えてですが。
 その「平泉の法華経を授かった女」を、少しだけ、下書き。 ちゃんと、現代ギリシャ語になっているでしょうか??  

「昔、ここに居た豪族に娘が一人ありました。その娘は、法華経を学びたいと思っていました。けれども、教えて呉れる僧もいません。嘆き暮らしていると、ある日、天井から「教えて遣ろう」と声がしたのです。不思議に思ったのですが、声の言う通り、下に座って教わりました。 

 ≪ Πριν από δεκαετίες, ένας φεουδάρχης εγκαταστάθηκε εδώ, και αυτός είχε μια θυγατέρα. Αυτή ήθελε να μάθει το Κείμενο του λωτού. Όμως, δεν μπόρεσε να βρει κανένα μοναχό για να την διδάξει το. Ώστε, έμενε θλιμμένη, τότε μια μέρα, άκουσε ένα λόγο από το ταβάνι : ≪ Άφησε με να σε διδάξω ≫. Το προξενούσε αμηχανία σε αυτή. Αλλά αυτή υπάκουσε στη την φωνή, και καθόταν κάτω από το ταβάνι και άρχισε να μάθει.  

posted by kyotakaba at 15:01| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年01月21日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 5-1

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス二世 5-1 

 Για όλα αυτά, οι ανιψιοί τους ξεσήκωσαν σφοδρούς πολέμους εναντίον του. Πρώτος απ’ όλους, ξεκίνησε ο Σκληρός・ ένας άνδρας πολύ ικανός στον σχεδιασιμό κι ακόμα πιό επιδέξιος στην εκτέλεση των σχεδίων του, που κατείχε αμέτρητο πλούτο, πράγμα σημαντικί για όποιον αποβλέπει στην εξουσία, ενώ παράλληλα διέθετε το κύρος της βασιλικής δυναστείας・ ένας άνδρας που είχε κερδίσει μεγάλους πολέμους και στα σχέδια του οποίου συναινούσε ολόκληρη η στρατιωτική τάξη. Αυτός λοιπόν ο Σκληρός, αφού εξασφάλισε μαζική υποστήριξη στο πραξικόπημά του, είχε την τόλμη να πολεμήσει πρώτος κατά του Βασιλείου. Προήλασε, με όλο το ιππικό και πεζικό του στράτευμα εναντίον του αυτοκράτορα, θαρρώντας πώς, και μόνο άν άπλωνε το χέρι του, θα μπορούσε να αδράξει την εξουσία.  

 そうした次第で、スキリロスとフォカスの甥たちは、バシリオス王に対して激しい反乱を起こしたのだった。その様な反乱の数々の内、最初の反乱はスキリロスが起こしたのだった。彼は、計画立案に並々でない才能を持っており、その上に、その計画の実行に於いても、巧妙な手腕を持っていた。権力を窺うのに必要な潤沢な財と重要な物資も押さえていた。同時に、王家の本流にある人物でもあった。また、彼が立てた作戦には軍の全ての階級の者たちが同意し、その為に、いくつもの重要な戦争に勝利して来た人物でもあった。それ故に、彼が起こした反乱に多くの支持を得ることが出来たので、大胆に、王に対して先手を取って戦いを始めたのだった。そうして、騎兵と歩兵とからなる彼の軍隊を抵抗を受けることなく皇帝へ向けて進軍したのだった。その時には、彼は、もう腕程伸ばせば、権力を奪取できると考えていたのだった。  

posted by kyotakaba at 09:44| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年01月16日

平泉の法華経を授かった女 2-2

 αでしている、『撰集抄』のギリシャ語訳。と言っても、『撰集抄』を元にして、お伽噺風に簡単な話しに変えてですが。
 その「平泉の法華経を授かった女」を、少しだけ、下書き。 ちゃんと、現代ギリシャ語になっているでしょうか??  

柵で囲まれて、きれいに草刈りもされて、手入れが行き届いていた。
 集落に戻って、あれは何だろうと村人に尋ねた。こういう話だった。  

Ήταν περιτοιχισμένη. Και κάποιος φρόντιζε προσεχτηκά, έπειταμ αφαιρούσε τα αγριβότανα καθαρά. Έτσι, ήταν διατηρημένη καλά. 
 Έγω γύρισα στο χωριό και ρώτησα τους κατοικους τί ήταν αυτή. Αυτοί είπαν εξής:  posted by kyotakaba at 14:49| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年01月10日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 4-2

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス二世 4-2 

Γιατί, στην αρχή, ο Βασίλειος γλένταγε απροκάλυπτα και συχνότατα ερωτοτροπούσε και νοιαζόταν μόνο για φαγοπότια・ παράλληλα, επιδιδόταν αποκλεστικώς σε βασιλικές διασκεδάσεις και τέρψεις, απολαμβάνοντας με το παραπάνω, όπως είναι φυσικό, τη νιότη και την εξουσία του. Μόλις όμως εκείνος ο περίφημος Σκληρός και μετά από αυτόν ο Φωκάς κι ύστερα πάλι ο Σκληρός και τόσοι άλλοι, άρχισαν να υποβλέπουν την εξουσία και από τις δύο παρατάξεις να επαναστατούν εναντίον του, πέταξε μακριά τις σαγήνες της φιληδονίας και αφιερώθηκε ολόψυχα σε ζητήματα σοβαρά. Αφού μάλιστα διαδέχτηκε εκείνους που είχαν σφετεριστεί προηγουμένως την εξουσία του, επιχείρησε άρδην να εξολοθρεύσει το γένος τους οριστικά.  

その理由であるが、最初の頃には、バシリオスは、人目に着く様に遊興に耽っていて、しかも、度々恋の遊びをしていたのだ。それは、宴会のことしか考えていないからだった。同時に、人目を忍んで、王がする遊びと娯楽を楽しんでいた。またそれ以上に、それは自然のことであるのだが、自身の若さと権力を楽しんでいた。けれども、良く知られているスキリロス、その後にはフォカス、そしてまたスキリロス、そしてその他の多くの者たちが権力を窺い始め、両陣営から反乱を起こされると、直ぐに、快楽への誘惑は遠くへ投げ捨て、全霊を挙げてその難題に集中したのだった。先に彼らが奪った彼の権力を取り戻すと、直ぐに、バシリオスは、彼らの一族を確実に全滅しようと猛然と行動し始めた。 


posted by kyotakaba at 09:52| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Βασίλειος Β'

 ホロノグラフィアの「 Βασίλειος Β' 」、これまでは、Β' の部分を見逃していたのだけれど、( 正直に言うと、巻の初めなのに、どうしてベータなのかな?と思っていた。 ) これは、二世のことでした。 
 次に投稿する記事からは、バシリオス二世と書きます。
posted by kyotakaba at 09:50| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年01月09日

平泉の法華経を授かった女 2-1

 αでしている、『撰集抄』のギリシャ語訳。と言っても、『撰集抄』を元にして、お伽噺風に簡単な話しに変えてですが。
 その「平泉の法華経を授かった女」を、少しだけ、下書き。 ちゃんと、現代ギリシャ語になっているでしょうか??

 私は、集落を離れてあたりを歩き回った。すると、川端に人の背丈の倍ほどの石塔があるのに行き当たった。  

 Εγώ απομακρύνθηκα από την κατοικουμένη περιοχή και τριγύριζα. Όποτε έλαχα την πέτρινη παγόδα που είχε διπλάστο ύψος από άνθρωπο.   
posted by kyotakaba at 23:07| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年12月27日

平泉の法華経を授かった女 1-2

 αでしている、『撰集抄』のギリシャ語訳。と言っても、『撰集抄』を元にして、お伽噺風に簡単な話しに変えてですが。
 その「平泉の法華経を授かった女」を、少しだけ、下書き。 ちゃんと、現代ギリシャ語になっているでしょうか??

すくっと上がる樹々の立ち姿、岩々が見せる形、走る水流の線の具合、それらの美しさは、絵に描こうとしても、どう筆を置いたら良いのかも分からない程だった。  
Η φιγούσα που έδιναν τα δέντρα που στέκουνταν όρθια, η μόρφη που εξέθεταν οι βλάχοι, η γραμμή που τραβούσε το ρεύμα που ανάβλυζε, και το θέαμα που τούτες όλες μαζί σχημάτιζαν ήταν τόσο όμοροφο, ώστε δεν είχα καμιά ιδέα για να βάλω το πρώτο πινέλο, όταν ήθελα να εικονίζω.  posted by kyotakaba at 08:50| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年12月26日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 4-1

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス 4-1  

 Στους περισσότερους ανθρώπους της γενιάς μας, που γνώρισαν τον αυτοκράτορα Βασίλειο, ο βασιλιάς αυτός έδινε την εντύπωση ενός στρυφνού και άξεστου στη συμπεριφορά ανθρώπου, οξύθυμου, επίμονου, λιτοδίαιτου, που αποστρεφόταν κάθε είδους μαλθακότητα. Όπως όμως εγώ ο ίδιος συμπέρανα από τους ιστορικούς που έγραψαν γι’ αυτόν, δεν ήταν καθόλου τέτοιος κατ’ αρχάς, αλλά από μιά ζωή φιλήδονη και τρυφηλή, μεταβλήθηκε σε άνθροπο ενεργητικότατο, σαν να εστύφισαν τον χαρακτήρα του και αποδυνάμωσαν τη χαυνότητα, μεταμορφώνοντας όλη του τη ζωή.  

 私達の世代の殆どの者は、皇帝バシリオスを、気難しくて振る舞いが粗野で短気で頑固であり、それがどんな物であっても奪い取るのに容赦は殆どないといった印象を与える王として認識している。けれども、例えば私自身は、王について書かれた歴史書から、王は初めからそうであったのではなく、贅沢で快楽的な生活から並外れて活動的な人物へと変わっていったのだと、結論付けるのだ。それは、様々な状況が、彼の性格に苦味を加え、そして、彼の活力を強くさせ、怠惰さを弱めていったからだった。そうして、彼の人生の全てを変えたのだった。  posted by kyotakaba at 08:56| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年12月19日

平泉の法華経を授かった女 1-1

 αでしている、『撰集抄』のギリシャ語訳。と言っても、『撰集抄』を元にして、お伽噺風に簡単な話しに変えてですが。
 その「平泉の法華経を授かった女」を、少しだけ、下書き。 ちゃんと、現代ギリシャ語になっているでしょうか??

 私は、平泉の洌と言う所に住んだことがある。見回すと、さか柴山と呼ばれる山が見えた。  

 Εγώ είχα ζήσει στο χωριό Λετσού που βρίσκεται στο Χιρα-Ίζουμι. [ το Λετσού σημαίνει το καθαρό νερό, και το Χιρα-Ίζουμι σημαίνει η ήρεμη πηγη. ] Όταν έβγαινα από το σπίτι και κοίταζα γύρω, έβρισκα το βουνό που λένε Σακά-Σήβα.  

posted by kyotakaba at 15:38| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年12月18日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 3-4

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス 3-4
Έτσι, ο Βασίλειος, ο παρακοιμώμενος, έμοιαζε με αθλητή και δρομέα, ενώ ο Βασίλειος, ο αντοκράτορας, με θεατή, όχι όμως για να του δώσει το στεφάνι της νίκης αλλά για να μπορέσει και αυτός σε λίγο να τρέξει και να διαγωνιστεί, ακολουθώντας το παράδειγμα της δικής του αθλήσεως. Για τον λόγο αυτό, οι πάντες υπάκουαν στο Βασίλειο : σε αυτόν προσέβλεπαν οι πολίτες, σε αυτόν στρέφονταν οι στρατιωτικοί και αυτός πρώτος και εντελώς μόνος, διαχειριζόταν τη δημόσια οικονιμία και την ανόρθωση του κρατικού ταμείου. Ο αυτοκράτορας προσέφερε σε κάθε ζήτημα την υποστήριξή του, λόγω και έργω, άλλοτε συνηγορώντας κι άλλοτε επιβεβαιώνοντας γραπτώς τις ενέργειες τον παρακοκοιμωμένου του.   


それであるので、パラキモメノスのバシリオスは競技走者の様に、皇帝のバシリオスは観客の様に見えた。そうは言っても、それはバシリオス王が長官バシリオスに勝利の冠を与えるからではなく、王が競技のお手本を見た後すぐに、走り出していたからだ。その様にして、すべての人々がバシリオスに従ったのだった。市民たちは彼を待ち望んだのだし、軍人たちは彼の方を向いていたのだった。即ち、彼が第一人者であったし、彼ただ一人が、国の財政を取り仕切り、国庫の立て直しを図ったのだ。皇帝はどの問題でも、言葉や行為で、支援をした。ある時には、代弁をし、ある時には、文書でパラキモメノスの行為にお墨付きを与えた。 
posted by kyotakaba at 09:37| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年12月11日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 3-3

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス 3-3

Αυτός υπέμεινε, λοιπόν, τη μοίρα του και έμενε κοντά στη βασλική οικογένεια, που ήταν άλλωστε συγγενείς του. Έδειχνε μάλιστα ιδιαίτερη συμπάθεια στον ανιψιό του Βασίλειο και τον αγκάλιαζε στοργικά και τον περιποιούνταν σαν καλόγνωμος γονιός. Εξαιτίας αυτών, ο Βασίλειος του είχε αναθέσει το βάρος της εξουσίας και μαθήτευε αυτός ο ίδιος κοντά του μελετώντας εκείον τον άνθρωπο.

彼は自分の運命に耐えた。そして、自分の親族でもある王の住まいの近くに住んだ。彼は、甥のバシリオス王に殊更の愛情を示し、親子の愛情を持って彼を受け入れていた。そして、何でも言うことを聞く本当の親の様に世話を焼いていた。その様な幾つかの理由から、バシリオス王は権力の重責を彼に任せたのだ。そうして、宦官バシリオスの近くで、その人格をつぶさに見ながら学んだのだった。  

posted by kyotakaba at 09:43| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年12月07日

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ

 Στέλιος Πετράκης 、ステリオス・ペトラキス。リラ奏者。1975年アテネ生まれ、クレタ島のシテイアで18歳まで育つ。そのシテイアでリラを学んだ。

Stelios Petrakis - Musician, Instrument maker, Lyre, Lute and Baglamaposted by kyotakaba at 14:22| Comment(0) | ギリシャ 歌謡・音楽 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年12月02日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 3-2

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス 3-2

Ο άνδρος αυτός υπήρξε, κατ’ εκείνη την εποχή, μια σημαντικότατη προσωπικότηρα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, για τη μεγαλοφροσύνη, τη σωματική του διάπλαση και την παρουσία του, πού ταίριαζε σε ένα διεκδικητή του θρόνου. Είχε τον ίδιο πατέρα με τον Βασίλειο και τον Κωνσταντίνο, αλλά διαφορετική μητέρα. Για τον λόγο αυτό, από την παιδική του ηλικία ευνουχίστηκε, ούτως ώστε να μην μπορεί το παιδί μιάς παλλακίδος να υφαρπάξει τα πρωτεία από τους νόμιμους κληρονόμους της εξουσίας.

この男は、その時期、ローマ帝国の最重要人物であったのだ。それは、バシリオスに高潔さと恵まれた体格とそれに王座を望む者として相応わしい風貌があったからだった。彼は、バシリオス王、コンスタンティノス王と父親は同じだった。けれども、母親は違っていた。それだから、子供時代に去勢手術を受けた。そうすれば、妾の子は正当な相続人たちを差し置いて王権を奪うことは出来ないからだった。  

posted by kyotakaba at 08:47| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月30日

Μαρίζα Ρίζου - Κάποιος να με σύρει

Μαρίζα Ρίζου - Κάποιος να με σύρει (Official Lyric Video)


posted by kyotakaba at 11:33| Comment(0) | ギリシャ 歌謡・音楽 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月29日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 3-1

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス 3-1  

 Μόλις, λοιπόν, ο Βασίλειος ανέλαβε τη ρωμαϊκή εξουσία, δεν ήθελε να μοιράζεται με κανέναν τα σχέδιά του και αρνιόταν κάθε συμβουλή για τις κρατικές υποθέσεις. Δεν μπορπύσε, ωστόσο, να είναι απόλυτα βέβαιος για τον εαυτό τον, εφόσον δεν είχε προγενέστερη πείρα μήτε των στρατιωτικών ζητημάτων μήτε της δημόστας ευνομίας・ ήταν, λοιπόν αναγκασμένος να προστρέχει για βοήθεια στον παρακοιμώμενο Βασίλιο.

 そうして、バシリオスはローマの権力の座に就くと、自分の計画を誰とも共有しようとはしなかった。そして、国家的事柄についてのどんな忠告も拒否したのだった。しかしながら、先立つ経験が軍事の事にも国政の事にもないのであるから、完全に彼一人の専制君主にはなれなかった。それ故、パラキモメノス[ 寝室管理長官 ]であるバシリオスに助力を求める他はなかったのだった。
posted by kyotakaba at 08:35| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月20日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 2-2

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス 2-2  

Και ως πρός αυτό, θα μπορούσε κανείς να θαυμάσει τον Κωνσταντίνο・ διότι, ενώ ήταν δυνατό να κατανείμει ισομερώς την πατρώα κληρονομιά, εννοώ την εξουσία, αυτός εντούτοις παραχώρησε το μεγαλύτερο μέρος της στον άδελφό του, μολονότι ήταν νεότατος, σε μια ηλικία δηλαδή, που φλέγεται κανείς από τον πόυο της φιλαρχίας. Και μάλιστα παρόλο πού έβλεπε πώς ο αδελφός του δεν ήταν τελείως ενήλικος, αλλά πώς μόλις χνούδιζε το πρόσπό του κι έβγαζε, καθώς λένε, το πρώτο γένι. Στην αρχή, τουλάχιστον, τέτοιων εγκωμίων είναι άξιος ο Κωνσταντίνος. Και μάλιστα παρόλο που έβλεπε πώς ο αδελφός του δεν ήταν τελείως ενήλικος, αλλά πώς μόλις χνούδιζε το πρόσωπό του κι έβγαζε, καθώς λένε, το πρώτο γένι. Στην αρχή, τουλάχιστον, τέτοιων εγκωμίων είναι άξιος ο Κωνσταντίνος.

 また、このことに関しては、誰でもがコンスタンティノスを称賛するかもしれない。と言うのも、父親の遺産を同等に受け継ぐことができるのにも拘らず、私は支配権もそれに入っていると思う、彼は、しかしながら、ほとんどの部分を兄に譲ったのだし、しかもその様にした時、彼はまだとても若く、それは詰まり、容易に権力への欲望に火をつけられる年頃であった筈だからである。しかも、彼は、兄がまだ完全に成人でないのを分かっていたのにも拘らずなのだ。バシリオスは、伝えられる所では、まだ顔に産毛を生やし、やっと最初の髭が出たばかりだったのだ。それだから、少なくとも、初めに於いては、人々の賞賛に値するのは、コンスタンティノスなのだ。  
posted by kyotakaba at 15:23| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月12日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 2-1

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス 2-1  

 Και οι βασιλείς είχαν ήδη περάσει την εφηβεία・ είχαν ωστόσο διαφορετικό χαρακτήρα : γιατί ο Βασίλειος, πού ήταν μεγαλύτερος, φαινόταν πάντα άγρυπνος, σκεπτικός και περίφροντις・ ενώ ο Κωνσταντίνος ήταν μαλθακός, νωχειλής και περί τον αβρον βίον εσπουδακώς. Δεν εδοκίμασαν, κατά συνέπεια, να συμβασιλεύσουν・ αλλά ο Βασίλειος, ο πρεσβύτερος των δύο, συγκέντρωσε ολόκληρη την εζουσία, παραχωρώντας στον αδελφό του μόνο τον τίτλο του βασιλιά : γιατί δεν υπήρχε άλλος κανείς τρόπος να ευμερήσει η αυτοκρατορία, παρά μόνον άν η αρχή παραδιδόταν στον μεγαλύτερο και πιο έμπειρο αδελφό.

 二人の王は未だ思春期の時期を過ごしていたのだが、相当に違った性質を持っていた。バシリオスは、年上だったのだが、いつも警戒心を持っていて疑い深く周囲に気を配っていた。一方、コンスタンティノスは、柔和で、無頓着で、優雅な生活に勤しんでいた。それであるから、二人が共に王位に就いていることには何の障害もないのだった。けれども、ばりし雄は、二人の内で彼が年長だったのだが、全ての権力を一手に集めていた。そして、王と言う名称だけを弟に認めていたのだった。帝国が上手く行く為には、権力は年長者でより熟達した方に任せる他に方法はなかったからだ。 


追記、訂正 
άν η αρχή παραδιδόταν στον μεγαλύτερο και πιο έμπειρο αδελφό. の文の中の η αρχή は、ここでは権力。 

訂正: 
最初は年長者でより熟達した方に任せる他に方法はなかったからだ。 

権力は年長者でより熟達した方に任せる他に方法はなかったからだ。 

posted by kyotakaba at 13:00| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月10日

Ορατή από την Ελλάδα η διάβαση του Ερμή μπροστά από τον Ήλιο

 11月9日付のト・ビーマの記事、見出し。 

Σπάνιο φαινόμενο : Ορατή από την Ελλάδα η διάβαση του Ερμή μπροστά από τον Ήλιο 


珍しい現象:太陽の前を水星が横切るのが見える。

Ένα σχετικά σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο θα μπορούν να παρακολουθήσουν και οι Έλληνες τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου, καθώς ο Ερμής, ο μικρότερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματός και ο πιο κοντινός στο καυτό άστρο μας, θα κινηθεί ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο και θα φαίνεται σαν να διασχίζει τον ηλιακό δίσκο.
 

11月11日の月曜日、ギリシャの人たちはとても稀な天体現象を観察することが出来るでしょう。太陽系で一番小さい惑星であり私たちの系の恒星にとても近い水星が、地球と太陽の間を動くのですが、それは、太陽の面を横切る様に見えるでしょう。 


https://www.tovima.gr/2019/11/09/science/spanio-fainomeno-orati-apo-tin-ellada-i-diavasi-tou-ermi-mprosta-apo-ton-ilio/
posted by kyotakaba at 17:50| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

夢十夜 第一夜の4-2-4

Νατσούμε Σοζέκι Δέκα όνειρα
πρώτο όνειρο 4-2-4

自分が百合から顔を離す拍子に思わず、遠い空を見たら、暁の星がたった一つ瞬いていた。
「百年はもう来ていたんだな」とこの時始めて気がついた。 

Όταν αποχωρίσω το κεφάλι μου από το λουλούδι, έτυχε να δω τον ψηλό ουρανό και βρήκα το Εωσφόρος να αστράψει μονάχα.
 ≪ Είχε έρθει το εκατοστό έτος. ≫, στην αυτή στιγμή το γνώρισα μετά βίας.

漱石『夢十夜』、「第一夜」おわり。  


posted by kyotakaba at 13:04| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月09日

夢十夜 第一夜の4-2-3

Νατσούμε Σοζέκι Δέκα όνειρα
πρώτο όνειρο 4-2-3

そこへ遥の上から、ぽたりと露が落ちたので、花は自分の重みでふらふらと動いた。自分は首を前へ出して冷たい露の滴る、白い花弁に接吻した。 

Οπότε, μια δροστά έπεσε από πολύ ψηλά πάνω. Επομένως, το λουλούδι ήταν ασταθές και σειόταν ασταμάτητα με δικό βάρος του. Εγώ πρόβαλα το κεφάλι μου μπροστά, και φίλησα το άσπρο πέταλο που κρεμιόταν η κρύα δροστά.

posted by kyotakaba at 08:27| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月08日

夢十夜 第一夜の4-2-2

Νατσούμε Σοζέκι Δέκα όνειρα
πρώτο όνειρο 4-2-2

と思うと、すらりと揺ぐ茎の頂に、心持首を傾けていた細長い一輪の蕾が、ふっくらと弁を開いた。真白な百合が鼻の先で骨に徹えるほど匂った。 

Στην στιγμή που αναγνώρισα τον αυτό μίσχο, που είδα αθτό είναι λεπτός και κουνηθεί, το μπουμπούκι λύθηκε και το λουλούδι άνοιξε παχουλά. Ήταν το κάτασπρο κρίνο! Το άρωμα του εκπέμφθηκε εκεί πέρα από το μύτη μου και έφτασε στο μυαλό μου.

posted by kyotakaba at 18:23| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月07日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 1

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス 1 


 … έτσι, τέλειωσε τη ζωή του ο Βασιλιάς Ιωάννης Τζιμισκής, αφού τόσο πολύ ευεργέτησε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και αύξησε τη δύναμή της. Κληροδοτείται τότε νομίμως η εξουσία στα παιδιά του Ρωμανού, τον Βασίλειο και τον Κωνσταντίνο.

 …、そうして、イオアニス・ジミスキス王は生涯を終えた。存命中はローマ帝国に多大の寄与をし、その力を増大させた。王が亡くなると、王権は法に則ってロマノスの子たち、バシリオスとコンスタンティノスに受け継がれた。 

posted by kyotakaba at 18:18| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月03日

Ρένα Μόρφη - Γυρισμός

 レナ・モルフィの歌う「グリスモス」。アレクシス・カルダラス監督の映画『 ΦΑΝΤΑΣΙΑ 』から: 
映画『 ΦΑΝΤΑΣΙΑ 』のトレーラー: Fantasia (2019) - IMDb


posted by kyotakaba at 17:39| Comment(0) | ギリシャ 歌謡・音楽 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年10月27日

Μιλώντας στην κόρη μου για την οικονομία

 朝日新聞のオピニオン&フォーラム欄に、ヤニス・バルファキスのインタビューが掲載されていて、彼の著作『父が娘に語る 美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい経済の話。』が紹介されていたので。 

『父が娘に語る 美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい経済の話。』
関美和 訳 
ダイアモンド社、2019年9月刊 
父が娘に語る 美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい経済の話。 


Γιάνης Βαρουφάκης - Βικιπαίδεια 


原書:『 Μιλώντας στην κόρη μου για την οικονομία 』( 2014 )
.:BiblioNet : Μιλώντας στην κόρη μου για την οικονομία / Βαρουφάκης, Γιάνης

関美和さんの翻訳は、英訳『 Talking to my daughter about the economy : a brief history of capitalism 』からかも知れない。
https://www.worldcat.org/title/talking-to-my-daughter-about-the-economy-a-brief-history-of-capitalism/oclc/968166531&referer=brief_results
posted by kyotakaba at 12:07| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする