2016年11月28日

エティオピア物語 第九巻 24-1

 Μετά από αυτόν παρουσιάστηκαν εκείνοι που αιχμαλώτισαν τον Θεαγένη και τη Χαρίκλεια και ≪ βασιλιά μου ≫, είπαν, ≪ τα δικά μας λάφυρα ούτε χρυσάφι είναι ούτε πολύτιμα πετράδια, πράγματα που στην Αιθιοπία είναι φτηνά και βρίσκονται στα ανάκτορα σωρός, αλλά κόρη σου φέρνουμε και νέο αγόρι, αδέλφια μεταξύ τους και Έλληνες, που στο ανάστημα και στην ομορφιά, εκτός από σένα βέβαια, όλους τους ξεπερνούν・ γι’ αυτό και αξιώνουμε να μη μείνουμε αμέτοχοι στη μεγαλοδωρία σου ≫.

 その兵士の後ろに、テアゲニスとハリクレアを捕えた者たちが現れて、こう言いました。「王様、この私たちの戦利品、それが金であっても宝石であってもですが、エティオピアにあっては、安価な品物です。宮殿には、山と盛られているのですから。ですが、私たちが、王様の下に連れて来た、娘と若者は、彼らは兄妹ですが、そしてギリシャ人ですが、その背丈、美しさでは、この二人は、他の誰よりも勝っております。もちろん、王様は別です。ですから、私たちが王様の豪儀さに与らないままで終わることのない様に、お願い申し上げます。」
posted by kyotakaba at 13:18| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月25日

エティオピア物語 第九巻 23-5

 Χαμογέλασε τότε ο Υδάσπης και ≪ τί πιό βασιλικό ≫, είπε, ≪ από το να μην υστερήσει η γενναιοδωρία μου από τη φιλοχρηματία του; Εξάλλου και ο νόμος του πολέμου επιτρέπει να σκυλεύει τον αιχμάλωτο εκείνος που τον πιάνει. Ώστε άς φύγει παίρνοντας με την άδειά μου εκείνο που, και χωρίς τη θέλησή μου, εύκολα θα μπορούσε να κρατήσει κρύβοντάς το ≫.

 イダスピス王は笑って言いました。「その者の拝金主義よりも、私の大様さが劣らない様にすることよりも、もっと王者らしいことがあるだろうか? その上に、戦争の法では、捕えた者がその捕虜から強奪することを許されているのだ。それだから、その者に、私の許可を与えて持って行かせようではないか。私の本意ではないけれど、この者がそれを隠して持っていることは簡単に出来るだろう。」
posted by kyotakaba at 13:49| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月24日

エティオピア物語 第九巻 23-4

 Και συνάμα του έδειχνε τον τελαμώνα του σατράπη στολισμένον με εγκόλλητα πολύτιμα πετράδια, έργο τόσο πολλών ταλάντων, ώστε πολλοί από τους παρευρισκόμενους φώναξαν ότι αυτό είναι κειμήλιο βασιλικό και δεν ταιριάζει να το πάρει ιδιώτης.

 そう言うと同時に、兵士は王に、一枚の太守の飾り帯を見せたのです。宝石がしっかりくっついていました。大変な職人の仕事の品です。すると、居合わせた者たちの中の多くが叫んだのです。その帯は王家の財宝で、平民が取るには相応しくない、と言ったのです。
posted by kyotakaba at 14:17| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月23日

エティオピア物語 第九巻 23-3

 Και όταν παρουσιάστηκε ο στρατιώτης που είχε αιχμαλωτίσει τον Ορονδάτη, ≪ ζήτησε ό,τι θέλεις ≫, του είπε ο Υδάσπης. Κι εκείνος ≪ δεν χρειάζεται να ζητήσω τίποτε, βασιλιά μου ≫, είπε・ ≪ άν και συ το εγκρίνεις, αυτό που έχω μου είναι αρκετό・ το πήρα από τον Οροονδάτη, όταν, κατά την προσταγή σου, του έσωσα τη ζωή ≫.
兵士の台詞の中の繰り返される το は、λάφυρο かと思います。
το εγκρίνεις、το πήρα από τον Οροονδάτη 、 一人の兵士が現れました。その兵士はオロンダティスを捕えた兵士でした。すると、イダスピス王はその兵士に「お前が欲しいものは何でも言いなさい。」と言ったのです。兵士はこう言いました。「王様、私は何もお願いする必要がありません。王のご命令で、オロンダティスの命を助けた時に、あの方から盗った戦利品があるのですが、それを王がお認め下さるのならば、私には、それで十分なのです。」
posted by kyotakaba at 11:44| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月22日

エティオピア物語 第九巻 23-2

 Και την επομένη, καθισμένος σε ψηλό βάθρο ο Υδάσπης μοίρασε στους πολεμιστές του τα υποζύγια και τα άλογα και όλα τα άλλα λάφυρα που είχαν βρεθεί στην πόλη ή στο πεδίο της μάχης εξετάζοντας με ακρίβεια τί είχε πράξει ο καθένας και ανταμείβοντάς τον κατά την αξία του.

 翌日、高い台座に座ったイダスピス王は、王配下の軍人たちに荷役家畜や馬それにすべての戦利品を分け与えたのです。それらの戦利品は、都市か戦場にあったものなのです。各人が何を行ったかを正確に調べて、その価値に応じて褒美を出したのです。
posted by kyotakaba at 12:25| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月21日

エティオピア物語 第九巻 23-1

 Και ο Υδάσπης, αφού τους ευχαρίστησε για τα καλά τους λόγια, αποσύρθηκε στη σκηνή του για να αναλάβει δυνάμεις. Κάλεσε σε συμπόσιο τους πιό διακεκριμένους Αιθίοπες καθώς και τους ιερείς της Συήνης και επέτρεψε και στο υπόλοιπο στράτευμα να γιορτάσει, ενώ οι Συηναίοι προμήθευσαν στο στρατό πολλά κοπάδια βόδια και πρόβατα και κατσίκια και χοίρους είτε ως δώρο είτε και επί χρήμασι.

 イダスピス王は、司祭たちが言ったことに対して、礼を述べました。そして、回復して力を取り戻す為に、自分の天幕に引っ込んだのです。そして、宴席に、重立ったエティオピア人たちを呼びました。シイニーの司祭たちも、同様に呼んだのです。それから、軍隊の残りの者たちに勝利を祝うことを許したのです。一方、シイニーの人たちは、エティオピアの軍隊に、必要なたくさんの牛や羊や豚の群れを調達してあげたのです。それは、贈り物としてであったり、代金を貰ってであったりしたのです。
posted by kyotakaba at 13:40| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月17日

Οι νοικοκυραίοι παίρνουν είδηση 2

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第二十三章「飼い主たちは気づく」2 

 ≪ Να φτιάξουμε σήμερα ένα άλλο! ≫ είπαν τώρα. ≪ Ένα με ξύλα και με γερή πόρτα ≫ 
 ≪ Δεν φτάνει αυτό, παιδιά ≫, λέει ο Αντρέας. ≪ Ήρθαμε στην ερημιά να καθίσουμε χωρίς σκύλο... Τώρα που την πάθαμε, καταλαβαίνουμε πόσο μας χρειάζεται αυτός ο σύντροφος ≫. 
 ≪ Να βρούμε έναν! ≫ φώναξαν τα παιδιά κι έγιναν έξαφνα χαρούμενα. Συλλογίστηκαν έναν σκύλο που θα παίζει μαζί τους που θα ξαγρυπνά και θα είναι φύλακας. Άρχισαν στη στιγμή να του βγάζουν όνομα, να τον λένε Πιστό, Σκοπό, Φλοξ, σαν να ήταν μπροστά τους. 
 ≪ Αν τον είχαμε χτες ≫, έλεγαν, ≪ θα γλίτωναν οι τρεις κότες κι ο καημένος ο χωριάτικος κόκορας ≫. 
 Μα ενώ ελεγαν αυτά πρόβαλε από τους θάμνους ο άλλος κόκορας, εκείνος που είχαν φέρει μαζί τους. Φαινόταν σαν να έλεγε: ≪Έχετε κόκορα! Δεν με βλέπετε; ≫ Και καμάρωνε όσο κανένας άλλος. Όλος ο Χλωρός, ολόκληρος ο κόσμος του φαινόταν δικός του. 
 ≪ Να, να! ≫ λέει ο Χρήστος. ≪ Να ο δικός μας. Τη γλίτωσε ≫. 
 Ο κόκορας στάθηκε λίγο με το κεφάλι ψηλά κι έκανε ένα σιγανό ≪ κο, κο, κο ≫. Για τον εαυτό του βέβαια θα μιλούσε. 

 それで、子供たちはこう言ったのです。「きょうは、ちがう鶏小屋を作ろう! 材木で作ろう、頑丈な戸があるのを作ろう。」 
 アンドレアスはこう言いました。「みんな、それでは用が足りないよ。ぼくたちは、人里離れたところに来て、犬もなしに滞在しているのだもの。今、ぼくらはひどい目に合った。ぼくたちには、一緒に暮らす犬が必要だとよく分かったね。」 
 「一匹見つけよう!」とこどもたちは叫びました。そして、突然に、陽気になったのです。子供たちは犬のことを考えたのですから。犬は子供たちと一緒に遊ぶでしょう。犬は夜通し起きているでしょう。それに、犬は護衛になるでしょう。その時、子供たちは、犬に名前を付け始めたのです。ピストス。スコポス。フロックス。まるで、目の前に犬がいるかの様ですよ。 
 子供たちは言いました。「きのう、犬がいたら、三羽の雌鶏と可哀想な田舎の雄鶏は助かっただろうね。」 
 ところが、子供たちがこんなことを話していると、藪の中から、別の雄鶏が出て来たのです。子供たちが連れて来た雄鶏でした。「きみらは雄鶏を飼ってるでしょ! ぼくが見えないの?」と言っている様でしたよ。そして、他に誰もいないかの様に威張ってました。この草地、つまり雄鶏にとっての全世界なのですけれど、それが全部自分の物だと思っていたのです。 
 ハリストスは言いました。「見て、見て。ぼくたちの鷄だ。九死に一生を得たんだ。」 
 雄鶏はちょっと立ち止まりました。頭を高く上げて、静かに「コ、コ、コ」と言ったのです。自分のことを話していたのに違いありません。
posted by kyotakaba at 14:00| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月16日

エティオピア物語 第九巻 22-7

 9巻22−7 は、分からない。
接続詞 είτε の意味も分からない。普通であれば、〜か〜、なのだけれど。
όπως εσείς πιστεύετε の挿入句も文章の何に関係しているのか分からない。
όλα τα ποτάμια κήτη τα στέλνει εδώ η χώρα των Αιθιόπων 、εδώ 副詞は「ここへ」でいいのだろうか?
σωστό είναι να τη σέβεστε εφόσον είναι μάνα του θεού σας 、να 節が正しい、と言う文章なのだろうけれど。τη σέβεστε のτη は μάνα του θεού σας と言うことなのだろうか?? 
έχει αναδείξει の主格は、μάνα του θεού σας なのだろうか???
posted by kyotakaba at 14:10| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第九巻 22-7

 ≪ αλλά όλ’ αυτά τα θαύματα ≫, είπε ο Υδάσπης, ≪ δεν είναι αίγυπτιακά・ είναι αιθιοπικά : τον ποταμό αυτόν είτε και θεό, όπως εσείς πιστεύετε, και όλα τα ποτάμια κήτη τα στέλνει εδώ η χώρα των Αιθιόπων και σωστό είναι να τη σέβεστε εφόσον είναι μάνα του θεού σας ≫. ≪ Μα και βέβαια τη σεβόμαστε ≫, είπαν οι ιερείς, ≪ για όλους αυτούς τους λόγους και διότι έχει αναδείξει εσένα σωτήρα και θεό μας ≫.

 イダスピス王はこう言いました。「これらはすべて見事です。けれども、エジプト的ではありません。エティオピア的です。河についても神についても、貴方たちが信じている通りなのですけれど。河鯨の仲間は、そのすべてが、エティオピアの国から送り出されているのです。ですから、それが貴方たちの神の源なのですから、それを崇めるのが正しいでしょう。」 司祭たちはこう言いました。「私たちは神の源を崇めています。それでも、あらゆる理由で、神の源は、貴方様を私たちの救世主、神に選び出されたのです。それだからなのです。」
posted by kyotakaba at 13:59| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月15日

エティオピア物語 第九巻 22-6

 τίποτε λιγότερο δεν είναι ο Νείλος από το έτος το ίδιο κι αυτό το επιβεβαιώνει και το όνομά του, του οποίου τα στοιχεία, μετρημένα σε ψηφία, κάνουν συνολικά τρακόσιες εξήντα πέντε μονάδες, όσες δηλαδή και οι μέρες του έτους・ και, ενώ έλεγαν αυτά και άλλα ακόμα περισσότερα μιλώντας για τις ιδιαίτερες χάρες φυτών και λουλουδιών και ζώων,

 ナイル河と一年とは、同じことが決して少なくはないのです。それを、ナイルと言う名前で裏付けてみましょう。その名前の各要素[ 文字 ]で、数字が数えられるのです。その総計は、三百六十五です。[ Ν=50、ε=5、ί=10、λ=30、ο=70、ς=200 ] それは、一年の日数なのです。さらに、ナイルの文字は、植物や花々や動物のそれぞれのよいところを教えているのです。 ギリシャ数字は、ギリシャ文字を当てる。 
Greek numerals - Wikipedia
posted by kyotakaba at 13:44| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

9巻22-6 の訂正

 エティオピア物語第九巻22-6 の訂正 

洪水の夏、水が退く秋、ある理由で、鰐の孵化と同じ時に、生えて来る花々の春、を告げるのです。

洪水の夏、水が退く秋、鰐の孵化と同じ時に、生えて来る花々の春、を告げるのです。それには、ある理由があるのです。 
posted by kyotakaba at 13:31| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月14日

エティオピア物語 第九巻 22-5

 Και μιλώντας για τα Νειλώα, εξεθείαζαν οι ιερείς τη γιορτή ανεβάζοντας στα ουράνια τον Νείλο, αποκαλώντας τον Ώρο και ζείδωρο και σωτήρα όλης της Αιγύπτου και ιδιαίτερα της Κάτω, πατέρα και δημιουργό, εφόσον κάθε χρόνο κατεβάζει νέα ιλύ, γι’ αυτό και ονομάζεται Νείλος・ αυτός, έλεγαν, αναγγέλλει τις εποχές του έτους, το καλοκαίρι με τις πλημμύρες, το φθινόπωρο με την υποχώρηση των νερών του, την άνοιξη με τα λουλούδια που φυτρώνουν σ’ αυτόν και με τις ωοτοκίες των κροκοδείλων και, μ’ ένα λόγο,

 それから、司祭たちは、ナイル河の祭りについて話したのですが、それは、ナイル河を空に上がらせるものだと、賞讃したのです。そして、司祭たちは、ナイル河を、多産で、全エジプトと下エジプトのそれぞれの土地の救世主であり、父なる創造主ホルス神と呼ぶのです。それは、毎年、新しい汚泥を齎すからなのです。新しい ( ネア )、汚泥 ( イリス ) だから、ナイルと名付けられたのです。司祭たちは、こう言いました。ホルス神はその年の季節を告げるのです。洪水の夏、水が退く秋、鰐の孵化と同じ時に、生えて来る花々の春、を告げるのです。それには、ある理由があるのです。 11月15日 訂正 
洪水の夏、水が退く秋、ある理由で、鰐の孵化と同じ時に、生えて来る花々の春、を告げるのです。

洪水の夏、水が退く秋、鰐の孵化と同じ時に、生えて来る花々の春、を告げるのです。それには、ある理由があるのです。 
posted by kyotakaba at 14:25| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月10日

エティオピア物語 第九巻 22-4

 Του έδειξαν επίσης και τους ωροδείκτες του ηλιακού ρολογιού που δεν ρίχνουν σκιά κατά το μεσημέρι εφόσον οι ακτίνες του ήλιου, κατά τις θερινές τροπές, πέφτουν ακριβώς κατακόρυφα στην περιοχή της Συήνης και, φωτίζοντας ολόγυρα τους ωροδείκτες, δεν επιτρέπουν να δημιουργηθεί σκιά・ για τον ίδιο λόγο καταυγάζονται ώς το βάθος και τα νερά των φρεάτων. Όλ’ αυτά βέβαια δεν έκαμαν μεγάλη εντύπωση στον Υδάσπη・ παρόμοια συμβαίνουν και στη Μερόη της Αιθοπίας.

 それから、司祭たちは、王に、自分たちが使っている日時計の針を見せたのです。針は影を落としていませんでした。夏の季節の間、昼間には、太陽の光線は、シイニーの辺りには、本当に真っ直ぐに落ちて来て、時計の周り全体を照らすのですから、影を作ることを許さないのです。同じ理由、太陽の光線が真っ直ぐ落ちるので、井戸の底と水は、明々と照らされるのです。それらすべてのことは、実際には、イダスピス王には強い印象を与えませんでした。エティオピアのメロイでは、同じようなことが起こるのです。
posted by kyotakaba at 13:40| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月09日

エティオピア物語 第九巻 22-3

 κι εκείνοι του έδειξαν το υπόγειο φρέαρ, ένα νειλομέτριο παραπλήσιο με εκείνο της Μέμφιδος, κατασκευασμένο με τετράγωνες πελεκητές πέτρες και χαραγμένο με γραμμές που απείχαν έναν πήχη η μιά από την άλλη・ στις γραμμές αυτές φτάνει το νερό του Νείλου καθώς διηθείται υπογείως και έτσι, από τον αριθμό των χαραγμάτων που καλύπτονται ή αποκαλύπτονται, πληροφορούνται οι ντόπιοι πόσο ανεβαίνουν ή υποχωρούν τα νερά και μετράνε τις πλημμύρες ή τις λειψυδρίες.νειλομέτριο : αρχιτεκτονική κατασκευή για τη μέτρηση της στάθμης του Νείλου. 

 司祭たちは、王に、地下の水源を教えました。それは、メンフィスのネイロメティリオ[ ナイル河の水位を測定する古代の建造物 ]と似たものでした。ネイロメティリオは、正方形に切り出された石で出来ています。石には線が刻んであります。線は、一ピヒーの間隔があります。ナイル河の水が地下に染み込んで、そのネイロメティリオの線に届きます。そうすると、隠れたり見える様になったりする刻み込まれた数字で、地元の人たちは、水が上がって来ているのか退いて行っているのかが分かるのです。そして、氾濫しているのか旱魃なのかを測定するのです。   
νειλομέτριο を説明している web ページ: 
Νειλόμετρο - Αρχαιολογία Online 

NEILOMETRO.gif
posted by kyotakaba at 13:02| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月08日

エティオピア物語 第九巻 22-2

 Και όταν πιά μπήκε μέσα στην πόλη ανεβασμένος πάνω στον ελέφαντα σαν πάνω σε άρμα, επιδόθηκε αμέσως σε ιεροτελεστίες και σε ευχαριστήρια λατρεία πρός τους θεούς. Ύστερα, ρώτησε τους ιερείς ποιά ήταν η αιτία των Νειλώων και άν είχαν να του δείξουν κάτι παράδοξο ή αξιοθέατο στην πόλη τους・

 戦車に載せされたかのように、象の上に乗った王は、都市に入ると直ぐに、神々に対する感謝の礼拝と神聖な儀式に没頭したのです。それから、司祭たちに、ナイル河の祭事の根本は何なのかを尋ねたのです。そして、シイニーの都市の他と違う所、あるいは、見る価値があるものは何なのかを、教えてくれないかと言ったのです。
posted by kyotakaba at 11:57| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月07日

エティオピア物語 第九巻 22-1

 Αυτά τα λόγια αντάλλαξαν κι ύστερα ο Υδάσπης τον παίνεψε και τον έστειλε στη Συήνη παραγγέλλοντας στους γιατρούς να τον φροντίσουν με τον καλύτερο τρόπο. Εν συνεχεία κατευθύνθηκε και ο ίδιος πρός την πόλη μαζί με τους επίλεκτους του στρατού ενώ όλοι οι πολίτες, ανεξάρτητα από ηλικία, βγήκαν να τον προύπαντήσουν ραίνοντας με στεφάνια και άνθη του Νείλου το στρατό του και υμνώντας τον Υδάσπη με επινίκιες επευφημίες.

 こうした会話を取り交わすと、イダスピス王は、オロンダティスを褒め称え、シイニーの都市に送り出したのです。そして、医師たちに、最善の仕方でオロンダティスの看病をするようにと命令を出したのです。引き続いて、王自身も、軍隊の中の精鋭の兵士と共に都市に向かったのです。一方、都市の市民たちは、年齢にも関係無く、全員が、外へ出て、王を歓迎したのです。そして、ナイルに咲く花で作った花輪を王の軍隊に浴びせて、それから、勝利の歓声を挙げて、王を讃えたのです。  


posted by kyotakaba at 14:15| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月05日

Η ελληνική παράδοση

 ギリシャの伝統文化の辞書のような本。  

.:BiblioNet : Η ελληνική παράδοση / Τσιαμήτρος, Ιωάννης Κ. 
一年の風習と習慣

著者:Ιωάννης Κ. Τσιαμήτρος ヤニス・K・チィアミトロス 
出版社: iWrite.gr
posted by kyotakaba at 08:12| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月03日

Οι νοικοκυραίοι παίρνουν είδηση 1

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第二十三章「飼い主たちは気づく」1 

Οι νοικοκυραίοι παίρνουν είδηση
 ≪ Λείπουν τέσσερις! ≫ είπε την άλλη μέρα ο Γιώργος, που τον είχαν βάλει να φροντίζει για τις κότες. Εκεί που έβοσκαν ανάμεσα στα δέντρα τις μέτρησε και βγήκαν μόνο εφτά. Τί έγιναν οι άλλες; Πήγε παρακάτω, έψαξε ανάμεσα στα χαμόκλαδα κι έριξε λίγες πέτρες. Μα καμιά δεν φάνηκε. 
 ≪ Για έλα εδώ, Γιώργο ≫, φώναξε ο Δήμος που στεκόταν μπροστά στο μικρό κοτέτσι. ≪ Κοίταξε ≫. 
 Ο Γιώργος είδε κάτω στο χώμα λίγα φτερά και τα ξύλα όπου κουρνιάζουν οι κότες σκορπισμένα. 
 Όταν άκουσαν τα άλλα παιδιά εκεί κοντά πως χάθηκαν κότες, έτρεξαν στον Δήμο και στον Γιώργο. Είδαν το κοτέτσι, κοιτάχτηκαν ένας με τον άλλο κι έκαναν όλοι την ίδια σκέψη: ≪ Μας την έφτιαξε η αλεπού ≫. 
 Μα ποιος έφταιγε; Τώρα κατάλαβαν το λάθος τους. Σε ένα δάσος όπου ζουν μέσα αλεπούδες και κουνάβια άφησαν τις κότες να κουρνιάζουν μέσα σε κοτέτσι ανοιχτό.   


   飼い主たちは気づく 

 次の日、「四羽足らない!」とヨルゴスは言いました。子供たちは、ヨルゴスを雌鶏の世話の役をさせていたのです。木立の中で啄んでいる雌鶏を、ヨルゴスは数えたのです。七羽しかいませんでした。他のはどうしたのだろう? ヨルゴスはもっと下に行ってみたのです。藪の中を探してみました。ちょっと石を何個か投げてみました。でも、何も出て来ないのです。 
 「こっちへ来て、ヨルゴス。」とディモスが叫んだのです。ディモスは、小さな鶏小屋の前に立っていたのです。「見てよ。」 
 ヨルゴスは見ました。地面には、羽が少しと、雌鶏たちが留る材木が散らばっていたのですよ。 
 近くにいた他の子供たちが、雌鶏がいなくなったことを聞きつけて、ディモスとヨルゴスの所へ駆け寄って来ました。子供たちは鶏小屋を見ました。そして、お互いを見つめ合ったのです。皆んな、同じことを考えました。「狐の仕業だ。」 
 けれども、誰の所為? やっと、子供たちは、自分たちの失敗を覚ったのです。狐たちや鼬たちが棲息している森の中で、開け放った鶏小屋に、雌鶏を休ませていたのです。
posted by kyotakaba at 13:38| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第九巻 21-4

 ≪ Ίσως δεν ήταν απερισκεψία ≫, αποκρίθηκε ο Οροονδάτης, ≪ να λάβω υπ’ όψη μου το χαρακτήρα του βασιλιά μας που πιό πολύ τιμωρεί εκείνους που δείχνουν έστω και μικρή δειλία στον πόλεμο παρά που επιβραβεύει τους ανδρείους. Αποφάσισα λοιπόν να ριχτώ στον κίνδυνο και ή κάτι μεγάλο και εκπληκτικό να κατορθώσω ― κάτι τέτοια θαύματα γίνονται στον πόλεμο ― ή άν είχα την τύχη να σωθώ, να μπορώ να δικαιολογηθώ λέγοντας πώς έκαμα ό,τι περνούσε από το χέρι μου ≫.ό,τι περνάει από το χέρι μου : κινώ γη και ουρανό : κάνω ό,τι είναι δυνατόν

 オロンダディスはこう答えました。「たぶん、思慮に欠けていると言うことはありませんでした。我らの王は、勇者は褒めたてる一方で、戦いに於いて、それがほんの僅かであっても、怖じ気を見せた者たちは最も強く罰する、と言う気質なのだと、私は看取しているのです。それですから、私は危険に身を投じることを決心したのです。あるいは、ひどく驚くようなことがあって、私が成功を収めるかもしれません、戦いに於いては、そのような奇跡が起こるものです。また、あるいは、幸運にも私が生き残ったとすれば、やれることは全てやったのだと言って、言い訳をすることが出来るからです。」
posted by kyotakaba at 11:15| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月02日

エティオピア物語 第九巻 21-3

 ≪ Έ λοιπόν ≫, είπε ο Υδάσπης, ≪ άν είναι βασιλιάς αληθινός και όχι τύραννος, θα τον επαινούσε και θα τον άφησε να φύγει φορτωμένος δώρα : επαινώντας τον ξένο θα παρακινούσε τους δικούς του να επιδείξουν ανάλογο ζήλο. Αλλά, καλέ μου άνθρωπε, λές βέβαια ότι είσαι πιστός, πρέπει όμως να παραδεχτείς ότι είσαι και απερίσκεπτος, αφού τόσο παράτολμα αντιπαρατάχτηκες σε τόσες μυριάδες ≫.

 イダスピス王は、こう言いました。「それでは、僭主ではなくて、本物の王ならば、私の忠臣を褒め称えるだろうし、贈物を背負わせて好きに帰させるだろう。本当の王は、外国人を褒め称えて、自分自身の臣下たちに、同じような熱意を示すように、強く勧めるものなのだよ。しかしだ、君。君は、自分が忠実であると、確かに言ったのだ。だが、君は、自分が思慮に欠けていると言うことは、認めなければならない。君は、こんなにも無数の敵に対して、あまりにも無謀に陣を張ったからだ。」
posted by kyotakaba at 13:26| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月01日

エティオピア物語 第九巻 21-2

 Κι εκείνος ≪ άπιστος σε σένα ≫, είπε, ≪ αλλά πιστός στον κυριό μου ≫. Και ο Υδάσπης ≪ τώρα λοιπόν που έπεσες στα χέρια μου ≫, τον ξαναρώτησε, ≪ ποιά τιμωρία ορίζεις για τον εαυτό σου; ≫ ≪ Εκείνην ≫ είπε ο Οροονδάτης, ≪ που θα επέβαλε ο δικός μου βασιλιάς άν συνελάμβανε έναν δικό σου στρατηγό που σου έχει παραμείνει πιστός ≫.

 その者は言いました。「貴方には不忠です。ですが、私の主人には忠実なのです。」 すると、イダスピス王は、再度、その者に尋ねました。「それでは。貴方が私の手に落ちた今、貴方自身にどんな罰を下すのだね?」 オロンダティスは言いました。「我が王が、貴方にずっと忠実な将軍を捕まえたとしたら、その者に科すだろう罰をです。」
posted by kyotakaba at 14:07| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月31日

エティオピア物語 第九巻 21-1

 Ο Αιθίοπας οδήγησε τον αιχμάλωτό του στον Υδάσπη. Κι εκείνος, βλέποντάς τον ετοιμοθάνατο και βουτηγμένον στο αίμα, του σταμάτησε την αιμορραγία με κάποια επωδή που έψαλαν οι ειδικευμένοι σ’ αυτά και, αποφασισμένος να του σώσει, ει δυνατόν, τη ζωή, ≪ φίλε μου ≫, του είπε ενθαρρυντικά, ≪ όσο εξαρτάται από τη δική μου γνώμη, η σωτηρία σου είναι εξασφαλισμένη. Είναι ωραίο να νικάς τον εχθρό με μάχες, όταν στέκει όρθιος, και με ευεργεσίες όταν είναι πεσμένος・ αλλά τί σ’ έκανε να αποδειχθείς τόσο άπιστος; ≫

 一人のエティオピア人が、彼が捕まえた捕虜をイダスピス王の下へ連れて来ました。王は、その者が、瀕死で血に塗れているのを見ると、その者の為に何かの呪文を唱え、出血を止めてやりました。その呪文は、熟練した呪術師が、人が出血している時に唱えるものでした。王は、出来るのなら、その者の命を救おうと心を決めていました。王は、その者に、励ますように、こう言いました。「君、君の身の安全が万全かどうかは、私の考え次第なのだ。君が敵を打ち負かすのは素晴らしいことだ。たとえ、敵が真っ直ぐ立っていても、神の計らいで倒れていても、打ち負かすのは素晴らしいことだ。だが、君がこれほど不忠なのを君自身に証させたのは、何だろうね?」 11月1日訂正: 
君がどれほど不誠実なのかを君自身に証させるのは、何だろうね?
→ 
君がこれほど不忠なのを君自身に証させたのは、何だろうね?
posted by kyotakaba at 14:32| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月27日

Τα εφτά μικρά στο κυνήγι της κότας 5

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第二十二章「七匹のおちびちゃんの雌鶏狩り」5 

 ≪ Ανοίξτε τα μάτια σας να δείτε τι θα κάνω ≫, είπε η αλεπού στα μικρά. 
 Χίμηξε σε μια κότα και της έβαλε τα δόντια στον λαιμό. Έπειτα γρήγορα έπιασε μια άλλη. Άρπαξε τη μια και έφυγε. Ύστερα ξαναήρθε και πήρε και την άλλη. Το κοτέτσι αναστατώθηκε, μα ήταν αργά. Οι καημένες οι κότες κοιμούνταν βαθιά. Τι όνειρο να έβλεπαν; 
 Δυστυχισμένη κότα που είχες τη φλωροκίτρινη τραχηλιά, σαν χωριάτικο μαντίλι! Καημένε κόκορα με το μεγάλο λειρί από το Μικρό Χωριό! 
Πάνω σε έναν πεσμένο κορμό δέντρου ξεκουράζεται η αλεπού από το κυνήγι και λέει στα μικρά της: ≪ Η καλύτερη κοινότητα είναι εκείνη που δεν έχει σκύλο ≫. 

 狐夫人は、子供たちにこう言いました。「お前たち、自分の目を開けて、わたしがどうするか、見ておくんだよ。」 
 夫人は、一羽の雌鶏に襲いかかりました。首に牙を当てたのです。さらに、すばやく他の一羽を捕まえました。一羽をしっかりと掴むと立ち去ったのです。そうして、もう一度入って行って、前の一羽を取り上げました。鶏小屋は大騒ぎになりました。でも、もう遅かったのです。かわいそうな雌鶏たちは、ぐっすり眠っていたのです。どんな夢を見ていたのでしょうね?  
 運の悪い雌鶏さん、お前は、田舎のスカーフのような、鶸色のうなじをしていたね。ミクロ・ホリオから遣って来た、かわいそうな雄鶏、大きな鶏冠をしていたね。 
 狩りを終えて、狐夫人は、倒木の幹の上で、身体を休めました。そして子供たちにこう言ったのです。「ここは、一番素晴らしい村ね。犬がいないからね。」  


第二十二章「七匹のおちびちゃんの雌鶏狩り」、おわり。
posted by kyotakaba at 13:46| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月26日

エティオピア物語 第九巻 20-6

 Τιμωρήθηκε πάντως αμέσως χτυπημένος με βέλος από κάποιον Αιθίοπα που αναγνώρισε το σατράπη και, ακολουθώντας τη διαταγή, ήθελε να τον διαφυλάξει ζωντανό αλλά και είχε αγανακτήσει με το εγχείρημα του Αχαιμένη : θεώρησε άδικο να φεύγει κανείς μπροστά στον εχθρό και την ίδια ώρα να πλήττει τους δικούς του επωφελούμενος από τη συμφορά για να εκδικηθεί, όπως έδειχναν τα πράγματα, προσωπικό εχθρό.

 兎にも角にも、襲撃は直ぐに阻止されたのです。エティオピア人の誰かの矢で阻止されたのです。そのエティオピア人は太守を見分けることができたのです。そして、命令に従って、太守を生きたままにしておきたかったのです。それだから、アヘメニスの暴挙にはひどく憤慨したのです。アヘメニスは、誰であっても、敵を前にして逃げ出すのは、間違っていると思っていたのです。そして、その同じ瞬間に、様々なことが明らかになったのです。そして、アヘメニスは、今こそ、混乱に乗じて、自軍に打ち掛り、自分の個人的な敵に復讐をする時だと思ったのです。  

την ίδια ώρα να πλήττει τους δικούς του のところ、
του は、アヘメニスだと思う。
その前の、τους δικούς は複数なので、自分たちの軍隊と言うことなのではないかと思った。
posted by kyotakaba at 14:41| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月25日

エティオピア物語 第九巻 20-5

 Εκεί λοιπόν πιάστηκε και ο ίδιος αφού προηγουμένως, επωφελούμενος από την ταραχή της φυγής, προσπάθησε να τον σκοτώσει ο Αχαιμένης, ο γιός της Κυβέλης ( ήδη είχε μάθει όλα όσα συνέβησαν στη Μέμφιδα και είχε μετανιώσει για την καταγγελία του εναντίον της Αρσάκης αφού είχαν πιά καταστραφεί τα αποδεικτικά στοιχεία ), αλλά δεν είχε κατορθώσει να του επιφέρει θανατηφόρο χτύπημα.

 そこで、オロンダティスその人も、捉まえられたのです。その前に、敗走の混乱に乗じた、キベリーの息子である、アヘメニスは、オロンダティスを殺そうとしていたのでした。( アヘメニスは、メンフィスで起こったことのすべてをもう知っていたのです。それで、アルサキを裏切る密告をしたことを後悔していたのです。証拠になるものは、もう、完全に無くされているのですから。 ) けれども、アヘメニスは、オロンダティスに致命的な一撃を与えることができなかったのです。
posted by kyotakaba at 13:57| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月24日

エティオピア物語 第九巻 20-4

 σ’ αυτό και έπεσαν οι περισσότεροι σπρωγμένοι από άλογα και άρματα δρεπανηφόρα και από το άλλο πλήθος που έτρεχε περίτρομο, για να αντιληφθούν πολύ αργά την απερισκεψιά του σατράπη, του οποίου το στρατήγημα, αντί να αποβεί εις βάρος των εχθρών, στρεφόταν εναντίον τους・ γιατί φοβούμενος την κύκλωση κατά την αρχή της μάχης, φρόντισε να έχει στα νώτα του τον Νείλο, χωρίς να λάβει υπ’ όψη του ότι έτσι απέκλειε το δρόμο της φυγής του.


δρεπανηφόρος : 第九巻14-3 に出ている。両側に鎌を付けた戦車。

περίτρομος

 ここで、ほとんどの者たちは、怯えて走って来る他の多勢に押されて、馬や鎌を付けた戦車から転げ落ちたのです。そうして、太守が思慮が足りなかったことを、思い知ったのですが、それは遅すぎました。太守の戦略は、結局、損害を敵にではなくて、自分たちに齎すことになったのです。戦いの始めに、包囲されることを恐れて、自身の逃亡の路を閉ざすことになると言うことを考えに入れずに、ナイル河を背後にすることに拘ったからなのです。 
posted by kyotakaba at 13:08| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月20日

Τα εφτά μικρά στο κυνήγι της κότας 4

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第二十二章「七匹のおちびちゃんの雌鶏狩り」4 

 ≪ Εμπρός παιδιά, ξεκινάμε ≫, είπε κατά τα μεσάνυχτα. ≪ Και φρόνιμα στον δρόμο. Όπου πηγαίνω, θα πηγαίνετε. Πίσω από την ουρά μου θα περπατάτε όλα μαζί. Δεν θα βγάλετε ούτε κιχ. Και να κοιτάζετε καλά τον δρόμο για να τον μάθετε ≫. 
 Με μεγάλη προσοχή και προφύλαξη περπατούσαν αρκετή ώρα. Πήγαιναν μέσα από χαμόκλαδα κι έκαναν μεγάλους γύρους. Οι άνθρωποι έχουν τους δρόμους τους κι η αλεπού έχει τον δικό της. Έτσι έφτασαν στις καλύβες των παιδιών. Τίποτα άλλο δεν κοίταξαν στην πολιτεία, ούτε φώτα ούτε δρόμους ούτε καταστήματα, μόνο πήγαν ίσια στο κοτέτσι. Πάλι το βρήκαν ανοιχτό. Τα παιδιά δεν είχαν μετρήσει προχτές τις κότες για να δουν πως τους έλειψαν δύο. Και πάλι απόψε θα λείψουν άλλες δύο.  

 真夜中になると、夫人はこう言ったのです。「さあ、前へお出で、子供たち。出発しますよ。路では、慎重にね。わたしがいく所を、お前たちは歩くんだよ。わたしの尻尾の後ろを、みんなで一緒に歩きなさい。キュ、と言う音を出してもいけないよ。路をよく見るんだよ。覚えないと駄目だからね。」  
 大変な用心と注意を払って、随分な時間を歩きました。藪の中を通ったのです。大冒険でした。人間たちは、人間たちの路を持っています。狐も、狐の路を持っているのです。そうして、狐の家族は、子供たちの小屋に着いたのです。狐たちは、町に入っても、他の何も見入ったりしなかったのです。灯りにも目を留めませんでした。路にも目を留めませんでした。店々にも目を留めませんでした。真っ直ぐに、鶏小屋に行ったのです。狐たちには、小屋が、また開いているのが分かりました。子供たちは、きのう、雌鶏を数えていなかったのです。それで、二羽がいなくなっているのを知らなかったのです。そして、今夜、また、もう二羽いなくなるのです。
posted by kyotakaba at 13:23| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月19日

エティオピア物語 第九巻 20-3

 απλώνοντας πρός τα αριστερά τις φάλαγγες οι Αιθίοπες και μειώνοντας το μεγάλο βάθος της παράταξής τους, προεξέτειναν τις γραμμές τους και από τις δύο πλευρές・ ύστερα έστρεψαν τις πτέρυγες και περικύκλωσαν το περσικό στράτευμα αφήνοντάς του ως μόνη ανεμπόδιστη διαφυγή το δρόμο που οδηγούσε στο ποτάμι・

 エティオピア人たちは、陣形の左の方へ寄って行きました。そして、隊列は薄くなって行ったのです。列の両端が伸びて行ったのです。そうして、陣の両翼の向きを変え、ペルシャ軍を取り囲んだのです。そして、ペルシャ軍には、河へ続く道だけを、自由に逃亡出来る方法として残したのです。
posted by kyotakaba at 12:50| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月18日

エティオピア物語 第九巻 20-2

 Ο δε Υδάσπης, βλέποντας από τον πύργο του σαν από παρατηρητήριο τη λαμπρή νίκη του στρατού του, έστειλε κήρυκες με τη διαταγή να αποφύγουν οι δικοί του τη σφαγή των αντιπάλων και όσους μπορούσαν να τους πιάσουν ζωντανούς και προπαντός τον Οροονδάτη・ έτσι ακριβώς και έγινε :

 一方、イダスピス王は、自分の居る塔から、展望台からでもあるように、自軍の輝かしい勝利を見ると、ある命令を与えて、触れ役人を何人も送り出したのです。その命令は、王の軍隊は敵対者たちの殺戮を忌避する様に、その敵たちを生きたまま捕えるのが適当である、とりわけ、オロンダティスは生きたまま捕えなければならない、と言うものでした。そして、実際には、この様なことが起こったのです。
posted by kyotakaba at 13:04| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月17日

エティオピア物語 第九巻 20-1

 Όταν όμως οι Αιγύπτιοι και οι Λίβυες έμαθαν ότι είχαν εξολοθρευθεί οι κατάφρακτοι που θεωρούνταν η μεγαλύτερη δύναμη και ελπίδα του πολέμου και ότι ο σατράπης είχε αποδράσει κι επίσης ότι οι πολυθρύλητοι οπλίτες των Μήδων και Περσών, χωρίς να πράξουν τίποτε αξιοθαύμαστο στη μάχη ( οι στρατιώτες της Μερόης, που είχαν ταχτεί απέναντί τους, τους είχαν προξενήσει μεγαλύτερες ζημίες απ’ όσες είχαν υποστεί ), είχαν ακολουθήσει τους υπόλοιπους, ενέδωσαν κι αυτοί και τράπηκαν σε ατακτη φυγή.

 けれども、エジプト人とリビア人は、最強の力を持ち戦争の希望と考えられていた、完全武装の騎士がすでに全滅さされていると言うこと、を知ったのです。それに、太守はもう逃げてしまっていると言うこと、その上に、世間によく知られているミドンとペルシャの装甲歩兵も、戦闘で、目に付くようなことは何もしないまま、他の兵士たちと同様に全滅してしまったこと ( メロイの兵士たちは、自分たちが受けた損害よりも、ずっと酷い損害を与えるぞ、と装甲歩兵たちに対して、誓いを立てていたのです。 ) を、知ったのです。すると、エジプト人とリビア人たちは、戦いを止め、向きを変えて、散り散りに逃げ出したのです。  


posted by kyotakaba at 13:37| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月13日

エティオピア物語 第九巻 19-4

 Έτσι καθένας απ’ αυτούς έχει τα βέλη πάντα πρόχειρα στις μάχες και, παίρνοντάς τα από εκεί ωσάν από φαρέτρα, κάπως σαν φαντασμένος σάτυρος σκιρτά και σειέται και λυγιέται στεφανωμένος με τα βέλη και με το σώμα του γυμνό, κι ύστερα ρίχνει εναντίον των εχθρών. Σίδερο δεν χρείαζεται για τις αιχμές : παίρνει το κόκαλο από τη ράχη ενός φιδιού, το κόβει όσο χρειάζεται για να χρησιμοποιηθεί ως πήχης, ξύνει τα άκρα του ώστε να γίνουν αιχμηρότατα και έχει ατόφιο το βέλος, που ίσως και από τη λέξη οστούν έχει πάρει το όνομά του : οϊστός.

ωσάν : σαν να, σάματι, σάματις, δίκην, ωσεί, οιονεί, κάτι σαν, λες και, ως αν

 つまり、射手のそれぞれ誰もが、直ぐに戦いに使える矢を、常時、身に着けていると言うことなのです。まるで矢筒から取る様に、そこから矢を取り出すのです。少々、想像上のサテュロスに似てなくもありません。身体は裸で、頭には矢で出来た冠を被っている彼らは、跳ねて、首を振って、お辞儀をするのです。そうして、敵に向けて矢を放つのです。矢尻は、鉄でなくても良いのです。蛇の背骨から骨を一つ取るのです。その骨を、矢尻に使える様に、必要に応じて、一ピヒー程の長さまで切るのです。そして、それ以上ない程に鋭く尖り、本物の矢の様になるまで、その先を削るのです。このやの名前、「オイストス」は、おそらく、骨「 οστουν / オストウン 」から取られているのです。
posted by kyotakaba at 14:03| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月12日

エティオピア物語 第九巻 19-3

 Για τους τοξότες της κινναμωφόρου η τοξοβολία πιό πολύ μοιάζει με παιχνίδι και λιγότερο με σοβαρή πολεμική τέχνη. Περιβάλλουν το κεφάλι τους με ένα πλέγμα κυκλικό και πάνω του στερεώνουν τα βέλη με το φτερωτό μέρος τους πρός το κεφάλι και τις αιχμές να προβάλλονται πρός τα έξω σαν ακτίνες.

 キナモフォロの射手にとっては、弓術は、ほとんど遊びのようなものなのです。真剣な戦争の技術では少しもないのです。射手たちは、輪になった一枚の網で頭を覆っています。その上に、矢羽根の付いた矢を固定していたのです。矢羽根は、頭の方に向いていて、矢先は、外側に向けて飛び出していたのです。それは、光線の様でした。
posted by kyotakaba at 14:27| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

わからない

エティオピア物語 第九巻 19-3
分からない。 
Για τους τοξότες της κινναμωφόρου η τοξοβολία πιό πολύ μοιάζει με παιχνίδι και λιγότερο με σοβαρή πολεμική τέχνη. Περιβάλλουν το κεφάλι τους με ένα πλέγμα κυκλικό και πάνω του στερεώνουν τα βέλη με το φτερωτό μέρος τους πρός το κεφάλι και τις αιχμές να προβάλλονται πρός τα έξω σαν ακτίνες. 

πάνω του と言うのは、どういうことなのか? πάνω の後に、なぜ、του があるのか? 
この του は何なのか? 
まるで分からない。 

μέρος τους πρός το κεφάλι と言うのは、どういうことなのか? μέρος の後に、なぜ、τους があるのか?
この τους は何なのか? 
まるで分からない。 

兎に角、私には、能力が無さ過ぎる。
posted by kyotakaba at 14:03| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月11日

エティオピア物語 第九巻 19-2

 Γιατί οι στρατιώτες της περιοχής του κινναμώμου, που ήταν παραταγμένοι απέναντί τους, τους πίεζαν φοβερά και τους έφερναν σε πολύ δύσκολη θέση : υποχωρώντας σε κάθε επίθεσή τους κέρδιζαν σε απόσταση και, όταν οι διώκτες τους έκαναν να στραφούν πρός τα οπίσω, τους τόξευαν χωρίς οι ίδιοι να σταματήσουν τη φυγή τους. Ύστερα, όταν τους ανάγκαζαν σε υποχώρηση, τους χτυπούσαν επιτιθέμενοι από τα πλάγια, άλλοι με σφενδόνες, άλλοι με βέλη μικρά αλλά φαρμακωμένα με δηλητήριο φιδιού που επέφεραν ακαριαίο θάνατο.

κιννάμωμος : 9巻16−2 では、κινναμωφόρο と言う語があるけれど、それと一緒なのか?  

 と言うのも、キナモモスの兵士たちは、イダスピス王は彼らをエジプト人とリビア人たちに対抗させていたのですが、エジプト人シリア人を恐ろしく圧迫し、とても厳しい状況に追い込んでいたからです。エジプト人シリア人は、キナモモス人の攻撃の度に後退して、間合いを拡げていたのです。追撃者たちが、後方に回り込もうとした時には、エジプト人シリア人はその追撃者たちに弓を射かけました。そして、彼ら自身は、後退を止めることはなかったのです。そうして、後退を余儀なくされた時、両側面からの寄せ手に攻撃されました。寄せ手は、ある者は、投石機を持ち、ある者は、小さな弓を持っていました。弓は、小さいけれど、蛇の毒が塗られていたのです。蛇の毒は、人を即死させたのです。
posted by kyotakaba at 13:56| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月10日

エティオピア物語 第九巻 19-1

 Σε λίγο όλοι όσοι απέμεναν το έβαλαν στα πόδια και πιό επαίσχυντα απ’ όλους το έσκασε ο σατράπης Οροονδάτης αφήνοντας το άρμα και καβαλώντας ένα νισσαϊκό άλογο, ενώ οι Αιγύπτιοι και οι Λίβυες της αριστερής πτέρυγας τίποτε απ’ όλ’ αυτά δεν είχαν πάρει είδηση και συνέχιζαν με ευτολμία τη μάχη・ ναί μεν πάθαιναν περισσότερα κακά από όσα προξενούσαν, αλλά με καρτερικό φρόνημα υπέμεναν τα δεινά.


νισσαϊκό : Οι Πέρσες εκτιμούσαν ιδιαίτερα τα άλογα της πεδιάδας της Νίσσας στη Μηδία.


το βάζω στα πόδια : τρέχω να ξεφύγω από μια απειλή και γενικά από φόβο

το σκάω : δραπετεύω, φεύγω χωρίς να με δει κανείς

η ευτολμία : το θάρρος, η γενναιότητα, η μεγάλη τόλμη, η σταθερότητα

 直ぐに、後に残っていた者は全員が、脱兎の様に逃げ出しました。他の誰よりも不名誉なことには、太守オロンダティスが、戦車をそのまま残して、こっそりと、ニサイコ産の馬に乗って、逃げてしまったのです。一方、陣営の左翼のエジプト人たちとリビア人たちは、このことを、誰からも知らされてないままでした。それで、果敢に戦いを続けていたのです。そうなのです。それまで起こっていることよりももっと悪いことが身に降り掛かって来るのに、信念をずっと保持して、恐ろしいことに耐えたのです。
posted by kyotakaba at 14:49| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月06日

Τα εφτά μικρά στο κυνήγι της κότας 3

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第二十二章「七匹のおちびちゃんの雌鶏狩り」3 

 Και τα εφτά μικρά της, πάλι κι αυτά το χρώμα τους τα έχει γλιτώσει. Μια φορά που κάθονταν στην άκρη της τρύπας και περίμεναν τη μάνα τους να γυρίσει από το κυνήγι, πέρασε το γεράκι από ψηλά και δεν τα είδε. Μάτι γερακιού έχει γελαστεί! Τόσο πονηρό είναι το χρώμα της αλεπούς και των παιδιών της. 
 Ως πότε τάχα θα γίνεται αυτό; Ως πότε η αλεπού θα ξεφεύγει; Ποιος ξέρει! Κάποτε θα έρθει κι η ώρα της. Γελιούνται οι κυνηγοί με το χρώμα της, μα η μύτη του σκύλου δεν χωρατεύει! Αυτή δεν μπορεί να τη γελάσει κανένας. 
 Όλα αυτά τα ξέρει η κυρά μας η αλεπού. Μα έλα που είναι νόστιμο φαγητό η κότα! 
Τι κότες ήταν εκείνες οι δυο προχτεσινές...  

 夫人の七匹の子供たち、やっぱり、その色が子供たちを助けるのです。ある時には、巣穴の端に、子供たちが座って、母さんが狩りから帰って来るのを待っていたのです。その時に、鷹が高い所を通り過ぎました。でも、鷹は子供たちに気が付かなかったのです。鷹の目は欺かれたのですよ! 狐夫人とその子供たちの色は、それ程に、巧妙なのです。 
 いつまで、そんなことが起こるのでしょう? いつまで、狐夫人が逃げられるのでしょう? 誰に分かるでしょうか。いつか、狐夫人が死ぬ時は来るのでしょうか? 狩人たちは夫人の色で騙されます。でも、犬の鼻は、欺かれないのです。犬の鼻は、誰も騙すことが出来ないのです。 
 狐夫人は、そんなことも全部を知っているのですよ。さあ、雌鶏はご馳走なのです。 
 一昨日の二羽の雌鶏がどんなだったかと言えば、… 
posted by kyotakaba at 14:06| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月05日

エティオピア物語 第九巻 18-8

 Αλλά και όσοι κατάφερναν να γλιτώσουν έφευγαν άπρακτοι και χωρίς καθόλου να πειράξουν τους ελέφαντες : το θηρίο αυτό όχι μόνο προσέρχεται στις μάχες σιδηρόφρακτο αλλά και εκ φύσεως έχει αδιαπέραστο το δέρμα, καθώς είναι καλυμμένο σε όλη την επιφάνειά του με στερεό φολιδωτό επίστρωμα πάνω στο οποίο συντρίβεται κάθε αιχμή.σιδηρόφραχτος : που έχει πανοπλία

 何とか助かった騎士は誰もが、手ぶらで逃げました。象に触れよう等と言うことは全くしなかったのです。戦いに遣って来ているこの獣は、ただ、完全に武装していると言うだけではなかったのです。生まれつき、何からも突き通されることのない皮膚を持っていたのです。その上に、全身を鱗状の堅い被膜で覆われていました。それが、どんな突起物も砕いたのです。 posted by kyotakaba at 12:45| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月04日

エティオピア物語 第九巻 18-7

 Κι εκείνοι που δεν τα κατάφερναν να συγκρατήσουν την ορμή των αλόγων τους και άθελά τους φέρονταν πρός τους ελέφαντες για να εκιτιναχθούν ανάμεσά τους, σκοτώνονταν επιτόπου είτε καταπατημένοι και διαμελισμένοι από τους ελέφαντες είτε από τα πλήγματα των Σηρών και των Βλεμμύων που, εξορμώντας αιφνιδιαστικά πίσω από τους ελέφαντες σαν από κάποιο ταμπούρι, κατάφερναν να τους τραυματίσουν είτε να τους αρπάξουν και, σπρώχνοντάς τους, να τους ρίξουν από τ’ άλογα.


εκτινάσσω : ρίχνω κάτι με σφοδρότητα προς τα πάνω ή προς τα έξω

επιτόπου : στο ίδιο σημείο 馬の勢いを抑えることがどうしても出来なかった騎士たちは、自分たちの意志とは反対に、象の方へ身体を持って行かれました。象の中へ激しく放り出されたのです。その場で、殺されました。ある者たちは、象に踏み付けられました。ある者たちは、シリア人やブレミ人たちの強い打撃で四肢が捥ぎ取られたのです。シリア人とブレミ人たちは城塁のような象の後ろから不意に飛び出して、騎士たちに傷を負わせ、手足を引っ手繰ったり押したりして、上手く、馬から落とすことが出来たのです。 posted by kyotakaba at 13:57| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月03日

エティオピア物語 第九巻 18-6

 και όταν πιά οι Αιθίοπες έβαλαν στο σημάδι τα ίδια τα μάτια των εχθρών τους σαν να έπαιρναν μέρος σε αγώνισμα ευστοχίας κι όχι να πολεμούν με ίσους όρους, τόσο επακριβώς πετύχαιναν το στόχο, ώστε οι τρυπημένοι από τα βέλη πήγαιναν στα τυφλά εδώ κι εκεί ανάμεσα στο πλήθος φέροντας σαν διπλό αυλό τα βέλη καρφωμένα στα δυό μάτια τους.

 エティオピア人たちは、元から、狙いを敵の目に合わせたのです。それは、まるで、投擲競技の的にしたようなものでした。同等の立場で戦いを戦うと言うものではなかったのです。矢はとても正確に的に当たりました。そうして、矢に射られた兵士たちは、目も見えずに、あそこに辿り着いたのです。そこには、両目に突き刺さった矢を、折れた笛の様にそのままぶら下げた、多勢の兵士がいたのです。
posted by kyotakaba at 13:37| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第九巻 18-6

 και όταν πιά οι Αιθίοπες έβαλαν στο σημάδι τα ίδια τα μάτια των εχθρών τους σαν να έπαιρναν μέρος σε αγώνισμα ευστοχίας κι όχι να πολεμούν με ίσους όρους, τόσο επακριβώς πετύχαιναν το στόχο, ώστε οι τρυπημένοι από τα βέλη πήγαιναν στα τυφλά εδώ κι εκεί ανάμεσα στο πλήθος φέροντας σαν διπλό αυλό τα βέλη καρφωμένα στα δυό μάτια τους.  Google翻訳 :
長いエチオピア人は、彼らがそのように矢印で退屈な目標を達成しましたので、正確な対等に戦うためにあるかのように精度のスポーツに参加してではなく、敵の自分の目をマークするために置くとき盲目的にあちこちの間に行ってきました両目に釘付けダブルルーメン矢印としてベアリング群衆。
posted by kyotakaba at 13:19| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年09月29日

Τα εφτά μικρά στο κυνήγι της κότας 2

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第二十二章「七匹のおちびちゃんの雌鶏狩り」2 

 Όποιος κυνηγός την έβλεπε εκείνη την ώρα θα έλεγε :
 ≪ Αχ, να είχα το γουναρικό σου. Εξήντα δραχμές θα του έβαζα τιμή ≫. 
 Μα ήταν τάχα εύκολο να τη δει ο κυνηγός; Όχι. Το ωραίο δέρμα της αλεπούς μας που το ζηλεύουν οι κυνηγοί και βάζει τη ζωή της σε παντοτινό κίνδυνο, αυτό το ίδιο την προστάτευε. Ο χρωματισμός της ήταν τέτοιος, ώστε να μπερδεύεται με το χρώμα του τόπου. Έμοιαζε και με τα φυλλώματα και με το χώμα και με την πέτρα. Ήταν κιτρινοκόκκινο. Στο στήθος, στην κοιλιά και στη μέση σταχτερό. Στο μέτωπο και στους ώμους λίγο άσπρο. Στα μπροστινά πόδια κόκκινο και στα αυτά μαύρο. Έτσι γλίτωσε πολλές φορές η αλεπού από τον άνθρωπο. Πολλές φορές ο κυνηγός την πήρε για κάτι άλλο, κάτι σαν γη ή κούτσουρο ή πέτρα και προσπέρασε.  

 その時の狐夫人を見た狩人は誰でも、こう言うでしょう。 
「ああ、あなたの毛衣を手に入れられたらなあ。それには、六十ドラクマの価値がありますよ。」 
 でも、狩人が狐夫人を見ることは、いったい、簡単なことかしら? いいえ。わたしたちの狐夫人の美しい毛皮。それを狩人たちは欲しがっているのですけれど。それだから、その毛皮は、狐夫人の生命を常に危険な状態にしてしまっているのです。でも、それと同時に、この美しい毛皮は、狐夫人を守ってもいるのですよ。毛皮の色彩は、その場所の色と混同するようなものだったのです。葉っぱや土や岩の色と似ていたのです。黄味がかった赤だったのです。胸と腹と腰は灰色でした。額と肩には、小さな白いところがありました。前足は赤で、耳は黒でした。そのせいで、狐夫人は、何度も、人間から逃れられたのです。狩人は、何度も何度も、他のものと狐夫人を取り違えてしまったのです。たとえば、地面とか、切り株とか石とかと間違えるのです。そして、通り過ぎてしまうのです。
posted by kyotakaba at 13:56| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年09月28日

エティオピア物語 第九巻 18-5

 Κι εκείνοι που μάχονταν από τους πύργους πάνω στους ελέφαντες ( σε κάθε πύργο ήταν τοποθετημένοι έξι τοξότες, από δύο σε κάθε όψη του, και μόνο το μέρος της ουράς ήταν ακάλυπτο από πολεμιστές ) σαν από κάποια ακρόπολη τόξευαν συνεχώς και με ευστοχία και με τόση πυκνότητα ρίχνονταν τα βέλη, ώστε φάνταζαν σαν σύννεφο στους Πέρσες・

 象の上の塔から戦う人々がいたのです。( それぞれの塔には、六人の射手が配置されていました。塔の各面に二人ずつ配置されていました。尾の方の面だけは、戦士が隠れていなかったのです。 ) まるで、砦からの様に、途切れずに矢を放っていたのです。正確に、とても濃い密度で、矢を放ったのです。ペルシャ人には、それが雲の様に見えたのです。
posted by kyotakaba at 13:17| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年09月27日

エティオピア物語 第九巻 18-4

 Τα άλογα, βλέποντας ξαφνικά μπροστά τους τούς ελέφαντες, ζώα τεράστια και τρομαχτικά που ποτέ πρίν δεν είχαν ξαναδεί, έκαναν να γυρίσουν πρός τα πίσω και, πέφτοντας το ένα πάνω στ’ άλλο, δεν άργησαν να διαλύσουν την παράταξη της φάλαγγας.

 馬たちは、突然に自分たちの前にいる象を見たのですが、それはそれ以前には一度も見たことがない巨大な恐ろし気な動物だったのですから、自分の後ろへいる馬の方へ後退ったのです。そうして、一頭が他の一頭の上へ倒れ込んだのです。ですから、馬たちが、方陣の隊列を散り散りに乱すのには、時間はかからなかったのです。
posted by kyotakaba at 12:38| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年09月26日

エティオピア物語 第九巻 18-3

 Όσοι όμως βρέθηκαν με σώα τα άλογα όρμησαν εναντίον των Σηρών・ κι εκείνοι δεν στάθηκαν ούτε στιγμή, αλλά έτρεξαν να κρυφτούν πίσω από τους ελέφαντες καταφεύγοντας στα ζώα σαν σε λόφο ή φρούριο. Ακολούθησε τρομερή σφαγή των ιππέων που χάθηκαν σχεδόν ώς τον τελευταίο.

 けれども、無事な馬に乗っている者は全員が、シリア人に突進して行ったのです。シリア人たちは、一瞬もじっとしていませんでした。象の後ろへ駆け込んだのです。小山か要塞の様な獣の下に、逃げ込んだのです。騎士の恐ろしい殺戮が、その後起こりました。騎士は、最後の一人に近くなるまで、死んでしまったのです。
posted by kyotakaba at 13:30| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年09月22日

Ελευθερουδάκης

 greece-japan.com に依ると、エレフセルダキス書店がこの9月30日で閉店とのこと。 118年続いた書店。

アテネのエレフセルダキス書店、30日(金)に閉店‐118年の歴史に幕 - ギリシャ−日本 

 大きな書店で、アテネにいる時は、中をぶらつくのが楽しみだったけれど、 

in.gr の記事: 
Τέλος εποχής για το βιβλιοπωλείο ≪Ελευθερουδάκης≫ - Ειδήσεις - Πολιτισμός - in.gr
Το τελευταίο βιβλιοπωλείο του ιστορικού οίκου ≪Ελευθερουδάκης≫ κλείνει στις 30 Σεπτεμβρίου. Θα είναι η πρώτη φορά από το 1898 που δεν θα υπάρχει αυτό το βιβλιοπωλείο στην Αθήνα.

≪Ένα τέλος και ταυτόχρονα μια νέα αρχή≫ γράφει η Σοφίκα Ελευθερουδάκη. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

≪Έπειτα από λειτουργία πάνω από 100 χρόνια στο χώρο του βιβλίου και 21 χρόνια στην οδό Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας, κλείνουμε το βιβλιοπωλείο μας και σκεφτόμαστε 'έξω από το κουτί', συμμετέχουμε στον διεθνή προβληματισμό με θέμα το βιβλίο και προετοιμαζόμαστε για το επόμενό μας 'βιβλιοπωλείο', αλλά αρνούμαστε να το κάνουμε, όσο δεν υπάρχει θετικό και σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα μας.≫
posted by kyotakaba at 13:45| Comment(0) | ギリシャのこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

篠山市とパレア・エピダウロス村

 神戸新聞に依ると、篠山市は、エピダウロス市との姉妹都市提携を休止するとのこと。連絡が取れなくなったためと。 
 姉妹都市提携は、1988年に旧西紀町と旧パレア・エピダウロス村が取り交わしたのだそう。
 パレア・エピダウロス村は、1,700人程の小さな集落だから、統合等で担当する部署もなくなったのかも、、 

Παλαιά Επίδαυρος Αργολίδας - Βικιπαίδεια
posted by kyotakaba at 13:35| Comment(0) | ギリシャのこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年09月21日

エティオピア物語 第九巻 18-2

 Απίστευτο ήταν αυτό που έκαναν : καθώς τα άλογα περνούσαν από πάνω τους, τα έσφαζαν σχίζοντας με τα ξίφη την κοιλιά τους・ και δεν ήταν λίγοι αυτοί που έπεφταν καθώς τα άλογα από τον πόνο αψηφούσαν το χαλινάρι και τίναζαν τους αναβάτες που, έτσι, σαν κούτσουρα ριγμένους καταγής, τους κατάκοβαν κάτω από τους μηρούς οι Βλέμμυες・ γιατί ο κατάφρακτος Πέρσης δεν μπορεί να κινηθεί χωρίς βοήθεια.

 ブレミ人たちがしたことは、信じられない様なことだったのです。馬が彼らの上を通り過ぎる時に、その馬の腹を剣で裂いて、馬を殺したのです。馬は痛みで手綱捌きを無視して、騎手を揺さぶりました。それだから、地面に放り落とされる丸太の様に、落ちる者も少なくなかったのです。そして、ブレミ人たちは、彼らの太腿もから下を切り落としたのです。と言うのも、ペルシャの完全武装の騎士たちは、手助けがなければ動くことが出来なかったからです。
posted by kyotakaba at 12:53| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年09月20日

エティオピア物語 第九巻 18-1

 Τότε οι Βλέμμυες, που ήδη τους είχαν φτάσει και μόνο που δεν τους άγγιζαν οι αιχμές, αίφνης, σαν μ’ ένα σύνθημα, λύγισαν λίγο τα γόνατα και γλίστρησαν κάτω από τ’ άλογα με το ένα γόνατο καταγής και με τη ράχη και το κεφάλι σε τέτοια θέση που λίγο ακόμα και θα καταπατούνταν.

 ブレミ人たちは、もう騎兵の槍の先に届いていました。けれども、ただ、槍の先が彼らに触れることはないなおです。合図があると、突然、膝を少し曲げて、馬の下に潜り込むのです。片膝を地面に付けて、背中と頭は、もう少しで馬に踏み付けられそうな位置に持って行くのです。
posted by kyotakaba at 11:39| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年09月15日

Τα εφτά μικρά στο κυνήγι της κότας 1

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第二十二章「七匹のおちびちゃんの雌鶏狩り」1 

Τα εφτά μικρά στο κυνήγι της κότας Σε δυο μέρες η αλεπού είπε στα μικρά της. ≪ Σήμερα θα σας πάρω σε μια πολιτεία. Να προσέχετε μήπως χαθείτε, γιατί έχει οχτώ σπίτια. Πρώτη φορά θα δείτε τέτοια πρωτεύουσα. Όταν φτάσουμε εκεί, να μην κάθεστε να χαζεύετε στις πλατείες, στα φώτα και στα θέατρα. Θα πάμε ίσια στο κοτέτσι. Το 'χουν ανοιχτό, καθώς πρέπει σε μια μεγάλη πολιτεία. Κι έχει κάτι αρχοντόκοτες, που φαίνεται πως τις έχουν φυλάξει επίτηδες για την καλύτερη αλεπού. Εγώ βέβαια θα 'μαι αυτή. Ίσαμε τώρα κυνηγούσατε το ποντίκι, τον βάτραχο, τον κάβουρα, το πουλί και το σκαθάρι. Ήρθε η ώρα να γυμναστείτε και στις κότες ≫. 
 Λέγοντας αυτά κάθισε στα πίσω της πόδια κι έφερε μπροστά τη μεγάλη μαλλιαρή ουρά της.  

   七匹のおちびちゃんの雌鶏狩り 

 二日後、狐夫人は自分の子供たちにこう言ったのです。「きょうは、みんなをある村に連れて行きましょうね。迷子にならない様に気をつけなさい。八軒のおうちがあるからね。あんな大都会を見るのは、お前たちには初めてだね。着いたらね、座ってしまって、ぽかんと口を開けて、広場やランプや劇場に見惚れては駄目だよ。わたしたちはね、まっすぐに、鶏小屋に行くのよ。鶏小屋は開いているからね。開いているのが、大都会には相応しいんだよ。そこにはね、よく肥えた雌鶏がいるんだよ。良い狐の為に、雌鶏たちはとっておいてあるんだと思えるの。その良い狐と言うのは、このわたしのことだねよね、きっとそうなんだね。今日まで、お前たちは、鼠や蛙や蟹や鳥や甲虫を狩って来たね。さあ、雌鶏狩りを練習する時が来たんだよ。」 
 狐夫人は、後ろ足を下ろして座り、自分の太くて毛深い尻尾を前に持って来て、こう言ったのです。
posted by kyotakaba at 12:04| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする