2016年10月26日

エティオピア物語 第九巻 20-6

 Τιμωρήθηκε πάντως αμέσως χτυπημένος με βέλος από κάποιον Αιθίοπα που αναγνώρισε το σατράπη και, ακολουθώντας τη διαταγή, ήθελε να τον διαφυλάξει ζωντανό αλλά και είχε αγανακτήσει με το εγχείρημα του Αχαιμένη : θεώρησε άδικο να φεύγει κανείς μπροστά στον εχθρό και την ίδια ώρα να πλήττει τους δικούς του επωφελούμενος από τη συμφορά για να εκδικηθεί, όπως έδειχναν τα πράγματα, προσωπικό εχθρό.

 兎にも角にも、襲撃は直ぐに阻止されたのです。エティオピア人の誰かの矢で阻止されたのです。そのエティオピア人は太守を見分けることができたのです。そして、命令に従って、太守を生きたままにしておきたかったのです。それだから、アヘメニスの暴挙にはひどく憤慨したのです。アヘメニスは、誰であっても、敵を前にして逃げ出すのは、間違っていると思っていたのです。そして、その同じ瞬間に、様々なことが明らかになったのです。そして、アヘメニスは、今こそ、混乱に乗じて、自軍に打ち掛り、自分の個人的な敵に復讐をする時だと思ったのです。  

την ίδια ώρα να πλήττει τους δικούς του のところ、
του は、アヘメニスだと思う。
その前の、τους δικούς は複数なので、自分たちの軍隊と言うことなのではないかと思った。
posted by kyotakaba at 14:41| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月25日

エティオピア物語 第九巻 20-5

 Εκεί λοιπόν πιάστηκε και ο ίδιος αφού προηγουμένως, επωφελούμενος από την ταραχή της φυγής, προσπάθησε να τον σκοτώσει ο Αχαιμένης, ο γιός της Κυβέλης ( ήδη είχε μάθει όλα όσα συνέβησαν στη Μέμφιδα και είχε μετανιώσει για την καταγγελία του εναντίον της Αρσάκης αφού είχαν πιά καταστραφεί τα αποδεικτικά στοιχεία ), αλλά δεν είχε κατορθώσει να του επιφέρει θανατηφόρο χτύπημα.

 そこで、オロンダティスその人も、捉まえられたのです。その前に、敗走の混乱に乗じた、キベリーの息子である、アヘメニスは、オロンダティスを殺そうとしていたのでした。( アヘメニスは、メンフィスで起こったことのすべてをもう知っていたのです。それで、アルサキを裏切る密告をしたことを後悔していたのです。証拠になるものは、もう、完全に無くされているのですから。 ) けれども、アヘメニスは、オロンダティスに致命的な一撃を与えることができなかったのです。
posted by kyotakaba at 13:57| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月24日

エティオピア物語 第九巻 20-4

 σ’ αυτό και έπεσαν οι περισσότεροι σπρωγμένοι από άλογα και άρματα δρεπανηφόρα και από το άλλο πλήθος που έτρεχε περίτρομο, για να αντιληφθούν πολύ αργά την απερισκεψιά του σατράπη, του οποίου το στρατήγημα, αντί να αποβεί εις βάρος των εχθρών, στρεφόταν εναντίον τους・ γιατί φοβούμενος την κύκλωση κατά την αρχή της μάχης, φρόντισε να έχει στα νώτα του τον Νείλο, χωρίς να λάβει υπ’ όψη του ότι έτσι απέκλειε το δρόμο της φυγής του.


δρεπανηφόρος : 第九巻14-3 に出ている。両側に鎌を付けた戦車。

περίτρομος

 ここで、ほとんどの者たちは、怯えて走って来る他の多勢に押されて、馬や鎌を付けた戦車から転げ落ちたのです。そうして、太守が思慮が足りなかったことを、思い知ったのですが、それは遅すぎました。太守の戦略は、結局、損害を敵にではなくて、自分たちに齎すことになったのです。戦いの始めに、包囲されることを恐れて、自身の逃亡の路を閉ざすことになると言うことを考えに入れずに、ナイル河を背後にすることに拘ったからなのです。 
posted by kyotakaba at 13:08| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月20日

Τα εφτά μικρά στο κυνήγι της κότας 4

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第二十二章「七匹のおちびちゃんの雌鶏狩り」4 

 ≪ Εμπρός παιδιά, ξεκινάμε ≫, είπε κατά τα μεσάνυχτα. ≪ Και φρόνιμα στον δρόμο. Όπου πηγαίνω, θα πηγαίνετε. Πίσω από την ουρά μου θα περπατάτε όλα μαζί. Δεν θα βγάλετε ούτε κιχ. Και να κοιτάζετε καλά τον δρόμο για να τον μάθετε ≫. 
 Με μεγάλη προσοχή και προφύλαξη περπατούσαν αρκετή ώρα. Πήγαιναν μέσα από χαμόκλαδα κι έκαναν μεγάλους γύρους. Οι άνθρωποι έχουν τους δρόμους τους κι η αλεπού έχει τον δικό της. Έτσι έφτασαν στις καλύβες των παιδιών. Τίποτα άλλο δεν κοίταξαν στην πολιτεία, ούτε φώτα ούτε δρόμους ούτε καταστήματα, μόνο πήγαν ίσια στο κοτέτσι. Πάλι το βρήκαν ανοιχτό. Τα παιδιά δεν είχαν μετρήσει προχτές τις κότες για να δουν πως τους έλειψαν δύο. Και πάλι απόψε θα λείψουν άλλες δύο.  

 真夜中になると、夫人はこう言ったのです。「さあ、前へお出で、子供たち。出発しますよ。路では、慎重にね。わたしがいく所を、お前たちは歩くんだよ。わたしの尻尾の後ろを、みんなで一緒に歩きなさい。キュ、と言う音を出してもいけないよ。路をよく見るんだよ。覚えないと駄目だからね。」  
 大変な用心と注意を払って、随分な時間を歩きました。藪の中を通ったのです。大冒険でした。人間たちは、人間たちの路を持っています。狐も、狐の路を持っているのです。そうして、狐の家族は、子供たちの小屋に着いたのです。狐たちは、町に入っても、他の何も見入ったりしなかったのです。灯りにも目を留めませんでした。路にも目を留めませんでした。店々にも目を留めませんでした。真っ直ぐに、鶏小屋に行ったのです。狐たちには、小屋が、また開いているのが分かりました。子供たちは、きのう、雌鶏を数えていなかったのです。それで、二羽がいなくなっているのを知らなかったのです。そして、今夜、また、もう二羽いなくなるのです。
posted by kyotakaba at 13:23| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月19日

エティオピア物語 第九巻 20-3

 απλώνοντας πρός τα αριστερά τις φάλαγγες οι Αιθίοπες και μειώνοντας το μεγάλο βάθος της παράταξής τους, προεξέτειναν τις γραμμές τους και από τις δύο πλευρές・ ύστερα έστρεψαν τις πτέρυγες και περικύκλωσαν το περσικό στράτευμα αφήνοντάς του ως μόνη ανεμπόδιστη διαφυγή το δρόμο που οδηγούσε στο ποτάμι・

 エティオピア人たちは、陣形の左の方へ寄って行きました。そして、隊列は薄くなって行ったのです。列の両端が伸びて行ったのです。そうして、陣の両翼の向きを変え、ペルシャ軍を取り囲んだのです。そして、ペルシャ軍には、河へ続く道だけを、自由に逃亡出来る方法として残したのです。
posted by kyotakaba at 12:50| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月18日

エティオピア物語 第九巻 20-2

 Ο δε Υδάσπης, βλέποντας από τον πύργο του σαν από παρατηρητήριο τη λαμπρή νίκη του στρατού του, έστειλε κήρυκες με τη διαταγή να αποφύγουν οι δικοί του τη σφαγή των αντιπάλων και όσους μπορούσαν να τους πιάσουν ζωντανούς και προπαντός τον Οροονδάτη・ έτσι ακριβώς και έγινε :

 一方、イダスピス王は、自分の居る塔から、展望台からでもあるように、自軍の輝かしい勝利を見ると、ある命令を与えて、触れ役人を何人も送り出したのです。その命令は、王の軍隊は敵対者たちの殺戮を忌避する様に、その敵たちを生きたまま捕えるのが適当である、とりわけ、オロンダティスは生きたまま捕えなければならない、と言うものでした。そして、実際には、この様なことが起こったのです。
posted by kyotakaba at 13:04| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月17日

エティオピア物語 第九巻 20-1

 Όταν όμως οι Αιγύπτιοι και οι Λίβυες έμαθαν ότι είχαν εξολοθρευθεί οι κατάφρακτοι που θεωρούνταν η μεγαλύτερη δύναμη και ελπίδα του πολέμου και ότι ο σατράπης είχε αποδράσει κι επίσης ότι οι πολυθρύλητοι οπλίτες των Μήδων και Περσών, χωρίς να πράξουν τίποτε αξιοθαύμαστο στη μάχη ( οι στρατιώτες της Μερόης, που είχαν ταχτεί απέναντί τους, τους είχαν προξενήσει μεγαλύτερες ζημίες απ’ όσες είχαν υποστεί ), είχαν ακολουθήσει τους υπόλοιπους, ενέδωσαν κι αυτοί και τράπηκαν σε ατακτη φυγή.

 けれども、エジプト人とリビア人は、最強の力を持ち戦争の希望と考えられていた、完全武装の騎士がすでに全滅さされていると言うこと、を知ったのです。それに、太守はもう逃げてしまっていると言うこと、その上に、世間によく知られているミドンとペルシャの装甲歩兵も、戦闘で、目に付くようなことは何もしないまま、他の兵士たちと同様に全滅してしまったこと ( メロイの兵士たちは、自分たちが受けた損害よりも、ずっと酷い損害を与えるぞ、と装甲歩兵たちに対して、誓いを立てていたのです。 ) を、知ったのです。すると、エジプト人とリビア人たちは、戦いを止め、向きを変えて、散り散りに逃げ出したのです。  


posted by kyotakaba at 13:37| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月13日

エティオピア物語 第九巻 19-4

 Έτσι καθένας απ’ αυτούς έχει τα βέλη πάντα πρόχειρα στις μάχες και, παίρνοντάς τα από εκεί ωσάν από φαρέτρα, κάπως σαν φαντασμένος σάτυρος σκιρτά και σειέται και λυγιέται στεφανωμένος με τα βέλη και με το σώμα του γυμνό, κι ύστερα ρίχνει εναντίον των εχθρών. Σίδερο δεν χρείαζεται για τις αιχμές : παίρνει το κόκαλο από τη ράχη ενός φιδιού, το κόβει όσο χρειάζεται για να χρησιμοποιηθεί ως πήχης, ξύνει τα άκρα του ώστε να γίνουν αιχμηρότατα και έχει ατόφιο το βέλος, που ίσως και από τη λέξη οστούν έχει πάρει το όνομά του : οϊστός.

ωσάν : σαν να, σάματι, σάματις, δίκην, ωσεί, οιονεί, κάτι σαν, λες και, ως αν

 つまり、射手のそれぞれ誰もが、直ぐに戦いに使える矢を、常時、身に着けていると言うことなのです。まるで矢筒から取る様に、そこから矢を取り出すのです。少々、想像上のサテュロスに似てなくもありません。身体は裸で、頭には矢で出来た冠を被っている彼らは、跳ねて、首を振って、お辞儀をするのです。そうして、敵に向けて矢を放つのです。矢尻は、鉄でなくても良いのです。蛇の背骨から骨を一つ取るのです。その骨を、矢尻に使える様に、必要に応じて、一ピヒー程の長さまで切るのです。そして、それ以上ない程に鋭く尖り、本物の矢の様になるまで、その先を削るのです。このやの名前、「オイストス」は、おそらく、骨「 οστουν / オストウン 」から取られているのです。
posted by kyotakaba at 14:03| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月12日

エティオピア物語 第九巻 19-3

 Για τους τοξότες της κινναμωφόρου η τοξοβολία πιό πολύ μοιάζει με παιχνίδι και λιγότερο με σοβαρή πολεμική τέχνη. Περιβάλλουν το κεφάλι τους με ένα πλέγμα κυκλικό και πάνω του στερεώνουν τα βέλη με το φτερωτό μέρος τους πρός το κεφάλι και τις αιχμές να προβάλλονται πρός τα έξω σαν ακτίνες.

 キナモフォロの射手にとっては、弓術は、ほとんど遊びのようなものなのです。真剣な戦争の技術では少しもないのです。射手たちは、輪になった一枚の網で頭を覆っています。その上に、矢羽根の付いた矢を固定していたのです。矢羽根は、頭の方に向いていて、矢先は、外側に向けて飛び出していたのです。それは、光線の様でした。
posted by kyotakaba at 14:27| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

わからない

エティオピア物語 第九巻 19-3
分からない。 
Για τους τοξότες της κινναμωφόρου η τοξοβολία πιό πολύ μοιάζει με παιχνίδι και λιγότερο με σοβαρή πολεμική τέχνη. Περιβάλλουν το κεφάλι τους με ένα πλέγμα κυκλικό και πάνω του στερεώνουν τα βέλη με το φτερωτό μέρος τους πρός το κεφάλι και τις αιχμές να προβάλλονται πρός τα έξω σαν ακτίνες. 

πάνω του と言うのは、どういうことなのか? πάνω の後に、なぜ、του があるのか? 
この του は何なのか? 
まるで分からない。 

μέρος τους πρός το κεφάλι と言うのは、どういうことなのか? μέρος の後に、なぜ、τους があるのか?
この τους は何なのか? 
まるで分からない。 

兎に角、私には、能力が無さ過ぎる。
posted by kyotakaba at 14:03| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月11日

エティオピア物語 第九巻 19-2

 Γιατί οι στρατιώτες της περιοχής του κινναμώμου, που ήταν παραταγμένοι απέναντί τους, τους πίεζαν φοβερά και τους έφερναν σε πολύ δύσκολη θέση : υποχωρώντας σε κάθε επίθεσή τους κέρδιζαν σε απόσταση και, όταν οι διώκτες τους έκαναν να στραφούν πρός τα οπίσω, τους τόξευαν χωρίς οι ίδιοι να σταματήσουν τη φυγή τους. Ύστερα, όταν τους ανάγκαζαν σε υποχώρηση, τους χτυπούσαν επιτιθέμενοι από τα πλάγια, άλλοι με σφενδόνες, άλλοι με βέλη μικρά αλλά φαρμακωμένα με δηλητήριο φιδιού που επέφεραν ακαριαίο θάνατο.

κιννάμωμος : 9巻16−2 では、κινναμωφόρο と言う語があるけれど、それと一緒なのか?  

 と言うのも、キナモモスの兵士たちは、イダスピス王は彼らをエジプト人とリビア人たちに対抗させていたのですが、エジプト人シリア人を恐ろしく圧迫し、とても厳しい状況に追い込んでいたからです。エジプト人シリア人は、キナモモス人の攻撃の度に後退して、間合いを拡げていたのです。追撃者たちが、後方に回り込もうとした時には、エジプト人シリア人はその追撃者たちに弓を射かけました。そして、彼ら自身は、後退を止めることはなかったのです。そうして、後退を余儀なくされた時、両側面からの寄せ手に攻撃されました。寄せ手は、ある者は、投石機を持ち、ある者は、小さな弓を持っていました。弓は、小さいけれど、蛇の毒が塗られていたのです。蛇の毒は、人を即死させたのです。
posted by kyotakaba at 13:56| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月10日

エティオピア物語 第九巻 19-1

 Σε λίγο όλοι όσοι απέμεναν το έβαλαν στα πόδια και πιό επαίσχυντα απ’ όλους το έσκασε ο σατράπης Οροονδάτης αφήνοντας το άρμα και καβαλώντας ένα νισσαϊκό άλογο, ενώ οι Αιγύπτιοι και οι Λίβυες της αριστερής πτέρυγας τίποτε απ’ όλ’ αυτά δεν είχαν πάρει είδηση και συνέχιζαν με ευτολμία τη μάχη・ ναί μεν πάθαιναν περισσότερα κακά από όσα προξενούσαν, αλλά με καρτερικό φρόνημα υπέμεναν τα δεινά.


νισσαϊκό : Οι Πέρσες εκτιμούσαν ιδιαίτερα τα άλογα της πεδιάδας της Νίσσας στη Μηδία.


το βάζω στα πόδια : τρέχω να ξεφύγω από μια απειλή και γενικά από φόβο

το σκάω : δραπετεύω, φεύγω χωρίς να με δει κανείς

η ευτολμία : το θάρρος, η γενναιότητα, η μεγάλη τόλμη, η σταθερότητα

 直ぐに、後に残っていた者は全員が、脱兎の様に逃げ出しました。他の誰よりも不名誉なことには、太守オロンダティスが、戦車をそのまま残して、こっそりと、ニサイコ産の馬に乗って、逃げてしまったのです。一方、陣営の左翼のエジプト人たちとリビア人たちは、このことを、誰からも知らされてないままでした。それで、果敢に戦いを続けていたのです。そうなのです。それまで起こっていることよりももっと悪いことが身に降り掛かって来るのに、信念をずっと保持して、恐ろしいことに耐えたのです。
posted by kyotakaba at 14:49| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月06日

Τα εφτά μικρά στο κυνήγι της κότας 3

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第二十二章「七匹のおちびちゃんの雌鶏狩り」3 

 Και τα εφτά μικρά της, πάλι κι αυτά το χρώμα τους τα έχει γλιτώσει. Μια φορά που κάθονταν στην άκρη της τρύπας και περίμεναν τη μάνα τους να γυρίσει από το κυνήγι, πέρασε το γεράκι από ψηλά και δεν τα είδε. Μάτι γερακιού έχει γελαστεί! Τόσο πονηρό είναι το χρώμα της αλεπούς και των παιδιών της. 
 Ως πότε τάχα θα γίνεται αυτό; Ως πότε η αλεπού θα ξεφεύγει; Ποιος ξέρει! Κάποτε θα έρθει κι η ώρα της. Γελιούνται οι κυνηγοί με το χρώμα της, μα η μύτη του σκύλου δεν χωρατεύει! Αυτή δεν μπορεί να τη γελάσει κανένας. 
 Όλα αυτά τα ξέρει η κυρά μας η αλεπού. Μα έλα που είναι νόστιμο φαγητό η κότα! 
Τι κότες ήταν εκείνες οι δυο προχτεσινές...  

 夫人の七匹の子供たち、やっぱり、その色が子供たちを助けるのです。ある時には、巣穴の端に、子供たちが座って、母さんが狩りから帰って来るのを待っていたのです。その時に、鷹が高い所を通り過ぎました。でも、鷹は子供たちに気が付かなかったのです。鷹の目は欺かれたのですよ! 狐夫人とその子供たちの色は、それ程に、巧妙なのです。 
 いつまで、そんなことが起こるのでしょう? いつまで、狐夫人が逃げられるのでしょう? 誰に分かるでしょうか。いつか、狐夫人が死ぬ時は来るのでしょうか? 狩人たちは夫人の色で騙されます。でも、犬の鼻は、欺かれないのです。犬の鼻は、誰も騙すことが出来ないのです。 
 狐夫人は、そんなことも全部を知っているのですよ。さあ、雌鶏はご馳走なのです。 
 一昨日の二羽の雌鶏がどんなだったかと言えば、… 
posted by kyotakaba at 14:06| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月05日

エティオピア物語 第九巻 18-8

 Αλλά και όσοι κατάφερναν να γλιτώσουν έφευγαν άπρακτοι και χωρίς καθόλου να πειράξουν τους ελέφαντες : το θηρίο αυτό όχι μόνο προσέρχεται στις μάχες σιδηρόφρακτο αλλά και εκ φύσεως έχει αδιαπέραστο το δέρμα, καθώς είναι καλυμμένο σε όλη την επιφάνειά του με στερεό φολιδωτό επίστρωμα πάνω στο οποίο συντρίβεται κάθε αιχμή.σιδηρόφραχτος : που έχει πανοπλία

 何とか助かった騎士は誰もが、手ぶらで逃げました。象に触れよう等と言うことは全くしなかったのです。戦いに遣って来ているこの獣は、ただ、完全に武装していると言うだけではなかったのです。生まれつき、何からも突き通されることのない皮膚を持っていたのです。その上に、全身を鱗状の堅い被膜で覆われていました。それが、どんな突起物も砕いたのです。 posted by kyotakaba at 12:45| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月04日

エティオピア物語 第九巻 18-7

 Κι εκείνοι που δεν τα κατάφερναν να συγκρατήσουν την ορμή των αλόγων τους και άθελά τους φέρονταν πρός τους ελέφαντες για να εκιτιναχθούν ανάμεσά τους, σκοτώνονταν επιτόπου είτε καταπατημένοι και διαμελισμένοι από τους ελέφαντες είτε από τα πλήγματα των Σηρών και των Βλεμμύων που, εξορμώντας αιφνιδιαστικά πίσω από τους ελέφαντες σαν από κάποιο ταμπούρι, κατάφερναν να τους τραυματίσουν είτε να τους αρπάξουν και, σπρώχνοντάς τους, να τους ρίξουν από τ’ άλογα.


εκτινάσσω : ρίχνω κάτι με σφοδρότητα προς τα πάνω ή προς τα έξω

επιτόπου : στο ίδιο σημείο 馬の勢いを抑えることがどうしても出来なかった騎士たちは、自分たちの意志とは反対に、象の方へ身体を持って行かれました。象の中へ激しく放り出されたのです。その場で、殺されました。ある者たちは、象に踏み付けられました。ある者たちは、シリア人やブレミ人たちの強い打撃で四肢が捥ぎ取られたのです。シリア人とブレミ人たちは城塁のような象の後ろから不意に飛び出して、騎士たちに傷を負わせ、手足を引っ手繰ったり押したりして、上手く、馬から落とすことが出来たのです。 posted by kyotakaba at 13:57| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月03日

エティオピア物語 第九巻 18-6

 και όταν πιά οι Αιθίοπες έβαλαν στο σημάδι τα ίδια τα μάτια των εχθρών τους σαν να έπαιρναν μέρος σε αγώνισμα ευστοχίας κι όχι να πολεμούν με ίσους όρους, τόσο επακριβώς πετύχαιναν το στόχο, ώστε οι τρυπημένοι από τα βέλη πήγαιναν στα τυφλά εδώ κι εκεί ανάμεσα στο πλήθος φέροντας σαν διπλό αυλό τα βέλη καρφωμένα στα δυό μάτια τους.

 エティオピア人たちは、元から、狙いを敵の目に合わせたのです。それは、まるで、投擲競技の的にしたようなものでした。同等の立場で戦いを戦うと言うものではなかったのです。矢はとても正確に的に当たりました。そうして、矢に射られた兵士たちは、目も見えずに、あそこに辿り着いたのです。そこには、両目に突き刺さった矢を、折れた笛の様にそのままぶら下げた、多勢の兵士がいたのです。
posted by kyotakaba at 13:37| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第九巻 18-6

 και όταν πιά οι Αιθίοπες έβαλαν στο σημάδι τα ίδια τα μάτια των εχθρών τους σαν να έπαιρναν μέρος σε αγώνισμα ευστοχίας κι όχι να πολεμούν με ίσους όρους, τόσο επακριβώς πετύχαιναν το στόχο, ώστε οι τρυπημένοι από τα βέλη πήγαιναν στα τυφλά εδώ κι εκεί ανάμεσα στο πλήθος φέροντας σαν διπλό αυλό τα βέλη καρφωμένα στα δυό μάτια τους.  Google翻訳 :
長いエチオピア人は、彼らがそのように矢印で退屈な目標を達成しましたので、正確な対等に戦うためにあるかのように精度のスポーツに参加してではなく、敵の自分の目をマークするために置くとき盲目的にあちこちの間に行ってきました両目に釘付けダブルルーメン矢印としてベアリング群衆。
posted by kyotakaba at 13:19| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年09月29日

Τα εφτά μικρά στο κυνήγι της κότας 2

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第二十二章「七匹のおちびちゃんの雌鶏狩り」2 

 Όποιος κυνηγός την έβλεπε εκείνη την ώρα θα έλεγε :
 ≪ Αχ, να είχα το γουναρικό σου. Εξήντα δραχμές θα του έβαζα τιμή ≫. 
 Μα ήταν τάχα εύκολο να τη δει ο κυνηγός; Όχι. Το ωραίο δέρμα της αλεπούς μας που το ζηλεύουν οι κυνηγοί και βάζει τη ζωή της σε παντοτινό κίνδυνο, αυτό το ίδιο την προστάτευε. Ο χρωματισμός της ήταν τέτοιος, ώστε να μπερδεύεται με το χρώμα του τόπου. Έμοιαζε και με τα φυλλώματα και με το χώμα και με την πέτρα. Ήταν κιτρινοκόκκινο. Στο στήθος, στην κοιλιά και στη μέση σταχτερό. Στο μέτωπο και στους ώμους λίγο άσπρο. Στα μπροστινά πόδια κόκκινο και στα αυτά μαύρο. Έτσι γλίτωσε πολλές φορές η αλεπού από τον άνθρωπο. Πολλές φορές ο κυνηγός την πήρε για κάτι άλλο, κάτι σαν γη ή κούτσουρο ή πέτρα και προσπέρασε.  

 その時の狐夫人を見た狩人は誰でも、こう言うでしょう。 
「ああ、あなたの毛衣を手に入れられたらなあ。それには、六十ドラクマの価値がありますよ。」 
 でも、狩人が狐夫人を見ることは、いったい、簡単なことかしら? いいえ。わたしたちの狐夫人の美しい毛皮。それを狩人たちは欲しがっているのですけれど。それだから、その毛皮は、狐夫人の生命を常に危険な状態にしてしまっているのです。でも、それと同時に、この美しい毛皮は、狐夫人を守ってもいるのですよ。毛皮の色彩は、その場所の色と混同するようなものだったのです。葉っぱや土や岩の色と似ていたのです。黄味がかった赤だったのです。胸と腹と腰は灰色でした。額と肩には、小さな白いところがありました。前足は赤で、耳は黒でした。そのせいで、狐夫人は、何度も、人間から逃れられたのです。狩人は、何度も何度も、他のものと狐夫人を取り違えてしまったのです。たとえば、地面とか、切り株とか石とかと間違えるのです。そして、通り過ぎてしまうのです。
posted by kyotakaba at 13:56| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年09月28日

エティオピア物語 第九巻 18-5

 Κι εκείνοι που μάχονταν από τους πύργους πάνω στους ελέφαντες ( σε κάθε πύργο ήταν τοποθετημένοι έξι τοξότες, από δύο σε κάθε όψη του, και μόνο το μέρος της ουράς ήταν ακάλυπτο από πολεμιστές ) σαν από κάποια ακρόπολη τόξευαν συνεχώς και με ευστοχία και με τόση πυκνότητα ρίχνονταν τα βέλη, ώστε φάνταζαν σαν σύννεφο στους Πέρσες・

 象の上の塔から戦う人々がいたのです。( それぞれの塔には、六人の射手が配置されていました。塔の各面に二人ずつ配置されていました。尾の方の面だけは、戦士が隠れていなかったのです。 ) まるで、砦からの様に、途切れずに矢を放っていたのです。正確に、とても濃い密度で、矢を放ったのです。ペルシャ人には、それが雲の様に見えたのです。
posted by kyotakaba at 13:17| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年09月27日

エティオピア物語 第九巻 18-4

 Τα άλογα, βλέποντας ξαφνικά μπροστά τους τούς ελέφαντες, ζώα τεράστια και τρομαχτικά που ποτέ πρίν δεν είχαν ξαναδεί, έκαναν να γυρίσουν πρός τα πίσω και, πέφτοντας το ένα πάνω στ’ άλλο, δεν άργησαν να διαλύσουν την παράταξη της φάλαγγας.

 馬たちは、突然に自分たちの前にいる象を見たのですが、それはそれ以前には一度も見たことがない巨大な恐ろし気な動物だったのですから、自分の後ろへいる馬の方へ後退ったのです。そうして、一頭が他の一頭の上へ倒れ込んだのです。ですから、馬たちが、方陣の隊列を散り散りに乱すのには、時間はかからなかったのです。
posted by kyotakaba at 12:38| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年09月26日

エティオピア物語 第九巻 18-3

 Όσοι όμως βρέθηκαν με σώα τα άλογα όρμησαν εναντίον των Σηρών・ κι εκείνοι δεν στάθηκαν ούτε στιγμή, αλλά έτρεξαν να κρυφτούν πίσω από τους ελέφαντες καταφεύγοντας στα ζώα σαν σε λόφο ή φρούριο. Ακολούθησε τρομερή σφαγή των ιππέων που χάθηκαν σχεδόν ώς τον τελευταίο.

 けれども、無事な馬に乗っている者は全員が、シリア人に突進して行ったのです。シリア人たちは、一瞬もじっとしていませんでした。象の後ろへ駆け込んだのです。小山か要塞の様な獣の下に、逃げ込んだのです。騎士の恐ろしい殺戮が、その後起こりました。騎士は、最後の一人に近くなるまで、死んでしまったのです。
posted by kyotakaba at 13:30| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年09月22日

Ελευθερουδάκης

 greece-japan.com に依ると、エレフセルダキス書店がこの9月30日で閉店とのこと。 118年続いた書店。

アテネのエレフセルダキス書店、30日(金)に閉店‐118年の歴史に幕 - ギリシャ−日本 

 大きな書店で、アテネにいる時は、中をぶらつくのが楽しみだったけれど、 

in.gr の記事: 
Τέλος εποχής για το βιβλιοπωλείο ≪Ελευθερουδάκης≫ - Ειδήσεις - Πολιτισμός - in.gr
Το τελευταίο βιβλιοπωλείο του ιστορικού οίκου ≪Ελευθερουδάκης≫ κλείνει στις 30 Σεπτεμβρίου. Θα είναι η πρώτη φορά από το 1898 που δεν θα υπάρχει αυτό το βιβλιοπωλείο στην Αθήνα.

≪Ένα τέλος και ταυτόχρονα μια νέα αρχή≫ γράφει η Σοφίκα Ελευθερουδάκη. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

≪Έπειτα από λειτουργία πάνω από 100 χρόνια στο χώρο του βιβλίου και 21 χρόνια στην οδό Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας, κλείνουμε το βιβλιοπωλείο μας και σκεφτόμαστε 'έξω από το κουτί', συμμετέχουμε στον διεθνή προβληματισμό με θέμα το βιβλίο και προετοιμαζόμαστε για το επόμενό μας 'βιβλιοπωλείο', αλλά αρνούμαστε να το κάνουμε, όσο δεν υπάρχει θετικό και σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα μας.≫
posted by kyotakaba at 13:45| Comment(0) | ギリシャのこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

篠山市とパレア・エピダウロス村

 神戸新聞に依ると、篠山市は、エピダウロス市との姉妹都市提携を休止するとのこと。連絡が取れなくなったためと。 
 姉妹都市提携は、1988年に旧西紀町と旧パレア・エピダウロス村が取り交わしたのだそう。
 パレア・エピダウロス村は、1,700人程の小さな集落だから、統合等で担当する部署もなくなったのかも、、 

Παλαιά Επίδαυρος Αργολίδας - Βικιπαίδεια
posted by kyotakaba at 13:35| Comment(0) | ギリシャのこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年09月21日

エティオピア物語 第九巻 18-2

 Απίστευτο ήταν αυτό που έκαναν : καθώς τα άλογα περνούσαν από πάνω τους, τα έσφαζαν σχίζοντας με τα ξίφη την κοιλιά τους・ και δεν ήταν λίγοι αυτοί που έπεφταν καθώς τα άλογα από τον πόνο αψηφούσαν το χαλινάρι και τίναζαν τους αναβάτες που, έτσι, σαν κούτσουρα ριγμένους καταγής, τους κατάκοβαν κάτω από τους μηρούς οι Βλέμμυες・ γιατί ο κατάφρακτος Πέρσης δεν μπορεί να κινηθεί χωρίς βοήθεια.

 ブレミ人たちがしたことは、信じられない様なことだったのです。馬が彼らの上を通り過ぎる時に、その馬の腹を剣で裂いて、馬を殺したのです。馬は痛みで手綱捌きを無視して、騎手を揺さぶりました。それだから、地面に放り落とされる丸太の様に、落ちる者も少なくなかったのです。そして、ブレミ人たちは、彼らの太腿もから下を切り落としたのです。と言うのも、ペルシャの完全武装の騎士たちは、手助けがなければ動くことが出来なかったからです。
posted by kyotakaba at 12:53| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年09月20日

エティオピア物語 第九巻 18-1

 Τότε οι Βλέμμυες, που ήδη τους είχαν φτάσει και μόνο που δεν τους άγγιζαν οι αιχμές, αίφνης, σαν μ’ ένα σύνθημα, λύγισαν λίγο τα γόνατα και γλίστρησαν κάτω από τ’ άλογα με το ένα γόνατο καταγής και με τη ράχη και το κεφάλι σε τέτοια θέση που λίγο ακόμα και θα καταπατούνταν.

 ブレミ人たちは、もう騎兵の槍の先に届いていました。けれども、ただ、槍の先が彼らに触れることはないなおです。合図があると、突然、膝を少し曲げて、馬の下に潜り込むのです。片膝を地面に付けて、背中と頭は、もう少しで馬に踏み付けられそうな位置に持って行くのです。
posted by kyotakaba at 11:39| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年09月15日

Τα εφτά μικρά στο κυνήγι της κότας 1

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第二十二章「七匹のおちびちゃんの雌鶏狩り」1 

Τα εφτά μικρά στο κυνήγι της κότας Σε δυο μέρες η αλεπού είπε στα μικρά της. ≪ Σήμερα θα σας πάρω σε μια πολιτεία. Να προσέχετε μήπως χαθείτε, γιατί έχει οχτώ σπίτια. Πρώτη φορά θα δείτε τέτοια πρωτεύουσα. Όταν φτάσουμε εκεί, να μην κάθεστε να χαζεύετε στις πλατείες, στα φώτα και στα θέατρα. Θα πάμε ίσια στο κοτέτσι. Το 'χουν ανοιχτό, καθώς πρέπει σε μια μεγάλη πολιτεία. Κι έχει κάτι αρχοντόκοτες, που φαίνεται πως τις έχουν φυλάξει επίτηδες για την καλύτερη αλεπού. Εγώ βέβαια θα 'μαι αυτή. Ίσαμε τώρα κυνηγούσατε το ποντίκι, τον βάτραχο, τον κάβουρα, το πουλί και το σκαθάρι. Ήρθε η ώρα να γυμναστείτε και στις κότες ≫. 
 Λέγοντας αυτά κάθισε στα πίσω της πόδια κι έφερε μπροστά τη μεγάλη μαλλιαρή ουρά της.  

   七匹のおちびちゃんの雌鶏狩り 

 二日後、狐夫人は自分の子供たちにこう言ったのです。「きょうは、みんなをある村に連れて行きましょうね。迷子にならない様に気をつけなさい。八軒のおうちがあるからね。あんな大都会を見るのは、お前たちには初めてだね。着いたらね、座ってしまって、ぽかんと口を開けて、広場やランプや劇場に見惚れては駄目だよ。わたしたちはね、まっすぐに、鶏小屋に行くのよ。鶏小屋は開いているからね。開いているのが、大都会には相応しいんだよ。そこにはね、よく肥えた雌鶏がいるんだよ。良い狐の為に、雌鶏たちはとっておいてあるんだと思えるの。その良い狐と言うのは、このわたしのことだねよね、きっとそうなんだね。今日まで、お前たちは、鼠や蛙や蟹や鳥や甲虫を狩って来たね。さあ、雌鶏狩りを練習する時が来たんだよ。」 
 狐夫人は、後ろ足を下ろして座り、自分の太くて毛深い尻尾を前に持って来て、こう言ったのです。
posted by kyotakaba at 12:04| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年09月14日

エティオピア物語 第九巻 17-3

 Οι δε Πέρσες συνέχισαν με μεγαλύτερη ακόμα ορμή την επέλαση θεωρώντας μεγάλη τύχη το θράσος των Βλεμμύων, βέβαιοι πώς από την πρώτη κιόλας σύγκρουση θα τους αρπάξουν στην αιχμή της λόγκης τους.

 一方、ペルシャ人たちは、ブレミ人の大胆さを絶好の好機だと考えて、勢いを最大のままにして、突撃を続けたのです。ペルシャ人たちは、もう最初の衝突から、自分たちの槍の切っ先がブレミ人たちを捉えるだろう、と確信していたのです。
posted by kyotakaba at 12:59| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年09月13日

エティオピア物語 第九巻 17-2

 Και όταν πιά βρέθηκαν σε απόσταση βολής και είδαν οι Βλέμμυες τους καταφράκτους να σπιρουνίζουν τα άλογα για την επέλαση, έθεσαν σε εφαρμογή τις οδηγίες του Υδάσπη : αφήνοντας τους Σήρες να προασπίζουν τους ελέφαντες, τινάχτηκαν πολύ μπροστά από τις γραμμές και, τρέχοντας μ’ όλη τους τη δύναμη, ρίχτηκαν εναντίον των καταφράκτων δίνοντας την εντύπωση ότι είχαν τρελαθεί έτσι που ορμούσαν πρώτοι, τόσο λίγοι ενάντια σε περισσότερους και τόσο καλά οπλισμένους.

 弓が届く距離よりも遠くに居て、ブレミ人の部隊は、完全武装した騎士たちが、突撃をしようと馬に拍車を掛けるのを見たのです。そうすると、彼らは、イダスピス王の命令を実行に移したのです。こう言う命令でした。シリア人たちを、象を守るために残しておいて、戦線の一番前に躍り出て、出来る限りの勢いで駆け出して、完全武装の騎士たちに飛び掛かるのです。ずっと多勢のもっと良い武装をした敵に対して、ほんの僅かの手勢で、第一番に飛び掛かるのは彼らなのです。そうすると、このブレミ人たちは狂っている、と言う印象を与えられるのです。
posted by kyotakaba at 12:44| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年09月12日

エティオピア物語 第九巻 17-1

 Κι όταν και στα δύο μέρη υψώθηκαν τα λάβαρα και δόθηκε το σύνθημα της μάχης, στους Πέρσες με τις σάλπιγγες και στους Αιθίοπες με κρόταλα και τύμπανα, όρμησαν τρέχοντας με αλαλαγμούς οι φάλαγγες του Οροονδάτη・ ο δε Υδάσπης αρχικά πρόσταξε το στρατό του να προχωρήσει αργά, με ήσυχο βηματισμό, και για να μη μείνουν πίσω από τους προμάχους οι ελέφαντες και για να ανακοπεί η ορμή των ιππέων καθώς θα διέτρεχαν το μεταξύ των δύο παρατάξεων διάστημα.

 両方の陣に、旗が高く掲げられました。そして、ペルシャ人は喇叭で、エティオピア人には打ち木と太鼓で、戦いの合図が与えられたのです。そうすると、オロンダティスの部隊は、叫び声を上げて走りながら突進し始めたのです。一方、イダスピス王は、始め、自分の軍隊に、静かな歩調で、ゆっくりと進む様に命令を出したのです。それは、最前線の兵たちから、象が取り残されない様にする為であり、また、両陣営の間の距離を駆け抜けることで、騎士の勢いが止められてしまう様にする為だったのです。
posted by kyotakaba at 13:55| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年09月08日

Έρχεται η αλεπού 2

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第二十一章「狐が来る」2 

 ≪ Όλα νοικοκυρεμένα ≫, είπε. ≪ Ας δω και το κοτέτσι, τό' χουν καλά; ≫ 
 Μόλις έβαλε στο στόμα δυο κότες, τις γνώρισε. 
 ≪ Αυτές οι κότες ≫, είπε, ≪ είναι απ' το Μικρό Χωριό ≫. 
 Ως τώρα η κοινότητα δεν φρόντιζε να φυλάξει την περιουσία της. Τα καταστήματα ήταν ανοιχτά. Ούτε ντουλάπι ούτε συρτάρι πουθενά. Ούτε ένα κλειδί. 
 Η αλεπού όμως δεν το βρήκε σωστό αυτό. Μια πολιτεία πρέπει να έχει κι έναν φύλακα. Στη θέση αυτή διορίστηκε μοναχή της. Κι έκανε πολύ καλά. Ποιος άλλος να την πάρει; Μήπως το κουνάβι, μήπως η νυφίτσα; Αυτί δεν είναι για τέτοια υπηρεσία. ≪ Είναι λωποδύτες ≫, λέει η αλεπού. 

 狐夫人こう言ったのです。「なにもかもが、きれいに片付いているわ。では、鶏小屋を見てみましょう。好い鶏が居るかしら?」 
 二羽の雌鶏を口に入れました。そしてすぐに、それが何か分かったのです。 
 「これは、雌鶏だわ。この雌鶏は、ミクロ・ホリオの雌鶏ね。」と言ったのです。 
 その時にはまだ、子供たちの村は、村の財産を見張ることに関心を持ってなかったのです。店はどれも開いていました。棚も引き出しもありません。鍵もひとつもなかったのです。 
 でも、狐夫人は、それは正しくないと思ったのです。町と言うのもは、見張り番がいなければいけないのです。見張り番には、狐夫人ただ一人が当てられていたのです。それはとても好い塩梅でした。他の誰が見張り番をするでしょう? まさか、鼬が? 毛長鼬が? あれらは、そのような任務には向いていませんよ。 「あれらは、どろぼうよ。」と、狐夫人は言いました。  

第二十一章「狐が来る」、おわり
posted by kyotakaba at 13:19| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年09月07日

エティオピア物語 第九巻 16-3

 Κι επειδή έμαθε ότι το κέντρο της περσικής παράταξης κατείχαν οι ξακουστοί κατάφρακτοι, αντιπαρατάχτηκε σ’ αυτό ο ίδιος έχοντας γύρω του τους πυργοφόρους ελέφαντες και μπροστά του το οπλιτικό τμήμα των Βλεμμύων και των Σηρών στους οποίους είχε παραγγείλει πώς έπρεπε να δράσουν κατά τη μάχη.


αντιπαρατάσσω

πυργοφόρος : bearing a tower

 そして、王は、名高い完全に武装した騎士がペルシャの陣形の中心を占めていることを知っていましたから、自分の周りに背に塔を背負った象を何頭も置いて、それに対抗させたのです。そして、王の前には、ブレミ人とシリア人の武装兵の部隊を置いたのです。王は、彼らに戦いで十分に働く様に命令していたのです。
posted by kyotakaba at 13:24| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年09月06日

エティオピア物語 第九巻 16-2

 Εναντίον του κινούνταν ήδη ο Υδάσπης : στους Πέρσες και τους Μήδους της δεξιάς πτέρυγας είχε αντιπαρατάξει τους στρατιώτες της Μερόης, άνδρες βαριά οπλισμένους και είδικούς στη μάχη εκ του συστάδην・ τους προερχόμενους από την Τρωγλοδυτική και από τα μέρη που γειτονεύουν με την κινναμωφόρο, άνδρες ελαφρά οπλισμένους, γρήγορους στα πόδια και άριστους τοξότες, τους επέλεξε για να παρενοχλούν τους σφενδονήτες και ακοντιστές του αριστερού των αντιπάλων.


κινναμωφόρο?

μάχη εκ του συστάδην : μάχη σώμα με σώμα

 イダスピス王も、オロンダティスに向かって進み始めました。右翼のペルシャ人たち、メデス人たちには、王は、メロイの兵を対抗させていました。重装備で、白兵戦が専門の男たちなのです。トログロディティキー出身の者たち、それに、キナモフォロに隣接した場所出身の者たちには、軽武装で走るのが速く、弓に優れた者たちを当てたのです。王は、敵の左翼の剣士と槍を使う兵をために彼らを選んだのです。
posted by kyotakaba at 17:43| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年09月05日

エティオピア物語 第九巻 16-1

 Με τέτοιο ιππικό και με τέτοια παράταξη βάδιζε ο σατράπης κατευθείαν εναντίον του εχθρού έχοντας συνεχώς στο πλάι του το ποτάμι για να τον προστατεύει από την κύκλωση, εφόσον αριθμητικά υστερούσε από τους Αιθίοπες.

 この騎兵、この連隊と共に、太守は、敵に向けて真っ直ぐとゆっくり歩いて行ったのです。太守は、川がずっと自分の脇に来る様にしていました。そうすることで、自分を包囲から守るのです。数ではエティオピア人に劣っている限り、包囲される恐れがあるからです。
posted by kyotakaba at 13:08| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年09月01日

Έρχεται η αλεπού 1

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第二十一章「狐が来る」1  

Έρχεται η αλεπού


 Η κυρά αλεπού αποφάσισε να κάνει επίσκεψη στην κοινότητα. Αφού ήρθαν ξένοι, πώς μπορεί να μην τους πει το καλωσόρισες; 
 Κίνησε λοιπόν από την τρύπα της και ήρθε. Μέτρησε τις κατοικιές: μια, δυο, τρείς, πέντε, οχτώ. 
 ≪ Πωπώ ≫, είπε, ≪ τι μεγάλη πολιτεία! ≫ 
 Πλησίασε και τις κοίταξε από κοντά μία-μία. Έπειτα έβαλε το αυτί της ν' αφουγκραστεί. Μόνο η αναπνοή των κατοίκων ακούστηκε. Ήταν περασμένα μεσάνυχτα και κοιμούνταν βαθιά. Τέτοια ώρα κάνει η αλεπού τις επισκέψεις της. Περπατούσε σιγά πολύ, από ευγένεια μήπως ξυπνήσει κανέναν. Είδε το μαγειρειό κάτω από το πεύκο, κοίταξε τη μεγάλη κατσαρόλα που γυάλιζε από την πάστρα, είδε την κουτάλα βαλμένη στη θέση της, είδε και την πατσαβούρα.   

      狐が来る  

 ひとりの狐の夫人が、子供たちの村を訪問することにしたのですよ。外国の人たちがいらしたのですから、狐の夫人が「いらっしゃいませ」と言わないことがあるでしょうか? 
 それで、夫人は、自分の巣穴から出て、やって来たのです。夫人は、小屋を数えます。一、二、三、五、八。 
 夫人は言いました。「まあまあ、なんて大きな町なんでしょう!」 
 夫人は近づいて、一つ一つ、近くからじっくり見ました。それから、耳を立てて、じっと聞いたのです。住人たちの息だけが聞こえます。真夜中を過ぎていました、それで、みんな、深く眠っていたのです。そんな時間に、狐の夫人は訪問をするのです。誰も起こさないようにと気遣って、とってもゆっくりと歩くのです。松の下の調理場に気が付きました。大きな鍋を見詰めました。鍋は、きれいに拭かれて輝いていました。それから、夫人は、置かれている取り分け用の杓子に気が付きました。それに、台所用布巾を見つけたのです。  


posted by kyotakaba at 13:46| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年08月31日

エティオピア物語 第九巻 15-6

 Και το κοντάρι, με την αιχμή του εμπρός, προβάλλεται οριζόντιο σε μήκος μεγάλο・ το σιδερένιο μέρος του είναι δεμένο στον αυχένα του αλόγου, ενώ η πίσω άκρη του είναι κρεμασμένη με βρόχο από τους μηρούς του, έτσι ώστε να μην υποχωρεί κατα τις συγκρούσεις, αλλά και να συνεργεί με το χέρι του καβαλάρη που απλώς κατευθύνει το χτύπημα τεντώνοντας το σώμα του πρός τα εμπρός και στυλώνοντάς το σταθερά για να κάμει σφοδρότερο το χτύπημα・ έτσι, με τόση ορμή τρυπάει πέρα ώς πέρα όποιον βρίσκει μπροστά του, ώστε συχνά με ένα χτύπημα διαπερνάει δύο εχθρούς συγχρόνως.

πέρα ώς πέρα : = πέρα για πέρα : πάρα πολύ

 そして、先の尖った棒を、水平に長く突き出しています。その棒の鉄の部分は、馬の首筋に結びつけられています。また、棒の後ろの先は、馬の太腿に輪でぶら下げられています。こうすることで、激突した時に、棒は下に落ちないのです。騎士の手は棒に添えられるのですけれど、単に、ぶつける的に向けるだけなのです。そして、騎士は前へ向けて胸を張って出すのです。そうして、身体をしっかりと支えるのです。とても激しい衝突をするためにそうするのです。こうして、とても激しい勢いなので、騎士の前にいる者を、どんな者でも、突き抜いてしまうのです。大抵は、一突きで、二人の敵を同時に突き刺すのです。
posted by kyotakaba at 13:32| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年08月30日

エティオピア物語 第九巻 15-5

 Έτσι είναι θωρακισμένο σαν μέσα σε θήκη το άλογο・ κι ο ιππέας δεν πηδάει στη ράχη του μόνος του ― τον εμποδίζει το βάρος ―, αλλά άλλοι τον βοηθούν να ιππεύσει. Και όταν φτάσει η ώρα της μάχης, χαλαρώνει το χαλινάρι, σπιρουνίζει το άλογο και ρίχνεται ακράτητος εναντίον των εχθρών ― άνδρας σιδερένιος, θα έλεγες, και σφυρήλατος ανδριάντας κινούμενος.

 この様に、馬は、容器に入っている様に、装甲されていたのです。それだから、騎士は、自分ひとりでは馬の背に飛び上がらないのです。重さが邪魔をするのです。他の者が騎士が騎乗するのを助けるのです。戦いの時になると、手綱を緩め、馬に拍車を掛けるのです。そうして、敵に飛び掛かります。その様子は、鋼鉄の人間、人形に鋳造された動く彫像、と言えるでしょう。
posted by kyotakaba at 11:36| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年08月29日

エティオピア物語 第九巻 15-4

 Με παραπλήσια κατασκευή θωρακίζουν και το άλογο περιβάλλοντας τα πόδια του με περικνημίδες και περισφίγγοντας ολόκληρο το κεφάλι με προμετωπίδες και κρεμώντας σε κάθε πλευρά του, από τη ράχη ώς την κοιλιά, σκέπασμα σιδερόπλεχτο για να το προστατεύει και συνάμα λεπτό ώστε να μήν το εμποδίζει στο τρέξιμο.

προμετωπίδα : ίδα `κράνος αλόγου΄ σημδ. νλατ.

 同じような造りで、馬も鎧を着けていました。脛当てで足を取り巻いていました。そして、頭全体を馬兜でしっかりと締められていました。そして、両側に、背中から腹まで、鉄を編み込んだ覆いが吊り下げられていました。そうして、胴を守ったのです。同時に、走ることを邪魔しないまで、薄くなっていたのです。
posted by kyotakaba at 13:46| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年08月25日

Τα παιδιά φτιάχνουν δρόμους 4

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第二十章「子供たちが道を造る」4 

 ≪ Θα κάμετε και ξερολιθιά; ≫ ρώτησε ο προεστός. ≪ Χαρά στην επιμονή σας, παιδιά μου! ≫ 
 Με την επιμονή τους έγινε και ο τοίχος και τα δυο μονοπάτια. Κοντά σ' αυτά έκαναν και λίγη δουλειά μέσα στην κοινότητα. 
 Όλη την πλατεία που ήταν στρωμένη από τα ξερά πευκόφυλλα, την καθάρισαν απ' αυτά. Πρώτα για να περπατούν εύκολα κι έπειτα για να αποφύγουν τον κίνδυνο της φωτιάς, γιατί οι ξερές βελόνες των πεύκων και πολύ γλιστερές είναι και πολύ εύκολα παίρνουν φωτιά. Έκαμαν ακόμα ένα πεζούλι γύρω στα πεύκα της τραπεζαρίας για να τρώνε αναπαυτικά. Διόρθωσαν και το μονοπάτι που πάει στη βρύση. 
 Στο τέλος έριξαν μια ματιά στα έργα τους και τα καμάρωσαν. 
 ≪ Είμαστε οι πρώτοι ≫, συλλογίστηκαν, ≪ που κάνουμε εδώ πάνω συγκοινωνία ≫. 
 Μα ήταν αλήθεια οι πρώτοι; Όχι Πολύ πρωτύτερα απ' αυτούς τα γίδια είχαν ανοίξει μονοπάτια στο μέρος εκείνο, για να πηγαίνουν όλα μαζί. Τα γιδόστρατα που έβλεπαν παντού ήταν δρόμοι κοινοτικοί, φτιαγμένοι από το κοπάδι, για να ευκολύνεται στη βοσκή.  

 村長は尋ねました。「と言うのは、坊やたちで石垣を造るのかい?」「君たちはなんて頑張り家さんなんだ! 坊やたち。」 
 子供たちの頑張りで、一つの壁と二本の小径が出来たのです。子供たちの村の近くでは、あまり苦労はありませんでした。 
 広場全体は、乾いた松葉で覆われていたのです。子供たちは、それを掃いて除けてきれいにしました。それは、第一には、歩きやすくするためです。それに、火事の危険を除くためなのです。松の乾いた針葉は、とても滑りやすくて、また、簡単に火が点くからなのです。それから、子供たちは、食堂の松を取り巻いて、石の腰掛けを造りました。楽に食事が出来る様にです。 
 おしまいに、子供たちは、自分たちの仕事を眺めて、胸を張ったのです。 
 「この高地で、交通を拓いたのは、ぼくたちが最初なのではないかしら。」と、じっと考えて思ったのです。 
 でも、本当に、子供たちが初めてだったのか知ら? いいえ。子供たちよりも、ずっと前に、山羊たちが、ここに小径を開いていたのです。山羊たちがみんな一緒にここを通るのに、小径を開いたのです。そうした山羊の通る岨道は、どこにでもある、ありふれた道だったのです。山羊の群れが造った道なのです。そうして、牧草地へ簡単に行ける様になったのですよ。  第二十章「子供たちが道を造る」、終わり   


posted by kyotakaba at 15:15| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年08月24日

エティオピア物語 第九巻 15-3

 Ο χιτώνας αυτός είναι χειριδωτός και πέφτει από τον αυχένα ώς τα γόνατα με μόνο ένα άνοιγμα στα γόνατα για να επιτρέπει στους πολεμιστές να ιππεύουν. Τέτοιος είναι ο θώρακας : κατασκευή που αποκρούει τα βέλη και αποκλείει κάθε τραυματισμό・ η δε περικνημίδα πηγαίνει από τον αστράγαλο ώς το γόνατο και είναι συνδεδεμένη με το θώρακα.

χειριδωτός : με χειρίδες, μανίκια, συνήθως φαρδιά

 このキトンは、開き口は結ばれてないのです。うなじから膝まですとんと落ちています。膝のところに開き口が一つあるだけです。戦士が騎乗出来る様にそうなっているのです。鎧は、矢を跳ね返し、どんな傷も負わせない様な造りになっていました。脛当ては、踝から膝まであります。鎧と繋がっているのです。
posted by kyotakaba at 11:29| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年08月23日

エティオピア物語 第九巻 15-2

 Και να πώς είναι κατασκευασμένος ο θώρακας : σφυρηλατώντας χάλκινα και σιδερένια ελάσματα σε σχήμα τετράγωνο και εφαρμόζοντάς τα το ένα πάνω στο άλλο με συνδέσμους στα άκρα των πλευρών τους, έτσι ώστε το αποκάτω να πατάει στο αποπάνω και το καθένα στο παρακείμενό του, και αγκιστρώνοντας τους αρμούς με ραφές κάτω από τα σημεία σύνδεσης, κατασκευάζουν έναν φολιδωτό χιτώνα που εφαρμόζει ανώδυνα στο σώμα και το αγκαλιάζει από παντού περιβάλλοντας κάθε μέλος του χωρίς να εμποδίζει τις κινήσεις, εφόσον μπορεί να στενεύει και να φαρδαίνει ανάλογα μ’ αυτές.

 鎧がどのように造られているかと言えば、次の様になっていたのです。まず、銅と鉄を四角の板に鋳造するのです。そして、一つの板を他の板の上に、板の側面の端をぴったりと合わせるのです。下の板は、各々、隣接する上の板に、重なる様になるのです。下の板は、上の板の接続位置の下に、上の板の合わせ目に下の板の継目で引っ掛けられるのです。そうして、鱗状のキトンを造るのです。このキトンは、痛みもなく身体にぴったりと合うのです。身体の何処にもくっついているのです。そして、動きを邪魔することなく、身体の各部位を包み込んでいるのです。継目が、動きに応じて、狭くなったり拡がったりが出来るので、いつも身体を包んでいるのです。
posted by kyotakaba at 15:12| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年08月22日

エティオピア物語 第九巻 15-1

 Και να πώς είναι η πανοπλία των ιππέων αυτών : επίλεκτοι άνδρες που διακρίνονται για τη μυϊκή τους δύναμη φοράνε στο κεφάλι κράνος συμπαγές και μονοκόμματο που απομιμείται επακριβώς πρόσωπο ανδρός όπως τα προσωπεία・ καλυμμένοι με αυτο από την κορυφή ώς τον αυχένα, με μόνη εξαίρεση τα μάτια για να μπορούν να βλέπουν, έχουν το δεξιό χέρι οπλισμένο με κοντάρι μεγαλύτερο από μιά κοινή λόγχη ενώ με το αριστερό κρατούν τα χαλινάρια・ στο πλευρό τους έχουν κρεμασμένο ένα καμπύλο ξίφος και είναι θωρακισμένοι όχι μόνο στο στέρνο, αλλά και σε όλο το άλλο σώμα τους.

 その騎士たちの武装はこの様な様子だったのです。筋力が選りすぐれている精鋭の男たちなのです。彼らは、頭に頑丈な兜を被っていました。兜は部分には分かれない一繋がりのものです。それは、男の顔を正確に模造しているのです。まるで、仮面の様なのです。騎士たちは、頭頂からうなじまでその兜で覆われています。ただ、目だけが例外です。見ることが出来る様に、覆われてないのです。右手は、一般的な槍よりもずっと長い槍で武装しています。一方、左手で手綱を握っているのです。脇には、彎曲した剣をぶら下げていました。騎士たちは、胸だけでなく、身体のすべてが鎧で覆われていました。
posted by kyotakaba at 14:03| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年08月11日

エティオピア物語 第九巻 14-4

 Έτσι είναι πάντα η φάλαγγα των Περσών : μπροστά, σαν τείχος αρραγές, παρατάσσεται το πιό αξιόμαχο μέρος του στρατεύματος.

αρραγής : που δεν ραγίζει, που δεν έχει ράγισμα

αξιόμαχο : η ικανότητα κάποιου να μάχεται (αποτελεσματικά)

 このように、すべてが、ペルシャの方陣だったのです。前方には、一分の隙もない壁の様に、軍隊の最も戦闘能力の高い部隊が配置されていたのです。
posted by kyotakaba at 12:59| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年08月10日

わからない

 アレクサンドロス・パパディオマンディスの『メタナティス』の次の文、まるで分からない。
Κτά βάθος δε η Μαρίνα ήτο αγαθή και ευσεβής ψυχή, υπερήφανος και αναξιοπαθούσα, τραχεία ενίοτε, συμπαθητική τρός τους αγαπώντας και αφόρητος πρός τους μισούντας αυτήν.


τρός は πρόςの間違いだとは思うけれど。  

υπερήφανος και αναξιοπαθούσα、υπερήφανος は何故男性実詞・主格なのか? 
τραχεία は実詞なのか? 動詞なのか? 気管の意味なのか??? 
αφόρητος は形容詞だと思うけれど、これは女性形なのか? 男性形に思えるけれど??? 


追記:
分からないままだけれど、次のように訳して見た、 
一方、マリナは、心の奥底では、純真だった。それに、信心深い心根だった。自負心と過度の不安があった。粗暴に振る舞うことは殆どなかった。愛している人たちに共感し、彼女を憎む人たちには耐えられないのだった。
posted by kyotakaba at 13:36| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第九巻 14-3

 Ο ίδιος ο Οροονδάτης είχε τοποθετηθεί στο κέντρο πάνω σε λαμπρό δρεπανηφόρο άρμα με επίσημη φρουρά και προστασία τη φάλαγγα δεξιά και αριστερά του・ μπροστά του είχε μόνο τους κατάφρακτους ιππείς, στους οποίους και βάσιζε τις μεγαλύτερες ελπίδες για τη νίκη.

δρεπανηφόρος : αυτός που κρατάει δρεπάνι
για άρματα, αυτό που είναι οπλισμένο με δρεπάνια και από τις δύο πλευρές του άξονα

 オロンダティス自身は、中央に位置していました。両側に輝く鎌がついた二輪戦車の上に居たのです。彼の左右には、正規の衛兵と護衛兵が方陣を組んでいました。オロンダティスの前には、完全武装の騎士たちだけがいました。オロンダティスは、この騎士たちに、勝利への最大の希望を託していたのです。
posted by kyotakaba at 11:12| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年08月09日

分からない

 アレクサンドル・パパディオマンディスの『メタナティス』の次の文、まったく分からない。
Η κόρη αυτη ήτο κατ' αυτόν άγγελος πραότητος και υπομονής, αγία των πρώτων του χριστιανισμού αιώνων, παράδειγμα αγάπης και ταπεινώσεως, ενθουσιασμού και απαθείας.  

Η κόρη αυτη 主格、[ この娘 ]
ήτο είναι だと思う。
κατ' αυτόν ??? αυτος は何の代名詞なのか?
άγγελος 実詞・男性・主格 [ 天使 ] 何故ここで主格が来ているのか? あるいは主格ではないのか?
πραότητος και υπομονής, 実詞・女性 πραότης とυπομονή の属格。[ 穏やかさと忍耐 ]
αγία ???
των πρώτων 序数の複数??[ 第一の ]
του χριστιανισμού αιώνων, 単数・ 形容詞の属格[ キリスト教の ] 実詞の・複数の属格[ 世紀 ]
παράδειγμα 実詞・中性・単数・主格あるいは対格 [ 例 ]
αγάπης 実詞・女性・単数の属格 [ 愛の ]
και
ταπεινώσεως, 実詞・女性・単数の属格 [ 屈辱 ]
ενθουσιασμού 実詞・男性・単数の属格 [ 熱狂 ]
και απαθείας. 実詞・女性・単数の属格 [ 無関心 ]  Google翻訳: 
娘はこれは、このように天使の柔和と忍耐、キリスト教の神聖な20世紀から21世紀にかけて、愛と謙遜、熱意と無関心の例でした。 追記: 
次のように訳して見た: 
ゼノスにとって、マリナは、穏やかさと忍耐強さを体現している天使であり、愛と敬虔と熱心な信仰と平静さの鑑である、ハリスト教初期の聖女なのだ。 

αυτόν 彼は、ゼノス。Η κόρη αυτη この娘は、マリナ。
posted by kyotakaba at 14:17| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第九巻 14-2

 Τη δεξιά πτέρυγα κατείχαν γνήσιοι Πέρσες και Μήδοι・ στην πρώτη γραμμή ήταν παραταγμένοι οι οπλίτες και ακολουθούσαν οι τοξότες, ώστε, καθώς οι ίδιοι ήταν χωρίς πανοπλία, να τοξεύουν εκ του ασφαλούς προστατευόμενοι από τους οπλίτες・ την αίγυπτιακή δύναμη και τη λιβυκή και όλα τα ξένα στρατεύματα τα είχε τοποθετήσε στην αριστερή πτέρυγα παρατάσσοντας μαζί τους ακοντιστές και σφενδονήτες, με τη διαταγή να κάνουν αστραπιαίες εφόδους και να πλήττουν τον εχθρό εξορμώντας από τα πλάγια.

 右翼には、正真正銘のペルシャ兵とメディア兵が占めていました。最前列には、歩兵が並んでしました。それに、射手が続いています。射手は武装していないので、歩兵に安全に守られて、弓を射るのです。エジプト軍とリビア軍、それに、他のすべての外国軍を、オロンダティスは、槍兵と投石兵と一緒に整列させて、左翼に配置していたのです。そして、急襲して側面から敵に突入して打撃を与える様に、と言う命令を与えていたのです。
posted by kyotakaba at 11:56| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年08月08日

エティオピア物語 第九巻 14-1

 Νάτον λοιπόν σε λίγο μπροστά στα μάτια τους , με το στρατό του παραταγμένο να σαγηνεύει τα βλέμματα με την περσική του μεγαλοπρέπεια και να καταυγάζει την πεδιάδα με τα επάργυρα και επίχρυσα όπλα του. Μόλις ανέτελλε ο ήλιος κι έριχνε τις ακτίνες του στους Πέρσες καταπρόσωπο και άφραστη μαρμαρυγή απλωνόταν ώς τους τελευταίους καθώς οι πανοπλίες αντανακλούσαν τις ακτίνες σκορπίζοντας το δικό τους φώς.καταπρόσωπο ( επίρρημα ) : κατευθείαν στο πρόσωπο κάποιου 

άφραστος : αυτός που δεν μπορεί να περιγραφτεί

μαρμαρυγή : λάμψη, λαμπύρισμα, ακτινοβολία


冒頭の Νάτον は、 να [ ほら、の意味 ]なのだと思う、意味はないのではと思うのだけれど。 


 そうして、今、敵たちの目の直ぐ前に、オロンダティスは、整列された彼の軍隊と共に、彼のペルシャ式威厳によって、敵たちの目を惹き付けていたのです。銀と金が鍍金されたオロンダティスの武具は平原を照らして、威厳を放っていたのです。太陽は昇ると直ぐに、ペルシャ人に顔に真っ直ぐ光線を投げつけました。何とも言い様のない輝きが、何処までも伸びて、兵士の武具がそれを反射して、恰も、自らの光りを放っているかの様でした。
posted by kyotakaba at 14:21| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エティオピア物語 第九巻 14-1

Νάτον λοιπόν σε λίγο μπροστά στα μάτια τους , με το στρατό του παραταγμένο να σαγηνεύει τα βλέμματα με την περσική του μεγαλοπρέπεια και να καταυγάζει την πεδιάδα με τα επάργυρα και επίχρυσα όπλα του. Μόλις ανέτελλε ο ήλιος κι έριχνε τις ακτίνες του στους Πέρσες καταπρόσωπο και άφραστη μαρμαρυγή απλωνόταν ώς τους τελευταίους καθώς οι πανοπλίες αντανακλούσαν τις ακτίνες σκορπίζοντας το δικό τους φώς.


Google翻訳: 
だから、彼の軍隊がalluresに並んでまもなく彼らの目の前にNatonは、ペルシャの素晴らしさを見て、銀と金色の武器で平野を照らします。いったん太陽をanetelleと鎧が自分の光を拡散反射光線を通り、最近のようにペルシャ人とafrasti細動の広がりに直面して顔の光線を投げました。 

WorldLingo翻訳: 
軍隊の行進のsagineyeiの目の少し前部の従ってNaton、彼のpersikiの壮大およびkataygazeiの一見彼のepargyraおよびepichrysaの腕を搭載する平野。 ばら色すぐ太陽はPersesのkataprosopoの彼のビームを投げたら、afrastiのmarmarygi最後の物として反映される装甲が彼を分散させることを自身のライト発するkathosを開いた。  


私には能力がないので訳せない、
posted by kyotakaba at 13:00| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年08月05日

Τα παιδιά φτιάχνουν δρόμους 3

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第二十章「子供たちが道を造る」3 

 Πόσες δυσκολίες βρήκαν! Χρειάστηκε να παλέψουν με τη γη σε πολλές μεριές. Εκεί που ήθελαν να περάσουν τον δρόμο έβγαιναν μπροστά οι ρίζες που απλώνουν μακριά μερικά δέντρα. Τις ρίζες αυτές, που ήταν χοντρές και δυνατές προσπαθούσαν να τις κόψουν για να μη σκοντάφτουν τη νύχτα. Χρειάστηκαν πριόνι, τσεκούρι και πολύν κόπο. Αλλού συνάντησαν μια μεγάλη κατηφοριά, από κείνες που φτιάχνουν τα νερά της βροχής. Το μονοπάτι έπρεπε να περάσει από κει. Μα μόλις το έφτιαξαν και πάτησαν επάνω, σωριάστηκε το χώμα. Πώς να το κάμουν στερεό; 
 Σκέφτηκαν να στερεώσουν το μονοπάτι μ' έναν μικρό τοίχο από κάτω. Για να χτίσουν όμως αυτό τον τοίχο χρειάστηκαν πολλά πράγματα που δεν τα είχαν φανταστεί : πρώτα-πρώτα μια βαριά για να κόβουν τις πέτρες. Δεν την είχαν κι έστειλαν πάλι στον προεστό του Μικρού Χωριού, παρακαλώντας να τους τη δώσει κι αυτή.  

 子供たちは、どれだけたくさんの困難に出会ったことでしょう! たくさんの場所で地面と苦闘しなければならなかったのです。道を通したいと子供たちが思っている所の前へ、幹から遠くへ伸びた根が何本も出ていたのですよ。夜に蹴つまずかない様に、子供たちは、こうした何本もの根を切ろうとしたのです。でも、根は太くて強かったのです。鋸と斧と、それに、相当の骨折りが要ったのです。別の所では、長い下り坂に直面しました。そこから、雨水がやって来るのでした。小径は、そこを通り抜けなければいけなかったのです。小路を作って直ぐに、その上を踏むと、土が崩れるのです。しっかりとするのにはどうしたらいいのでしょうか? 
 子供たちは、下から小さな壁で小径を固めよう、と考えたのです。でも、壁を造るのには、子供たちが思っても見なかったたくさんの物が必要だったのです。まず最初に、石を割るのに、ハンマーが要ります。子供たちは持っていませんでした。それで、また、ミクロ・ホリオの長のところに、大きなハンマーを下さいとお願いするために、使いをだしたのです。
posted by kyotakaba at 14:11| Comment(0) | よみかた:『高い山々』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年08月04日

エティオピア物語 第九巻 13-4

 Και την άπιστη σκέψη του την έκαμε πράξη : βρίσκοντας τους Πέρσες της Ελεφαντίνης πανέτοιμους, εξόρμησε μαζί τους, αμέσως χωρίς ούτε στιγμή να καθυστερήσει την έφοδο, με τη σκέψη ότι θα προλάβαινε πρίν οι αντίπαλοι ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους.

 オロンダティスは、彼の神も信じない考えを実行に移したのです。エレファンディニーのペルシャ人たちがすっかり用意が出来ているのを見ると、彼らと共に、時を置いて急襲の機会を逃す様なこともなく、直に飛び出したのです。敵対者が完全な準備を為終える前に間に合うだろう、と言う考えでそうしたのです。
posted by kyotakaba at 13:38| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする