2017年04月13日

エティオピア物語 第十巻 13-4

 Τέλος, όταν διάβασε ο Υδάσπης για την εγκατάλειψη της Χαρίκλειας και για την αιτία της, ≪ το ήξερα ≫, είπε. ≪ ότι είχα αποχτήσει μιά κόρη・ τότε όμως είχα μάθει ― η ίδια η Περσίννα μου το είπε ― ότι είχε πεθάνει, ενώ τώρα μαθαίνω ότι την άφησαν έκθετη. Ποιός όμως τη βρήκε και την έσωσε και την ανάθρεψε και ποιός την έφερε στην Αίγυπτο όπου και αιχμαλωτίστηκε;

 とうとう、イダスピス王は、ハリクレアが捨てられたことについて、ハリクレアがそうなった理由についてを読んだのです。すると、こう言いました。「私はこのことを知っていた。私が一人娘を得ていたと言うことだ。けれども、私はこう教えられていた。ここに居るこのペルシナがこう言ったのだ。その娘は死んだのだと。今、私は、女王たちは娘を置き去りにしたのだ、と分かった。だが、誰がその娘を見つけたのだ? そして、誰がその娘を救ったのだ? 誰が育てたのだ? そして誰が、この娘をエジプトに連れて来たのだ? そこで、この娘は捕えられたのだけれど。」
posted by kyotakaba at 12:54| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年04月12日

エティオピア物語 第十巻 13-3

 Την πήρε λοιπόν ο Υδάσπης και, αφού παρακάλεσε τους Γυμνοσοφιστές να πλησιάσουν και να τη διαβάσουν μαζί του, άρχισε να διαβάζει κατάπληκτος・ άλλο τόσο κατάπληκτος ήταν και ο Σισιμίθρης・ το πρόσωπό του έδειχνε μύριες μεταπτώσεις ενώ το βλέμμα του πήγαινε συνεχώς από την ταινία στη Χαρίκλεια.

 そうして、イダスピス王は手紙を取ると、裸形の賢者たちに、側に来て、自分と一緒にその手紙を読む様に、頼んだのでした。そして、読み始めて、驚いたのです。一方、シシミシリスもとても驚いていていたのです。シシミシリスの顔は、急な変化を見せました。そしてまた、彼の視線は、ずっと、帯とハリクレアに向けられているのでした。
posted by kyotakaba at 13:04| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年04月11日

エティオピア物語 第十巻 13-2

 Ο ίδιος ο Υδάσπης παρατήρησε την κατάπληξη και την αγωνία που την κατείχε και ≪ γυναίκα ≫, είπε, ≪ τί σου συμβαίνει; τί έπαθες μόλις σου έδειξαν αυτό το γράμμα; ≫ Κι εκείνη ≪ βασιλιά ≫, του απάντησε, ≪ αφέντη μου και άνδρα μου, άλλο τίποτε δεν μπορώ να σου πώ, παρά μόνο πάρε και διάβασε・ η ταινία αυτή θα σου φανερώσει τα πάντα ≫. Του την έδωσε και σώπασε σκυθρωπή.


 イダスピス王、本人は、女王の驚愕と女王の心を占めている煩悶に気付いたのです。そしてこう言ったのです。「妻よ、どうしたのだ? 彼等があの手紙を出して見せただけで、お前は何に苦しんでいるのだ?」 ペルシナ女王は王にこう答えました。「王様、ご主人様、私の夫。他に何もあなたに言うことは出来ません。それをお取りになってお読み下さい、と言うばかりです。その帯が、すべてをあなたに明らかにすることでしょう。」 そして、その帯を王に渡して、陰鬱な顔で、黙ったのです。 


追記、訂正: 
最後の σώπασε σκυθρωπή のところ、 
不機嫌になり、黙ったのです。 
→ 
陰鬱な顔で、黙ったのです。 
posted by kyotakaba at 13:02| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年04月10日

エティオピア物語 第十巻 13-1

 Και λέγοντας αυτά έβγαλε από τη μέση της την ταινία που είχε εκτεθεί μαζί με κείνην, την ξεδίπλωσε και την παρουσίασε στην Περσίννα. Κι εκείνη, αμέσως μόλις την αντίκρισε, έμεινε άναυδη και, για ώρα πολλή, κοίταζε εμβρόντητη μιά την ταινία και μιά την κόρη. Έτρεμε όλη, η καρδιά της πήγαινε να σπάσει και την περίχυνε κρύος ιδρώτας : από τη μιά χαιρόταν που την ξανάβρισκε κι από την άλλη τα είχε χαμένα από το απίστευτο και το απροσδόκητο και φοβόταν τις υποψίες και τη δυσπιστία που θα έδειχνε ο Υδάσπης μετά την αποκάλυψη ή ακόμα και την οργή του και ίσως ίσως την τιμωρία.

τα έχω χαμένα : έχω σαστίσει

 そう言うと、ハリクレアは、お腹から、自分の帯を外したのです。帯は、ハリクレアと一緒に捨てられていたものなのです。それを拡げて、ペルシナ女王に差し出しました。ペルシナ女王はそれを向こうから眺めると、直ぐに、口がきけないままになったのです。そして、かなりの間、驚いた様子で、その帯とその娘を見詰めたのです。ペルシナは、全身が震えました。彼女の心臓は、割れてしまい、冷たい汗が彼女に降り掛かったのです。一方では、娘に再び会えたことを喜んでいたのです。他方では、信じられない、予期していなかったことに、戸惑っているのでした。そして、イダスピス王が、秘密が明かされた後に、見せるだろう疑惑と不信を恐れたのです。さらに、王の怒りとおそらくおそらくあるだろう罰を恐れたのです。
posted by kyotakaba at 14:24| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年04月08日

Τα ανάλεκτα της παλιάς Αθήνας

 『 Τα ανάλεκτα της παλιάς Αθήνας 』 
Θωμάς Σιταράς 
出版社: Ωκεανίδα 2016年出版 

『昔のアテネの語録』 
ソマス・シタラス 

1,900年代のアテネの資料集の様、 

.:BiblioNet : Τα ανάλεκτα της παλιάς Αθήνας / Σιταράς, Θωμάς 

posted by kyotakaba at 15:01| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年04月07日

ギリシャ語コーパス

 右サイドバーに、「ギリシャ語コーパス」を加えた。
posted by kyotakaba at 16:37| Comment(0) | 現代ギリシャ語辞書 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年04月06日

Ένας δάσκαλος στην Κοινότητα

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第二十九章「村の教師」 

Ένας δάσκαλος στην Κοινότητα


 Καλά, του έμαθαν ας πούμε την άλφα. Τον έμαθαν να συλλάβίζει. Μα ύστερα; Κι Φάνης κι ο Δήμος νιώθουν πως δεν θα μπορέσουν να διαβάσουν το παιδί παραπέρα. Πρέπει να το πάρει κάποιος καλύτερος απ' αυτούς. 
 Φτάνοντας στις καλύβες διηγήθηκαν τι είχε γίνει. 
 ≪ Να, ένα τόσο δα μικρό είναι ≫, είπε ο Φάνης. ≪ Και να δείτε πώς τα κοίταζε τα γράμματα, και πώς τα 'παιρνε ≫. 
 Όλα τα παιδιά συγκινήθηκαν μ' αυτή την ιστορία. Θέλουν να έρχεται ο Λάμπρος εκεί, να τον διαβάζει πότε ο ένας πότε άλλος. 
 ≪ Όχι, ένας να τον διαβάζει ≫, είπε ο Αντρέας. 
 Ποιος θα είναι αυτός; Στην στιγμή συλλογίστηκαν ποιος ξέρι τα περισσότερα γράμματα και διάλεξαν τον Δημητράκη. Αυτός θα διαβάσει το βλαχόπουλο. 
 Λοιπόν γίνεται στην κοινότητα και σχολείο.

      村の教師  

 二人が、アルファを言ってラブラスに教えたのは良かったですね。一音、一音、読むことも教えました。でも、それからは? ファニスもディモスも、自分たちは、この子にこれ以上勉強を教えることは出来ない、と思っていたのです。自分たちの中から、もっと良い人を連れて来なければならなかったのです。 
 ファニスとディモスは、小屋に着くと、何が起こったか、話したのです。 
 「ね、とても幼い子なんだよ。その子が文字をじっと見つめている様子を、文字を拾う様子を、見てごらんよ。」と、ファニスは言いました。 
 子供たちは、みんな、その話しにほろりとしました。ラブロスをここに連れて来ようと思ったのです。ここでなら、ある時には、この子、ある時には、他の子が、ラブロスに教えられるのですから。
 アンドレアスがこう言ったのです。「いや、ある一人が、ラブロスに教えよう。」 
 それは誰がいいのか知ら? 直に、子供たちは、誰が一番に文を知っているのかを、じっくり考えたのです。そして、ディミトラキスを選んだのです。彼なら、山羊飼いに教えられるでしょう。 
 こうして、村に学校が出来たのです。 

第二十九章「村の教師」、全。
posted by kyotakaba at 14:05| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年04月05日

エティオピア物語 第十巻 12-4

 Κάθε δίκη, βασιλιά μου, δυό μέγιστες αποδείξεις αναγνωρίζει, τα γραπτά πειστήρια και τις καταθέσεις των μαρτύρων・ και τα δυό θα σού τα παρουσιάσω για να αποδείξω ότι είμαι κόρη σου・ και ως μάρτυρα δεν θα καλέσω τον πρώτο τυχόντα, αλλά τον ίδιο το δικαστή ( γιατί η εγκυρότερη πιστοποίηση των λεγομένων είναι όσα ξέρει ο δικαστής ) και ως γραπτό πειστήριο προσάγω το γράμμα αυτό στο οποίο εκτίθεται η δική μου και η δική σας τύχη ≫.

 「王様。それぞれの裁判は、書かれた証拠と目撃者の証言と言う、二つの大きな証拠を認めるのです。わたしは、そのふたつを、あなたに提出しましょう。わたしがあなたの娘であることを、を明らかにする為にです。目撃者については、最初に偶然会った人を召還したりはしません、そうではなくて、裁判官その人を召還するつもりです。( 私が話したことについて、最も信頼出来る確証は、すべて、裁判官がご存知なのです。 ) 書かれた証拠としては、この手紙を提出します。そこには、わたし自身と、あなたの運命が暴露されているのです。」
posted by kyotakaba at 15:10| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第十巻 12-4 d

Κάθε δίκη, βασιλιά μου, δυό μέγιστες αποδείξεις αναγνωρίζει, τα γραπτά πειστήρια και τις καταθέσεις των μαρτύρων・ και τα δυό θα σού τα παρουσιάσω για να αποδείξω ότι είμαι κόρη σου・ και ως μάρτυρα δεν θα καλέσω τον πρώτο τυχόντα, αλλά τον ίδιο το δικαστή ( γιατί η εγκυρότερη πιστοποίηση των λεγομένων είναι όσα ξέρει ο δικαστής ) και ως γραπτό πειστήριο προσάγω το γράμμα αυτό στο οποίο εκτίθεται η δική μου και η δική σας τύχη ≫.


Google翻訳:
各試験では、私の王は、2つの最大の証明は書かれた証拠や証人の証言を認識し、そして二人はあなた、私はあなたの娘だ証明するために表示されます、と目撃者は彼女が出会う最初の男を呼び出すことはありませんが、裁判官は、同じように証明敗走はこの地雷が露出されている文字と、あなた自身の運命書かれた(のために最も権威の認定はとても裁判官が何であるかを知っています)。」 


私はとても馬鹿だからまるで分からない。
posted by kyotakaba at 14:31| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年04月04日

エティオピア物語 第十巻 12-3

 Πάρε τη λοιπόν από δώ και άς μη διανοηθεί πιά καμιά αναβολή της θυσίας ≫. ≪ Κανείς δεν θα με πάρει ≫, ανέκραξε η Χαρίκλεια, ≪ προτού το διατάξουν οι κριτές・ όσο για σένα, αυτή τη στιγμή υπόκεισαι σε δίκη, δεν είσαι δικαστής. Την ξενοκτονία, βασιλιά μου, ίσως την επιτρέπει ο νόμος, την παιδοκτονία όμως ούτε αυτός ούτε η φύση, πατέρα μου, δεν σου την επιτρέπει・ γιατί ― κι άς το αρνιέσαι ― σήμερα οι θεοί θα σε αναδείξουν πατέρα μου.
 「それでは、この娘をここから連れ去れ。生贄の延期がこれ以上にあると、この娘に考えさせるな。」 すると、ハリクレアは声を張り上げました。「裁判官たちが命じる前に、わたしを連れ去るのは、どなたでも、仕兼ねるでしょう。王様については、今この瞬間、裁判の席に座っているのです。あなたは、裁判官ではないのです。王様、法は、たぶん、外国人殺しは許すのでしょうね。けれども、お父様、法も、自然も、子殺しは、あなたに許しはしないのです。あなたは、それを否定されていますけれど、今日、神々は、あなたをわたしの父と指名するのだからです。」
posted by kyotakaba at 13:18| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年04月03日

エティオピア物語 第十巻 12-2

 Τότε πλέον ο βασιλιάς έδειξε όχι μόνο να αδιαφορεί για τα λεγόμενα, αλλά και να αγανακτεί・ και θεωρώντας το πράγμα χλεύη και προσβολή, ≪ Ώ Σισιμίθρη και όλοι οι άλλοι ≫, είπε, ≪ βλέπετε που οδηγεί η ανεξικακία; Πέστε μου, δεν είναι ολωσδιόλου τρελή αυτή η κόρη που, με παράτολμα ψέματα, επιχειρεί να σώσει τη ζωή της εμφανίζοντας επί σκηνής και εκ του μη όντας σαν από μηχανής την κόρη μου, εμένα που ποτέ, όπως ξέρετε, δεν ευτύχησα να γίνω πατέρας και μόνο μιά φορά απόχτησα μιά κόρη και, την ίδια στιγμή που έμαθα τη γέννηση, έμαθα και το χαμό της;
εκ του μη όντας : από το τίποτα, χωρίς να υπάρχει τίποτε

 すると、王は、話されたことに関心がないと言うだけでなくて、それ以上に、ひどく立腹していることを伺わせたのです。起こっていることは、 愚弄と異議申し立てだと考えたからです。こう言いました。「シシミシリス様、それに、他の方々。寛大さが何を導いたか、ご覧になりましたか? この娘は、どこも狂ってはいないのです。そう言って下さい。この娘は、途方もない嘘を言って、自分の命を救おうとしているのです。それで、舞台の上に、在りもしない私の娘を、まるで機械仕掛けの神の様に、登場させたのです。皆様もご存知の様に、私は、父になる幸運には恵まれなかったのです。一度だけ、娘を得ました。けれども、誕生を知った、その瞬間に、その娘の死去を知ったのです。」 

王の台詞は、疑問文になっているけれど、ただ、同意を求めている様に思うので、上の様に訳しました。
posted by kyotakaba at 15:39| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第十巻 12-2

 私は、まるで、分からない。 

Τότε πλέον ο βασιλιάς έδειξε όχι μόνο να αδιαφορεί για τα λεγόμενα, αλλά και να αγανακτεί・ και θεωρώντας το πράγμα χλεύη και προσβολή, ≪ Ώ Σισιμίθρη και όλοι οι άλλοι ≫, είπε, ≪ βλέπετε που οδηγεί η ανεξικακία; Πέστε μου, δεν είναι ολωσδιόλου τρελή αυτή η κόρη που, με παράτολμα ψέματα, επιχειρεί να σώσει τη ζωή της εμφανίζοντας επί σκηνής και εκ του μη όντας σαν από μηχανής την κόρη μου, εμένα που ποτέ, όπως ξέρετε, δεν ευτύχησα να γίνω πατέρας και μόνο μιά φορά απόχτησα μιά κόρη και, την ίδια στιγμή που έμαθα τη γέννηση, έμαθα και το χαμό της;  

Google翻訳 
そして、今、王は言葉に無関心でなく、憤慨していないだけを示したとの事の冷笑と侮辱を考慮すると、「ああ、そうでないSisimithriの誰もが、」彼はあなたがそれは忍耐をリードしてご覧ください」と言いましたか?無謀に嘘をついたことで、あなたが知っているように父親になるには十分に幸運ではない、ステージ上で、これまでmachinaの娘として自分自身をされていない中での表示の命を救おうと、この娘は完全に狂っていない、教えてくださいと一度だけ私たちは娘を持って、私は出産のことを学んだと同時に、私は損失を学んだと? 

Worldlingo 翻訳 
それから既に王は彼だけ前述、しかしまたaganakteiにindeferentであることを示した・ そして事contumelyおよび違反を考えると、「O Sisimithriは、anexikakiaを導くことを他のすべての」 「見るか。 知っているように私達をない私が、olosdioloy異常、敢えてすることが場面でそして機械からのようにないことからうそと、試み示す彼女の生命を私の女の子救うこの女の子、決して、eytychisaが私父に似合わない時間のapochtisaが女の子および、だけ私が生れを学んだ同じ時、私chamoを彼女また学んだemena落ちることを許可すればか。
posted by kyotakaba at 13:46| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年04月01日

Γλυκό Φασόλι

 『 Γλυκό Φασόλι 』。ギリシャ映画ではないのだけれど。日本の河瀬直美監督の作品『あん』。ギリシャでも公開されたので。 
 Γλυκό Φασόλι 、そのままだと、甘いインゲン豆。 

Cine.gr - Τανίες An - Γλυκό Φασόλι - AKA : Sweet Bean 

posted by kyotakaba at 16:48| Comment(0) | ギリシャ映画 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月30日

Τι είδε ο Λάμπρος όταν τελείωσε το μάθημα

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第二十八章「授業が終わったとき、ラブロスが見たものは。」 

Τι είδε ο Λάμπρος όταν τελείωσε το μάθημα Ο Λάμπρος υπάκουσε σαν καλός μαθητής. Μα όταν σήκωσε το κεφάλι του από το χαρτί και κοίταξε γύρω, πήδησε σαν να τον κέντρισαν σφήκες. 
 Τα γίδια είχαν φύγει! Μόλις κατάλαβαν πως ο τσοπάνης είχε τον νου του αλλού, σκόρπισαν στους ψηλούς γκρεμούς. Πολύ λίγα είχαν μείνει κάτω. Τα πιο πολλά προχώρησαν επάνω στον μεγάλο βράχο. Άλλα είχαν χαθεί στις σκισμάδες του, άλλα είχαν σκαρφαλώσει στα κοτρώνια. Πεντ-έξι, τα τρελότερα, τα είδε ο Λάμπρος ανεβασμένα ψηλά στην κορυφή. 
 Στο ηλιοβασίλεμα, καθώς λιγόστευε το φως, φαίνονταν ίσκιοι μαύροι επάνω στον ουρανό, καθώς η μαύρη μελάνη επάνω στο χαρτί. Από κει επάνω ατάραχα κοίταζαν τον Λάμπρο, σαν να του έλεγαν : ≪ Τι καλά που κάνεις να διαβάζεις την άλφα! ≫
 Τότε ο τσοπάνης άρχισε τρελό τρέξιμο, σφύριγμα και πετροβόλημα.
   授業が終わったとき、ラブロスが見たものは  


 ラブロスは、優等生の様に、素直に聞きました。でも、冊子から頭を上げて辺りを見ると、胡蜂に刺された様に、飛び上がったのです。 
 山羊たちは、行ってしまってました! 山羊たちは、山羊飼いが他のことに心を奪われていると分かると直ぐに、高い崖の上で、てんでんに散って行ったのです。ほんの僅かの山羊が、下に残っていました。ほとんどの山羊は、大きな岩の上に、行っていたのです。あるものは、岩の割れ目に隠れていました。あるものは、離れ岩によじ登っていました。五六頭、ひどく夢中になった山羊が、頂上の高みへ登っているのを、ラブロスは見たのです。 
 日没でした。光りが少なくなるに従って、空の高い所は、黒い影の様になります。まるで、冊子の上の黒いインクの様でした。上の方から、山羊たちは、落着いて、ラブロスを眺めていました。まるで、こう言っている様でしたよ。「アルファが読めて、よかったねえ!」 
 そうして、山羊飼いは、猛然と走り始めたのです。口笛を吹きました、石を投げました。  「授業が終わったとき、ラブロスが見たものは。」全。
posted by kyotakaba at 14:37| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第十巻 12-1

 Κι επειδή εκείνος απόρησε και είπα ότι λέει ψέματα, ≪ για τα μικρότερα ≫, του είπε, ≪ απορείς, ενώ τα μεγαλύτερα είναι άλλα・ γιατί δεν είμαι μόνο εντόπια αλλά και έχω την πρώτη και πιό στενή συγγένεια με το βασιλικό γένος ≫. Και επειδή και πάλι ο Υδάσπης είπε περιφρονητικά ότι αυτά είναι ανοησίες, ≪ πάψε ≫, του είπε, ≪ πατέρα μου, να εξευτελίζεις τη θυγατέρα σου ≫.

 王は、当惑して、この娘は嘘を言っている、と言ったのです。すると、ハリクレアは王にこう言ったのです。「まだ些細なことに、あなたは戸惑っておられます。でも、より重要なことが、別にあるのです。わたしは、ただ、地元の人間と言うだけではないのです。わたしは、王の一族と一番のとても緊密な関係があるのです。」 すると、イダスピス王は、再び、軽蔑した口調で、馬鹿馬鹿しいと言いました。そうすると、ハリクレアは、王にこう言ったのです。「お父様、あなたの娘を辱めるのは、止して下さい。」
posted by kyotakaba at 12:56| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月29日

エティオピア物語 第十巻 11-3

 Και υψώνοντας τα χέρια πρός τον ουρανό, φώναξε δυνατά για να ακουστεί από όλους ≪ Ήλιε ≫, λέγοντας, ≪ γενάρχη των προγόνων μου, και οι άλλοι θεοί και δαίμονες που ηγεμονεύετε στο γένος μας, άς είστε μάρτυρες ότι κανένα ψέμα δεν θα πώ και βοηθοί μου στην προκείμενη κρίση. Και αρχίζω την υποστήριξη του δίκιου μου ως εξής : ξένοι, βασιλιά μου, ή και ντόπιοι ορίζει ο νόμος να θυσιάζονται; ≫ Κι όταν εκείνος αποκρίθηκε ≪ ξένοι ≫, ≪ τότε ≫, του είπε, ≪ είναι καιρός να βρείς άλλους για τη θυσία・ γιατί θα διαπιστώσεις ότι εγώ κατάγομαι από εδώ και είμαι εντόπια ≫.
 両手を空に向けて高く上げて、誰もに聞こえる様に、力強く「太陽よ」と叫んだのです。そして、こう言いました。「わたしの祖先の始祖よ、そして、他の神々とわたしたち一族を支配する幽鬼たち、あなた方は、わたしがどんな嘘も言わないことの、証言者になって下さい、それに、これから起こる危機での、わたしの救い主になって下さい。では、これから、わたし自身の弁護を始めます。王様、法は、生贄になるのを、外国人に決めているのですか? それとも、地元人なのですか?」 イダスピス王が「外国人だ。」と答えると、ハリクレアは王にこう言ったのです。「では、今は、生贄に他の人を王様が探される時です。わたしはここの出身で、地元人だと言うことを、王様はお分かりになるでしょうから。」
posted by kyotakaba at 14:11| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月28日

エティオピア物語 第十巻 11-2

 Το πρόσωπό του δεν το θυμόταν ― ήταν παιδί επτά ετών όταν τον αποχωρίστηκε ―, αλλά καταχάρηκε ακούγοντας το όνομα με την ελπίδα ότι θα τον έχει συνεργό στην αναγνώριση.

 ハリクレアは、シシミシリスの顔は覚えていませんでした。― シシミシリスと別れた時には、七歳の子供だったのです。― けれども、その名前を聞くと、とても嬉しく感じたのです。自分の認定にシシミシリスも共に関わらせることが出来るだろう、と言う希望を抱いたからなのです。
posted by kyotakaba at 14:04| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月27日

エティオピア物語 第十巻 11-1

 Η δε Χαρίκλεια, που ούτως η άλλως ήταν χαρούμενη για την αναμενόμενη απολύτρωση από τα δεινά της, χάρηκε ακόμα πιό πολύ σαν άκουσε το όνομα του Σισιμίυρη・ γιατί αυτός ήταν που αρχικά τη βρήκε έκθετη και την παρέδωσε στον Χαρικλή δέκα χρόνια πρίν, όταν είχε σταλεί στούς Καταδούπους ως πρέσβης πρός τον Οροονδάτη για την υπόθεση των μεταλλείων των σμαραγδιών ― τότε μεν ως ένας από τους Γυμνοσοφιστές και τώρα έχοντας αναδειχθεί πρόεδρός τους.

 一方、ハリクレアは、兎にも角にも、待ちに待った苦難からの解放に喜んでいたのですが、シシミシリスの名前を聞いて、もっと喜んだのです。彼こそが、元々、捨て子だったハリクレアを見つけたのです。そして、十年前、エメラルドの鉱山のことで大使としてオロンダティスに会う為にカタドウポスに送られた時に、彼女をハリクリスに引き渡したのでした。その時には、シシミシリスは裸形の賢者の一人だったのです。今では、賢者たちの議長に選び出されていたのです。
posted by kyotakaba at 14:32| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月24日

Ένα σχολείο εκεί που δεν το περίμενε κανένας 3

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第二十七章「そこには学校がある。誰も思ってもなかった、学校。」3 

 
 ≪ Τούτο είναι το μικρό άλφα. Τούτο είναι το βήτα... Τούτο είναι το έψιλον... δδδ ... μμμμμμμ... δε... ο... με... θα... σου ≫. 
 Έτσι έγινε το πρώτο μάθημα. Ο Λάμπρος κοίταζε να τ' αρπάξει όλα τα γράμματα εκείνη την ώρα. 
 Όχι λοιπόν, δεν ήταν αγρίμι. Αν φάνηκε έτσι την πρώτη φορά στην καλύβα, ήταν από τη στενοχώρια του, που είδε παιδιά του σχολείου. Μήνες τώρα έχει τα γράμματα κρυφό καημό. Άκουσε πως πολλοί πιάνουν μια φυλλάδα και τη διαβάζουν από πάνω ως κάτω νερό και πως άλλοι μπορούν και μετρούν ως τα χίλια. 
 Να 'ξερε κι αυτός να μετρήσει τα γίδια του! Λέει στην τύχη πως είναι καμιά διακοσαριά, μα δεν το ξέρει. Να γιατί βλέποντας τα παιδιά πρώτη φορά ντράπηκε. Να 'ξερε να βουτήξει στο μελάνι και να βάλει τ' όνομά του, έτσι σαν τον παππούλι του τον Γεροθανάση. 
 Τι είναι αυτός τι είναι εκείνα; Τούτος δεν ξέρει άλλο από τα γίδια και τον σουγιά του, ενώ εκείνα μπορούν να βάλουν όλα τα γράμματα στη γραμμή, να τα εξηγήσουν και να πούνε και τον Απόστολο. Να τον μάθαιναν και τον Λάμπρο! Να η ώρα. Αν τα μάθει, τα 'μαθε. Τώρα, τούτο το βράδυ. 
 ≪ Φτάνει γι' απόψε, Λάμπρο ≫, του λέει ο Φάνης. ≪ Δεν μαθαίνονται όλα μαζί. Τώρα να διαβάσεις το χαρτί μοναχός σου κι αύριο πάλι θα δούμε τι έμαθες ≫.   

 「これは、小文字のアルファ。これは、ベータ。…、これは、エプシロン…、ディディディ…、ムムムムムム…、デ…、オ…、メ…、サ・スウ。」 
 最初の授業になったのです。ラブロスは、その一時間で、すべての文字を覚えようと見詰めていたのです。 
 それですから、ラブロスは、はにかみ屋ではなかったのです。小屋で最初に会ったときは、学校に通う子供たちを見て、狼狽していたからなのです。この何ヶ月間、文字は、ラブロスの密かな望みになっていたのです。多くの人が小冊子が分かり、水の様に上から下まで読んでいると聞いたのです。それに、他の人たちは、千まで数えられると聞いたのです。 
 ほら、でも、ラブロスは、山羊を数えるのを知ってましたよ! 当てずっぽうで、二百とか何とか言うのです。でも、ラブロスは、それが分かってないのです。最初に、子供たちに会った時は、恥ずかしかったから、そう言ったのです。おじいさんのゲロサナシスの様に、インクを浸す事、名前を書く事を知っていればなあ、と思ったのです。 
 それは何で、あれは何なのでしょう? ラブロスは、山羊と自分のナイフのこと以外は、知らないのです。一方、学校に通うこの子たちは、すべての文字を行の上に置く事が出来るし、説明することが出来るし、『使徒行伝』と言えるのです。二人が、ラブロスに教えてくれたら! それならいいのに。さあ、今ですよ。ラブロスは、学ぶことが出来れば、学んでいたでしょう。今なのです、この夕方なのです。 
 ファニスは、「今晩は、もう十分だよ、ラブロス。ずっと一緒に勉強はできないよ。今度は、君がひとりで文章を読むんだ。それで、明日、僕たちは、君が何を覚えたかを見ようね。」と言いました。 
 


第二十七章「そこには学校がある。誰も思ってもなかった、学校。」 、終り。 

posted by kyotakaba at 14:55| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月23日

エティオピア物語 第十巻 10-4

 ≪ Αλλά ο νόμος ≫, είπε ο Υδάσπης, ≪ σας ορίζει κριτές σε δίκες των βασιλέων με τους εντοπίους, όχι με τους ξένους ≫. Και ο Σισιμίθρης ≪ για τους συνετούς ≫, είπε ≪ η δικαιοσύνη δεν στηρίζει το κύρος της στα πρόσωπα, αλλά στο χαρακτήρα των διαδίκων ≫. ≪ Είναι φανερό ≫, είπε ο Υδάσπης, ≪ ότι δεν θα πεί τίποτε σημαντικό : όπως συμβαίνει με όλους όσοι βρίσκονται στην τελευταία τους ώρα, θα πεί μάταια ψέματα για να κερδίσει καιρό. Άς μιλήσει όμως, αφού το θέλει ο Σισιμίθρης ≫.

 イダスピス王は言いました。「しかし、法は、地元の人々と王たちとの裁判に於いて、貴方樣方を裁定者と決めているのであって、異国の人々との裁判に於いてではないでしょう。」 すると、シシミシリスが言いました。「慎重な裁判なのですから、公正さは、その権威を、訴訟当事者の顔を基にしているのではありません、当事者たちの性格に基づいているのです。」 イダスピス王が言いました。「この娘が、意味あることを言わないだろう事は、明白だ。最後の時にいる誰にも起こる事と同じ様に、この娘も、時間を稼ぐ為に、用も無い嘘を言うのだろう。けれども、シシミシリスが望むのだから、言わせてみよう。」
posted by kyotakaba at 14:05| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月22日

エティオピア物語 第十巻 10-3

 Και ο Σισμίθρης ≪ αυτά ≫, είπε, ≪ θα μας τα φανερώσει η ίδια ≫. ≪ Μήπως όμως ≫, ρώτησε ο Υδάσπης, ≪ άν γίνει δίκη ανάμεσα σε μένα, το βασιλιά, και την αιχμάλωτη, φανέι το πράγμα προσβολή μάλλον παρά δίκη; ≫ ≪ Η δικαιοσύνη ≫, απάντησε ο Σισιμίθρης, ≪ δεν λογαριάζει ποιός υπερέχει κοινωνικά・ στις δίκες ένας μόνο βασιλεύει : εκείνος που υπερέχει στις αποδείξεις ≫.

 すると、シシミシリスはこう言いました。「この娘、この娘そのものが、私たちに、それらのことを明かすでしょう。」 イダスピス王は尋ねました。「もし、王であるこの私と、捕虜の女との間に裁判があるとすれば、その出来事は、裁判と言うよりも、むしろ、異議申し立ての様に思えるのだが。」 「公正さと言うものは、どちらが社会的に上位かと言うことは斟酌しません。裁判に於いては、証拠に於いて勝れている者だけが、王位に就くのです。」とシシミシリスは答えました。
posted by kyotakaba at 13:56| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月21日

エティオピア物語 第十巻 10-2

 Στόν αγώνα μου για τη ζωή δεχτείτε να γίνετε κριτές・ γιατί θα μάθετε ότι ούτε δυνατό είναι ούτε δίκαιο να θυσιαστώ στους θεούς ≫. Κι εκείνοι δέχτηκαν με ευχαρίστηση την παράκληση και ≪ βασιλιά ≫, είπαν, ≪ ακούς την πρόκληση και την πρόταση της ξένης; ≫ Γέλασε τότε ο Υδάσπης και ≪ ποιά δίκη ≫, είπε, ≪ και για ποιό ζήτημα ανάμεσα σε μένα και σε κείνην; Ποιά πρόφαση ή ποιό δικαίωμα επικαλείται; ≫

 「わたしの人生の戦いの、判定者になる事をお引き受けになるのです。わたしが神々の生贄になる事は、ありそうもないし、正当でもない事を、賢者樣方は分かっていらっしゃる筈だからです。」 すると、賢者たちは、その依頼を喜んで引き受けました。そしてこう言ったのです。「王様、今の異国の女性の依頼をお聞きになりましたか?」 すると、イダスピス王は笑って、こう言いました。「どんな裁判なのですか? 私とこの娘の間にどんな問題があって、裁判なのですか? どんな口実、あるいは権利が、裁判の理由になるのですか?」
posted by kyotakaba at 13:51| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月20日

エティオピア物語 第十巻 10-1

 Και με τα λόγια αυτά σηκώθηκε μαζί με τους άλλους παρέδρους και ετοιμάστηκε να αποχωρήσει. Αλλά εκείνη τη στιγμή η Χαρίκλεια πήδηξε κάτω από την εσχάρα, κι έτρεξε να προσπέσει στα γόνατα του Σισμίθρη, ενώ οι υπηρέτες προσπαθούσαν να τη σταματήσουν νομίζοντας ότι με την ικεσία ήθελε να γλιτώσει τη ζωή της, και ≪ πάνσοφοι ≫, είπε, ≪ περιμένετε λίγο : πρόκειται να γίνει δίκη και κρίση ανάμεσα σε μένα και τους βασιλείς και έχω μάθει ότι μόνο εσείς μπορείτε να δικάζετε τόσο σπουδαίους διαδίκους.
 そう言うと、シシミシリスは、隣りに座っていた者たちと一緒に、立ち上がって、今にも、退出しようとしたのです。けれども、その瞬間、ハリクレアが、格子から下に飛び降りて、走り寄って、シシミシリスの膝に取り縋ったのです。その時、召使たちは、ハリクレアを制止しようとしました。召使たちは、ハリクレアが、嘆願して、自分の命を救ってもらおうとしているのだ、と考えていたからです。けれども、ハリクレアは、こう言ったのです。「全智の賢者樣方、少しお待ち下さいませ。これから、わたしと王樣方の間で、評定と裁決が行われる筈です。貴方樣方だけが、この様な高貴な当事者を裁くことが出来るのだと、わたしは、知っております。」
posted by kyotakaba at 12:53| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月17日

エティオピア物語 第十巻 9-7

 Όσο για σένα, μπορείς να μείνεις ( υπάρχουν περιπτώσεις που ένας βασιλιάς είναι υποχρεωμένος ακόμα και στην άκριτη ορμή του πλήθους να υποκύπτει ) και να τελέσεις τη θυσία αυτή που είναι μεν ανόσια αλλά και καταναγκαστική λόγω του πατροπαράδοτου αίθιοπικού εθίμου・ κατόπιν θα σου χρειαστούν καθαρμοί, αλλά ίσως και να μη σου χρειαστούν・ γιατί δεν νομίζω ότι θα τελεστεί αυτή η θυσία : διάφορα θεϊκά σημεία το μαρτυρούν και το φώς που περιχύνει τους ξένους αποκαλύπτει ότι κάποιος θεός τους προστατεύει ≫.

 「貴方については、残られても構いません。( 王であっても、大衆の無分別な怒りに屈する他にない、と言うこともありますから。 ) そして、この生贄の儀式を行われても構いません。それは、確かに、邪悪な儀式ですけれど、伝統的なエティオピアの慣習を理由にして、強いられたものなのですから。その後で、幾つもの浄めが貴方には必要になるでしょう。けれども、恐らくは、浄めは貴方には必要ないでしょうね。何故ならばです、私は、この生贄の儀式が実行されるとは、思っていないからです。様々の神からの印がそれを証明しているのです。この外国人たちに浴びせかかっている光りは、神の何方かが、この二人を守っていると言うことを、明らかにしているのです。」   

posted by kyotakaba at 15:03| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月16日

エティオピア物語 第十巻 9-6

 Και απευθυνόμενος πρός τους Γυμνοσοφιστές, ≪ ώ πάνσοφοι ≫, είπε, ≪ όλα είναι έτοιμα, γιατί δεν αρχίζετε την τελετή; ≫ Και ο Σισμίθρης ≪ Μή γένοιτο ! ≫, του αποκρίθηκε ελληνικά για να μην καταλαβαίνει το πλήθος, ≪ αρκετά μιάνθηκε ώς τώρα η όραση και η ακοή μας・ είναι καιρός να επιστρέψουμε στο ναό : μιά θυσία τόσο άνομη σαν αυτή όπου θανατώνονται άνθρωποι εμείς ούτε την επιδοκιμάζουμε ούτε νομίζουμε ότι αρμόζει στα θειά ( μακάρι να είχαν απαγορευθεί και των άλλων ζώων οι θυσίες )・ οι προσευχές και τα αρώματα είναι κατά τη γνώμη μας αρκετές.
μὴ γένοιτο : God forbid
γένοιτο : εἰμί のοὗτοι , αόριστος β'

 そして、王は、裸形の賢者たちに伺いを立てて、こう言ったのです。「ああ、全智の賢者樣方に伺います。準備はすべて整っています。どうして、儀式をお始めにならないのですか?」 すると、シシミシリスが、王にギリシャ語で答えました。それは、大衆が分からない様にするためでした。「神がお許しになりません! 今まで、私たちの視力と聴力は、もう汚されてしまいました。神殿に帰る時間です。殺される人々の中の一人である、彼女は、あまりに規定に合っていません。ですから、私たちは、彼女が生贄であることに賛同も出来ませんし、彼女が女神たちへの生贄に相応しいとも思いません。( 他の動物たちの生贄が禁止されていれば良かったのですが。 ) 私たちの考えでは、祈りと薫りは、大変結構でした。」
posted by kyotakaba at 14:32| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月15日

エティオピア物語 第十巻 9-5

 Πολύς κόσμος λυπήθηκε που μιά τετοια κόρη ήταν προορισμένη για θυσία και, μολονότι φοβούνταν την οργή της θεάς, θα χαίρονταν πολύ άν ένα θαύμα την έσωζε. Περισσότερο όμως απ’ όλους λυπόταν η Περσίννα που δεν άντεξε να μην πεί στον Υδάσπη : ≪ Άχ την άμοιρη, την κακότυχη κόρη που τόσο πολύ και σε τόσο ακατάλληλη στιγμή καμαρώνει για την αρετή της και, αντί για επαίνους πολλούς, πρόκειται να λάβει το θάνατο. Πές μου όμως, άντρα μου, δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι; ≫ Κι εκείνος ≪ άδικα ≫, είπε, ≪ με στενοχωρείς συμπονώντας την κόρη που δεν γίνεται να σωθεί・ εξαρχής, ως φαίνεται, λόγω της εξαιρετικής φύσης της, ήταν προορισμένη να προσφερθεί στους θεούς ≫.

 民衆の多くは、この娘が前もって生贄に樹待っていたことを残念に思ったのです。神の怒りが恐いのですけれど、もしある奇跡が彼女を助けたのなら、大喜びしそうなのでした。けれども、他の誰よりも、ペルシナ女王が、一番に、悲しく思っていたのです。女王は、イダスピス王に、こう言わずにはいられませんでした。「ああ、自分の徳をとても誇っている、でも、それも、あまりに適当でない時になのですが、この不幸な悪い運命を持つ娘は、多くの賞讃の代わりに、死が捉えることになっているのですね。でも、貴方様、私の夫、わたしに教えて下さい、この娘は、何か他のものになることはないのでしょうか?」 すると、王はこう言いました。「その娘に同情して、私を苦しめるのは、道理に合っていない。その娘は、助かることはないのだ。初めから、その卓越した本性で、神々への生贄に決まるだろうとは、分かっていたのだ。」
posted by kyotakaba at 13:45| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月14日

エティオピア物語 第十巻 9-4

 Θάμβος κυρίεψε τότε τους πάντες και μιά βοή αντήχησε, συγκεχυμένη βέβαια και άναρθρη, αλλά δηλωτική της μεγάλης κατάπληξης : όλα σε κείνην κινούσαν το θαυμασμό και περισσότερο το ότι μιά τέτοια θεϊκή ομορφιά πάνω στην άνθησή της είχε παραμείνει ανέγγιχτη και η σωφροσύνη τη στόλιζε πιό πολύ κι από το κάλλος το ίδιο.

 と、その時、全員を眩惑が捉えたのです。そして、唸る様などよめきが鳴り響いたのです。それは、混乱したなんと言っているのか分からない様などよめきでした。けれども、そのどよめきが、大きな驚きのためだと言うことははっきりしていたのです。ハリクレアに起こっていることのすべてが、人々に感歎を覚えさせました。そして何よりも、ハリクレアの花の盛りにある美しさが、全く損なわれないままであること、その上に、慎み深さがハリクレアを飾っているので、「美」そのものよりも、ハリクレアの方がさらにずっと美しいと言うことが、驚嘆を覚えさせていたのです。
posted by kyotakaba at 16:27| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月13日

エティオピア物語 第十巻 9-3

 Κι εκείνη ≪ έφτασε η στιγμή του αγώνα ≫, είπε, ≪ τώρα παίζεται η τύχη μας ≫・ και, χωρίς να περιμένει την προσταγή των φρουρών, φόρεσε τον χρυσοΰφαντο και ολοκέντητο με ακτίνες χιτώνα των Δελφών που είχε φέρει μαζί της μέσα σ’ ένα σάκο, έλυσε τα μαλλιά της και, σαν κυριευμένη από ιερή μανία, όρμησε πρός την εσχάρα, βρέθηκε πάνω μ’ ένα πήδημα και στάθηκε εκεί ώρα πολλή απαράβλαπτη με τη λαμπρή στολή της, αστράφτοντας πιό πολύ παρά ποτέ από ομορφιά, περίβλεπτη σαν σε ψηλό βάθρο και όμοια περισσότερο με άγαλμα θεάς παρά με θνητή γυναίκα.
 すると、ハリクレアは、こう言ったのです。「戦いの時が来たのです。運命は、わたしたちを弄んでいるのです。」 そうして、見張り兵の指図も待たずに、金糸で織られた、全体に刺繍のある、デルフィのキトンを太陽の光りと共に、身に付けたのです。キトンは、ハリクレアが自分の袋に入れて、一緒に持って来ていたのでした。そして髪を解きました。まるで、神聖な狂乱に捉われた様な様子でした。そして、格子の前に躍り出たのです。一回の跳躍で格子の上に上がりました。そうして、少しも傷付くことのない、光り輝く衣装を着て、長い時間、そこに立っていたのです。そうして、その美しさが元になり、これまで見たこともない程に、とても強く、閃光を放ったのです。ハリクレアは、まるで、高い台座にあるかの様に、何所からでも見えたのです。そして、死すべき人間の女ではなく、神の像にある様な、最高の美しさだったのです。」 
posted by kyotakaba at 15:19| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月09日

Ένα σχολείο εκεί που δεν το περίμενε κανένας 2

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第二十七章「そこには学校がある。誰も思ってもなかった、学校。」2 

 ≪ Τώρα κιόλας ≫, είπε ο Λάμπρος. 
 ≪ Τώρα δα; Μα δεν έχουμε βιβλίο ≫. 
 ≪ Έχω 'γώ ≫. 
 Και βάζοντας τα δάχτυλα στο σελάχι του, τράβηξε από μέσα ένα φύλλο χαρτί με τυπωμένα γράμματα μαύρα και κόκκινα. 
 Ήταν ένα φύλλο από τα ιερά βιβλία της εκκλησίας. 
 ≪ Ιλάσθητί μου των αμαρτιών... ≫ διάβασε ο Δήμος. Το φύλλο είχε και σταλάματα κεριών από εσπερινό ή αγρυπνία. Ποιος ξέρει που το είχε βρει ο Λάμπρος και το μάζεψε. Απ' αυτό κοίταζε ο καημένος να μάθει γράμματα, μοναχός του! 
 Τάχα πόσοι παλιοί παππούληδες και προσπάπποι μας δεν έμαθαν να διαβάζουν από τον Απόστολο; 
 ≪ Να το άλφα! ≫ είπε ο Λάμπρος κι έδειξε με το δάχτυλό του στο φύλλο ένα άλφα κεφαλαίο. 
 ≪ Α, μπράβο! Τώρα να μας δείξεις και το βήτα ≫. 
 ≪ Αμ, αν ήξερα το βήτα! ≫ είπε ο Λάμπρος. 
 Τότε του είπαν να καθίσει και να βλέπει τι του δείχνουν στο χαρτί, κι ό,τι λένε να το λέει κι αυτός. Ο Λάμπρος, φράπ! Κάθισε σταυροπόδι με μοναδική ευκολία. Εκεί άρχισε το μάθημα.   


 「今にでも、」とラブロスは言いました。 
 「今の今? でも、ぼくたち、本を持ってないよ。」 
 「もってるよ、ぼくは。」 
 こう言って、ラブロスは、小さな革袋に指を入れました。そして、中から、黒と赤で文字が印刷された一枚の紙を引き出したのです。 
 それは、教会の聖書の一頁だったのですよ。 
 ディモスはそれを読みました。「罪に塗れた私にご慈悲を下さい…」 頁には、宵か終夜のお祈りの時に滴り落ちた蝋燭の粒がたくさんついていました。ラブロスがそれをどこで見つけて、どこで拾ったかを、誰が知っているでしょう。この一枚の頁から、可哀想なラブロスは、たったひとりで、文字を学ぼうと、じっと見詰めているのです! 
 いったい、何人の私たちのおじいさんやひいおじいさんが、使徒行伝で読むことを覚えられなかったでしょうか? 
 「ほら、アルファだ。」とラブロスは言って、一つの大文字のアルファを指で差しました。 
 「ええ、素晴らしい! では、ビータを差して見せて。」 
 「ああ、ぼくが、ビータを知ってたらなあ。」、ラブロスはそう言ったのです。 
 そうすると、二人は、ラブロスに座る様に言ったのです。そうして、自分たちが指すものを見て、自分たちが言うことを、彼が言う様に、と言ったのです。ラブロスは、ペタンと、座りました。独特な足の組み方です。でも、簡単に組んだのです。そうして、授業が始まったのです。
posted by kyotakaba at 15:41| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第十巻 9-2

 Αλλά, πολυαγαπημένη μου, γιατί δεν τους λές ποιά είσαι; Τί άλλο περιμένες; Μήπως να μας κόψουν το κεφάλι; Μίλησε, σε ικετεύω, πές τους ποιά είσαι. Ίσως μετά την αναγνώριση θα σώσεις και μένα άν μεσολαβήσεις・ αλλά κι άν δεν γίνει αυτό, εσύ οπωσδήποτε θα γλιτώσεις・ μου φτάνει αυτό να μάθω κι άς πεθάνω ≫.

 「でも、私の最愛の君、どうして、この人たちに、自分は何者かを言わないのですか? 何か、他のことを待っているのですか? この人たちが、私たちの首を刎ねてしまうのを待っているの? 話して下さい、お願いするから、この人たちに、君が何者かを話して下さい。君が何者かが分かったら、直ぐに、君は、間に入ることが出来れば、きっと私を助けてくれるでしょう。もしそうならなくても、君自身は、どうであっても、助かるでしょう。私が死んでしまうにしても、君が助かることが分かっていれば、私には満足なことです。」
posted by kyotakaba at 13:48| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月08日

エティオピア物語 第十巻 9-1

 Ανέβηκε και ο Θεαγένης και αποδείχθηκε παρθένος・ όλοι έμειναν έκθαμβοι με το παράστημα και με την ομορφιά του και απόρησαν πώς ένας τόσο ωραίος άνδρας ήταν απείραχτος από τα ερωτικά. Κι αμέσως άρχισαν να τον ετοιμάζουν για τη θυσία στον Ήλιο. Κι εκείνος, σκύβοντας στ’ αυτί της Χαρίκλειας, ≪ ωραία ≫, της είπε, ≪ ανταμείβουν οι Αιθίοπες την αγνότητα・ θυσία και σφαγή είναι τα έπαθλα της παρθενίας.

 テアゲニスが上がりました。そして、純潔であることを証したのです。誰もが、彼の容姿と美しさに驚いていたのです。そして、このような美しい男性が数々の恋に染められていないと言うことが信じられず戸惑ったのです。そして、直ぐに、太陽神への生贄にするのに、テアゲニスに支度をし始めました。テアゲニスは、ハリクレアの耳に身を屈めてこう言いました。「分かったよ、エティオピア人たちは、清純さに報いるんだよ。生贄と殺戮は、貞節の褒美なのだね。」
posted by kyotakaba at 13:45| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月07日

エティオピア物語 第十巻 8-2

 Ανέβηκαν εκείνοι και όλων κάηκαν τα πέλματα, ενώ μερικοί δεν άντεξαν ούτε την πρώτη σύντομη επαφή. Η εσχάρα είναι πλεγμένη με χρυσές λάμες και έχει την ιδιότητα να κατακαίει κάθε μη καθαρόν ή και άλλως επίορκο άνθρωπο, ενώ όποιος είναι αγνός δεν παθαίνει τίποτε σαν ανεβαίνει επάνω της. Αυτούς λοιπόν ― εκτός από δυό - τρείς κοπέλες που στη δοκιμασία αποδείχτηκαν παρθένες ― τους ξεχώρισαν για να τους θυσιάσουν στον Διόνυσο και σε άλλους θεούς.

 捕虜たちは、上がりました。すると、全員が、足の裏を焼いたのです。何人かは、最初に少し当たっただけでも、、我慢出来ませんでした。格子は、金の薄い板で編まれていました。清純でない、あるいは、偽証している人間を焼き尽すと言う、特性があったのです。一方、無垢な人は、その上に上っても、まったく苦しまされることがなかったのです。そうして、この試験で処女が証明された二人か三人の少女を除いて、清純でない者たちが選び出されたのです。これらの人たちは、ディオニソスか他の神々への生贄にされるのです。
posted by kyotakaba at 14:01| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月06日

エティオピア物語 第十巻 8-1

 Κι ενώ έτσι μιλούσε η Περσίννα με δάκρυα στα μάτια που με κόπο προσπαθούσε να κρύψει, ο Υδάσπης πρόσταξε να φέρουν την εσχάρα. Κάποια άνηβα παιδιά που οι υπηρέτες διάλεξαν ανάμεσα στο πλήθος ( μόνο παιδιά αυτής της ηλικίας μπορούν να την αγγίξουν χωρίς κίνδυνο ), την έφεραν από το ναό και την τοποθέτησαν στο μέσον της συγκέντρωσης・ αμέσως δόθηκε η διαταγή ν’ ανέβουν πάνω σ’ αυτήν οι αιχμάλωτοι.άνηβος : που δεν έχει φτάσει ακόμα στην εφηβική ηλικία
 こうしたことを、ペルシナが、どうにかして、目に浮かぶ涙を隠しながら、話したのです。その間に、イダスピス王は、格子を持ってくる様に、命じたのです。召使たちが、民衆の中から選んだ、恋を知る年齢にまだ達していない何人かの子供たちでした。( この年齢の子供たちだけが、無事に、この格子に触ることが出来るのです。 ) 子供たちは、この格子を神殿から運んできました。そして、人が集まっている、その真ん中に格子を置いたのです。捕虜たちは、この上に上がる様にと言う、命令が、直ぐに、与えられました。
posted by kyotakaba at 13:51| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月02日

Ένα σχολείο εκεί που δεν το περίμενε κανένας 1

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第二十七章「そこには学校がある。誰も思ってもなかった、学校。」1 Ένα σχολείο εκεί που δεν το περίμενε κανένας Ύστερα από λίγες στιγμές ο Λάμπρος, όρθιος καθώς ήταν, ρώτησε : ≪ Πού το 'χετε χαρτί; ≫ 
 ≪ Ποιο χαρτί; ≫ ρώτησαν τα παιδιά. 
 ≪ Να, το χαρτί που σας μαθαίνει τα γράματα ≫. 
 ≪ Το βιβλίο θέλεις να πεις; Το έχουμε στο σπίτι. Τι να το κάνουμε εδώ; Έχουμε, βλέπεις, διακοπές ≫. 
 ≪ Τ' είν' αυτές οι διακοπές; Πράματα; ≫ 
 ≪ Όχι, Λάμπρο. Θέλουμε να πούμε πως το καλοκαίρι δεν έχουμε σχολείο. Λοιπόν δεν έχουμε και χαρτιά μαζί μας. Το θέλεις τίποτα το βιβλίο; ≫ 
 Δεν μίλησε. Μα σαν έσκαψε πάλι το χώμα δυο-τρεις φορές με την πατούσα του και ξεροκατάπιε, είπε ξαφνικά και δυνατά : ≪ Με μαθαίνετε την άλφα; ≫ 
 ≪ Ποιος, εμείς ≫ 
 ≪ Αμ, ποιος! Εσείς που ξέρετε τα γράμματα ≫. 
 Τα δυο παιδιά κοιτάχτηκαν και, σαν να συνεννοήθηκαν μονομιάς, απάντησαν και τα δυο : ≪ Ακούς, λέει, Λάμπρο! ≫  

   そこには学校がある。誰も思ってもなかった、学校。 

 それから、直ぐに、ラブロスは、立ったままでしたけれど、尋ねたのです。「どこで、紙を手に入れたの?」 
 「どの紙?」と、二人は尋ねました。 
 「ほら、きみたちに字を教える紙さ。」
 「本のことを言いたいの? 僕たち、家に置いているよ。ここで本をどうするの? ねえ、休みなんだよ。」 
 「やすみって何さ? ものなの?」 
 「違うよ、ラブロス。夏は、学校がないって、て言いたいんだ。それでね、紙は一緒に持って来てないんだ。何か本が欲しいの?」 
 ラブロスは喋りませんでした。でも、足の裏で、二度三度、地面を掘って、また言葉を呑み込みました。そして、突然、大きな声で言ったのです。「ぼくに、アルファをおしえてよ。」 
 「誰が、僕たち?」 
 「ああ、だれって! 文字をしってる、きみたちだよ。」 
 ファニスとディモスの二人は、見つめ合いましたよ。二人は、同時に、意志が通じ合いました。そして、二人は答えたのです。「ラブロスが言ったの、聞いた!」
posted by kyotakaba at 15:44| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第十巻 7-8

 Και η Πεπσίννα ≪ μακάρι να αποδειχτεί μολυσμένη ≫, είπε, ≪ φτάνει μόνο να σωθεί・ η αιχμαλωσία και ο πόλεμος και μιά τόσο μακροχρόνια απομάκρυνση από την πατρίδα συνιστούν απαλλαγή από την κατηγορία και πολύ μάλλον όταν πρόκειται γι’ αυτήν που, με την ομορφιά της, προκαλεί την εναντίον της βία, άν έχει υποστεί κάτι τέτοιο ≫.πολύ μάλλον όταν πρόκειται γι’ αυτήν の部分、 
ここの αυτήν は、ハリクレアではなくて、その前の απαλλαγή だと思う。 

προκαλεί την εναντίον της βία の部分、 
προκαλεί の対格は、 την βία なのだと思う、この冠詞と実詞の間に、εναντίον της が挿入されているように思う。 


 すると、ペルシナはこう言いました。「どうか、あの娘が、純潔ではないことを明かしますように。あの娘が助かることになるのは、それだけなのだから。捕虜になっていること、戦争、これ程に長い間、故郷から引き離されていることは、批難から免れる理由になります。美しさの所為で、この娘に対して暴力が引き起こされる、と言うのが、まさに、まさに、その批難から免れる理由なのです。もう既に、そう言った被害を被っているとしたらですけれど。」
posted by kyotakaba at 14:12| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月01日

エティオピア物語 第十巻 7-7

 Ένα μόνο θα μπορούσε να βοηθήσει, άν, ανεβαίνοντας στη γνωστή σου εσχάρα, αποδεικνυόταν ότι δεν είναι αμόλυντη από κάθε επαφή με άνδρα μιά και ο νόμος ορίζει να είναι αγνή η κόρη που προσφέρεται στη θεά, όπως βέβαια και ο άνδρας που προσφέρεται στον Ήλιο, ενώ τίποτε τέτοιο δεν προβλέπει για τη θυσία στον Διόνυσο. Πρόσεξε όμως : άν με τη δοκιμασία της εσχάρας αποδειχθεί ότι έχει έλθει σε επαφή με άνδρα, θα είναι άραγε ευπρεπές να την μπάσεις στο σπίτι σου; ≫

μια και : ( 理由の接続句 ) : なので

 「もしもだ、あの娘が、お前の有名な格子に上がって、男とはどんな接触によっても汚されてない生娘ではない、と明らかになったのなら、法は、太陽に男を捧げるのと全く同様に、純潔な娘を神に捧げると決まっているのだから、その場合だけ、あの娘は助かることが出来るだろう。ディオニッソス神には、何も生贄を捧げないのだけれどもね。だが、気を付けなさい。格子の検査で、あの娘が、既に、男と交渉があったと分かったのなら、そもそも、あの娘は、お前が自分の家に入れるのに相応しい娘なのかい?」
posted by kyotakaba at 14:24| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

και στα στέλνουν

 ヤニス・リッツオスの『Πρωινό Άστρο』の第七篇の第四スタンザが分からない、、、 

Τη ρωτήσανε για σένα, κοριτσάκι,
βγάλαν δυό φτερά από τα φτερά τους
και στα στέλνουν
να τα βρέξεις στην καρδιά μας
και να γράψεις στο θεό.


και στα στέλνουν の στα は δυό φτερά のことなのか? 
να τα βρέξεις στην καρδιά μας の τα も δυό φτερά のことなのか? 

動詞、ρωτήσανε、βγάλαν、στέλνουν の主格は、このスタンザにはないけれど、Δυό μικρά αγγελούδια だと思う。 三人称の複数形。 
動詞、βρέξεις、γράψεις の主格は、κοριτσάκι だと思う。二人称単数。 

代名詞弱形 Τη は、η μητέρα だと思う。 

それで、στα στέλνουν と言う節がまるで分からない。羽に手紙を書いて送る、と言うことなのか?? 
でも、その後に、να 節が続くのだけれど。  追記: 
και στα στέλνουν のところ、 
στα は、前置詞 σε + 冠詞 τα ではなくて、代名詞弱形 σε と 代名詞 τα ではないかと思い直した。 
σε は κοριτσάκι、τα は δυό φτερά。 
その後は、羽を羽ペンとして使って、インクの代わりに僕たちの心を使って、手紙を書く、
と言うことなのだろう、と思った。 

天使たちはね、母さんに、君のことを尋ねたよ、お嬢ちゃん。 
それから、自分たちの翼から、二本の羽を取り出して、 
それを、君に送るんだ、 
僕たちの心で、君がそれを濡らして、そうして、 
神様に手紙を書くように、くれたんだよ。 
posted by kyotakaba at 09:42| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年02月28日

エティオピア物語 第十巻 7-6

 Όσο για να γλιτώσει τη θυσία, αδύνατο, άν και θα το ήθελα βέβαια : κι εγώ, δεν ξέρω πώς, κάτι παθαίνω βλέποντάς την και την καταλυπάμαι・ το ξέρεις όμως ότι το έθιμο απαιτεί να θυσιάζεται ένας άνδρας στον Ήλιο και μιά γυναίκα στη Σελήνη. Αυτή, ως πρώτη αιχμάλωτη του πολέμου, έχει προοριστεί για τη σημερινή θυσία και το πλήθος ποτέ δεν θα δεχόταν την εξαίρεση.

 「私がそう望んだとしても、あの娘が生贄を免れると言うことは、出来ないことだ。私は、どうも分からないのだが、あの娘を見てしまったので、何だか、苦しみを感じるのだ。あの娘を失うのは、非常に悲しいのだ。だが、お前も知っている様に、習慣では、どうしても、太陽に一人の男を、月に一人の女を、生贄に捧げることが必要なのだ。この娘は、戦争での一番の捕虜なのだ、今日の生け贄に、もう決まっているのだ。それに、民衆は、例外を、決して受け容れないだろうよ。」
posted by kyotakaba at 11:44| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年02月27日

エティオピア物語 第十巻 7-5

 Άχ καλέ μου, άν ήταν τρόπος να εξαιρεθεί από τη θυσία η κόρη, θα ήταν για μένα μεγάλη παρηγοριά να την έχω στην υπηρεσία μου. Ίσως μάλιστα να είναι και Ελληνίδα η άμοιρη・ στο πρόσωπο δεν μοιάζει με Αιγυπτία ≫. ≪ Πράγματι, είναι Ελληνίδα ≫, της είπε ο Υδάσπης, ≪ και αμέσως τώρα θα μας πεί ποιοί είναι οι γονείς της・ να μας τους δείξει βέβαια δεν θα μπορούσε・ από που κι ώς πού; Άν και το υποσχέθηκε.

 「ああ、貴方様、あの娘を生贄から除く方法があるのでしたら、わたくしにとっては、とても素敵な安らぎになるでしょう。この娘をわたしの侍女にするのです。たぶん、この娘が不幸なギリシャの娘だと言うことは正しいでしょう。顔立ちは、エジプト人女性とは似ていませんわ。」 すると、イダスピス王は女王にこう言ったのです。「事実、ギリシャ人女性だ。そうして、今直ぐに、この娘は、この娘の両親が誰だかを、私たちに話すだろう。その両親を、この娘が私たちに指差して見せることは、出来はしないだろう。一体どこから、一体どうやって、出来ると言うのだ? あの娘は、そう約束したけれど。」
posted by kyotakaba at 13:21| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Καθαρά Δευτέρα

 「 Με συννεφιά και βροχές η Καθαρά Δευτέρα 」という見出し。 
カサラ・デフテイラは、曇り、雨。 
 カルニバルが終わって、四旬斎が始まる日。( でした? ) 言葉の意味は、「晴れた月曜日」だけれど。 
私のイメージでは、凧揚げする日。 
 天気予報では、晴れではない様。 
 今年のパスハは、4月16日。
posted by kyotakaba at 09:00| Comment(0) | 新聞記事を読んでみる | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年02月23日

Ο Λάμπρος οδηγεί το κοπάδι 3

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第二十六章「ラブロスは群れを率いる」3 

 Ο Δήμος κι ο Φάνης προχώρησαν κατά τον Λάμπρο, καθώς στεκόταν με την αγκλίτσα του όρθια και στημένη. Τώρα το μικρό αυτό βλαχόπουλο με τα μαύρα μάτια το έβλεπαν σαν άντρα. 
 ≪ Γεια σου, Λάμπρό! ≫ του είπαν. 
 Ο Λάμπρος αφού τους κοίταξε από το κεφάλι ως τα πόδια, απάντησε : ≪ Γεια σ' ! ≫ 
 Καλά πάμε. Είπε μια λέξη. 
 ≪ Τί κάνει η Αφρόδω, καλά είναι; Ο παππούλης; ≫ 
 ≪ Καλά, κι σι χαιρετάν! ≫ 
 Τέσσερις λέξεις κιόλας. Ο Δήμος κι ο Φάνης κάθισαν.  

 ディモスとファニスは、ラブロスの方へ進みました。その時、ラブロスは、彼の真っ直ぐな杖を地面に立てて立っていたのです。二人は、この子供の山羊飼いを大人の男の様に感じたのですよ。 
 「こんにちわ、ラブロス、」と、二人は彼に言いました。 
 ラブロスは、二人を、頭から足までじっと見てから、「こんちわ、」と答えたのです。 
 おや、上手くいきました。ラブロスは、言葉を一つ話したのです。 
 「アフロドウはどうですか、お元気ですか? それに、おじいさまは?」 
 「元気。あんたに、よろしく」 
 もう、四つの言葉ですよ。ディモスとファニスは座りました。 

第二十六章「ラブロスは群れを率いる」、おわり 
posted by kyotakaba at 14:53| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第十巻 7-4

 στενάζοντας βαθιά, ≪ άχ, άνδρα μου ≫, είπε, ≪ τί κόρη είν’ αυτή που έχεις διαλέξει για θυσία! Δεν ξέρω άν ξαναείδα ποτέ τέτοια ομορφιά・ πόση ευγένεια δείχνει το βλέμμα της, με πόση μεγαλοφροσύνη υπομένει τη δυστυχία της, αλλά και τί καημός να χαθούν τέτοια ανθισμένα νιάτα! Άν είχε δώσει η τύχη να επιζήσει η μοναχοκόρη μας η αδικοχαμένη, θα ήταν τώρα στην ηλικία της.

 女王は、深い溜息を吐いて、こう言いました。「ああ、貴方。貴方が生贄に選び出した、あの娘は、何と言うことでしょう! あれ程に美しい娘をもう一度見ることがあるとは、思えませんわ。あの娘の眼差しは、相当に高貴な生まれだと、示していますわ。ひときわ優れた気高さで、自分の不運に耐えているのね。でも、この花の盛りの若い娘を失くすと言うのは、なんて悲しいことでしょう! もし、運命が、私たちの早世した一人娘を生かせてくれていたのなら、今は、この娘と同じ年頃でしょうね。」
posted by kyotakaba at 12:59| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年02月22日

エティオピア物語 第十巻 7-3

 Οδηγήθηκαν λοιπόν όλοι ― ανάμεσα σ’ αυτούς ο Θεαγένης και η Χαρίκλεια ―, απαλλαγμένοι από τα δεσμά και στεφανωμένοι, σκυθρωποί βέβαια, όπως ήταν φυσικό ― ο Θεαγένης πάντως λιγότερο από τους άλλους, η δε Χαρίκλεια χαρούμενη και χαμογελαστή με το βλέμμα προσηλωμένο στην Περσίννα・ κι εκείνη δεν άντεξε να μη συγκινηθεί στη θέα της και,

 そうして、捕虜は全員が、連れて来られました。 ― その中には、テアゲニスとハリクレアもいました ― 縛めは解かれていました、そして、冠を被せられていました。全員が表情を強張らせていたのは確かです。それは当然のことなのです。テアゲニスは、他の人程には強張らせていませんでした。ハリクレアは、嬉しげで、ペルシナに視線を釘付けにして微笑んでいるのでした。ハリクレアは、自分が見た光景に感動を覚えることを抑えられませんでした。
posted by kyotakaba at 14:00| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年02月21日

エティオピア物語 第十巻 7-2

 Και ο Υδάσπης, καταλαβαίνοντας ότι ζητούσαν τη θυσία των αιχμαλώτων την οποία συνήθιζαν να τελούν μόνο σε περίπτωση νίκης κατά αλλοφύλων, κίνησε καθησυχαστικά το χέρι και με νεύμα τους έδωσε να καταλάβουν ότι το αίτημά τους θα ικανοποιούνταν ευθύς・ αμέσως ύστερα πρόσταξε να οδηγηθούν εκεί οι προορισμένοι για τη θυσία αιχμάλωτοι.

 イダスピス王は、民衆は捕虜を生贄に求めているのだ、と分かっていたのです。勝利の場合には、民衆は、多民族だけを生贄にすることにに慣れていたからです。それで、穏やかに手を動かして、合図で、民衆に、彼らの要求は直ぐにも満たされると、分からせたのです。そして、その直後に、生贄に、そのつもりで控えさせている捕虜たちを、連れて来るように命令したのです。
posted by kyotakaba at 12:14| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年02月20日

エティオピア物語 第十巻 7-1

 Κι ενώ διαδραματίζονταν αυτά, μιά βοή σηκώθηκε ξαφνικά απροσδιόριστη και ανησυχητική, όπως συμβαίνει όταν φωνάζουν μαζί πλήθος συγκεντρωμένοι άνθρωποι : ≪ Να τελεστεί το πατροπαράδοτο έθιμο ≫, φώναζε ο κόσμος, ≪ να τελεστεί τώρα η καθιερωμένη θυσία, να οδηγηθεί στους βωμούς των θεών η πρώτη λεία του πολέμου ≫.

 その裸形の賢者たちが目前で儀式を繰り広げ始めると、突然に落着かないひどく不安げなざわめきが上がったのです。それは、集まった多勢の人間が一緒に叫んだ時に起こる様なざわめきでした。「伝統的な仕方で儀式をやれ」、民衆は叫びました。「さあ、普通の生贄の儀式をやれ、神々の祭壇に戦争の一番の戦利品をもってこい。」
posted by kyotakaba at 12:59| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年02月18日

Μικρομέρια της Ακρόπολης

 Kawamasa さんのページで見たのですけれど。 

 Μικρομέρια της Ακρόπολης ミクロメリア・ティス・アクロポリス Micromeria acropolitana 、アテネのアクロポリスだけに、生育しているシソ科の植物、ハーブのような(?) 。 
 19006年に、フランスの植物学者が発見して、その後、絶滅したと考えられていたけれど、2006年に再発見された、と言うこと。絶滅危惧種。 
 5月から6月に、ピンク色の群れになる花を着けるそう。

Μικρομέρια της Ακρόπολης - Βικιπαίδεια 

Το λουλούδι της Ακρόπολης (Micromeria acropolitana) | Louloudia.gr – Λουλούδια online 

posted by kyotakaba at 09:59| Comment(0) | ギリシャのこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年02月16日

Ο Λάμπρος οδηγεί το κοπάδι 2

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第二十六章「ラブロスは群れを率いる」2 

 ≪ Για δες, καημένε Δήμο ≫, είπε ο Φάνης, ≪ Δέκα χρόνων παιδί να κυβερνά τόσο μεγάλο κοπάδι! Μπορούσες εσύ να κάνεις το ίδιο; Εγώ δεν μπορούσα ≫. 
 ≪ Ούτε 'γώ ≫, είπε ο Δήμος. 
 Σωστά έλεγαν. Εύκολο είναι να ορίζεις διακόσια γίδια; Μόνο το πετροβόλημα που κάνει ο Λάμπρος δώθε-κείθε, η φωνή, το σφύριγμα, το τρέξιμο για να συμμαζεύει τόσο άταχτα ζωντανά, θα κούραζε κι έναν μεγάλο. Έπειτα ο Λάμπρος περπατάει τη νύχτα στις ερημές. Θα μπορούσε να κάνει το ίδιο κι ο Φάνης; Να μείνει έτσι ώρες μοναχός με ίσκιους από δέντρα κι από πέτρες μέσα στο σκοτάδι; Να που ένα βλαχόπουλο ξέρει πολλά πράγματα.

 ファニスは言いました。「見てご覧よ、可哀想なディモス君。十歳の子供が、あんなに大きな群れを操っているよ。君に同じことが出来るかい? 僕は出来ないよ。」 
 「僕も出来ない。」と、ディモスは言いました。 
 二人の言うのはもっともなのですよ。皆さん、二百頭の山羊を統べるのは、簡単ですか? ラブロスのすることと言ったら、ただ、あちらからこちらからの投石、声、口笛、走り回る、と言うことだけなのです。そうして、無秩序な家畜を集めるのです。大人でも、疲れますよ、きっと。それから、ラブロスは、夜に、人気のないところを、歩くのです。ファニスに、同じことが出来るでしょうか? 樹々と岩の影で暗い中、一人でいられますか? ほらね、この小さな山羊飼いは、たくさんのことを知っているのですよ。
posted by kyotakaba at 13:37| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年02月15日

エティオピア物語 第十巻 6-5

 Τρείς βωμοί είχαν ετοιμαστεί σε ύψος μεγάλο : οι δύο σε χωριστό μέρος και ενωμένοι μεταξύ τους, αφιερωμένοι στον Ήλιο και στη Σελήνη, και ο τρίτος παραπέρα μόνος του, αφιερωμένος στον Διόνυσο・ σ’ αυτόν σφάζονταν κάθε λογής ζώα, μάλλον επειδή είναι πάνδημη θεότητα και ευεργετεί τους πάντες και εξευμενίζεται με πολλά και ποικίλα σφάγια. Στους άλλους όμως βωμούς, στον μεν Ήλιο οδήγησαν τέσσερα λευκά άλογα, αφιερώνοντας, ως φαίνεται στον πιό γρήγορο απ’ όλους τους θεούς το πιό γρήγορο ζώο, στη δε Σελήνη ένα ζευγάρι βόδια αφιερώνοντας, όπως είναι φυσικό, στην πλησιέστερη πρός τη γή θεότητα τους συνεργούς της γεωργίας.

 三つの祭壇が、高い大きい舞台の方に用意されていました。二つの分けられた部分は、組み合わされて一つに成っているのですが、太陽と月に捧げられているのです。三番目の祭壇は、一つだけになっていますが、ディオニソスに捧げられているのです。その祭壇で、それぞれの種の獣が、屠ふられるのです。ディオニソスは、一般的な神格なのです。それですから、数が多くて種類が豊富な生贄で怒りを鎮められ、すべてのものに慈悲を与えるのです。一方で、太陽神に捧げられた別の祭壇には、四頭の白い馬を引き入れました。他のどの神よりも速い神である太陽には、最も早い動物が相応しいと思われるので、馬を捧げたのです。月神には、一対の牛の番いが捧げられました。大地に最も近い神格である月神には、農業を共同する牛を捧げるのが、自然だからです。
posted by kyotakaba at 13:13| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年02月14日

エティオピア物語 第十巻 6-4

 Ολόγυρα είχε παραταχτεί μιά φάλαγγα οπλιτών・ ακουμπώντας στις ασπίδες τους που τις κρατούσαν όρθιες και ενωμένες μεταξύ τους, πάσχιζαν να κρατήσουν το πλήθος μακριά από το κέντρο της πεδιάδας για να μήν παρενοχλεί τις ιεροτελεστίες. Ο δε Υδάσπης, απευθύνθηκε πρώτα στο λαό αναγγέλλοντας με λίγα λόγια τη νίκη και τα υπέρ του κοινού επιτεύγματα κι ύστερα πρόσταξε να αρχίσει η τελετή της θυσίας.

 その周囲全部に、装甲歩兵の隊列を配置していました。歩兵たちは、自分たちの盾に身体を凭せ掛け、盾と一体化して、盾を何とか真っ直ぐに保たせていました。こうして、兵士たちは、平地の中心から、群衆を遠くに離しておくのに苦労していたのです。群衆が儀式を混乱させないためにそうしたのです。一方、イダスピス王は、まず、民衆に話し掛けました。短い言葉で、勝利と民衆のためになる諸成果を知らせたのです。そうしてから、生贄の儀式を始める様に命令したのです。
posted by kyotakaba at 14:24| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年02月13日

エティオピア物語 第十巻 6-3

 Εκεί κοντά, σε μιά άλλη σκηνή, πάνω σε ψηλό βάθρο, είχαν τοποθετηθεί τα αγάλματα των πολιούχων θεών και οι εικόνες των ηρώων, του Μέμνονα και του Περσέα και της Ανδρομέδας, τους οποίους οι βασιλείς των Αιθιόπων θεωρούν γενάρχες τους・ χαμηλότερα, σαν για να έχουν πάνω από τα κεφάλια τους τις θεότητες, στο πιό κάτω σκαλοπάτι, κάθονταν οι Γυμνοσοφιστές.

 直ぐ近くに、別の舞台がありました。その高い台の上に、守護神達の像と、メムノン、ペルセウスの英雄たちと、アンドロメダの絵が置かれていました。エティオピアの王たちは、その三人を自分たちの祖先だと考えていたのです。低い方には、裸形の賢者たちが座っていたのです。まるで、下の段で、これらの神格を自分たちの頭の上に掲げているかの様でした。
posted by kyotakaba at 13:08| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする