2017年07月05日

エティオピア物語 第十巻 23-3

 Και ο Ερμωνίας ≪ το ήξερα κύριέ μου ≫, απάντησε・ ≪ ήξερα όμως επίσης ότι όσοι ασκούν το δικό μου έργο οφείλουν, πέρα από κάθε άλλη φροντίδα, να στοχάζονται προπαντός ποιά είναι η κατάλληλη στιγμή για κάθε πράγμα. Συγχώρησέ με λοιπόν άν έλαβα την πρόνοια να μη σε απασχολήσω τη στιγμή που είχες μιά τόσο ευχάριστη συνομιλία με τις βασίλισσες ≫. ≪ Άς έλθει λοιπόν τώρα ≫, είπε ο βασιλιάς κι ο Ερμωνίας έφυγε τρέχοντας κι επέστρεψε σε λίγο έχοντας εκτελέσει την προσταγή.
 すると、エルモニアスはこう答えました。「ご主人様、分かっております。ですけれど、私自身の務めを実行する時は何時でも、それぞれ相反する気遣いがございまして、とりわけ、それぞれの事情を考えて、いつが最も適当な時なのかをじっくり考えなければならない、ということも、また、分かっております。そう言うわけで、王妃樣方と楽しい会話を成されている時に、そちらに王様が注意をお向けにならないでいられる様にと、配慮しましたことを、どうかご勘弁下さいませ。」 王は、「分かった、今直ぐに、メロイボスをこちらに来させる様に。」と言いました。エルモニアスは、走って出て行きました。そして直ぐに、命令を実行して戻って来ました。  

ήξερα όμως επίσης ότι όσοι ασκούν το δικό μου έργο οφείλουν, πέρα από κάθε άλλη φροντίδα, να στοχάζονται προπαντός ποιά είναι η κατάλληλη στιγμή για κάθε πράγμα. のところ、 
όσοι が文の主格で、複数、動詞は、οφείλουν να で、να の前に、挿入句がある。
なので、動詞は、イポタテキィ[ 連用形 ] で、οφείλουν να στοχάζονται [ 考えなければならない。 ] 
ασκούν は、動詞の三人称複数形ではなく、メトヒィ 分詞で、名詞化していると思う。 ただ、すべての[ 実行 ] は、と訳すと、日本語では分かり難いと思う。「すべての[ 実行 ]が熟考しなければならない」という文なのだけれど、日本語では、「私」を主語にして、「私が実行する場合にはいつも」とした方が分かり易いと思う。 


posted by kyotakaba at 14:19| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月04日

エティオピア物語 第十巻 23-2

 ≪ Κοιμισμένο και ηλίθιο πλάσμα ≫, φώναξε ο Υδάσπης, ≪ γιατί δεν μου τον ανήγγειλες αμέσως; Δεν το ήξερες πώς δεν είναι ένας τυχαίος πρεσβευτής, αλλά βασιλιάς και μάλιστα ο γιός του πρόσφατα χαμένου αδελφού μου που εγώ ο ίδιος τον εγκαθίδρυσα στο θρόνο του πατέρα του και σαν δικό μου γιό τον αγαπώ; ≫

 イダスピス王は叫びました。「寝ぼけているのか、馬鹿者。どうして、直ぐに、私に知らせないのか? 彼はその辺の大使ではないと言うことを、お前は分かっていないのか? つい最近亡くなった私の弟の息子、その人なのだ。私自身が、彼の父の地位に就けたのだ。私は、私自身の子供の様に、この子を愛しているのだ、それをお前は分からないのか?」  

posted by kyotakaba at 11:00| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月03日

エティオピア物語 第十巻 23-1

 Κι εκείνος είπε να παρουσιαστούν ένας ένας με τη σειρά, ώστε να τιμηθεί ο καθένας ανάλογα με την αξία του. ≪ Στην περίπτωση αυτή, βασιλιά μου ≫, είπε πάλι ο αξιωματούχος, ≪ θα παρουσιαστεί πρώτος ο Μερόηβος, ο γιός του αδελφού σου・ έφτασε μόλις και έχει σταθεί έξω από τον περίβολο περιμένοντας να τον αναγγείλω ≫.

 すると、王は、順番に、一人一人、謁見しに入る様にと言ったのです。そうした方が、誰もが、その人の地位に応じて礼を尽くされるだろう、と言うのです。すると、高官の一人がこう言いました。「王様、今回の場合、第一に謁見されるのは、メロイボス様が適当でしょう。王様の弟君のご子息です。ご到着になって直ぐに、囲いの外でずっとお立ちになって居られます。私がご自分にお知らせ申し上げるのをお待ちになっています。」
posted by kyotakaba at 13:01| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月29日

34. Ο ανθρώπους που τρώει το δάσος 2

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第三十四章「森を食い尽す人間」2  

 Άλλοι πάλι ξεφλουδίζουν λίγο τον έλατο γύρω-γύρω για να ξεραθεί. Ύστερα από καιρό πηγαίνουν και τον κόβουν. Πολλοί απ' αυτούς στην άκρη του δάσους καίνε τους θάμνους και τα δέντρα για να κάνουν χωράφια. Κι ύστερα προχωρούν μέσα στο δάσος. Έτσι με τον καιρό γυμνώνουν ράχες ολόκληρες.  

 また、何人かの人たちは、少しだけだけどぐるりと一周、樅の樹の皮を剥ぐのです。枯らせる為です。そうして、時間が経ってから、また行って、それを切るのです。プウルナリ村の多くの人は、森の端で、薮と樹々を燃やすのです。畑を作る為でなのです。そうして、次には、森の真ん中に進んで行くのです。ですから、時間が経つと共に、尾根全体が禿げてしまうのです。 
posted by kyotakaba at 13:14| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月28日

エティオピア物語 第十巻 22-6

 Κι αμέσως, κάθισε κοντά στη σκηνή πάνω σε ψηλό θρόνο και πρόσταξε να παρουσιαστούν μπροστά του οι πρεσβευτές και όποια δώρα έφερναν. Ο δε εντεταλμένος για την παρουσίασή τους Ερμωνίας τον ρώτησε άν έπρεπε να τους εισαγάγει όλους μαζί ή χωριστά, ανάλογα με το έθνος που αντιπροσωπεύει ο καθένας.

 そして直ぐに、天幕の近くの高い席に腰を掛けました。そして、大使たちに、自分の前へ出て来る様に、贈物を持ってくる様に命じたのでした。ところが、大使たちの謁見の代表に選ばれたエルモニアスが、自分たちは、全員が一度に一緒に中に入っていいのかどうか、あるいは、大使の誰もが代表している民族の方法に応じて、別々に入った方がいいのか、と王に尋ねたのです。
posted by kyotakaba at 13:24| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月27日

エティオピア物語 第十巻 22-5

 Όσο για μένα, αφού προστάξω να αναζητήσουν την κόρη που πρέπει να θυσιαστεί αντί για κείνην, θα δώσω ακρόαση στούς πρεσβευτές των άλλων εθνών και θα δεχτώ τα επινίκα δώρα τους ≫.

 「さて、それで、私自身は、この娘に代わって、生贄になるのに相応しい少女を捜す様に命じたのだから、後は、外国の大使の方々に謁見を許そう。大使の方々からの祝勝の贈物を受け取ろう。」
posted by kyotakaba at 12:51| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月26日

エティオピア物語 第十巻 22-4

 Πάρ’ τη λοιπόν, γυναίκα, στη σκηνή και προσπάθησε να την ηρεμήσεις είτε κάποιος θεός από αυτούς που έρχονται να παρασταθούν στις θυσίες την έχει ρίξει σ’ αυτό το παραμιλητό είτε έχει σαλέψει ο νούς της από τη μεγάλη χαρά για την ανέλπιστη καλοτυχία.

 「さあ、妻よ、この娘を天幕へ連れて行きなさい。この娘を静める様にするのです。生贄を助けに来た神々のお一方が、この娘を支離滅裂な状態に投げ落としたのか、予期しなかった幸運の為に、大きな喜びでこの娘の心は動揺しているのか、どちらかだろうから。」
posted by kyotakaba at 13:34| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月22日

34. Ο ανθρώπους που τρώει το δάσος 1

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第三十四章「森を食い尽す人間」1  
Ο ανθρώπους που τρώει το δάσος
 Οι Πουρναρίτες, έλεγε ο κυρ-Στέφανος, είναι από το χωριό Πουρνάρι, που βρίσκεται χαμηλά, κάπου δυόμισι ώρες από το Χλωρό. 
 Πολλοί απ' αυτούς το είχαν επάγγελμα να ζουν ρημάζοντας το δάσος. Πάνε μια νύχτα και δίνουν τσεκουριές σ' έναν μεγάλο έλατο, που μπορεί να δώσει πολύ και γερό ξύλο. Γκρεμίζουν τον έλατο και τον κομματιάζουν. Ύστερα φορτώνουν τα κούτσουρα στο μουλάρι και τα πηγαίνουν λίγα-λίγα στο χωριό.  

   森を食い尽す人間 

 ステファノスさんはこう言います。その人々はプウルナリ村の人々なのです。プウルナリ村はハロロから二時間かかる低地にあるのです。 
 プウルナリ村のほとんどの人たちも生きる為に職業を持っているのですが、それは、森を荒らすことになってしまうのです。夜に出かけて、大きな樅の樹に斧を呉れるのです。頑丈な材木をたくさん、彼等にもたらすのです。樅の樹を引き倒して、それを小さく切り分けるのです。それから、ラバに丸太を積むのです。そして、少しずつ、少しずつ、村に運ぶのです。
posted by kyotakaba at 12:43| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月21日

エティオピア物語 第十巻 22-3

 και σαν της λέω ότι αυτό είναι αθέμιτο εφόσον μόνο μιά γυναίκα, και μάλιστα παντρεμένη, είναι προορισμένη από τον θείο νόμο να τελεί μιά τέτοια θυσία, δηλώνει πώς έχει σύζυγο ― το ποιόν δεν μας το λέει. Και ποιός τάχα μπορεί να είναι; Αυτός που η εσχάρα έδειξε ότι ούτε έχει ούτε απόχτησε ποτέ; Ή μήπως, μόνο στην περίπτωσή της, ψεύδεται το αδιάψευστο δοκιμαστήριο της αγνότητας που έχουν οι Αιθίοπες και, από κάποια εύνοια, της επέτρεψε να σταθεί επάνω του χωρίς να καεί, αναδεικνύοντάς την παρθένο χωρίς να είναι; Στ’ αλήθεια, μόνο αυτή μπορεί, από τη μιά στιγμή στην άλλη, να κατατάσσει το ίδιο πρόσωπο στους φίλους και στους εχθρούς και να επινοεί ανύπαρκτους συζύγους και αδελφούς.
 「そして、私が、神が定めた法により、結婚している女性は、生贄になるのには不当だ、とこの娘に言ったものですから、この娘は、夫がいると、言い出したのです。そんな続柄については、私たちには言っていなかったのです。一体、誰が夫に成り得るのでしょう? この若者は、あの格子が妻など得たこともない、と示したのではないですか? それとも、もしかしたら、この娘の場合だけ、エティオピア人が持っているこの間違えることのない純潔の検査器が嘘を言ったのでしょうか? そして、神の何方様かがこの娘をお気に入りされていて、この娘に、焼かれることもなく、この格子の上に立つことをお許しになったのでしょうか? そうでもないのに、処女だと称されたのでしょうか? 本当の所、この娘だけが、その時その時で、一人の人間を仲間にし敵にすることが出来るのです。いもしない夫や兄を捏ち上げることが出来るのです。」 
posted by kyotakaba at 14:28| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月20日

エティオピア物語 第十巻 22-2

 Αλλόκοτα μιλάει και είναι φανερό ότι έχει σαλέψει ο νούς της : έναν ξένο ονομάζει αδελφό της και, στην ερώτηση ποιός είναι ― όποιος και να ‘ναι ― ο ξένος, απαντάει πώς δεν τον ξέρει・ κι αυτόν τον άγνωστο, σαν να ήταν πρόσωπο αγαπητό, πασχίζει να τον σώσει・ και όταν μαθαίνει πώς αυτό που ζητάει είναι αδύνατο, ικετεύει να τον σφάξει η ίδια σαν να ήταν ο μεγαλύτερος εχθρός της・
 「この娘はおかしなことを話すのです。この娘の心が動揺していたことは明らかです。一人の外国の男を自分の兄だと言い、次には、この男は誰なのだと問うた時には、知らない外国人だと答え、その見も知らない男を、愛している人物であるかの様に言い、彼の命を助けようと懸命になっていたのです。そして今度は、自分が求めたことが出来そうもないと知ると、まるで、その男がこの娘の最大の仇でもあるかの様に、自分自身にその男を殺させてくれと嘆願するのです。」
posted by kyotakaba at 13:01| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月19日

エティオピア物語 第十巻 22-1

 Κι ενώ ήταν έτοιμη να τα φανερώσει όλα ( ο άμεσος κίνδυνος που, μπροστά στα μάτια της, απειλούσε τον Θεαγένη την ανάγκαζε να μιλήσει κατεπειγόντως παραβλέποντας την παρθενική αιδημοσύνη ), δεν μπόρεσε ν’ αντέξει άλλο ο Υδάσπης και ≪ ώ θεοί ≫, είπε, ≪ πώς σας αρέσει να αναμειγνύετε τα κακά με τα καλά! Ανέλπιστη ευτυχία μου χαρίσατε κι αυτήν εν μέρει μου τη στερείτε・ μου δώσατε μιά κόρη που δεν πρόσμενα να βρώ κι αυτή μου φαίνεται πώς είναι τρελή.εν μέρει : κατά ένα μόνο μέρος και όχι συνολικά, μερικώς, λίγο, λιγάκι,

 ハリクレアは、すべてを明らかにするつもりだったのです。( 彼女の目の前で、今にもテアゲニスに降り掛かろうとしている、差し迫った危機が、ハリクレアに、処女のはにかみを顧みず、直ぐ様に、話す様に強いたのでした。 ) ところが、イダスピス王は我慢が出来なかったのです。そして、こう言いました。「ああ、神々。貴方方は、なんと、幸と不幸を混ぜるのがお好きなことでしょう! 思いもしなかった幸運を私に給わって下さる。そして、その幸福の幾分かを奪い去ってしまわれるのです。貴方方、神々は、私に娘を下さいました。会えるだろうと期待もしていなかった娘です。ところが、この娘は、私には、狂っている様に見えるのです。」  

posted by kyotakaba at 13:40| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月17日

Τρελαντώνης

 ギリシャの有名な児童文学者 Πηνελόπη Δέλτα ピネロピィ・デルタの1932年の『 Τρελαντώνης 』。
「アレキサンドリアから、夏休みに、ピレウスの叔母さんの家に来て、、、」 
Τρελαντώνης は名前。

.:BiblioNet : Τρελαντώνης / Δέλτα, Πηνελόπη Σ., 1874-1941 


Πηνελόπη Δέλτα - Βικιπαίδεια 

ウィキソースでも読めます。 
Τρελαντώνης - Βικιθήκη 


posted by kyotakaba at 11:11| Comment(0) | ギリシャ関連書籍など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月15日

エティオピア物語 第十巻 21-3

 ≪ Αλλά αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο ≫, είπε η Χαρίκλεια σιγανά σκύβοντας στο αυτί της Περσίννας・ ≪ γιατί υπάρχει εκείνος που μπορεί να μου δώσει τον τίτλο της συζύγου άν και σείς το θελήσετε ≫. ≪ Θα το θελήσουμε ≫, είπε η Περσίννα χαμογελώντας, ≪ και αμέσως κιόλας, άν θέλουν οι θεοί, θα σε δώσουμε σ’ αυτόν αφού διαλέξουμε τον άξιό σου και άξιό μας ≫. Και η Χαρίκλεια δυνατά ≪ καμιά ανάγκη ≫, είπε, ≪ να τον διαλέξετε : υπάρχει ήδη ≫.

 ハリクレアは、屈み込んで、ペルシナ女王の耳に小声でこう言いました。「でも、それは妨げになりません。もしあなた方がそれを望むのでしたら、わたしに妻の肩書きを与えてくれる人がいるのですから。」 すると、ペルシナ女王は、微笑みながらこう言いました。「わたしたちは、それを望みますよ。神々がお望みならば、今直ぐにでも。あなたに相応しい、そして、わたしたちに相応しい人を選んで、その人に、あなたを嫁がせましょう。」 すると、ハリクレアは力強くこう言ったのです。「選ぶ必要はまるでありません。もう居ます。」
posted by kyotakaba at 12:53| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月14日

33. Ένα ξαφνικό επεισόδιο 3

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第三十三章「出し抜けの一悶着」3  
 Τώρα κατάλαβαν ποιος είναι. Είναι εκείνος που γυρίζει κάτω στην πόλη και πουλάει ρίγανη, κάπαρη, βότανα κι ελατόπισσα. Είτε από την ταραχή τους είτε από το λίγο φως, τα παιδιά δεν είχαν γνωρίσει αμέσως τον καημένο τον Κώστα τον Κορφολόγο. 
 ≪ Τ' είναι, Κώστα, ποιος το 'καμε; ≫ ρώτησε ο Γεροθανάσης. 
 ≪ Να, αυτά τα θηρία, οι Πουρναρίτες. Ήταν και πάλι δυο απ' αυτούς και χτυπούσαν με το τσεκούρι ένα θεόρατο πεύκο. " Γιατί, πατριώτη; " του λέω. " Τι σου φταίει το πεύκο; " " Τα βότανά σου να κοιτάζεις εσύ ", μου απάντησε. " Μα καλά ", του λέω, " καταστρέφετε ένα πράμα του Θεού, που θέλει πενήντα χρόνια να ξαναγίνει. Εσείς οι Πουρναρίτες θα φάτε το δάσος. Δεν λογαριάζετε τουλάχιστον την εξουσία; " " Εξουσία ", απάντησε, " είναι εκείνο που μας αρέσει. Να πας από 'δω και συ κι αυτή ". Λέγοντας αυτά ο ένας με φοβέριζε με το τσεκούρι. Ο άλλος σήκωσε από κάτω ένα ξύλο και με χτύπησε. Όταν ξεζαλίστηκα και κοίταξα γύρω μου, είχαν γίνει και οι δυο άφαντοι. Έτσι μου 'μελλε να πάθω ≫. 
 ≪ Τα θηρία ≫, φώναξε ο Γεροθανάσης. ≪ Ως τώρα χτυπούσαν το κλαρί, τώρα θα μας φάνε και τους ανθρώπους ≫.


 もう、子供たちは、この人が誰なのか分かったのです。街を回って、オレガノ、カッパー、ハーブ、樅の樹の樹脂を売っている人なのです。子供たちは、動揺していることもあり、光りが少ないこともあり、怪我人が直ぐに誰だか分からなかったのですけれど、コースタス・コルフォロゴスさんだったのです。 
 「どうしたんだ、コースタス、誰がこんなことをしたんだ?」 
 「獣だよ、プウルナリの奴らだ。また、奴らのうちの二人が居たんだ。斧で大きな松を打っていたんだ。僕は一人に言ったんだ「同朋のあんた、どうしてそんなことをしてるんだ? 松が何か悪いのか?」。そいつは僕に答えたよ「あんたは、ハーブを探してな」。僕は言ったよ「それはどうも。あんたたちは神が創られたものを壊すのかい。そこまで成るのに五十年はかかるんだよ。あんたたち、プウルなりの人たちは、森を食い潰してしまうよ。少なくても権利と言うものも考えないのかい?」 奴はこう答えたんだ「権利、権利は俺たちを気に入ってるよ。お前は何処かへ行けよ。」 そう言うと、一人が、斧で僕を脅したんだ。もう一人が、下から材木を取り上げて、それで僕を殴ったんだ。気を取り戻すと、自分の周りを見たよ。二人は居なかった。奴は僕を酷い目に会わすつもりだったんだ。 」 
 「獣だ。」とゲロサナシスさんは叫びました。「今までは、樹の枝を打っていた。とうとう、私たちを、人間を苛んだ。」
posted by kyotakaba at 14:02| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月13日

エティオピア物語 第十巻 21-2

 Αλλά και τίποτε μεγαλόπρεπο ούτε τιμητικό δεν βλέπω να έχει η πράξη αυτή, τουλάχιστον για ένα κορίτσι της ηλικίας σου. Κι έτσι όμως να ήταν, δεν είναι δυνατό να γίνει : μόνο οι ιερείς και οι ιέρειες του Ήλιου και της Σελήνης είναι προορισμένοι από το πατροπαράδοτο έθιμο να τελούν την πράξη αυτή ― και μάλιστα όχι οι τυχόντες, αλλά οι παντρεμένοι・ ώστε η παρθενία σου εμποδίζει την εκπλήρωση του ακατανόητου αιτήματός σου ≫.

 「けれども、少なくてもお前の様な年齢の少女がその様な行為をしても、少しの威厳も価値も、私は認めはしないのだ。また、少女であれば、生贄を殺す実行者には成り得ないのだ。太陽の司祭と月の巫女だけが、伝統的な慣習に依り、その行為者に決まっているのだ。それは、誰でも良いと言うものではない、既婚者だけが司祭、巫女になるのだ。それだから、お前の純潔が、お前の理解し難い要求の実行を出来なくさせているのだよ。」
posted by kyotakaba at 13:42| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月12日

エティオピア物語 第十巻 21-1

 Αναστατωμένος απ’ όλ’ αυτά ο Υδάσπης, ≪ δεν καταλαβαίνω ≫, είπε, ≪ πώς ξαφνικά άλλαξες γνώμη : μόλις πρίν πάσχιζες να σώσεις τον ξένο και τώρα παρακαλείς να τον σκοτώσεις σαν εχθρό σου με το χέρι σου.

 その言葉に狼狽したイダスピス王はこう言いました。「お前が突然に意見を変えたことが、私は理解出来ないよ。直前まで、お前はその外国人を助命しようと一所懸命だった。ところが今は、まるでその外国人がお前の仇でもあるかの様に、自分の手で殺させて欲しいと願っているとは。」
posted by kyotakaba at 12:57| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月09日

LivePedia

 もう暫く前からだけど、LivePedia が繋がりにくくなってて、この最近では、「このドメインを購入する」と言う表示が出る様になっている。( 表示は日本語で ) 
 一番頼りにしていた辞書・辞典サイトだったのに。無くなってしまったのだろうか? 


ウィキペディアでの説明 
LivePedia - Βικιπαίδεια 

posted by kyotakaba at 13:49| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月08日

33. Ένα ξαφνικό επεισόδιο 2

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第三十三章「出し抜けの一悶着」2  

 ≪ Εγώ ≫, είπε εκείνος αδύναμα. ≪ Βάλ' τε μου κανένα πανί ≫. Κι έγειρε κι ακούμπησε στο δέντρο. 
 ≪ Όχι εδώ ≫, είπε ο Γεροθανάσης, ≪ στην καλύβα πάμε ≫. Και ζήτησε γρήγορα νερό και πανί. 
 Τα παιδιά είχαν δειλιάσει και πολλά χλόμιασαν. Δεν είχαν δει άλλη φορά πληγωμένον. Όλη τους η σημερινή χαρά χάθηκε ξαφνικά. 
 Ο Αντρέας όμως δεν έχασε καιρό. Σε τέτοιες στιγμές ενεργούν αμέσως. Άρπαξε το φανάρι κι έφεξε στον Γεροθανάση και στον πληγωμένο για να μπουν στην καλύβα. Παράγγειλε στους άλλους να τρέξουν στη βρύση για νερό. Έπειτα πήρε δεύτερο φανάρι αναμμένο, έτρεξε στην καλύβα με τα τρόφιμα, έσκισε ένα δέμα κι έβγαλε από 'κει μέσα μερικά πράγματα. Ήταν επίδεσμοι, μπαμπάκι και αντισηπτικό, τα πρώτα που πρέπει να έχουν όσοι πάνε να ζήσουν στην ερημιά. Με αυτά γύρισε στην καλύβα του αρρώστου. 
 Ο Αντρέας κι ο Δημητράκης είχαν μάθει να δένουν επιδέσμος. Ο Γεροθανάσης το ήξερε πρακτικά, μόνο αντισηπτικό δεν καταλάβαινε τι θα πει. Οι τρεις τους, βοηθώντας ο ένας τον άλλο, έδεσαν καλά το κεφάλι του χτυπημένου. Ο Γεροθανάσης του έδωσε λιγό νερό να πιει και τον πλάγιασε στο στρώμα.    τε = και その人は、「私だ。何か布を当ててくれ。」と弱々しく言いました。そして、屈み込んで樹に凭れ掛かったのです。 
 ゲロサナシスさんは言いました。「そこではない。小屋に行こう。」 直ぐに、水と布を探したのです。 
 子供たちは、怖じ気づきました。ひどく蒼褪めたのです。こんな怪我を見たことがなかったのです。きょうの楽しかったことは、瞬く間に、無くなってしまいました。 
 けれども、アンドレアスは、時間を無駄にしませんでしたよ。そんな瞬間でも、直ぐに、時間は経つものなのですから。ランプを引っ掴むと、小屋に入れる様に、ゲロサナシスさんと怪我人を照らしました。他の子供たちに、水を取りに泉へ急ぐ様に命令しました。それから、灯の点いた二つ目のランプを手に取って、食料の小屋に走って行ったのです。包みの一つを裂きました。その中から、幾つかの物を取り出したのです。包帯と綿と化膿止めでした。それらは、人里離れたところに住み人なら誰でも、まず持つべき物なのです。それらを持って、病人の小屋に戻りました。 
 アンドレアスとディミトラキスは、包帯の結び方を学んでいました。ゲロサナシスさんは、化膿止めを何と言うのかは分からなかったのですけれど、実際の使い方は知っていたのです。三人は、お互いに助け合いました。そして、傷付いた頭に、上手に包帯を結んだのです。ゲロサナシスさんは、男の人に、少しの水を与えて飲ませました。そして、マットレスにその人を寝かせたのです。
posted by kyotakaba at 17:34| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第十巻 20-2

 ≪ Βασιλιά μου ≫, είπε τότε η Χαρίκλεια, ≪ γιατί δεν μπορώ πιά να σε αποκαλώ πατέρα, άν με τη χάρη των θεών έχει σωθεί το σώμα μου, η ίδια χάρη θα έπρεπε να σώσει και την ψυχή μου, εκείνη την αληθινή ψυχή που οι ίδιοι οι θεοί ξέρουν ότι μου έχουν προορίσει. Άν όμως δεν είναι αυτή η θέληση της μοίρας, άν χρειαστεί οπωσδήποτε να τιμηθούν τα θειά με τη σφαγή του ξένου, μιά μόνο χάρη στέρξε να μου κάμεις : πρόσταξε εμένα να τον σφάξω με το χέρι μου και σαν κειμήλιο παίρνοντας το ξίφος, να γίνω με το θάρρος μου ξακουστή ανάμεσα στους Αιθίοπες ≫.

 すると、ハリクレアはこう言いました。「王様。もう、あなたをお父様とは呼べませんから、そう呼びます。神々のお慈悲がわたしの身体を救って下さったとすれば、当にそのお慈悲が、わたしの魂も救って下さる筈でしょう。誠実に言えば、神々ご自身は、わたしにどう運命付けたかはご存知なのです。けれども、もし、それが運命の意志ではないとすれば、もし、いずれにしても、外国人を殺して神々を讃える必要があるとすれば、もう一度のお慈悲で、王様、ご同意下さい、わたしにこうお命じ下さい。先祖伝来の剣をとって、わたしの手でこの男を殺す様に、お命じ下さい。そうして、エティオピアの人々の間で、わたしが勇猛果敢と広く知れ渡る様にさせて下さい。」 追記、訂正: 
κειμήλιο παίρνοντας το ξίφος のところ、
伝来→先祖伝来
posted by kyotakaba at 14:15| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

わからない

エティオピア物語 第十巻 20-2、 
έχει σωθεί の主格は何なのか? 
θα έπρεπε να σώσει και την ψυχή μου, の主格はη ίδια χάρηなのか?
μου έχουν προορίσει とは、どういうことなのか? 何が決まっていたのか? 
να τιμηθούν τα θειά με τη σφαγή του ξένουの主格は何なのか? 
μιά μόνο χάρη στέρξε να μου κάμεις はどういうことか?
σαν κειμήλιο παίρνοντας το ξίφος, は? κειμήλιοは、ξίφοςを形容しているのか? 
posted by kyotakaba at 13:41| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第十巻 20-2 d

≪ Βασιλιά μου ≫, είπε τότε η Χαρίκλεια, ≪ γιατί δεν μπορώ πιά να σε αποκαλώ πατέρα, άν με τη χάρη των θεών έχει σωθεί το σώμα μου, η ίδια χάρη θα έπρεπε να σώσει και την ψυχή μου, εκείνη την αληθινή ψυχή που οι ίδιοι οι θεοί ξέρουν ότι μου έχουν προορίσει. Άν όμως δεν είναι αυτή η θέληση της μοίρας, άν χρειαστεί οπωσδήποτε να τιμηθούν τα θειά με τη σφαγή του ξένου, μιά μόνο χάρη στέρξε να μου κάμεις : πρόσταξε εμένα να τον σφάξω με το χέρι μου και σαν κειμήλιο παίρνοντας το ξίφος, να γίνω με το θάρρος μου ξακουστή ανάμεσα στους Αιθίοπες ≫.  


Google翻訳: 
その真の魂はその、私はもはや、彼女の父親を呼び出すことができ神の恵みによって、私の体を保存している場合、同じ恵みを保存する必要があると私の魂ので、「私の王は、」その後、Harikliaは」、言っていません神々自身は、彼らが私を運命づけられている知っています。見知らぬ人を殺すことで叔母を称えるために絶対に必要であれば、しかし、これは、運命の意志ではない場合、唯一のおかげで、私はkameis sterxe:遺物になる剣を取って私の手で彼を殺すために私を命じました私の勇気は、エチオピア人の間で有名な。」 

WorldLingo 翻訳: 
「神の魅力と私のボディ救われたら私が呼出し父、彼自身魅力想定されている彼また救う私の精神、私意図したことを彼自身を神が知っているその本物の精神もうできないので王私に」は、そしてCharikleia、「言った。 しかしそれがこれ運命の意志でなければ、確実に必要とすれば彼らは外国人、1つの私を作る魅力のsterxeだけの虐殺の名誉を与えられた叔母さんである: prostaxeのemena彼私の手を搭載するそして剣を取る家宝としてIの虐殺私はt oのys Aithiopes間の私の勇気のxakoystiと」なる。
posted by kyotakaba at 13:33| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月07日

エティオピア物語 第十巻 20-1

 Στα λόγια της αυτά ο Υδάσπης, που ακόμα δεν είχε καταλάβει την πραγματική κατάσταση, ≪ σε επαινώ ≫, της είπε, ≪ για τη φιλανθρωπία σου, κόρη μου・ είναι καλοσύνη σου να ευσπλαχνίζεσαι και να επινοείς τρόπους για να σώσεις έναν ξένο και Έλληνα συναιχμάλωτο που κέρδισε τη φιλία σου στο διάστημα της εξορίας σου, αλλά δεν γίνεται να εξαιρεθεί από τη θυσία・ εξάλλου δεν είναι καθόλου ευσεβές να παραβούμε ολωσδιόλου το έθιμο της επινίκιας ιερουργίας αλλά ούτε και ο δήμος θα το ανεχόταν・ μόλις και μετά βίας και με τη χάρη των θεών επέτρεψε να εξαιρεθείς εσύ ≫.
 そのハリクレアの言葉にも、イダスピス王は、本当の事情をまだ理解出来ていませんでした。そして、ハリクレアにこう言ったのです。「娘よ、お前のその博愛のことで、私はお前を褒めよう。一人の外国人、一緒に捕えられたギリシャ人に同情して、その者を助けようと何か方法を考え出そうとするのは、お前の優しさだね。その男は、お前が国外を放浪している間に、お前の友情を得たのだろう。だけれども、この男が生贄になることを免れると言うことにはならないのだ。それに、勝利の祭典の習慣を全く破ると言うのは、僅かの敬虔さもないと言うことだ。市民もそれを容認はしないだろう。神々の御陰で、やっとのことで、市民は、お前が免れることを許したのだよ。」
posted by kyotakaba at 13:10| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月06日

エティオピア物語 第十巻 19-2

 Άν παρ’ όλ’ αυτά επέμενε κανείς να θυσιαστεί ζευγάρι, ένας από κάθε φύλο, δεν πρέπει να αναζητήσεις μόνο άλλη κόρη, αλλά και άλλον νέο・ και άν δεν το κάμεις εμένα και όχι άλλη πρέπει να θυσιάσεις ≫. Και όταν εκείνος ≪ μην ξεστομίζεις τέτοιο λόγο ≫ της είπε και τη ρώτησε γιατί το λέει αυτό, ≪ διότι ≫, του απάντησε, ≪ οι θεοί έχουν ορίσει να ζήσω μ’ αυτόν τον άνδρα και να πεθάνω μαζί του ≫.

 「もし、誰かが、一対の男女を生贄にすると言い張っているのにも拘らず、一対の男だけになったのならば、あなたは違う少女だけを探すべきではなくて、違う若者も探すべきなのです。あなたがわたしを生贄にしないのならば、対の片方のこの若者も生贄にしてはなりません。」 そして、王がハリクレアに「その様な言葉を発してならない。」と言い何故そういうのかと尋ねると、こう答えたのでした。「その理由はです。神々は、わたしに、この男と共に生きて、この男と共に死ぬ様に、お命じになっているからです。」
posted by kyotakaba at 13:24| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月05日

エティオピア物語 第十巻 19-1

 Η Χαρίκλεια λίγο έλειψε να ουρλιάξει, τόσο αγρίεψε με τη δήλωση της σφαγής του Θεαγένη・ με κόπο μεγάλο συγκράτησε την τρελή αγωνία της και, πιέζοντας τον εαυτό της να δείξει καρτερία, ακόμα μιά φορά συγκάλυψε το σκοπό της και, ≪ αφέντη μου ≫, είπε, ≪ ίσως ούτε κόρη χρειάζεται να αναζητήσεις εφόσον ο δήμος, σώζοντας εμένα, έχει ήδη επιτρέψει να μην προσφερθεί γυναίκα ως θύμα.

 ハリクレアは、テアゲニスを殺すと公言されたことで、激昂しました。それで、もう少しで、声を張り上げるところだったのです。やっとのことで、激しい苦しみを我慢しました。そして、自分自身に、辛抱強さを示して見せ得る様に強いると、自分の目的を、もう一度、隠したのです。それから、こう言いました。「お父様、おそらく、わたしを救ってくれた大衆が、生贄として女性を差し出さないことを許して下さっている限り、王様は少女を捜す必要はないでしょう。」
posted by kyotakaba at 13:51| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月03日

Μαρίνα Σάττι - Κούπες | (Θα Σπάσω Κούπες)

posted by kyotakaba at 11:10| Comment(0) | ギリシャ 歌謡・音楽 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月01日

33. Ένα ξαφνικό επεισόδιο 1

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第三十三章「出し抜けの一悶着」1 

Ένα ξαφνικό επεισόδιο
 Ο Γεροθανάσης φεύγοντας από τα παιδιά πήγε στους λατόμους. Το βράδυ, όταν γύριζε από 'κει πέρασε πάλι από τις καλύβες των παιδιών. Στάθηκε, άναψε την ίσκα του, το τσιγάρο του, και μάλωσε τον σκύλο που τον άφησε κι έφυγε. Αυτό στ' αστεία. Γιατί είπε στα παιδιά πως τους χάριζε τον Γκέκα. Ένας σκύλος, λέει πάντα τους χρειάζεται.
 Κατά τις εννιά το βράδυ ακούστηκαν βήματα ενός ανθρώπου. Ο άνθρωπος πλησίασε και καλησπέρισε. Μα φαινόταν ανήμπορος. Όταν ήρθε στο φως, τον είδαν ματωμένο. Αίματα είχαν τρέξει από το κεφάλι του στο ανοιχτό του στήθος, στο ρούχο του, κι έτρεχαν ακόμα.
 Ο Γεροθανάσης τινάχτηκε επάνω. ≪ Εσύ 'σαι, Κώστα; ≫ φώναξε.   

   出し抜けの一悶着  

 ゲロサナシスさんは、子供たちの所から立ち去って、石切り場へ行ったのです。夕方、石切り場から戻る時、ゲロサナシスさんは、もう一度、子供たちの小屋の前を通ったのです。ゲロサナシスは立ち止まって、イスカに火を点けたのです。[ 茸の一種。乾燥させて火を点けて、燈火に使う。 ] それから、煙草に火を点けました。それから、自分を置いて行った犬を叱ったのです。それは、冗談だったのです。だって、ゲロサナシスさんは、ゲガスを子供たちにあげるって、言っていたのですから。犬が、子供たちには、いつでも役に立つだろう、と言うのです。 
 宵の九時頃、子供たちは、一人の人間の足音を聞いたのです。その人間は近づいて、こんばんわ、と言ったのです。でも、具合が悪そうなのです。その人が明りの下に出ると、子供たちは、その人が血だらけなのに気がついたのです。血は、その人の頭から、開けた胸へ流れていました。まだ、流れ続けていました。 
 ゲロサナシスさんは、飛び上がったのです。「お前、コースタスか?」と叫びました。 
posted by kyotakaba at 13:43| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月31日

エティオピア物語 第十巻 18-3

 Και ο Υδάσπης, που δεν κατάλαβε το νόημα των λόγων της, ≪ κορούλα μου ≫, είπε, ≪ συγχώρεσέ με που σε έκαμα να κοκκινίσεις με την ανοίκεια ερώτησή μου για έναν νεαρό. Εσύ πήγαινε τώρα στη σκηνή μαζί με τη μητέρα σου και άφησέ τη να σε απολαύσει・ με την παρουσία σου και με τη διήγηση των περιπετειών σου, θα της δώσεις μεγαλύτερη χαρά από τους πόνους που πέρασε για να σε γεννήσει. Όσο για μένα, θα φροντίσω για τη θυσία κάνοντας πάν το δυνατόν μήπως και βρώ καμιά αντάξια σου για να σφαγιαστεί μαζί με τον νεαρό ≫.

 イダスピス王は、ハリクレアの言ったことの意味が分からなかったものだから、こう言ったのです。「私の可愛い娘よ、私がした若者に関する厚かましい質問でお前を赤面させてしまった、この私を勘弁してお呉れ。さあ、お前の母さんと一緒に、舞台へ行きなさい。母さんにはお前を喜ぶままにさせておきなさい。お前がそこに居ると言うこと自体と、お前の波瀾に満ちた話しが、母さんに、お前を産む為に受けた苦しみよりも、ずっと大きな喜びを与えるだろうからね。私はと言えば、生贄について何とかしなければならないのだ。出来る限りのことをすれば、おそらく、この若者と一緒に殺される、お前の代わりを見つけられるだろう。」
posted by kyotakaba at 13:27| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月30日

エティオピア物語 第十巻 18-2

 Πώς τον αποκάλεσες αδελφό σου στη Συήνη, όταν για πρώτη φορά σας έφεραν σε μένα; Γιατί βέβαια δεν θα αποδειχτεί κι εκείνος γιός μου・ ένα παιδί γέννησε η Περσίννα : εσένα και μόνο ≫. Κοκκίνισε η Χαρίκλεια και, ≪ ψέματα είπα ≫, απάντησε με σκυμμένο το κεφάλι, ≪ όταν τον αποκάλεσα αδελφό μου : η ανάγκη έπλασε αυτή την ιστορία・ όσο για το ποιός είναι, μπορεί καλύτερα να σας το πεί ο ίδιος・ είναι άνδρας και έχει το θάρρος να σας το δηλώσει χωρίς να ντραπεί σαν εμένα που είμαι γυναίκα ≫.

 「最初にお前たちが私の下に連れて来られた時、シイニーでは、お前は、どう言う訳で、この男を兄と呼んでいたのだ? この男がわたしの息子ではないと分かるだろうことは、確かだからだ。ペルシナは一人の子供を産んだのだ。お前だ、それだけだ。」 ハリクレアは赤くなりました。そして頭を下げて、答えました。「嘘を言いました。わたしがこの方を兄と呼んだ時には、話しを作り上げる必要があったのです。誰かと言うことについては、本人があなた様たちに言う方が、きっと良いと思います。この方は一人前の男です。女であるわたしの様に恥ずかしがることもなく、あなた様たちに自分が何者かを申し出る勇気をお持ちです。」
posted by kyotakaba at 12:59| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月29日

エティオピア物語 第十巻 18-1

 Και καθώς βρισκόταν κοντά στη Χαρίκλεια, ≪ πολυαγαπημένη ≫, της είπε, ≪ ότι εσύ είσαι κόρη μου, και τα γνωρίσματα το έδειξαν και ο σοφός Σισιμίθρης το επιβεβαίωσε και πάνω απ’ όλα το ανέδειξε η ευμένεια τών θεών・ ποιός όμως είναι αυτός εδώ που αιχμαλωτίστηκε μαζί σου και φυλάχτηκε για τις επινίκιες τελετές και τώρα στέκει πλάι στο βωμό έτοιμος για θυσία;

 そして、ハリクレアの側に立つと、こう言ったのです。「最愛のお前。お前は私の娘だ。多くの印しがそう証明している。それに、賢者シシミシリスがそれを裏付けている。何よりも、神々のご同情が、それを明らかにしたのだ。けれども、お前と一緒に捉えられ、勝利の儀式の為に生かしたままにされていて、生贄の用意をして祭壇の側に立っている、この男は誰なのだ?」
posted by kyotakaba at 13:44| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月25日

Ένας εθελοντής χωροφύλακας για την αλεπού 3

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第三十ニ章「対狐の義勇警察官」3 

 Αφού πήδησε κάμποσες φορές χωρίς να τον κυνηγήσουν, ξαναγύρισε και κουνιόταν πότε στο ένα, πότε στο άλλο παιδί. Ήταν σαν να 'λεγε : ≪ Δεν θα μου μάθετε κανένα παιχνίδι; ≫ 
 Στο τέλος άρπαξε την πετσέτα του Φουντούλη στα δόντια του και την έφερνε με μανία βόλτες στον αέρα. Τότε όλα τα παιδιά με γέλια και φωνές τον κυνήγησαν γύρω στις καλύβες. Τρέχοντας γλιστρούσε, έπεφτε, γαύγιζε, φυσούσε και σιγομούγκριζε, σαν να έγινε κάτι σπουδαίο. Μα κι αλήθεια, κάτι σοβαρό γινόταν. Κατόρθωσε ο Γκέκας να τον κυνηγήσουν. Αυτό ήθελε. Πού να γυρίσει τώρα στον Γεριθανάση! 
 Τα παιδιά πάνε με τα παιδιά.   

 ゲガスは、どれだけ跳ねても、子供たちが後を追って来ないものだから、戻って来ました。そして、ある子に尻尾を振っては、また、別の子のところに行って、尻尾を振ったのです。それはまるで、こう言っている様でしたよ。「ねえ、ぼくに、なにかあそびをおしえてよ。」 
 最後には、ゲガスは、フォンドリスのタオルに噛み付いてひったくったのです。そして、夢中になって、タオルを空中で振り回したのです。そうすると、子供たちも、笑いながら、叫びながら、小屋のを回って、ゲガスを追い掛けたのです。ゲガスは、走っては滑り、転んで、吠え、ハァハァ言って、小声で唸るのです。まるで、偉くなったみたいにです。でも、実際、ゲガスは真面目だったのです。ゲガスは、子供たちに自分を追わせると言う目的を達成したのです。そうしたかったのです。そして、やっと、ゲロサナシスさんのところへ帰りました。 
 子供たちには、子供たちが合っているのです。   

第三十ニ章「対狐の義勇警察官」、おわり  

posted by kyotakaba at 15:07| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第十巻 17-3

 Και ο Υδάσπης πρόθυμα και με ευχαρίστηση δέχτηκε την ήττα υπομένοντας αυτοπροαίρετα την περιπόθητη βία και, βλέποντας τα πλήθη να συνεχίζουν ασταμάτητα τους αλαλαγμούς και όλο και πιό προκλητικά να επεμβαίνουν επευφημώντας, άφησε τη χαρά να γεμίσει την ψυχή του και περίμενε να κατασιγάσει η ταραχή από μόνη της.

 イダスピス王は、喜んで、こころよく敗北を受け容れたのです。自ら望んで、愛すべき騒動に耐えていたのです。そして、大衆が止まることのない叫びを上げ続けるのを、それも、段々と、拍手をしながら挑発的に割り込んで来るのを見ていたのです。そして、喜びが自分の魂を満たしていくままにしておいたのです。そうして、騒動がひとりでに静まるのを待ったのです。 
posted by kyotakaba at 13:46| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月24日

エティオピア物語 第十巻 17-2

 Εμείς σε έχουμε αναγνωρίσει ως βασιλιά μας・ αναγνώρισε και συ τον εαυτό σου ως πατέρα. Είθε να συγχωρήσουν οι θεοί τη φαινομενική παρανομία. Περισσότερο θα παρανομήσουμε άν αντισταθούμε στο θέλημά τους・ κανείς άς μη θανατώσει την κόρη που εκείνοι έχουν σώσει. Εσύ, ο πατέρας του δήμου, γίνε πατέρας και στην οικογένειά σου ≫. Και φωνάζοντας τέτοια και άλλα παρόμοια, προσπαθούσαν και έμπρακτα να εμποδίσουν τη θυσία μπαίνοντας μπροστά στον Υδάσπη και εμποδίζοντάς τον να προχωρήσει και ζητώντας να εξευμενιστούν οι θεοί με άλλων θυσίες.

 「私たちは、貴方を私たちの王だと認めています。貴方自身は、自分を父だと認めています。どうか、神々が、うわべだけの違法をお許し下さいます様に。何よりも、私たちが神々の意思に反していると誤解しているのではないでしょうか。神々が命を助けて来たこの娘を、誰も殺さないでおきましょう。王様、国の父である貴方、どうか、貴方の家族の父となって下さい。」 そうして、民衆は、似た様なことを叫びながら、イダスピス王の前に割って入って、出来るだけ、生贄の儀式を妨害しようとしたのです。王が進むのを邪魔したのです。そして、神々が他の生贄で怒りを鎮めて下さる様にお願いしたのです。  
posted by kyotakaba at 08:52| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月23日

エティオピア物語 第十巻 17-1

 Και με τα λόγια αυτά έπιασε τη Χαρίκλεια κάνοντας πώς θα την οδηγούσε στο βωμό και στη φωτιά που έκαιγε σ‘ αυτόν, αλλά πιό πολύ καιγόταν ο ίδιος από πόνο και ευχόταν να μην είσακουστούν τα απατηλά του λόγια. Και το πλήθος των Αιθιόπων, συγκλονισμένο από το λόγο του, ούτε στιγμή δεν άντεξε να βλέπει τη Χαρίκλεια έτοιμη για θυσία και όλοι μαζί ανέκραξαν ≪ σώσε την κόρη, σώσε το βασιλικό αίμα, σώσε εκείνην που έχουν σώσει οι θεοί・ σ‘ το συγχωρούμε・ το έθιμο έχει τελεστεί.
 そう言うと、イダスピス王は、ハリクレアの手を取ったのです。そうして、ハリクレアを導こうとしたのです、祭壇へ、炎へと。その炎は、王に焼きつく様でした。けれども、王自身は、苦悩で焼かれ苦しんでいるのでした。そして、自分の真心からではない言葉を、神々が聞き入れない様に祈るのでした。一方、エティオピアの民衆は、王の言葉に動揺していたのですが、一瞬でも、生贄の支度をしたハリクレアを見ることに耐えられなかったのです。全員が、一緒に、こう叫んだのです。「その娘を救え、王家の血筋を救え、神々が助けて来たその娘を救え。王よ、私たちは、貴方がそうするのを許す。しきたりは、もう既に、成されているのです。」
posted by kyotakaba at 15:30| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月22日

エティオピア物語 第十巻 16-10

 ακολούθησε τον πατέρα σου που δεν ήταν γραφτό να σε νυφοστολίσει ούτε να σε οδηγήσει σε γαμήλια παστάδα και θαλάμους, αλλά σε ετοιμάζει για θυσία και, αντί για λαμπάδες του γάμου, τις λαμπάδες της θυσίας ανάβει και αυτά τα ανθισμένα σου νιάτα οδηγεί στο βωμο. Και σείς θεοί, συγχωρήσε με άν ο πόνος με νίκησε και ξεστόμισα λόγο ανόσιο, εγώ που για πρώτη φορά είπα τη λέξη “ παιδί μου“ και την ίδια στιγμή το θανάτωσα ≫.
νυφοστολίζω : ντύνω και στολίζω νύφη

イダスピス王の台詞の中のここの文章では、イダスピス王が自分のことを、「お前の父」と呼び、その行為を、一人称ではなく、三人称単数で述べている。  
 「お前の父に追いて来なさい。この父は、花嫁に花嫁衣装を着せることを運命付けられてはいないのだ。それに、お前を新婚の家、寝屋に案内することもない。そうではなくて、私は、お前に生贄の用意をさせるのだ。婚礼の松明の代わりに、生贄の松明に火を点けるのだ。お前の今が花盛りの若さを祭壇へと引き連れて行くのだ。それから、神々の皆様、もし、苦悩が私を打ち負かして、私が涜神的な言葉を発しても、どうかお許し下さい。この私は、「我が子」と言う言葉を初めて喋ったのです。その同じ瞬間に、その「我が子」を殺すのです。」 
posted by kyotakaba at 13:54| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月18日

Ένας εθελοντής χωροφύλακας για την αλεπού 2

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第三十ニ章「対狐の義勇警察官」2 

 Ο Γκέκας γεννήθηκε κι αυτός τσοπανόσκυλο. Έχει αυτιά όρθια και μυτερά, και το μαλλί μεγάλο και δασύ. Είναι άσπρος μ' ένα σταχτί μπάλωμα στη ράχη, στα πόδια και στο πρόσωπο. Φαίνεται ενός χρόνου σκύλος και είναι κουτάβι. 
 Α, μα δεν υποφέρεται η ζωή στα βλάχικα. Σαν πολύ βαρύς είναι ο Γεροθανάσης. Προχτές που του δάγκωσε λιγάκι ο Γκέκας τη φουστανέλα, έφαγε μια με την αγκλίτσα. Δεν παίζει ο γέρος. Μα ούτε και τα μικρά παιδιά παίζουν. Πάνε με το κοπάδι. Ο Λάμπρος, που ήταν μικρός, βόσκει διακόσια γίδια. Δεν έφτανε αυτό, διαβάζει τώρα και μια φυλλάδα. Να παίξει με τα πρόβατα : Αυτά δεν παίζουν, μόνο βόσκουν. Λοιπόν σηκώθηκε ο Γκέκας κι ήρθε στα παιδιά. Και να τον διώξουν, δεν φεύγει από 'δώ.  

 ゲカスは牧羊犬として産まれたのです。直立して尖った耳を持ってます。毛は長くて詰んでいます。白色で、背中と足と顔に灰色のぽっちがあるのです。一歳になったばかりの様に見えます。子犬なのです。 
 でも、山岳での生活は辛くないのです。ゲロサナシスさんは、とっても厳格ですから。一昨日、ゲカスは、ほんのちょっと、フスタネーラを齧ったのです。すると、杖でぶたれました。老人は遊ばないのです。でも、小さな子供のラブロスも遊ばないのです。山羊の群れと一緒に行ってしまいますから。ラブロスは、幼いです。でも、二百頭の山羊を放牧させているのです。それに、ラブロスは来ていません。今は、冊子を読んでいるのです。では、羊たちと遊びましょうか? 羊たちは遊ばないのです。ただ、草をもしゃもしゃ食べるだけなのです。そうして、ゲカスは立ち上がったのです、そして、子供たちの所へ来たのです。子供たちは、ゲカスを追い返したけれど、ゲカスは、ここから帰らないのです。
posted by kyotakaba at 15:01| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第十巻 16-9

 Όσο για σένα θυγατέρα μου ( όνομα ποθητό που για πρώτη και τελευταία φορά σου απευθύνω ), μάταια ωραία και μάταια πίσω στην αγκαλιά μας, εσύ που πιό πολύ κακοτύχησες στην πατρίδα παρά στα ξένα ― τη σωτηρία βρήκες στα ξένα και στον τόπο που γεννήθηκες σε περιμένει ο θάνατος ― , μην ταράζεις την ψυχή μου με θρήνο : τώρα περισσότερο παρά ποτέ δείξε εκείνο το γενναίο και βασιλικό φρόνημά σου・
 「私の娘よ、お前については、( 最初で最後の時に、愛おしい名前でお前を呼ぼう、 ) 無駄に美しいお前、それに、私たちの腕の中にあることは無益なのだ。お前は、外国でよりも母国での方が、ずっと不幸なのだ。お前は、外国では救済を見つけた。此所、お前が産まれた土地では、死がお前を待っているのだ。泣いて私の魂を掻き乱してはならないぞ。今この時こそ、お前の王家の勇敢な意気込みを示して見せるのだ。」
posted by kyotakaba at 13:22| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月17日

エティオピア物語 第十巻 16-8

 Όσο πιό πολύ σας νιώθω να συμπάσχετε, όσο μεγαλύτερος είναι ο πόνος σας για τα δικά μου βάσανα, τόσο εγώ προτιμώ το δικό σας από το δικό μου καλό και τόσο λίγο λογαριάζω τον δικό μου πόνο που μένω άκληρος και τα πικρά δάκρυα της Περσίννας από δώ, που την ίδια στιγμή απόχτησε και έχασε το πρώτο της παιδί・ πάψτε λοιπόν, άν θέλετε, να κλαίτε και να μας συμπονείτε μάταια και άς αρχίσουμε την τελετή.
συμπάσχω : πάσχω μαζί με άλλους ή για ένα πάθημά τους και συμμερίζομαι τον πόνο τους ή για ένα κοινό πάθημα που αφορά άμεσα και εμένα

 「皆さんのほとんどの人が、私の苦しみを自分の苦しみの様に共に苦しんでおられるのだと、私は思います。私の苦難についての皆さんの苦悩があまりに大きいので、私は、私の利益よりも皆さんの利益を選ぶのです。そして、跡継ぎが居ないと言う自分の苦しみ、そして、ここに居るペルシナの苦い涙のことは、少しも考慮をしないのです。ペルシナは、同じ瞬間に、自分の最初の子供を得て、失ったのです。ですから、皆さん、もしそう望むのでしたら、泣き叫ぶのを止めて下さい。無益に私たちに同情するのを止めて下さい。さあ、儀式を始めましょう。」
posted by kyotakaba at 12:59| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月16日

エティオピア物語 第十巻 16-7

 Κι αυτήν που ως εχθρά μου δεν θανάτωσα και ως αιχμάλωτη δεν έβλαψα, αυτήν την ίδια, τώρα που αποδείχτηκε ότι είναι θυγατέρα μου, δεν θα διστάσω να τη θυσιάσω, εφόσον είναι αυτή και η δική σας θέληση, δεν θα υποχωρήσω στην οδύνη ― πράγμα που και σε κάθε άλλον πάσχοντα πατέρα ίσως θα συγχωρούνταν ― ούτε θα προσπέσω γονατιστός παρακαλώντας σας, προσαρμοζόμενοι στη φύση και στα πάθη που κινεί, να με συγχωρήσετε άν παραβώ αυτή τη φορά το νόμο, με το αιτιολογικό ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να τιμήσουμε τα θεία.

 「私が敵として殺しはしなかった、また、捕虜として傷付けることもしなかった、この娘、それが今は、私の娘であることを明らかにされた、この娘を、生贄にすることを、それが皆さんの意志である限り、私は躊躇いはしないでしょう。悲しみの為に退き下がったりはしないつもりです。 − 他の同じ様に苦しんでいる父親達にであったら、おそらく、許されるだろうと言うことが、現実でしょうけれど − 私は跪いたりしません。皆さんは自然の道理に適っていらっしゃる、それに、その自然が動かす諸情緒に馴染んでいらっしゃる、その皆さんに、神々を讃える他の方法もあるのだと言うことを理由にして、今回は法を破ることになっても、私を赦して下さいと、お願いしたりはしないのです。」  προσαρμοζόμενοι は呼格、σας を指している。 
κινεί の主格は、φύση なのだと思う。 
「 να με συγχωρήσετε άν παραβώ αυτή τη φορά το νόμο, με το αιτιολογικό ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να τιμήσουμε τα θεία. 」の節は、παρακαλώντας の内容なのだと思う。
τα θεία 中性複数対格、よくわからないけれど、意味としては、神々になるのだと思う。
posted by kyotakaba at 15:04| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第十巻 16-7 d

Κι αυτήν που ως εχθρά μου δεν θανάτωσα και ως αιχμάλωτη δεν έβλαψα, αυτήν την ίδια, τώρα που αποδείχτηκε ότι είναι θυγατέρα μου, δεν θα διστάσω να τη θυσιάσω, εφόσον είναι αυτή και η δική σας θέληση, δεν θα υποχωρήσω στην οδύνη ― πράγμα που και σε κάθε άλλον πάσχοντα πατέρα ίσως θα συγχωρούνταν ― ούτε θα προσπέσω γονατιστός παρακαλώντας σας, προσαρμοζόμενοι στη φύση και στα πάθη που κινεί, να με συγχωρήσετε άν παραβώ αυτή τη φορά το νόμο, με το αιτιολογικό ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να τιμήσουμε τα θεία.


Google翻訳: 
そして、私の敵として1を殺さないと囚人を傷つけない、この同じことが今では私の娘であることが証明されたことと、あなた自身の意志は、悲しみに引き下がるない場合、私が犠牲になることを躊躇しないだろう - どのそして、他の被害者の父は許されるかもしれない - 私は神を称えるために、他の方法があることを地面に今回、法律に違反した場合どちらの物乞いあなたの膝に衝突し、移動し、自然と情熱で適応、私を許して。 

WorldLingo 翻訳: 
そして彼女は私の娘であること1つこの証明された私が今害を与えた捕虜ように私がまた殺さなかった私の憎悪心ように彼自身、私はまた苦しむ父の互いで多分許される悲しみ-事-で今回に法律違反すれば叔母さんに名誉を与える他の方法またある原因となるとこれおよびあなた専有物意志なら、要求している私退かないどちらのprospesoのgonatistos性質と動かす情熱で合わせられて、許すべき私彼を犠牲にすることを躊躇しない。 


自分、途中まで、 
 「私が敵として殺しはしなかった、また、捕虜として傷付けることもしなかった、この娘、それが今は、私の娘であることを明らかにされた、この娘を、生贄にすることを、それが皆さんの意志である限り、私は躊躇いはしないでしょう。悲しみの為に退き下がったりはしないつもりです。 − 他の同じ様に苦しんでいる父親達にであったら、おそらく、許されるだろうと言うことが、現実でしょうけれど − 跪いて皆さんにお願いしたりもしません。」 

προσαρμοζόμενοι この分詞複数形が皆さん達なのか、他の父親達なのか分からない。 
κινεί この三人称単数動詞の主格が何なのか分からない。 
με το αιτιολογικό ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να τιμήσουμε τα θεία この節がどこに繋がっているのか分からない。 

私は馬鹿だから、大馬鹿だから、考える頭が無いから、
posted by kyotakaba at 13:44| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月15日

エティオピア物語 第十巻 16-6

 Άν έτσι θέλουν οι θεοί, να μου τη χαρίζουν και την ίδια στιγμή να μου τη στερούν ( το ίδιο έπαθα στη γέννηση, το ίδιο και τώρα στην ανεύρεσή της ), εγώ δεν μπορώ να το πώ・ το αφήνω σε σας να το σκεφτείτε・ ούτε μπορώ να ξέρω άν εκείνην που εξόρισαν στα πέρατα της οικουμένης και ύστερα ως εκ θαύματος την έφεραν αιχμάλωτη για να μου την προσφέρουν, θα τη δεχτούν και πάλι για δικό τους σφάγιο.

 「神々は、この娘を私に与えると、同時に、私から奪い去ることを望んでおられるのかどうか、( この娘が産まれた時の苦しみと、同じ苦しみを、この娘を再発見した、今、苦しんでいるのです。 )、私は、何とも言えません。そのことは、皆さんがお考えになるのに任せます。それに、神々は、この娘を世界の涯に追放したのです。その後に、奇跡によって、私に与える為に、捕虜になった娘を私の下へ連れて来たのです。神々は、その娘を、自分たちの生贄として、受け取って下さるのかどうかも、私には分からないのです。」
posted by kyotakaba at 13:58| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月11日

προβατάκια

 ヤニス・リッツオスの詩「 Πρωινό Άστρο 」に出て来た語、προβατάκια。 
「 Πρωινό Άστρο 」の中では、単に、子羊ちゃん、と言うだけの意味で、そのままなのだけど。 
 辞書を引くと、白い波頭の意味もあるのに、へえ、と思った。 
(ναυτικός όρος) αφρός που εμφανίζεται όταν ένα μικρό κύμα σπάζει από τον άνεμο 
小さな波が風で砕ける時に現れる泡。 

 英語だと、white horse って、言うんだ。
posted by kyotakaba at 21:40| Comment(0) | 単語メモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Ένας εθελοντής χωροφύλακας για την αλεπού 1

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第三十ニ章「対狐の義勇警察官」 
Ένας εθελοντής χωροφύλακας για την αλεπού
 Φεύγοντας ο Γεροθανάσης άφησε κι άλλο δώρο : τον μικρό του σκύλο, τον Γκέκα. 
 Ο Γκέκας είχε έρθει μαζί του, μα τώρα δεν έφευγε. Ήθελε να μείνει με τα παιδιά. Ακολούθησε τον Γεροθανάση ως τα δέντρα, έπειτα ξαναγύρισε. Ο Γεροθανάσης του φώναξε, πάλι ο Γκέκας πήγε ως εκεί, μα πάλι ξαναγύρισε. Αφού γύρισε δυο-τρεις καλύβες και τις μύρισε καλά, στάθηκε μπροστά στον Δημητράκη και στον Κωστάκη, και τους κοίταξε κουνώντας την ουρά, σαν να τους έλεγε : ≪ Παίζουμε; ≫ Πριν του απαντήσουν, άρχισε αυτός τα πηδήματα. Έτρεχε χωρίς να τον κυνηγάει κανείς. Δηλαδή : ≪ Αν δεν παίζετε εσείς, παίζω εγώ ≫. 
 Τα παιδιά έβαλαν τα γέλια. Να ένας εθελοντής !

    対狐の義勇警察官  

 ゲロサナシスさんは、もう一つの贈り物を置いて、帰って行ったのです。小さい犬だったのです。ゲカスです。 
 ゲガスはゲロサナシスさんと一緒に来たのです。でも、帰らなかったのです。子供たちと残りたがったのです。木立まで、ゲロサナシスさんに付いて行きました。それから、ぐるっと戻って来たのです。ゲロサナシスさんは、ゲガスを呼びました。ゲガスはそこまで行きました。でも、また、戻って来たのです。二、三棟の小屋を回って、それをよく嗅いだのです。それから、ディミトラキスとコスタキスの前で止まりました。そして、二人を見詰めると、尻尾を振ったのです。まるで、ふたりにこう言っている様でしたよ。「あそびましょ、」 ふたりがゲガスに答える前に、ぴょんぴょんし始めました。誰も追っかけないのに、走り出したのです。こうです。「ふたりがあそばないなら、ぼくあそぶから。」 
 子供たちは、笑い出しました。そう、有志なのです。 
posted by kyotakaba at 13:39| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月10日

エティオピア物語 第十巻 16-5

 Σας βλέπω να χύνετε δάκρυα, καταλαβαίνω τα ανθρώπινα αισθήματα που σας κατέχουν, την ευσπλαχνία σας για την κόρη που τόσο πρόωρα θα χαθεί αλλά και για μένα που μάταια έλπισα πώς θ’ αποχτήσω διάδοχο του γένους μου・ είμαι όμως υποχρεωμένος, ίσως ακόμα και παρά τη θέλησή σας, να τηρήσω το πατροπαράδοτο έθιμο προτάσσοντας το καλό της πατρίδας από το προσωπικό μου συμφέρον.

 「私は、皆さんが涙を流すのを見ました。皆さんを捉えている人間的諸感情も、皆さんのこの娘への同情心も分かっています。自分の家系の後継を得る事を無益に望んでいたこの私には、あまりに早く亡くしてしまうことになる、この娘ヘの同情心です。けれども、私には、義務があるのです。おそらく、皆さんの意志には反するのでしょうけれど、伝統的な慣習を、私は守らなければならないのです。ですから、私の個人的な利益よりも、祖国の為の事を優先するのです。」
posted by kyotakaba at 14:40| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月09日

エティオピア物語 第十巻 16-4

 Και απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, ≪ είδατε ≫, είπε, ≪ και ακούσατε ότι οι θεοί, ολωσδιόλου ανέλπιστα, με ανέδειξαν πατέρα και με πολλές αποδείξεις έχει πιστοποιηθεί ότι αυτή εδώ η κόρη είναι η θυγατέρα μου・ όσο για μένα, τόση είναι η αγάπη μου για σας και την πατρίδα, ώστε καθόλου δεν νοιάζομαι για τη διαδοχή του γένους μου και για την αναγόρευσή μου ως πατέρα ― διπλή ευτυχία που θα μπορούσε να μου δοθεί από κείνην ― και σπεύδω, για το δικό σας το καλό, να τη θυσιάσω στους θεούς.
 そして、王は居合わせた人々に呼び掛けて、こう言ったのです。「皆さんは、神々がまったく思いもかけず私を父に選び出したのをご覧になり、お聞きになったのです。そして、多くの証拠で、この娘が私の娘であることが証明されたことを、ご覧になり、お聞きになったのです。私自身も、私の愛する妻も、貴方たちと祖国の為の者なのですが、これで、私は、もう私の家系の継承について何も心配することがないのです。神から父親として選ばれるかどうかを心配することがないのです。この娘が私に贈ってくれることが出来る二重の幸運なのです。さあ、皆さんの利益の為に、私は、急ぎます。この娘を神々への生贄にするのです。」  


posted by kyotakaba at 13:37| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月08日

エティオピア物語 第十巻 16-3

 Παρ’ όλ’ αυτά δεν ξέχασε το βασιλικό του καθήκον : στάθηκε μιά στιγμή και κοίταξε το πλήθος ― με την ίδια συγκίνηση όλοι έχυναν δάκρυα χαράς μαζί και ευσπλαχνίας και σήκωναν κραυγή ώς τους αιθέρες χωρίς ούτε ν’ ακούν τους κήρυκες που πάσχιζαν να επιβάλλουν σιωπή ούτε και να εκφράζουν καθαρά τί ήθελαν και θορυβούσαν έτσι ― και, με μιά επιβλητική χειρονομία, κατασίγασε τη θύελλα που συνείχε το δήμο.

 それでもやはり、イダスピスは、自分の王の役目を忘れませんでした。直ぐに立ち上がって、群衆を見詰めたのです。王は、皆が感動して、同情とそれから喜びの涙を流し、そして、天まで響く叫び声を挙げているのだ、と思ったのです。それも、静粛にさせようと努めている触れ役人の言うことを聞きもせず、自分たちが何を望んでいるのかをはっきりと言い表すこともせず、大声を上げているのだと思ったのです。それで、威厳のある手振りで、人々をしっかりと捉えている嵐を沈めたのです。
posted by kyotakaba at 13:49| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月04日

エティオピア物語 第十巻 16-2

 Και ο Υδάσπης, βλέποντας τη γυναίκα του πνιγμένη στα δάκρυα, τη λυπόταν, ράγιζε η καρδιά του κι έπασχε μαζί της, αλλά δεν έπαυε να στέκει ακίνητος κοιτάζοντας τη σκηνή με μάτι σκληρό σαν σίδερο, αντιπαλεύοντας τον πόνο και τα δάκρυα. Κι ενώ η ψυχή του παράδερνε ανάμεσα στην πατρική στοργή και στην επιθυμία να φανεί άνδρας κι η γνώμη του, σαν πλοίο σε τρικυμία, κλυδωνιζόταν γέρνοντας πότε στο ένα και πότε στο άλλο, τέλος νικήθηκε από τη φύση την απροσμάχητη και όχι μόνο πίστεψε ότι είναι πατέρας, αλλά και παραδόθηκε στο πάθος του πατέρα・ και σηκώνοντας την Περσίννα που είχε σωριαστεί σφίγγοντας στην αγκαλιά την κόρη της, μπροστά στα μάτια όλων, αγκάλιασε τη Χαρίκλεια ραίνοντάς τη ― σπονδή πατρική ― με ποταμούς δακρύων.

 イダスピス王は、妻が涙で噎んでいるのを見ると、妻を憐れんだのです。王の心は、悲しみで張り裂けました。そして、ペルシナ女王と共に、苦しんだのです。けれども、微動もせずに立っているのを止めることはありませんでした。鉄の様な硬い目でその場面を見ていたのです。そして、心痛と涙に苦しんでいたのです。そしてまた、王の魂は、父としての愛情と自分の意見は男らしく見られたいと言う願望との間で、嵐の時の船がある時はこちらに傾ぎある時はあちらに傾ぐ様に、激しく揺れたのです。そして遂には、抵抗する事の出来ない自然の感情に負けたのです。自分が父だと信じるだけでなく、父の情に我を忘れたのです。そして、胸に娘をきつく抱きしめたまま倒れ込んでいるペルシナを起こすと、すべての人の目の前で、ハリクレアを抱きしめると、河の様涙を流しながら、「父を祝う神酒」を振り撒いたのです。
posted by kyotakaba at 14:03| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月03日

エティオピア物語 第十巻 16-1

 Άλλο δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί η Περσίννα και ξαφνικά πετάχτηκε απ’ το θρόνο κι έτρεξε ν’ αγκαλιάσει τη Χαρίκλεια κι έτσι, κρατώντας τη σφιχτά, έχυνε δάκρυα ασυγκράτητης χαράς φωνάζοντας χωρίς ν’ αρθρώνει λόγια ( έτσι η υπερβολική χαρά γεννά συνήθως θρήνο ) και λίγο έλειψε να σωριαστεί μαζί με τη Χαρίκλεια.

 けれど、ペルシナ女王は、感情を抑えることができなかったのです。突然に、御座から飛び降りました。そして、駆け寄って、ハリクレアを抱きしめたのです。そうして、彼女をきつく抱きしめながら、止めどない喜びの涙を流したのです。そして、はっきりとした言葉にすることもなく、叫んだのです。( 度を超えた喜びと言うものは、ほとんど号泣になるのです。 ) そうして、もう少しで、ハリクレアと一緒に倒れるところでした。
posted by kyotakaba at 12:55| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月02日

エティオピア物語 第十巻 15-2

 Και ο Σισιμίθρης ≪ απομένει ακόμα κάτι ≫, είπε. ≪ Πρόκειται για τη βασιλεία και για τη γνήσια διαδοχή της και, πρίν απ’ όλα, για την ίδια την αλήθεια. Δείξε το μπράτσο σου, κόρη μου, πάνω από τον πήχη είχε ένα μελανό σημάδι ― καθόλου δεν είναι απρεπές να αποκαλύψεις αυτό που αποδεικνύει τους γονείς και το γένος σου ≫. Κι αμέσως, γύμνωσε η Χαρίκλεια το αριστερό της μπράτσο και φάνηκε κάτι σαν κύκλος από έβενο ― κηλίδα μελανή πάνω στο αλαβάστρινο δέρμα.

 すると、シシミシリスはこう言ったのです。「まだ、残っていることがあります。問題になるのは、この娘の王位と正式な継承権なのです。そして、何よりもまず、この娘が本物かどうかです。お前の片方の腕を見せてご覧なさい。さあ。前腕にひとつ黒子があった筈です。 ― お前が前腕を晒して見せても、まったく無作法ではないのです。その黒子がお前の両親と素性を明らかにするのですから。」 そうすると、直ぐに、ハリクレアは、めくって左の前腕を見せました。雪花石膏の様な肌の上に、黒い母斑がありました、それは黒檀の円の様でした。
posted by kyotakaba at 13:23| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月01日

エティオピア物語 第十巻 15-1

 Αμέσως δόθηκε διαταγή στους υπηρέτες να σηκώσουν την εικόνα και να τη φέρουν επιτόπου. Και σαν την έστησαν στο πλάι της Χαρίκλειας, το πλήθος ξέσπασε σε χειροκρότημα και όλοι μαζί φώναζαν καθώς ο ένας εξηγούσε στον άλλον ό,τι είχε καταλάβει από όσα λέγονταν και πράττονταν και όλοι είχαν μείνει έκθαμβοι από την εκπληκτική ομοιότητα・ ο ίδιος ο Υδάσπης δεν μπορούσε πιά να αμφιβάλλει και για ώρα πολλή έμεινε εκεί σαν μαρμαρωμένος, κυριευμένος από χαρά και θάμβος.  επιτόπου : στο ίδιο μέρος, στον ίδιο τόπο

 直ぐに、召使たちに、絵を取り出してここに持ってくる様に、と言う命令が出されました。そして、召使たちがその絵をハリクレアの側に立てると、大衆は、突然に、拍手喝采を始めたのです。皆が一緒に叫びました。同時に、一人の者が、そこで話されたこと行われたことから、分かったことを他の者に説明したのです、そして、また、その者がまた別の者に説明していったのです。そして、驚く程似ていることに、全員が、いつまでも、唖然としていたのです。イダスピス王自身も、もうそれ以上疑うことができませんでした。長い時間、そこに突き立ったままでした。まるで、大理石にでもされたかの様でした。喜びと驚きに捉えられていたのです。
posted by kyotakaba at 13:36| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年04月27日

Ο Γεροθανάσης 2

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第三十一章「ゲロサナシス」 

 Μ' αυτή την υπογραφή πουλάει, αγοράζει, ξέρει που βρίσκεται η περιουσία του. 
 ≪ Ξέρω κι εγώ ≫, λέει, ≪ δεκάξι γράμματα ≫. 
 Και λέει αλήθεια. Τα μέτρησε μια φορά όσα κάνουν την υπογραφή του και τα βρήκε δεκαέξι. Μια ζωή τώρα δεν έγιναν δεκαεφτά. 
 Ό,τι του λείπει σε γράμματα, το έχει ο Γεροθανάσης σε νου. Δεν τον γέλασε κανείς, μα ούτε και γέλασε κανέναν. Λόγο δεύτερο δεν έχει. Έναν και σωστό. Όταν κατεβαίνει στην πολιτεία - γιατί πηγαίνει και στην πολιτεία μια φορά τον χρόνο, τη Λαμπρή - πιάνει όλο τον δρόμο και γυρίζουν και τον κοιτάζουν αυτόν και την αγκλίτσα του. Τότε κουνούν το κεφάλι και λένε : ≪ Τι γάλα να τρώει! Τι γιαούρτια! Τι μυζήθρες! ≫ 
 Είναι ογδόντα χρόνων, μα την αγκλίτσα δεν την πάτησε χάμω. Πόσες φορές είδε ν' ανθίζει ο γάβρος κι η οξιά! Πόσοι χειμώνες έριξαν επάνω του τη βροχή και το χαλάζι! Και πάλι ολόισιος είναι. 
 Να 'χουμε τα καλά σου γεράματα, Γεροθανάση!  

 その署名で、彼は、物を売り、物を買うのです。自分の財産が何所にあるのか、分かっているのです。 
 「文字を十六も知っておる、私は。」とゲロサナシスさんは言いました。 
 本当のことを言っているのです。ある時、署名をして、文字を数えたのです。すると、文字は十六あったのです。一生かかって、十七文字にはならなかったのです。 
 ゲロサナシスさんは、文章に無いものは全部、頭の中に入れていたのです。誰も、ゲロサナシスさんを騙しませんでしたし、ゲロサナシスさんは誰も騙さなかったのです。二番目の言葉はなかったのです。一言、「よし」だけなのです。街に降りると、と言うのも、ゲロサナシスさんは一年に一度、復活祭の時に、街に降りていたのですから、通りを独り占めにするのです。皆んながゲロサナシスさんを取り巻いて、彼の羊飼いの曲がった杖をじっと見詰めるのです。そうして、頭をゆっくり振って、言うのです。「すばらしい食用のミルク! すばらしいヨーグルト! すばらしいミジスラ! ( 山羊の乳のチーズ )」 
 ゲロサナシスさんは、八十歳です。でも、杖を地面に押し立てないのです。野生のイラクサやブナが花を着けるのを、一体何回見たことでしょう! 何回の冬が、彼の上に、雨や霰を降らせたでしょう! それでも、背筋がしゃんとしているのです。 
 私たちは、あなたの年齢をお祝いしましょう、ゲロサナシスさん!  

第三十一章「ゲロサナシス」、終り  
posted by kyotakaba at 14:29| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする