2017年09月18日

エティオピア物語 第十巻 30-5

 Ο Θεαγένης κάθισε πάνω του και συγκρατώντας τον μόνο με το αριστερό του χέρι, σήκωσε το δεξιό πρός τον ουρανό χαιρετίζοντας με χαμόγελο τον Υδάσπη και όλο τον άλλο κόσμο και καλώντας τους να μοιραστούν τη χαρά του ενώ ο μυκηθμός του ταύρου σαν σάλπιγγα τον ανακήρυσσε νικητή. Και αντηχούσε ο θόρυβος του πλήθους χωρίς να αρθρώνονται υμνητικά λόγια : εμβρόντητος ο κόσμος, μόνο με ξεφωνητά διαδήλωνε το θαυμασμό του, αναπέμποντας πρός τον ουρανό μιά παρατεταμένη και μονότονη βοή.

 テアゲニスは雄牛の上に腰を降ろし、左手だけで雄牛を抑えて、右手を空に向けて挙げて、微笑みながらイダスピス王とその他の大衆全員に挨拶を送ったのです。そして、人々に、自分の喜びを分ち追うようにと誘ったのです。その時、雄牛の鳴き声が喇叭の様に、テアゲニスに向けて勝利を宣言したのです。すると、大衆が発する大音響が響き渡りました。大衆は、賞賛の言葉を明瞭に発音することもなかったので、大音響になったのです。雷に打たれた様な大衆は、ただ、大きな叫び声で、テアゲニスに驚嘆したと言うことを示すばかりだったのです。そして、大衆は、空に向けて、長引く単調なウォーン言う唸りを奏上したのです。
posted by kyotakaba at 13:51| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年09月14日

37. Τα παιδιά γίνονταν δασοφύλακες 2

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第三十七章「子供たちが森林警備官になる」2  

 ≪ Αυτό θα είναι μια καλή δουλειά ≫, είπε ο δασοφύλακας. 
 ≪ Και βάρδια θα φυλάξουμε ≫, είπε ο Αντρέας. ≪ Μη μας βλέπεις μικρούς. Είμαστε εικοσιέξι ≫. 
 Ο δασοφύλακας κοίταξε τα παιδιά με περιέργεια. Τα είδε ηλιοκαμένα. Φαίνονταν παιδιά με θάρρος. Ο Αντρέας έμοιαζε παιδί που ξέρει να οδηγεί.
 ≪ Ποιον έχετε μαζί σας εδώ; ≫ ρώτησε. ≪ Ποιος σας συντροφεύει; ≫ 
 ≪ Κανένας ≫. 
 ≪ Μονάχοι σας είστε; ≫ 
 ≪ Μονάχοι ≫. 
 ≪ Από πότε; ≫ 
 ≪ Από μια βδομάδα ≫. 
 ≪ Παιδιά που μπορούν να μείνουν εδώ μόνα. μπορπούν να βοηθούν και τον δασοφύλακα. Ελάτε μαζί μου ≫. 
 Τους πήρε και τους πήγε σ' ένα μέρος με πυκνά δέντρα. Εκεί τους όρισε πώς θα φυλάξουν τη νύχτα και τι θα κάνουν, αν τύχει και ακούσουν τσεκούρι στα δέντρα.

 「良い勉強になるよ。」と森林警備官が言いました。 
 「僕たちはしっかり用心します。僕たちを幼い子供だと思わないで下さい。僕たちは26です。」とアンドレアスが言いました。 
 森林警備官は好奇心を持って子供たちを見詰めましたよ。子供たちは日に灼けているのが分かりました。勇気のある子供たちに思えました。アンドレアスは、人を指導する方法を知っている子供に見えたのです。 
 「ここには、誰と一緒にいるのかい? 誰が君たちと同行して来たのかい?」と尋ねました。 
 「誰も。」 
 「君たちだけでかい?」 
 「僕たちだけ。」 
 「何時から?」 
 「一週間前から。」 
 「自分たちだけで此処に住むことが出来る子供たちなんだね。それなら、森林警備官を手助けすることも出来るね。さあ、私と一緒に来なさい。」 
 森林警備官は、子供たちを連れて、樹が密集したところに行った。そこで、子供たちが夜に見張りをすると決めたのです。そして、万が一に樹に斧が入れられる音が聞こえたら、どうするかを指示したのです。 
第三十七章「子供たちが森林警備官になる」、おわり
posted by kyotakaba at 13:39| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年09月13日

エティオピア物語 第十巻 30-4

 Και ο ταύρος, μην μπορώντας πιά να τρέξει και εξουθενωμένος από τη σθεναρή πίεση του νέου, λυγίζει τα γόνατα, γέρνει πρός τα κάτω το κεφάλι και σωριάζεται ανάσκελα φαρδύς-πλατύς, με τα κέρατα ριζωμένα στο χώμα και τα σκέλη να σπαρταρούν μάταια αερονομώντας στο κενό και αδημονώντας για την ήττα.
 すると、雄牛は、もう走ることが出来なくて、その上、若者の強い圧力で疲れたので、膝を曲げて、頭を下に傾けて、大開で仰向けになってばたりと倒れ、角を地面に突き立てたのです。四本の足は、空中で空振りして虚しく震えていました。敗北したのかと気を揉んでいたのです。 「 αερονομώντας 」と言う語は、よく分からない。αερο-νομώντας なのだろうけれど。
νωμώ
: διανέμω, μοιράζω なのか??? 
http://greek_greek.enacademic.com/110790/νωμώ
posted by kyotakaba at 12:16| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

『撰集抄』の一青蓮院眞譽 7

 αでしている、『撰集抄』のギリシャ語訳。と言っても、『撰集抄』を元にして、お伽噺風に簡単な話しに変えてですが。
 その「青蓮院眞譽」を、少しだけ、下書き。 ちゃんと、現代ギリシャ語になっているでしょうか?? 


5 で抜けていた文: 
筆跡はとても美しかった。 
ο γραφικός χαρακτήρας του ήταν πολύ όμορφος. 


7 :
 眞譽は、帝の子供だった。七歳の時、母が亡くなると、仏門に入った。類い稀な深い知恵を持つ僧に成長していた。けれど、十八歳の時、どこへともなく、姿を消していたのだ。 

Ο Σήνγιο ήταν ο γιος του αυτοκράτορου. Όταν ήταν επτά ετών, έχασε την μητέρα και μπήκε στο μοναοτήρι. Αυτός έγινε ο καλόγερος με την άφθαστη και βαθιά φρόνηση. Αλλά, όταν έφτασε δεκαοκτώ ετών, εξαφνίστηκε και κανένας δεν ήξερε που αυτός βρέθηκε.  


posted by kyotakaba at 08:32| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年09月12日

エティオピア物語 第十巻 30-3

 Και μόλις το ένιωσε να ασθμαίνει από τον όγκο που σήκωνε και να χαλαρώνει κάπως την ένταση των μυώνων του, τη στιγμή ακριβώς που περνούσε μπροστά στο θρόνο του Υδάσπη, ρίχνει το σώμα του πρός τα εμπρός, βάζει τα πόδια του μπροστά από τα σκέλη του ταύρου και χτυπώντας τον συνεχώς στις χηλές, ανακόπτει το βάδισμά του.

 そして、テアゲニスは、雄牛が出来た大きな瘤の為に喘いでいるのを感じました。そして、雄牛は筋肉が張るのを何とか和らげようとしているのも、感じたのです。それを感じると、直ぐに、テアゲニスは、自分の身体を前方へ投げ出したのです。雄牛の両後ろ足の前へ自分の両足を当てて、蹄のところを続けて打ったのです。雄牛の歩行を抑制したのです。それはちょうど、イダスピス王の席の前を通り過ぎた時でした。 

[ 瘤は、テアゲニス。 ]  


σήκωνε の主格は、όγκος 。
να ασθμαίνει 、να χαλαρώνει の主格は雄牛。
posted by kyotakaba at 14:20| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第十巻 30-3-d

 エティオピア物語第十巻30−3、分からない。 

Και μόλις το ένιωσε να ασθμαίνει από τον όγκο που σήκωνε και να χαλαρώνει κάπως την ένταση των μυώνων του, τη στιγμή ακριβώς που περνούσε μπροστά στο θρόνο του Υδάσπη, ρίχνει το σώμα του πρός τα εμπρός, βάζει τα πόδια του μπροστά από τα σκέλη του ταύρου και χτυπώντας τον συνεχώς στις χηλές, ανακόπτει το βάδισμά του. 


που σήκωνε και να χαλαρώνει κάπως την ένταση των μυώνων του 
のところがまるで分からない。
σήκωνε の主格は何なのか? テアゲニスなのか、雄牛なのか? 
σήκωνε の意味は、「起こす」なのか?これは他動詞なのか? 自動詞なのか? 

Google翻訳 ; 
かつて彼が持ち上げたボリュームに驚かされ、何とか彼の筋肉の強さを緩和したように感じると、彼はHydaspipの王位の前を通り過ぎていて、彼の体を前方に落とし、足を牛の脚の前に置きます 彼はいつも足ひれで彼に当たって、彼の歩きを止めます。

World Lingo 翻訳 : 
そしてそれは感じた彼とすぐYdaspiの王位の前部を渡したところで上げた強度のmyononを彼のどうかして緩める容積、正確に時から前部に、それ投げる彼の体を喘ぎ、前部雄牛の足からの足を置き、chilesの彼を絶えず打って、badismaを彼の停止する。
posted by kyotakaba at 13:54| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

『撰集抄』の一青蓮院眞譽 6

 αでしている、『撰集抄』のギリシャ語訳。と言っても、『撰集抄』を元にして、お伽噺風に簡単な話しに変えてですが。
 その「青蓮院眞譽」を、少しだけ、下書き。 ちゃんと、現代ギリシャ語になっているでしょうか?? 


「實」の文字を、「眞」の文字に訂正。 と語って、悲しんだ。その人は青蓮院眞譽だと、私は思う。  και πένθησε.
Λοιπόν, υποθέτω ότι ήταν Σήνγιο που ανήκα στο μοναστήρι του Σειρέν.
posted by kyotakaba at 08:51| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年09月11日

エティオピア物語 第十巻 30-2

 αμέσως ύστερα, εκτοξεύεται στο λαιμό του ταύρου, στηρίζει το κεφάλι του ανάμεσα στα κέρατά του περιβάλλοντάς τα με τα μπράτσα του σαν με στεφάνι, δένει κόμπο τα δάχτυλά του πάνω στο μέτωπο του ταύρου και, με το υπόλοιπο σώμα του κρεμασμένο πλάι στον δεξιό ώμο του, αφήνεται να φέρεται μετέωρος με απότομες ανατινάξεις από τα άλματα του ζώου.

 そうして、直ぐに、テアゲニスは雄牛の首に勢いよく飛びつきました。自分の頭を雄牛の角の間に持たせました。両手は、冠の様に雄牛を取り巻いたのです。指を雄牛の額で結び合わせました。身体の他の部分は、雄牛の肩の右の脇にぶら下げて、雄牛が跳ねることで起こる突然の揺さぶりに、空中に漂うままにさせていたのです。
posted by kyotakaba at 13:40| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

『撰集抄』の一青蓮院眞譽 5

 αでしている、『撰集抄』のギリシャ語訳。と言っても、『撰集抄』を元にして、お伽噺風に簡単な話しに変えてですが。
 その「青蓮院眞譽」を、少しだけ、下書き。 ちゃんと、現代ギリシャ語になっているでしょうか?? 


心からくらはし山の 世をわたり 問はんともせず 法の道をば 

この歌を訳そうと思うのですが、歌の意味もよく分からないので、次の様に作り替えて訳します: 

願いを持って、人の世界と野生の世界の境の橋を渡り、暗い森の中に住み着いた、
山奥で暮らしているけれど、自然の法を追求することはない。 

Κρατώντας την ελπίδα,
διέσχισα την γέφυρα που
χωρίζει τον κόσμο της ανθρωπότητας
από τον κόσμο της αγριότητας,
και εγκατέστησα στην σκοτεινή καρδιά του δάσος,
ύστερα ζούσα στο βάσπ βουνού, αλλά
δεν μελετώ το νόμος του φύσης.  


日本語をそのまま現代ギリシャ語読みにしたもの: 
Κοκολο-καρα / Κουραχασυ・γιαμα-νο / Γιο-ωο ωαταλι / Τοωανν・τομο-σεζου / Χου-νο-μητσι-ωο・βα.
posted by kyotakaba at 09:01| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年09月07日

37. Τα παιδιά γίνονταν δασοφύλακες 1

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第三十七章「子供たちが森林警備官になる」1  

Τα παιδιά γίνονταν δασοφύλακες
 ≪ Από αύριο θα φέρω το φυλακείο μου εδώ πέρα ≫, είπε ο δασοφύλακας. ≪ Μου χρειάζεται όμως βοήθεια. Πρώτα μια καλύβα. Έπειτα πρέπει να μπορώ να ειδοποιήσω τους χωροφύλακες που είναι στο Μικρό Χωριό ή τον σταθμάρχη της Πέτρας, κάθως και τον δεύτερο δασοφύλακα, που είναι στους λοτόμους. Πρέπει ακόμα να έχω μια δεύτερη βάρδια, στην ανάγκη και τρίτη ≫. 
 Ο Αντρέας, όταν άκουσε αυτά, έβγαλε από την τσέπη του μια σφυρίχτρα. Ύστερα έκανε νόημα στ' άλλα παιδιά να βγάλουν τη σφυρίχτρα τους και να σφυρίξουν μονομιάς όλοι μόλις κουνήσει το χέρι. 
 Μια βροντερή σφυριξιά ακούστηκε από δέκα σφυρίχτρες. Μπορούσε ν' ακουστεί αρκετά μακριά. 
 ≪ Αν εμείς τα παιδιά χρειαζόμαστε ≫, είπε ο Αντρέας, ≪ είμαστε εδώ. Έχουμε τη σφυρίχτρα μας, το ραβδί μας και το σακούλι μας. Μπορούμε να πάμε στο Μικρό Χωριό και στην Πέτρα και στους λατόμους ≫.  

  子供たちが森林警備官になる  

 森林警備官はこう言ったのです。「明日からこちらに駐屯所を持って来よう。私には助けが必要だ。まずは小屋だ。それから、地方警察官たちに知らせることが出来る様にしないといけない。警察官たちは、ミクロ・ホリオかペトラの駐在所に居るのだ。同様に、伐採所に居る副森林警備官にもだ。それに、次更の見張りも必要だ、三更の見張りもどうしても要るだろう。」 
 それを聞くと、アンドレアスは、自分のポケットから呼び笛を取り出したのです。そうして、ほかの子たちに、それぞれ自分の呼び笛を出す様に、そして、手を動かすと直ぐに皆が一斉にそれを吹く様に、目配せしたのです。 
 十個の呼び笛から出た音は、まるで雷鳴の様に聞こえました。かなり遠くからでも聞こえたでしょう。 
 アンドレスはこう言いましたよ。「僕たち子供でも役に立つのなら、僕たちが、ここに居ますよ。自分たちの呼び笛を持っています。杖も袋も持ってます。ミクロ・ホリオにもペトラにも伐採所にも行くことが出来ますよ。」
posted by kyotakaba at 13:46| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

『撰集抄』の一青蓮院眞譽 4

 αでしている、『撰集抄』のギリシャ語訳。と言っても、『撰集抄』を元にして、お伽噺風に簡単な話しに変えてですが。
 その「青蓮院眞譽」を、少しだけ、下書き。 ちゃんと、現代ギリシャ語になっているでしょうか?? 

そうして、山の中に入り、森の奥深くに座って、そこから動かなくなった。一年が経って、様子を見に行くと、僧の姿はなく、一枚の板に歌が書かれていた。 

Τότε, αυτός βάδισε μέσα στα βουνά, και κάθισε στην καρδιά του δάσους, και κατέληξε να ήταν ακίνητος. Ένας χρόνος πέρασε. Έτσι, πήγαμε να είδαμε την κατάσταση. Αλλά δεν υπήρχε η εμφάνηση του, και ένας στίχος έχε καταγροφτεί στον πίνακα.


posted by kyotakaba at 09:05| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年09月06日

『撰集抄』の一青蓮院眞譽 3

 αでしている、『撰集抄』のギリシャ語訳。と言っても、『撰集抄』を元にして、お伽噺風に簡単な話しに変えてですが。
 その「青蓮院眞譽」を、少しだけ、下書き。 ちゃんと、現代ギリシャ語になっているでしょうか?? 

いつも物思いに沈んでいた。時々、念仏を唱え、屢々、泣いていた。猟をする者、漁をする者を見ると、ひどく苦しんで、「きっと、念仏する様に」と言っていた。 


Συνήθως συλλογιζόταν. Και κάπου-κάπου έψαλλε την προσευχή για τον Βουδά. Αρκετές φορές έκλαιγε. Όταν είδε τους κυνηγούς και τους ψαράδες, αγωνιούσε τρελά, και τους ψυνβούλεθσε να προσευχηθούν.  


posted by kyotakaba at 14:28| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第十巻 30-1

 Και λέγοντας αυτά ετοιμάστηκε να αποκαλύψει όλη την αλήθεια, αλλά και πάλι εμποδίστηκε : μιά μυριόστομη κραυγή σηκώθηκε από το πλήθος・ ο Θεαγένης είχε αφήσει το άλογο να τρέξει με όλη την ταχύτητά του και, ακριβώς τη στιγμή που το στέρνο του αλόγου έφτασε κοντά στο κεφάλι του ταύρου, αφίππευσε μ’ ένα πήδημα και το άφησε ελεύθερο・
 こう言いながら、ハリクレアは、すべての真実を明らかにしようとしていたのです。けれども、また、妨げられたのです。群衆から同時に叫び声が上がったのです。テアゲニスは、馬を全速力で走らせていたのですけれど、馬の胸が雄牛の側に近づいたその瞬間に、一飛びで馬から下りて、馬を自由にさせたのです。
posted by kyotakaba at 11:41| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年09月05日

エティオピア物語 第十巻 29-5

 Δάκρυσε τότε η Χαρίκλεια και ≪ ανάμεσα στις άλλες ατυχίες μου ≫, είπε, ≪ είναι κι αυτή : τα συνετά μου λόγια μοιάζουν ασύνετα και, ενώ λέω τις συμφορές μου, οι άλλοι νομίζουν πώς δεν τις λέω・ είμαι λοιπόν αναγκασμένη να προχωρήσω σε καθαρή και απροκάλυπτη ομολογία ≫.
 すると、ハリクレアは涙を流してこう言ったのです。「わたしのこれまでの幾つもの不幸の中では、いつもこうでした。わたしの慎重な言葉は、まるで軽率に聞こえるのです。わたしは自分の大変な苦しみを話しているのに、他の人はわたしが苦悩を語ってはいないと思うのです。ですから、わたしは、どうしても、包み隠すものは何もない様に明瞭に告白をしなくてはならないのですね。」
posted by kyotakaba at 22:09| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

『撰集抄』の一青蓮院眞譽 2

 αでしている、『撰集抄』のギリシャ語訳。と言っても、『撰集抄』を元にして、お伽噺風に簡単な話しに変えてですが。
 その「青蓮院眞譽」を、少しだけ、下書き。 ちゃんと、現代ギリシャ語になっているでしょうか?? 

それほど前でないのだが、どこから来たとも知れない僧が住着いた。卑しいものではない様だったが、とても窶れていた。髪も髭も茫茫だった。ほとんど食べなかった。  

Πριν από όχι πολύ καιρό, ένας καλόγερος εγκατέστησε. Δεν μπορούσαμε να ξέρουμε ότι αυτός ήρθε από πού. Δεν φαινόταν ταπεινός, αλλά ήταν τόσο κάτισχνος. Και τα μαλλιά του και τα γένια του ήταν αχτένιστα. Έτρωγε πολύ λίγο.
posted by kyotakaba at 08:57| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年09月04日

エティオピア物語 第十巻 29-4

 Και η Περσίννα, που δεν καταλάβαινε την πραγματική αιτιά αλλά οπωσδήποτε υποψιάστηκε κάτι ερωτικό, ≪ δεν είναι δυνατόν ≫, της είπε, ≪ να σωθεί・ αλλά ποιά σχέση έχεις εσύ μ’ αυτόν τον άνδρα και γιατί νοιάζεσαι τόσο γι’ αυτόν; Μη δειλιάζεις, πές το καθαρά στη μητέρα σου・ ακόμα κι άν είναι κάτι αξιόμεμπτο, κάτι που δεν αρμόζει σε μιά παρθένο, η καρδιά της μητέρας ξέρει να συγχωρεί και η γυναικεία φύση κατανοεί το γυναικείο σφάλμα και το συγκαλύπτει ≫.

 すると、ペルシナは、彼女は本当の理由は分からないのですが、いずれにせよ、何か恋が原因なのではと思ったので、ハリクレアにこう言ったのです。「わたしが助けると言うのは、出来ないことだわ。でも、あの人との間に、あなたはどんな関係を持っているの、どうして、そんなに、あの人のことを心配するの? 怖じ気づいたりしないで、すっかりお母さんに話して頂戴な。それが、たとえ、叱責される様なことでも、清純な乙女に相応しいことではない様なことでも、母親の心と言うものは、赦すことを知っているのだし、女性の持って産まれた心情は、女性の罪を了解して、しっかり隠すものなのですからね。」
posted by kyotakaba at 13:52| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

『撰集抄』の一青蓮院眞譽 1

 αでしている、『撰集抄』のギリシャ語訳。と言っても、『撰集抄』を元にして、お伽噺風に簡単な話しに変えてですが。
 その「青蓮院眞譽」を、少しだけ、下書き。 ちゃんと、現代ギリシャ語になっているでしょうか?? 

 昔、筑前の国に行った。そこの人が、「・・・」と語って、 


Πριν από πολύ χρόνια, πήγα στη χώρα του Τσίκουζεν. Ένα πρόσωπο που έμενε εκεί διηγήθηκε, ≪ ≫
posted by kyotakaba at 08:38| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年08月31日

36. Το πληγωμένο πεύκο 3

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第三十六章「傷ついた松」3  

 Τα πληγωμένα πεύκα θα πεθάνουν σε λίγον καιρό. Θα πέσουν από τον πρώτο δυνατό αέρα ή θα ξεραθούν, γιατί δεν θα έχουν πια χυμό. Το τέλος τους το έχουν νιώσει, και όμως τραγουδούν, σαλεύουν και φυσούν όπως τα άλλα, τα γερά πεύκα. Με το κομμάτι κορμό που τους έμεινε πίνουν από τη γη όσον χυμό μπορούν ακόμα. Πρασινίζουν, έχουν ίσκιο. Έτσι σακατεμένα μπορούν και δροσίζουν τους ανθρώπους. Το φυσικό τους είναι να κάνουν το καλό, δεν αλλάζει. 
 Δέντρα, περήφανα δέντρα!  
 傷ついた松は、僅かの日数で死んでしまうでしょう。強い風が当たれば直ぐに倒れるでしょうし、あるいは、枯れてしまうでしょう。樹液がないのですから。自分たちの最後は、松も分かっているのです。けれども、他の元気な松と同じ様に、枝を揺らし、枝を鳴らし、歌うのです。松たちに残っている一部の幹を通して、地面から、松たちは、出来る限りの樹液を吸い上げているのです。緑の葉を着け、影を作るのです。障碍を持っても出来るのです。人間たちに涼しさを与えるのです。人に優しいと言うのが、松の性質なのです、それは変わらないのです。 
 松は、なんて堂々とした樹なのでしょう!   
第三十五章「傷ついた松」、おわり
posted by kyotakaba at 13:34| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年08月30日

エティオピア物語 第十巻 29-3

 Κι εγώ βέβαια συμπάσχω και λυπάμαι τα νιάτα του・ ευχή μου είναι να γλιτώσει και να διαφυλαχθεί σώος για τη θυσία ώστε να μη μείνει ολωσδιόλου ανεκλήρωτο το καθήκον μας πρός τους θεούς ≫. Και η Χαρίκλεια ≪ αστεία ευχή ≫, είπε, ≪ να παρακαλάς να μην πεθάνει για να πεθάνει! Αντί γι’ αυτό, μητέρα μου σώσε τον άν μπορείς, καν’ το για χάρη μου ≫.

 「わたしはね、あの若者に同情していることは確かですよ、それに、あの若さを惜しいと思うわ。わたしの願いは、あの人が逃げ出せることです、それはつまり、生贄になる為には、無傷な身体を保つと言うことなのです。神々に対するわたしたちの義務が果たせないままにならないと言うことが、わたしの思うことなのです。」 すると、ハリクレアは言いました。「死ぬ為に、死なないなんて、馬鹿げた願いです! そうではなくて、お母様、もしお出来になるなら、あの人の命を救って下さい、わたしの為にそうして下さい。」
posted by kyotakaba at 12:51| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年08月29日

エティオピア物語 第十巻 29-2

 Αυτά ως πρός το πλήθος・ όσο για τη Χαρίκλεια, έτρεμε και καρδιοχτυπούσε στη θέα του σαν να παιζόταν η δική της ζωή : από τη μιά δεν καταλάβαινε καθόλου το σκοπό του κι από την άλλη την έτρωγε η αγωνία μην κάμει κανένα λάθος και χτυπήσει. Η ίδια η Περσίννα παρατήσε την ταραχή της και ≪ αγαπημένο μου παιδί ≫, της είπε, ≪ τί έχεις πάθει; Μοιάζεις σαν να κινδυνεύεις περισσότερο από τον ξένο.

 それは大衆についてのことです。一方、ハリクレアがどうしたかと言えば、こうなのです。ハリクレアは、テアゲニスが見えると、震え続け、胸がときめき続けていたのです。まるで、彼女自身が動物に乗っているかの様でした。一つには、テアゲニスの意図がまるで分からないから、また一つには、何かの間違いで彼が打たれるのではないかと言う不安が彼女を苛んでいたからなのです。また、ペルシナは、動揺から醒めました。そして、ハリクレアにこう言ったのです。「何より可愛いお前、何を苦しんでいるの? お前は、あの外国の人よりももっと危険に晒されている様に見えますよ。」  


posted by kyotakaba at 13:30| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年08月28日

エティオピア物語 第十巻 29-1

 Κι όταν πιά κατάφερε τον ταύρο να εξοικειωθεί με τη θέα και με τους χειρισμούς του, άρχισε να τριποδίζει στο πλάι του・ τα δύο ζώα άγγιζαν τώρα το ένα το άλλο, η ανάσα και ο ιδρώτας του αλόγου ανακατεύονταν με του ταύρου και τόσο ισοταχής ήταν ο βηματισμός τους, ώστε όσοι στέκονταν σε απόσταση θαρρούσαν ότι έβλεπαν ένα ζώο με δύο κεφάλια και επευφημούσαν ενθουσιασμένοι τον Θεαγένη που είχε ζέψει το πιό πρωτόφαντο ζώο : έναν ιππόταυρο.

 遂に、雄牛をなんとか自分の視界に収めて操れる様になると、テアゲニスは、雄牛の側で並足になったのです。二頭の動物は、今や、片方が他方に触れ合っているのです。馬の息と汗は、牛のものと混ぜられました。二頭の走る速度は全く同じだったので、距離を置いて立っている人が二つの頭を持つ一頭の動物を見ていると思ってしまったのです。そして、その人たちは感動して、テアゲニスを喝采したのです。テアゲニスは見たこともない一頭の動物を服従させているのです。それは、馬牛と言う様なものです。
posted by kyotakaba at 13:33| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年08月24日

36. Το πληγωμένο πεύκο 2

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第三十六章「傷ついた松」2  

  Μερικά πεύκα σχεδόν τα είχαν γδύσει. Δεν είχαν αφήσει στο κορμί παρά λίγη φλούδα. Φαίνονταν σαν το κρεμασμένο σφαχτό. Απ' αυτές τις πληγές έτρεχε άσπρο ρετσίνι. Το ρετσίνι ακολουθούσε την τσεκουριά και στάλαζε κάτω σε μια λακκούβα, που την είχαν ανοίξει προς τη ρίζα των πεύκων, επίτηδες γι' αυτό. Όλη αυτή η σφαγή ήταν για το ρετσίνι. Για λίγες δραχμές που θα έβαζαν οι Πουρναρίτες στο σελάχι τους, αν το πουλούσαν. 

 何本かの松は、ほとんど裸にされていました。幹には、皮はほとんど残されてなかったのです。その松は、吊り下げられた食肉の様に見えたのです。その傷からは、白い松脂が流れ出ていました。松脂は、斧を伝って、下の穴に滴っています。その穴は、彼らが、意図して、松の根の前に開けておいたのです。この殺戮は、すべて、松脂の為だったのです。プウルナリの人々は、この松脂を売ると、自分たちの帯にほんの僅かの数ドラクマを入れることになるのです。 

posted by kyotakaba at 13:10| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年08月23日

エティオピア物語 第十巻 28-6

 Δεν είχαν περάσει ούτε λίγα λεπτά και ο Θεαγένης είχε φτάσει τον ταύρο και, για μικρό διάστημα, τον κατηύθυνε τριποδίζοντας πίσω του και κεντώντας τον συνάμα μαλακά για να τον ερεθίζει ώστε να τρέχει πιό γρήγορα・ και κάθε φορά που στρεφόταν για να ορμήσει πρός άλλη κατεύθυνση, εκείνος τον ακολουθούσε αποτρέποντας με προσοχή τις επιστροφές και τις επιθέσεις του.
 数分も掛かることなく、テアゲニスは、一頭の雄牛に追い付きました。僅かの間を置いて、雄牛の後ろで並足になって、向きを変えたのです。と同時に、もっと速く走る様に刺激する為に、優しく突ついたのです。雄牛が違う方向へ駆け出そうと向きを変える度に、テアゲニスは、注意して、雄牛が後退したり攻撃したりするのを防ぎながら、付いて行ったのです。 
posted by kyotakaba at 13:19| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年08月22日

エティオピア物語 第十巻 28-5

 Στην αρχή όλοι νόμισαν ότι ο Θεαγένης προσπαθούσε να δραπετεύσει και καθένας παρακινούσε τον διπλανό του να μην τον αφήσει να περάσει το φράγμα που σχημάτιζε η παράταξη των οπλιτών・ καθώς όμως προχωρούσε το εγχείρημα, κατάλαβαν ότι δεν είχε δειλιάσει ούτε προσπαθούσε να αποφύγει τη σφαγή.
 初め、誰もが、テアゲニスが逃走しようとしている、と思ったのです。それぞれの人が隣りに居る人に、テアゲニスに整列した兵士で作られた囲いを越えさせない様に、と言ったのです。けれども、成そうとしていることが進行するに従って、人々は、テアゲニスは臆してもいないし、生贄になることから逃れようとしているのでもない、と言うことが分かったのです。
posted by kyotakaba at 12:56| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年08月21日

エティオピア物語 第十巻 28-4

 Εκείνη τη στιγμή ο Θεαγένης, είτε από το φυσικό του θάρρος κινημένος είτε και από κάποια θεόσταλτη ορμή, βλέποντας τους φρουρούς του σκορπισμένους λόγω της αναστάτωσης που επικρατούσε, ορθώνεται ξαφνικά ― προηγουμένως ήταν γονατιστός μπροστά στο βωμό περιμένοντας από στιγμή σε στιγμή τη σφαγή του ―, αρπάζει μιά σχίζα από αυτές που ήταν πάνω στο βωμό, πιάνει ένα από τα άλογα που δεν είχαν αποδράσει, πηδάει πάνω στη ράχη του, πιάνεται από τις τρίχες του αυχένα του και χρησιμοποιώντας για χαλινάρι τη χαίτη, για σπιρούνια τις φτέρνες του και για μαστίγιο τη σχίζα, ρίχνεται καλπάζοντας πίσω από τον δραπέτη ταύρο.
 その時、テアゲニスは、見張りたちが動揺して散り散りになるのを見たのです。動揺は突然に起こって見張りたちに取り憑いてしまいました。テアゲニスは、先程から祭壇の前に跪いて今か今かと自分が生贄になるのを待っていたのです。そうして、見張りたちの動揺を見ると、テアゲニスは、一つには、彼が本来持っている勇気に突き動かされ、また一つには、何か神に吹き込まれた激情から、祭壇の上に居た見張りたちから一本の木の破片を奪い取り、逃げ出していなかった馬たちの中の一頭を捕まえ、その背中に飛び乗のったのです。そして、馬のうなじの毛にしっかりと捕まると、たてがみを手綱に使い、自分の踵を拍車に使い、木の破片を鞭に使い、逃げる雄牛たちの後ろを全力で駈けさせて、突進したのです。


posted by kyotakaba at 14:39| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年08月10日

36. Το πληγωμένο πεύκο 1

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第三十六章「傷ついた松」1  

Το πληγωμένο πεύκο Το απόγευμα ήρθε ο δασοφύλακας. 
 Η πρώτη του δουλειά ήταν να κατεβεί στο μέρος που του έδειξε ο Μπαρμπακώστας. Εκεί τον ακολούθησαν τα παιδιά. Για πρώτη φορά είδαν πληγωμένα πεύκα. Μια τσεκουριά κατέβαινε από πάνω από τη μέση τους κι έφτανε ως τη ρίζα. Ήταν μια πληγή ανοιχτή, η μεγαλύτερη πληγή που μπορούσε να δει κανένας. Δεν θα έκλεινε ποτέ. Και αν ήθελε να κλείσει, άλλες τσεκουριές την κρατούσαν ανοιχτή.  

   
傷ついた松
  

 午後には、一人の森林警備官が来ました。 
 最初の仕事は、バルバコースタスが彼に教えた場所に降りて行くことでした。そこには、子供たちが警備官を連れて行ったのです。皆んなは、傷ついた松を見るのは初めてだったのです。斧の一振りが松の中程から根元まで振り下ろされていました。開いた傷口でした。誰も見たことが無いようなとても大きな傷だったのです。傷が閉じることは決してないでしょう。もしも閉じさせたいのなら、もう何振りかの斧を開いた傷に受けなければならないでしょう。  

 Δεν θα έκλεινε ποτέ. Και αν ήθελε να κλείσει, άλλες τσεκουριές την κρατούσαν ανοιχτή. のところ、意味が分からない。 
ήθελε は、三人称単数。パラタティコス。主格は、πληγή か? 
κρατούσαν は三人称複数。主格はάλλες τσεκουριές か? 
この動詞の対格になっているのは、代名詞 την 。女性代名詞単数。これは、πληγή のことか? 
ανοιχτή、形容詞女性対格単数形。これは、πληγήを形容しているのか? 
posted by kyotakaba at 13:49| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年08月09日

エティオピア物語 第十巻 28-3

 από παντού ακούγονταν ανάμεικτες κραυγές : όλοι όσοι ήταν παρόντες στο συμβάν φώναζαν από φόβο σαν τούς πλησίαζαν τα ζώα και, όταν εκείνα ορμούσαν πρός άλλη κατεύθυνση, κραύγαζαν από χαρά και γελούσαν ενθουσιασμένοι που τα έβλεπαν να ρίχνουν καταγής και να ποδοπατούν τους άλλους. Ακόμα και η Περσίννα και η Χαρίκλεια δεν άντεξαν να μείνουν ήσυχες μέσα στη σκηνή, αλλά σήκωσαν λίγο το παραπέτασμα και παρακολουθούσαν τα δρώμενα.

 至る所から、混乱した悲鳴が聞こえました。その出来事に立ち会った人々は、皆、動物たちが自分たちに近づいて来ると、恐ろしさで叫び声を上げていたのです。動物たちが他の方向へ飛び出すと、喜びから大声を出したのです。そして、動物たちが地面にひっくり返ったり他の動物を踏み付けているのを見て興奮して、笑ったのです。ペルシナとハリクレアは、天幕の中で静かにしていることは、もう出来ませんでした。帷を少し持ち上げて、成り行きをじっと見たのです。
posted by kyotakaba at 13:55| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年08月08日

エティオピア物語 第十巻 28-2

 Στη θέα του ξένου, ασυνήθιστου και αλλόκοτου ζώου που πρώτη φορά αντίκριζαν καταταράχτηκαν και, γεμάτα τρελό φόβο, έσπασαν τα δεσμά που τα κρατούσαν και ο ένας από τους ταύρους ( ο μόνος, ως φαίνεται, που είχε δεί το ζώο ) και δύο από τα άλογα όρμησαν σε ακατάσχετη φυγή・ και καθώς δεν μπορούσαν να περάσουν το κυκλικό τείχος που σχημάτιζε η πυκνή παράταξη των οπλιτών, άρχισαν να τρέχουν σαν τρελά στον ενδιάμεσο χώρο ανατρέποντας ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, είτε ζώο ήταν είτε σκεύος・
 見たこともない、異様で君の悪い動物が見えると、その時が対面するのは初めてだったので、とても動揺して、ひどい恐怖に満たされて、雄牛たちは、一頭をもう一頭に繋いでいる軛を壊したのです。( 一頭は、その動物を見たことがある様でした。 ) 牝馬の中の二頭は、抑えられない跳躍を突然に始めたのです。けれども、馬は兵士が密に並んで出来た丸い壁を飛び越すことは出来なかったのです。すると、その間の地面にひっくり返って狂った様に震え始めました。もう、自分たちの前にいるのが、動物なのか物なのかどちらでも構わないのです。
posted by kyotakaba at 12:08| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年08月07日

エティオピア物語 第十巻 28-1

 Και να τί συνέβη : πλάι στο βωμό της Σελήνης στεκόταν ένα ζευγάρι ταύρων και, πλάι στο βωμό του Ήλιου, τα τέσσερα λευκά άλογα έτοιμα για τη θυσία.

 そうして引き続いて起こったのはこう言うことです。月の神の祭壇の側に、二頭の雄牛が立ったのです。太陽の神の祭壇の側には、四頭の白い牝馬が立ったのです。生贄の用意が出来ていたのです。
posted by kyotakaba at 13:00| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年08月03日

35. Τα παιδιά ειδοποιούν τους χωροφύλακες 4

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第三十五章「子供たちが地方警察官に通報する」3 

 Πουρναρίτης είναι κι ο Μπαρμπακώστας. Αν ζούσε κι αυτός με λαθραία ξυλεία, τι θα κέρδιζε; Θα ήταν κλέφτης, χωρίς να είναι ούτε πιο ήσυχος ούτε πιο πλούσιος. Εικοσιπέντε χρόνια ζει από το δάσος χωρίς να το βλάψει ο Μπαρμπακώστας. Έγινε κορφολόγος. Μαζεύει και πουλάει ρίγανη, λεβάντα, θυμάρια και βότανα σπάνια για τα φαρμακεία και τα σπίτια. Όταν περνάει από την πόλη, τι ευωδιά που χύνει το σακί του!  

 バルバコースタスはプウルナリの人でした。彼が盗伐で暮らしているとしたら、どういう利益を得るのが当然なのでしょう? それは泥棒でしょう。平穏でいることも豊かになることもないのです。バルバコースタスは、二十五年間、森を傷付けることなく、森に頼って生活しているのです。彼は樹々の先を摘んで歩く人になったのです。オリガニやラベンダーやタイム、それに珍しい薬草を集めて薬屋や普通の家庭に売るのです。彼が街を通る時、彼の袋から流れ出る香りは何て好い香りなのでしょう! 「子供たちが地方警察官に通報する」、おわり。
posted by kyotakaba at 13:12| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第十巻 27-4

 Στη θέα αυτού του ζώου όλος ο κόσμος έμεινε κατάπληκτος και αυτομάτως του έδωσε όνομα ταιριαστό με τη μορφή του : με βάση τα επικρατέστερα χαρακτηριστικά του σώματός του, το ζώο ονομάστηκε από το δήμο καμηλοπάρδαλη・ προξένησε όμως και μεγάλη ταραχή σε όλη την ομήγυρη.

 この動物を見て、全世界の人々は驚いているのです。それで機械的に、その形に似合った名前を人々は付けたのです。とても際立っている身体の特徴を根拠にして、この動物は人々から、麒麟[ 斑駱駝 ] と名付けられました。けれども、集まった人々に大きな動揺を引き起こしたのです。
posted by kyotakaba at 11:58| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年08月02日

エティオピア物語 第十巻 27-3

 Παράξενο ήταν και το βάδισμά του που είχε μιά ταλάντευση διαφορετική από κάθε άλλου χερσαίου ή υδρόβιου ζώου : αντί να κινεί τα πόδια πατώντας διαδοχικά πότε στο ένα και πότε στο άλλο, μετακινούσε τα δυό δεξιά μαζί και ύστερα τα δυό αριστερά και συγχρόνως μετακινούνταν και η αντίστοιχη πλευρά του σώματός του. Και τόσο νωθρό ήταν στην κίνηση, τόσο υποτακτικό στο χαρακτήρα, ώστε ο θηροκόμος μπορούσε να το οδηγεί όπου ήθελε μόνο μ’ ένα λεπτό σχοινάκι περασμένο στο λαιμό του.

 歩き方は変わっていました。陸上の動物であれ、水中の生物であれ、他のどの動物とも違う揺れ方をするのです。足を動かして、こちらを一歩、そして引き続いて、あちらを一歩と踏み出すのではなくて、右側の二本の足を一緒に動かして、それから、左の二本の足を一緒に動かすのです。そうやって、身体のそれぞれ対応する面が同時に動くのです。動きはとても緩慢で、性質はとても従順なので、調教師は、首に掛けた一本の細い縄だけでそうしたいと思う方へこの動物を導くことが出来るのです。
posted by kyotakaba at 13:08| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年08月01日

エティオピア物語 第十巻 27-2

 Τα οπίσθιά του από τη μέση και πέρα ήταν χαμηλά και σαν του λιονταριού, ένω οι ώμοι, τα μπροστινά πόδια και το στέρνο του ήταν δυσανάλογα ψηλά εν σχέσει με τα άλλα μέρη του σώματός του・ ο λαιμός του ήταν λεπτός και μακρύς σαν του κύκνου・ το κεφάλι του στη μορφή έμοιαζε με της καμήλας, αλλά στο μέγεθος ήταν σχεδόν διπλάσιο από της λυβικής στρουθοκαμήλου και τα μάτια του, που έμοιαζαν φτιασιδωμένα με μολύβι, στρέφονταν βλοσυρά πότε εδώ, πότε εκεί.

 腰から後ろは、低くなって、ライオン程でした。一方、肩と前足と胸は身体の他の部分との較べて不釣り合いに高かったのです。首は細く長くて、白鳥の様でした。頭は、形は駱駝に似ていましたが、大きさと言う点では、リビアの駝鳥のほとんど二倍程だったのです。目は、鉛筆で隈取りした様で、時にこちら時にあちらと、気味悪く、回していたのです。
posted by kyotakaba at 13:32| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月31日

エティオピア物語 第十巻 27-1

 Και όταν πιά είχαν παρουσιαστεί όλες σχεδόν οι πρεσβείες και ο βασιλιάς είχε ανταμείψει την καθεμιά με αντίστοιχα και πολύ συχνά με πολυτιμότερα από τα δικά της δώρα, προσήλθαν τελευταίοι οι πρέσβες των Αυξωμιτών που δεν ήταν φόρου υποτελείς, αλλά φίλοι και σύμμαχοι και, ως συγχαρητήρια δώρα για τα κατορθώματά του, του πρόσφεραν διάφορα ζώα και, μεταξύ αυτών, ένα αλλόκοτο και θαυμαστό είδος ζώου, σαν καμήλα στο μέγεθος και σαν πάρδαλη στο χρώμα του δέρματος που ήταν διάστικτο με ποικιλόχρωμες βούλες.

 こうして、ほとんどすべての大使が姿を現す、王が、それぞれに相当の報奨を、それの屢々自身がもらった贈物よりも高価なのでした、与え終わると、最後のアウクソミトの大使が遣って来ました。彼らは、税を納める領臣ではなかったのですが、友好の国の人々であり、共に戦った人々だったのです。彼らは、王に、諸々の武勲のお祝いとして、様々な動物を贈ったのです。その中に、一頭の風変わりな驚く様な形状をした動物がいました。大きさは駱駝くらいで、皮膚の色は、点々と多色の斑のある玉虫の様なのです。  Τραχύπτερις η παρδαλή - Βικιπαίδεια


posted by kyotakaba at 13:57| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月27日

35. Τα παιδιά ειδοποιούν τους χωροφύλακες 3

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第三十五章「子供たちが地方警察官に通報する」3  

 Ο Αντρέας τους είπε το άλλο πρωί ποιο είναι το χρέος τους. 
 Πέντε παιδιά έτρεξαν στο Μικρό Χωριό και ειδοποίησαν τους δύο χωροφύλακες που είναι εκεί, πως πλήγωσαν τον Μπαρμπακώστα. Άλλα πέντε πήγαν στους λατόμους και ειδοποίησαν τον δασοφύλακα για την καταστροφή που γίνεται στα πεύκα του Χλωρού. 
 Ο Μπαρμπακώστας ξύπνησε σήμερα καλύτερα. Τη νύχτα είχε πόνους, μα το δέσιμο της πληγής του με καθαρό επίδεσμο και το αντισηπτικό έφεραν αποτέλεσμα.  

 アンドレアスは、翌朝、ほかの子たちに自分たちの義務は何なのかを話したのです。 
 五人の子供がミクロ・ホリオに急いで行くのです、そして、そこに居る二人の村の警官に、バルバコースタスが怪我をさせられた、と報告するのです、と言うものでした。けれど、五人は、石切場に行って、ハロロの松に起こった壊滅について報告したのです。 
 バルバコースタスは、今日、少し良くなって目を覚ましました。夜には、ずっと痛みがあったのです、でも、彼の傷を清潔な包帯で巻いていたのと、化膿止めが功を奏したのです。 
posted by kyotakaba at 13:06| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月26日

エティオピア物語 第十巻 26-3

 ≪ Για μένα ≫, είπε ο Υδάσπης, ≪ είναι πολυτιμότερα από τα πιό πλούσια δώρα : χάρη σ’ αυτά είμαι σε θέση σήμερα να δέχομαι όλα τ’ άλλα ≫. Τούς ρώτησε ύστερα άν έχουν κάποια επιθυμία και, όταν αυτοί του ζήτησαν να τους μειώσει τους φόρους, τους έδωσε πλήρη απαλλαγή για δέκα χρόνια.

 イダスピス王はこう言いました。「私にとっては、最も高価な贈物よりも、もっと価値あるものだ。この弓と矢の御陰で、他の贈り物を受け取れると言う席に、今日、私は居るのだから。」 それから、彼らに、何か希望があるのかと尋ねたのです。そして、彼らが税金を減らしてくれる様にお願いすると、王は、十年間に亘る全額免除を与えたのです。
posted by kyotakaba at 13:44| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月25日

エティオピア物語 第十巻 26-2

 Κατόπιν παρουσιάστηκαν οι πρεσβευτές της Τρωγλοδυτικής προσφέροντας χρυσάφι εξορυγμένο από μυρμήγκια και ένα ζευγάρι γρύπες ζεμένους με χρυσές αλυσίδες. Μετά από αυτούς προσήλθε η πρεσβεία των Βλεμμύων. φέρνοντας τόξα και αιχμές βελών από οστά τεράστιων ερπετών πλεγμένα σε στεφάνι. ≪ Αυτά είναι τα δικά μας δώρα, βασιλιά ≫, είπαν προσφέροντας τα・ ≪ υστερούν βέβαια σε πλούτο από των άλλων, αλλά εσύ ο ίδιος είσαι μάρτυρας ότι έχουν ευδοκιμήσει στη μάχη κατά των Περσών πλάι στο ποτάμι ≫.

 それに続いて、トログロディティキの大使たちが入って来ました。そして、蟻に依って採掘された金塊と金の鎖で繋がれたグルフィンの番いを差し出したのです。彼らの後には、ブレミスの大使が遣って来ました。弓を背負っていました、そして、巨大な爬虫類の骨で出来た尖った矢を、冠に編み込んでいたのです。それらを差し出しながら、こう言ったのです。「これらは、私たちの贈物です、王様。これらは、確かに、富と言う点では他の方々に劣っています。けれども、貴方様ご自身が、河の側のペルシャ軍との戦いに於いて、この弓と矢が功を奏したと言うことの証人であるのです。」
posted by kyotakaba at 13:38| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第十巻 26-2 d

Κατόπιν παρουσιάστηκαν οι πρεσβευτές της Τρωγλοδυτικής προσφέροντας χρυσάφι εξορυγμένο από μυρμήγκια και ένα ζευγάρι γρύπες ζεμένους με χρυσές αλυσίδες. Μετά από αυτούς προσήλθε η πρεσβεία των Βλεμμύων. φέρνοντας τόξα και αιχμές βελών από οστά τεράστιων ερπετών πλεγμένα σε στεφάνι. ≪ Αυτά είναι τα δικά μας δώρα, βασιλιά ≫, είπαν προσφέροντας τα・ ≪ υστερούν βέβαια σε πλούτο από των άλλων, αλλά εσύ ο ίδιος είσαι μάρτυρας ότι έχουν ευδοκιμήσει στη μάχη κατά των Περσών πλάι στο ποτάμι ≫.Google翻訳 : 
そして、troglodytic募集アリで採掘された金と金の鎖とグリフィンZemenoのペアの大使を提示しました。それらの後、大使館Vlemmyonが来ました。花輪を編組巨大な爬虫類の骨から弓と矢印を運びます。「これらは、王の私たち自身の贈り物です、」提供すると、「確かに他の人からの富に欠けているが、あなた自身は、彼らが川のペルシャ側との戦いに成功した証人です。」WorldLingo 翻訳: 
それからTroglodytikisの金鎖と結び付いた蟻および組のgrypesからの提供のchrysafiのexorygmenoの大使を示された。 それら大使館はの後でBlemmyonの着いた。 たがで編まれる巨大なハ虫類の骨からの矢のアークそしてピークを持って来る。 「これらは私達の自身のギフト、王」、言った彼を提供することをである・ 「それらは他からの富のコースに及ばないが、彼自身川の隣で人で戦いでによって」活気づいた証人である。
posted by kyotakaba at 13:16| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月24日

エティオピア物語 第十巻 26-1

 Δέχτηκε ο βασιλιάς τα δώρα τους και συγκατένευσε στο αϊτημά τους να αφεθούν ελεύθεροι κάποιοι συμπατριώτες τους που είχαν καταδικαστεί και ήταν από καιρό στη φυλακή. Προσήλθαν ύστερα οι πρεσβευτές της Ευδαίμονος Αραβίας και γέμισαν τον τόπο με τις ευωδίες της κανέλας, της κάσιας και του κινναμώμου και των άλλων πανάκριβων αρωμάτων που κάνουν να μοσχοβολά η γή της Αραβίας.

 王は、それらの贈物を受け取りました。そして、彼らの同郷人で、刑を宣告されて以来牢獄に居る者たちを自由にすると言う要求を承認したのです。それから、豊かなアラビアの大使たちが入って来ました。彼らは、辺りを、シナモンとカッシアそれにニッケイの薫り、それにまた非常な高価な香水の薫りで満たしたのです。そういった物が、アラビアの土地を好い薫りにさせているのです。  


posted by kyotakaba at 13:48| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月20日

35. Τα παιδιά ειδοποιούν τους χωροφύλακες 2

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第三十五章「子供たちが地方警察官に通報する」2  

 ≪ Και τι, από τον δασοφύλακα πρέπει να τα περιμένουμε όλα; ≫ είπε ο Μπαρμπακώστας. ≪ Εμείς τι είμαστε; Καθένας που περνάει από 'δώ μέσα πρέπει να φυλάξει το δάσος. Κάθε άνθρωπος, όπου βρίσκεται, πρέπει να το προστατεύει όπως μπορεί. Εγώ έκανα το χρέος μου ≫. 
 Αφού ένας άνθρωπος αγράμματος κινδύνεψε για να σώσει τα δέντρα, αξίζει δα να κοπιάσουν γι' αυτά και τα παιδιά.   

 バルバコースタスはこう言ったのですよ。「それで、僕たちは、何もかもを森林護衛官に期待するのが好いの? 僕たちはどうなの? ここから森の中を通る人は誰もが、森を守らなくてはならないよ。ここにいる人間は、それぞれが、自分が出来る様に森を見守らなくてはならないよ。僕は、僕の義務を果たすんだ。」 
 一人の無学な人が、森を残すことにとっては、危険になるのです。それだから、そのことに子供たちが苦労することは、価値があるのです。
posted by kyotakaba at 13:39| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

35. Τα παιδιά ειδοποιούν τους χωροφύλακες 2 d

≪ Και τι, από τον δασοφύλακα πρέπει να τα περιμένουμε όλα; ≫ είπε ο Μπαρμπακώστας. ≪ Εμείς τι είμαστε; Καθένας που περνάει από 'δώ μέσα πρέπει να φυλάξει το δάσος. Κάθε άνθρωπος, όπου βρίσκεται, πρέπει να το προστατεύει όπως μπορεί. Εγώ έκανα το χρέος μου ≫.
Αφού ένας άνθρωπος αγράμματος κινδύνεψε για να σώσει τα δέντρα, αξίζει δα να κοπιάσουν γι' αυτά και τα παιδιά.


「そして、何、レンジャーはそれらすべてを期待できますか?「Barmpakostasは語りました。「私たちは、私たちが何をすべきか?森を守るために必要を通じてここから行く人。彼らができるよう、それは保護されなければならないすべての人、。私は私の義務をしました。」
   文盲男の後、彼らと子供たちのために労苦するダ価値は、木を救うために危険にさらしました。


「すべてを待ち、森林官からのそれは何、彼私達か。 」 Mparmpakostasを言った。 「私達がである何私達か。 「私から渡る各自はそれでべきであるそれ守る森林を見る。 彼がある各人は彼ができるように彼を保護するべきである。 私は私私の負債を」作った。
人の無学者が危険にあった後彼は木を救う、彼はdaのkopiasoynのgiにこれらおよび子供値する。
posted by kyotakaba at 12:49| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月19日

エティオピア物語 第十巻 25-2

 Και λέγοντας αυτά, πρόσταξε να του προσκομίσουν έναν τεράστιο ηλικιωμένο ελέφαντα. Έφεραν το ζώο και ο μεν γίγαντας το δέχτηκε κατευχαριστημένος, ο δε δήμος ξέσπασε όλος μαζί σε γέλια, ευχαριστημένος από το αστειό του βασιλιά και παρηγορημένος, με το περιγέλασμα της μεγαλαυχίας του δούλου, για την ταπείνωση που ένιωσε. Μετά από αυτόν, παρουσιάστηκαν οι πρεσβευτές των Σηρών προσκομίζοντας νήματα και υφάσματα των υφαντών του τόπου τους, μιά εσθήτα πορφυρή και μιά κατάλευκη.

 王はこう言うと、一頭の巨大な年老いた象を連れて来る様に命じたのです。召使たちが象を連れて来ると、巨人はとても喜んでこれを迎えたのです。一方、市民たちは、全員が一緒に、笑い出したのです。市民たちは、王の冗談に喜んで、奴隷の大言壮語に対する軽蔑に溜飲を下げたのです。大衆は、奴隷の大言に屈辱を感じていたのですから。こうした出来事の後、シリアの大使たちが現れました。糸やシリアで織られた布と古代紫の着物を一振り、純白の着物を一振りとを差し出したのです。
posted by kyotakaba at 13:33| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月18日

エティオピア物語 第十巻 25-1

 Πλησίασε εκείνος και προσκύνησε τον Υδάσπη και ήταν μεγαλόσωμος σαν τους παμπάλαιους ανθρώπους・ τέτοιο ήταν το ανάστημά του, ώστε, ενώ είχε σκύψει για να φιλήσει το γόνατο του βασιλιά, λίγο ακόμα και θα έφτανε στο ύψος αυτούς που κάθονταν πάνω στο βάθρο. Και χωρίς να περιμένει να τον προστάξουν, έβγαλε τα φορέματά του και στάθηκε γυμνός προκαλώντας όποιον ήθελε να παραβγεί μαζί του με όπλα ή και χωρίς. Και καθώς κανείς δεν παρουσιάστηκε παρά τις επανειλημμένες επικλήσεις που έκαμε ο κήρυκας κατά την προσταγή του βασιλιά, ≪ θα σου δοθεί ≫ είπε ο Υδάσπης, ≪ αντάξιό σου έπαθλο ≫.

 その男は近づいて来て、イダスピス王にお辞儀をしました。巨体でした、まるで、太古の人間の様でした。その様な身長だったので、王の膝に口付けするのに身を屈めたのです。ほんの少し屈めただけで、台の上に座っている高さに届いたのです。そして、メロイボスやイダスピス王が彼に命じるのを待つこともなく、自分の身に着けているものを脱ぎました。そして、裸で立ったのです。男は、自分と競いたいと思うものはいないのかと、挑発したのです。武器を使った戦いでも、使わない戦いでもどちらでも。王の命令で触れ役人が回りました。繰り返してお願いしたのにも拘らず、誰も現れなかったのです。イダスピス王はこう言いました。「お前に相応しい賞を与えよう。」
posted by kyotakaba at 13:04| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月13日

35. Τα παιδιά ειδοποιούν τους χωροφύλακες 1

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第三十五章「子供たちが地方警察官に通報する」1  


Τα παιδιά ειδοποιούν τους χωροφύλακες


 Το πρώτο που ρώτησαν τα παιδιά, όταν άκουσαν αυτά, ήταν αν έχει φύλακες το δάσος. Τους είπαν πως υπάρχουν δύο δασοφύλακες. Μα το δάσος είναι τόσο μεγάλο, που δεν μπορούν να βρίσκονται παντού αυτοί οι δυο. Θέλουν ώρες να περάσουν. Έπειτα, ένας απ' αυτούς πρέπει να βρίσκεται στους λοτόμους, μην τύχει και κόψουν δέντρα που δεν επιτρέπεται να κοπούν. 
 Μένει ένας δασοφύλακας, κι αυτός πρέπει να φυλάξει όλο το δάσος.  
   子供たちが地方警察官に通報する  


 それを聞いて、子供たちが質問した最初のものは、森には番人がいないのか、と言うことでした。ゲロサナシスさんたちは、子供たちに、二人の森林警備官が居ると、言いました。でも、森は、とても広いのです。二人が森の至る所に、居ることは出来ないのです。森を通り抜けるのには時間が掛かるのです。それに、二人のうちの一人は、切ることを許可されてない樹を間違って切らない様に、伐採の現場に居なければならないのです。 
 もう一人が、森林警備に残るのです。彼一人が、森全体を監視しなければならないのです。
posted by kyotakaba at 12:57| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月12日

エティオピア物語 第十巻 24-3

 Για λίγο έμεινε άφωνος κι ύστερα ≪ πατέρα μου ≫, είπε, ≪ οι άλλοι πρέσβεις ήλθαν να σε στεφανώσουν για την περίβλεπτη νίκη σου προσφέροντάς σου τα πιό εξαίρετα προϊόντα της πατρίδας τους・ όσο για μένα, θεώρησα σωστό, σε σένα που στον πόλεμο αναδείχτηκες πρώτος απ’ τους γενναίους, να κάμω δώρο ταιριαστό : κάποιον από τούς όμοιούς σου・ έναν άνδρα σου έχω φέρει, στον πόλεμο και στο φονικό αγωνιστή απαράμιλλο, στην πάλι και στην πυγμαχία μέσα στη σκόνη του σταδίου ακατανίκητο ≫. Και λέγοντας αυτά, ένεψε στον άνδρα να προσέλθει.
 ほんの少しの間、押し黙って、それから、メロイボスはこう言いました。「父君、他の大使たちは、父君の目覚ましい勝利のことで、貴方に冠を戴かせに来たのでしょう。そして、彼らの国の選り抜かれた一番の品物を貴方に贈呈するのです。私はですが、戦いで、勇敢な男たちの内でも、一番に勇敢だと名を轟かせた貴方に、私は似付かわしい贈物をするのが、正しいことだと、考えたのです。貴方に似た者の内の一人を贈るのが好いと思ったのです。ある男を私は連れて来ました。戦争でも、真剣勝負でも無敵の男です。また、スタディオンの舞台の拳闘でも無敗の男です。」 こう言うと、男に、入って来る様に合図したのです。
posted by kyotakaba at 14:56| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月11日

エティオピア物語 第十巻 24-2

 τις λεπτομέρειες θα τις μάθεις σε λίγο, τώρα όμως πές μου άν έχεις να διαπραγματευθείς κάτι για το βασίλειό σου ≫. Και ο Μερόηβος, ακούγοντας τη λέξη νύφη, κατακοκκίνισε από χαρά μαζί και αιδημοσύνη, σαν λάμψη ξαφνικής φωτιάς να φλόγισε το μελαψό του πρόσωπο.

 「詳細については、お前も、すぐに分かるだろう。さあ、王国について議論しなければならないことがないか、私に言いなさい。」 メロイボスは、花嫁と言う言葉を聞くと、喜びと恥ずかしさで、真っ赤になりました。まるで、突然の炎の煌めきが彼の褐色の顔を焼いた様でした。
posted by kyotakaba at 11:21| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月10日

エティオピア物語 第十巻 24-1

 Αλλά κι ο ίδιος ο Υδάσπης δεν είχε την υπομονή να τον περιμένει καθισμένος στο θρόνο, αλλά σηκώθηκε να τον προυπαντήσει και, αφού τον αγκάλιασε με πατρική φιλοφροσύνη, τον έβαλε να καθίσει κοντά του και ≪ γιέ μου ≫, του είπε πιάνοντάς του το χέρι, ≪ ήλθες πάνω στην ώρα για να γιορτάσεις μαζί μας τα επινίκια αλλά και για να τελέσεις τη γαμήλια θυσία・ οι προπάτορες και γενάρχες μας θεοί και ήρωες βρήκαν για μας θυγατέρα και για σένα, ως φαίνεται, νύφη・

 一方、イダスピス王は、王座に座ったまま、メロイボスを待つ程の忍耐は持っていなかったのです。直ぐに立ち上がって、出迎えて、直ぐに、父親的愛情を示して抱きしめたのです。そして、自分の側に座らせると、こう言いました。「我が息子よ、お前はちょうどの時に来たのだね。これから、お前は、私たちと共に勝利を祝う、それだけでなく、結婚の生贄も行うのだ。私たちの祖先、開祖の神々、それに、神話の英雄たちが、私たちの娘を捜し出して下さったのだ。そして、お前にとっては、花嫁だと思うぞ。」
posted by kyotakaba at 14:45| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月09日

Αστραφτερά πεδία

 『 Αστραφτερά πεδία 』、小説。 
若さの領域 
 作者、Σώτη Τριανταφύλλου ゾティ・トリアンダフィリオ 1957年生まれ。 

 彼女の生活したパリやニューヨークやアテネを描いているのか知ら??? 

.:BiblioNet : Αστραφτερά πεδία / Τριανταφύλλου, Σώτη, 1957- 


表紙の写真の花は何? アーモンドではない様な? 
posted by kyotakaba at 09:57| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月06日

34. Ο ανθρώπους που τρώει το δάσος 3

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第三十四章「森を食い尽す人間」3  

 Εδώ και δυο χρόνια έχουν αρχίσει να βγάζουν κρυφά ρετσίνι. Πολλά από τα πιο όμορφα πεύκα του Χλωρού είναι πελεκημένα και γδαρμένα. 
 Έτσι οι Πουρναρίτες μπήκαν στο δάσος, όπως το σκουλήκι μπαίνει στον κάμπο και το σαράκι στο ξύλο.   

 彼等が、こっそりと松脂を採る様になって二年です。ハロロの美しい松の中の多くが、今は、斧で切られ、皮が剥がれているのです。 
 そうして、プウルナリ村の人々は森に入りました。まるで、毛虫が樹の幹に入る様です、また、木喰い虫が材木に入り込む様にです。
posted by kyotakaba at 13:29| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第十巻 23-4

 Και εμφανίστηκε ο Μερόηβος, επιβλητικός παρά την ηλικία του ― ήταν σχεδόν παιδί, μόλις δεκαεπτά ετών, και όμως ξεπερνούσε στο ανάστημα όλους τους παρευρισκόμενους ― , ακολουθούμενος από λαμπρό άγημα υπασπιστών, ενώ ο αιθιοπικός στρατός που στεκόταν γύρω από τη βασιλική σκηνή του άνοιγε δρόμο για να περάσει.

 そして、メロイボスが現れました。年齢に似合わず威厳がありました。メロイボスは、まだ、子供だったのです。やっと十七歳なのです。けれども、背丈では、そこに居合わせた誰よりも、抜きん出ていました。副官たちの輝かしい部隊を引き連れていました。それに対して、王の天幕の側に立っていたエティオピアの兵士が、メロイボスが通れる様に、道を開けたのです。
posted by kyotakaba at 11:23| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする